Secţiuni » Jurisprudenţă » CJUE
Jurisprudenţă CJUE (Curtea de Justiţie a Uniunii Europene)
DezbateriProfesionişti

TUE pendinte: corecție financiară FEOGA și FEADR și lipsă proporționalitate
12.04.2017 | Mihaela MAZILU-BABEL, Andrei Alexandru MARCU

Secţiuni: CJUE, Dreptul Uniunii Europene
JURIDICE - In Law We Trust
Andrei Alexandru Marcu

Andrei Alexandru Marcu

Mihaela Mazilu-Babel

Mihaela Mazilu-Babel

Prin cererea înregistrată în data de 27 ianuarie 2017 (T-49/17, Regatul Spaniei/Comisia Europeană), s-a solicitat Tribunalului Uniunii anularea în parte a deciziei 2016/2018/UE prin care au fost excluse de la finanțarea comunitară din FEOGA și FEADR anumite cheltuieli (13 619 341,73 euro) efectuate de mai multe state membre printre care si Regatul Spaniei după cum urmează:
– în ceea ce privește comunitatea autonomă Andalucía, exclude de la finanțarea comunitară suma de 1 356 144,90 euro în raport cu FEOGA;
– în ceea ce privește comunitatea autonomă Cataluña, exclude de la finanțarea comunitară suma de 2 191 585 de euro în raport cu FEOGA;
– în ceea ce privește comunitatea autonomă Castilla și León, exclude de la finanțarea comunitară suma de 9 638 473,73 euro în raport cu FEOGA şi suma de 433 138,10 euro în raport cu FEADR.

În susţinerea acestei acțiuni, reclamantul invocă următoarele 3 principale motive:
1. în ceea ce privește corecția financiară impusă comunității autonome Andalucia, aceasta încalcă anumite norme de drept UE secundar întrucât entitățile ACRES și Unión Rural au fost considerate că nu au calitatea de producători;
2. privitor la corecția financiară impusă comunității autonome Cataluña aceasta este ilegală pentru că încalcă mai multe dispoziții de drept secundar dar și pentru că:
– corecția financiară unică efectuată ca urmare a deficiențelor privind eligibilitatea costurilor (controale privind programele operative: investiții în OP „A”) nu se justifică întrucât autoritățile naționale au efectuat în mod corespunzător controalele respectând cerințele impuse de legislația aplicabilă iar riscul pentru fond nu există;
– corecția forfetară de 5 % nu se justifică deoarece autoritățile spaniole au dovedit respectarea reglementărilor iar riscul pentru fond nu există;
– în subsidiar, principiul proporționalității este încălcat ca urmare a nerespectării unei dispoziții de drept secundar coroborată cu Documentul VI/5330/97 prin care se stabilesc Orientările privind calculul consecințelor financiare în cadrul pregătirii deciziei de închidere a conturilor FEOGA-Garantare;
3. referitor la corecția financiară impusă comunității autonome Castilla și León, reclamantul susține că:
– corecția forfetară de 5 % și metoda de calcul utilizată contravine unei dispoziții de drept UE dar și orientărilor enunțate în mai multe documente ale Comisiei;
– în subsidiar, corecția impusă este disproporționată, încălcând o dispoziție de drept secundar european coroborată cu Documentul VI/5330/97 al Comisiei.

Dispozițiile de drept UE secundar invocate a fi încălcate au următorul conținut normativ:

Art. 3 (extras) – Regulamentul nr. 320/2006
(6) O valoare de cel puţin 10% din ajutorul de restructurare aplicabil, stabilit la alineatul (5), este rezervată:
— producătorilor de sfeclă de zahăr, trestie de zahăr şi cicoare care au livrat aceste produse într-o perioadă anterioară anului de comercializare prevăzut la alineatul (2) pentru producţia de zahăr sau de sirop de inulină care face obiectul cotei eliminate în cauză
şi
— întreprinderilor de utilaje subcontractante, particulari sau întreprinderi, care au utilizat utilajele agricole pentru a efectua o muncă în beneficiul producătorilor, pentru fabricarea de produse şi în perioada menţionată la prima liniuţă.

După consultarea părţilor interesate, statele membre stabilesc procentajul aplicabil, precum şi perioada menţionată la primul paragraf, pentru a garanta un echilibru economic sănătos între diferitele elemente ale planului de restructurare menţionat la articolul 4 alineatul (3).

Statele membre acordă ajutorul pe baza unor criterii obiective şi nediscriminatorii şi ţinând seama de pierderile rezultate din procesul de restructurare.

Valoarea rezultată din aplicarea primului şi celui de-al doilea paragraf se deduce din valoarea aplicabilă prevăzută la alineatul (5).

Art. 103 – Regulamentul nr. 1580/2007

Controalele administrative se efectuează pentru toate cererile de ajutor sau de plată și acoperă toate elementele posibile și adecvate care trebuie verificate prin mijloace administrative. Procedurile cuprind înregistrarea lucrărilor desfășurate, rezultatele verificărilor și măsurile luate cu privire la neconcordanțele constatate.

Art. 105 – Regulamentul nr. 1580/2007

(1) Înainte de recunoașterea unei organizații de producători conform articolului 4 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1182/2007, statele membre efectuează, înaintea acordării recunoașterii, un control la fața locului la organizația de producători pentru a verifica respectarea condițiilor necesare recunoașterii.
(2) Înainte de aprobarea unui program operațional conform articolului 65, autoritatea națională competentă verifică, prin toate mijloacele adecvate, inclusiv controale la fața locului, programul operațional prezentat spre aprobare și, dacă este cazul, cererile de modificare. Aceste controale vizează în special:
(a) exactitatea informațiilor furnizate în conformitate cu articolul 61 alineatul (1) literele (a), (b) și (e);
(b) conformitatea programelor cu articolul 9 din Regulamentul (CE) nr. 1182/2007, precum și cu cadrul național și cu strategia națională;
(c) eligibilitatea acțiunilor precum și eligibilitatea cheltuielilor propuse;
(d) coerența și calitatea tehnică a programelor, corectitudinea estimărilor și a planului de finanțare, precum și calendarul de execuție a acestuia. Controalele verifică, de asemenea, dacă au fost stabilite obiective măsurabile astfel încât să poată fi monitorizată îndeplinirea acestora și dacă obiectivele stabilite pot fi atinse prin măsurile de implementare propuse; precum și
(e) conformitatea operațiunilor pentru care se cere ajutorul cu normele naționale și comunitare aplicabile, în special, și dacă este cazul, cu achizițiile publice, ajutorul de stat și alte standarde obligatorii corespunzătoare stabilite de legislația națională sau stabilite în cadrul național sau în strategia națională.

Art. 106 – Regulamentul nr. 1580/2007

Înainte de efectuarea plății, statele membre efectuează controale administrative ale cererilor de ajutor, precum și controale la fața locului prin eșantionare.

Art. 107 (extras) – Regulamentul nr. 1580/2007

(1) Controlul administrativ al cererilor de ajutor cuprinde în special, în măsura în care acest lucru este necesar pentru cererea în cauză, o verificare privind:
(c) livrarea produselor și serviciilor și autenticitatea cheltuielilor efectuate;
(d) conformitatea acțiunilor executate cu cele incluse în programul operațional aprobat; precum și
(e) respectarea limitelor și pragurilor financiare sau de altă natură impuse.

Art. 108 (extras) – Regulamentul nr. 1580/2007

(1) În contextul verificării cererilor de ajutor menționate la articolul 70 alineatul (1), statele membre efectuează controale ale organizațiilor de producători la fața locului în vederea asigurării îndeplinirii condițiilor privind acordarea ajutorului sau soldul acestuia pentru anul în cauză.
Aceste controale vizează în special:
(b) utilizarea fondului operațional în anul dat, inclusiv cheltuielile declarate în cererile de plată pentru avans sau plăți parțiale;

Art. 109 (extras) – Regulamentul nr. 1580/2007
(1) Prin controalele la fața locului privind măsurile din cadrul programelor operaționale, statele membre verifică în special următoarele:
(a) implementarea acțiunilor din cadrul programelor operaționale;
(b) conformitatea implementării sau a intenției de implementare a acțiunii cu utilizarea descrisă în programul operațional aprobat;
(c) pentru un număr corespunzător de elemente de cheltuieli, respectarea dispozițiilor comunitare de către natura și momentul cheltuielilor relevante, precum și conformitatea acestora cu specificațiile aprobate.

Art. 55 (extras) – Regulamentul nr. 1182/2007
(3) La solicitarea unei organizaţii de producători, un program operaţional aprobat conform Regulamentului (CE) nr. 2200/96 înainte de data aplicării prezentului regulament:
(a) poate continua să se desfăşoare până la termenul său limită; sau
(b) poate fi modificat pentru a răspunde cerinţelor din prezentul regulament; sau
(c) poate fi înlocuit cu un nou program operaţional aprobat în temeiul prezentului regulament.
Articolul 10 alineatul (3) literele (e) şi (f) se aplică programelor operaţionale depuse în 2007, care încă nu au fost aprobate la data aplicării prezentului regulament, dar care respectă criteriile expuse la punctele respective.

Art. 52 (extras) – Regulamentul nr. 1306/2013

(1) Atunci când constată că cheltuielile care intră sub incidența articolului 4 alineatul (1) și a articolului 5 nu au fost efectuate în conformitate cu dreptul Uniunii și, în cazul FEADR, în conformitate cu dreptul Uniunii și cu cel național aplicabile, menționate la articolul 85 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, Comisia adoptă acte de punere în aplicare prin care stabilește cuantumurile care se exclud de la finanțarea din partea Uniunii. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 116 alineatul (2).
(2) Comisia evaluează cuantumurile care se exclud pe baza gravității neconformității constatate. Comisia ține cont de natura încălcării, precum și de prejudiciul financiar cauzat Uniunii. Excluderea de către Comisie are la bază identificarea sumelor cheltuite în mod necuvenit și, atunci când identificarea acestora presupune eforturi neproporționale, Comisia poate aplica corecții extrapolate sau forfetare. Corecțiile forfetare se aplică numai în situațiile în care, din cauza naturii situației sau pentru că statul membru nu a pus la dispoziția Comisiei informațiile necesare, ar fi necesare eforturi neproporționale pentru identificarea prejudiciului financiar cauzat Uniunii.
(3) Înaintea adoptării oricărei decizii de refuzare a finanțării, constatările în urma inspecției Comisiei și răspunsurile statului membru sunt notificate în scris, apoi cele două părți încearcă să ajungă la un acord asupra acțiunilor care urmează să fie întreprinse. În această etapă a procedurii, statelor membre li se oferă posibilitatea de a demonstra faptul că nivelul real al neconformității este mai mic decât cel din evaluarea Comisiei.

Art. 31 (extras) – Regulamentul nr. 1290/2005
(2) Comisia evaluează sumele care vor fi excluse pe baza gravitații abaterii constatate. Comisia ține cont de natura și gravitatea infracțiunii, precum și de prejudiciul financiar cauzat Comunității.

Andrei Alexandru Marcu (text)
Student, Facultatea de Drept, Universitatea „Ovidius” Constanţa

dr. Mihaela Mazilu-Babel (selecție și coordonator)

Cuvinte cheie: , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

JURIDICE CORPORATE
JURIDICE MEMBERSHIP
Juristi
JURIDICE pentru studenti

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti