Secţiuni » Articole
Articole autoriRNSJESSENTIALSStudiiOpiniiInterviuriPovestim cărţi
Opinii

Doi ani de EdJust
19.12.2017 | Ioan Dumitru APACHIȚEI

JURIDICE - In Law We Trust
Ioan Dumitru Apachiței

Ioan Dumitru Apachiței

Pe 7 decembrie 2015 apărea EdJust, proiect ce și-a propus să devină pionier al educației juridice din România. La mai bine de doi ani de la lansarea acestuia ideea a ajuns să fie implementată la nivel guvernamental și să fie solicitată tot mai mult din partea tinerilor.

EdJust în 7 pași

1. Importanța

EdJust a fost creat din dorința de a da înapoi societății o parte din ce am studiat la facultate și totodată și din necesitatea resimțită de tânăra generație față de principiile și normele legale după care își ghidează conduita. În contextul în care mediul social oferă tot mai multe exemple de aplicare a dreptului, în special cel penal, este neapărat nevoie de înțelegerea fenomenului. Este foarte adevărat că sunt frecvent prezentate faptele de corupție, dar cu toate acestea, ele reprezintă doar o parte a ansamblului de norme juridice. În acest cadru social și juridic, proiectul EdJust vine să suplinească o lacună a sistemului educațional și să răspundă unei nevoi importante a tinerilor de cunoaștere. În societatea contemporană există un paradox din punct de vedere legislativ: în mod teoretic există prezumția conform căreia legile sunt cunoscute de fiecare persoană. Aceasta ar putea fi considerată o utopie, însă încălcarea oricărei norme legale atrage automat sancțiunile corespunzătoare. Astfel, minorii, în special cei răspunzători penal, reprezintă partea vulnerabilă a societății, iar cunoașterea noțiunilor elementare de drept penal reprezintă un argument solid pentru ca noua generație să fie mai pregătită pentru situațiile ce pot apărea – deci pentru o viață mai sigură.

Printre altele, am pornit de la ideea conform căreia cunoașterea legii are ca premisă respectarea ei: faptul că tinerii sunt familiarizați cu noțiunile generale de drept penal poate conduce, atât la o scădere a infractorilor minori, cât și a victimelor unor infracțiuni. Prin elaborarea proiectului EdJust am avut în vedere și o mai bună consolidare a cunoștințelor juridice de către studenții implicați în predarea efectivă a lecțiilor de educație juridică. Am dorit astfel să implicăm în fapt și juriștii în faza de prevenire a infracționalității. S-a condus așadar la o situație rară în societatea noastră: magistrații participă efectiv și la demersurile de încunoștințare și prevenire a infracționalității.

2. Step by step

Scopul urmărit prin elaborarea acestui proiect a fost acela de a ajunge la cât mai mulți elevi cu informații care ar putea ajuta societatea nu doar pe termen scurt, ci și în viitor, când acești tineri își vor decide complet independent acțiunile și conduita. De asemenea, a fost foarte entuziasmantă ideea de a schimba oarecum rolul magistratului în societatea contemporană, trecând de la personajul sobru ce activează în cadrul instanțelor și parchetelor la magistratul care are oportunitatea de a se implica în ceea ce presupune acțiunea preventivă de combatere a infracționalității în rândul minorilor.

EdJust a fost prezent în 23 de clase, din 5 județe din regiunea de Nord-Est a României, în fața a peste o mie de elevi (până în decembrie 2017 numărul beneficiarilor depășește două mii de elevi). De asemenea, în cadrul proiectului am implicat și peste 20 de practicieni ai dreptului: judecători și avocați cu bogată experiență profesională. Nu în ultimul rând, au fost implicați și peste 50 de studenți din cadrul facultății de Drept, cu mențiunea esențială că predarea efectivă s-a făcut de către studenții în an terminal sau masteranzi.

Elaborarea acestui proiect a presupus o serie de etape. Pentru început, realizarea mapei de proiect a vizat două perspective: în primul rând, oferă o imagine clară asupra desfășurării etapelor și, în al doilea rând, reflectă imaginea proiectului în fața viitoarelor persoane și instituții implicate, dar și în fața potențialilor sponsori. Ulterior, a fost faza de lansare a proiectului prin conferința de deschidere, la aceasta participând persoane relevante din domeniul juridic, precum dl. Rector Tudorel Toader, judecător al Curții Constituționale la momentul respectiv, dl. Cristi Danileț, membru al Consiliului Superior al Magistraturii și dna. Lorena Tarlion, președinte al Tribunalului Iași.

Întrucât planul proiectului avea în vedere și oferirea fiecărui elev câte o broșură ilustrativă cu informațiile predate, a fost esențială găsirea unor sponsori care să acopere costurile necesare în vederea multiplicării materialelor. În acest sens, am stabilit parteneriate cu 5 sponsori principali care au acoperit costurile a cel puțin 1500 de broșuri.

O altă etapă esențială a fost reprezentată de perfectarea acordurilor de colaborare cu instituțiile de învățământ, dar și cu practicieni ai dreptului. Acestea au fost urmate de activitatea de predare efectivă.

În cele din urmă, am considerat ca fiind importantă și solicitarea feedback-ului din partea participanților și în mod special din partea elevilor beneficiari.

3. Efecte

Combaterea infracționalității în rândul minorilor, reducerea numărului de victime minore, precum și creșterea gradului de responsabilitate socială presupune un proces de durată care vizează mai multe paliere.

În decurs de aproximativ 1 an, prin acest proiect am reușit să atingem mai multe obiective de interes atât pentru comunitatea locală, cât și pe plan regional și național.

Pe termen scurt, proiectul a reprezentat un succes în sensul că s-a atins un număr reprezentativ de elevi, cât și de practicieni. În ceea ce privește elevii care au beneficiat de lecțiile de educație juridică, aceștia au dobândit atât informații relevante despre infracțiuni, dar și despre circumstanțe în care, deși comit o faptă prevăzută de legea penală, nu vor fi în ipostaza săvârșirii unei infracțiuni. De asemenea, aceștia au avut ocazia să pună întrebări asupra unor aspecte pe care le întâlniseră și la care nu aveau oportunitatea de a primi un răspuns avizat. Din punctul de vedere al profesioniștilor în drept cu care am colaborat, aceștia au reușit prin intermediul programului să transmită un mesaj formal și să prezinte o parte din cunoștințele pe care le dețin în domeniu, concomitent cu exemple relevante și facile de a fi înțelese de tinerii și profesorii care au asistat.

Nevoia mediului educațional de a răspunde cerințelor actuale în privința unei culturi juridice de bază a cetățeanului este acută, întrucât programa școlară nu acoperă acest palier. În acest sens, școlile și liceele în care am avut ocazia să mergem au avut ca rezultat o comunitate de elevi informată, conștientă de riscurile ce pot apărea dar și de consecințele unei eventuale fapte relevante penal. În acest sens, am activat și în licee în care o parte a elevilor fuseseră sancționați fie cu avertisment, fie contravențional, aspecte sub care cadrele didactice nu reușeau să impună o anumită conduită. În acest din urmă caz, proiectul a fost foarte bine primit, elevii manifestând un interes ridicat.

Din perspectiva sponsorilor, aceștia au dezvoltat și beneficiat de o nouă strategie de marketing și vizibilitate prin susținerea unui proiect civic atât de important.

În ceea ce privește impactul pe termen lung, acesta poate cunoaște valențe importante în funcție de modul în care va fi gestionat proiectul în viitor, dar și de impactul pe care l-a avut asupra grupului țintă până în prezent. În acest sens, rezultatele așteptate vizează ca adolescenții să conștientizeze pericolele ce le presupune săvârșirea infracțiunilor, să cunoască modul în care le-ar putea evita și cum pot apela la ajutorul statului în acest sens.

Scăderea ratei infracționalității atât în rândul minorilor cât și a majorilor are implicații acute, cum ar fi numărul ridicat de dosare, suprapopularea centrelor educative și de detenție, periclitarea educației și a viitorului minorilor implicați și altele.

În esență, considerăm că proiectul a fost unul de impact, creând o masă critică la nivel național ce favorizează schimbările pozitive. În acest sens, ministrul educației a anunțat că, începând din anul școlar 2016-2017, educația juridică va fi studiată în școli, semn că mesajul transmis prin acest demers a ajuns la decidenți (în acest sens, a se vedea: aici și aici).

4. Participanți

Implicarea tinerilor în proiect poate fi privită sub două aspecte, în primul rând, din perspectiva beneficiarilor proiectului, și în al doilea rând, din punctul de vedere al străduinței celor implicați în activitatea de predare.

În ceea ce privește beneficiarii proiectului EdJust, elevii au avut ocazia ca, prin discuții nonformale cu studenții și practicienii în domeniul dreptului, să primească răspuns la întrebările propuse spre dezbatere și să înțeleagă noțiunile juridice elementare. Considerăm că acele cunoștințe de drept penal și constituțional transmise vor constitui o bază pentru ca adolescenții participanți să fie în deplină cunoștință în ceea ce privește riscurile și implicațiile comiterii sau participării la săvârșirea vreunei infracțiuni. Nu întâmplător, în cadrul proiectului, am ales să prezentăm și să propunem spre dezbatere subiecte cu care tinerii s-ar putea întâlni, pornind de la furturi, furturi în scop de folosință, viol, loviri și alte violențe, nedenunțare și chiar infracțiuni de corupție pentru clasele care manifestau interes către acest subiect.

Considerăm că aspectul cel mai important îl reprezintă în fapt construirea unei atitudini optime statutului de cetățean, în care drepturile și obligațiile tuturor să fie cunoscute astfel încât, pe de o parte, să asigure protecție, iar pe de altă parte să permită dezvoltarea și conturarea unor tineri cu principii și valori.

În ceea ce privește studenții implicați în desfășurarea proiectului, aceștia au avut oportunitatea de a-și consolida cunoștințele dobândite, de a le prezenta în colaborare cu practicieni experimentați și totodată de a exersa acele abilități oratorice, atât de necesare profesiilor juridice.

5. Consecințe

EdJust face parte din pionieratul educației juridice în școlile din România, acoperind până în prezent o regiune însemnată țara noastră. Eforturile depuse în vederea aducerii mai aproape de adolescenți a rigidelor informații juridice într-o manieră care să le fie accesibile reprezintă formarea unui deziderat în ceea ce privește interesul față de importanța cunoașterii legilor.

Sub toate aceste aspecte, considerăm ca fiind deosebit de important ca adolescenții să își cunoască drepturile și totodată obligațiile întrucât de acest fapt depinde, atât siguranța  lor, cât și a persoanelor cu care interacționează. Pe considerentul faptului că mediul social și canalele de informații dezvoltă un apetit considerabil în ceea ce privește subiectele juridice, cu preponderență cele din domeniul dreptului penal, este cu atât mai importantă înțelegerea acestor fapte.

Considerăm că prin modul în care ne-am desfășurat proiectul, prin informațiile și conduita corectă din punct de vedere legal expusă în fața elevilor, aceștia au devenit conștienți în mare măsură de infracțiunile pe care le-ar putea produce, chiar și fără să își dorească asta. Pe de altă parte, dacă mediul social, scăderea infracționalității în rândul minorilor și buna conduită socială și morală vor cunoaște o nuanțare optimă, acest fapt are într-o măsura în componența sa și implicațiile proiectului pe care l-am dezvoltat.

6. Pe scurt

Programul EdJust reprezintă o inițiativă care suplinește carențele noțiunilor elementare din domeniul dreptului penal. Complexitatea evenimentelor cotidiene poate surprinde numeroase ocazii ce pot degenera în infracțiuni și sub acest aspect, EdJust creionează pe înțelesul elevilor cadrul juridic de a cărui respectare poate depinde atât viitorul lor cât și modul în care societatea actuală va evolua.

Pornind de la observațiile din practica instanțelor, cu o rată a infracționalității în creștere în rândul minorilor precum și mediul social în ansamblul său care contribuie sub numeroase valențe la o acutizare a unui mediu propice infracționalității juvenile. Dorim ca EdJust să fie o contrapondere și un imbold spre cunoașterea, înțelegerea și respectarea legilor, dar mai cu seamă, conștientizarea faptului că o lume mai dreaptă e o lume mai sigură.

Cu acțiuni în regiunea de Nord-Est și cel puțin 1500 de elevi beneficiari ai proiectului, EdJust a dezvoltat o nișă în educația nonformală. Apropierea magistraților și avocaților de etapa preventivă a infracționalității face să crească rolul acestora în societate, apropiind tot mai mult cele două planuri.

EdJust este gândit că un răspuns la necesitățile societății, fundamentând un demers spre aducerea mai aproape de adolescenți a rigidelor informații juridice într-o manieră care să le fie accesibilă, reprezentând formarea unui deziderat în ceea ce privește interesul față de importanța cunoașterii legilor.

7. Impresii

„Foarte interesantă activitatea de astăzi. Ați reușit să ne captați atenția și să ne învățați ceva ce eu consider esențial.” – Mădălina Postudor, elevă în clasa a XI-a, Iași.

„În decursul a două ore am avut ocazia de a ne familiariza cu ce înseamnă justiția și aplicarea ei în viața de zi cu zi. A fost extraordinar să vedem și o altă perspectivă a justiției față de cea prezentată la televizor, o prezentare utilă care sigur ne este de folos în viață.” – Vlad Apachiței, elev în clasa a XII-a, Botoșani.

„Am asistat, vineri, 8 aprilie 2016, împreună cu doamna profesoară Jeni Boicu, la un dinamic seminar de educație juridică susținut de entuziaștii reprezentanți ai EdJust în Botoșani. Interesul vădit al tinerilor participanți, elevi ai claselor a XI-a și a XII-a, pentru Drept și pentru modul în care acesta le poate facilita o viață curată, s-a manifestat printr-o cascadă de întrebări pertinente și răspunsuri surprinzătoare, evident, pentru neofiți.” – Director adjunct al Liceului „Nicolae Iorga” din Botoșani, profesor Iulia Ostafi.

„Felicitări pentru o astfel de inițiativă! A fost o activitate educativă pentru elevi și de înaltă ținută profesională!” – dna. Camelia Trofin, professor la Liceul „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

17 mai 2017 (actualizat)

Ioan Dumitru Apachiței

PLATINUM+
PLATINUM Signature       

PLATINUM  ACADEMIC

GOLD                                

VIDEO STANDARD
Aflaţi mai mult despre , , , , , ,

Puteţi publica şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. Vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici.
JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului.

Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa redactie@juridice.ro!
Securitatea electronică este importantă pentru avocaţi
 Mesaj de conştientizare susţinut de FORTINET
JURIDICE utilizează şi recomandă SmartBill

Lex Discipulo Laus

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.