« Flux noutăţi
Selected Top LegalVideo
JurisprudenţăCEDOCJUECCRÎCCJJurisprudenţa curentă ÎCCJDezlegarea unor chestiuni de dreptRILCurţi de apelTribunaleJudecătorii
Noutăţi legislativeProiecte legislativeMOF - Monitorul Oficial al RomânieiJOUE - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Opinii

Split TVA – procedura de rambursare a sumelor din contul de TVA
24.10.2017 | Izabela STOICESCU

JURIDICE - In Law We Trust Monitor Dosare
Izabela Stoicescu

Izabela Stoicescu

A se vedea dezbaterea Split TVA. Soluții (dacă) există

După publicarea în Monitorul Oficial a Ordonanței Guvernului nr. 23 din 30.08.2017 privind plata defalcată a TVA, Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat, în data de 21 septembrie 2017, Proiectul de ordin privind procedura și condițiile de aprobare a transferului sumelor din contul de TVA1, în situația în care în contul special de TVA2 (pe care orice persoană impozabilă îl va avea de la 1 ianuarie 2018) va exista un excedent de disponibilități bănești. Termenul de soluționare de 3 zile lucrătoare pare în continuare o utopie: procedura presupune analizarea de documente justificative, mai multe semnături în cadrul organului fiscal competent, ș.a.m.d. – se va prezenta pe larg în cele ce urmează. Chiar și în scenariul în care acest termen ar fi respectat de ANAF, comunicarea deciziei către contribuabil și transferul efectiv al banilor în contul acestuia vor mai dura alte câteva (nu se știe cât de multe) zile lucrătoare.

Mai întâi, o scurtă recapitulare a contextului legislativ în care a fost publicat Proiectul de ordin.[1][2]

Mecanismul de plată defalcată a TVA („split TVA”) presupune utilizarea unui cont dedicat de TVA pentru încasarea acesteia de la clienți și pentru achitarea ei către furnizori, exceptând plățile cu cardul și cu numerar. Contul special al persoanelor impozabile va fi deschis la bănci comerciale sau trezorerii ale statului și va trebui să conțină în structura sa șirul de caractere „TVA”. Din același cont dedicat, se va efectua și plata TVA către bugetul de stat.

TVA aferentă încasărilor în numerar, cu carduri sau substitute de numerar (după deducerea TVA aferentă plăților similare efectuate) va trebui virată în termen de 7 zile lucrătoare în contul de TVA. Mecanismul presupune reguli specifice și pentru plățile parțiale și cele în avans. Cea mai mare problemă este faptul că, până la aplicarea obligatorie a mecanismului, deci până la 1 ianuarie 2018[3], așadar într-un timp extrem de scurt, contribuabilii vor trebui să își actualizeze sistemele ERP/procedurile interne, astfel încât alocarea sumelor de TVA în situațiile specifice menționate mai sus să poată fi realizată conform normelor legale.

Excedentul de disponibilități bănești din contul dedicat de TVA se poate transfera în alt cont al titularului doar cu acordul ANAF. Nu se pot efectua retrageri în numerar din contul dedicat de TVA. Prin Ordonanța Guvernului nr. 23/30.08.2017 privind plata defalcată a TVA, se instituie un termen de maximum 3 zile lucrătoare în care ANAF aprobă transferul sumelor din contul de TVA în contul curent al titularului (nu se prevăd însă sancțiuni la nivelul ANAF în cazul în care acest termen nu va fi respectat!).

Procedura de aprobare a transferului sumelor din contul de TVA este cuprinsă în Proiectul de ordin pe care îl vom prezenta în continuare. Așa cum vom vedea, atât la nivelul contribuabililor, cât și la nivelul ANAF, se va impune o alocare suplimentară de resurse de personal sau supra-încărcarea personalului existent în defavoarea celorlalte sarcini curente de îndeplinit (de exemplu, apare întrebarea dacă nu vor fi întârziate și rambursările obișnuite de TVA, în contextul în care ANAF va trebui să gestioneze aceste aprobări de transferuri din conturile speciale de TVA).

Primul pas în vederea obținerii sumelor de TVA din contul dedicat este depunerea unei Cereri pentru aprobarea transferului sumelor din contul de TVA (cod 310) la organul fiscal central competent. Cererea se depune la fel ca și celelalte declarații de TVA (fie pe portalul ANAF, fie pe suport CD la registratură/prin poștă).

Partea mai birocratică și consumatoare de timp este că la cerere vor trebui atașate documente justificative, în copie, certificate conform cu originalul de către contribuabil, în funcție de natura sumelor solicitate a fi transferate din contul de TVA. În instrucțiunile pentru completarea formularului 310 se menționează „Documentele justificative, în copie certificată conform cu originalul de către contribuabil, vor fi scanate alb-negru, lizibil și cu o rezoluție care să permită încadrarea în limita a 10 MB a arhivei de fișiere în format zip. Pentru eficiența lucrului cu documente justificative este recomandată structurarea acestora în funcție de sume și motive”. Astfel, ne putem imagina încă de pe acum situații când companiile vor fi nevoite să aloce personal exclusiv pentru această sarcină de pregătire a documentelor justificative. Lista acestora, în funcție de situație, este prezentată mai jos, cu precizarea că această enumerare nu este limitativă, autoritățile încurajând depunerea „oricăror altor documente care justifică soli­ci­tarea transferului sumelor din contul de TVA” (după cum se precizează în instrucțiunile pentru completarea formularului 310).

Așadar, contribuabilii vor trebui să pregătească următoarele documente atunci când solicită transferul de sume din contul de TVA în alt cont bancar:

– pentru sume rezultate ca urmare a unor corecții în urma unor erori materiale în procesul de plată pentru care restituirea se efectuează într-un alt cont decât un cont de TVA: instrumente financiar-bancare de plată, extrase de cont, facturi;

– pentru sume rezultate ca urmare a corectării facturilor sau ca urmare a ajustării bazei de impozitare a TVA conform
art. 287 C. fisc.: ordine de plată, extrase de cont, facturi, contracte și orice alte documente care pot susține corectarea facturilor sau ajustarea bazei de impozitare;

– pentru sume transferate în contul curent al titularului deschis la aceeași instituție de credit sau în contul de disponibil distinct deschis la aceeași unitate a Trezoreriei Statului, după caz: documentele de plată și extrasele de cont din care rezultă suma transferată din contul curent;

– pentru sume transferate în contul curent, în cazul persoa­nelor care nu mai au obligația de a avea un cont de TVA și nu mai au obligații de plată privind TVA: aceasta se realizează pe baza informațiilor existente în evidența fiscală – deci nu trebuie depuse documente justificative; și

– pentru sume reprezentând TVA achitat în numerar, cu excepția celor reținute din încasările în numerar sau cu cardul din contul curent: documentele prevăzute de lege care au stat la baza plății în numerar și/sau a plăților efectuate cu cardul din contul curent (factură, bonuri fiscale, declarații vamale de import etc.), documentele de plată (în numerar, cu cardul din contul curent).

Etapa următoare firească este ca ANAF – mai exact, organul de inspecție fiscală căci acesta a fost desemnat pentru misiunea în cauză – să verifice dosarul depus de persoana impozabilă cuprinzând cererea și toate documentele justificative, după caz. Proiectul de ordin prezintă pe scurt o metodologie pentru fiecare situație în parte, care cuprinde mai degrabă indicații generale, cum ar fi „se identifică facturile care au fost corectate”. Toată analiza aceasta nu ar trebui să ia mai mult de o zi, maxim două – pentru ca termenul de rambursare de 3 zile să fie respectat. Pot fi situații extreme cu sute de facturi/documente justificative, sau pot fi 5 cereri primite în aceeași zi de către un inspector fiscal; ni se pare destul de greu de gestionat acest proces în termenul instituit de Ordonanță.

În urma analizei efectuate, organul de inspecție fiscală întoc­mește un Referat privind soluționarea transferului sumelor din contul de TVA (modelul de Referat este prevăzut în Ordin).

Dacă Referatul presupune aprobarea sumelor, se întocmește și decizia de soluționare favorabilă și urmează etapa semnăturilor – ne închipuim că și pentru această etapă mai durează minim jumătate de zi – dacă toată lumea este disponibilă, din moment ce o semnătură necesită și o verificare sumară a dosarului. În realitate, decizii de soluționare se întâmplă să stea nesemnate cu săptămânile pe birourile ANAF. Referatul se avizează de șeful de serviciu coordonator, se propune spre aprobare conducătorului adjunct al unității fiscale și se aprobă de către conducătorul unității fiscale. De asemenea, deciziile de soluționare trebuie avizate de șeful de serviciu și de conducătorul adjunct al unității fiscale și se aprobă de conducătorul unității fiscale. Astfel, se numără nu mai puțin de trei semnături atât pentru Referat, cât și pentru deciziile de soluționare; așadar, pe lângă inspectorii fiscali care au lucrat efectiv, mai sunt implicate încă trei persoane în funcții de conducere.

Dacă din Referatul întocmit rezultă că persoana impozabilă nu este îndreptățită la rambursarea sumelor de TVA, Decizia de soluționare se emite numai după audierea contribuabilului. În urma audierii, situațiile în care se poate dispune respingerea totală sau parțială a transferului sumelor din contul de TVA sunt următoarele: „nu au fost prezentate documentele solicitate prin invitație, documentele sunt incomplete sau documentele și informațiile furnizate nu justifică încadrarea în situațiile prevăzute de lege”. În situația audierii, termenul de 3 zile lucrătoare se prelungește cu perioada cuprinsă între data transmiterii invitației către contribuabil și data prezentării acestuia la organul fiscal. Astfel, ne întrebăm cum se vor putea efectua aceste audieri în cazul unui contribuabil nerezident fără consultant fiscal împu­ternicit în România.

Despre următoarele etape până la încasarea efectivă a banilor de către contribuabil, respectiv comunicarea deciziei și transferul efectiv (ce cade în sarcina instituțiilor de credit sau a trezoreriilor statului – acestea primind o copie după decizie) nu se menționează nimic. Ne imaginăm că vor apărea tergiversări în practică cel puțin similare cu cele de la rambursările obișnuite de TVA (după ce o companie primește decizia favorabilă de rambursare a TVA, mai pot trece 5, 9 sau peste 30 de zile până la încasarea efectivă). Considerăm că ar fi fost utilă instituirea unui termen pentru instituțiile de credit și trezorerii ale statului în vederea realizării transferurilor, de la momentul primirii deciziei de soluționare.

Cele de mai sus se leagă de discuția referitoare la un eventual infringement al României împotriva Directivei europene de TVA sau neconstituționalitatea acestui mecanism: în definitiv, banii companiei sunt „sechestrați”, supuși verificărilor, audierilor și aprobărilor ANAF. Putem înțelege că sunt situații când verificarea ar avea, poate, un temei (corectări, ajustări etc.), dar când e vorba de un simplu flux de genul furnizor plătit, apoi client încasat, toată această birocrație devine hilară.

***

Articolul de față a fost publicat în secțiunea Impozite indirecte a Revistei Curierul fiscal nr. 9/2017, disponibilă integral online în biblioteca juridică online legalis


[1] În prezent, se discută ca prin Legea de aprobare a Ordonanței, sistemul să devină aplicabil doar pentru persoanele impozabile aflate în relații contractuale cu instituțiile publice, cele cu capital de stat și opțional pentru celelalte persoane juridice. Până la data transmiterii spre publicare a acestui material, nu este clar cum va fi forma finală a Ordonanței de urgență. Cu toate acestea, procedura de rambursare va fi aplicabilă de către persoanele impozabile în cauză.
[2] Până la data redactării acestui articol, Proiectul nu a fost publicat în Monitorul Oficial. Ordinul poate suferi modificări în forma finală ce va fi publicată în Monitorul Oficial.
[3] Mediul de afaceri insistă în vederea amânării acestui termen, însă până la această dată nu a fost publicată vreo schimbare în acest sens.


Izabela Stoicescu
Tax Senior Consultant al ŢUCA ZBÂRCEA & ASOCIAŢII TAX

PLATINUM+
PLATINUM Signature       

PLATINUM  ACADEMIC

GOLD                                

VIDEO STANDARD
Aflaţi mai mult despre , , , ,

Puteţi publica şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. Vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici.
JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului.

Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa redactie@juridice.ro!
Încurajăm utilizarea RNPM - Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară

Securitatea electronică este importantă pentru avocaţi
 Mesaj de conştientizare susţinut de FORTINET
JURIDICE utilizează şi recomandă SmartBill

Monitorizarea inteligentă a dosarelor de instanţă: Monitor Dosare

Lex Discipulo Laus

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.