Secţiuni » Arii de practică » Litigation » Drept penal
Drept penal
DezbateriCărţiProfesionişti

Ziua internațională pentru sprijinirea victimelor torturii
26.06.2022 | Adelina DOBRE

Secţiuni: Content, Drept penal, Drepturile omului, Legal Days
JURIDICE - In Law We Trust
Adelina Dobre

Adelina Dobre

2022: Ziua internațională pentru sprijinirea victimelor torturii este marcată, anual, la data de 26 iunie.

Secretarul general al ONU, António Guterres, a transmis următorul mesaj, pe pagina sa de socializare:

Torționarilor nu ar trebui să li se permită niciodată să scape cu crimele lor, iar sistemele care permit tortura ar trebui demontate sau transformate.

Împreună, să fim solidari cu toate victimele torturii și să lucrăm pentru ca tortura să fie istorie.

Adelina Dobre, Facultatea de Drept – Universitatea din București

***

Adelina Dobre

Adelina Dobre

2021: Ziua internațională pentru sprijinirea victimelor torturii este marcată, anual, la data de 26 iunie.

Conform Oficiului Înaltului Comisar al Naţiunilor Unite pentru Drepturile Omului, pe tot globul, oamenii care au supraviețuit calvarului torturii se confruntă, de asemenea, cu consecințe pe termen lung. Pentru a remedia o astfel de încălcare flagrantă a drepturilor omului și a restabili demnitatea, Convenția împotriva torturii prevede că victimele torturii au dreptul executoriu la o compensație echitabilă și adecvată, inclusiv mijloacele pentru o reabilitare cât mai completă posibil.

În această Zi Internațională pentru sprijinirea victimelor torturii, mecanismele ONU împotriva torturii solicită statelor să respecte și să susțină dreptul la reparație în toate aspectele și dimensiunile sale, în special prin asigurarea faptului că organizațiile societății civile și apărătorii drepturilor omului pot realiza munca lor vitală în documentarea torturii și sprijinirea reabilitării victimelor, neîngrădite de restricții și represalii.

„În contextul redresării, organizațiile societății civile joacă un rol crucial în protejarea drepturilor victimelor torturii și a altor tratamente sau pedepse crude, inumane sau degradante, oferindu-le sprijin medical și psihosocial, precum și servicii juridice și sociale”, a spus Suzanne Jabbour, președintele Subcomitetului de Prevenire a Torturii.

Experții ONU în drepturile omului (Declarația comună a fost emisă de Comitetul ONU împotriva torturii, Subcomitetul ONU de Prevenire a Torturii, raportorul special al ONU pentru tortură și alte pedepse sau tratamente crude, inumane sau degradante și Consiliul de administrație al Fondului voluntar al ONU pentru victimele torturii) și-au exprimat îngrijorarea cu privire la faptul că supraviețuitorii torturii continuă să se confrunte cu provocări în ceea ce privește accesul la despăgubiri și redresare, inclusiv la cea mai completă reabilitare posibilă.

Sărbătorind cea de-a 40-a aniversare în acest an, Fondul Voluntar al ONU pentru Victimele Torturii a sprijinit organizația societății civile din întreaga lume pentru a acoperi decalajul din ce în ce mai mare în ceea ce privește dreptul la reparație și reabilitare pentru victimele torturii, într-o serie de legi, reglementări și practici din ce în ce mai represive.

„Astăzi, impunitatea pentru tortură este răspândită în toate regiunile lumii. Guvernele continuă să nege în mod sistematic existența unor astfel de practici odioase, refuză urmărirea penală a autorilor și folosesc intimidare și represalii împotriva organizațiilor societății civile, apărătorilor drepturilor omului, denunțătorilor și jurnaliștilor cu scopul de a-i descuraja să vorbească și să obțină despăgubiri pentru victime”, spune Nils Melzer, raportor special pentru tortură.

Tendința represaliilor, prin măsuri restrictive și punitive împotriva societății civile și a supraviețuitorilor torturii care solicită despăgubiri prin mecanismele ONU, rămâne predominantă și nu prezintă semne de subvenționare, în special în timpul pandemiei COVID-19 care a început anul trecut.

Potrivit experților, eforturile statelor de a reduce răspândirea COVID-19 în teritoriile lor nu trebuie să ducă la reducerea la tăcere a apărătorilor drepturilor omului sau la micșorarea spațiului civic.

Intersecția dintre răspundere și despăgubire a fost subliniată de Claude Heller, președintele Comitetului împotriva torturii: „capacitatea victimelor torturii, a familiilor acestora și a celor care intervin în numele lor de a depune plângeri și de a căuta și obține despăgubiri este esențială pentru a garanta nerepetarea torturii sau a relelor tratamente. Există pericolul ca o cultură a impunității și acceptarea torturii, acolo unde există de facto, să fie perpetuată atunci când victimele, martorii și alții nu sunt protejați împotriva represaliilor înainte, în timpul și după proceduri, iar victimelor li se interzice să caute despăgubiri complete”.

„În această zi, le reamintim statelor obligațiile lor și le chemăm să faciliteze un spațiu civic care să le permită beneficiarilor și partenerilor Fondului să asiste victimele torturii să-și refacă viața și să acceseze asistența umanitară directă vitală”, a spus Vivienne Nathanson, Președintele Consiliului de administrație al Fondului voluntar al ONU pentru victimele torturii.

Îndemnăm statele să susțină interdicția absolută și universală împotriva torturii și a altor tratamente sau pedepse crude, inumane sau degradante. Pentru a permite un mediu propice pentru repararea și reabilitarea victimelor torturii și pentru ca societatea civilă să funcționeze liber.

***

Ministerul Afacerilor Externe a transmis următorul comunicat de presă:

Ministerul Afacerilor Externe salută marcarea, la 26 iunie, a Zilei internaţionale pentru sprijinirea victimelor torturii.

Eliminarea torturii şi a tratamentelor inumane şi degradante reprezintă parte integrantă a promovării şi protecţiei drepturilor omului. Comunitatea internaţională – actori guvernamentali, alături de ONG-uri, medii academice, mass-media – depune eforturi susţinute pentru eradicarea abuzurilor la adresa demnităţii umane.

România este parte la o serie de convenţii internaţionale la nivelul ONU și al Consiliului Europei care condamnă tortura, tratamentele şi pedepsele degradante şi inumane. În acest context, România se pronunţă cu fermitate împotriva oricăror acte de tortură ori tratamente inumane şi degradante, susţinând că nu poate fi invocat niciun motiv, de nicio natură, care să justifice aplicarea acestor practici, indiferent de natura autorului.

Ministerul Afacerilor Externe foloseşte acest prilej pentru a sublinia faptul că obiectivul eliminării torturii şi al prevenirii tratamentelor degradante și inumane este unul dintre angajamentele fundamentale asumate de România în domeniul protecţiei drepturilor omului.

Adelina Dobre, Facultatea de Drept – Universitatea din București

***

Cristian Jura

Cristian Jura

Adelina Dobre

Adelina Dobre

2020: Ziua internațională pentru sprijinirea victimelor torturii este marcată, anual, la data de 26 iunie.

Deși dreptul internațional „interzice fără echivoc tortura în toate cazurile”, secretarul general al ONU a subliniat că, totuși, aceasta continuă în multe țări, „chiar și în cazul în care este incriminată”.

Tortura încearcă să anihileze personalitatea victimei și neagă o ființă umană de demnitatea sa inerentă.

Nicio justificare

Îngrijorările cu privire la protejarea securității naționale și a frontierelor sunt din ce în ce mai frecvente, întrucât prin intermediul acestora sunt permise tortura și alte forme de tratament crud, degradant și inuman.

Iar consecințele sale omniprezente depășesc adesea actul izolat asupra unui individ care este transmis de-a lungul generațiilor, ceea ce duce la cicluri de violență.

Încă de la început, ONU a condamnat tortura ca fiind una dintre cele mai urâte acte săvârșite de ființe umane asupra semenilor lor.

„Cu ocazia acestei Zile Internaționale pentru sprijinirea victimelor torturii, apărătorii drepturilor omului și supraviețuitorii torturii din întreaga lume profită de această ocazie pentru a vorbi deschis despre acestă negare aberantă a demnității umane și acționează pentru a-și aminti și susține victimele”, a spus Antonio Guterres în mesajul său.

Fără temei legal

Tortura este absolut interzisă prin toate instrumentele legale relevante și nu poate fi justificată în niciun caz.

Interdicția sa face parte din dreptul internațional obișnuit, ceea ce înseamnă că este obligatorie pentru fiecare membru al comunității internaționale, indiferent dacă un stat a ratificat tratatele internaționale care interzic expres această practică sau nu, potrivit ONU.

Mai mult, practica sistematică sau răspândită a torturii constituie o crimă împotriva umanității.

„Tortura diminuează pe toată lumea și tot ceea ce atinge, inclusiv torționarii, sistemele și statele în care se întâmplă”, a menționat funcționarul superior al ONU. „Nu trebuie să li se permită niciodată torționarilor să se îndepărteze de crimele lor, iar sistemele care permit tortura ar trebui demontate sau transformate”.

Recuperare

Pentru a trece de la groază la vindecare, victimele torturii necesită programe prompte și specializate.

„Victimele, supraviețuitorii și familiile lor trebuie să fie împuterniciți și să fie asistați să caute dreptate pentru răzbunarea lor”, a afirmat Guterres.

Fondul voluntar al ONU pentru victimele torturii, canalizează finanțarea pentru a ajuta victimele torturii și familiile acestora, prin acordarea a sute de subvenții organizațiilor societăților civile din întreaga lume pentru asistență medicală, psihologică, juridică, socială și de altă natură.

Contribuie la reabilitarea, repararea, împuternicirea și accesul la remedii pentru aproape 50.000 de supraviețuitori ai torturii în fiecare an.

„În acest scop, felicit Fondul Voluntar al Națiunilor Unite pentru Victimele Torturii și cer reînnoirea acestuia”, a adăugat secretarul general al ONU.

Ziua dedicată oferă o ocazie tuturor, de pretutindeni, să se unească în sprijinul sutelor de mii de oameni din întreaga lume care au fost torturați și a celor care sunt încă abuzați astăzi.

„În această zi internațională, să onorăm victimele torturii și să ne angajăm să muncim pentru a realiza o lume în care un astfel de abuz nu se poate întâmpla”, a concluzionat secretarul general.

Prof. univ. dr. Cristian Jura
Adelina Dobre, Facultatea de Drept – Universitatea din București

***

Cristian Jura

Cristian Jura

Alina Gaja

2019: Ziua internațională pentru sprijinirea victimelor torturii este marcată, anual, la data de 26 iunie.

Tortura este o infracţiune, în temeiul dreptului internaţional, fiind absolut interzisă, neputând fi justificată în vreun fel. Tortura încearcă să anihileze personalitatea victimei şi neagă demnitatea inerentă a fiinţei umane, iar practica sa sistematică sau răspândită constituie o crimă împotriva umanităţii.

În ciuda interzicerii acesteia, în lume sunt comise crime prin tortură împotriva femeilor, a bărbaţilor, dar şi a copiilor. Consecinţele pătrunzătoare ale torturii depăşesc de multe ori actul izolat asupra unui individ şi pot fi transmise de-a lungul generaţiilor ducând la cicluri de violenţă, iar recuperarea victimelor necesită programe prompte şi specializate. Singurul mecanism care vizează finanţarea victimelor torturii şi a familiilor acestora este Fondul voluntar al ONU pentru victimele torturii, administrat de Oficiul pentru Drepturile Omului al ONU de la Geneva.

Prof. univ. dr. Cristian Jura
Alina Gaja
Masterand, Facultatea de Drept, Universitatea din București

***

Cristian Jura

Cristian Jura

Daniela Niculcea

Daniela Niculcea

2018: Ziua internațională pentru sprijinirea victimelor torturii este marcată, anual, la data de 26 iunie.

Victor Ciorbea, Avocatul Poporului, a lăsat un mesaj cu prilejul Zilei internaționale pentru sprijinirea victimelor torturii, potrivit unui comunicat al AP.

***

2017: Ziua internațională pentru sprijinirea victimelor torturii este marcată, anual, la data de 26 iunie.

Sediul materiei: Convenția ONU împotriva torturii și a altor tratamente sau pedepse crude, inumane sau degradante, aprobată de Adunarea Generală a ONU la 10 decembrie 1984 (rezoluția 39/46), a intrat în vigoare la 26 iunie 1987. România a semnat adeziunea la această convenție la 10 august 1990.

Potrivit art. 2 din Convenție, ”fiecare stat parte va lua măsuri legislative, administrative, judiciare sau alte măsuri eficiente pentru a împiedica comiterea unor acte de tortură pe teritoriul de sub jurisdicția sa. Nicio împrejurare excepțională, oricare ar fi ea, fie că este vorba de starea de război sau de amenințare cu războiul, de instabilitate politică internă sau de orice altă stare de excepție, nu poate fi invocată pentru a justifica tortura.

:: Website-ul oficial aici.

Legal Days este un proiect dezvoltat de prof. univ. dr. Cristian Jura cu susținerea Societății de Științe Juridice

Prof. univ. dr. Cristian Jura
Daniela Niculcea

Cuvinte cheie: , , , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

JURIDICE CORPORATE
JURIDICE MEMBERSHIP
Juristi
JURIDICE pentru studenti

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti