Secţiuni » Arii de practică » Protective » Mediu
Mediu
CărţiProfesionişti

Modificarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin HG nr. 617/2016 | Proiect. UPDATE: Adoptarea proiectului


6 august 2017 | Antoanela COSTEA

UNBR Caut avocat
JURIDICE gratuit pentru studenti

Secţiuni: Dreptul mediului, Flux informații, Noutăți legislative, Proiecte legislative
Antoanela Costea

Antoanela Costea

13 septembrie 2017: În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 812 din data de 13 octombrie 2017, a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică.

Actuala Hotărâre, deşi abrogă Hotărârea Guvernului nr. 617/2016 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aduce în fapt modificări şi completări la Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică anterior, astfel cum acesta a fost aprobat prin ultimul act normativ menţionat.

O modificare de ansamblu, în tot cuprinsul Hotărârii aprobate, o reprezintă înlocuirea sintagmei „materiale lemnoase fasonate” cu sintagma „materiale lemnoase”. În fapt definirea „materialelor lemnoase fasonate” (art. 1 lit. j[1] din anexa la Hotărârea anterioară) este înlocuită cu definirea „lemnului fasonat” (art. 1 lit. k[2] din anexa la actuala Hotărâre), iar „sortimentul industrial de material lemnos fasonat” (art. 1 lit. ş[3] din anexa la Hotărârea anterioară) este înlocuit cu „sortimentul industrial de material lemnos” (art. 1 lit. x[4] din  anexa la actuala Hotârăre). Totodată se introduce definirea „produselor accidentale dispersate”, a „produselor accidentale realizate pe suprafețe compacte” şi a „produselor accidentale suprapuse” (art. 1 lit. t-u)

Printre noutăţi se numără introducerea utilizarea unei platforme online a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură.

De remarcat şi eliminarea tragerii la sorţi de la art. 3 alin. 2, actualmente fiind prevăzut faptul că: „partizile de produse principale, de produse din lucrări de conservare și cele de produse accidentale din tăieri realizate pe suprafațe compacte mai mari de 3 hectare constituite în fondul forestier proprietate publică a statului care se exploatează de către administratorul acestuia în regie proprie, cu forțe proprii sau prin  prestări servicii cu operatori economici atestați pentru lucrări de exploatare forestieră, în scopul valorificării ca lemn fasonat, se stabilesc de către organizatorul licitaţiei, cu încadrarea în volumul aprobat de entităţile prevăzute la alin. (1) pentru fiecare organizator, înaintea anunţului privind organizarea licitaţiei principale, după constituirea rezervei pentru precomptarea produselor accidentale”, însă se menţine limitarea acestor partizi prevăzându-se că „volumul total al acestor partizi, pentru anul 2018, este în procent de maximum 20% din volumul total al acestor produse prevăzut a se recolta și este stabilit de  fiecare administrator”, iar „partizile de produse principale, de produse din lucrări de conservare și cele de produse accidentale din tăieri realizate pe suprafațe compacte mai mari de 3 hectare constituite în fondul forestier proprietate publică a statului care s-au stabilit să se exploateze de către administrator și care nu se pot exploata în regie proprie, cu forțe proprii sau prin  prestări servicii cu operatori economici atestați pentru lucrări de exploatare forestieră, se supun valorificării ca masă lemnoasă, în condițiile prezentului Regulament.

Cu titlu de noutate se numără şi stabilirea volumul de masă lemnoasă care se recoltează anual din fondul forestier proprietate publică a statului/unităţii administrativ-teritoriale, urmărindu-se:

a) recoltarea integrală a posibilității anuale de produse principale;

b) realizarea integrală a volumului anual de lucrări de conservare;

c) parcurgerea cu lucrări de îngrijirea și conducerea arboretelor, cel puțin a suprafețelor prevăzute de amenajamentele silvice;

d) respectarea condițiilor tehnice necesare punerii în valoare a masei lemnoase și a oportunității efectuării lucrărilor silvotehnice;

e) necesitatea extragerii produselor accidentale și a produselor de igienă, puse în valoare;

f) regimul ariilor protejate;

g) inaccesibilitatea unor arborete;

h) aplicarea unor acte normative;

i) problemele create de existența unor litigii.” (art. 5-6)

O modificare importantă vizează modul de exercitare a dreptului de preempţiune a producătorilor din industria mobilei, prin organizarea a două runde succesive (art. 47). De menţionat că acest drept se înscrie în seria principiilor statuate prin Codul silvic pentru valorificarea masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică (conform art. 60 alin. 5[5] din Codul silvic, republicat).

Poate nu în ultimul rând, chiar dacă forma actuală a Regulamentului vine pe fondul recentei modificări a Codului silvic (art. 59 alin. (51)-(59) din Legea nr. 46/2008), trebuie subliniat faptul că în ultimii ani, modul de valorificare a masei lemnoase s-a schimbat succesiv, cu o frecvenţă anuală, ceea ce a dus implicit la tulburări orizontale, văduvind sectorul forestier de stabilitatea şi predictibilitatea inerente unei dezvoltării durabile.


[1] j) materiale lemnoase fasonate – sortimentele industriale de lemn de lucru şi lemnul de foc prevăzute în anexa la prezentul regulament;
[2] k) lemn fasonat – materialele lemnoase care fac obiectul prezentului regulament, respectiv: lemnul rotund și despicat de lucru și lemnul de foc;
[3] ş) sortiment industrial de material lemnos fasonat – sortimentele industriale obţinute din lemnul de lucru, respectiv lemnul de foc aferent partizilor autorizate şi exploatate. Sortimentele industriale sunt cele reglementate de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură prin sistemul informaţional SUMAL, în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 470/2014 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, cu modificările şi completările ulterioare; sortimentele industriale de materiale lemnoase fasonate sunt prevăzute în anexa la prezentul regulament;
[4] w) sortiment industrial de material lemnos – sortimentul industrial obținut din lemnul aferent partizilor autorizate și exploatate; sortimentele industriale sunt cele reglementate de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură prin sistemul informatic SUMAL, în temeiul prevederilor legale în vigoare referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, precum și a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor ce revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn, cu modificările și completările ulterioare;
[5] (5) În elaborarea regulamentului prevăzut la alin. (4) se au în vedere următoarele principii:
a) valorificarea superioară a masei lemnoase;
b) sprijinirea dezvoltării rurale prin prelucrarea locală a masei lemnoase;
c) valorificarea masei lemnoase pe picior se face doar către operatori economici atestaţi; un operator economic/grup de operatori economici poate cumpăra la licitaţie sau negociere, după caz, materiale lemnoase rezultate din produse principale sau accidentale I, sub formă de lemn rotund fasonat la drum auto, doar în cazul în care asigură prin capacitatea proprie procesarea a cel puţin 40% din materialul lemnos achiziţionat;
d) prioritatea alocării resurselor de materiale lemnoase din pădurile proprietate publică, necesare încălzirii locuinţelor populaţiei;
e) transparenţa vânzării şi comercializării masei lemnoase;
f) un operator economic/grup de operatori economici nu poate achiziţiona/procesa mai mult de 30% din volumul dintr-un sortiment industrial de masă lemnoasă din fiecare specie, stabilit ca medie a ultimilor 3 ani în baza actelor de punere în valoare autorizate la exploatare şi exploatate la nivel naţional, indiferent de forma de proprietate;
g) asigurarea cu prioritate de masă lemnoasă pentru producătorii din industria mobilei din păduri proprietate publică a statului sub formă de lemn fasonat, pe baza necesarului anual estimat; aceştia au drept de preempţiune la cumpărarea de masă lemnoasă, la oferta de preţ şi în condiţii egale de vânzare.


***

Vineri, 4 august 2017, Ministerul Apelor şi Pădurilor a lansat în dezbatere publică proiectul de hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 617/2016.

:: Proiect 
:: Notă de fundamentare

Antoanela Costea

Vă invităm să publicaţi şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro, detalii aici!
JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill şi My Justice.
Puteţi prelua gratuit în website-ul dumneavoastră fluxul de noutăţi JURIDICE.ro:
- Flux integral: www.juridice.ro/feed
- Flux secţiuni: www.juridice.ro/*url-sectiune*/feed
Pentru suport tehnic contactaţi-ne: tehnic@juridice.ro

Newsletter JURIDICE.ro


Social Media JURIDICE.roSubscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


Secţiuni          Noutăţi                                                                                                                          Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie         Arii de practică