Secţiuni » Arii de practică » Protective » Dreptul muncii
Dreptul muncii
ConferinţeDezbateriCărţiProfesionişti
UNBR Caut avocat
UNBR Caut avocat
UNBR Caut avocat
AUDI Q3 SUV
AUDI Q3
AUDI Q3
AUDI Q3
AUDI Q3
AUDI Q3
AUDI Q3
AUDI Q8
AUDI Q3
Citeşte mai mult în legătură cu Dreptul muncii, Dreptul securității sociale, Flux informații
2 comentarii

Avocatul Poporului. Recomandare privind recunoașterea drepturilor ce se cuvin persoanelor care au realizat venituri în acord global

28 martie 2017 | JURIDICE.ro

Luni, 27 martie 2017, Avocatul Poporului a emis o Recomandare către Casa Națională de Pensii în care i se solicită să efectueze toate demersurile legale în scopul modificării dispozițiilor înscrise la Anexa nr. 15 din Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice aprobate de HG nr. 257 din 20 martie 2011, și recunoașterii drepturilor care se cuvin persoanelor care au realizat venituri în acord global, fără a mai fi necesară intervenția instanțelor de judecată, potrivit unui comunicat al AP, semnat de Matei Vîrtosu, Purtător de cuvânt.

Recomandarea este urmarea mai multor audiențe și petitii adresate de-a lungul timpului, ulterior anului 2011, atât Biroului teritorial Iași, cât și altor birouri teritoriale ale instituției Avocatul Poporului pe problematica formelor de retribuire obținute în acord global.

:: Recomandarea

Citeşte mai mult despre , , ! Pentru condiţiile de publicare pe JURIDICE.ro detalii aici.
Urmăriţi JURIDICE.ro şi pe LinkedIn LinkedIn JURIDICE.ro WhatsApp WhatsApp Channel JURIDICE Threads Threads JURIDICE Google News Google News JURIDICE

(P) JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill şi My Justice.

Login | Pentru a putea posta comentarii trebuie să fiţi abonat. Dacă încă nu sunteţi, click aici pentru a afla despre avantaje!

Au fost scrise până acum 2 de comentarii cu privire la articolul “Avocatul Poporului. Recomandare privind recunoașterea drepturilor ce se cuvin persoanelor care au realizat venituri în acord global”. Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare. Pe de altă parte, vă rugăm ca, înainte de a publica un comentariu, să citiţi cu atenţie politica de confidenţialitate JURIDICE.ro. În plus, vă rugăm să citiţi şi politica de confidenţialitate Akismet, plugin folosit de noi pentru a reduce comentariile spam. 1. Amelia FARMATHY spune:

  Da, da, uite acum o să se „recomandeze” Casa Naţională de Pensii, lăsând la o parte că demersul, în sine, e greşit îndreptat, căci nu CNPAS-ul a emis Anexa 15, ci Guvernul României, printr-o HG.

  Dar, cine ştie, poate o redirecţionează CNPAS-ul.

  Nu prea văd cum, dacă nu se modifică HG de aplicare (mai curând de limitare decât de aplicare, dacă e să numărăm câte excepţii sunt înşirate în Anexa 15) al Legii nr. 263/2010, ar putea CNPAS-ul să completeze sau să abroge o Hotărâre de Guvern.

  După opt ani de judecat pensii, pot să vă garantez că, în prezent, în aproape orice demers procesual pe care îl fac Casele Teritoriale de Pensii, aflate în subordinea CNPAS-ului, se invocă, drept motiv de ignorare a unor venituri din calculul drepturilor de pensie, celebra Anexă 15 care enumeră un lung şir de excepţii de la aplicarea unui text de lege (ce reţine principiul contributivităţii), conţinând dispoziţii de exceptare care ar trebui să se regăsească_ strict din punct de vedere al situării lor_ într-o lege, iar nu într-un act administrativ, cum e o hotărâre de Guvern.

  Aşadar, nu m-ar mira ca, în viitorul apropiat, să introducă cârdul de excepţii fix în lege, invocând, printre argumente, inclusiv această recomandare, deşi nu acesta e scopul recomandării sau al oamenilor care s-au adresat Avocatului Poporului.

 2. Mihai RĂDUCANU spune:

  Extras din Legea nr. 57/1974 pentru retribuirea dupa cantitatea si calitatea muncii:
  „Dezvoltarea susţinută a bazei tehnico-materiale, progresul neîntrerupt al economiei naţionale, perfecţionarea continuă a relaţiilor de producţie socialiste în amplul proces de edificare a societăţii socialiste multilateral dezvoltate, asigură creşterea necontenită a nivelului de trai material şi spiritual al oamenilor muncii din ţara noastră – ţelul suprem al întregii politici a Partidului Comunist Român.
  În Republica Socialistă România, munca reprezintă un drept şi o îndatorire de onoare a fiecărui cetăţean, o necesitate pentru progresul societăţii, pentru formarea, dezvoltarea şi afirmarea personalităţii umane. În dubla lor calitate, de proprietari ai mijloacelor de producţie şi producători ai bunurilor materiale şi spirituale, de participanţi direcţi la organizarea şi conducerea întregii vieţi sociale, oamenii muncii asigură creşterea producţiei şi productivităţii muncii, o înaltă eficienţă economică, beneficiind pe deplin de roadele muncii lor.
  În toate domeniile de activitate, fiecare om al muncii este retribuit în raport de cantitatea, calitatea şi importanţa socială a muncii sale, conform principiului: retribuţie egală pentru muncă egală. Spre deosebire de salariu, care reprezintă în societatea capitalistă preţul forţei de muncă, în România socialistă retribuţia cuvenită oamenilor muncii reprezintă acea parte din venitul naţional destinata consumului individual ce se repartizează în întregime celor ce muncesc.
  În cadrul autoconducerii muncitoreşti, şi întăririi şi lărgirii autogestiunii economico-financiare, personalul muncitor din unităţile economice are dreptul, în afară de retribuţie, să participe la beneficiile realizate de întreprinderea în care îşi desfăşoară activitatea.
  Sistemul de retribuire, inclusiv participarea la beneficii a oamenilor muncii, asigură legarea directă, nemijlocită, a veniturilor fiecăruia de contribuţia adusă şi rezultatele concrete obţinute în muncă.
  În politica de retribuire a muncii se aplică cu fermitate principiul echităţii socialiste, urmărindu-se asigurarea unei proporţii corespunzătoare între veniturile minime şi cele maxime, în concordanţă cu stadiul de dezvoltare a economiei şi cu nivelul general de pregătire profesională şi de cultură al oamenilor muncii.
  Pe măsura dezvoltării forţelor de producţie, a sporirii produsului social şi a venitului naţional, în conformitate cu scopul suprem al întregii politici o partidului, se asigură, prin alocarea în mod planificat a fondurilor necesare, ridicarea permanentă a nivelului de venituri pentru toate categoriile de oameni ai muncii şi pentru creşterea fondului social de consum.
  În vederea înfăptuirii politicii partidului şi statului nostru în domeniul retribuirii muncii,
  Marea Adunare Naţională a Republicii Socialiste România adoptă prezenta lege
  ……………………………………………………………………..
  Art. 12. – (1) Formele de retribuire sînt următoarele:
  a) în acord sau cu bucata, cînd retribuţia cuvenită rezultă din înmulţirea tarifului pe unitatea de produs sau pe lucrare cu numărul produselor sau al lucrărilor realizate. În funcţie de condiţiile concrete de organizare a muncii şi de interesul stimulării mai puternice a unor laturi cantitative sau calitative ale activităţii, se pot aplica următoarele variante ale acordului:
  – acord direct, cînd retribuţia realizată de muncitori, stabilită pe bază de tarife pe unitatea de produs sau pe lucrare, este direct proporţională cu cantitatea de produse, lucrări sau alte unităţi fizice executate; această formă de retribuire se aplică în industrie în raport cu numărul de bucăţi, metri, tone executate; în construcţii în raport cu numărul de m3 zidărie, m2 dulgherie, tencuieli; în agricultură în raport cu numărul de hectare lucrate sau animale îngrijite; în transporturi în raport cu tonele-marfă transportate, precum şi în alte ramuri şi activităţi unde măsurarea muncii se poate face individual pe bază de norme;
  – acord global, cînd o formaţie de lucru, lot, şantier, fermă îşi asumă pe baza unui contract încheiat cu unitatea din care face parte obligaţia executării într-un anumit termen a unui produs complet, a unui obiect fizic sau a unei producţii stabilite în unităţi fizice, pentru care primeşte o sumă globală determinată în raport cu manopera necesară pentru executarea sarcinilor prevăzute în contract. Acordul global se aplică acolo unde caracteristicile procesului tehnologic impun participarea colectivă pe echipe a oamenilor muncii la realizarea sarcinilor de producţie şi unde prin măsuri tehnico-organizatorice specifice acestei forme de retribuire se asigură o productivitate a muncii mai mare. În industrie se aplică pentru realizarea unui produs complet sau lucrare, la care participă una sau mai multe echipe, sau pentru obţinerea unei anumite producţii fizice; în construcţii se aplică pentru realizarea unui bloc de locuinţe, hală industrială, pod, linie electrică sau alte obiecte complete; în agricultură pentru realizarea unei anumite producţii de cereale, carne, lapte, legume sau altele.
  În contract se prevăd termenele de execuţie, sumele cuvenite drept retribuţie, cheltuielile de producţie planificate sau consumurile normate şi alte condiţii. Retribuţia cuvenită se acordă proporţional cu îndeplinirea sarcinilor de producţie, respectarea cheltuielilor, a termenelor şi a celorlalte condiţii stabilite în contract, fără să fie plafonată.
  Modul de aplicare a acordului global, de stabilire a sumelor cuvenite, de acordare a avansurilor şi de restituire a garanţiilor, precum şi alte elemente necesare, se stabilesc – pe ramuri ale economiei naţionale – prin decret al Consiliului de Stat.
  În acord global pot lucra toate categoriile de personal ale subunităţii – secţie, atelier, şantier, lot şi altele similare -, inclusiv cadrele de conducere ale acesteia.
  Maistrul inclus în formaţia de acord global va primi retribuţia în aceeaşi proporţie cu gradul de îndeplinire mediu al retribuţiei tarifare a muncitorilor din formaţia condusă, corespunzător timpului lucrat în cadrul programului de lucru aprobat. Adaosul de acord global la maiştri se plăteşte dacă s-a realizat producţia contractată şi s-au respectat consumurile normate.
  Inginerii, subinginerii şi tehnicienii care lucrează în acord global şi conduc formaţii de lucru organizate la nivel de maistru vor primi retribuţia funcţiei pe care sînt încadraţi în aceeaşi proporţie cu gradul de îndeplinire mediu al retribuţiei tarifare a muncitorilor din formaţia condusă, corespunzător timpului lucrat în cadrul programului de lucru aprobat. Adaosul de acord global se plăteşte dacă s-a realizat producţia contractată şi s-au respectat consumurile normate.
  Personalul de specialitate şi de conducere, pînă la nivelul unei subunităţi, inclus în formaţia de acord global, va primi retribuţia în cadrul fondului total de retribuire prevăzut în contract pentru acest personal, recalculat în raport cu gradul de realizare a lucrării sau a producţiei contractate.
  Sumele corespunzătoare lucrărilor executate lunar se plătesc sub formă de avans, din care se reţine o garanţie de 10-20 la sută. Plata sumelor reţinute se face la terminarea lucrărilor, dacă s-au îndeplinit condiţiile şi termenele convenite în contract. În cazul nerespectării cheltuielilor, neîndeplinirii altor condiţii prevăzute în contract, adaosul de acord se va putea reduce pînă la anulare, corespunzător cu răspunderea fiecărui membru al formaţiei;
  – acord indirect, cînd personalul care deserveşte nemijlocit mai mulţi lucrători retribuiţi în acord – ale căror realizări sînt condiţionate de felul cum sînt deserviţi – primeşte retribuţia proporţional cu nivelul mediu de îndeplinire a normelor realizate de lucrătorii respectivi;
  – acord progresiv, potrivit căruia la un anumit nivel de realizare a sarcinilor dinainte stabilit, tariful pe unitatea de produs sau pe lucrare se majorează în anumite proporţii şi care se poate aplica, în mod excepţional, la locurile de muncă şi în condiţiile stabilite prin lege;
  b) în regie sau după timp, cînd retribuţia tarifară stabilită pe oră, zi sau lună se acordă personalului pentru timpul efectiv lucrat la realizarea integrală a sarcinilor de serviciu:
  – la muncitori, sarcinile de serviciu se exprimă fie sub forma unei norme de producţie zilnică sau lunară, fie sub formă de atribuţii concrete ce se stabilesc pe o zonă de deservire precizată, fie sub alte forme specifice ramurii, subramurii sau activităţii în care lucrează;
  – pentru personalul de execuţie tehnic, economic, de altă specialitate, administrativ, de deservire şi de pază, sarcinile de serviciu, atribuţiile şi răspunderile se stabilesc concret pentru fiecare loc de muncă şi pentru fiecare executant. Numărul de lucrători din această categorie de personal trebuie să fie determinat pe baza unei fundamentări ştiinţifice, prin normative şi norme de muncă aprobate în condiţiile stabilite de lege;
  c) forma de retribuire pe bază de tarife sau cote procentuale din valoarea achiziţiilor, desfacerilor sau prestărilor de servicii, cînd veniturile cuvenite se calculează asemănător acordului direct proporţional cu nivelul de realizare a sarcinilor stabilite pentru fiecare lucrător. Tarifele şi cotele procentuale se determină în corelare cu retribuţia tarifară a personalului cu atribuţii şi răspunderi similare; la depăşirea sau nerealizarea sarcinilor venitul este, ca şi în cazul retribuirii în acord, direct proporţional cu nivelul de realizare a sarcinilor.”

  Comentariu

  1. Asa cum lesne se observa, in regimul comunist SALARIUL nu exista ca forma de retribuire a muncii. Preambulul legii nr. 57/1974 e foarte precis in sensul asta: „Spre deosebire de salariu, care reprezintă în societatea capitalistă preţul forţei de muncă, în România socialistă retribuţia cuvenită oamenilor muncii reprezintă acea parte din venitul naţional destinata consumului individual ce se repartizează în întregime celor ce muncesc”;

  2. Ce se inscria in carnetele de munca in regimul comunist erau „retributii tarifare”, nicidecum salarii, chiar daca contabilii si juristii foloseau si folosesc exprimari de tipul „salariul de baza”, „salariul de incadrare” etc. Sunt aberatii, pentru ca regimul comunist detesta ideea de salariu, intrucat aceasta reprezenta un „pret al fortei de munca in capitalism”;

  3. Legislatia in vigoare ar fi trebuit sa reglementeze cu mare atentie diferentele de nuante terminologice referitoare la echivalentul unei prestatii in munca si la contributiile datorate sistemului de pensii, insa dorinta statului de a refuza plata unor obligatii financiare catre proprii sai cetateni este de-a dreptul ordinara si generatoare de nervi. Articolul 165 din Legea nr. 263/2010 este de-a dreptul o calamitate legislativa, pentru ca vorbeste despre „salarii” brute si nete in „epoca de aur”, ceea ce este o profunda cretinatate.

  4. In regimul comunist, contributia la fondul de pensii a fost reglementata prin decretul 389/1972.

  5. In regimul comunist principala forma de retribuire era „in acord”, care putea fi la randul sau un „acord direct”, „acord global”, „acord indirect” si „acord progresiv”. Cea mai intalnita forma de retribuire in acord era cea in „acord global”.

  6. Emiterea OUG nr. 4/2005, iar apoi a HG nr. 257/2011 nu reprezinta altceva decat o forma mizerabila de mistificare a realitatii, prin care „legiuitorul” a gasit potrivit sa refuze in prezent indeplinirea obligatiei de plata a unor drepturi la pensie, prin precizarea faptului ca in calculul pensiei nu se iau in considerare veniturile realizate in acord (global), desi in comunism aceasta era principala forma de retribuire a muncii prestate de angajati.

Lasă un răspuns

Arii de practică
Achiziţii publice
Afaceri transfrontaliere
Arbitraj
Asigurări
Banking
Business
Concurenţă
Construcţii
Contencios administrativ
Contravenţii
Corporate
Cyberlaw
Cybersecurity
Data protection
Drept civil
Drept comercial
Drept constituţional
Drept penal
Dreptul familiei
Dreptul muncii
Dreptul Uniunii Europene
Dreptul penal al afacerilor
Dreptul sportului
Drepturile omului
Energie
Fiscalitate
Fuziuni & Achiziţii
Gambling
Health & Pharma
Infrastructură
Insolvenţă
Litigation
Malpraxis medical
Media & publicitate
Mediere
Piaţa de capital
Procedură civilă
Procedură penală
Proprietate intelectuală
Protective
Protecţia animalelor
Protecţia consumatorilor
Protecţia mediului
Recuperare creanţe
Sustenabilitate
Telecom
Transporturi

Parteneri arii de practică  Specialişti


JURIDICE.ro
Main page
Cariere
Evenimente ⁞ 
Dezbateri
Profesionişti
Lawyers Week
WinLaw.ro
VIDEO
Servicii
Flux noutăţi
Selected ⁞ 
Comunicate
Avocaţi
Executori
Notari
Sistemul judiciar
Studenţi / JURIDICE NEXT
RSS  Publicare comunicate profesionale
Articole
Essentials
Interviuri
Opinii
Revista de note, studii şi opinii juridice
ISSN 2066-0944
       Studii şi note de studiu
Revista revistelor
Autori  Condiţii de publicare articole
Jurisprudenţă
Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene
Curtea Constituţională
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
       Jurisprudenţă curentă ÎCCJ
       Dezlegarea unor chestiuni de drept
       Recurs în interesul legii
Curţi de apel ⁞ 
Tribunale ⁞ 
Judecătorii

Legislaţie
Proiecte legislative
Monitorul Oficial al României
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Proiecte speciale
Cărţi
Covid-19 Legal React
Creepy cases
Life
Mesaje de condoleanţe
Povestim cărţi
Războiul din Ucraina
Wisdom stories