Secţiuni » Executori judecătoreşti
Executori judecătoreşti
Official partner: Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti din România

Forumul România – Republica Moldova în domeniul justiției. UPDATE: Participare UNEJ. Parteneriat Consiliul de Mediere România – Republica Moldova. Discursul procurorului șef al DNA. Declarație comună a miniștrilor Justiției. Participarea CSM. Participarea ANP
27.11.2017 | JURIDICE.ro

JURIDICE - In Law We Trust

22 decembrie 2017: Consiliul de Mediere a publicat o dresă a prof. univ. dr Tudorel Toader, ministru Justiției, către Mugur Bogdan Mitroi, președintele Consiliului de Mediere.

 

 

***

UPDATE 27 noiembrie 2017: Administrația Națională a Penitenciarelor a informat că în ceea ce privește sistemul penitenciar, în secţiunea desfăşurată la sediul ANP din cadrul Forumului România – Republica Moldova în domeniul justiției, au fost abordate domenii de interes general, printre subiecte numărându-se, potrivit unui comunicat ANP:
– colaborarea privind asigurarea de expertiză tehnică privind domeniul tehnologia informaţiei şi comunicaţii;
– derularea unor programe de tip job shadowing organizate în diferite domenii de activitate;
– crearea și dezvoltarea unor platforme de tip  E-learning, dar și desfășurarea unor cursuri de pregătire și formare profesională continuă;
– securitatea, protecția informației și implementarea soluțiilor de acces la informație pentru persoanele custodiate.

***

UPDATE 27 noiembrie 2017: Consiliul Superior al Magistraturii a informat că a fost reprezentat la Forumul România – Republica Moldova în domeniul justiției de către jud. Mariana Ghena, președinte CSM, potrivit unui comunicat.

Totodată, în cursul zilei de 24 noiembrie 2017, a avut loc o nouă întâlnire de lucru între reprezentanţii consiliilor judiciare din România şi Moldova la care au participat jud. Victor Micu, preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii din Republica Moldova, Gheorghe Avornic, membru CSM Moldova, procuror Mircea Roşioru, preşedintele Consiliului Superior al Procurorilor din Republica Moldova,  jud. Mariana Ghena, preşedintele CSM, procuror Cristian Mihai Ban, vicepreşedintele Consiliului, jud. Mihai Balan, procuror Tatiana Toader şi procuror Codruţ Olaru, membri CSM România.

***

Luni, 27 noiembrie 2017, Ministerul Justiției a publicat concluziile Forumului România – Republica Moldova în domeniul justiției, potrivit unui comunicat al MJ.

Astfel:
– în prima parte a celei de-a doua zile a Forumului, au avut loc reuniuni bilaterale între instituțiile și autoritățile române și moldave, în cadrul cărora s-au purtat discuții aplicate privind evaluarea activităților comune realizate în cursul anului 2017, precum și propunerile de colaborare pentru anul 2018;
– în a doua parte a zilei, participanții la Forum s-au reunit în cadrul sesiunii finale, pentru prezentarea concluziilor. Astfel, au fost evaluate și apreciate rezultatele acțiunilor bilaterale îndeplinite în anul 2017;
– a fost întocmită o Declarație comună, căreia, cei doi miniștri ai Justiției, i-au dat citire la finalul lucrărilor;
– s-a agreat continuarea organizării anuale a Forumului în domeniul justiției, alternativ în cele două țări, ediția a treia a Forumului urmând să aibă loc, în toamna anului 2018, în Republica Moldova.

Textul integral al declarației:
Noi, miniștrii justiției din România și Republica Moldova,

Luând act de discuțiile fructuoase din cele două zile ale Forumului,

Ținând cont de concluziile discuțiilor bilaterale între instituțiile și autoritățile ambelor părți prezente la Forum,

Convinși de utilitatea dialogului bilateral consolidat,

Apreciind valoarea acțiunilor care au fost deja îndeplinite de către părți, dintre care am putea exemplifica:

Semnarea protocoalelor de colaborare în domeniul probațiunii și în domeniul medierii;
Stabilirea contactelor directe la nivel înalt și tehnic;
Măsurile comune promovate pentru formare profesională;
Expertiza oferită de partea româna în domeniul elaborării și avizării actelor normative, al cooperării judiciare internaționale, precum și al afacerilor europene;
Acțiunile bilaterale în scopul eficientizării activității procurorilor;
Implementarea acordurilor bilaterale existente.
Bazându-ne pe acordul nostru de a valorifica și eficientiza și pe viitor dialogul bilateral,

Stabilim următoarele:

Continuarea organizării anuale a Forumului, alternativ, în România și în Republica Moldova;
Extinderea cooperării în domeniului medierii prin includerea în formatul Forumului a Consiliului de Mediere din România;
Continuarea implementării Planului de Acțiuni comun al celor două ministere ale justiției, inclusiv activități relative următoarelor domenii: funcționarea sistemelor IT, statistica judiciară, dosarul electronic, drepturile omului – cu accent pe tematica discriminării, oferirea expertizei de către partea română la simplificarea procedurii penale în Republica Moldova;
Continuarea colaborării dintre reprezentanții Înaltei Curți de Casație și Justiție din România și ai Curții Supreme din Republica Moldova, în temeiul Protocolului existent;
Colaborarea dintre Consiliul Superior al Magistraturii din România, pe de o parte și Consiliul Superior al Magistraturii și Consiliul Superior al Procurorilor din Republica Moldova, pe de altă parte, va continua prin oferirea de expertiză în următoarele domenii: consolidarea capacității instituționale, formarea judecătorilor și procurorilor, precum și a personalului auxiliar, implementarea unui program de educație juridică în școli, schimb de bune practici;
La nivelul parchetelor, analizarea, semnarea și implementarea noului program Mihail Kogălniceanu de cooperare între Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție din Romania și Procuratura Generală a Republicii Moldova pentru perioada 2018-2020 în domeniul formării profesionale;
În domeniul probațiunii, implementarea Protocolului de colaborare între cele două autorități, semnat cu ocazia acestei ediții a Forumului;
Administrația Națională a Penitenciarelor din România și Departamentul Instituțiilor Penitenciare din Republica Moldova vor consolida cooperarea în domenii ca: securitatea și protecția informațiilor, măsurile de acces la informație pentru deținuți și sistemul de evidență a deținuților;
La nivelul uniunilor reprezentative ale profesiilor liberale, colaborarea va continua și se va consolida, inclusiv prin semnarea de noi protocoale de cooperare;
În domeniul cetățeniei va fi semnat, până la 31 decembrie 2017, un acord de cooperare între Autoritatea Națională pentru Cetățenie din România și Agenția Servicii Publice din Republica Moldova.

Palatul Parlamentului,
București, România
24 noiembrie 2017

***

Vineri, 24 noiembrie 2017, Direcția Națională Anticorupție a publicat discursul Laurei Codruța Kovesi, procuror șef, în cadrul Formului Republica Moldova – România în domeniul Justiției.

:: Discursul

***

Vineri, 24 noiembrie 2017: Cu prilejul ședinței ordinare a lunii noiembrie, Consiliul de Mediere din România l-a avut oaspete pe Andrei Bălan, Președintele Consiliului de Mediere din Republica Moldova, inițiativă aflată sub egida evenimentului intitulat Forumul Republica Moldova – România în domeniul Justiției, potrivit unui comunicat.

Consiliul de Mediere din România și cel din Republica Moldova au semnat un nou protocol instituțional, ca parte a acțiunii de colaborare ce se desfășoară între 13 entități naționale din România, cu corespondentul lor din Republica Moldova.

Reprezentanții Consiliului de Mediere au convingerea că acest eveniment deschide orizontul unei noi etape de colaborare, etapă definitorie pentru viitorul profesiei de mediator de pe cele două maluri ale Prutului.

***

Vineri, 24 noiembrie 2017: La ediția a doua a Forumului România-Republica Moldova în domeniul justiției din partea Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești din România au participat executor judecătoresc Marius Iacob Morari, în calitate de Președinte și Ionuț Ciobanu, în calitate de Director, iar din partea Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești din Republica Moldova, au fost invitați la eveniment Roman Talmaci – Președintele Uniunii și Valeriu Devderea, Vice-președinte al Uniunii, potrivit unui comunicat UNEJ.

Pe agenda evenimentului au fost înscrise teme referitoare la:
– Scopul și obiectivele Forumului România-Republica Moldova în domeniul Justiției,
– Optimizarea funcționării sistemului judiciar: accesul în profesia de magistrat, redimensionarea volumului de activitate, regândirea hărții judiciare, cooperarea dintre MJ, CSM și PICCJ,
– Rolul și locul procurorului în arhitectura sistemului judiciar,
– Prevenirea și combaterea corupției și criminalității organizate în perspectivă europeană,
– Rolul profesiilor liberale în funcționarea justiției.

Cu prilejul acestei ediții a forumului, Marius Iacob Morari, a evidențiat rolul foarte important pe care executorul judecătoresc îl are în planul realizării justiției, dar și provocările la care acesta trebuie să răspundă, fiind demn de notat că efectul actului de justiţie depinde în mod necesar și de aducerea la îndeplinire a titlurilor executorii.
Cu toate că aria de desfășurare a activității de executare silită este limitată la spațiul național iar U.N.E.J. are în plan intern planuri ambiţioase, dar realiste, bazate pe realităţile spaţiului românesc şi pe atribuţiile pe care le are în conformitate cu legislaţia română, Marius Iacob Morari a apreciat că fiind benefică dezvoltarea unei colaborări de ordin profesional, legislativ și didactic între organizațiile profesionale ale executorilor judecătorești din România și Republica Moldova.

Referitor la activitatea U.N.E.J. pe plan intern, Marius Iacob Morari a remarcat ampla activitate desfășurată privind inițierea de proiecte de modificare legislativă, și, în acest sens, a făcut trimitere în mod expres la Proiectul de modificare a Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătorești, republicată, ce urmează a fi înaintat și discutat cu Ministerul Justiției, precum și Proiectele de modificare a Codului de procedură civilă și a Codului penal, în acest din urmă caz intenția fiind aceea de a se obține o protecție sporită pentru executorul judecătoresc în calitatea sa de actor cu rol determinant în funcționarea justiției în România. În aceeași ordine de idei, s-a subliniat și implicarea activă a reprezentanților U.N.E.J. în cadrul Comisiilor de specialitate din cadrul Parlamentului României.

***

Vineri, 24 noiembrie 2017: În cursul zilei de astăzi, la sediul Parchetului de pe lângă Înalta Curte și Justiție, a avut loc o întâlnire de lucru în cadrul Forumului Republica Moldova – România în domeniul justiției, delegația din Republica Moldova fiind formată din procurorul general al Procuraturii Generale a Republicii Moldova, Eduard Harunjen, procurorul-șef al Procuraturii Anticorupție, Viorel Morari, și adjunctul procurorului șef al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, Valeriu Bodean, potrivit unui comunicat.

Din partea Ministerului Public au participat procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Augustin Lazăr, prim-adjunctul procurorului general, Laura Oprean, procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție, Laura Codruța Kovesi, procurorul șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Crimă Organizată și Terorism, Daniel Horodniceanu, șefi de structuri și procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

În cadrul discuțiilor bilaterale au fost prezentate rezultatele cooperării judiciare între cele state, precum și perspectivele de continuare a programelor ce vizează realizarea schimbului de bune practici cu participarea procurorilor din România și a celor din Republica Moldova. O altă temă abordată au constituit-o proiectele de modernizare instituțională pe care ambele părți le au în derulare.

Aflat la cea de-a doua ediție, Forumul România – Republica Moldova în domeniul justiției a debutat ieri, la Palatul Parlamentului, unde s-a semnat un protocol de colaborare în domeniul probațiunii între Ministerul Justiției din România și Ministerul Justiției din Republica Moldova. Ulterior, cu o largă participare a reprezentanților instituțiilor din domeniul judiciar, au avut loc discuții organizate pe teme relevante pentru domeniul justiției, în cadrul cărora procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Augustin Lazăr, a susținut o alocuțiune despre ”Rolul și locul procurorului în arhitectura sistemului judiciar”.

Alte teme abordate în prima zi a lucrărilor Forumului au vizat optimizarea funcționării sistemului judiciar, accesul în profesia de magistrat, redimensionarea volumului de activitate, regândirea hărții judiciare, cooperarea dintre ministerele de justiție și consiliile superioare ale magistraturii din cele două țări, prevenirea și combaterea corupției și a criminalității organizate în perspectivă europeană, precum și rolul profesiilor liberale în funcționarea justiției.

***

Joi, 23 noiembrie 2017: A debutat Forumul România – Republica Moldova în domeniul justiției, potrivit unui comunicat.

Evenimentul a fost deschis de prof. univ. dr. Tudorel Toader, Ministrul Justiției din România și Vladimir Cebotari, Ministrul Justiției din Republica Moldova, care au subliniat, în intervențiile lor, buna colaborare între sistemele judiciare din cele două state, mesaj reiterat pe parcursul zilei de toți intervenienții.

În cadrul acestuia, a fost semnat Protocolul de colaborare între Ministerul Justiției din România și Ministerul Justiției din Republica Moldova în domeniul probațiunii, ca o dovadă imediată a bunei cooperări bilaterale.

A doua zi a Forumului va fi dedicată discuțiilor bilaterale între reprezentanții instituțiilor prezente. Concluziile dezbaterilor vor fi prezentate de cei doi miniștri, în a doua parte a zilei de 24 noiembrie 2017.

Secţiuni: Content, Executori judecătorești, Mediere, Sistemul judiciar | Toate secţiunile

Cuvinte cheie: , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

JURIDICE CORPORATE
JURIDICE MEMBERSHIP
Juristi
JURIDICE pentru studenti

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti
SERVICII JURIDICE.RO