Secţiuni » Arii de practică » Litigation » Procedură civilă
Procedură civilă
ConferinţeDezbateriCărţiProfesionişti

CCR pendinte: posibila neconstituționalitate a dispozițiilor art. 405 CPC. UPDATE: decizia Curții Constituționale


3 februarie 2020 | Mihaela MAZILU-BABEL, Andrei Alexandru MARCU

UNBR Caut avocat
JURIDICE by Night
Mihaela Mazilu-Babel

Mihaela Mazilu-Babel

Andrei Alexandru Marcu

Andrei Alexandru Marcu

03.02.2020: În data de 29.11.2018, Curtea Constituțională a României a respins excepția de neconstituționalitate (decizia nr. 776/2018, Monitorul Oficial nr. 453 din data de 05.06.2019):

Respinge, ca inadmisibilă, excepția de neconstituționalitate a prevederilor art.405 din Codul de procedură civilă, excepție ridicată de Tudora Velici, prin mandatar Emil Prundurel, în Dosarul nr.1303/787/2016 al Tribunalului Sibiu — Secția I civilă.
Definitivă și general obligatorie.
Decizia se comunică Tribunalului Sibiu — Secția I civilă și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Pronunțată în ședința din data de 29 noiembrie 2018.

***

5 august 2017: În urma solicitării realizate în temeiul Legii nr. 544/2001, Tribunalul Sibiu ne-a comunicat că autorul excepției a arătat că art. 405 din CPC ar încălca drepturile prevăzute de art. 16 alin. (2), art. 20, art. 21 alin. (3), art. 44 și art. 124 alin. (1) și (2) din Constituția României:

Art. 16 – Egalitatea în drepturi (extras)

(2) Nimeni nu este mai presus de lege.

Art. 20 – Tratatele internaţionale privind drepturile omului

(1) Dispoziţiile constituţionale privind drepturile şi libertăţile cetăţenilor vor fi interpretate şi aplicate în concordanţă cu Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, cu pactele şi cu celelalte tratate la care România este parte.
(2) Dacă există neconcordanţe între pactele şi tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte, şi legile interne, au prioritate reglementările internaţionale, cu excepţia cazului în care Constituţia sau legile interne conţin dispoziţii mai favorabile.

Art. 21 – Accesul liber la justiţie (extras)

(3) Părţile au dreptul la un proces echitabil şi la soluţionarea cauzelor într-un termen rezonabil.

Art. 44 – Dreptul de proprietate privată

(1) Dreptul de proprietate, precum şi creanţele asupra statului, sunt garantate. Conţinutul şi limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege.
(2) Proprietatea privată este garantată şi ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular. Cetăţenii străini şi apatrizii pot dobândi dreptul de proprietate privată asupra terenurilor numai în condiţiile rezultate din aderarea României la Uniunea Europeană şi din alte tratate internaţionale la care România este parte, pe bază de reciprocitate, în condiţiile prevăzute prin lege organică, precum şi prin moştenire legală.
(3) Nimeni nu poate fi expropriat decât pentru o cauză de utilitate publică, stabilită potrivit legii, cu dreaptă şi prealabilă despăgubire.
(4) Sunt interzise naţionalizarea sau orice alte măsuri de trecere silită în proprietate publică a unor bunuri pe baza apartenenţei sociale, etnice, religioase, politice sau de altă natură discriminatorie a titularilor.
(5) Pentru lucrări de interes general, autoritatea publică poate folosi subsolul oricărei proprietăţi imobiliare, cu obligaţia de a despăgubi proprietarul pentru daunele aduse solului, plantaţiilor sau construcţiilor, precum şi pentru alte daune imputabile autorităţii.
(6) Despăgubirile prevăzute în alineatele (3) şi (5) se stabilesc de comun acord cu proprietarul sau, în caz de divergenţă, prin justiţie.
(7) Dreptul de proprietate obligă la respectarea sarcinilor privind protecţia mediului şi asigurarea bunei vecinătăţi, precum şi la respectarea celorlalte sarcini care, potrivit legii sau obiceiului, revin proprietarului.
(8) Averea dobândită licit nu poate fi confiscată. Caracterul licit al dobândirii se prezumă.
(9) Bunurile destinate, folosite sau rezultate din infracţiuni ori contravenţii pot fi confiscate numai în condiţiile legii.

Art. 124 – Înfăptuirea justiției (extras)

(1) Justiţia se înfăptuieşte în numele legii.
(2) Justiţia este unică, imparţială şi egală pentru toţi.

***

26 iunie 2017: În data de 21.06.2017 s-a constituit un nou dosar (2010D/2017) pe rolul Curţii Constituţionale, urmând a fi analizate dispoziţiile art. 405 din Codul de procedură civilă (cauza Velici Tudora).

Conform motorului de căutare de pe pagina Curții Constituționale, acesta este primul dosar în care această dispoziție formează obiectul unui control de constituţionalitate.

Instanţa de trimitere pare a fi, după numărul dosarului, Tribunalul Sibiu. Spunem „pare” întrucât pe pagina dosarului apare doar mențiunea faptului că s-a amânat cauza pentru pronunțare asupra excepției (fără a se preciza tipul excepției), pronunțare care ar trebui să se întâmple în data de 5 iulie 2017.

Dispoziţiile criticate au următorul conţinut normativ:
Art. 405
Nulitatea unei hotărâri nu poate fi cerută decât prin căile de atac prevăzute de lege, în afară de cazul când legea prevede în mod expres altfel.

Andrei Alexandru Marcu (text și selecție)
Avocat – Baroul Constanţa

dr. Mihaela Mazilu-Babel (coordonator)

Vă invităm să publicaţi şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro, detalii aici!
JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill şi My Justice.
Puteţi prelua gratuit în website-ul dumneavoastră fluxul de noutăţi JURIDICE.ro:
- Flux integral: www.juridice.ro/feed
- Flux secţiuni: www.juridice.ro/*url-sectiune*/feed
Pentru suport tehnic contactaţi-ne: tehnic@juridice.ro

Newsletter JURIDICE.ro


Social Media JURIDICE.roSubscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


Secţiuni          Noutăţi                                                                                                                          Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie         Arii de practică