Secţiuni » Arii de practică » Protective » Dreptul familiei
Dreptul familiei
DezbateriCărţiProfesionişti
4 comentarii

Ziua Internațională a Drepturilor Copilului


20.11.2022 | Andra-Maria ȚAȚĂRĂ
Secţiuni: Content, Dreptul familiei, Legal Days, VIDEO
JURIDICE - In Law We Trust
Andra-Maria Țațără

Andra-Maria Țațără

2022: Ziua Internațională a Drepturilor Copilului este marcată, anual, la data de 20 noiembrie.

Tema pentru 2022: Incluziunea, pentru fiecare copil

Această temă are în principal faptul că fiecare copil aparținând oricărei societăți, comunități sau naționalități are dreptul la șanse egale. De asemenea, se pune accentul pe eradicarea discriminării între copiii diferitelor civilizații. Nu doar drepturile generale, ci o societate globală întâmpină și oferă spațiu copiilor de toate tipurile de nuanțe de piele.

O altă perspectivă vitală a temei este ideea de a realiza un pas înainte făcând o lume pașnică care ar trebui să fie mai incluzivă pentru copiii tuturor și care va respinge orice prejudecăți. Deoarece orice prejudecată este dăunătoare armoniei societății, ea poate provoca, de asemenea, efecte vulnerabile asupra psihologiei unui copil pe care o comunitate îl consideră inacceptabil sau inadaptat. Prin urmare, gravitatea oricăror calamități umane sau naturale, cum ar fi războaiele sau pandemiile, nu ar trebui să-i facă pe copii să sufere și, împreună, vom include copiii din toate teritoriile în misiunea noastră de sprijin sau salvare.

***

UNICEF România a transmis următorul comunicat de presă:

Rasismul și discriminarea copiilor în baza apartenenței etnice, lingvistice și religioase sunt fenomene răspândite în țările din întreaga lume, potrivit unui nou raport al UNICEF publicat înaintea Zilei Internaționale a Drepturilor Copilului.

Raportul Rights denied: The impact of discrimination on children [Drepturi refuzate: impactul discriminării asupra copiilor] arată impactul rasismului și al discriminării asupra copiilor în ceea ce privește educația, sănătatea, înregistrarea la naștere și accesul la un sistem judiciar echitabil și egal, evidențiind disparitățile profunde cu care se confruntă grupurile minoritare și etnice.

„Rasismul și discriminarea sistematică expun copiii la lipsuri și la riscul excluziunii, care poate persista o viață întreagă”, a afirmat directorul executiv al UNICEF Catherine Russell. „Acest lucru ne afectează pe toți. Protejarea drepturilor fiecărui copil – indiferent cine este acesta și de unde provine – este cel mai sigur mod de a construi o lume mai pașnică, mai prosperă și mai dreaptă pentru toți”.

Printre noile constatări, raportul semnalează și faptul că, în baza unei analize a 22 de țări, copiii din grupurile etnice, lingvistice și religioase marginalizate sunt mult în urma celorlalți copii în ceea ce privește competențele de citire. În medie, probabilitatea de a deține competențe de citire de bază este de peste două ori mai mare în cazul elevilor de 7-14 ani din grupul cel mai avantajat decât în cazul celor din grupul cel mai dezavantajat.

O analiză a datelor privind proporția copiilor înregistrați la naștere – o condiție prealabilă pentru accesul la drepturile fundamentale – a identificat disparități semnificative între copiii din diferitele grupuri religioase și etnice. De exemplu, în RPD Laos, 59% dintre copiii sub 5 ani din grupul etnic minoritar Mon-Khmer sunt înregistrați la naștere, în comparație cu 80% în cazul grupului etnic Lao-Tai.

Discriminarea și excluziunea adâncesc sărăcia și lipsurile intergeneraționale și conduc la rezultate mai slabe pentru copii în materie de sănătate, nutriție și învățare, la un risc mai mare de încarcerare, la o rată mai mare a sarcinilor în rândul adolescentelor, la o rată mai mică a ocupării forței de muncă și venituri mai reduse la vârsta adultă.

În timp ce pandemia de COVID-19 a scos la iveală nedreptăți și discriminări profunde în întreaga lume, iar impactul schimbărilor climatice și al conflictelor continuă să dezvăluie inegalitățile existente în multe țări, raportul evidențiază persistența îndelungată a discriminării și a excluziunii în cazul a milioane de copii aparținând grupurilor etnice și minoritare, inclusiv în ceea ce privește accesul la vaccinare, la servicii de apă și salubritate și la un sistem judiciar echitabil.

De exemplu, raportul menționează faptul că, la nivelul politicilor disciplinare din Statele Unite ale Americii, riscul suspendării de la cursuri este de aproape patru ori mai mare în cazul copiilor afroamericani decât în cazul copiilor caucazieni, iar cel de arestare din cauze care au legătură cu școala este de două ori mai mare.

Raportul prezintă și modul în care copiii și tinerii resimt povara discriminării în viața lor de zi cu zi. Un nou sondaj U-Report, care a generat peste 407.000 de răspunsuri, a arătat că aproape două treimi dintre respondenți consideră că discriminarea este frecventă în mediul lor, în timp ce aproape jumătate dintre ei sunt de părere că discriminarea a avut un impact semnificativ asupra vieții lor sau a unei persoane cunoscute.

„De Ziua Internațională a Drepturilor Copilului și în fiecare zi, orice copil are dreptul la incluziune, la protecție și la șanse egale pentru a-și atinge potențialul maxim”, a declarat Russell. „Avem cu toții puterea de a combate discriminarea copiilor – în țările noastre, în comunitățile noastre, în școlile noastre, în casele noastre și în inimile noastre. Trebuie să folosim această putere”.

Andra-Maria Țațără
Studentă – Facultatea de Drept a Universității Titu Maiorescu din București

***

Adelina Dobre

Adelina Dobre

2021: Ziua Internațională a Drepturilor Copilului este marcată, anual, la data de 20 noiembrie.

UNICEF România a transmis următorul comunicat de presă:

Senatul României și Reprezentanța UNICEF în România au lansat vineri inițiativa „România pentru fiecare copil. Asigurarea incluziunii sociale – ruperea cercului vicios al excluziunii în cazul copiilor celor mai vulnerabili din România”, în contextul Zilei Internaționale a Drepturilor Copilului, sărbătorită în întreaga lume în fiecare an pe data de 20 noiembrie.

În ciuda eforturilor depuse pentru atingerea standardelor europene și a unui nivel mai ridicat de dezvoltare și coeziune socială, aproape 42% dintre copiii români continuă să fie afectați, în mod disproporționat, de sărăcie, acces redus la servicii, excluziune și discriminare. Acești copii sunt mai expuși situațiilor de violență, separare de familie și plasament în servicii de îngrijire alternativă sau școli speciale, iar normele sociale și de gen au un impact negativ asupra incluziunii sociale a acestora, limitându-le totodată participarea. Obiectivul proiectului „România pentru fiecare copil” este de a contribui la incluziunea socială a tuturor copiilor și adolescenților, în special a celor vulnerabili, prin servicii de sănătate, educație și protecție a copilului (servicii comunitare și specializate integrate) de calitate, echitabile și coordonate, precum și prin norme sociale protective.

Valoarea totală a inițiativei este de peste 5,1 milioane de euro, din care un grant în valoare de 4,2 milioane de euro oferit de Norvegia prin Granturile Norvegiene în cadrul Programului Dezvoltare locală administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială. Proiectul este inițiat de UNICEF în România în parteneriat cu Consiliul Județean Bacău, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău, Direcția de Sănătate Publică Bacău, Primăria Moinești, Primăria Bacău, Primăria Colonești, Primăria Corbasca și Primăria Brașov, Direcția de Asistență Socială Bacău, Direcția de Asistență Socială Brașov și Direcția de Asistență Socială Moinești, și implementat în perioada iunie 2021-decembrie 2023.

„România pentru fiecare copil” are trei arii de intervenție majore ce vizează promovarea Inițiativei „Localități Prietene ale Copiilor” și crearea cadrului optim pentru participarea copiilor la procesul decizional la nivel local, crearea și operaționalizarea a cinci Centre Comunitare Integrate (CCI) în care cel puțin 6.400 de copii și persoane vulnerabile din 16 comunități locale din județele Bacău și Brașov vor beneficia de servicii specializate medicale, sociale, de consiliere psihologică, kineto-terapie sau logopedie. A treia arie de intervenție vizează promovarea educației incluzive de calitate.

„Mă bucur că anul acesta, împreună cu UNICEF și alți parteneri, inclusiv prin acest eveniment, am reușit să aducem Senatul României mai aproape de copii și să le dăm o voce.

De Ziua Internațională a Drepturilor Copilului, dar și în fiecare zi, trebuie să ascultăm copiii, să îi consultăm în deciziile care le afectează viața și să le dăm oportunitatea să se implice ca să poată deveni cetățeni activi. De multe ori copiii au idei și soluții inovatoare la care adulții nu se gândesc neapărat”, a declarat Președinta Senatului României, Anca Dragu.

„Inițiativa România pentru fiecare copil este dedicată tuturor copiilor – mai mici, mai mari, timizi sau încrezători, copii care au nevoie să meargă la grădiniță și la scoală, să fie sănătoși și protejați, au nevoie de o șansă de a se dezvolta, de a-și forma și de a-și face cunoscută opinia, copii care, prin creativitatea lor, ar putea face acea ideală lume o realitate. Însă au nevoie de susținerea noastră, a tuturor”, a afirmat Oana, membră a Boardului Copiilor.

„Prin inițiativa România pentru fiecare copil, vrem să declanșăm o acțiune pentru crearea comunităților prietene ale copiilor în România, comunități în care vocile, nevoile, prioritățile și drepturile copilului sunt parte integrantă din politicile publice, astfel încât fiecare copil se bucură de copilărie și își atinge potențialul maxim. Ne dorim ca sistemele să colaboreze mai bine, sub umbrela Centrelor Comunitare Integrate, unde copiii au acces gratuit la servicii specializate adaptate lor și să ne asigurăm că fiecare copil are acces la o educație incluzivă de calitate”, a declarat Pieter Bult, reprezentantul UNICEF în România.

„Mulțumesc Senatului României pentru sprijinul acordat acestui proiect și mulțumesc UNICEF pentru angajament. În cariera mea diplomatică desfășurată pe trei continente am avut plăcerea să lucrez cu UNICEF în proiecte similare, care au fost de succes. Sunt sigur că așa va fi și de această dată”, a declarat Thorstein Wangen, Consilier EEA and Norway Grants, Ambasada Regatului Norvegiei în România.

UNICEF a implementat în ultimii ani, în 45 de comunități urbane și rurale din județul Bacău, un model de furnizare a serviciilor integrate la nivel comunitar, fiind derulate două pachete de intervenții: Pachetul Minim de Servicii și pachetul Educație Incluzivă de Calitate, ambele oferind acces la servicii de bază din domeniul sănătății, al protecției sociale și al educației, la nivelul comunității. În urmă cu un an, Parlamentul României a amendat legea asistenței sociale pentru crearea cadrului legal de aplicare a modelului reprezentat de Pachetul Minim de Servicii la nivel național.

Scopul noului model al inițiativei „România pentru fiecare copil” este extinderea tipului de servicii furnizate (pentru a include și servicii specializate), a ariei geografice și a intervențiilor, astfel încât să se asigure că diferitele sectoare nu lucrează izolat, ci într-un mod coordonat și integrat. La fel ca în cazul altor proiecte UNICEF, evidențele acumulate vor contribui în mod semnificativ la promovarea incluziunii sociale și dezvoltarea unor politici publice în beneficiul celor mai vulnerabili copii.

Adelina Dobre, Facultatea de Drept – Universitatea din București

***

Cristian Jura

Cristian Jura

Adelina Dobre

Adelina Dobre

2020: Ziua Internațională a Drepturilor Copilului este marcată, anual, la data de 20 noiembrie.

Ziua Internațională a Drepturilor Copilului va fi marcată de Guvern prin luminarea Palatului Victoria în albastru, culoare simbol a acestei zile.

20 noiembrie a devenit Ziua Internațională a Drepturilor Copiilor după semnarea Convenției ONU, în 1989, ratificată de România un an mai târziu, document care a stat la baza elaborării legislației privind protecția și promovarea drepturilor copilului.

***

Prim-ministrul României, Ludovic Orban, a transmis următorul mesaj:

Copiii au dreptul să fie respectați, să le fie protejată sănătatea, demnitatea, să fie feriți de discriminare și marginalizare. Acum, în contextul crizei sanitare, este nevoie să fim mai atenți la nevoile lor, să-i ascultăm și să-i ocrotim mai mult, să le fim deopotrivă părinți și prieteni. În egală măsură, copiii au dreptul la educație, iar Guvernul este preocupat să găsească soluții pentru ca toți copiii României să aibă acces neîngrădit la învățământ, chiar și în condițiile restrictive ale pandemiei. Am convingerea că puterea lor nemărginită de adaptare la nou, curiozitatea și ingeniozitatea caracteristice vârstei, sunt atuuri care îi vor ajuta să compenseze pierderile pe care le aduce procesul de învățare la distanță, și nu față în față dascăl-elev. Educația trebuie să rămână piatra de temelie în formarea fiecărei generații, indiferent de încercările istoriei, iar decidenții au responsabilitatea să ia măsuri pentru a atinge această țintă.”

Prim-ministrul apreciază implicarea societății civile și colaborarea Guvernului cu UNICEF România în ceea ce privește promovarea drepturilor copiilor și transmite tuturor copiilor multă sănătate și succes în toate proiectele pe care și le propun!

Prof. univ. dr. Cristian Jura
Adelina Dobre, Facultatea de Drept – Universitatea din București

***

Cristian Jura

Cristian Jura

Daniela Niculcea

Daniela Niculcea

2019: Ziua Internațională a Drepturilor Copilului este marcată, anual, la data de 20 noiembrie.

2018Ziua Internațională a Drepturilor Copilului este marcată, anual, la data de 20 noiembrie.

Ziua Internațională a Drepturilor Copilului oferă fiecăruia un punct de intrare inspirat de a promova, promova și sărbători drepturile copiilor, traducând în dialoguri și acțiuni care vor construi o lume mai bună pentru copii.

Tema pentru 2018: „Copiii preiau și transformă lumea albastră”.

În acest an lumea este albastră! Cerem indivizilor, școlilor și întreprinderilor din întreaga lume să meargă albastră pentru a ajuta la construirea unei lumi în care fiecare copil se află în școală, în siguranță de la rău și își poate îndeplini potențialul și știm că și tu faceți asta. Deplasarea activităților albastre includ: împărtășirea videoclipului nostru promo pentru ziua copiilor, semnarea petiției globale și trecerea albastră în sprijinul drepturilor copiilor în social media și mult mai mult.

***

Victor Ciorbea, Avocatul Poporului: 20 noiembrie este ziua când celebrăm drepturile copilului, reglementate de Convenția asupra Drepturilor Copilului adoptată de către Adunarea Generală a Națiunilor Unite în 1989, care este cel mai ratificat tratat internațional privind drepturile omului și care definește o listă a drepturilor copilului, inclusiv dreptul la viață, la sănătate, la educație, precum și dreptul la viața familială ori de a fi protejat împotriva oricărui act de violență sau de discriminare.

Convenția a fost asumată și de România prin adoptarea legii nr. 18/1990 pentru ratificarea Convenției cu privire la drepturile copilului. De asemenea, prin Legea nr. 9/2018 a fost înființat Avocatul Copilului, structură coordonată de un adjunct al Avocatului Poporului.

Avocatul Copilului, sub coordonarea Avocatului Poporului, acționează în scopul de promovării și protejării drepturilor copiilor în vârstă de până la 18 ani, susține și încurajează respectarea și promovarea drepturilor copiilor și ale Legii nr. 35/1997, ale Convenției pentru drepturile copilului și ale Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Mai mult, Avocatul Poporului poate formula cereri de chemare în judecată ori plângeri penale și poate reprezenta în fața instanței de judecată minorul, atunci când acesta a fost victima violenței fizice sau psihice din partea părinților, tutorelui, sau reprezentantului legal, a abuzului, violenței și exploatării sexuale, a exploatării prin muncă, a traficului de ființe umane, a neglijării și exploatării, precum și a oricărei forme de violență asupra copilului, prevăzute și sancționate de legislația internă și internațională la care România este parte.

Au existat situații în România când drepturile copiilor au fost încălcate de diverse autorități și instituții, iar Avocatul Poporului s-a implicat prin mecanismele pe care le deține (sesizări din oficiu, anchete, recomandări) pentru eliminarea situațiilor de abuz ori de încălcare a drepturilor copiilor.

Ca dovadă a interesului pe care îl acordă protecției și promovării drepturilor copiilor, Avocatul Poporului colaborează cu o serie de organizații neguvernamentale care desfășoară activități în domeniul protecției copilului.

Nu trebuie să uităm că, așa cum este prevăzut în preambulul Convenției, omenirea este datoare să ofere copiilor ce este mai bun din ce are de oferit. Prin dialog și acțiune, să construim o lume în care copiiii să poată să înflorească liber! Astăzi, trebuie să ne reînnoim angajamentul că niciun copil nu va fi lăsat în urmă.

***

2017: Ziua Internațională a Drepturilor Copilului este marcată, anual, la data de 20 noiembrie.

Sediul materiei: Adunarea Generală a ONU a adoptat Declarația pentru Drepturile Copiilor, la data de 20 noiembrie 1959, care definește drepturile copilului la protecție, educație, îngrijire a sănătății, adăpost și o alimentație potrivită. În anul 1989 a fost adoptată și Convenția pentru Drepturile Copiilor. La 14 decembrie 1954, Adunarea Generală a ONU a recomandat țărilor din întreaga lume Rezoluția 836, IX să introducă începând cu 1956 un eveniment anual, intitulat Ziua Internațională a Drepturilor Copilului, dorindu-se încurajarea înțelegerii între copiii din întreaga lume și de a promova totodată bunăstarea acestora. A fost făcută recomandarea ca fiecare țară să aleagă o dată cât mai apropiată pentru marcarea acestui eveniment.

UNICEF (Fondul Națiunilor Unite pentru Copii) a fost înființat la 11 decembrie 1946, de către Adunarea Generală a ONU, cu scopul de a furniza ajutoare de urgență, constând în alimente, haine și produse medicale, copiilor europeni care se confruntau cu foametea și bolile, în urma celui de-al Doilea Război Mondial. În 2016 a marcat 70 de ani de existență.

În România, dar și în alte țări, o Zi internațională a copiilor este sărbătorită în fiecare an la 1 iunie, deoarece în anul 1925, în cadrul Conferinței Mondiale privind bunăstarea copiilor de la Geneva, s-a proclamat ziua de 1 Iunie, Ziua internațională a copiilor.

Web-site-ul oficial al campaniei este: http://www.un.org/en/events/childrenday/.

***

Luni, 20 noiembrie 2017, Ministerul Educației Naționale a dat publicității mesajul transmis de către Liviu Marian Pop, ministrul Educației Naționale, cu prilejul Zilei Internaţionale a Drepturilor Copilului, potrivit unui comunicat.

Liviu Marian Pop: „Dragi copii,
Astăzi este o zi importantă pentru noi toţi. Sărbătorim împreună Ziua Internaţională a Drepturilor Copilului. Vă asigur că voi depune toate eforturile pentru a vă crea condițiile necesare unui învățământ de calitate, în școli prietenoase, echipate corespunzător, care să vă conducă pașii pe drumul formării intelectuale și profesionale. Ne preocupă, în același timp, și asigurarea serviciilor de asistență medicală, de combatere a oricăror forme de violență împotriva copilului, de consiliere și orientare profesională, pentru a vă facilita inserția pe piața muncii. Ca ministru, sunteți mereu în centrul preocupărilor mele și voi veghea, alături de cadrele didactice, ca drepturile voastre să fie respectate! Scopul meu principal a fost şi este acela de a centra învățarea pe elev și pe nevoile acestuia. Voi, copiii noștri, sunteţi cei mai importanţi!

Dragi părinți,
Copiii dumneavoastră sunt și elevii noștri. Îi înconjurăm cu aceeași dragoste și grijă. Țelul nostru comun este să facem tot ce ne stă în putere pentru a le oferi condiții pentru o dezvoltare normală şi de succes. Ca ministru, voi fi garantul realizării programului de guvernare prin care vom implementa proiecte care să asigure elevilor condiții optime de dezvoltare și formare umană și profesională încă de la o vârstă fragedă și pe tot parcursul educațional. De asemenea, voi depune toate diligențele în a asigura dreptul la educație a fiecărui copil, la egalitatea de șanse în educație, respectiv la un învățămant nediscriminatoriu. Ca dascăl și ca tată consider că familia este principalul partener educațional și este cea dintâi care poate asigura respectarea şi apărarea drepturilor copilului. O copilărie fericită şi lipsită de griji reprezintă prima şi cea mai importantă formă de protecţie pe care o putem oferi. Vă invit, dragi părinți, să fiți mereu alături de școală în demersul devenirii și al educației copiilor noștri!

Dragi profesori,
Vă mulțumesc pentru profesionalismul și dăruirea puse în slujba educației! Vă invit să aveți, în continuare, grijă de elevii voştri ca de copiii voştri. Ascultați-i și vorbiți cu ei, succesul lor în viață depinde și de dumneavoastră, iar rezultatele lor vă reflectă munca și priceperea ca dascăli. Valoarea muncii dumneavoastră trebuie recunoscută și, în planul Guvernului, un punct important este motivarea financiară corespunzătoare a tuturor cadrelor didactice pe care le considerăm motorul principal al creșterii calității actului educațional. Ne dorim profesori motivați și bine pregătiți.

La final, doresc să invoc cuvintele poetului și eseistului american Ralph Waldo Emerson, care a surprins atât de bine esența demersului educațional: Secretul educației constă în a respecta copilul.

***

Luni, 20 noiembrie 2017, Klaus Iohannis, președintelui României, a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Internaționale a Drepturilor Copilului, în cadrul vernisajului expoziției „Vei înțelege doar din interior”, potrivit unui comunicat.

Klaus Iohannis: „20 noiembrie 1989 are o semnificație aparte, fiind data la care s-a adoptat Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului. Cele patru principii de bază ale Convenţiei – non-discriminarea, urmărirea celor mai bune interese ale copilului, dreptul la viaţă, supraviețuire și dezvoltare și, nu în ultimul rând, respectul faţă de părerile copilului – au devenit astfel importante pentru întreaga lume.

Fiecare copil este o speranță într-un viitor mai bun. Este obligația noastră să le asigurăm tuturor șanse echitabile și sprijin adecvat astfel încât copiii de astăzi să devină adulții responsabili, împliniți și implicați de mâine. Neglijența, abuzurile sau violența de orice fel asupra copiilor țin de o mentalitate primitivă, a unei societăți care refuză să își protejeze ce are mai de preț. Marcarea zilei de 20 noiembrie ne reamintește tuturor, o dată în plus, cât este de important să ocrotim viitorul și să le dăm copiilor posibilitatea de a-și împlini potențialul, fără a pune obstacole în calea dezvoltării lor.

În 2015, la aniversarea a 25 de ani de la ratificarea de către România a Convenției ONU cu privire la drepturile copilului, m-am bucurat să fiu gazda unui demers deosebit: citirea unui Manifest, semnat de peste 100.000 de copii, care făcea apel la responsabilitatea adulților de a ține cont și de opiniile lor.

Nu am uitat promisiunea făcută atunci de a fi un susținător al drepturilor copilului și de a acționa pentru ca ei să trăiască în acord cu idealurile democratice, în spiritul păcii, demnităţii, libertăţii, toleranţei, egalităţii şi solidarităţii. Ca Președinte al României, vă asigur că voi susține în continuare acest deziderat.

Felicit echipa UNICEF România pentru demersul «Vei înțelege doar din interior» și pentru că le-a oferit copiilor implicați ocazia de a fi vocea celor mai vulnerabili. Astfel de acțiuni reprezintă un imbold dat tuturor de a ne implica mai mult pentru respectarea drepturilor copiilor din România.

Vă mulțumesc!

Legal Days este un proiect dezvoltat de prof. univ. dr. Cristian Jura cu susținerea Societății de Științe Juridice

Prof. univ. dr. Cristian Jura
Daniela Niculcea, Facultatea de Drept, Universitatea din București, Internship la Societatea de Științe Juridice (SSJ)

Cuvinte cheie: , , , , , , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Ne bucurăm să aducem gândurile dumneavoastră la cunoştinţa comunităţii juridice şi publicului larg. Apreciem generozitatea dumneavoastră de a împărtăşi idei valoroase. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord, publicarea pe JURIDICE.ro nu semnifică asumarea de către noi a mesajului transmis de autor. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteţi ciţi aici. Pentru a publica pe JURIDICE.ro vă rugăm să luaţi în considerare Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

Autori JURIDICE.ro
Juristi
JURIDICE pentru studenti
JURIDICE NEXT

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

4 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

↑  Înapoi în partea de sus a paginii  ↑
Secţiuni          Noutăţi     Interviuri     Comunicate profesionişti        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie         Arii de practică          Note de studiu     Studii
 
© 2003-2023 J JURIDICE.ro