Secţiuni » Arii de practică » Protective » Mediu
Mediu
CărţiProfesionişti
UNBR Caut avocat
UNBR Caut avocat
UNBR Caut avocat
AUDI Q3
AUDI Q3
Dreptul mediului Flux informații Noutăți legislative SELECTED

Exploatarea forestieră fără autorizaţie de mediu

4 august 2017 | Antoanela COSTEA
Antoanela Costea

Antoanela Costea

În Monitorul Oficial nr. 630 din data de 2 august 2017, a fost publicat Ordinul nr. 1078 din 1 august 2017 privind modificarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1798/2007, precum și pentru completarea Metodologiei de atribuire în administrare şi custodie a ariilor naturale protejate, aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 1052/2014.

Procedura de emitere a autorizaţiei de mediu se modifică în sensul eliminării obligativităţii obţinerii autorizaţiei de mediu pentru activitatea de exploatarea forestieră, aceasta fiind scoasă din lista activităţilor supuse procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu.

În acelaşi timp, se reglementează specific din punct de vedere al protecţiei mediului, desfăşurarea activităţii de exploatare forestieră în fond forestier situat în arii naturale protejate. În acest sens, modificarea adusă de Ordinul nr. 1078/2017, constă în introducerea solicitării de către ocoalele silvice către administratori/custozi/ANANP (Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate, în cazul ariilor protejate neatribuite) cu privire la „condițiile specifice ce trebuie respectate de către titularii autorizaţiei pentru desfășurarea activității de exploatare forestieră în ariile naturale protejate, condiții ce vor fi introduse în cuprinsul autorizației de exploatare forestieră, inclusiv condițiile cuprinse în planurile de management ale ariilor naturale protejate”.

În plus, ocolul silvic emitent al autorizaţiei de exploatare va avea obligaţia, în termen de 7 zile calendaristice de la data emiterii acesteia, de a „transmite comisariatului judeţean al Gărzii Naţionale de Mediu de pe raza judeţului în care se desfăşoară activitatea o notificare care să conţină următoarele informaţii: titularul activităţii de exploatare forestieră, datele de contact ale acestuia, numărul şi data autorizaţiei de exploatare emise, unitatea de producţie, parcela, subparcela (unitatea amenajistică), volumul de masă lemnoasă extras, durata activităţii”, date care vor fi furnizate de asemenea ANANP şi autorităţii competente pentru protecţia mediului, „până la sfârşitul primului trimestru al anului următor”.

Observăm şi o greşeală materială, menţionându-se eronat „volumul de masă lemnoasă extras” ca informaţie ce trebuie furnizată, fiind evident faptul că menţiunea se referă la volumul de masă lemnoasă înscris în autorizaţie, dat fiind că exploatarea efectivă depăşeşte în mod obişnuit 7 zile.

De remarcat faptul că modificarea intervine prin completarea Ordinului nr. 1052/2014, care reglementează metodologia de atribuire în administrare/custodie, în timp ce autorizaţia de exploatare este reglementată prin Ordinul nr. 1540 din 3 iunie 2011 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos.

Arbitraj comercial

Evenimente juridice

Servicii JURIDICE.ro

Mai mult decât atât, în reglementarea Codului silvic, „exploatarea masei lemnoase în baza unui amenajament silvic se face pe baza autorizaţiilor de exploatare, eliberate de şeful ocolului silvic, care cuprind obligaţii referitoare la condiţiile din punctul de vedere al protecţiei mediului pentru desfăşurarea activităţii şi măsurile pentru monitorizarea acesteia” [art. 20 alin. (10)], iar cu privire la ocoalele silvice se prevede că „conţinutul Registrului naţional al administratorilor de păduri şi al ocoalelor silvice, modelul documentelor de constituire, organizare şi funcţionare, procedura de constituire şi autorizare pentru toate ocoalele silvice şi atribuţiile acestora se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură” [art. 15 alin. (4)].

În acest context, putem remarca o dublă reglementare în ceea ce priveşte controlul, şi implicit sancţionarea, cu privire la respectarea condiţiilor prevăzute prin Ordinul nr. 1078/2017, care se pot exercita atât din partea administratorului/custodelui ariei naturale protejate [conform anexei 3 art. 4 alin. (4.1) pct. 26, respectiv anexei 7 art. 4 alin. (4.1) lit. s din. Ordinul nr. 1052/2014], cât şi din partea ocolului silvic emitent al autorizaţiei de exploatare (conform cap. IV din anexa la Ordinul nr. 1540/2011).

Reţinem totodată şi lipsa avizării din partea Ministerului Apelor şi Pădurilor, astfel cum este prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 20 din 12 ianuarie 2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apelor şi Pădurilor (conform art. 6 parag. II pct. 2 „avizează proiecte de acte normative elaborate de alte ministere şi autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale care au legătură cu sfera sa de competenţă”).

Antoanela Costea

Urmăriţi JURIDICE.ro şi pe LinkedIn LinkedIn JURIDICE.ro WhatsApp WhatsApp Channel JURIDICE Threads Threads JURIDICE Google News Google News JURIDICE

(P) JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill.

 
Homepage J JURIDICE   Cariere   Evenimente   Dezbateri   Profesionişti   Lawyers Week   Video
 
Drepturile omului
Energie
Fiscalitate
Fuziuni & Achiziţii
Gambling
Health & Pharma
Infrastructură
Insolvenţă
Malpraxis medical
Media & publicitate
Mediere
Piaţa de capital
Procedură civilă
Procedură penală
Proprietate intelectuală
Protecţia animalelor
Protecţia consumatorilor
Protecţia mediului
Sustenabilitate
Recuperare creanţe
Sustenabilitate
Telecom
Transporturi
Drept maritim
Parteneri ⁞ 
Specialişti
Arii de practică
Business ⁞ 
Litigation ⁞ 
Protective
Achiziţii publice
Afaceri transfrontaliere
Arbitraj
Asigurări
Banking
Concurenţă
Construcţii
Contencios administrativ
Contravenţii
Corporate
Cyberlaw
Cybersecurity
Data protection
Drept civil
Drept comercial
Drept constituţional
Drept penal
Dreptul penal al afacerilor
Dreptul familiei
Dreptul muncii
Dreptul Uniunii Europene
Dreptul sportului
Articole
Essentials
Interviuri
Opinii
Revista de note şi studii juridice ISSN
Note de studiu ⁞ 
Studii
Revista revistelor
Autori ⁞ 
Publicare articole
Jurisprudenţă
Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene
Curtea Constituţională a României
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
Dezlegarea unor chestiuni de drept
Recurs în interesul legii
Jurisprudenţă curentă ÎCCJ
Curţi de apel
Tribunale
Judecătorii
Legislaţie
Proiecte legislative
Monitorul Oficial al României
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Flux noutăţi
Selected
Comunicate
Avocaţi
Executori
Notari
Sistemul judiciar
Studenţi
RSS ⁞ 
Publicare comunicate
Proiecte speciale
Cărţi
Condoleanţe
Covid-19 Legal React
Creepy cases
Life
Povestim cărţi
Poveşti juridice
Războiul din Ucraina
Wisdom stories
Women in Law

Servicii J JURIDICE   Membership   Catalog   Recrutare   Talent Search   Comunicare   Documentare   Evenimente   Website   Logo   Foto   Video   Partnership