Secţiuni » Sistemul judiciar
Sistemul judiciar
Alegeri CSMActivitate parchete

CSM. Secția pentru procurori. Scrisori deschise ref. Legea-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
25.05.2017 | JURIDICE.ro

Secţiuni: Content, Selected, Sistemul judiciar
JURIDICE - In Law We Trust

Joi, 25 mai 2017, Secția pentru Procurori din carul Consiliului Superior al Magistraturii a adresat trei scrisori deschise cu privire la proiectul de Lege-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, adoptat miercuri, 23 mai 2017, de către Senat.

Scrisorile deschise sunt adresate către prof. univ. dr. Tudorel Toader, ministrul Justiției, Sorin Grindeanu, prim-ministrul României și Liviu Dragnea, președintele Camerei Deputaților.

Redăm textul integral al scrisorilor:

„Domnului Tudorel TOADER – Ministrul Justiției

Stimate domnule Ministru,

Consiliul Superior al Magistraturii apreciază cooperarea interinstituţională drept esenţială pentru eficientizarea şi asigurarea unui înalt nivel de independenţă şi de transparenţă a sistemului judiciar, acesta reprezentând un domeniu ce presupune efortul comun al tuturor puterilor statului, în limitele atribuţiilor ce le sunt conferite de Constituţie şi celelalte acte normative.

În arhitectura instituţională a României, Consiliul Superior al Magistraturii are rolul fundamental, consfinţit în art. 133 alin. 1 din Constituţie, de garant al independenţei justiţiei. În această calitate şi în conformitate cu atribuţiile ce îi revin din prevederile legale în materie, Consiliul Superior al Magistraturii poartă responsabilitatea pentru organizarea şi funcţionarea normală a Justiţiei, ca serviciu public.

Consiliul Superior al Magistraturii are îndatorirea de a se implica activ în aspectele care privesc autoritatea judecătorească, în strictă conformitate cu litera şi spiritul actelor normative care guvernează Justiţia română şi în directă conlucrare cu celelalte puteri ale statului de drept.

În calitate de garant al independenţei justiţiei şi de reprezentant al autorităţii judecătoreşti, Consiliul Superior al Magistraturii manifestă preocupare faţă de demersul normativ concretizat în adoptarea de către Senatul României, în calitate de primă Cameră sesizată, a propunerii legislative Lege-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, care a fost transmisă spre adoptare Camerei Deputaţilor.

Secţia pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, în acord cu cele exprimate de Plenul Consiliului în şedinţa din data de 25 aprilie 2017, consideră că demersul normativ menţionat trebuie să se desfăşoare în conformitate cu statutul constituţional al procurorilor şi cu principiul egalităţii în drepturi, prevăzut de art. 16 din Constituţia României.

Secţia pentru procurori a luat act de faptul că, în forma adoptată de Senat, actul normativ induce un tratament discriminatoriu aplicat magistraţilor şi contravine jurisprudenţei constante a Curţii Constituţionale. Astfel prin Deciziile nr. 886/2006 si 8/2010, Curtea a reţinut identitatea statutului constituţional al procurorilor şi judecătorilor şi a statuat că, în aplicarea acestui principiu, legiuitorul a stabilit norme identice aplicabile funcţiilor de procuror şi judecător în ceea ce priveşte admiterea în magistratură, formarea profesională, numirea în funcţie, accesul procurorilor în funcţia de judecător şi al judecătorilor în funcţia de procuror, îndatoririle, incompatibilităţile şi răspunderea juridică a judecătorilor şi procurorilor.

În procedura de adoptare a propunerii legislative menţionate, Senatul României nu și-a  însușit propunerile formulate de Consiliul Superior al Magistraturii, în sensul egalizării salariale a judecătorilor şi procurorilor, deşi acestea au fost preluate de Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări a Senatului, avizul transmis de această Comisie având valenţele unui aviz de legalitate cu privire la actul normativ în discuţie.

Secţia pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii îşi manifestă expres disponibilitatea implicării active în dialogul ce trebuie să însoţească demersul legislativ şi afirmă încă o dată interesul de a participa la o dezbatere reală și argumentată constituțional.

În acest sens vă adresăm rugămintea de a întreprinde demersurile necesare pentru valorificarea, în procedura de adoptare a propunerii legislative Lege-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, a principiilor ce stau la baza independenţei justiţiei şi implicit, a stabilității și egalității salariale a  magistraților – judecători şi procurori – conform acelorași principii constituționale.

Mulţumindu-vă pentru disponibilitatea pe care aţi manifestat-o până în prezent pentru a sprijini activitatea Consiliul Superior al Magistraturii, vă rugăm să primiți, domnule Ministru, expresia deplinei noastre considerații.

Secția de procurori a Consiliului Superior al Magistraturii

 București

25 mai 2017″

***

Domnului Sorin Mihai GRINDEANU – Prim ministru al României

Stimate domnule Prim ministru,

Consiliul Superior al Magistraturii apreciază cooperarea interinstituţională drept esenţială pentru eficientizarea şi asigurarea unui înalt nivel de independenţă şi de transparenţă a sistemului judiciar, acesta reprezentând un domeniu ce presupune efortul comun al tuturor puterilor statului, în limitele atribuţiilor ce le sunt conferite de Constituţie şi celelalte acte normative.

În arhitectura instituţională a României, Consiliul Superior al Magistraturii are rolul fundamental, consfinţit în art. 133 alin. 1 din Constituţie, de garant al independenţei justiţiei. În această calitate şi în conformitate cu atribuţiile ce îi revin din prevederile legale în materie, Consiliul Superior al Magistraturii poartă responsabilitatea pentru organizarea şi funcţionarea normală a Justiţiei, ca serviciu public.

Consiliul Superior al Magistraturii are îndatorirea de a se implica activ în aspectele care privesc autoritatea judecătorească, în strictă conformitate cu litera şi spiritul actelor normative care guvernează Justiţia română şi în directă conlucrare cu celelalte puteri ale statului de drept.

În calitate de garant al independenţei justiţiei şi de reprezentant al autorităţii judecătoreşti, Consiliul Superior al Magistraturii manifestă preocupare faţă de demersul normativ concretizat în adoptarea de către Senatul României, în calitate de primă Cameră sesizată, a propunerii legislative Lege-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, care a fost transmisă spre adoptare Camerei Deputaţilor.

 Secţia pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, în acord cu cele exprimate de Plenul Consiliului în şedinţa din data de 25 aprilie 2017, consideră că demersul normativ menţionat trebuie să se desfăşoare în conformitate cu statutul constituţional al procurorilor şi cu principiul egalităţii în drepturi, prevăzut de art. 16 din Constituţia României.

 Secţia pentru procurori a luat act de faptul că, în forma adoptată de Senat, actul normativ induce un tratament discriminatoriu aplicat magistraţilor şi contravine jurisprudenţei constante a Curţii Constituţionale. Astfel prin Deciziile nr. 886/2006 si 8/2010, Curtea a reţinut identitatea statutului constituţional al procurorilor şi judecătorilor şi a statuat că, în aplicarea acestui principiu, legiuitorul a stabilit norme identice aplicabile funcţiilor de procuror şi judecător în ceea ce priveşte admiterea în magistratură, formarea profesională, numirea în funcţie, accesul procurorilor în funcţia de judecător şi al judecătorilor în funcţia de procuror, îndatoririle, incompatibilităţile şi răspunderea juridică a judecătorilor şi procurorilor.

În procedura de adoptare a propunerii legislative menţionate, Senatul României nu și-a  însușit propunerile formulate de Consiliul Superior al Magistraturii, în sensul egalizării salariale a judecătorilor şi procurorilor, deşi acestea au fost preluate de Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări a Senatului, avizul transmis de această Comisie având valenţele unui aviz de legalitate cu privire la actul normativ în discuţie.

 Secţia pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii îşi manifestă expres disponibilitatea implicării active în dialogul ce trebuie să însoţească demersul legislativ şi afirmă încă o dată interesul de a participa la o dezbatere reală și argumentată constituțional.

 În acest sens vă adresăm rugămintea de a întreprinde demersurile necesare pentru valorificarea, în procedura de adoptare a propunerii legislative Lege-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, a principiilor ce stau la baza independenţei justiţiei şi implicit, a stabilității și egalității salariale a  magistraților – judecători şi procurori – conform acelorași principii constituționale.

Mulţumindu-vă pentru disponibilitatea pe care aţi manifestat-o până în prezent pentru a sprijini activitatea Consiliul Superior al Magistraturii, vă rugăm să primiţi, domnule Prim ministru, expresia deplinei noastre consideraţii.

Secția de procurori a Consiliului Superior al Magistraturii

 București

25 mai 2017″

***

Domnului Nicolae Liviu DRAGNEA – Președintele Camerei Deputaţilor

Stimate domnule Președinte,

Consiliul Superior al Magistraturii apreciază cooperarea interinstituţională drept esenţială pentru eficientizarea şi asigurarea unui înalt nivel de independenţă şi de transparenţă a sistemului judiciar, acesta reprezentând un domeniu ce presupune efortul comun al tuturor puterilor statului, în limitele atribuţiilor ce le sunt conferite de Constituţie şi celelalte acte normative.

În arhitectura instituţională a României, Consiliul Superior al Magistraturii are rolul fundamental, consfinţit în art. 133 alin. 1 din Constituţie, de garant al independenţei justiţiei. În această calitate şi în conformitate cu atribuţiile ce îi revin din prevederile legale în materie, Consiliul Superior al Magistraturii poartă responsabilitatea pentru organizarea şi funcţionarea normală a Justiţiei, ca serviciu public.

Consiliul Superior al Magistraturii are îndatorirea de a se implica activ în aspectele care privesc autoritatea judecătorească, în strictă conformitate cu litera şi spiritul actelor normative care guvernează Justiţia română şi în directă conlucrare cu celelalte puteri ale statului de drept.

În calitate de garant al independenţei justiţiei şi de reprezentant al autorităţii judecătoreşti, Consiliul Superior al Magistraturii manifestă preocupare faţă de demersul normativ concretizat în adoptarea de către Senatul României, în calitate de primă Cameră sesizată, a propunerii legislative Lege-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, care a fost transmisă spre adoptare Camerei Deputaţilor.

 Secţia pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, în acord cu cele exprimate de Plenul Consiliului în şedinţa din data de 25 aprilie 2017, consideră că demersul normativ menţionat trebuie să se desfăşoare în conformitate cu statutul constituţional al procurorilor şi cu principiul egalităţii în drepturi, prevăzut de art. 16 din Constituţia României.

Secţia pentru procurori a luat act de faptul că, în forma adoptată de Senat, actul normativ induce un tratament discriminatoriu aplicat magistraţilor şi contravine jurisprudenţei constante a Curţii Constituţionale. Astfel prin Deciziile nr. 886/2006 si 8/2010, Curtea a reţinut identitatea statutului constituţional al procurorilor şi judecătorilor şi a statuat că, în aplicarea acestui principiu, legiuitorul a stabilit norme identice aplicabile funcţiilor de procuror şi judecător în ceea ce priveşte admiterea în magistratură, formarea profesională, numirea în funcţie, accesul procurorilor în funcţia de judecător şi al judecătorilor în funcţia de procuror, îndatoririle, incompatibilităţile şi răspunderea juridică a judecătorilor şi procurorilor.

 În procedura de adoptare a propunerii legislative menţionate, Senatul României nu și-a  însușit propunerile formulate de Consiliul Superior al Magistraturii, în sensul egalizării salariale a judecătorilor şi procurorilor, deşi acestea au fost preluate de Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări a Senatului, avizul transmis de această Comisie având valenţele unui aviz de legalitate cu privire la actul normativ în discuţie.

 Secţia pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii îşi manifestă expres disponibilitatea implicării active în dialogul ce trebuie să însoţească demersul legislativ şi afirmă încă o dată interesul de a participa la o dezbatere reală și argumentată constituțional.

 În acest vă adresăm rugămintea de a întreprinde demersurile necesare pentru valorificarea, în procedura de adoptare a propunerii legislative Lege-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, a principiilor ce stau la baza independenţei justiţiei şi implicit, a stabilității și egalității salariale a  magistraților – judecători şi procurori – conform acelorași principii constituționale.

Mulţumindu-vă pentru disponibilitatea pe care aţi manifestat-o până în prezent pentru a sprijini activitatea Consiliul Superior al Magistraturii, vă rugăm să primiţi, domnule Președinte, expresia deplinei noastre consideraţii.

Secția de procurori a Consiliului Superior al Magistraturii

București

25 mai 2017″

Cuvinte cheie: , , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

Autori JURIDICE.ro
Juristi
JURIDICE pentru studenti
JURIDICE NEXT

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

↑  Înapoi în partea de sus a paginii  ↑

Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti