Secţiuni » Arii de practică » Business » Fiscalitate
Fiscalitate
DezbateriCărţiProfesionişti

Ce acoperă şi, mai ales, ce nu acoperă legea prevenţiei în materie fiscală?


4 aprilie 2017 | Bogdan MĂRCULEȚ

UNBR Caut avocat
JURIDICE by Night
Bogdan Mărculeț

Bogdan Mărculeț

În cursul zilei de joi, 30 martie 2017, a fost supus dezbaterii publice mult-aşteptatul proiect al Legii prevenţiei. Anunţată ca fiind un punct de hotar al îmbunătăţirii relaţiei dintre mediul de afaceri şi stat, legea prevenţiei, în varianta incipientă în care se află, este mai degrabă anostă şi lipsită de vitalitatea necesară ţelului asumat şi publicităţii care au precedat-o, cel puţin din perspectiva raporturilor fiscale.

În primul rând, astfel cum rezultă chiar din primul articol al legii, aceasta se defineşte nu prin aplicabilitatea ei generoasă în materie fiscală, ci tocmai prin aplicabilitatea limitată a acesteia, numai pentru acele abateri săvârşite de contribuabil care constituie contravenţii potrivit reglementărilor fiscale.

Este esenţial de reţinut în acest sens că legea prevenţiei nu se referă la emiterea de către organele fiscale a actelor specifice controlului fiscal, cum ar fi raportul de inspecţie fiscală sau decizia de impunere.

Astfel, organele de inspecţie fiscală nu sunt obligate, înainte de emiterea raportului de inspecţie fiscală sau a deciziei de impunere, să emită un plan de remediere, în care să stabilească măsuri de remediere sau termene de remediere, astfel cum este prevăzut pentru anumite contravenţii.

Mai mult, contribuabilul rămâne obligat la plata imediată a obligaţiilor fiscale stabilite suplimentar, indiferent că este vorba de obligaţii fiscale principale sau obligaţii fiscale accesorii. Legea prevenţiei nu afectează acest domeniu.

Este adevărat însă că există prevederi specifice în Codul de procedură fiscală cu privire la dreptul contribuabilului de a fi ascultat înainte de emiterea raportului de inspecţie fiscală, însă ne întrebăm dacă în materie fiscală prevenţia nu ar trebui să fie ceva mai mult decât evitarea post factum a unei amenzi mai mult sau mai puţin oneroase.

În prezent, organele fiscale nu au vreo obligaţie de a sfătui sau de a ajuta contribuabilul să corecteze anumite conduite care pot avea ca efect plata de obligaţii fiscale suplimentare.

Departe de a exista o prevenţie în timpul inspecţiei fiscale, la ora actuală, spiritul prevederilor legale este mai degrabă contrar ideii de prevenţie. De exemplu, conform Codului de procedură fiscală, dacă în timpul inspecţiei fiscale contribuabilul corectează declaraţia de impunere aferentă perioadelor şi creanţelor fiscale ce fac obiectul inspecţiei fiscale, aceasta nu va fi luată în considerare de organul fiscal.

Nu constituie obiectul legii prevenţiei, în forma actuală, nici instituirea măsurilor asigurătorii de către organele fiscale. Astfel, emiterea Deciziei de instituire a măsurilor asigurătorii nu va fi supusă „remediilor” specifice prevăzute de legea prevenţiei, cu toate că şi sub acest aspect, o intervenţie a legiuitorului ar fi fost salutară şi benefică mediului de afaceri.

Aceasta în condiţiile în care, în prezent, organele fiscale nici nu informează contribuabilul înainte de emiterea acestei decizii, iar poprirea conturilor şi instituirea sechestrului se realizează intempestiv, peste noapte. Orice garanţie pe care contribuabilul o poate aduce pentru ridicarea măsurilor asigurătorii, nu poate fi adusă înainte, ci doar ulterior instituirii măsurilor asigurătorii, când oricum este mai dificil să constitui o astfel de garanţie, dacă nu dispui de resursele financiare necesare.

Or, în domeniul fiscal, o lege a prevenţiei ar trebui să facă mai mult decât a amâna aplicarea unor amenzi, care oricum nu constituie partea substanţială a „sancţiunilor fiscale”.

În al doilea rând, în ceea ce priveşte aplicabilitatea legii prevenţiei, astfel cum este aceasta prezentată în proiect, mai interesante ni se par contravenţiile care au fost exceptate, decât cele cu privire la care se aplică.

Astfel, printre contravenţiile în materie fiscală care nu intră sub incidenţa legii prevenţiei se numără:

– nerespectarea de către contribuabil a obligaţiei de a pune la dispoziţia organului fiscal registre, evidenţe, documente de afaceri şi orice alte înscrisuri la locul indicat de organul fiscal.

– nereţinerea, potrivit legii, de către plătitorii obligaţiilor fiscale, a sumelor reprezentând impozite şi contribuţii cu reţinere la sursă.

– reţinerea şi nevărsarea în totalitate, de către plătitorii obligaţiilor fiscale, a sumelor reprezentând impozite şi contribuţii cu reţinere la sursă.

Printre contravenţiile în materie fiscală care intră sub incidenţa legii prevenţiei, menţionăm:

– nedepunerea de către contribuabil/plătitor la termenele prevăzute de lege a declaraţiilor de înregistrare fiscală, de radiere a înregistrării fiscale sau de menţiuni;

– neîndeplinirea de către contribuabil/plătitor la termen a obligaţiilor de declarare prevăzute de lege, a bunurilor şi veniturilor impozabile sau, după caz, a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume, precum şi orice informaţii în legătură cu impozitele, taxele, contribuţiile, bunurile şi veniturile impozabile, dacă legea prevede declararea acestora;

– nerespectarea de către contribuabil/plătitor a obligaţiilor de întocmire a dosarului preţurilor de transfer, precum şi nerespectarea de către contribuabil/plătitor a obligaţiei de a prezenta dosarul preţurilor de transfer la solicitarea organului fiscal central.

– neîndeplinirea măsurilor dispuse în termenele şi condiţiile stabilite de organul de inspecţie fiscală (dispoziţia de măsuri).

– nedepunerea la termenele prevăzute de lege a declaraţiilor recapitulative reglementate de normele din Codul fiscal privind taxa pe valoarea adăugată sau depunerea de declaraţii recapitulative incorecte ori incomplete;

– nedepunerea sau depunerea peste termen a declaraţiilor privind clădirile, terenurile, mijloacele de transport, afişajul sau impozitul pe spectacole.

Având în vedere cele de mai sus, trecând în revistă contravenţiile în domeniul fiscal care intră sub incidenţa legii prevenţiei, putem conchide că, cel mai probabil, legea va avea mai degrabă un impact superficial şi limitat, care nu atacă fondul nevoii de o veritabilă prevenţie în raporturile fiscale dintre stat şi contribuabil.

Avocat Bogdan Mărculeţ
NICULEASA LAW OFFICE

Vă invităm să publicaţi şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro, detalii aici!
JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill şi My Justice.
Puteţi prelua gratuit în website-ul dumneavoastră fluxul de noutăţi JURIDICE.ro:
- Flux integral: www.juridice.ro/feed
- Flux secţiuni: www.juridice.ro/*url-sectiune*/feed
Pentru suport tehnic contactaţi-ne: tehnic@juridice.ro

Newsletter JURIDICE.ro


Social Media JURIDICE.roSubscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


Secţiuni          Noutăţi                                                                                                                          Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie         Arii de practică