Secţiuni » Arii de practică » Business » Achiziţii publice
Achiziţii publice
DezbateriCărţiProfesionişti

Întrebare preliminară cu privire la atribuirea directă de servicii de transport rutier. UPDATE: Hotărârea CJUE (autoritatea nu era obligată să respecte …)
22.03.2019 | Mihaela MAZILU-BABEL

Secţiuni: Achiziții publice, CJUE, Dreptul Uniunii Europene, Infrastructură, Transporturi
JURIDICE - In Law We Trust
Mihaela Mazilu-Babel

Mihaela Mazilu-Babel

22 martie 2019: Curtea declară:

Articolul 5 și articolul 8 alineatul (2) din Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului trebuie interpretate în sensul că articolul 5 din acest regulament nu este aplicabil unei proceduri de atribuire care s‑a derulat înainte de 3 decembrie 2019, astfel încât o autoritate competentă care atribuie, printr‑o decizie de atribuire prin care se încheie o procedură competitivă, anterior acestei date, un contract de concesiune de servicii publice de transport rutier local de călători, nu este obligată să respecte articolul 5 menționat.

:: hotărârea CJUE

***

29 octombrie 2018: Avocatul general propune:

„1) Articolul 8 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului trebuie interpretat în sensul că articolul 5 din acest regulament nu este aplicabil în cadrul unei proceduri de atribuire efectuate înainte de expirarea perioadei de tranziție, prevăzută la articolul 8 alineatul (2) din regulamentul menționat, precum cea în discuție în litigiul principal, cu excepția ipotezei în care această atribuire ar intra sub incidența unui regim național de punere în aplicare în mod anticipat a respectivului articol 5 și în măsura stabilită de acest regim.

2) Cu titlu subsidiar, articolul 8 alineatul (3) din Regulamentul nr. 1370/2007 trebuie interpretat în sensul că articolul 5 din acest regulament nu se aplică, în cursul unui termen de 30 ani care expiră la 3 decembrie 2039, unui contract menționat la articolul 8 alineatul (3) primul paragraf litera (b) din regulamentul respectiv, în pofida faptului că acest contract expiră după 3 decembrie 2039.

3) Cu titlu încă mai subsidiar, articolul 5 din Regulamentul nr. 1370/2007 trebuie interpretat în sensul că nu se opune procedurii competitive de atribuire a unui contract de servicii publice de transport, precum cel în discuție în litigiul principal, unui operator controlat de un alt operator care a beneficiat de o atribuire directă înaintea intrării în vigoare a acestui regulament.

4) Cu titlu cu totul subsidiar, articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul nr. 1370/2007 coroborat cu articolul 2 litera (j) din acest regulament trebuie interpretat în sensul că poate fi calificată drept «operator intern» o persoană juridică de drept public care este titular al unui contract de servicii publice de transport local, atribuit în mod direct de autoritatea statală, cu condiția ca autoritatea respectivă să exercite asupra acestei persoane un «control asemănător» cu cel exercitat asupra propriilor departamente.

Pe de altă parte, articolul 5 alineatul (2) din regulamentul menționat coroborat cu articolul 2 litera (b) din același regulament trebuie interpretat în sensul că transferul competenței de a organiza serviciile de transport, de la autoritatea statală către un organism care nu exercită un «control asemănător» asupra entității căreia i s-a atribuit contractul, nu conduce la excluderea contractului atribuit din domeniul de aplicare al acestei dispoziții, cu condiția ca, pe de o parte, autoritatea statală să păstreze, singură sau împreună cu acest organism, competența de a interveni în transportul public de călători în zona geografică în cauză (și, în consecință, să poată fi calificată drept «autoritate competentă») și, pe de altă parte, această autoritate să continue să exercite un «control asemănător» asupra entității căreia i s-a atribuit contractul.” (s.n. – M.M.-B.)

:: concluzii AG

***

13 octombrie 2017: Judecătorul suprem specializat în contencios administrativ din Italia se întreabă în legătură cu atribuirea directă de servicii și reducerea ex lege a termenului de concesiune (C-350/17).

Situația de fapt:
1. materia UE: transporturi
2. dispoziție dintr-un regulament UE care stabilește interdicția ca un operator intern să participe la proceduri competitive de atribuire extra moenia
3. necesitatea de a afla dacă o atare dispoziție ar trebui sau nu ar trebui să fie aplicată și atribuirilor efectuate la o dată anterioară intrării în vigoare a respectivului regulament
4. necesitatea de a afla dacă s-ar putea considera în mod abstract că are calitatea de „operator intern” o persoană juridică de drept public care beneficiază de o atribuire directă a serviciului de transport local de către autoritatea statală, atunci când:
4.1. cea dintâi este legată direct de cea de a doua din perspectiva organizării și a controlului,
4.2. iar capitalul său social este deținut de statul în cauză (integral sau pro quota, în acest din urmă caz împreună cu alte organisme publice)
5. ulterior atribuirii directe de servicii, autoritatea statală menționată înființează un organism public administrativ care are competențe organizatorice în privința serviciilor în discuție (statul păstrând însă competența exclusivă de a dispune de licența de concesiune) – organism care nu exercită niciun „control asemănător” asupra entității căreia îi sunt atribuite serviciile în mod direct
6. necesitatea de a afla dacă o atare operațiune ca cea de la punctul 5 ar constitui o împrejurare susceptibilă să excludă atribuirea în cauză din domeniul de aplicare al interdicției menționate în regulamentul Uniunii incident
7. dată inițială de expirare a unei atribuiri directe stabilită după termenul de 30 de ani care expiră la 3 decembrie 2039
8. necesitatea de a afla dacă neconformitatea atribuirii cu principiile prevăzute în regulamentul UE incident ar trebui totuși considerată ca fiind remediată automat, cu toate efectele juridice, prin reducerea implicită ex lege a concesiunii la acest termen de 30 de ani.

Dispoziții incidente:
1. articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007

Articolul 5 (Extras)
Atribuirea de contracte de servicii publice

(2) Cu excepția cazului în care acest lucru este interzis de dreptul intern, orice autoritate locală competentă, fie că este o autoritate de sine stătătoare, fie un grup de autorități care prestează servicii publice integrate de transport de călători, poate decide să presteze ea însăși servicii publice de transport de călători sau să atribuie contracte de servicii publice în mod direct unei entități cu personalitate juridică distinctă asupra căreia autoritatea locală competentă sau, în cazul unui grup de autorități, cel puțin una dintre autoritățile locale competente exercită un control asemănător cu cel exercitat asupra propriilor sale departamente. Următoarele dispoziții se aplică în cazul în care o autoritate locală competentă ia o astfel de decizie:
(a) în scopul de a stabili dacă autoritatea locală competentă exercită controlul, sunt luați în considerare factori, precum gradul de reprezentare în organele administrative, de conducere sau supraveghere, dispozițiile referitoare la această reprezentare în actul constitutiv, participarea la capitalul social, influența efectivă și controlul efectiv asupra deciziilor strategice și asupra deciziilor manageriale individuale. În conformitate cu dreptul comunitar, participarea autorității publice competente la capitalul social în proporție de 100 %, în special în cazul parteneriatelor public-privat, nu este o cerință obligatorie pentru stabilirea controlului în sensul prezentului alineat, cu condiția să existe o influență publică dominantă și să se poată stabili controlul pe baza altor criterii;
(b) condiția de aplicare a prezentului alineat este aceea ca operatorul intern și orice entitate asupra căreia respectivul operator exercită chiar și o influență minimă să își desfășoare activitatea de transport public de călători pe teritoriul autorității locale competente, fără a aduce atingere vreunei linii de ieșire sau altor elemente auxiliare activității respective care intră pe teritoriul autorităților locale competente vecine, și să nu participe la proceduri competitive de atribuire privind prestarea de servicii de transport public de călători în afara teritoriului autorității locale competente;
(c) fără a aduce atingere literei (b), operatorul intern poate participa la proceduri competitive echitabile de atribuire începând cu doi ani înaintea expirării contractului său de servicii publice atribuit direct, cu condiția să se fi luat o decizie finală, în sensul ca serviciile publice de transport de călători vizate de contractul operatorului intern să facă obiectul unei proceduri competitive echitabile de atribuire și ca operatorul intern respectiv să nu fi încheiat nici un alt contract de servicii publice atribuit direct;
(d) în lipsa unei autorități locale competente, literele (a), (b) și (c) se aplică unei autorități naționale cu privire la o zonă geografică ce nu corespunde teritoriului național, cu condiția ca operatorul intern să nu participe la proceduri competitive de atribuire privind prestarea de servicii publice de transport de călători care se organizează în afara zonei pentru care a fost atribuit contractul de servicii publice;
(e) dacă subcontractarea în conformitate cu articolul 4 alineatul (7) este avută în vedere, operatorul intern trebuie să presteze el însuși cea mai mare parte a serviciului public de transport de călători.

2. articolul 5 coroborat cu articolul 8 alineatul (3) din același regulament:

Articolul 8
Tranziția

(3) În vederea aplicării alineatului (2), nu se ține seama de contractele de servicii publice atribuite în conformitate cu dreptul comunitar și cu dreptul intern:
(a) înainte de 26 iulie 2000 pe baza unei proceduri competitive echitabile de atribuire;
(b) înainte de 26 iulie 2000 pe baza unei proceduri, alta decât o procedură competitivă echitabilă de atribuire;
(c) după 26 iulie 2000 și înainte de 3 decembrie 2009, pe baza unei proceduri competitive echitabile de atribuire;
(d) după 26 iulie 2000 și înainte de 3 decembrie 2009, pe baza unei proceduri, alta decât o procedură competitivă echitabilă de atribuire.
Contractele menționate la litera (a) pot continua până la expirare. Contractele menționate la literele (b) și (c) pot continua până la expirare, dar nu mai mult de 30 de ani. Contractele menționate la litera (d) pot continua până la expirare, cu condiția să fie încheiate pe termen limitat, comparabil cu duratele menționate la articolul 4.
Contractele de servicii publice pot continua până la expirare, în cazul în care rezilierea lor ar produce consecințe juridice sau economice disproporționate și cu condiția ca Comisia să își fi dat acordul.

dr. Mihaela MAZILU-BABEL

Cuvinte cheie: ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

JURIDICE CORPORATE
JURIDICE MEMBERSHIP
Juristi
JURIDICE pentru studenti

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti