Secţiuni » Arii de practică » Litigation » Procedură civilă
Procedură civilă
ConferinţeDezbateriCărţiProfesionişti

Onorariul executorului judecătoresc în cazul obligaţiei de a face intuitu personae


22 ianuarie 2018 | Eduard PETICARU

UNBR Caut avocat
JURIDICE by Night
Eduard Peticaru

Eduard Peticaru

În situaţia în care obligația prevăzută în titlul executoriu este aceea de a face, de a emite anumite acte, forma de executare silită este executarea silită directă, onorariul fiind stabilit prin raportare la pct. 2 din anexa la Ordinul ministrului justiţiei nr. 2550/C/2006, cu modificările ulterioare.

Cu toate acestea, debitorii, în special cei instituționali (în sarcina cărora sunt emise majoritatea hotărârilor având drept obiect obligaţia de a emite/elibera anumite acte) invocă în mod constant, pe calea contestaţiei la executare silită, faptul că sunt obligați la plata unor cheltuieli de executare silită nejustificat de mari, susţinând că onorariile executorilor judecătorești sunt calculate greşit, în cazul executării silite directe declanşate împotriva lor.

Într-adevăr, debitorul este obligat la plata unor cheltuieli de executare silită, dar întotdeauna „uită” să menţioneze în contestaţia la executare faptul că executarea silită este generată de culpa sa exclusivă, creditorii fiind obligați să apeleze la instanţa de judecată pentru recunoaşterea dreptului lor.

Cum s-a prezentat pe larg și în considerentele deciziei apelate, Curtea Europeană a statuat în cauza Şandor împotriva României că faza executării silite trebuie considerată ca făcând parte integrantă din noţiunea de „proces” în sensul art. 6 din Convenţie, întrucât dreptul de acces la justiţie ar fi iluzoriu dacă ordinea juridică internă a unui stat contractant ar permite ca o hotărâre definitivă și obligatorie să rămână fără efect în detrimentul unei părţi. Situaţie ce se regăseşte şi în cauză, deoarece în lipsa demersurilor contestatoarei pentru eliberarea adeverinţelor expres menţionate în hotărârea judecătorească ce reprezintă titlul executoriu, se poate aprecia că există un refuz de respectare a hotărârii.[…]

Pe cale de consecinţă, dacă se refuză sau se omite executarea unei hotărâri, ori se întârzie executarea sa, garanţiile art. 6 îşi pierd raţiunea.

Într-adevăr, facil pentru debitor și un punct de vedere greşit, am spune noi, adoptat de unele instanţe, ar fi că în cazul în care obligația stabilită prin titlul executoriu este una de a face intuitu personae, ce poate fi îndeplinită doar de către debitor, onorariul executorului judecătoresc să fie raportat la pct. 12 din anexa la Ordinul ministrului justiţiei nr. 2550/C/2006, fiind de maximum 200 lei.

Această motivare pleacă de la premisa invocată tot mai des, că executorul judecătoresc procedează la „emiterea unei simple somaţii”, drept pentru care nu are dreptul la un onorariu mai mare de 200 lei, anume cel prevăzut la „orice alte acte sau operaţiuni prevăzute de lege“. Nimic mai departe de adevăr! Executorul judecătoresc nu emite o simplă somaţie întrucât, pentru ducerea la îndeplinire a dispozitivului titlului executoriu trebuie deschis și instrumentat un dosar de executare silită la fel ca orice alt dosar, trebuiesc urmaţi toţi paşii procedurali, începând de la depunerea cererii către instanţă şi ridicarea încheierii aferente, emiterea tuturor actelor procedurale incidente, până la notificarea debitorului cu privire la încetarea executării silite, dacă este cazul.

Este evident greşit să se invoce drept onorariu datorat în cazul obligaţiei de a face, chiar fiind intuitu personae, un onorariu de doar 200 lei, prevăzut la alte acte sau operaţiuni prevăzute de lege, cât timp legiuitorul a prevăzut că transmiterea unei simple notificări poate avea un cost de până la 400 lei. Nu poate fi considerată validă această susţinere, care este de fapt benefică doar debitorului, în condițiile în care, pentru îndeplinirea unor proceduri mai simple, respectiv poprirea asigurătorie sau sechestrul asigurător, onorariul prevazut de lege este de până la 2.200 lei, dar pentru instrumentarea unui dosar întreg de executare silită privind obligaţia de a face, onorariul ar fi de 200 lei.

În realitate, pentru a reduce cheltuielile, debitorul nu ar putea opune cu succes vreun temei din cele menționate expres cu privire la scutirea privind achitarea tuturor cheltuielilor de executare silită, deoarece (aproape) niciodată debitorul, instituție de stat, nu dovedeşte intenţia sa de executare benevolă a obligaţiei (de aici și titlul executoriu, hotărâre judecătorească), dimpotrivă, înţelege să formuleze contestaţie la executare, prelungind și mai mult procesul civil, în dauna creditorilor.

Excepția o reprezintă situaţia în care debitorul execută obligaţia prevăzută în sarcina sa înăuntrul termenului prevăzut în somație, acesta urmând a fi ținut să suporte doar cheltuielile pentru actele de executare efectiv îndeplinite, precum și onorariul executorului judecătoresc și, dacă este cazul, al avocatului creditorului, proporţional cu activitatea depusă de aceștia.

Drept urmare, considerăm că această abordare a diminuării excesive a onorariului executorului judecătoresc este greşită întrucât, inevitabil, dispare aspectul coercitiv al costului executării silite ca una din sancţiunile suportate de către debitor aflat în culpă procesuală. Orice debitor, în special instituție publică, va alege achitarea unui cost de doar 200 lei reprezentând cheltuieli de executare silită, în dauna emiterii unor acte care nu-i convin sau care nu-i sunt confortabile, această sumă de 200 lei fiind practic derizorie, prin raportare la bugetul oricărei instituții mari de stat.

Mai mult decât atât, onorariul extrem de mic va dăuna în final tot creditorilor și va limita accesul acestora la justiţie, cât timp executorii judecătorești vor fi reticenţi în a deschide un dosar de executare silită având obiect similar, în condiţiile în care costul real al instrumentării dosarului depăşeşte onorariul ce se poate încasa din dosar.

Executor judecătoresc Eduard Peticaru

Vă invităm să publicaţi şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro, detalii aici!
JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill şi My Justice.
Puteţi prelua gratuit în website-ul dumneavoastră fluxul de noutăţi JURIDICE.ro:
- Flux integral: www.juridice.ro/feed
- Flux secţiuni: www.juridice.ro/*url-sectiune*/feed
Pentru suport tehnic contactaţi-ne: tehnic@juridice.ro

Newsletter JURIDICE.ro


Social Media JURIDICE.roSubscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


Secţiuni          Noutăţi                                                                                                                          Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie         Arii de practică