Secţiuni » Avocaţi
Avocaţi (UNBR, INPPA şi barouri)

“Armonia între cetățeni este zidul orașului” – “Armonia între magistrați, avocați și mediul academic juridic este zidul cetății justiției”


5 iulie 2017 | Monica LIVESCU

UNBR Caut avocat
JURIDICE gratuit pentru studenti

Secţiuni: Articole, Avocați, Dreptul Uniunii Europene, Flux informații, Opinii, SELECTED
Monica Livescu

Monica Livescu

Stimați invitați,

Stimați colegi avocați și magistrați,

Este o bucurie și o onoare să deschidem această conferință dedicată problematicii drepturilor omului, care răspunde unei nevoi acute de informare pentru practicienii dreptului. Mulțumim gazdei noastre, INM, care ne-a reunit pe toți deopotrivă în această aulă de formare a celor care împart Justiția! Mulțumim participanților care au răspuns invitației de a participa la această conferință!

Organizarea de către UNBR în parteneriat cu Institutul Național al Magistraturii, sub coordonarea Centrului pentru Cooperare Judiciară din cadrul Institutului Universitar European de la Florența a conferinței din cadrul proiectului ACTIONES este un eveniment pentru comunitatea profesională juridică și societatea românească, într-un an când România marchează  10 ani de la aderarea la Uniunea Europeană.  

Este o premieră în activitatea UNBR sub aspectul implicării în astfel de programe cu finanțare europeană. Pentru acest lucru doresc sa mulțumesc, în numele Comisiei Permanente a UNBR, Institutului Universitar European, Centrului pentru Cooperare Judiciară și celor care le reprezintă domnului profesor Fabrizio Cafaggi – director de proiect, doamnei Federica Casarosa, manager de proiect și doamnei Mădălina Moraru, care au propus implicarea UNBR în acest proiect.

Sperăm ca această bună colaborare să se extindă și în viitor, dezvoltând proiecte similare, atât de utile pentru o mai bună cunoaștere a dreptului european în România, care a devenit o necesitate în activitatea curentă a avocaților si magistraților!

Includerea UNBR și a instituțiilor de formare ale avocaților și magistraților în astfel de proiecte  reprezintă o aplicare concretă a unui document programatic al Consiliului Uniunii Europene: Programul de la Stockholm – “O Europă deschisă și sigură în serviciul cetățenilor și pentru protecția acestora” – conform căruia: “Trebuie să se aprofundeze realizarea unui spațiu european al justiției, astfel încât să se depășească fragmentarea actuală. (…) Ar trebui (…) să se îmbunătățească cooperarea între profesioniștii din domeniul juridic, dar și formarea acestora”.

Implicarea UNBR în proiect confirmă că prevederile Programului de la Stockholm privind formarea profesională a personalului din justiție pot fi aplicate și avocaților, pentru că “este esențial să se accelereze formarea privind chestiunile legate de UE, iar aceasta să devină accesibilă în mod sistematic pentru toate profesiile implicate în implementarea spațiului de libertate, securitate și justiție (…) pentru a crea o cultură europeană veritabilă în domeniul judiciar și al aplicării legii,” după cum se subliniază în program.

“Obiectivul ar trebui să fie realizat prin intermediul programelor europene de formare sistematice oferite tuturor celor implicați” utilizând în mod special instituțiile de formare existente, astfel încât “un număr substanțial de specialiști să participe la un program european de formare sau la un schimb cu un alt stat membru, care poate face parte dintr-unul din programele de formare deja instituite.” Acest lucru este cu atât mai necesar cu cât: “Formarea judecătorilor, a procurorilor și a personalului din justiție este esențială pentru consolidarea încrederii reciproce; (…) Uniunea ar trebui să continue sprijinirea și consolidarea măsurilor de sporire a posibilităților de formare în conformitate cu articolele 81 și 82 din TFUE.”

Proiectul ACTIONES și prezenta conferință națională au constituit prilejul și pentru realizarea unui alt deziderat: formarea profesională comună a magistraților și avocaților în domenii de interes comun.

Această formare comună este necesară deoarece, așa cum se subliniază în Avizul nr. 11 (2008) al Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni (CCJE) în atenția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei privind calitatea hotărârilor judecătorești:calitatea funcționării sistemului judiciar depinde evident de interacțiunea dintre numeroși intervenienți: magistrați, avocați.  Performanța judecătorilor este, fără îndoială, primordială, dar nu este singurul factor care condiționează pronunțarea hotărârilor judecătorești de calitate. Calitatea hotărârilor judecătorești depinde, între altele, de pregătirea juridică a ansamblului de specialiști în drept care intervin în cursul procedurii.”

Faptul că „o formare comună a judecătorilor și a avocaților pe teme pe interes comun poate îmbunătăți calitatea și eficiența procedurilor” este subliniat de Consiliul Consultativ al Judecătorilor Europeni și în AVIZUL nr. (2013) 16 privind relațiile dintre judecători și avocați.

Nu în ultimul rând, este de subliniat că ”Strategia de dezvoltare a sistemului judiciar 2015-2020” aprobată prin HG nr. 1.155/2014 stabilește ca direcție de acțiune si obiectiv strategic continuarea formării profesionale a magistraților și a profesiilor juridice organizate în mod autonom cu privire la jurisprudența națională și europeană, cu scopul formarii profesionale a participanților la înfăptuirea actului de justiție, adaptată la cerințele sistemului judiciar modernizat.

Dacă acesta este contextul și premisa, e necesar și util pentru participanții români (UNBR și INM) ca, la această conferință de bilanț al proiectului ACTIONES, să tragă anumite concluzii, evaluări, cu privire la utilitatea derulării proiectului pentru membrii corpurilor profesionale, cât și pentru societate în ansamblul său.

Evenimentul național de diseminare a tehnicilor de interacțiune judiciară în aplicarea Cartei UE  urmează celor cinci sesiuni transnaționale de pregătire desfășurate în cadrul proiectului, în care au fost implicați judecători și avocați din cele 7 state partenere.

Scopul sesiunii de formare națională este de a îmbunătăți cunoștințele în ceea ce privește domeniul de aplicare și punerea în aplicare a Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, precum și de a promova potențialul pe care acest dialog judiciar privind drepturile fundamentale îl prezintă pentru judecătorii și avocații naționali.

Un standard ridicat și coerent al protecției drepturilor fundamentale în cadrul UE necesită mai mult decât simpla cunoaștere a Cartei, care trebuie să fie completată de sensibilitate socială și politică profundă, conștientizare și rapiditate în adoptarea soluțiilor procedurale oferite de sistemul juridic intern. Acestea pot fi asigurate de avocați pentru că, așa cum se spunea in expunerea de motive a Legii pentru organizarea Corpului Avocaților din 1907, “Misiunea avocatului este importantă atât ca factor in distribuirea justiției, cât și ca un consilier în raport cu publicul. Avocatul dă justiției elementele hotărârii sale și infiltrează în public ideile sale”.

Proiectul ACTIONES a furnizat resursele de care judecătorii și avocații au nevoie în munca lor concretă, de zi cu zi, fiind atins astfel unul din scopurile proiectului: să ofere răspunsuri la toate nevoile de mai sus prin elaborarea unui set de instrumente ușor de folosit, prin care practicienii  din domeniul juridic se vor familiariza cu tehnicile de interacțiune juridică verticală și orizontală, asigurând astfel implementarea efectivă a Cartei și remedii adecvate cu privire la încălcările sale.

Cunoașterea tehnicilor de interacțiune judiciară (întrebare preliminară, interpretare consecventă, efect direct, test de proporționalitate și recunoaștere reciprocă etc.) reprezintă “ușile de acces” ale Cartei în practica juridică națională, mai ales că, din cazuistica selectată, a rezultat că avocații și magistrații români apelează încă foarte puțin la aceste instrumente de drept european.

Unul dintre cele mai valoroase câștiguri rezultate din proiect, atât pentru practicienii magistrați și avocați, cât și pentru institutele de formare ale acestora, îl reprezintă manualele practice de drept european elaborate în proiect și traducerea lor în limba română, pentru asigurarea unei accesibilități cât mai largi a informației: Modulele generale, Tehnicile de interacțiune judiciară, Migrația si Azilul, Nediscriminarea.

În cadrul proiectului sunt realizate și alte manuale în domeniile: Dreptul consumatorului, Cooperare judiciară în materie penală, Protecția jurisdicțională efectivă.

Anunț în acest context că UNBR a decis finanțarea din resurse proprii a traducerii și adaptării manualelor realizate de proiect în aceste domenii, după modelul celui realizat în domeniul Nediscriminării, care să includă și prezentarea cadrului juridic și de jurisprudență națională în fiecare dintre domenii. Aceste manuale vor putea constitui resurse practice de care judecătorii și avocații au nevoie în munca lor concretă, de zi cu zi.

Câteva cuvinte despre manualul privind Nediscriminarea.

Ne bucurăm că avem posibilitatea de a prezenta rezultatele concrete ale acestui efort comun al proiectului și al coordonatoarei grupurilor de lucru pe Nediscriminare, autoare a manualului, Rita de Brito Hanek, sprijinită de Lilla Farkas.

În contextul aderării Uniunii Europene la Convenția europeană a Drepturilor Omului, o mai bună cunoaștere a principiilor comune elaborate de Curtea de Justiție a Uniunii Europene și de Curtea Europeană a Drepturilor Omului este nu numai dezirabilă, ci și esențială pentru punerea în aplicare corespunzătoare la nivel național a unui aspect-cheie al legislației europene a drepturilor omului: standardele privind nediscriminarea.

Aflându-se în centrul activităților pentru apărarea drepturilor omului, avocații și magistrații trebuie să cunoască principiile nediscriminării pentru a le putea pune în practică în mod eficient la nivel național pentru că aici, „la fața locului”, provocările devin vizibile.

Avantajul unui astfel de manual este și acela de a prezenta un sistem complicat de norme într-un mod simplu și inteligibil.

Un asemenea manual poate să însemne „creșterea” mai multor noi generații de profesioniști ai dreptului. Am în vedere nu numai tinerii avocați, ci pe toți cei care înțeleg să-și abordeze profesia cu responsabilitatea unei autoperfecționări continue, impusă de schimbările legislative și mai ales de evoluția continuă, spre mai bine, a mecanismelor de protecție europeană a drepturilor omului, Carta DFUE fiind unul dintre acestea.

Găsim în acest manual semințele necesare pentru a le pune într-un pământ care așteaptă să rodească: respectiv cauzele noastre concrete, problemele celor care apelează la serviciile noastre pentru a găsi soluții pentru acestea și, nu în ultimul rând, de a găsi calea înțelegerii interprofesionale, identificării bunelor practici între avocați și magistrați, slujind toți aceluiași țel  – JUSTIȚIABILUL.

In calitate de coordonator al proiectului din partea UNBR, am considerat oportun să propun cuprinderea în acest volum și cazuistica selectată de experții magistrați alături de cea selectată de experții avocați care au lucrat în proiect, astfel încât să reunim o cazuistică cât mai vastă. Am avut în vedere fixarea în timp, pentru viitor, trăinicia unei temelii pentru dezbateri interprofesionale viitoare în spiritul dialogului, conlucrării oneste și dorinței de cunoaștere a tuturor profesiilor juridice.

Mulțumesc autoarelor părții a III-a, doamnei prof. Raluca Bercea și doamnei dr. Istrătescu Anelis – pentru modul în care au realizat-o și într-un timp extrem de scurt, suprapus peste multe alte obligații profesionale specifice atât calității de avocat a acestora, cât și celor de cadre didactice universitare. Modulul, în forma elaborată până în prezent, conține doar 11 cazuri din cele 20 selectate de experții români, fiind în curs de definitivare prezentarea și a celorlalte 9 cazuri, precum și a concluziilor desprinse din această analiză a cazuisticii interne.

Manualul va facilita accesul la justiție al victimelor discriminării prin utilizarea lui de către toți cei interesați și de aceea avem motive să fim mulțumiți.

Este un început de drum, este un început de construcție pentru viitor, pentru mai bine, pentru formarea unor practicieni ai dreptului cât mai bine pregătiți în acest domeniu, astfel că UNBR își exprimă întreaga susținere instituțională pentru continuarea altor  activități similare.

Urez succes lucrărilor conferinței!

Avocat Monica Livescu

* Cuvânt de deschidere a Conferinței naționale a proiectului ACTIONESAzilul, Migrația (necontrolată) și Nediscriminarea Tehnici de interacțiune judiciară în aplicarea Cartei Drepturilor Fundamentale a UE

Vă invităm să publicaţi şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro, detalii aici!
JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill şi My Justice.
Puteţi prelua gratuit în website-ul dumneavoastră fluxul de noutăţi JURIDICE.ro:
- Flux integral: www.juridice.ro/feed
- Flux secţiuni: www.juridice.ro/*url-sectiune*/feed
Pentru suport tehnic contactaţi-ne: tehnic@juridice.ro

Newsletter JURIDICE.ro


Social Media JURIDICE.roSubscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


Secţiuni          Noutăţi                                                                                                                          Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie         Arii de practică