Secţiuni » Arii de practică
BusinessAchiziţii publiceAfaceri transfrontaliereAsigurăriBankingConcurenţăConstrucţiiCorporateComercialCyberlawEnergieFiscalitateFuziuni & AchiziţiiGamblingHealth & PharmaInfrastructurăInsolvenţăMedia & publicitatePiaţa de capitalProprietate intelectualăTelecom
ProtectiveData protectionDreptul familieiDreptul munciiDreptul sportuluiProtecţia consumatorilorProtecţia mediului
LitigationArbitrajContencios administrativContravenţiiDrept penalMediereProcedură civilăRecuperare creanţe
Materii principale: CyberlawDreptul Uniunii EuropeneDrept constituţionalDrept civilProcedură civilăDrept penalDreptul muncii
Arbitraj
ConferinţeDezbateriCărţiProfesionişti

Powered by POPOVICI NIŢU STOICA & ASOCIAŢII. Official partner: Curtea de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României
POPOVICI NITU STOICA & ASOCIATII
 
Print Friendly, PDF & Email

Ucraina pendinte la CEDO: London Court of International Arbitration versus Codul de procedură civilă (lipsă executare decizie arbitrală și dreptul de proprietate)
27.11.2017 | Mihaela MAZILU-BABEL, Valeria BĂLĂNEL

Valeria Bălănel

Valeria Bălănel

Mihaela Mazilu-Babel

Mihaela Mazilu-Babel

Secția a patra, CEDO

Cererea nr.  11161/08
MONT BLANC TRADING LTD AND ANTARES TITANIUM TRADING LTD și ANTARES TITANIUM TRADING LTD împotriva Ucrainei
depusă la 15 februarie 2008 și comunicată la 10 octombrie 2017

I. Situația de fapt (precum este redată de către reclamantă, rezumată de Curte și tradusă de noi)

Companiile reclamante sunt societăți comerciale cu capital privat mauritan și britanic, Mont Blanc Trading Ltd, înregistrată în Port Louis (denumită în continuare „MBT”, prima societate reclamantă) și Antares Titanium Trading Ltd, înregistrată în Londra (denumită în continuare „ATT”, a doua societate reclamantă).

Acestea sunt reprezentate în fața Curții de către domnul P. Landolt, avocat care practică în Geneva.

La data de 2 decembrie 2003, MBT, ATT și Antares International Company LLC („Antares”) au încheiat un set elaborat de acorduri privind fabricarea și vânzarea produselor din titan. Părțile au convenit să utilizeze arbitrajul internațional ca metodă de soluționare a unor eventuale litigii.

1. Procedura în fața Curții de Arbitraj Internațional din Londra

La data de 18 noiembrie 2004, MBT și ATT au introdus o acțiune în fața Curții de Arbitraj Internațional din Londra („LCIA”) împotriva societății Antares, în vederea obținerii unor despăgubiri pentru neexecutarea contractului. În special, aceștia au susținut faptul că Antares nu și-a îndeplinit obligațiile contractuale cu privire la producerea și vânzarea exclusivă a produselor din titan.

La data de 22 decembrie 2004 prin e-mail și ulterior, prin scrisoarea din 4 februarie 2005, Antares a formulat obiecții cu privire la competența LCIA, invocând un contract adițional din 8 aprilie 2004 („contractul aflat în litigiu”), care a modificat clauza de arbitraj regăsită în acordurile din 2 decembrie 2003 transferându-se astfel cauza din competența LCIA către instanțele comerciale ucrainene.

La 10 martie 2005, arbitrul unic care s-a ocupat de cauză a ordonat Antares să prezinte o copie a contractului în litigiu înainte de 8 aprilie 2005.

La 20 aprilie 2005, Antares a trimis observații cu privire la lipsa de competență a LCIA de a judeca cauza, anexând o copie foto a contractului aflat litigiu.

La 5 mai 2005, arbitrul unic a numit un expert, solicitând sfatul său cu privire la autenticitatea contractului aflat litigiu și ordonând Antares să trimită documentul original expertului până la data de 27 mai 2005.

Antares nu a transmis niciodată documentul original expertului, acesta din urmă la 22 iulie 2005 și-a prezentat raportul, concluzionând că există dovezi clare că reprezentanții ATT și MBT nu au semnat un document original.

La 12 septembrie 2005, arbitrul unic și-a recunoscut competența de a examina cazul și a emis o hotărâre arbitrală prin care obligă societatatea Antares să plătească MBT suma de 4.006.961,17 dolari americani (USD) drept compensație, pe lângă plata costurilor legale și costurile de arbitraj.

2. Procedura în fața instanțelor comerciale ucrainene

În februarie 2005, Antares a înaintat o acțiune împotriva MBT și ATT la Tribunalul comercial Kiev, solicitând despăgubiri pentru presupusa neexecutare a contractului aflat în litigiu din data de 8 aprilie 2004.

La 22 august 2005, Tribunalul comercial Kiev, după examinarea cauzei în lipsa ATT și a MBT, a dispus ca atât ATT cât și MBT să plătească societății Antares suma de 685 794,53 USD drept compensație, având la bază contractul aflat în litigiu.

Abia la data de 27 ianuarie 2006, MBT a primit cererea de chemare în judecată și decizia dată de Tribunalul comercial Kiev din 14 februarie 2005.

La 30 iunie 2006, ATT și MBT au atacat decizia primei instanțe, solicitându-i să reînnoiască termenul de prescripție pentru introducerea unei căi de atac, să anuleze decizia de mai sus și să închidă procedura, dat fiind faptul că exista hotărârea arbitrală în acest caz, iar părțile nu au convenit niciodată asupra competenței instanțelor ucrainene.

La data de 17 august 2006, Curtea Comercială de Apel din Kiev a emis o decizie prin care a restabilit termenul pentru depunerea unei căi de atac.

La data de 27 octombrie 2006, Curtea Comercială de Apel din Kiev, după examinarea cauzei în lipsa ATT și MBT, a confirmat decizia primei instanțe. În special, instanța a respins argumentul reclamanților potrivit căruia arbitrul unic a stabilit faptul că contractul în litigiu nu este valabil, făcând trimitere la o decizie a Tribunalului Pecherskyy din Kiev din data de 12 octombrie 2006, prin care a respins o cerere de concediere pentru punerea în executare a hotărârii arbitrale.

ATT și MBT au făcut recurs, cerând Înaltei Curți Comerciale din Ucraina să anuleze deciziile de mai sus și să închidă procedurile.

La 27 februarie 2007, Înalta Curte Comercială din Ucraina a anulat deciziile de mai sus și a închis procedura, referindu-se la concluziile arbitrului unic privind nevalabilitatea contractului în litigiu și la lipsa de competență a instanțelor ucrainene de a soluționa litigiul, întreprinderile reclamante nu au avut legături cu Ucraina.

Antares a depus o cerere de recurs la Curtea Supremă a Ucrainei.

La 17 aprilie 2007, Curtea Supremă a Ucrainei a anulat decizia Înaltei Curți Comerciale a Ucrainei, facând referire la concluzia instanțelor inferioare în ceea ce privește contractul aflat în litigiu și care a modificat clauza de arbitraj și a dat astfel prioritate jurisdicției ucrainene față de jurisdicția LCIA de a judeca cauza. De asemenea, instanța a dedus că, de vreme ce decizia arbitrală a fost pronunțată ulterior deschiderii procedurii de către instanțele comerciale ucrainene, acestea din urmă au fost considerate competente pentru a examina cauza.

La 26 iunie 2007, Înalta Curte Comercială din Ucraina a făcut trimitere la constatările Curții Supreme privind chestiunea competenței și a confirmat decizia instanței de apel și a primei instanțe.
La 23 august 2007, Curtea Supremă de Justiție a Ucrainei a refuzat deschiderea procedurii de recurs în casație.

3. Proceduri civile pentru executarea deciziei LCIA

La 7 iulie 2006, MBT a depus o cerere la Judecătoria raionului Pecherskyy din Kiev, solicitând permisiunea de a pune în executare decizia arbitrală cu privire la acordarea despăgubirii.

La 12 octombrie 2006, Judecătoria raionului Pecherskyy din Kiev a refuzat cererea pe baza faptului că Antares nu a fost informată corespunzător cu privire la arbitraj sau la data și ora ședinței, și pe baza faptului că, la 22 august 2005, Tribunalul comercial Kiev a pronunțat o hotărâre definitivă în cauza în legătură cu același litigiu.

MBT a introdus apel împotriva deciziei de mai sus.

La data de 11 iunie 2007, Curtea de Apel din Kiev a constatat că Antares nu a fost informat în mod corespunzător cu privire la procedura arbitrală, astfel refuzând să pună în executare hotărârea arbitrală din două motive:

În primul rând, deoarece instanțele ucrainene aveau competența exclusivă de a soluționa litigiul în cauză și, în al doilea rând, din motiv că instanțele naționale au examinat deja cazul și există deja o hotărâre definitivă în acest sens, și mai mult, procedura inițiată în fața instanțelor din Ucraina a început înainte de procedura arbitrală internațională.

Instanța de apel a făcut referire la decizia Curții Supreme a Ucrainei din 17 aprilie 2007, care confirmă competența instanțelor ucrainene de a soluționa litigiul. Totuși, decizia invocată nu conținea termenul „exclusiv”.

MBT a atacat decizia Curții de Apel din Kiev.
La 5 octombrie 2007, Curtea Supremă a Ucrainei a confirmat decizia instanței de apel.

II. Capete de cerere

Prima societate reclamantă se plânge, în temeiul articolului 6 din Convenție, cu privire la caracterul abuziv al procedurilor în fața instanțelor civile, denunțând, în special, lipsa raționamentului în deciziile lor.

Ambele societăți reclamante se plâng în temeiul articolului 6 al Convenției cu privire la încălcarea dreptului acestora la un proces echitabil în cadrul procedurilor în fața instanțelor comerciale.

În special, societățile susțin faptul că instanțele comerciale nu au avut competența de a le examina cauza și se plâng că nu au fost informate cu privire la desfășurarea procedurilor comerciale sau față de data ședințelor în fața primei și a celei de a doua instanțe, și că deciziile acestora nu au fost motivate în mod corespunzător.
În temeiul articolului 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție, ambele societăți reclamante se plâng de neexecutarea hotărârii arbitrale din 12 septembrie 2005.

III. Întrebări comunicate:

1. A existat o încălcare a dreptului societăților reclamante la un proces echitabil în temeiul articolului 6 din Convenție în fața instanțelor comerciale, în special în ceea ce privește afirmațiile lor cu privire la faptul că:
– instanțele comerciale nu aveau competența necesară pentru a le examina cauza;
– societățile reclamante nu au fost informate cu privire la desfășurarea procedurilor comerciale sau de data în care urmau să aibă loc audierile în fața primei și a celei de a doua instanțe;
– deciziile instanțelor nu au fost motivate corespunzător?

2.
(a) Care au fost motivele neexecutării hotărârii arbitrale, având în vedere articolul V din Convenția privind recunoașterea și executarea hotărârilor arbitrale din străinătate?

Trimiterea instanței civile de apel la „cazuri de competență exclusivă”, așa cum se menționează la articolul 396 § 3 din Codul de procedură civilă al Ucrainei, înseamnă că această dispută nu ar fi putut fi supusă arbitrajului?

Conține Articolul V din Convenția menționată o listă exhaustivă de motive privind neexecutarea hotărârilor arbitrale?

Sunt condițiile de executare a hotărârilor arbitrale internaționale prevăzute la articolul 396 din Codul de procedură civil din Ucraina mai stricte decât cele prevăzute în Convenția privind recunoașterea și executarea hotărârilor arbitrale din străinătate, și în special, conțin condiții suplimentare?

Are prioritate articolul V din Convenția precedentă față de articolul 396 din Codul de procedură civilă?

(b) Având în vedere în special răspunsurile la întrebările din 2 (a) de mai sus, a fost încălcat dreptul societății reclamante la o hotărâre judecătorească motivată în temeiul articolului 6 al Convenției?

3. Având în vedere în special răspunsurile la întrebările de la punctul 2 litera (a) de mai sus, au fost încălcate drepturile societăților reclamante în temeiul articolului 1 din Protocolul nr. 1 în ceea ce privește neexecutarea hotărârii arbitrale din 12 septembrie 2005?

Valeria Bălănel (traducere)
Student, Facultatea de Drept și Științe Administrative, Universitatea din Pitești

dr. Mihaela Mazilu-Babel (coordonator și selecție)


Aflaţi mai mult despre , ,

Puteţi publica şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa redactie@juridice.ro!JURIDICE.ro utilizează şi recomandă SmartBill
JURIDICE GOLD pentru studenţi foarte buni, free
Newsletter JURIDICE.ro
Youtube JURIDICE.ro
Instagram JURIDICE.ro
Facebook JURIDICE.ro
LinkedIn JURIDICE.ro

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.