Litigii, achiziţii publice, arbitraj, banking, concurenţă, drept civil, drept penal, dreptul familiei, dreptul muncii, executare silită, fiscalitate, fuziuni & achiziţii, insolvenţă, Internet, procedură civilă, proprietate intelectuală, societăţi
Afaceri transfrontaliere, asigurări, construcţii, contencios administrativ, contravenţii, drept comercial, drept constituţional, dreptul sportului, dreptul UE, energie, health & pharma, infrastructură, jocuri de noroc, media & publicitate, mediere, piaţa de capital, protecţia consumatorilorprotecţia mediului, telecom, varia
 
Piaţa de capital
CărţiProfesionişti
JURIDICE
Print Friendly, PDF & Email

CCR pendinte: articolul 2 punctele 22 și 23 din Legea privind piața de capital (definiția persoanelor implicate și a persoanelor care acționează în mod concertat)

9 august 2017 | Mihaela MAZILU-BABEL, Andrei Alexandru MARCU

Drept comercial
Gratuit pentru membri

Mihaela Mazilu-Babel

Mihaela Mazilu-Babel

Andrei Alexandru Marcu

Andrei Alexandru Marcu

În data de 07.08.2017 s-a constituit un nou dosar (2328D/2017) pe rolul Curţii Constituţionale, urmând a fi analizate dispoziţiile art. 286 ind. (1) și art. 2 pct. (22) și pct. (23) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital (cauza S.C. ARIS CAPITAL S.A.).

Conform motorului de căutare de pe pagina Curții Constituționale, acesta este primul dosar în care dispozițiile art. 2 pct. (22) și pct. (23) din Legea nr. 297/2004 formează obiectul unui control de constituționalitate, cealaltă dispoziție fiind analizată anterior în cadrul altor controale de constituționalitate (e.g. decizia nr. 1068/2009, decizia nr. 1120/2009, decizia nr. 781/2011).

Instanţa de trimitere este Curtea de Apel București, care odată cu sesizarea Curții Constituționale, a respins cererea de suspendarea a judecății cauzei. Ulterior, Curtea de Apel București a suspendat în temeiul art. 413 alin. (1) pct. (1) CPC judecarea cauzei până la soluționarea definitivă a unui dosar aflat pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție.

Nici pe portalul instanţei de trimitere, şi nici pe portalul Curţii Constituţionale nu se precizează în raport de ce dispoziţii din Constituţie se va realiza controlul de constituţionalitate.

Dispoziţiile criticate au următorul conţinut normativ:

Art. 2 (extras)
În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
22. persoane implicate:
a) persoane care controlează sau sunt controlate de către emitent sau care se găsesc sub control comun;
b) persoane care participă direct sau indirect la încheierea unor acorduri în vederea obţinerii sau exercitării în comun a drepturilor de vot, dacă acţiunile, obiect al acordului, pot conferi o poziţie de control;
c) persoane fizice din cadrul societăţii emitente care au atribuţii de conducere sau control;
d) soţii, rudele şi afinii până la gradul al doilea ale persoanelor fizice menţionate la lit. a) – c);
e) persoane care pot numi majoritatea membrilor consiliului de administraţie în cadrul unui emitent;
23. persoane care acţionează în mod concertat – două sau mai multe persoane, legate printr-un acord expres sau tacit, pentru a înfăptui o politică comună în legătură cu un emitent. Până la proba contrară, următoarele persoane sunt prezumate că acţionează în mod concertat:
a) persoanele implicate;
b) societatea-mamă împreună cu filialele sale, precum şi oricare dintre filialele aceleiaşi societăţi-mamă între ele;
c) o societate comercială cu membrii consiliului său. de administraţie şi cu persoanele implicate, precum şi aceste persoane între ele;
d) o societate comercială cu fondurile ei de pensii şi cu societatea de administrare a acestor fonduri.

Art. 286
(1)Prin derogare de la Legea nr. 31/1990, în ceea ce priveşte acţiunile S.I.F. emise în conformitate cu art. 4 din Legea nr. 133/1996, aflate în proprietatea deţinătorilor iniţiali, depăşirea limitei stabilite de prevederile art. 103 din Legea nr. 31/1990 se poate face numai prin decizia S.A.I. sau a consiliului de administraţie, cu aprobarea C.N.V.M. şi în conformitate cu reglementările emise de aceasta.
(2)Acţiunile dobândite în condiţiile alin. (1) pot fi folosite, pe baza hotărârii consiliului de administraţie, cu avizul C.N.V.M., în scopul diminuării capitalului social sau al regularizării cursului acţiunilor proprii pe piaţa de capital.
(3)Prin derogare de la Legea nr. 31/1990, modificările ce vor fi efectuate la actele constitutive ale S.I.F.-urilor, pentru încadrarea acestora în prevederile prezentei legi, vor fi înregistrate la oficiul registrului comerţului, în baza hotărârii consiliului de administraţie sau a S.A.I., după caz, ulterior obţinerii autorizaţiei prealabile emise de C.N.V.M.
(4)S.I.F.-urile au obligaţia să se încadreze în prevederile prezentei legi, în termen de maximum 18 luni de la intrarea în vigoare a acesteia.
(5)În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, registrele independente au obligaţia înscrierii şi numerotării tuturor acţiunilor emise de S.I.F.-uri.
(6)Consiliile de administraţie ale S.I.F.-urilor sunt obligate să convoace, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 şi ale alin. (5) al prezentului articol, adunările generale extraordinare ale acţionarilor, în scopul modificării actelor constitutive potrivit prevederilor prezentei legi, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a acesteia.

Andrei Alexandru Marcu (text și selecție)
Student, Facultatea de Drept, Universitatea „Ovidius” Constanţa

dr. Mihaela Mazilu-Babel (coordonator)


Aflaţi mai mult despre , , ,

dezbateri.juridice.ro Gratuit pentru membri

conferinte.juridice.ro Gratuit pentru membri

20 octombrie 2017: Probleme dificile de drept civil (ed. 6). Conferinţa Valeriu Stoica
23 noiembrie 2017: Probleme dificile de drept comercial (ed. 3). Conferinţa Stanciu Cărpenaru
24 noiembrie 2017: Probleme dificile de dreptul internetului (ed. 2)

ateliere.juridice.ro Gratuit pentru membri

7 septembrie 2017: Arbitrajul comercial: noua procedură şi examen comprehensiv al soluţiilor pe fond
11 septembrie 2017: Camera preliminară. Examen teoretic şi jurisprudenţial
12 septembrie 2017: Lawyers Real Life
14 septembrie 2017: Clauze abuzive în contractul de leasing
18 septembrie 2017: Acordul de recunoaştere a vinovăţiei
20 septembrie 2017: Expertiza contabilă în dosare penale. Studii de caz
21 septembrie 2017: Curs intensiv de asigurări pentru avocaţi
22 septembrie 2017: Ordine şi răspundere în dreptul muncii
25 septembrie 2017: Retorica şi logica juridică în activitatea juristului
27 septembrie 2017: Spălarea de bani. Pericole concrete şi soluţii de prevenire
28 septembrie 2017: Executarea silită a contractului de leasing
29 septembrie 2017: DATA PROTECTION. Regulamentul General privind Protecţia Datelor
30 septembrie 2017: Achiziţii publice de la teorie la practică
9 octombrie 2017: Apărarea drepturilor de proprietate intelectuală prin mijloace de procedură civilă
12 octombrie 2017: Interpretarea normelor şi actelor juridice
13 octombrie 2017: Contestaţia la executare între DA şi NU. Examen de practică judiciară
16 octombrie 2017: CYBERCRIME
25 octombrie 2017: Evaziunea fiscală. Aspecte controversate de drept penal şi drept procesual penal
26 octombrie 2017: Probleme şi soluţii juridice în SPORT
27 octombrie 2017: Cum folosim în mod eficient PUBLICITATEA MOBILIARĂ

Lasă un răspuns

Important
Vor fi validate doar comentariile publicate sub numele real şi care respectă Politica JURIDICE.ro si Condiţiile de publicare. Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare.
Return to Top ▲Return to Top ▲