Secţiuni » Sistemul judiciar
Sistemul judiciar
Alegeri CSMActivitate parchete

Inspecția Judiciară. Planul de control al Direcției de inspecție judiciară pentru procurori 2017. UPDATE: A fost inițiată acțiunea de control la DNA. Termenul de finalizare a controlului a fost prelungit. Precizările ministrului Justiției. Controlul la DNA, finalizat. Raportul IJ, transmis către DNA. Obiecțiunile DNA, trimise către IJ. Cercetarea disciplinară a conducerii DNA, propusă de IJ. Precizări DNA. Reacția IJ. Calendarul susținerii punctelor de vedere. Raportul IJ, aprobat cu observații de catre CSM. Tudorel Toader: Eu am solicitat raportul, eu voi formula concluzia. Raportul. Prezentarea concluziei. Precizări CSM


30.03.2018 | JURIDICE.ro
Secţiuni: Content, Sistemul judiciar, VIDEO
JURIDICE - In Law We Trust

30 martie 2018: Ca urmare a apariției în spațiul public a unor articole de presă cu referire la Raportul Inspecției Judiciare având ca obiect eficiența managerială și modul de îndeplinire a atribuțiilor ce decurg din legi și regulamente, de către conducerea structurii centrale a Direcției Naționale Anticorupție, Secția pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii informează opinia publică asupra faptului că, potrivit unui comunicat:

Potrivit legii, activitatea Inspecției Judiciare constă, printre altele, în efectuarea de verificări a activității instanțelor şi parchetelor și formularea de propuneri corespunzătoare, însă atributul de a decide asupra măsurilor care se impun, revine exclusiv Consiliului Superior al Magistraturii, prin secțiile sale, tocmai în considerarea rolului său constituțional de garant al independenței justiției.

În cadrul procedurii de aprobare a oricărui raport de control, Secția pentru procurori nu îndeplinește un rol pur formal de a reține propunerile formulate de inspectorii judiciari, ci exercită un rol activ în analizarea acestora şi stabilește măsurile care se impun.

Astfel, aşa cum rezultă din prevederile art. 75 alin. (2) din Legea nr. 317/2004, ,,Raportul de inspecție (…), împreună cu obiecțiile formulate, se înaintează secției corespunzătoare a Consiliului Superior al Magistraturii, care stabilește măsurile ce se impun pentru remedierea situației.”

În condițiile în care, cauza având ca obiect acțiunea introdusă de Inspecția Judiciară împotriva Hotărârii Secției pentru procurori nr. 686/2017 se află pe rolul Curții de Apel București – Secția a VIII-a de Contencios administrativ şi fiscal şi face obiectul dosarului nr. 1376/2/2018, Secția pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii înțelege să nu facă nici un un alt comentariu de natură a influența judecarea cauzei.

***

22 februarie 2018: Prof. univ. dr. Tudorel Toader, ministrul Justiției, a anunțat că a declanșat procedura de revocare din funcție a Laurei Codruța Kovesi, procuror-șef al Direcției Naționale Anticoruptie, potrivit hotnews.ro.

***

19 februarie 2018: Prof. univ. dr. Tudorel Toader, ministrul Justiției, a precizat, prin intermediul paginii personale de Facebook, că va prezenta concluzia sa referitoare la raportul privind activitatea managerială la DNA joi, 22 februarie 2018, ora 18:00, la sediul Ministerului Justiției.

Tudorel Toader: „Raport privind activitatea managerială la DNA: joi, 22 februarie 2018, orele 18:00, la Ministerul Justiţiei, Sala de Consiliu.”

***

3 noiembrie 2017: Inspecția Judiciară a publicat raportul privind eficienţa managerială şi modul de îndeplinire a atribuţiilor ce decurg din legi şi regulamente, de către conducerea structurii centrale a Direcției Naționale Anticorupție precum și respectarea normelor procedurale și regulamentare de către procurori și personalul auxiliar de specialitate din cadrul parchetului vizat 5115/IJ/982/DIP/2017.

:: Raportul

***

UPDATE 31 octombrie 2017: Prof. univ. dr. Tudorel Toader, ministrul Justiției, a declarat, potrivit agerpres.ro: „Poziția mea, concluzia mea, pe care o voi comunica public, va fi luată această concluzie pe baza analizei, evaluării coroborate a tuturor stărilor, circumstanțelor, împrejurărilor, adică nu exclusiv pe baza acestui raport. Pentru că raportul acesta eu l-am solicitat, concluzia raportului eu o voi formula, indiferent de ceea ce pe lanțul decizional se va petrece. 

Avem raportul Inspecției Judiciare, un raport care știm că a divizat până la urmă chiar și inspectorii. Eu am spus (…) că sunt nedumerit pentru componența comisiei din șase. De regulă, comisiile sunt în număr impar, ca să poți să dai o majoritate, nu ca în cazul acesta, trei la trei. (…) E adevărat, având trei pro, trei contra, rolul ministrului Justiției este ușurat. Rolul ministrului Justiției este de a înclina balanța, sigur, în opțiunea mea ca ministru al Justiției, pentru că lanțul decizional cuprinde, evident, mai mulți factori.

***

31 octombrie 2017: Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat cu observații Raportul Inspecţiei Judiciare, observațiile însușite vizând o parte din concluziile şi propunerile formulate în mod distinct de către cei şase inspectori judiciari care au efectuat verificări la nivelul secțiilor şi compartimentelor din cadrul DNA potrivit unui comunicat CSM.

Secția pentru procurori a solicitat Inspecţiei Judiciare următoarele:

1. Dispunerea unui control în vederea remedierii deficiențelor constatate la nivelul Secției de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție, în termen de 6 luni de la data aprobării prezentului raport, prin care să se verifice:
– situația cauzelor mai vechi de un an de la data primei sesizări;
– situația cauzelor repartizate spre soluționare procurorilor Țuluş Doru Florin și Moraru Iorga Mihaiela;
– situația comunicărilor procedurale pentru anul 2016, în cazul soluțiilor de clasare dispuse prin ordonanță și rechizitoriu, în ceea ce privește respectarea dispozițiilor art. 145 C.p.p.

2. Verificarea aspectelor apărute în spațiul public cu privire la existența unor înscrisuri olografe preconstituite și care au putut forma obiectul unor analize separate ale inspectorilor judiciari (veridicitatea acestor informații/ identificarea persoanelor care au realizat înscrisurile/ scopul acestor verificări).

3. Verificarea aspectelor apărute în spațiul public cu privire la analizarea altor dosare decât cele aferente perioadei 2016 – 1 iulie 2017 (evidența verificărilor Registrelor penale 2004-2015/ nominalizarea dosarelor verificate pentru această perioadă/ măsuri propuse).

4. Evaluarea declarațiilor luate procurorilor care nu mai activează în DNA prin compararea cu declarațiile tuturor procurorilor care în prezent își desfășoară activitatea în cadrul Secției judiciare (audierea tuturor procurorilor în activitate din acest compartiment/ realizarea unei analize comparative proporționale între declarațiile acestora și declarațiile celor care au plecat din DNA/ măsuri propuse).

5. Dispunerea în termen de 6 luni a unui control la Secţia Judiciară care să includă o analiză detaliată cu privire la situaţia achitărilor definitive în perioada 2016 – semestrul I 2017, în raport de data sesizării primei instanţe şi momentul pronunţării soluţiei definitive.

Secţia pentru procurori a apreciat că activitatea managerială a conducerii DNA, desfăşurată în perioada 2016 – 1 iulie 2017, a fost una eficientă.

***

10 octombrie 2017: Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii după suplimentarea ordinii de zi a şedinţei, a stabilit următorul calendar pentru invitarea în vederea susţinerii punctului de vedere asupra Raportului Inspecției Judiciare nr. 5115/IJ/982/DIP/2017 având ca obiect „eficienţa managerială şi modul de îndeplinire a atribuţiilor ce decurg din legi şi regulamente, de către conducerea structurii centrale a Direcţiei Naţionale Anticorupţie, precum şi respectarea normelor procedurale şi regulamentelor de către procurori şi personalul auxiliar de specialitate din cadrul parchetului vizat”, a următorilor procurori:
Laura Codruţa Kovesi, procuror şef al Direcţiei Naţinale Anticorupţie – vineri, 13 octombrie 2017, ora 10:00;
– procuror Gheorghe Stan, inspector şef adjunct al Inspecţiei Judiciare – luni, 16 octombrie 2017, ora 10:00;
– procuror inspector Elena Rădescu, coordonatorul echipei de control – luni, 16 octombrie 2017, ora 12:00.

:: Ordinea de zi soluționată (pct. 7)

***

UPDATE 6 octombrie 2017: Inspecția Judiciară a făcut o serie de precizări ca urmare a comunicatului transmis de către Direcția Națională Anticorupție cu privire la raportul redactat în urma controlului efectual la DNA, potrivit agerpres.ro: „Comunicatul de presă al Direcției Naționale Anticorupție din 6 octombrie 2017 conținând, printre altele, imputații la adresa conducerii Inspecției Judiciare privind gestionarea confidențialității unor documente vizând activitatea de inspecție realizată la această unitate de parchet este o nouă tentativă de atragere a Inspecției Judiciare într-un spațiu străin valorilor deontologice care ar trebui împărtășite de toți cei care înfăptuiesc actul de justiție.

Conducerea Inspecției Judiciare apreciază că astfel de manifestări emoționale concretizate în acuze neîntemeiate excedează conduitei pe care un magistrat trebuie să o adopte în exercitarea atribuțiilor de serviciu și nu pot constitui temei pentru furnizarea unor informații nedestinate publicității.

***

6 octombrie 2017: Ca urmare a faptului că, începând cu data de 4 octombrie 2017, în spațiul public au apărut informații prezentate ca fiind concluzii ale Raportului Inspecției judiciare privind eficiența managerială și modul de îndeplinire a atribuțiilor ce decurg din legi și regulamente de către conducere structurii centrale a Direcției Naționale Anticorupție, Biroul de Informare și Relații Publice este abilitat să transmită următoarele:

Direcția Națională Anticorupție își exprimă dezaprobarea față de modul în care conducerea Inspecției Judiciare gestionează datele conținute într-un document provizoriu, în condițiile în care acest document nu este unul finalizat și nici nu a fost asumat de vreo instituție.

O primă versiune a Raportului a fost transmisă la data de 26 septembrie 2017, de către Inspecția Judiciară, Direcției Naționale Anticorupție, în vederea formulării de obiecțiuni. Obiecțiunile au fost trimise de către D.N.A. Inspecției Judiciare la data de 2 octombrie 2017 pentru a fi luate în considerare la redactarea versiunii finale a Raportului. Numai după valorificarea obiecțiunilor D.N.A., Raportul avizat și discutat în ședința Secției pentru procurori a C.S.M. dobândește caracter definitiv și devine public.

Prin prezentarea parțială, trunchiată și scoasă din context a unor date din Raportul nefinalizat al Inspecției Judiciare, precum și prin publicarea acestor date înainte de susținerea obiecțiunilor și a punctului de vedere de către D.N.A., se creează o imagine falsă asupra rezultatului inspecției.

Având în vedere modul defectuos de gestionare a documentului sus menționat de către conducerea Inspecției Judiciare și pentru o informare corectă a opiniei publice, ne rezervăm dreptul de a afișa forma integrală conținând concluziile privind „managementul procurorului șef al D.N.A. Laura Codruța Kövesi” și managementul celor doi procurori adjuncți ai D.N.A., din cuprinsul Raportului (document provizoriu) care ne-a fost transmis la data de 26 septembrie 2017.

:: Sursa : www.pna.ro

***

6 octombrie 2017: Potrivit raportului realizat de către Inspecția Judiciară, prezentat de antena3.ro, ca urmare a neregulilor constatate, Inspecția Judiciară a propus cercetarea disciplinară a Laurei Codruța Kovesi, procuror șef al DNA.

Printre neregulile constatate se numără tergiversarea cauzelor, comunicarea defectuoasă între procurori și conducerea instituției și repartizarea dosarelor către procurori fără respectarea procedurilor legale.

***

2 octombrie 2017: Alin Alexandru, purtătorul de cuvânt al Inspecției Judiciare, a declarat, potrivit agerpres.ro: „Obiecțiunile Direcției Naționale Anticorupție au fost primite luni la Inspecția Judiciară. În continuare, inspectorii judiciari urmează să formuleze un răspuns la aceste obiecții, iar raportul, împreună cu obiecțiile, urmează să fie transmis până pe 6 octombrie Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii.

***

26 septembrie 2017: Raportul Inspecției judiciare privind controlul desfășurat la Direcția Națională Anticorupție a fost avizat cu observații de conducerea Inspecției Judiciare și a fost transmis către DNA în vederea formulării eventualelor obiecțiuni, potrivit unui comunicat al IJ.

Termenul limită stabilit de inspectorii judiciari pentru formularea de obiecțiuni este 2 octombrie 2017.

***

25 august 2017: Alin Alexandru, purtătorul de cuvânt ai Inspecției Judiciare, a declarat că finalizarea controlului în cadrul Direcției Naționale Anticorupție va avea loc la data stabilită, respectiv 25 august 2017, urmând ca raportul rezultat să fie transmis Secției pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii până la data de 6 octombrie 2017, potrivit agerpres.ro.

Alin Alexandru: „În cursul zilei de astăzi vor fi finalizate verificările la Direcția Națională Anticorupție, ca urmare a controlului început în 17 iulie. În perioada următoare, inspectorii vor redacta raportul de control care va fi înaintat Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii nu mai târziu de data de 6 octombrie.”

***

UPDATE 8 august 2017: Prof. univ. dr. Tudorel Toader, ministrul Justiției, a precizat că nu cunoaște motivele pentru care termenul controlului la Direcția Națională Anticorupție a fost prelungit, însă bănuiește că este vorba despre complexitatea și volumul activității, potrivit știripesurse.ro.

Tudorel Toader: „În cursul zilei de ieri am primit la Ministerul Justiției o adresă prin care mi se comunică faptul că membrii echipei de control au solicitat prelungirea perioadei de control având în vedere complexitatea volumului de activitate pe care trebuie să o desfășoare pentru a își realiza obiectivele. Prin urmare, eu nu am stabilit obiectivele, nu am cerut prelungirea perioadei de control. (…)

Una este planul cu care pleci în  control şi probabil că, de multe ori, alta este realitatea pe care o  întâlneşti. Probabil au văzut că sunt mult mai multe activităţi de controlat, mult mai multe aspecte de notat şi probabil au ajuns la concluzia de a solicita prelungirea termenului. (…)

Potrivit noului grafic, controlul se prelungeşte de la 11 august până pe 25 august. După aceea, echipa de control va redacta un raport, pe care îl va prezenta până pe 15 septembrie, după care va fi prezentat secţiei de procurori a CSM.”

***

8 august 2017: Inspecția Judiciară a anunțat că, datorită volumului de activitate mai ridicat decât cel previzionat inițial, controlul vizând Direcția Națională Anticorupție se prelungește până la data de 25 august 2017, potrivit agerpres.ro.

Alin Alexandru, purtător de cuvânt al IJ: „Controlul aflat în derulare la DNA a fost prelungit, prin ordin al inspectorului șef, până la 25 august întrucât volumul de activitate previzionat de inspectorii judiciari îl depășeste pe cel real, iar timpul stabilit inițial pentru efectuarea controlului este insuficient.”

Declarația Inspecției Judiciare vine după ce luni, 7 august 2017, prof. univ. dr. Tudorel Toader, ministrul Justiției,  declarat că raportul vizând DNA ar trebui să fie finalizat la data de 11 august 2017, potrivit mediafax.ro.

Tudorel Toder„După graficul pe care eu l-am primit, cred că pe data de 11 august ar trebui să încheie Inspecţia Judicară. Aici revin cu o precizare. Ministrul Justiţiei are două căi de a face un control de fond la Ministerul Public. Pe de o parte, ministrul, prin ordin, poate să numească procurorii, obiectivele controlului şi graficul. O altă procedură la care eu am apelat a fost aceea de a mă adresa Inspecţiei Judiciare, solicitând ca în planul lor de măsuri să aibă o astfel de abordare. Inspecţia Judiciară a stabilit graficul de efectuare a controlului, a hotărât care este componenţa comisiei, a stabilit care sunt obiectivele controlului. Eu am făcut doar scrisoarea de solicitare a evaluării, a controlului de fond, care nu fusese de 10 ani de zile. Eu am auzit că au fost 176 de controale, dar sunt din alea punctuale. Eu vorbesc de managementul de fond al insituţiei. Eu am trimis scrisoarea. Inspcţia Judiaicră a prins-o în programul de măsuri de control, a stabilit componenţa comisiei, graficul, obiectivele.”

***

17 iulie 2017: Inspecția Judiciară a început acțiunea de control în cadrul Direcției Naționale Anticorupție, potrivit agerpres.ro.

Potrivit sursei citate, controlul, care vizează eficiența managerială și modul de îndeplinire atribuțiilor de conducere ce decurg din legi și regulamente, precum și respectarea normelor procedurale și regulamentare de către procurori și personalul auxiliar de specialitate, se va desfășura în perioada 17 iulie – 4 august 2017, echipa de control fiind formată din șase inspectori.

În aceeași zi, Direcția Națională Anticorupție a precizat că niciun membru al Inspecției Judiciare nu este vizat de vreun dosar instrumentat de către procurorii DNA, ca răspuns la o solicitare adresată de către stiripesurse.ro la începutul lunii iulie, în urma apariției în spațiul public a unor informații privind posibilitatea existenței unor astfel de dosare pe rolul DNA.

***

4 iulie 2017: Inspecția Judiciară a publicat Planul de control al Direcției de inspecție judiciară pentru procurori, aferent anului 2017, modificat în urma solicitărilor prof. univ. dr. Tudorel Toader, ministrul Justiției, privind efectuarea unor controale la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Direcția Națională Anticorupție.

Cuvinte cheie: , , , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Ne bucurăm să aducem gândurile dumneavoastră la cunoştinţa comunităţii juridice şi publicului larg. Apreciem generozitatea dumneavoastră de a împărtăşi idei valoroase. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord, publicarea pe JURIDICE.ro nu semnifică asumarea de către noi a mesajului transmis de autor. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteţi ciţi aici. Pentru a publica pe JURIDICE.ro vă rugăm să luaţi în considerare Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

Autori JURIDICE.ro
Juristi
JURIDICE pentru studenti
JURIDICE NEXT

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

↑  Înapoi în partea de sus a paginii  ↑
Secţiuni          Noutăţi     Interviuri     Comunicate profesionişti        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie         Arii de practică          Note de studiu     Studii
 
© 2003-2023 J JURIDICE.ro