Secţiuni » Arii de practică » Business » Banking
Banking
DezbateriCărţiProfesionişti

Caracterul executoriu al contractelor de credit şi al contractelor de asistenţă juridică: reafirmarea evidenţei prin negarea atribuirii apocrife


2 aprilie 2017 | Evelina OPRINA, Vasile BOZEȘAN

UNBR Caut avocat
JURIDICE gratuit pentru studenti

Secţiuni: Banking, Flux informații, Recuperare creanțe, RNSJ, SELECTED, Studii
Evelina Oprina

Evelina Oprina

Vasile Bozeşan

Vasile Bozeşan

Având în vedere numeroasele frământări doctrinare[1], precum și unele afirmații informale apărute în anumite medii juridice și ajunse la cunoștința noastră, pe marginea mult prea disputatului art. 641 din Codul de procedură civilă, astfel cum a fost modificat recent prin Legea nr. 17/2017, subsemnații, autori ai primului material[2] dedicat ultimelor modificări aduse în materia procedurii civile și a executării silite, în special, înțelegem să facem următoarele precizări care, deşi superflue raportat la evidenţa concluziilor noastre expuse cu privire la modificarea art. 641 C. pr. civ., sunt totuşi necesare – şi dezirabil utile – pentru cei care, purtați ori animaţi de anumite orientări sau preocupări tributare necesităţii relevării unor interpretări „obligatorii”, ori chiar neimplicaţi subiectiv în demersul de interpretare a normei, s-au lăsat prea ușor pradă fie unei lecturi fugitive, fie unor presupuneri personale ori chiar mediate, fie, mai grav, unor construcţii interpretative întemeiate pe reproduceri trunchiate şi abstrase din contextul mai larg al articolului.

Deși avem credința fermă că cititorii noștri onești au perceput în mod corect opinia transmisă de subsemnații și nu s-au lăsat în niciun fel influențați, nici măcar involuntar de distorsiunile – deliberate sau nu – lansate în spațiul public, înțelegem să aducem câteva precizări suplimentare. Astfel:

1. În cuprinsul articolului intitulat ”Analiza ultimelor modificări aduse în materia procedurii civile și a executării silite, în special, prin Legea nr. 17/2017”, subsemnații am emis, în esență, următorul punct de vedere asupra modificării aduse art. 641 C. pr. civ. pe care îl reproducem întocmai:

«Dimpotrivă – raportat şi la topografia elementelor din cuprinsul tezei I a art. 641 C. pr. civ. – se observă că atât prima parte a tezei („înscrisurile sub semnătură privată sunt titluri executorii”), cât şi cea de-a doua („numai dacă sunt înregistrate în registrele publice”), se subordonează celei de-a treia părţi a tezei şi anume „în cazurile şi condiţiile anume prevăzute de lege”. Aşadar, ataşarea caracterului executoriu unui înscris sub semnătură privată, chiar completată cu condiţia înregistrării acestuia în registrele publice, intervine doar „în cazurile şi condiţiile anume prevăzute de lege».

Dincolo de această concluzie clară, la o atentă citire a întregului comentariu dedicat noii forme a art. 641 C. pr. civ., se observă că analiza (realizată, „la cald”, în chiar ziua publicării Legii nr. 17/2017) a fost exclusiv una generalistă, centrată pe specia înscrisurilor sub semnătură privată ca titluri executorii, nefiind sub nicio formă antamată problematica specială a contractelor de credit ori a celor de asistență juridică, scopul autorilor fiind, în principal, la momentul respectiv, unul cu caracter teoretic și didactic, în vederea identificării conținutului exact al normei juridice în discuție.

Mecanismul particularizării concluziei expuse la diferitele categorii de înscrisuri sub semnătură privată coroborat cu regulile și principiile de drept urma să fie, însă, aplicat de cititori și adaptat la specificul normativ al fiecărui asemenea înscris reglementat cu valoare de titlu executoriu.

2. Mai mult, ulterior, în cursul dezbaterii juridice organizate de Editura Universul Juridic și intitulată ”Smart Law Conferences”[3], subsemnații am dezvoltat soluția de principiu cuprinsă în articolul publicat anterior, prezentând în mod expres, neîndoielnic și limpede, într-o analiză complexă și argumentată, concluzia că cele două specii de contracte, de credit și de asistență juridică, sunt în continuare titluri executorii.

De altfel, este surprinzător să constatăm că, în pofida clarității cu care am opinat în sensul menţinerii caracterului executoriu al acestor contracte, s-a ajuns a se susține exact contrariul de către persoane care au urmărit transmisiunea dezbaterii respective.

3. Opinia subsemnaților a fost şi este, în concluzie, fermă: CONTRACTELE DE CREDIT ȘI CONTRACTELE DE ASISTENȚĂ JURIDICĂ SUNT indiscutabil TITLURI EXECUTORII și ulterior intrării în vigoare a Legii nr. 17/2017, modificarea adusă art. 641 C. pr. civ. nevizând aceste două categorii de înscrisuri.

4. Din punct de vedere al regulilor logicii și bunei-credințe, comentariul scris și oral al subsemnaților este unul fără dubiu, nu lasă loc de neînțelegeri, interpretări ori supoziții. Pornind de la aceasta, subliniem că demersul privind critica unei opinii (critica fiind benefică şi obligatorie pentru eficienţa cercetării) trebuie precedată, necesarmente, de asigurarea că opinia criticată este corect înţeleasă şi nedistorsionată.

5. Prin prezentul demers, subsemnații nu înțeleg să-și clarifice opinia doctrinară, întrucât aceasta a fost în mod evident și neîndoielnic exprimată în cele două forme de manifestare științifică publică anterior relevate, ci doar să transmită un semnal și, totodată, un îndemn către orice profesionist al dreptului, pentru o abordare acurată și exactă în orice împrejurare ce presupune o exteriorizare publică a unei păreri, judecăți ori aprecieri pe plan juridic.

Nu îngăduim sub nicio formă ca subsemnaților să li se atribuie opinii neexprimate ori contrare celor afirmate, idei abstrase din context şi reproduse trunchiat, asemenea manifestări neputând primi vreo minimă explicație rațională ori de bună-credință, atâta vreme cât citările se impun a fi făcute, în respectul dreptului de autor, cu atenție și exigență nu doar în formă, ci și în conținut și, mai mult decât atât, cu rigoarea și corectitudinea etică ce trebuie să anime pe orice autor.

Pe de altă parte, în plan ştiinţific, nu acceptăm, dezavuăm categoric şi dezaprobăm ferm orice intervenții doctrinare partinice unui anumit interes particular sau de grup (indiferent care ar fi acesta), întrucât analiza, interpretarea juridică şi manifestarea doctrinară – pentru a proba adevăratul respect pentru cititori – trebuie să fie subordonate exclusiv interesului științific.

Constatând o subită efervescenţă şi o extinsă preocupare pentru interpretarea unui text de lege aplicabil în procedura executării silite (art. 641 C. pr. civ.), nu poate decât să bucure implicarea în acest context a specialiştilor din alte domenii conexe sau chiar fără tangenţă cu materia executării silite care, până recent, era străină şi rece preocupărilor acestora.

Pentru cititor – destinatarul şi adevăratul „judecător” al interpretărilor furnizate – a devenit ostensibil că, din păcate, pentru tot mai multe persoane, raționalitatea şi obiectivitatea ştiinţifică clamate doctrinar în spaţiul public rămân doar constante provocări nesolubilizate în încercarea de conciliere a relaţiei dintre, pe de o parte, „ceea ce logica, regulile de interpretare şi ştiinţa ne obligă a spune” şi, pe de altă parte, „ceea ce putem, în fapt, a susţine”. Doar a rămâne întotdeauna fidel exigenţelor de ştiinţificitate înseamnă a „sluji” cu adevărat (şi exclusiv) cititorul care – fără a fi, riscant, subestimat – îşi păstrează privilegiul de a fi liber în a alege între interpretările ce i se propun.

Nedisimulând dezamăgirea legată de atribuirea eronată a unor opinii de care am fost complet străini, reiterăm că subsemnații am acționat întotdeauna – și o vom face și pe viitor – doar în spiritul credinței ce ne guvernează acțiunile în spaţiul juridic, anume de a ne manifesta cu responsabilitate, rigoare, strictețe și, cel mai important, cu foarte multă… bună-credință.


[1] M. Avram, C. D. D. Samoilă, Legea nr. 17/2017, o falsă alarmă în mediul bancar; R. Stanciu, Contractele de credit bancar și contractele de asistență juridică sunt titluri executorii; P. Piperea, A. Manole, Doar o vorbă «săț-i» mai spun” despre registrele publice din art. 641 CPC.
[2] E. Oprina, V. Bozeșan, Analiza ultimelor modificări aduse în materia procedurii civile și a executării silite, în special, prin Legea nr. 17/2017.
[3] Înregistrarea dezbaterii este disponibilă pe pagina de Facebook Universul Juridic.


Prof. univ. dr. Evelina Oprina
Judecător

Judecător Vasile Bozeşan
Tribunalul Teleorman

Vă invităm să publicaţi şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro, detalii aici!
JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill şi My Justice.
Puteţi prelua gratuit în website-ul dumneavoastră fluxul de noutăţi JURIDICE.ro:
- Flux integral: www.juridice.ro/feed
- Flux secţiuni: www.juridice.ro/*url-sectiune*/feed
Pentru suport tehnic contactaţi-ne: tehnic@juridice.ro

Newsletter JURIDICE.ro


Social Media JURIDICE.roSubscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


Secţiuni          Noutăţi                                                                                                                          Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie         Arii de practică