« Secţiuni « Arii de practică « BusinessProtectiveLitigation
Drept civil
ConferinţeDezbateriCărţiProfesionişti
STOICA & Asociatii
 

CJUE. C‑218/16, Kubicka. Prima interpretare de către CJUE a Regulamentului european privind succesiunile. Judecător raportor, prof. dr. Camelia Toader
12.10.2017 | JURIDICE.ro

JURIDICE - In Law We Trust Video juridice

Trimitere preliminară – Spațiul de libertate, securitate și justiție – Regulamentul (UE) nr. 650/2012 – Succesiuni și certificat european de moștenitor – Domeniu de aplicare – Bun imobil situat într‑un stat membru care nu prevede legatul «prin revendicare» – Refuzul recunoașterii efectelor reale ale unui asemenea legat

Ședința în această cauză a avut loc pe data de 1 martie 2017, la aceasta asistând o delegație a Camerei Notarilor Publici București, condusă de Laura Badiu, președinte.

Judecătorul raportor în această cauză a fost prof. dr. Camelia Toader, judecătorul român la Curtea de Justiție a Uniunii Europene.

Doamna Kubicka, resortisant polonez care locuiește în Frankfurt an der Oder (Germania), este căsătorită cu un cetățean german. În urma acestei căsătorii s‑au născut doi copii, care sunt încă minori. Soții sunt coproprietari fiecare asupra unei jumătăți a unui teren situat în Frankfurt an der Oder, pe care este construită casa lor. Pentru a‑și întocmi testamentul, doamna Kubicka s‑a adresat unui notar care își desfășoară activitatea la Słubice.

Doamna Kubicka dorește să includă în testamentul său un legat „prin revendicare”, permis de dreptul polonez, în favoarea soțului său, referitor la cota‑parte asupra căreia este proprietară din imobilul comun situat în Frankfurt an der Oder. Pentru restul bunurilor din care se compune patrimoniul său succesoral, dorește să se mențină ordinea succesorală legală, în virtutea căreia soțul și copiii săi moștenesc cote egale.

Ea a exclus în mod expres utilizarea unui legat simplu (legat „prin obligațieˮ) prevăzut la articolul 968 din Codul civil, în măsura în care acesta ar determina dificultăți legate de reprezentarea copiilor săi minori, care au vocație succesorală, precum și costuri suplimentare.

La 4 noiembrie 2015, reprezentantul notarului a refuzat să întocmească un testament care să cuprindă legatul „prin revendicareˮ dorit de doamna Kubicka pentru motivul că întocmirea unui testament care să cuprindă un asemenea legat este contrară legislației și jurisprudenței germane privind drepturile reale și registrul funciar, de care ar trebui să se țină seama în temeiul articolului 1 alineatul (2) literele (k) și (l), precum și al articolului 31 din Regulamentul nr. 650/2012, și că, în consecință, un asemenea act este ilicit.

El a precizat că în Germania înscrierea legatarului în cartea funciară nu se poate realiza decât pe baza unui act notarial care cuprinde un contract de transfer al dreptului de proprietate asupra imobilului, încheiat între moștenitori și legatar. Legatele „prin revendicare” străine fac în Germania obiectul unei adaptări ca legate „prin obligațieˮ, în temeiul articolului 31 din Regulamentul nr. 650/2012. Această interpretare ar reieși din considerentele legii germane de modificare a dreptului intern în conformitate cu Regulamentul nr. 650/2012 [Internationales Erbrechtsverfahrensgesetz (Legea privind procedurile în materia dreptului succesoral internațional) din 29 iunie 2015 (BGBl. I, p. 1042)].

La 16 noiembrie 2015, doamna Kubicka a introdus în temeiul articolului 83 din Legea activității notariale, în fața notarului sesizat, o cale de atac împotriva deciziei de refuz al întocmirii unui testament care să cuprindă respectivul legat „prin revendicare”. Ea a susținut că dispozițiile Regulamentului nr. 650/2012 trebuiau să primească o interpretare autonomă și în esență că niciuna dintre dispozițiile acestuia nu justifica restricționarea legii aplicabile succesiunii într‑un mod care ar legitima nerecunoașterea efectelor reale ale legatului „prin revendicare”.

Întrucât calea de atac introdusă de doamna Kubicka în fața notarului nu a fost admisă, ea a formulat o acțiune în fața Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim (Tribunalul Regional din Gorzowie Wielkopolskim, Polonia).

Instanța de trimitere consideră că, în temeiul articolului 23 alineatul (2) literele (b) și (e), precum și al articolului 68 litera (m) din Regulamentul nr. 650/2012, legatul „prin revendicare” ține de sfera legii aplicabile succesiunii, dar ridică problema măsurii în care legea aplicabilă locului unde este situat bunul care face obiectul legatului poate să comporte o limitare a efectelor reale ale unui legat „prin revendicare” prevăzut de legea succesorală care a fost aleasă.

Având în vedere că, în temeiul articolului 1 alineatul (2) litera (k) din Regulamentul nr. 650/2012, „natura drepturilor realeˮ este exclusă din domeniul de aplicare al acestui regulament, legatul „prin revendicareˮ prevăzut de legea succesorală nu ar putea constitui drepturi asupra unui bun care nu sunt prevăzute de lex rei sitae a bunului care face obiectul legatului. Cu toate acestea, este necesar să se stabilească dacă aceeași dispoziție exclude din domeniul de aplicare al acestui regulament și temeiurile posibile ale dobândirii de drepturi reale. În această privință, instanța de trimitere apreciază că problema dobândirii de drepturi reale pe calea unui legat „prin revendicare” ține exclusiv de legea aplicabilă succesiunii. Doctrina poloneză în materie ar susține aceeași poziție, în timp ce expunerea de motive a proiectului de lege privind dreptul succesoral internațional și de modificare a dispozițiilor referitoare la certificatul de moștenitor și a altor dispoziții [Gesetzesentwurf der Bundesregierung, BT‑Drs. 17/5451 din 4 martie 2015] prevedea că nu este obligatoriu, în cadrul Regulamentului nr. 650/2012, ca dreptul german să recunoască un legat „prin revendicareˮ în baza unui testament întocmit potrivit dreptului unui alt stat membru.

Referindu‑se la articolul 1 alineatul (2) litera (l) din același regulament, instanța de trimitere ridică de asemenea problema dacă legea aplicabilă registrelor de drepturi asupra unor bunuri imobile sau mobile poate avea un efect asupra consecințelor succesorale ale legatului. În această privință, ea precizează că, deși se recunoaște că legatul produce efecte reale în materie succesorală, legea statului membru în care este ținut un asemenea registru ar guverna numai mijlocul de probă a efectelor dobândirii prin succesiune și nu ar putea avea efect în ceea ce privește dobândirea în sine.

În consecință, această instanță consideră că interpretarea articolului 31 din Regulamentul nr. 650/2012 depinde și de facultatea de care dispune sau nu dispune statul membru de la locul unde este situat bunul care face obiectul legatului de a repune în discuție efectul real al acestui legat, care rezultă din legea succesorală care a fost aleasă.

În aceste condiții, Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim (Tribunalul Regional din Gorzów Wielkopolski, Polonia) a hotărât să suspende judecarea cauzei și să adreseze Curții următoarea întrebare preliminară:

„Articolul 1 alineatul (2) literele (k) și (l) sau articolul 31 din Regulamentul nr. [650/2012] trebuie interpretate în sensul că permit refuzul recunoașterii efectelor reale ale unui legat «prin revendicare» (legatum per vindicationem), prevăzut de legea aplicabilă succesiunilor, atunci când acest legat se referă la dreptul de proprietate asupra unui imobil situat într‑un stat membru în a cărui legislație nu este prevăzută instituția legatului care să permită invocarea unui efect real direct?”

Curtea a decis că : „Articolul 1 alineatul (2) literele (k) și (l), precum și articolul 31 din Regulamentul (UE) nr. 650/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind competența, legea aplicabilă, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești și acceptarea și executarea actelor autentice în materie de succesiuni și privind crearea unui certificat european de moștenitor trebuie interpretate în sensul că se opun refuzului recunoașterii de către o autoritate dintr‑un stat membru a efectelor reale ale unui legat „prin revendicareˮ prevăzut în dreptul aplicabil succesiunii, pentru care a optat un testator în conformitate cu articolul 22 alineatul (1) din același regulament, din moment ce acest refuz este întemeiat pe motivul că acest legat se referă la dreptul de proprietate asupra unui imobil situat în acest stat membru, în a cărui legislație nu este prevăzută instituția legatului cu efect real direct la data deschiderii succesiunii.”

:: Hotărârea

 
Secţiuni: Afaceri transfrontaliere, CJUE, Content, Drept civil, Dreptul Uniunii Europene, Internațional, Jurisprudență, Selected | Toate secţiunile
Cuvinte cheie: , , , , , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

Lex Discipulo Laus Încurajăm utilizarea RNPM - Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară Securitatea electronică este importantă pentru avocaţi
Mesaj de conştientizare susţinut de FORTINET
JURIDICE utilizează SmartBill

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


.
PLATINUM Signature      

PLATINUM  ACADEMIC

GOLD                        

VIDEO   STANDARD