Secţiuni » Arii de practică » Litigation » Drept penal
Drept penal
DezbateriCărţiProfesionişti

Activitate parchete – 13-17 noiembrie 2017
17.11.2017 | Magdalena SĂRSAN

Secţiuni: Content, Drept penal, Sistemul judiciar
JURIDICE - In Law We Trust
Magdalena Sărsan

Magdalena Sărsan

I. Activitatea Ministerului Public

1. PICCJ. Infracțiuni contra umanității. Cercetări

II. Activitatea Direcției Naționale Anticorupție

1. DNA. Constituirea unui grup infracțional organizat, obținerea pe nedrept de fonduri europene, abuz în serviciu. Începerea urmăririi penale.

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus efectuarea urmăririi penale față de suspecții:

D. N. L., președintele Consiliului Județean Teleorman la data faptelor, pentru săvârșirea infracțiunilor de:
constituirea unui grup infracțional organizat,
– două infracțiuni de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene,
– două infracțiuni de abuz în serviciu cu obținere de foloase pentru sine sau pentru altul;

F. M., persoană apropiată primului menționat, acționar majoritar (scriptic) al T. D. SA, pentru săvârșirea infracțiunii de constituirea unui grup infracțional organizat;

P. P., fost consilier în cadrul CJ Teleorman, reprezentant al T. D. SA , pentru săvârșirea infracțiunilor:
constituirea unui grup infracțional organizat,
– evaziune fiscală, în formă continuată,
– complicitate la două infracțiuni de abuz în serviciu, cu obținere de foloase pentru sine sau pentru altul;

N. F. , reprezentant al SC T. D. SA, pentru săvârșirea infracțiunilor de:
– constituirea unui grup infracțional organizat,
– complicitate la două infracțiuni de abuz în serviciu, cu obținere de foloase pentru sine sau pentru altul;

I. F. , reprezentant al unei societăți comerciale, pentru săvârșirea infracțiunii de constituirea unui grup infracțional organizat;

B. M., funcționar în cadrul Consiliului Județean Teleorman, la data faptelor, pentru săvârșirea infracțiunilor de:
constituirea unui grup infracțional organizat,
– complicitate la două infracțiuni de folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene,
– două infracțiuni de abuz în serviciu cu obținere de foloase pentru sine sau pentru altul;

P. V., funcționar în cadrul Consiliului Județean Teleorman, la data faptelor, pentru săvârșirea infracțiunilor de:
constituirea unui grup infracțional organizat,
– complicitate la folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene;

N. D., asociat și administrator al unor societăți comerciale, pentru săvârșirea infracțiunii de constituirea unui grup infracțional organizat;

P. M., funcționar în cadrul Consiliului Județean Teleorman, la data faptelor, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene.

Prezentul dosar s-a constituit pe baza unei sesizări a OLAF (Oficiul european antifraudă) transmise la data de 30 septembrie 2016, privind suspiciunea săvârșirii mai multor infracțiuni, între care obținerea nelegală, pe bază de documente false, a unor finanțări din fonduri europene, pentru lucrări de reabilitare de drumuri județene.

Din ordonanța întocmită de procurori au rezultat aspecte ce conturează suspiciunea rezonabilă potrivit căreia:
Suspectul L. N. D., președinte al Consiliului Județean Teleorman, a inițiat un grup infracțional organizat care acționează și în prezent și din care au făcut și fac parte funcționari ai instituțiilor din administrația publică și persoane din mediul de afaceri. Grupul inițiat în anul 2001 are ca principal scop obținerea, în mod fraudulos, a unor sume importante din contractele finanțate din fonduri publice (naționale și europene), prin comiterea unor infracțiuni de abuz în serviciu, de fraudare a fondurilor europene, de evaziune fiscală, spălarea banilor și folosirea de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații

Grupul infracțional organizat a fost constituit inițial de către:
– L. N. D., președintele Consiliului Județean Teleorman,
– F. M., apropiat al lui L. N. D. și persoană care a devenit scriptic acționar majoritar al T. D. SA și care a acționat și ca un interpus al lui L. N. D. în administrarea societății comerciale,
– M. B. și V. P., funcționari în cadrul Consiliului Județean Teleorman care au participat inițial la privatizarea T. D. SA iar ulterior s-au ocupat de proiectele finanțate din fonduri publice și asigurarea cadrului necesar câștigării acestor proiecte de către T. D. SA și
– N. F. , la momentul inițial persoană cu funcție de conducere în T. D. SA care a facilitat privatizarea societății, iar ulterior acționar al societății T. D. SA, persoană juridică cu capital privat, director al acestei societăți și în prezent director adjunct al T. D. SA; s-a ocupat de administrarea societății și a asigurat participarea societății în comiterea infracțiunilor în scopul săvârșirii cărora a fost constituit grupul.
În vederea asigurării pe termen lung a beneficiilor pentru membrii grupului infracțional organizat, activitatea infracțională a fost concepută în etape, în funcție de structura unității administrativ teritoriale, a societăților controlate de membrii grupului infracțional organizat și de funcțiile și influența pe care aceștia le-au dobândit.

Activitatea de pregătire și modul de acțiune al grupului organizat a impus, în principal, următoarele etape:
– privatizarea T. D. SA și transferarea acestei persoane juridice din proprietatea Consiliului Județean Teleorman în sfera de influență și control a suspectului L. N. D., prin persoane interpuse
– achiziționarea, în patrimoniul Consiliului Județean Teleorman, atât din fonduri ale acestei unități administrative teritoriale cât și prin obținerea unui credit bancar, a unui utilaj (tren reciclator – stabilizator la rece in situ) de o valoare foarte mare (30 miliarde ROL) care apoi a fost închiriat și ulterior înstrăinat către T. D. SA, ulterior privatizării acestei societăți comerciale
– acordarea, în perioada 2002-2005, a lucrărilor de reabilitare și întreținere a structurii rutiere aflate în administrarea Consiliului Județean Teleorman, către T. D. SA, fără a exista o procedură concurențială de atribuire, deși societatea comercială devenise persoană juridică cu capital privat
– crearea și implicarea în activitatea infracțională a unui număr mare de societăți comerciale controlate de membrii grupului infracțional organizat, astfel încât acestea să poată fi interpuse în procedurile de atribuire a contractelor publice, să fie utilizate pentru crearea de circuite comerciale și financiare și să fie asigurat transferul beneficiilor materiale către membrii grupului infracțional organizat
– asigurarea câștigării de către T. D. SA a contractelor de lucrări finanțate din fonduri publice, în special în cazul Consiliului Județean Teleorman, prin folosirea influenței de care se bucurau membrii grupului infracțional organizat și de funcțiile ocupate de unii dintre aceștia, prin furnizarea informațiilor confidențiale privind licitațiile publice înainte de momentul publicării anunțurilor și prin inserarea condițiilor restrictive în caietele de sarcini (utilajul pe care Consiliul Județean Teleorman l-a înstrăinat către T. D. SA era unul dintre criteriile de calificare în cazul lucrărilor de reabilitare a drumurilor județene)
– obținerea în mod preferențial și fraudulos de finanțări din bugetul național, prin intermediul suspectului D. N. L. și obținerea în mod nelegal de fonduri din bugetul Uniunii Europene prin furnizarea de documente false și inexacte, atât în cazul în care beneficiarul fondurilor era într-o primă etapă unitatea administrativ teritorială (care ulterior direcționa fondurile către T. D. SA) cât și în cazul în care beneficiarul fondurilor era în mod direct una dintre societățile comerciale controlate de membrii grupului infracțional organizat
– facilitarea și intermedierea numirilor unor persoane fizice în funcții din cadrul administrației centrale, prin intermediul membrilor grupului infracțional organizat care administra T. D. SA,
– furnizarea de fonduri pentru formațiunea politică din care L. N. D. face parte, prin donații ale membrilor grupului infracțional organizat și ale societăților controlate de aceștia
– prin prisma influenței pe care L. N. D. o avea la nivelul administrației centrale și în sfera politică, asigurarea accesului la informații confidențiale din cadrul instituțiilor administrației centrale și furnizarea de documente cu caracter confidențial către membrii grupului infracțional organizat din mediul privat.
– obținerea de beneficii patrimoniale de către membrii grupului infracțional organizat, provenite din activitatea infracțională și din utilizarea frauduloasă a fondurilor publice (beneficii cărora membrii grupului infracțional organizat le dau o aparență legală prin scoaterea lor din patrimoniul societății în special cu titlu de dividende, prin plata unor remunerații cu titlu de salariu, prin simularea unor operațiuni comerciale sau civile de transfer de drepturi de proprietate sau drept de folosință, prin încheierea unor contracte de prestări servicii sau livrare bunuri între societățile controlate de aceștia).

Structura grupului a permis o interacțiune ușoară între membrii acestuia, fiind de foarte multe ori disimulată prin prisma atribuțiilor de serviciu ale acestora, suspecții M. B. și V. P. conducând direcții din cadrul Consiliului Județean Teleorman și fiind subordonați suspectului D. L., iar reprezentanții din mediul privat reușind cu ușurință să interacționeze prin prisma contractelor care erau în curs de executare.
Pe perioada derulării activității infracționale, în funcție de modificările intervenite în structura grupului infracțional organizat la acesta, au aderat noi membri precum:
– suspectul P. P., fost consilier în cadrul Consiliului Județean Teleorman, care a preluat activitatea de administrare a T. D. SA, având aceleași activități în cadrul grupului ca M. F.
– suspectul N. D. care a facilitat utilizarea unei societăți în activitatea ilicită de obținere a fondurilor publice și care administra această societate, activitatea acestuia fiind de natură să faciliteze și transferul beneficiilor patrimoniale către membrii grupului
– suspectul I. F. care a facilitat utilizarea unei alte societăți în activitatea ilicită de obținere a fondurilor publice și care administrează această societate.

În scopul pentru care a fost constituit grupul infracțional organizat, în cursul anului 2008, în calitate de reprezentant al Consiliului Județean Teleorman, L. N. D., cu ajutorul lui M. B.și V. P. (care au asigurat falsificarea și înlocuirea documentelor), a folosit la organismul intermediar ADR Sud Muntenia documente false și inexacte, astfel încât firma T. D. SA să câștige un contract de reabilitare a 55 km de drum județean DJ 701 (limita – Dâmbovița Gratia – Poeni – Siliștea – Scurtu Mare – Slăvești – Ciolănești – Zabreasca – Dobrotești), în valoare de 114.263.011 lei, dintre care suma de 13.772.603 euro provenea din fonduri europene.

Au fost falsificate și înlocuite date din proiectul tehnic ( memoriu tehnic, estimare cantitativă, verificări de structură), documentele fiind denaturate prin falsificarea semnăturii unui proiectant pe estimările cantitative și inserarea în cuprinsul proiectului (după predarea de către proiectant beneficiarului Consiliu Județean Teleorman) a cerinței ca metoda obligatorie de stabilizare a balastului să fie varianta la rece in situ, condiție care îi asigura firmei T. D. câștigarea licitației.

Înainte de publicarea anunțului privind atribuirea contractului, M. B. a furnizat reprezentanților T. D. SA informații nedestinate publicității, respectiv detalii cu privire la cerințele de calificare și ofertanții care și-au exprimat interesul să participe la licitația publică.
În legătură cu același proiect de reabilitare a drumului județean DJ 701, suspectul L. N. D., prin încălcarea dispozițiilor legale privind exercitarea funcției, a emis hotărâri de contractare a unui credit intern și dispoziții privind demararea procedurilor de achiziții publice și numirea comisiilor de evaluare a ofertelor. Prin furnizarea de informații confidențiale și prin modificarea proiectului tehnic și depunerea acestuia în vederea avizării și obținerii finanțării, L. N. D. și M. B., cu intenție, în scopul obținerii unui folos necuvenit pentru T. D. SA și implicit pentru membrii grupului infracțional organizat, și-au încălcat atribuțiile legale și au determinat membrii comisiei de întocmire a documentației pentru licitația lucrărilor de construcții și membrii comisiei de evaluare a ofertelor să încalce, fără vinovăție, dispozițiile OUG 34/2006 prin inserarea unor condiții restrictive și încălcarea principiului tratamentului egal, desemnând câștigător al licitației publice firma T. D. SA.

Prejudiciul creat în dauna bugetului public este de 25.600.927 lei (diferența dintre prețul ofertat de T. D. SA și prețul cel mai mic ofertat), această sumă constituind un beneficiu necuvenit pentru firma câștigătoare. La aceste activități au participat în calitate de complici suspecții N. F. și P. P., persoane care administrau T. D. SA.

În cursul anului 2009, în calitate de reprezentant al Consiliului Județean Teleorman, L. N. D., cu ajutorul lui M. B. și M. P.(care au asigurat falsificarea și înlocuirea documentelor), a folosit la organismul intermediar ADR Sud Muntenia documente false și inexacte, astfel încât firma T. D. SA să câștige un contract de reabilitare a peste 50 km din DJ 506 Cervenia Vitănești Băbăița, în valoare de 62.482.442 lei lei, dintre care suma de 6.930.138 euro provenea din fonduri europene.

Au fost falsificate și înlocuite date din proiectul tehnic (planșele desenate pentru profil transversal tip I, memoriul tehnic, design tehnic și plan de execuție, caiete de sarcini, devizele ), documentele fiind denaturate prin falsificarea semnăturii și ștampilei verificatorului de proiect, prin modificarea elementelor cantitative, prin inserarea cerinței (ulterior predării acestuia de către proiectant beneficiarului Consiliu Județean Teleorman) ca metoda obligatorie de stabilizare a balastului să fie varianta la rece in situ, condiție care îi asigura firmei T. D. câștigarea licitației.

De asemenea, s-a majorat artificial devizul până la suma de 14.132.923 euro, cu consecința creșterii valorii contractului finanțat din bani publici obținut de T. D. SA.

Înainte de predarea proiectului tehnic în vederea avizării de către Autoritatea de Management a finanțării, suspecții B. M., M. P. și un alt funcționar au permis accesul suspectului N. F. la informații ce nu erau destinate publicității, prin participarea acestuia la o prezentare a proiectului tehnic în cadrul Consiliului Județean Teleorman iar ulterior, înainte de publicarea anunțului privind atribuirea contractului , M. B. a furnizat reprezentanților T. D. SA detalii cu privire la cerințele de calificare și ofertanții care și-au exprimat interesul să participe la licitație.

În legătură cu același proiect de reabilitare a drumului județean DJ 506, suspectul L. N. D., prin încălcarea dispozițiilor legale privind exercitarea funcției, a emis hotărâri de contractare a unui credit intern și dispoziții privind demararea procedurilor de achiziții publice și numirea comisiilor de evaluare a ofertelor. Prin furnizarea de informații confidențiale, prin modificarea proiectului tehnic și depunerea acestuia în vederea avizării și obținerii finanțării, L. N. D. și M. B., cu intenție, în scopul obținerii unui folos necuvenit pentru T. D. SA și implicit pentru membrii grupului infracțional organizat, și-au încălcat atribuțiile legale și au determinat membrii comisiei de întocmire a documentației pentru licitația lucrărilor de construcții și membrii comisiei de evaluare a ofertelor să încalce, fără vinovăție, dispozițiile OUG 34/2006 prin inserarea unor condiții restrictive și încălcarea principiului tratamentului egal, desemnând câștigător al licitației publice firma T. D. SA.

Prejudiciul cauzat bugetului public este de 5.742.872 (diferența dintre devizul real prevăzut în proiect și devizul modificat), această sumă constituind un beneficiu necuvenit pentru firma câștigătoare. La aceste activități au participat în calitate de complici suspecții N. F. și P. P., persoane care administrau T. D. SA.

Pentru a se sustrage de la plata obligațiilor fiscale, suspectul Petre Pitiș, în calitate de reprezentant al T. D. SA, a simulat operațiuni de achiziție pe teritoriul național (purtătoare de TVA) pe care le-a înregistrat în documentele contabile, utilizând societăți comerciale cu comportament de tip fantomă. Astfel, în perioada 2010 -2012, acesta a sustras de la plata către bugetul de stat suma de 774.790,32 lei reprezentând taxă pe valoare adăugată aferentă operațiunilor comerciale. În aceeași perioadă, sumele aferente operațiunilor evidențiate cu societățile cu comportament de tip fantomă au fost transferate din conturile bancare ale T. D. SA în conturile bancare ale societăților cu comportament de tip fantomă, fiind retrase în numerar la scurt timp după transfer și restituite (fără comisionul pentru intermediere) persoanelor care le-au virat inițial.

Totodată, pe perioada de derulare a activității grupului infracțional organizat, membrii acestuia au beneficiat de informații nepublice din cadrul instituțiilor de la nivel local și central cum ar fi: note de fundamentare și caiete de sarcini pentru licitații viitoare ce se aflau în procedură de avizare internă (cum este cazul Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale), corespondență între unitățile administrativ teritoriale și Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (în cadrul obiectivelor ce se doreau a fi finanțate din PNDL), liste privind proiectele depuse pentru finanțare, documente solicitate de autoritățile judiciare de la instituțiile publice în cursul urmăririi penale (cum este cazul ANCPI). Astfel de documente au fost identificate cu ocazia perchezițiilor domiciliare efectuate la sediile persoanelor juridice de drept privat. În plus, conform înscrisurilor ridicate cu ocazia perchezițiilor domiciliare, membrii grupului infracțional organizat, propuneau și facilitau numirea în funcții publice a persoanelor cu care aveau relații apropiate (au fost ridicate însemnări olografe în care, fie erau indicate persoane care ar fi fost potrivite pentru ocuparea unui post de conducere în cadrul administrației centrale și care au fost numite ulterior în aceste posturi, fie erau indicate detalii cu privire la dorința unor persoane publice de a pune în funcție o persoană apropiată).

Din activitatea ilicită a membrilor grupului infracțional organizat, aceștia au obținut beneficii personale diverse, în funcție de atribuțiile și rolul pe care îl aveau în cadrul grupului:

– funcționarii publici implicați și-au asigurat funcțiile de conducere în cadrul Consiliului Județean Teleorman, atât M. B. cât și V. P. fiind directorii unor structuri din cadrul autorității publice, având și beneficii patrimoniale în zona privată, spre exemplu M. B. fiind angajat în calitate de expert la una dintre firmele din grup
– F. M., Petre Pitiș, N. F. , I. F. și N. D. au obținut contracte preferențiale prin intermediul societăților comerciale și beneficii patrimoniale directe transferate fie sub formă de dividende și drepturi salariale fie sub formă de bunuri mobile și imobile pe care le utilizează, dar care figurează în patrimoniul societăților comerciale
– L. N. D., în mod direct sau prin persoane apropiate lui (fiul, fosta soție) a obținut sume de bani sau bunuri mobile și imobile pe care le utilizează, precum și diverse servicii în interes personal, al familiei și al formațiunii politice din care face parte, respectiv donații de la membrii grupului infracțional organizat și de la societățile controlate de aceștia (circa 2,5 milioane de lei în anul 2009), transferul părților sociale din mai multe societăți controlate de membrii grupului infracțional organizat către fiul său, dividende și sume periodice către fiul său cu titlu de salariu de la firme din grup, sume periodice cu titlu de chirie încasate personal de L. N. D. și de fosta soție de la o altă societate din grup, bani obținuți de către L. N. D. din vânzarea unor bunuri imobile la valori supraevaluate către societățile controlate de membrii grupului infracțional organizat, folosirea de bunuri mobile de către fiul său (autoturismul deținut de o societate din grup și a cărui îmbunătățire tehnică a fost achitată de T. D. SA) sau folosirea de bunuri imobile tot de către acesta (imobilul din Turnu Măgurele proprietate a T. D. SA).

Suspecților li s-au adus la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile, în conformitate cu prevederile art. 307 Cod de procedură penală.

În cauză procurorii anticorupție au colaborat cu reprezentanții Oficiului european de luptă antifraudă (OLAF).

Efectuarea urmăririi penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nici o situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

:: Sursa : www.pna.ro

2. DNA. Șantaj, cumpărare de influență. Punerea în mișcare a acțiunii penale, control judiciar.

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea măsurii controlului judiciar pe o durată de 60 de zile, începând cu data de 14 noiembrie 2017, a inculpatului I. I., șef al Sectorului poliției de frontieră Giurgiu, pentru săvârșirea infracțiunilor de:
șantaj,
– cumpărare de influență.

În ordonanța procurorilor se arată că, în cauză, există date și probe care conturează următoarea stare de fapt:

În data de 28 aprilie 2017, în condițiile în care legislația românească nu obligă persoanele care traversează granițele interne ale Uniunii Europene să declare sumele de bani care se află asupra lor, indiferent de cuantum, inculpatul I. I., în calitate de șef al Sectorului poliției de frontieră Giurgiu, a constrâns o persoană (martor în cauză) să-i dea suma de 60.000 de USD din cei 135.000 USD pe care îi avea asupra ei și pe care urma să-i transporte în Bulgaria.

Inculpatul a luat suma de bani fără să întocmească vreun proces-verbal, amenințând totodată persoana respectivă că îi va face dosar penal și că nu o va lăsa să treacă frontiera de stat din România în Bulgaria prin punctul de trecere al frontierei Giurgiu.

În cursul lunii mai 2017, după o discuție purtată cu proprietarul real banilor care știa că cei 60.000 USD au fost reținuți în mod nelegal, inculpatul a restituit suma respectivă în două tranșe.

În noaptea de 20/21 mai 2017, inculpatul I. I. i-a promis unui agent al poliției de frontieră Giurgiu mai multe bunuri, pentru ca acesta din urmă, prin influența pe care o avea asupra colegilor săi de serviciu, să-i determine să nu controleze niște transporturi de mărfuri contrafăcute ce urmau să fie tranzitate prin punctul de trecere al frontierei bulgaro-române de persoane din anturajul ofițerului de poliție.

Pe timpul cât se află sub control judiciar, inculpatul I. I. trebuie să respecte următoarele obligații:
a) să se prezinte la organul de urmărire, la judecătorul de cameră preliminară sau la instanța de judecată ori de câte ori este chemat,
b) să informeze de îndată organul judiciar cu privire la schimbarea locuinței,
c) să se prezinte la organul de poliție desemnat cu supravegherea sa, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliție sau ori de câte ori este chemat,
d) să nu părăsească teritoriul României, decât cu încuviințarea prealabilă a procurorului,
e) să nu comunice direct sau indirect, pe nicio cale, cu persoanele menționate în ordonanța de dispunere a controlului judiciar,
f) să nu dețină, să nu folosească și să nu poarte arme.

Inculpatului i s-a atras atenția că, în caz de încălcare cu rea-credință a obligațiilor care îi revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive.

Inculpatului I. I. i s-au adus la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile, în conformitate cu prevederile art. 309 Cod de procedură penală.

Punerea în mișcare a acțiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nici o situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

:: Sursa : www.pna.ro

3. DNA-Cluj. Abuz în serviciu. Trimitere în judecată.

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Cluj au dispus trimiterea în judecată a inculpatului D. D. G., aflat în stare de deținere, la data faptei director general al Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România (C.N.A.D.N.R.) S.A. București pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu în formă continuată care a produs consecințe deosebit de grave.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

Inculpatul D. D. G., în calitate de director general al Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România (C.N.A.D.N.R.) S.A. București, cu încălcarea prevederilor legale, a semnat două contracte de asistență juridică, având ca obiect prestarea de servicii de asistență juridică pentru cauze strict determinate și un onorariu și alte cheltuieli stabilite ca plată lunară, pe întreaga perioadă de desfășurare a proceselor.

Cele două documente au fost semnate de inculpat în cursul anului 2008, fără să aibă aprobarea Consiliului de Administrație sau a vreunei structuri de specialitate din cadrul C.N.A.D.N.R.. Mai mult, nu era prevăzută posibilitatea de reziliere unilaterală a acestor contracte.

Ca urmare a încheierii abuzive a celor două contracte, C.N.A.D.N.R. S.A. a suferit o pagubă totală de 8.761.387 lei (rezultată prin executarea silită a celor două contracte).

Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul București.

Anterior, inculpatul D. D. G. a mai fost trimis în judecată de procurorii anticorupție, pentru săvârșirea unor infracțiuni asimilate celor de corupție (comunicat nr. 297/VIII/3 din 27 aprilie 2012), fiind condamnat definitiv la pedeapsa de 3 ani și 6 luni închisoare.

Această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță spre judecare, situație care nu poate să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

:: Sursa : www.pna.ro

4. DNA-Ploiești. Favorizarea făptuitorului, fals intelectual. Urmărire penală.

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Ploiești au dispus urmărirea penală față de suspecta M. I. M., la data faptelor și în prezent procuror în cadrul Direcției Naționale Anticorupție, pentru infracțiunile de :
favorizarea făptuitorului;
– fals intelectual în formă continuată (patru acte materiale).

Din ordonanța întocmită de procurori au rezultat aspecte ce conturează suspiciunea rezonabilă potrivit căreia:

În condițiile în care față de un inculpat cercetat într-un dosar aflat pe rolul D.I.I.C.O.T., au fost emise mandatul european de arestare și cererea de dare în urmărire internațională, suspecta M. I. M., la rugămintea expresă a acestuia, l-a ajutat, cu intenție directă, prin acte comisive și omisive, în scopul îngreunării cercetărilor și tragerea lui la răspundere penală.

În cauza aflată la D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Ploiești, persoana respectivă era cercetată pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, instigare la spălare a banilor.

Concret, în perioada 2015 – iunie 2017, procurorul M. I. M., pentru a îngreuna cercetările și tragerea la răspundere penală a persoanei cercetate în dosarul anterior menționat, a ajutat-o pe aceasta, cu intenție directă, prin aceea că:
– a purtat discuții informale, în afara cadrului legal, cu persoana urmărită internațional și a dat curs solicitării acesteia de a-i acorda ajutor, asigurându-o că va administra mijloacele de probă corespunzătoare,
– a purtat discuții informale cu intermediari ai aceleiași persoane, în biroul său din sediul Direcției Naționale Anticorupție, pentru a stabili modalitatea în care poate fi ajutată,
– a efectuat unele activități de anchetă în afara unui cadru legal, în paralel cu urmărirea penală derulată de procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Ploiești, legal învestiți cu exercitarea acțiunii penale împotriva persoanei respective,
– a solicitat efectuarea unor demersuri de identificare și, ulterior, de preluare nelegală spre soluționare, a unui dosar înregistrat la Direcția Națională Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție, aflat în lucru la un alt procuror, prin inducerea în eroare, că instrumentează o cauză mai veche și care privește aceleași fapte.
După preluarea cauzei privind acea persoană, suspecta M. I. M.:
– a dispus efectuarea unei expertize judiciare financiar-contabile și fiscale cu obiective favorabile, apte a trunchia activitatea infracțională a persoanei protejate,
– nu a depus la dosarul cauzei raportul de expertiză, după predarea acestuia de către experții desemnați. Mai mult, suspecta a invocat în cuprinsul a patru ordonanțe de prelungire a măsurii controlului judiciar a împrejurării, neadevărate, că raportul de expertiză nu a fost finalizat (în condițiile în care acest raport de expertiză fusese întocmit, depus la suspecta la data de 17 octombrie 2016 și chiar aceasta dispusese prin ordonanță stabilirea cuantumului onorariului final și achitarea contravalorii expertizei, în cea mai mare parte din fondurile Direcției Naționale Anticorupție).

Suspectei M. I. M. i s-au adus la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile, în conformitate cu prevederile art. 307 Cod de procedură penală.

Procurorul M. I. M. a fost revocată din funcție prin Ordinul procurorului șef al Direcției Naționale Anticorupție nr. 301 din 05.07.2017, avizat favorabil de către Secția pentru procurori din cadrul C.S.M.

La data de 27 septembrie 2017, prin sentința civila nr. 3325/2017, Curtea de Apel București a suspendat provizoriu executarea Ordinului nr. 301/05.07.2017 emis de Procurorul Sef al DNA.

În prezent, procurorul M. I. M. este reîncadrată provizoriu în cadrul Direcției Naționale Anticorupție.

Efectuarea urmăririi penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nici o situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

:: Sursa : www.pna.ro

5. DNA-Constanța. Constituirea unui grup infracțional organizat, șantaj, înșelăciune, evaziune fiscală. Reținere.

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, începând cu datele de 16 și 17 noiembrie 2017, a nouă persoane, cu privire la săvârșirea unor infracțiuni de: constituirea unui grup infracțional organizat, șantaj, înșelăciune și evaziune fiscală.

În ordonanțele procurorilor se arată că, în cauză, există date și probe care conturează următoarea stare de fapt:
În cursul anului 2017, cei nouă inculpați au constituit un grup infracțional în scopul comiterii unor infracțiuni de înșelăciune și șantaj.

Concret, membrii grupului care acționau pe raza județului Constanța, inclusiv municipiul Constanța, racolau viitoarele victime (alese numai din categoria persoanelor de vârsta a treia) de cele mai multe ori prin intermediul unor pliante în care ofereau servicii de reparații la acoperișurile imobilelor.

Ca urmare a publicității create, membrii grupării erau contactați telefonic de victime care, crezând că discută cu reprezentanții unor societăți comerciale serioase, solicitau întâlniri/negocieri pentru realizarea unor lucrării de reparații la acoperișurile imobilelor.
Ulterior, la momentul încheierii contractului, de cele mai multe ori se percepea un avans din preț, iar în aceeași zi sau la termenul stabilit, se demarau lucrările de reparație/înlocuire/construire a acoperișului.

După decopertarea acoperișului, în special atunci când se aduceau materiale de construcții la locuințele victimelor, membrii grupării solicitau plata unor sume considerabil mai mari decât cele convenite inițial, cu titlu de tranșe din preț. Pentru a justifica diferențele de valoare între sumele convenite inițial și cele solicitate după decopertarea acoperișurilor, membrii grupării le explicau victimelor că prețul convenit inițial și consemnat în contract nu includea și accesoriile sau că suprafața construită a fost mai mare etc.

Prin această metodă, prețul solicitat pentru finalizarea lucrărilor devenea excesiv de mare în raport cu cel inițial convenit.
În mod firesc, beneficiarii lucrărilor refuzau să plătească aceste sume, moment în care intrau în rol acei membri ai grupării (se prezentau sub calități false de patroni ai unor firme) care aveau sarcina de a intimida victimele și de a le determina, prin amenințări directe sau voalate, fie cu acte de violență, fie cu lăsarea imobilelor decopertate sau cu luarea materialelor fixate pe acoperișuri, să plătească banii ceruți.

În cele din urmă, sub presiunea amenințărilor primite, victimele, a căror număr este estimat a fi de ordinul zecilor, acceptau să plătească sumele solicitate (care se ridicau în unele cazuri și la 23.000 euro). Pentru obținerea sumelor de bani cerute, victimele erau nevoite uneori să facă împrumuturi la bancă sau la diverse cunoștințe.

Inculpaților li s-au adus la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile, în conformitate cu prevederile art. 309 Cod de procedură penală.

La data de 17 noiembrie 2017, cei 9 inculpați au fost prezentați Tribunalului Constanța cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

În cauză, procurorii au beneficiat de sprijin de specialitate din partea ofițerilor de poliție din cadrul Poliției Municipiului Constanța – Biroul de Investigații Criminale.

Punerea în mișcare a acțiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nici o situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

:: Sursa : www.pna.ro

III. Activitatea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism

1. DIICOT. Trafic de droguri de mare risc, trafic internațional de droguri de mare risc. Reținere.

La data de 13 noiembrie 2017 procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală au dispus reţinerea pentru o perioadă de 24 de ore a inculpaţilor: R. G. V., în vârstă de 41 de ani şi L. D. S. W., în vârstă de 19 ani, cetăţeni brazilieni, pentru săvârşirea infracțiunilor de trafic de droguri de mare risc şi trafic internaţional de droguri de mare risc.

În fapt, data de 10 noiembrie 2017, ora 15:10, la PTF-Aeroport Henri Coanda, s-au prezentat pentru a intra în ţară, călătorind din Sao Paolo, Brazilia – Zurich, Elveția (tranzit) – București, inculpaţii R. G. V. şi L. D. S. W. împreună cu o altă persoană de sex feminin.

Cu ocazia efectuarii formalităţilor de frontieră, existând suspiciuni că aceştia transportă substanţe interzise, persoanele în cauză au fost supuse unui control cu raze X, ocazie cu care au rezultat indicii că inculpaţii dețin în corp, în cavitatea stomacală, substanțe stupefiante.

Prin ordonanța din data de 10 noiembrie 2017 a DIICOT-Structura Centrală s-a dispus examinarea fizică, inclusiv investigații și măsuri medicale pentru a se elimina substanțele sau obiectele străine despre care existau indicii că ar conține droguri din corpul inculpaților R. G. V. și L. D. S. W.

La data de 10 noiembrie 2017, la sediul acestei direcții, în momentul în care a fost prezentă pentru exprimarea acordului în vederea examinării fizice, inculpata R. G. V. a eliminat 15 cașete de culoare albă, iar ulterior, la sediul Spitalului de Urgență Floreasca, a eliminat ultima parte din obiectele deținute în corp, respectiv 114 cașete, cantitatea totală fiind de 1537 grame de cocaină.

De asemenea, data de 10 noiembrie 2017 până la data de 12 noiembrie 2017, la sediul Spitalului de Urgență Floreasca, inculpatul L. D. S. W. a eliminat la rândul său obiectele deținute în corp, respectiv 43 cașete de culoare albă, în cantitate totală de 426,4 grame cocaină.

În urma cercetărilor efectuate în cauză s-a constatat că inculpaţii urmau să transporte drogurile aflate în corp în Istanbul, Turcia, transportul urmând a se efectua cu autocarul.

În cursul zilei de marți, 14 noiembrie 2017, inculpaţii au fost prezentaţi Tribunalului Bucureşti cu popunere de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.

Acţiunea a fost efectuată împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Bucureşti – Serviciul de Combatere a Criminalităţii Organizate Ilfov.

Acțiunea s-a desfășurat în colaborarea cu polițiști de frontieră din cadrul I.G.P.F- Centrul de Supraveghere și Controlul Trecerii Frontierei Aeroporturi București-Otopeni și ai Biroului Vamal Otopeni-Călători.

Pe întreg parcursul procesului penal, suspecţii şi inculpaţii beneficiază de drepturile şi garanţiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi de prezumţia de nevinovăţie.

:: Sursa : www.diicot.ro

2. DIICOT-Bistrița-Năsăud. Trafic de droguri de mare risc, introducerea în țară de droguri de mare risc. Reținere.

La data de 16 noiembrie 2017 procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul teritorial Bistriţa-Năsăud au dispus reţinerea pentru o perioadă de 24 de ore a inculpatului Ș. S. pentru săvârşirea infracţiunilor de trafic de droguri de mare risc şi introducere în ţară de droguri de mare risc, fără drept.

În cauză există suspiciunea rezonabilă că în dimineaţa zilei de 14 noiembrie 2017, în timp ce se afla în Olanda, inculpatul Ș. S. a procurat de la o persoană cu care s-a întâlnit în oraşul Heerlen, o cantitate de 1074 comprimate de ecstasy (MDMA) ambalată într-o pungă de plastic cu intenţia de a o comercializa, după care a plecat spre România cu o maşină în care a ascuns drogul de mare risc.
În cursul zilei de 15 noiembrie 2017 inculpatul Ș. S. a transportat drogul de mare risc pe teritoriul Germaniei, Cehiei, Slovaciei iar apoi pe teritoriul Ungariei.

La data de 15 noiembrie 2017, în jurul orei 16.00,procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Bistriţa-Năsăud împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrulServiciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Bistriţa-Năsăud şi polițiști din cadrul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră au depistat în Punctul de trecere a frontierei Petea, pe sensul de intrare în România, un autotractor în cabina căruia se afla inculpatul Ș. S.

În urma controlului efectuat asupra camionului a fost găsit un colet în care se aflau 1074 pastile de culoare turcoaz conţinând MDMA, cunoscute şi sub denumirea de ecstazy, destinate pieţei din judeţele Cluj şi Bistriţa-Năsăud.

Inculpatul Ș. S. a fost prezentat Tribunalului Bistriţa-Năsăud cu propunere de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.

Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcţia de Operaţiuni Speciale.

Pe întreg parcursul procesului penal, inculpatul beneficiază de drepturile şi garanţiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi de prezumţia de nevinovăţie.

:: Sursa: www.diicot.ro

3. DICOT-Sibiu. Pornografie infantilă, act sexual cu un minor. Reținere, percheziție informatică, arestare preventivă.

La data de 15 noiembrie 2017 procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Sibiu au dispus reţinerea pentru o perioadă de 24 ore a inculpatului F. I. A., pentru săvârşirea infracţiunilor de pornografie infantilă şi act sexual cu un minor.

La data de 5 octombrie 2017, procurorii DIICOT – Sibiu au fost sesizaţi cu privire la faptul că un minor dintr-un centru de plasament de pe raza municipiului Sibiu, în vârstă de 13 ani, a fost abuzat sexual de către inculpatul F. I. A., în vârstă de 43 de ani din municipiul Sibiu, care, cu ocazia întreţinerii actelor sexuale cu minorul a realizat mai multe materiale video pe care le-a prezentat şi altor beneficiari ai centrului pe care îi invita la domiciliu său.

Din probele administrate în cauză a rezultat faptul că în vara anului 2017 minorul a fost supus la acte sexuale de către inculpatul F. I. A. la locuinţa acestuia din municipiul Sibiu, iar pentru a-l determina să fie de acord cu întreţinerea actelor sexuale inculpatul i-a oferit băuturi alcoolice şi substanţe cu efect psihoactiv („etnobotanice”).

Ulterior, din investigaţiile efectuate în cauză a rezultat faptul că inculpatul a obişnuit să ademnească la domiciliul său minori din medii defavorizate (centre de plasament sau familii nevoiaşe) cu vârste cuprinse între 12-15 ani, pe care îi determina să întreţină raporturi sexuale în vederea producerii de materiale pornografice, în special minori de sex masculin cât şi o minoră de sex feminin în vârstă de 15 ani.

Până în acest moment au fost identificaţi şi audiaţi un număr de şapte minori care au fost exploataţi de către inculpat prin supunerea sau determinarea la acte sexuale, în scopul producerii de materiale pornografice.

Cu ocazia percheziţiei informatice au fost recuperate de pe telefonul inculpatului mai multe materialele pornografice pe care le-a produs cu ocazia întreţinerii de relaţii sexuale, respectivele fişiere fiind prezentate de către inculpat spre vizionare atât minorilor care-l vizitau la domiciliu cât şi altor cunoscuţi ai acestuia.

La data de 16 noiembrie 2017, Tribunalul Sibiu a dispus arestarea preventivă a inculpatului pentru o perioadă de 30 zile.

Cauza este instrumentată împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul SCCO Sibiu.

Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcția Operațiuni Speciale.

Pe întreg parcursul procesului penal, inculpatul beneficiază de drepturile şi garanţiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi de prezumţia de nevinovăţie.

:: Sursa : www.diicot.ro

4. DIICOT-Călărași. Pornografie infantilă, efectuarea, fără drept, de operaţiuni cu produse ştiind că acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive, tentativă la viol, agresiune sexuală. Reținere, control judiciar, arestare preventivă.

La data 14 noiembrie 2017, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Călăraşi au dispus reținerea pentru o perioadă de 24 ore a inculpatului D. A., în vârstă de 17 ani, pentru săvârşirea infracţiunilor de pornografie infantilă, efectuarea, fără drept, de operaţiuni cu produse ştiind că acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive, tentativă la viol şi agresiune sexuală.

În cauză există suspiciunea rezonabilă  că în cursul anului 2017 inculpatul D. A. a exercitat acte sexuale asupra unei minore în vârstă de 16 ani și a produs, deținut, stocat și distribuit, prin intermediul telefonului său mobil, un videoclip cu caracter pornografic în care era prezentată aceasta.

Pentru documentarea întregii activități infracționale, la data de 14 noiembrie 2017, s-a efectuat o percheziție domiciliară la locuinţa acestuia, de unde a fost ridicat telefonul mobil folosit și un pliculeț cu produse susceptibile a avea efecte psihoactive.

În urma extinderii cercetărilor a rezultat faptul că, în data de 1 octombrie 2016, inculpatul D. A. împreună cu alţi 7 minori s-au întâlnit într-o comună de pe raza judeţului Călăraşi cu o persoana vătămată minoră, persoană cu handicap psihic.

Cunoscând că persoana vătămată are o capacitate mentală redusă, cei opt băieţi au înconjurat-o pe aceasta şi prin ameninţări şi agresiuni fizice, au determinat-o să execute diferite activităţi batjocoritoare şi cu caracter pornografic, în timp ce inculpatul D. A. a filmat întreaga scenă.

La data de 15 noiembrie 2017 Tribunalului Călăraşi a dispus arestarea  preventivă a inculpatului  D. A. pentru o perioadă de 30 de zile.

Faţă de un alt minor, în vârstă de 16 ani, procurorii DIICOT-B.T Călăraşi au dispus măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.

Cauza este instrumentată împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Călăraşi.

Pe parcursul întregului proces penal persoanele cercetate beneficiază de drepturile şi garanţiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi de prezumţia de nevinovăţie.

:: Sursa : www.diicot.ro

5. DIICOT. Trafic ilicit de droguri de risc, trafic ilicit internațional de droguri de risc. Reținere.

La data de 16 noiembrie 2017 procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală au dispus reţinerea pentru o perioadă de 24 de ore a inculpaţilor I. R. O. şi A. A. L., pentru savarsirea infractiunilor de trafic ilicit de droguri de risc şi trafic ilicit internațional de droguri de risc.

În cauză, există suspiciunea rezonabilă că în perioada octombrie – noiembrie 2017, inculpatul I. R. O. a procurat de pe teritoriul Spaniei cantitatea de 1.593,1 g cannabis pe care a transportat-o până la punctul de lucru al unui supermarket din localitatea Santa Eularia, Ibiza de unde a expediat-o, la data de 1 noiembrie 2017, pe cale rutieră în România, ambalată într-un geamantan tip troler, destinatar fiind inculpatul A. A. L.

La data de 12 noiembrie 2017, geamantanul a fost transportat cu un autovehicul fiind introdus în România, prin Punctul de Trecere a Frontierei Nădlac.

La data de 16 noiembrie 2017, inculpaţii I. R. O. și A. A. L. s-au deplasat împreună la punctul de lucru al unei societăţi de transport din zona Gării de Nord, de unde acesta din urmă a preluat geamantanul mai sus menționat și l-a transportat până la o adresă din municipiul București, sector 6. În perioada în care inculpatul A. A. L. a așteptat predarea coletului, inculpatul I. R. O. a rămas în apropierea acestuia, supraveghind zona și asigurându-se că nu sunt urmăriți.

Inculpaţii au fost prezentaţi Tribunalului Bucureşti cu propunere de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.

Cauza este instrumentată împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Bucureşti.

Pe întreg parcursul procesului penal, suspecţii şi inculpaţii beneficiază de drepturile şi garanţiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi de prezumţia de nevinovăţie.

:: Sursa : www.diicot.ro

Magdalena Sărsan

Cuvinte cheie: , , , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

JURIDICE CORPORATE
JURIDICE MEMBERSHIP
Juristi
JURIDICE pentru studenti

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti