Secţiuni » Sistemul judiciar
Sistemul judiciar
Alegeri CSMActivitate parchete

Modificarea Regulamentelor concursurilor organizate de către CSM
10.05.2017 | JURIDICE.ro

Secţiuni: Content, Selected, Sistemul judiciar
JURIDICE - In Law We Trust

Marți, 9 mai 2017, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a decis, cu unanimitate, modificarea şi completarea unor regulamente privind concursurile organizate de CSM, precum și a Regulamentului de organizare și funcționare a CSM.

I. Regulamentul privind concursul de admitere şi examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 439/2006, după cum urmează:

1. La articolul 19, alineatele (4) și (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„(4) În cazul admiterii contestaţiei la barem, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii poate dispune sancţionarea membrilor comisiei de elaborare a subiectelor pentru testul-grilă de verificare a cunoştinţelor juridice care sunt răspunzători de admiterea contestaţiilor, în măsura în care se reţine reaua-credinţă sau grava neglijenţă a acestora.
(5) Persoanele prevăzute la alin. (4) pot fi sancţionate cu reducerea sau neplatadrepturilor băneşti cuvenite pentru activitatea prestată; acestor persoane le poate fiinterzisă şi participarea în comisii similare pe o perioadă de până la 3 ani.”

2. La articolul 19, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:
„(6) Sancţiunile prevăzute la alin. (5) se aplică în funcţie de circumstanţele concrete şi proporţional cu consecințele produse.”

II. Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere în magistratură, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 279/2012, după cum urmează:

1. La articolul 18, alineatele (5) și (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„(5) În cazul admiterii contestaţiei la barem, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii poate dispune sancţionarea membrilor comisiei de elaborare a subiectelor pentru testul-grilă de verificare a cunoştinţelor juridice care sunt
răspunzători de admiterea contestaţiilor, în măsura în care se reţine reaua-credinţă sau grava neglijenţă a acestora.
(6) Persoanele prevăzute la alin. (5) pot fi sancţionate cu reducerea sau neplata drepturilor băneşti cuvenite pentru activitatea prestată; acestor persoane le poate fi interzisă şi participarea în comisii similare pe o perioadă de până la 3 ani.”

2. La articolul 18, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:
„(7) Sancţiunile prevăzute la alin. (6) se aplică în funcţie de circumstanţele concrete şi proporţional cu consecințele produse.”

III. Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la Şcoala Naţională de Grefieri, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 173/2007, după cum urmează:

1. Articolul 26 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 26 – (1) Baremele de corectare stabilite de comisia de elaborare a subiectelor, pentru fiecare subiect de concurs, se afişează cu 15 minute înainte de încheierea probei scrise, la centrul de concurs. În termen de 24 de ore de la afişare, candidaţii pot formula contestaţii la barem, care se soluţionează de comisia de soluţionare a contestaţiilor în cel mult 24 de ore de la expirarea termenului de contestare. Baremul stabilit în urma soluţionării contestaţiilor
constituie barem definitiv de corectare şi se afişează pe pagina de internet a Şcolii Naţionale de Grefieri.
(2) În cazul admiterii de contestații la barem, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii poate dispune sancţionarea membrilor comisiei de elaborare a subiectelor care sunt răspunzători de admiterea contestaţiilor, în măsura în care se reţine reaua-credinţă sau grava neglijenţă a acestora.
(3) Persoanele prevăzute la alin. (2) pot fi sancţionate cu reducerea sau neplata drepturilor băneşti cuvenite pentru activitatea prestată; acestor persoane le poate fi interzisă şi participarea în comisii similare pe o perioadă de până la 3 ani.
(4) Sancţiunile prevăzute la alin. (3) se aplică în funcţie de circumstanţele concrete şi proporţional cu consecințele produse.”

2. La articolul 28, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3 ind. 1), cu următorul cuprins:
„(3 ind. 1) Dispoziţiile art. 26 alin. (2) – (4) se aplică în mod corespunzător şicomisiilor de corectare.”

IV. Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului sau examenului pentru numirea în funcţii de conducere a judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 320/2006, după cum urmează:

1. La articolul 21, după alineatul (6) se introduc trei noi alineate, alineatele (7) – (9), cu următorul cuprins:
„(7) În cazul admiterii de contestații la barem, Plenul Consiliului Superioral Magistraturii poate dispune sancţionarea membrilor comisiei de examinarecare sunt răspunzători de admiterea contestaţiilor, în măsura în care se reţine reaua-credinţă sau grava neglijenţă a acestora.
(8) Persoanele prevăzute la alin. (7) pot fi sancţionate cu reducerea sau neplata drepturilor băneşti cuvenite pentru activitatea prestată; acestor persoane le poate fi interzisă şi participarea în comisii similare pe o perioadă de până la
3 ani.
(9) Sancţiunile prevăzute la alin. (8) se aplică în funcţie de circumstanţele concrete şi proporţional cu consecințele produse.”

2. La articolul 39, după alineatul (6) se introduc trei noi alineate, alineatele (7) – (9), cu următorul cuprins:
„(7) În cazul admiterii de contestații la barem, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii poate dispune sancţionarea membrilor comisiei de examinare care sunt răspunzători de admiterea contestaţiilor, în măsura în care se reţine reaua-credinţă sau grava neglijenţă a acestora.
(8) Persoanele prevăzute la alin. (7) pot fi sancţionate cu reducerea sau neplata drepturilor băneşti cuvenite pentru activitatea prestată; acestor persoane le poate fi interzisă şi participarea în comisii similare pe o perioadă de până la
3 ani.
(9) Sancţiunile prevăzute la alin. (8) se aplică în funcţie de circumstanţele concrete şi proporţional cu consecințele produse.”

V. Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare în funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 74/2012, după cum urmează:

1. La articolul 24, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:
„(7) Dispoziţiile art. 37 alin. (6) – (6 ind. 2) se aplică în mod corespunzător și membrilor comisiei prevăzute la art. 12.”

2. La articolul 37, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(6) În cazul admiterii contestației la barem, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii poate dispune sancţionarea membrilor comisiei de elaborare a subiectelor pentru testul-grilă de verificare a cunoştinţelor practice care sunt răspunzători de admiterea contestaţiilor, în măsura în care se reţine reauacredinţă sau grava neglijenţă a acestora.

3. La articolul 37, după alineatul (6) se introduc două noi alineate,alineatele (6 ind. 1) și (6 ind. 2), cu următorul cuprins:
„(6 ind. 1) Persoanele prevăzute la alin. (6) pot fi sancţionate cu reducerea sau neplata drepturilor băneşti cuvenite pentru activitatea prestată; acestor persoane le poate fi interzisă şi participarea în comisii similare pe o perioadă de până la 3 ani.
(6 ind. 2) Sancţiunile prevăzute la alin. (6 ind. 1) se aplică în funcţie de circumstanţele concrete şi proporţional cu consecințele produse.”

VI. Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 293/2007, după cum urmează:

1. La articolul 13, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(4) În cazul admiterii de contestații la barem, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii poate dispune sancţionarea membrilor comisiilor de elaborare a subiectelor care sunt răspunzători de admiterea contestaţiilor, în măsura în care se reţine reaua-credinţă sau grava neglijenţă a acestora.

2. La articolul 13, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (4 ind. 1) și (4 ind. 2), cu următorul cuprins:
„(4 ind. 1) Persoanele prevăzute la alin. (4) pot fi sancţionate cu reducerea sauneplata drepturilor băneşti cuvenite pentru activitatea prestată; acestor persoanele poate fi interzisă şi participarea în comisii similare pe o perioadă de până la
3 ani.
(4 ind. 2) Sancţiunile prevăzute la alin. (41) se aplică în funcţie de circumstanţele concrete şi proporţional cu consecințele produse.”

3. La articolul 13, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(5) Dispoziţiile alin. (4) – (4 ind. 2) se aplică în mod corespunzător şi comisiilor de corectare.”

VII.Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:

1. La articolul 91, după alineatul (6) se introduc trei noi alineate, alineatele (6 ind. 1) – (6 ind. 3), cu următorul cuprins:
„(6 ind. 1) În cazul admiterii de contestaţii la barem, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii poate dispune sancţionarea membrilor comisiei de elaborare asubiectelor pentru testul-grilă de verificare a cunoştinţelor teoretice care sunt răspunzători de admiterea contestaţiilor, în măsura în care se reţine reaua-credinţă sau grava neglijenţă a acestora.
(6 ind. 2) Persoanele prevăzute la alin. (6 ind. 1) pot fi sancţionate cu reducerea sau neplata drepturilor băneşti cuvenite pentru activitatea prestată; acestor persoane le poate fi interzisă şi participarea în comisii similare pe o perioadă de până la 3 ani.
(6 ind. 3) Sancţiunile prevăzute la alin. (6 ind. 2) se aplică în funcţie de circumstanţele concrete şi proporţional cu consecințele produse.”

2. După articolul 97 se introduce un nou articol, articolul 97 ind. 1, cu următorul cuprins:
„Art. 97 ind. 1 – În cazul admiterii de contestații la barem sau la notele acordate la proba scrisă la o limbă străină, dispozițiile art. 91 alin. (6 ind. 1) – (6 ind. 3) se aplică în mod corespunzător și comisiei de elaborare a subiectelor pentru proba scrisă la o limbă străină.”

VIII. Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în funcţii de execuţie a personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor din cadrul aparatului propriu al Consiliului Superior al Magistraturii şi al Institutului Naţional al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1260/2014, după cum urmează:

La articolul 15, după alineatul (6) se introduc trei noi alineate, alin. (6 ind. 1) – (6 ind. 3), cu următorul cuprins:
„(6 ind. 1) În cazul admiterii de contestații la barem, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii poate dispune sancţionarea membrilor comisiei de elaborare a subiectelor care s unt răspunzători de admiterea contestaţiilor, în
măsura în care se reţine reaua-credinţă sau grava neglijenţă a acestora.
(6 ind. 2) Persoanele prevăzute la alin. (6 ind. 1) pot fi sancţionate cu reducerea sau neplata drepturilor băneşti cuvenite pentru activitatea prestată; acestor persoane le poate fi interzisă şi participarea în comisii similare pe o perioadă de până la 3 ani.
(6 ind. 3) Sancţiunile prevăzute la alin. (6 ind. 2) se aplică în funcţie decircumstanţele concrete şi proporţional cu consecințele produse.”

:: Ordinea de zi soluționată ( pct. 14)
:: Punctul de vedere al Direcției legislaţie, documentare şi contencios

Cuvinte cheie: , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

Autori JURIDICE.ro
Juristi
JURIDICE pentru studenti
JURIDICE NEXT

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

↑  Înapoi în partea de sus a paginii  ↑

Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti