Secţiuni » Arii de practică
BusinessAchiziţii publiceAfaceri transfrontaliereAsigurăriBankingConcurenţăConstrucţiiCorporateComercialCyberlawEnergieFiscalitateFuziuni & AchiziţiiGamblingHealth & PharmaInfrastructurăInsolvenţăMedia & publicitatePiaţa de capitalProprietate intelectualăTelecomTransporturi
ProtectiveDrepturile omuluiData protectionDreptul familieiDreptul munciiDreptul sportuluiMalpraxis medicalProtecţia consumatorilorProtecţia mediului
LitigationArbitrajContencios administrativContravenţiiDrept penalMediereProcedură civilăRecuperare creanţe
Materii principale: CyberlawDreptul Uniunii EuropeneDrept constituţionalDrept civilProcedură civilăDrept penalDreptul muncii
Fiscalitate
DezbateriCărţiProfesionişti
D&B DAVID SI BAIAS
 
 1 comentariu

CJUE. C-500/16, Caterpillar. Acțiune de recuperare a TVA-ului plătit, declarat nedatorat urmare a unei hotărâri CJUE și prescripția. Prof. dr. Camelia Toader, judecător raportor. UPDATE: Ordonanță de rectificare
09.02.2018 | JURIDICE.ro

JURIDICE - In Law We Trust

Marți, 30 ianuarie 2018, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a adoptat în cauză o ordonanță de rectificare.

:: Ordonanța (în limba franceză)
:: Hotărârea rectificată

***

Trimitere preliminară – Fiscalitate – Sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (TVA) – Directiva 2006/112/CE – Articolul 135 alineatul (1) litera (a) – Scutiri – Taxe percepute cu încălcarea dreptului Uniunii – Obstacole în calea restituirii TVA‑ului perceput în exces – Articolul 4 alineatul (3) TUE – Principiile echivalenței, efectivității și cooperării loiale – Drepturi conferite particularilor – Împlinirea termenului de prescripție a obligației fiscale – Efectele unei hotărâri a Curții – Principiul securității juridice

Judecătorul raportor în această cauză a fost prof. dr. Camelia Toader, judecătorul român la Curtea de Justiție a Uniunii Europene.

Caterpillar, societate de drept polonez care, în calitate de locator, încheie contracte de leasing în cadrul activității sale economice, oferă locatarilor posibilitatea de a încheia cu aceasta un contract de asigurare privind bunul care face obiectul leasingului.

După ce locatarii își exprimă intenția de a beneficia de această opțiune, contractele de asigurări sunt încheiate între o companie de asigurări și Caterpillar, care suportă costurile aferente încheierii acestor contracte, dar refacturează locatarilor, fără un supliment de preț, costul primelor de asigurare. Pe facturile emise către locatari, Caterpillar menționa că aceste prime sunt scutite de TVA.

În urma unei hotărâri a Naczelny Sąd Administracyjny (Curtea Administrativă Supremă, Polonia) din 8 noiembrie 2010 prin care s‑a statuat că un operator care furnizează servicii de leasing trebuie să includă în baza de impozitare a acestor servicii costul asigurării bunului care face obiectul leasingului și în urma unei notificări emise de Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej (directorul inspecției fiscale, Polonia) prin care Caterpillar era anunțată în legătură cu iminența unui control fiscal cu privire la perioada cuprinsă între luna decembrie 2005 și luna decembrie 2006, aceasta a depus facturi rectificate, în care erau indicate sumele aferente impozitelor restante, majorate cu dobânzi, și, la 30 decembrie 2010, a achitat TVA‑ul aferent primelor de asigurare corespunzătoare.

După pronunțarea Hotărârii din 17 ianuarie 2013, BGŻ Leasing (C‑224/11, EU:C:2013:15), ca urmare a sesizării Curții de Justiție, cu titlu preliminar, de către Naczelny Sąd Administracyjny (Curtea Administrativă Supremă), în cadrul unui litigiu privind refuzul administrației fiscale poloneze de a scuti de TVA operațiunea care consta în furnizarea unei asigurări pentru bunul care făcea obiectul unui contract de leasing, Caterpillar a solicitat, la 11 martie 2013, Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie (directorul Administrației fiscale II a districtului Mazovia din Varșovia, Polonia) restituirea TVA‑ului perceput în exces pentru perioada cuprinsă între luna decembrie 2005 și luna decembrie 2011.

Prin decizia din 11 aprilie 2013, directorul Administrației fiscale II a districtului Mazovia din Varșovia, a refuzat deschiderea unei proceduri de restituire a TVA‑ului perceput în exces aferent anumitor luni din perioada cuprinsă între luna decembrie 2005 și luna noiembrie 2007, invocând împlinirea termenului de prescripție prevăzut la articolul 70 alineatul 1 din Codul fiscal. În schimb, acesta a restituit TVA‑ul perceput în exces pentru perioada cuprinsă între luna decembrie 2007 și luna decembrie 2011.

Directorul, sesizat cu o reclamație împotriva deciziei directorului Administrației fiscale II a districtului Mazovia din Varșovia, a confirmat decizia acestuia din urmă. În expunerea de motive a deciziei sale, directorul a arătat că termenul de prescripție a obligației fiscale care reprezenta TVA‑ul aferent perioadelor vizate prin cererea Caterpillar prin care se urmărea restituirea TVA‑ului perceput în exces se împlinise la 31 decembrie 2011 (în ceea ce privea lunile decembrie 2005 și februarie 2006 vizate de cerere) și la 31 decembrie 2012 (în ceea ce privea lunile ianuarie și noiembrie 2007 vizate de cerere).

Prin cererea introductivă formulată împotriva acestei din urmă decizii la Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (Tribunalul Administrativ Voievodal din Varșovia, Polonia), Caterpillar a invocat în esență interpretarea eronată a articolului 74 din Codul fiscal, a articolului 9 din Constituția poloneză și a articolului 4 alineatul (3) TUE.

Prin hotărârea din 10 septembrie 2014, această instanță a anulat decizia directorului pentru motivul că autoritățile fiscale nu ar fi trebuit să pronunțe o decizie de refuz al deschiderii procedurii, ci o decizie de refuz al restituirii TVA‑ului perceput în exces. Cu privire la fond, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (Tribunalul Administrativ Voievodal din Varșovia) a statuat că reclamanta nu avea temei să solicite restituirea TVA‑ului perceput în exces în temeiul articolului 74 din Codul fiscal după împlinirea termenului de prescripție de cinci ani privind obligația fiscală, prevăzut la articolul 70 alineatul 1 din codul menționat. Această instanță a statuat de asemenea că acest termen de prescripție nu este contrar principiului efectivității dreptului Uniunii.

Atât Caterpillar, cât și directorul au formulat recurs împotriva acestei hotărâri la instanța de trimitere, Naczelny Sąd Administracyjny (Curtea Administrativă Supremă).

Instanța de trimitere consideră că termenul de prescripție de cinci ani pentru restituirea TVA‑ului plătit fără a fi datorat, prevăzut la articolul 70 alineatul 1 din Codul fiscal și coroborat cu articolul 79 alineatul 2 din acest cod nu poate fi considerat, în principiu, din perspectiva jurisprudenței constante a Curții, contrar principiului efectivității.

Totuși, potrivit instanței de trimitere, dreptul polonez nu prevede niciun temei juridic care să permită unui justițiabil care a avut încredere în aprecierea organelor de stat atunci când a considerat că o taxă este datorată să recupereze această taxă, percepută cu încălcarea dreptului Uniunii de către autoritățile fiscale, după împlinirea termenului de prescripție a dreptului de a introduce o astfel de cerere de restituire.

În aceste condiții, Naczelny Sąd Administracyjny (Curtea Administrativă Supremă) a hotărât să suspende judecarea cauzei și să adreseze Curții următoarea întrebare preliminară:

„În lumina interpretării date de Curte în Hotărârea din 17 ianuarie 2013, BGŻ Leasing [(C‑224/11, EU:C:2013:15)], principiul efectivității, principiul cooperării loiale și principiul echivalenței, consacrate la articolul 4 alineatul (3) TUE, sau orice alt principiu pertinent din dreptul Uniunii se opun unor dispoziții sau practici naționale în materie de TVA potrivit cărora restituirea TVA‑ului perceput în exces, cu încălcarea dreptului Uniunii, nu este posibilă atunci când, din cauza comportamentului autorităților naționale, persoana impozabilă nu și‑a putut exercita drepturile decât după împlinirea termenului de prescripție a obligației fiscale?”

Curtea (Camera a doua) declară:

Principiile echivalenței și efectivității, analizate în lumina articolului 4 alineatul (3) TUE, trebuie interpretate în sensul că nu se opun unei reglementări naționale precum cea în discuție în litigiul principal, care permite să se respingă o cerere de restituire a taxei pe valoarea adăugată (TVA) percepute în exces în cazul în care această cerere a fost formulată de persoana impozabilă după împlinirea termenului de prescripție de cinci ani, deși decurge dintr‑o hotărâre a Curții, pronunțată ulterior împlinirii termenului menționat, că plata TVA‑ului care a făcut obiectul cererii de restituire menționate nu era datorată.

:: HotărâreaPLATINUM+
PLATINUM Signature       

PLATINUM  ACADEMIC

GOLD                                

VIDEO STANDARD
Aflaţi mai mult despre , , , , , ,

Puteţi publica şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. Vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici.
JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului.

Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa redactie@juridice.ro!
Încurajăm utilizarea RNPM - Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară

Securitatea electronică este importantă pentru avocaţi
 Mesaj de conştientizare susţinut de FORTINET
JURIDICE utilizează şi recomandă SmartBill

Lex Discipulo Laus

Până acum a fost scris un singur comentariu cu privire la articolul “CJUE. C-500/16, Caterpillar. Acțiune de recuperare a TVA-ului plătit, declarat nedatorat urmare a unei hotărâri CJUE și prescripția. Prof. dr. Camelia Toader, judecător raportor. UPDATE: Ordonanță de rectificare”

  1. Miruna DRĂGAN spune:

    Trebuie observat faptul că, în contextul consecinţelor efectului direct şi ale primatului dreptului Uniunii Europene, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene şi-a menţinut punctul de vedere cu privire la problema restituirii taxelor percepute prin violarea dreptului unional, afirmând de la bun început că „dreptul comunitar nu interzice opunerea expirării termenului de prescripţie prevăzut de dreptul naţional, faţă de un justiţiabil care atacă în fața unei instante naţionale o decizie internă incompatibilă cu dreptul comunitar, atât timp cât modalităţile procedurale de acţiune în justiţie nu sunt mai puţin favorabile decât cele de natură internă”– principiul echivalentei. (decizia „Rewezentral” a Curţii de Justiţie a Comunităţii Europene, 16 decembrie 1976). Ori acest raţionament, de altfel bine construit prin aplicarea principiului securităţii juridice, s-a regăsit în jurisprudenţa CJUE şi în alte circumstanţe, precum ipoteza îmbogăţirii fără justă cauză, care s-ar crea în cazul în care statele membre ar fi obligate, în baza dreptului Uniunii Europene, la restituirea taxelor percepute pe nedrept către întreprinderile care au repercutat aceste taxe asupra consumatorilor (decizia „Hans Just” a Curţii de Justiţie a Comunităţii Europene, 27 februarie 1980) şi care practic, în acest mod, nu au suferit nicio pierdere, îmbogăţirea fără justă cauză producându-se chiar prin prisma restituirii la care acestea ar fi „îndreptăţite” ca urmare a perceperii acestor taxe în exces.

    Totuşi, în acest din urmă caz, Curtea a stabilit prin jurisprudenţa sa, o protecţie faţă de consumatorul care a suportat sarcina fiscală, şi anume asigurarea restituirii taxelor repercutate asupra sa, pe calea unei acţiuni civile interne introduse împotriva contribuabilului care a încorporat taxa litigioasă în preţul produselor sale, cu condiţia ca această restituire să nu fie imposibilă sau excesiv de dificilă, adică să corespundă principiului efectivităţii (decizia „Danfoss” a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, 20 octombrie 2011).

    Prin urmare, această posibilitate recunoscută statelor membre, de către Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, de a se opune restituirii taxelor percepute cu încălcarea dreptului Uniunii Europene, cunoaşte anumite limite impuse de respectarea principiilor echivalenței, efectivităţii şi cooperării loiale, în scopul protejării intereselor particularilor care ar putea fi prejudiciaţi în contextul unor astfel de situaţii.

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.