Secţiuni » Arii de practică » Business » Achiziţii publice
Achiziţii publice
DezbateriCărţiProfesionişti

CJUE. C-76/16, Ingsteel v. Úrad pre verejné obstarávanie. Achiziții publice. Cale de atac jurisdicțională împotriva unei decizii de excludere a unui ofertant de la o procedură de cerere de ofertă. Prof. dr. Camelia Toader, judecător raportor
13.07.2017 | JURIDICE.ro

Secţiuni: Achiziții publice, CJUE, Content, Dreptul Uniunii Europene, Jurisprudență, Selected
JURIDICE - In Law We Trust

Trimitere preliminară – Achiziții publice – Directiva 2004/18/CE – Articolul 47 alineatele (1), (4) și (5) – Capacitate economică și financiară a ofertantului – Directivele 89/665/CEE și 2007/66/CE – Cale de atac jurisdicțională împotriva unei decizii de excludere a unui ofertant de la o procedură de cerere de ofertă – Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene – Articolul 47 – Dreptul la o cale de atac efectivă

Prin anunțul publicat la 16 noiembrie 2013 în suplimentul la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sub numărul 223/2013, precum și în Buletinul oficial al contractelor de achiziții publice din Slovacia din aceeași zi sub referința 18627‑MSP, autoritatea contractantă a lansat o cerere de ofertă în vederea atribuirii unui contract de achiziții publice privind lucrări de restructurare, de modernizare și de construire pentru 16 stadioane de fotbal (denumit în continuare „contractul de achiziții publice”).

Din informațiile furnizate de instanța de trimitere ca răspuns la o cerere de clarificare reiese că valoarea contractului de achiziții publice se ridica la 25 500 000 de euro fără taxa pe valoarea adăugată (TVA).

În ceea ce privește cerințele în materie de capacitate economică și financiară, anunțul de participare, făcând trimitere la articolul 27 alineatul 1 litera a) din Legea nr. 25/2006, impunea participanților la cererea de ofertă să prezinte o declarație a unei bănci slovace sau a unei sucursale slovace a unei bănci străine potrivit căreia le‑ar putea fi acordat un credit cu o valoare minimă de 3 000 000 de euro, sumă de care aceștia trebuiau să dispună pe toată durata executării contractului de achiziții publice. Această declarație trebuia să îmbrace forma unui contract de creditare sau a unui contract de deschidere a unei linii de credit și să fie emisă de o persoană autorizată să angajeze instituția bancară solicitată.

Ofertantul exclus a participat la cererea de ofertă în cauză. Pentru a justifica faptul că îndeplinea cerințele menționate la punctul anterior, acesta a prezentat o declarație emisă de o instituție bancară care cuprindea informații referitoare la deschiderea unei linii de credit în contul curent până la concurența unui cuantum de peste 5 000 000 de euro și o declarație pe propria răspundere prin care atesta că, în ipoteza în care oferta sa ar fi selectată, contul său curent ar fi creditat cu minimum 3 000 000 de euro la data încheierii contractului de lucrări și pe întreaga durată a executării contractului de achiziții publice.

Ofertantul exclus a invocat o imposibilitate obiectivă de a îndeplini în alt mod cerințele în materie de capacitate economică și financiară stabilite de autoritatea contractantă, întemeindu‑se pe declarațiile băncilor slovace chestionate de aceasta, potrivit cărora o promisiune de creditare cu forță obligatorie, astfel cum se solicită în anunțul de participare, s‑ar fi putut emite exclusiv după ce operațiunea de creditare ar fi fost aprobată și toate cerințele impuse de bancă în vederea încheierii contractului de creditare ar fi fost respectate.

Considerând că ofertantul în cauză nu îndeplinea în special cerințele în materie de capacitate economică și financiară menționate la articolul 27 alineatul 1 litera a) din Legea nr. 25/2006, autoritatea contractantă a decis să îl excludă de la procedura de cerere de oferă. Această decizie a fost confirmată de Autoritatea de Reglementare a Achizițiilor Publice. Întrucât Krajský súd v Bratislave (Curtea Regională din Bratislava, Slovacia) a respins acțiunea formulată împotriva acestei decizii prin hotărârea din 13 ianuarie 2015, ofertantul exclus a sesizat instanța de trimitere, Najvyšší súd Slovenskej republiky (Curtea Supremă a Republicii Slovace) cu o cale de atac împotriva acestei hotărâri.

Aceasta din urmă ridică problema legalității deciziei autorității contractante prin care, în pofida faptului că ofertantul exclus dispunea, la data procedurii de selecție a ofertei, de o promisiune de creditare din partea unei instituții bancare referitoare la un împrumut de 5 000 000 de euro, s‑a apreciat că acesta nu îndeplinea criteriile în materie de capacitate economică și financiară stabilite în anunțul de participare.

Instanța de trimitere solicită să se stabilească de asemenea dacă ar putea fi dovedită capacitatea economică și financiară prin mijloace alternative și, în acest context, dacă ar putea fi suficientă în acest scop o declarație pe propria răspundere, prezentată de ofertantul exclus, care să ateste că, în ipoteza în care oferta sa ar fi selectată, contul său ar fi creditat cu minimum 3 000 000 de euro la data încheierii contractului de lucrări și pe întreaga durată a executării contractului.

În sfârșit, instanța de trimitere ridică problema dacă calea de atac jurisdicțională de care ofertantul exclus dispune la nivel național poate fi calificată drept „efectivă”, în sensul dreptului Uniunii, din moment ce obiectul acesteia a dispărut, întrucât adjudecatarul contractului de achiziții publice l‑a executat aproape în întregime.

În aceste condiții, Najvyšší súd Slovenskej republiky (Curtea Supremă a Republicii Slovace) a hotărât să suspende judecarea cauzei și să adreseze Curții următoarele întrebări preliminare:

„1) Se poate considera că este conform scopului articolului 47, în special alineatului (1) litera (a) și alineatului (4) din Directiva [2004/18] modul de a proceda al unei autorități naționale care, în contextul unei proceduri de achiziții publice pentru un contract în valoare estimată de 3 000 000 de euro, a considerat că nu sunt îndeplinite cerințele anunțului de participare referitoare la capacitatea economică și financiară a unui ofertant, pe baza unei declarații date pe propria răspundere de acesta din urmă și a informațiilor oferite de bancă, potrivit cărora persoana interesată putea obține un credit bancar special fără scop obligatoriu într‑un cuantum limită care depășea valoarea contractului de achiziții?

2) Situația de pe piața serviciilor bancare dintr‑un stat membru, în cazul în care banca, în promisiunea sa de creditare cu forță obligatorie, condiționează acordarea mijloacelor financiare de îndeplinirea condițiilor prevăzute în contractul de credit, care nu sunt precizate în mod concret la momentul procedurii de achiziții publice, poate să constituie, potrivit articolului 47 alineatul (5) din Directiva 2004/18, un «motiv întemeiat» pentru care ofertantul nu poate prezenta referințele solicitate de autoritatea contractantă sau, în această situație, dovada capacității economice și financiare poate fi făcută printr‑o declarație pe propria răspundere care să ateste existența unei relații de creditare suficiente cu banca?

3) În contextul controlului jurisdicțional privind decizia autorității naționale pentru contractele de achiziții publice de a exclude un ofertant, împrejurarea că diversele contracte au fost deja aproape complet executate de ofertantul câștigător poate fi considerată un impediment obiectiv, din cauza căruia instanța națională nu poate aplica dispozițiile articolului 47 primul și al doilea paragraf din [cartă] coroborat cu articolul 1 alineatul (1) și cu articolul 2 alineatele (3) și (6)-(8) din Directiva [89/665]?”

În hotărârea sa Curtea declară:

1) Articolul 47 alineatul (1) litera (a) și alineatul (4) din Directiva 2004/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 martie 2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări, de bunuri și de servicii trebuie interpretat în sensul că nu se opune ca o autoritate contractantă să excludă un ofertant de la o procedură de achiziții publice pentru motivul că acesta nu îndeplinește condiția privind capacitatea economică și financiară stabilită prin anunțul de participare, referitoare la prezentarea unei declarații din partea unei instituții bancare potrivit căreia aceasta se angajează să acorde un credit în cuantumul stabilit în respectivul anunț de participare și să garanteze ofertantului în cauză disponibilitatea acestui cuantum pe întreaga durată a executării contractului.

2) Articolul 47 alineatul (5) din Directiva 2004/18 trebuie interpretat în sensul că, atunci când un anunț de participare impune prezentarea unei declarații din partea unei instituții bancare, potrivit căreia aceasta se angajează să acorde un credit în cuantumul stabilit în respectivul anunț de participare și să garanteze ofertantului în cauză disponibilitatea acestui cuantum pe întreaga durată a executării contractului, împrejurarea că instituțiile bancare cărora ofertantul lea adresat solicitări nu se consideră în măsură să îi elibereze o declarație în termenii astfel precizați poate constitui un „motiv întemeiat”, în sensul articolului menționat, care autorizează, dacă este cazul, respectivul ofertant să facă dovada capacității sale economice și financiare prin orice alt document pe care autoritatea contractantă îl consideră corespunzător, în măsura în care ofertantul în cauză se afla în imposibilitatea obiectivă de a prezenta referințele solicitate de autoritatea contractantă, aspect a cărui verificare este de competența instanței de trimitere.

:: Hotărârea

 

Cuvinte cheie: , , , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

JURIDICE CORPORATE
JURIDICE MEMBERSHIP
Juristi
JURIDICE pentru studenti

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti