Secţiuni » Arii de practică » Business » Health & Pharma
Health & Pharma
CărţiProfesionişti
UNBR Caut avocat
UNBR Caut avocat
UNBR Caut avocat
AUDI Q3 SUV
AUDI Q3
AUDI Q3
AUDI Q3
AUDI Q3
AUDI Q3
AUDI Q8
AUDI Q3
AUDI Q3
Citeşte mai mult în legătură cu Dreptul sanatatii, Familie, Jurisprudență Tribunale, SELECTED

Tribunalul Iași. Obligarea părinților la internarea minorei într-o unitate medicală de specialitate pentru continuarea chimioterapiei

9 februarie 2018 | Andrei PAP

Dosar nr. 11…/286/2017

R O M Â N I A

TRIBUNALUL IAȘI

SECȚIA I CIVILĂ

DECIZIE CIVILĂ Nr. 2559/2017

Ședința publică de la 19 Decembrie 2017

Completul compus din:

Evenimente juridice

JURIDICE by Night

Servicii JURIDICE.ro

Arbitraj comercial

PREȘEDINTE I. C.

Judecător M. M.

Grefier D. M. B.

Pe rol judecarea cauzei Minori și familie privind pe apelantul N. P. și pe intimații DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI IAȘI și N. (FOSTĂ V.) M., având ca obiect ordonanță președințială.

La apelul nominal făcut în ședința publică se prezintă cons. jr. R. C. pentru intimata D.G.A.S.P.C. Iași, lipsind celelalte părți.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează că, la data de 13.12.2017 intimata DGASPC Iași a formulat întâmpinare.

Interpelat, reprezentantul intimatei DGASPC Iași precizează că nu mai are alte cereri de formulat.

Nemaifiind alte cereri de formulat sau probe de administrat instanța constată cauza în stare de judecată și acordă cuvântul în dezbateri.

Cons. jr. R., pentru intimata DGASPC Iași solicită respingerea apelului ca rămas fără obiect precizând că s-a pus în executare sentința instanței de fond, iar părinții au înțeles să coopereze.

Instanța constată încheiate dezbaterile și rămâne în pronunțare, reținând cauza spre soluționare.

INSTANȚA

Asupra cererii de apel de față reține urmatoarele:

Prin sentința civilă nr. 350/27.11.2017 Judecătoria a dispus în sensul că:

„Admite cererea de ordonanță președințială formulată de reclamanta Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași, cu sediul în mun. Iași, (…).57A, cod fiscal (…), reprezentată de F. I. în calitate de director general, în contradictoriu cu pârâții N. M., CNP (…), și N. P., CNP (…), ambii domiciliat în (…), jud. Iași.

Obligă pârâții la internarea copilului N. B. P., fiica lui P. și M., născută la data de 23.03.2009, într-o unitate medicală de specialitate în vederea continuării investigațiilor și a tratamentului de specialitate.

Ia act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.”

Pentru a decide astfel prima instanță a avut în vedere următoarele considerente:

„Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Răducăneni la data de 20.11.2017, sub nr. 11…/286/2017, reclamanta Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași a chemat în judecată pe pârâții N. M. și N. P. solicitând ca, pe calea ordonanței președințiale, aceștia să fie obligați la internarea copilului N. B. P., născută la data de 23.03.2009, într-o unitatea medicală de specialitate în vederea continuării investigațiilor medicale și a tratamentului de specialitate impus de medicul specialist.

În motivarea acțiunii reclamanta susține următoarele: “În fapt, în data de 08.08.2017 medicul specialist din cadrul Spitalului de copii „Sfînta M.” – Secția Oncologie s-a adresat instituției noastre prin Memoriul înregistrat sub nr.(…) din 08.08.2017, sesizând faptul că, în evidența secției de oncologie se află pacienta N. B. P., fiica lui P. și M., cu domiciliul îm com. Răducăneni, (…), diagnosticată cu „nefroblastom rinichi drept cu histologie nefavorabilă, recidivat, operat iterativ, nefrectomie dreaptă”. In același memoriu s-a arătat ca minora a fost diagnosticată în anul 2011 și a efectuat chimioterapie de linia I, în anul 2016 prezentând recidivă locală pentru care s-a reluat terapia. În data de 26.07.2017 s-a efectuat examinarea PET- CT, care a decelat recidiva locală și a confirmat prezenta metastazelor pulmonare. Medicul specialist ne-a făcut cunoscut faptul că în data de 08.08.2017 minora a fost însoțită de către părinți la spital, pentru reevaluare medicală. Cu toate că s-a opinat pentru internarea minorei în spital, cu reevaluare chirurgicală și reluarea chimioterapiei, părinții au refuzat internarea, influențând starea de sănătate a minorei și șansele de vindecare. La acea dată, părinții au refuzat să semneze un document din care să rezulte refuzul. Ca urmare a sesizării făcute, în perioada (….) o echipă de specialiști din cadrul DGASPC Iași au realizat evaluarea în comunitate a situației socio-familială a copilului. Astfel, s-a întrunit Structura Comunitară Consultativă de la nivelul autorității locale, care i-a invitat pe părinți la discuții privind planul de viitor al copilului însă, din informațiile primite, aceștia nu au dat curs invitației. De asemenea, în data de 29.08.2017 s-a efectuat o vizită la domiciliul familiei, unde au fost găsiți părinții împreună cu cei 2 copii care, la vederea echipei DGASPC-SPAS Răducăneni s-au retras în casă. În timpul întrevederii cu psihologul, aceștia au explicat reacția minorilor, spunând că le este frică să nu fie luați de stat. La acea dată, părinții au reclamat (…) nemulțumiri legate de comunicarea cu medicii din Spitalul de copii „Sfînta M.”, precum și anumite aspecte care privesc administrarea protocolului medical, menționînd că nu li s-a explicat nimic legat de acest lucru. Menționăm faptul părinții áu fost consiliați în repetate rînduri cu privire la importanța realizării analizelor medicale și reluarea chimioterapiei, cât mai urgent, conform recomandărilor medicului specialist C. A. din cadrul Spitalului de copii „Sfînta M.”, fapt ce rezultă din Procesul verbal nr.(…)/24.08.2017 întocmit la sediul DGASPC Iași, a Raportului Structurii Comunitare Consultative din (….)/29.08.2017și a Procesului verbal nr.5905/29.08.2017 încheiat intre Structura Comunitară Consultativă Răducăneni și pârâți, cu ocazia deplasării la domiciliul acestora. Pârâții au refuzat de fiecare dată internarea copilului în spital, au fost recalcitranți, menționând faptul că vor fi de acord să interneze copilul în spital „doar după ce acestuia i se va întocmi o asigurare de viață„. Conform adresei Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Sf. M. din mun. Iași, înregistrată la sediul DGASPC Iași sub nr. 7817/12.10.2017, mama trebuia să se prezinte la spital împreună cu minora în data de 04.09.2017, pentru internare și terapie. Familia nu s-a prezentat la data stabilită, însă s-a prezentat la data de 11.09.2017, refuzând internarea copilului. Din adresa spitalului a reieșit faptul că pârâții au fost extrem de agresivi verbal, perturbând activitatea atât pe secția de oncologie cât și la nivelul direcției spitalului. Raportat la data întocmirii adresei, respectiv 12.10.2017, spitalul a transmis că nu poate aprecia starea de sănătate a copilului, dar că „la ultima evaluare clínico- biologică și imagistică, coroborată cu evaluarea PET-CT din luna iulie 2017, s-au decelat recidiva locală în loja renală dreaptă și metastazele pulmonare, ceea ce încadrează cazul în stadiul IV ( maxim) de gravitate, cu prognostic extrem de rezervat, chiar dacă pacienta ar relua chimioterapia de linia III ( de rezerva)”. Precizăm faptul că, atât în adresa nr. 7817/12.10.2017, de mai sus, cât și în adresa nr.7817/09.11.2017 întocmită tot de către Spitalul de Copii Sf. M., unitatea medicală, raportat la starea de sănătate a copilului, a concluzionat „D. fiind stadiul maxim de gravitate a bolii în momentul de față (a II-a recidivă locală și metastazele pulmonare, tumora cu histologie nefavorabilă) ar putea fi tentant transplantul de celule stem într-o unitate spitalicească ce desfășoară acest program ( București, Timișoara)”. În cadrul discuțiilor cu părinții, s-a remarcat că aceștia consideră drept nereal ultimul diagnostic medical, considerînd că minora ar putea fi sănătoasă și medicii să greșească. Întrucât părinții au făcut constant plîngeri la diverse instituții, inclusiv la Primăria Răducăneni, reclamînd diverse probleme, afișând o atitudine revendicativă și predominant negativistă, solicitând sprijin financiar pentru deplasări la spital cu copilul N. B., precum și scutirea de la plata taxele locale, familia a beneficiat: în luna iunie 2016 din partea Primăriei Răducăneni de suma de 500 de lei, în perioada august 2016-iulie 2017 a primit un sprijin material în valoare de 4150 de lei, prin intermediul Fundației HHC România cu care DGASPC are o Convenție de colaborare (din această sumă mama achiziționat alimente și lucruri de strictă necesitate pentru copil, precum și efectuarea PET -CT, iar în luna mai 2016, Liceul de Informatică „G. M.” Iași a organizat evenimentul caritabil „Iubirea învinge”(activitate coordonată de consilierul educativ P. M. C.), în urma căruia s-a strâns suma de 5800 lei, care a fost donată familiei N., cu acești bani familia achitând costurile săpării unei fîntîni, o parte din deplasările la spital cu copilul N. B., o parte din necesarul de calmante și vitamine și o datorie mai veche, de 400 lei,unei persoane din comunitate. Pentru a aprecia dacă minora se află în una din situațiile prevăzute la art. 60 din Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, DGASPC Iași a evaluat situația socio-familială a copilului, constatând următoarele: Locuința familiei este formată din 2 camere, utilate și mobilate modest (sobă, frigider, televizor). Gradul de igienă este mediu. Pârâta este casnică, iar pârâtul este apt parțial de muncă, deoarece, în trecut, a avut un conflict cu niște persoane din comunitate, în urma căruia a stat o perioadă în comă, muncind doar în gospodărie. Familia beneficiază de alocație de susținere, alocație complementară și indemnizația copilului în cauză, care este încadrat în grad de handicap grav, venituri care, însumate, sunt în total de 1260 lei. In gospodărie se cresc păsări, 2 capre și un cal. Pârâta este recăsătorită, din prima căsătorie rezultând doi copii. D. minorul T. D. (16 ani) a rămas în grija mamei, fratele T. G. (17 ani) fiind încredințat tatălui. N. B. a rezultat din relația de concubinaj a pârâților. Ca urmare a evaluărilor făcute, a reieșit faptul că fetița N. B. prezintă atașament față de mamă, existând o relație vizibilă de dependență față de aceasta. Pe perioada internărilor în spital copilul a avut nevoie de îngrijire permanentă (schimbarea pamperșilor, însoțire la toaletă, menținerea igienei corporale și vestimentare). Totodată, minora prezintă atașament și față de fratele T. D., observîndu-se că starea psiho-emoțională a acesteia este influențată pozitiv de petrecerea timpului împreună, în familie. Minora și-a exprimat dorința în repetate rînduri, în prezența psihologului, de a locui împreună cu părinții și fratele, deoarece și-a petrecut foarte mult timp în spital și percepe intervențiile medicale suferite extrem de neplăcute. Ea are aversiune față de mediul spitalicesc și refuză orice nouă spitalizare (declară că „nu mai vrea să vadă ace” și că „vrea să stea cât mai mult timp acasă împreună cu fratele și părinții”). Concluzia după întâlnirea Structurii Comunitare Consultative din data de 29.08.2017, la care părinții nu au participat, a fost aceea că nu se impune separarea copilului de familie. În prezent, părinții refuză internarea copilului în spital, motivînd această atitudine prin sentimentul de teamă pe care îl au față de o nouă intervenție chirurgicală pentru copil. În contextul celor arătate mai sus, DGASPC Iași a apreciat că nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute pentru luarea unei măsuri de protecție în favoarea copilului, așa cum rezultă din dispozițiile Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată. În același timp, considerăm că părinții nu-și îndeplinesc în mod corespunzător obligațiile părintești cu privire la sănătatea minorei, încălcând dispozițiile art.46 alin .4 din actul normativ de mai sus, care prevăd : „părinții sunt obligați să solicite asistență medicală pentru a asigura copilului cea mai bună stare de sănătate pe care o poate atinge și pentru a preveni situațiile care pun în pericol viața, creșterea și dezvoltarea copilului”. Totodată, potrivit art.487 C. Civ. „Părinții au dreptul și îndatorirea de a crește copilul, îngrijind de sănătatea și dezvoltarea lui fizică… ” , iar potrivit art. 488 alin 2 lit c „părinții sunt obligați să ia toate măsurile necesare pentru protejarea și realizarea drepturilor copilului”. Dreptul copilului la sănătate este stipulat clar și în dispozițiile art.46 alin.l din legea specială, care prevăd „Copilul are dreptul de a se bucura de cea mai bună stare de sănătate pe care o poate atinge și de a beneficia de servicii medicale și de recuperare pentru asigurarea realizării efective a acestui drept”. Raportat la proba cu înscrisuri cu caracter medical, sus-menționate, considerăm am făcut dovada susținerii noastre referitoare la necesitatea internării, în regim de urgență, a copilului N. B. P. într-o unitate medicală de specialitate în vederea continuării investigațiilor medicale și a tratamentului de specialitate impus de către medicul specialist. Precizam faptul că, în ultima declarație a mamei, din data de 15.11.2017, înregistrată la sediul DGASPC Iași sub nr. (…), aceasta a arătat că nu este de acord cu o eventuală operație a minorei, in schimb ar fi de acord cu deplasarea la Timișoara doar pentru analize și controale, condiționând această deplasare de ajutorul autorității locale, care ar urma să suporte cheltuielile de deplasare pentru întreaga familie. Vă rugăm să observați faptul că, prin această atitudine, mama nu face altceva decât să amâne orice intervenție medicală care ar putea contribui la ameliorarea stării de sănătate a copilului. Familia încearcă să arunce responsabilitatea privind asigurarea dreptului la sănătate a copilului în sarcina autorităților, inducând societății civile o falsă impresie vis-a-vis de comportamentul lor privind implicarea în efectuarea demersurilor medicale, conforme cu nevoile copilului. Menționăm faptul că am promovat și o acțiune, pe calea dreptului comun, la Judecătoria Răducăneni, județul Iași, având ca obiect „ obligarea pârâților N. ( fostă V. M.), CNP (…), și N. P., (…), ambii cu domiciliul în (….), jud. Iași, la continuarea demersurilor în vederea respectării dreptului la sănătate a copilului N. B. P.născut la data de 23.03.2009, fiica lui P. și M.”.

În drept au fost invocate dispozițiile art.996 alin.3, art.998 alin.2 și 3 Cod procedură civilă.

Pârâții N. M. și N. P., deși nu au formulat întâmpinare, s-au prezentat în instanță la judecarea cauzei, fiind ascultați de instanța, argumentele acestora fiind consemnate în încheierea din data de 24.11.2017.

La solicitarea reclamantei instanța a încuviințat proba cu înscrisuri; pârâții nu au solicitat probe.

Analizând actele și lucrările dosarului, instanța reține următoarele:

Pârâții N. M. și N. P. sunt părinții copilului minor N. B. P., născută la data de 23.03.2009.

Copilul B. P. se află în evidența secției de Oncologie din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. M.” Iași, în anul 2011 fiind diagnosticată cu nefroglastom rinichi drept. La acel moment s-a intervenit chirurgical și a fost efectuată chimioterapie de linia I.

În anul 2016, copilul a prezentat recidivă locală pentru care s-a reluat terapia, respectiv reintervenție chirurgicală și chimioterapie de linia II, iar în perioada mai 2016 – iulie 2017 copilul și mama au fost internate constant în spital pentru tratament.

Deoarece la evaluarea CT din 18.05.2017 s-a ridicat suspiciunea unei metastaze pulmonare, la data de 26.07.2017, copilul a fost examinat PET-CT care a decelat recidivă locală și a confirmat prezența metastazelor pulmonare, medicul curant recomandând reluarea chimioterapiei.

La data de 08.08.2017, prin memoriul înregistrat sub nr.(…)/08.08.2017, medicul curant, d-na dr. C. A., a sesizat reclamanta cu privire la faptul că părinții N. M. și N. P. au refuzat internarea copilului în spital în vederea continuării tratamentului. Astfel, medicul a arătat că părinții s-au prezentat cu copilul la spital pentru reevaluare și, la recomandarea de a interna copilul cu reluarea chimioterapiei, familia a refuzat o nouă intervenție chirurgicală și, după o discuție la care a participat și managerul general al spitalului, familia a refuzat și internarea și a părăsit spitalul.

Urmare a acestei sesizări, în perioada 08.08.2017 – 29.08.2017 la nivelul reclamantei a fost constituită o echipă de specialiști, alcătuită din psiholog și asistenți sociali, care a evaluat în comunitate situația socio-familială a copilului, având loc discuții cu părinții, precum și o vizită la domiciliul familiei, fiind identificate și modalitățile în care familia a beneficiat de sprijin din partea autorităților locale, dar și prin intermediul unor organizații non-profit, constând în special în sprijin material prin alocarea unor sume de bani, fie din fondurile autorităților locale, fie prin intermediul Fundației HHC România sau prin intermediul unei acțiuni caritabile organizate de Liceul de Informatică G. M. din Iași.

După intervenția autorității în domeniul protecției copilului, la data de 24.08.2017, părinții împreună cu copilul s-au prezentat la sediul reclamantei unde li s-a adus la cunoștință că refuzul de a interna copilul în spital și de a urma recomandările medicale influențează negativ starea de sănătate a acestuia și șansele de vindecare, dar părinții au refuzat internarea. De asemenea, aceștia au refuzat semnarea declarației prin care să își exprime acordul sau dezacordul cu privire la internarea copilului și au părăsit instituția, potrivit mențiunilor procesului-verbal încheiat cu ocazia întrevederii.

Prin raportul nr.5906 din 29.08.2017, constatându-se că copilul N. B. P. prezintă un puternic atașament față de mamă, care i-a fost alături în perioada internărilor, fiind dependentă de aceasta, precum și faptul că părinții asigură nevoile primare ale copilului, specialiștii au concluzionat că nu este necesară instituirea unei măsuri de protecție în regim de urgență, mai ales că părinții și-au luat angajamentul de a se prezenta cu copilul la spital la data de 04.09.2017.

La data de 04.09.2017 familia nu s-a prezentat la spital pentru internare și terapie, părinții mergând la spital la data de 11.09.2017 când au fost agresivi verbal, perturbând activitatea secției de oncologie, și au părăsit spitalul fără a semna un act prin care refuzau spitalizarea, potrivit adresei nr.(…) din 12.10.2017 transmisă reclamantei de șeful clinicii de oncologie și medicul curant.

De asemenea, prin aceeași adresă, cei doi medici au arătat că, prin raportare la ultima evaluare clinico-biologică și imagistică coroborată cu evaluarea PET-CT din luna iulie 2017, când s-a decelat recidivă locală în loja renală dreapta și metastaze pulmonare, cazul se încadrează în stadiul IV (maxim) de gravitate, cu pronostic extrem de rezervat, chiar dacă pacienta ar relua chimioterapia de linia III (de rezervă), dar ar putea fi tentat transplantul de celule stem într-o unitate care desfășoară acest program (București sau Timișoara), cu șanse de reușită extrem de mici, aspecte reiterate și prin adresa nr.(…)/09.11.2017.

La data de 08.11.2017, sub nr.7817, comisia formată la nivelul reclamantei a emis Raportul de evaluare privind situația copilului N. B. P., raport la care este atașată declarația din data de 15.11.2017 a mamei N. M. prin care aceasta arată că nu mai sunt de acord cu operația și refuză toate spitalele, arătând că fetița este foarte speriată și, chiar dacă asistenții sociali i-au explicat că operația este în interesul copilului, nu este de acord cu efectuarea acesteia, inclusiv dacă i se asigură transportul la Timișoara. De asemenea, la finalul declarației mama solicită să fie anunțată cu două zile înainte de deplasare, fiind de acord să meargă la Timișoara pentru analize și control.

Prin raportul de evaluare, analizându-se situația familiei, s-a concluzionat că copilul se regăsește în situația prevăzută de art.46 alin.4 din Legea nr.272/2004 privind obligația părinților de a solicita asistență medicală pentru a asigura copilului cea mai bună stare de sănătate și, urmare a faptului că părinții refuză internarea copilului în spital, s-a propus sesizarea instanței de judecată pentru obligarea părinților la continuarea demersurilor terapeutice necesar conform protocolului medical.

În cursul procedurii reclamanta a depus răspunsul nr.(…) din 17.11.2017 al  Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Louis Ț.” din Timișoara prin care se comunică faptul că familia se poate prezenta cu copilul N. B. P. pentru internare în oricare din zilele săptămânii viitoare, precum și actele necesare internării. La adresă, reclamanta a atașat și înștiințarea către părinți și procesul-verbal întocmit la data de 20.11.2017, cu ocazia deplasării comisiei la domiciliul pârâților, proces-verbal din care rezultă refuzul pârâților de a primi răspunsul transmis de unitatea medicală din Timișoara, precum și  refuzul acestora de a se deplasa, respectiv interna cu copilul în orice unitate sanitară.

Situația prezentată în paragrafele anterioare a fost reținută de instanță pe baza înscrisurile depuse de reclamantă, respectiv memoriul transmis reclamantei de medicul curant din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. M.” Iași înregistrat sub nr.(…)/08.08.2017, adresele nr.(…) din 12.10.2017 și nr.(…) din 09.11.2017 transmise reclamantei de șeful clinicii oncologie din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. M.” Iași și medicul curant, actele întocmite de comisia de specialiști întrunită la nivelul reclamantei, respectiv procesul-verbal nr.(…)/24.08.2017, procesul-verbal nr.718 din 30.08.2017, raportul nr.5906 din 29.08.2017, raportul de convorbire telefonică nr.784 din 13.09.2017, raportul de vizită nr.65/RCRS din 16.10.2017, raportul de evaluare privind situația copilului N. B. P. nr.7817/08.11.2017, declarația pârâtei N. M. din 15.11.2017, actele medicale privind situația copilului, respectiv bilete de externare/scrisoare medicală, examenul CT din 18.05.2017 și examinarea PET-CT din 26.07.2017, răspunsul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Louis Ț.” din Timișoara.

Prezenți în instanță, pârâții N. M. și N. P. și-au reafirmat refuzul de a se prezenta cu copilul la spital pentru continuarea tratamentului, invocând atât neîncrederea în sistemul medical, cât și lipsa resurselor materiale.

Astfel, părinții au arătat că nu sunt convinși de faptul că noul diagnostic stabilit de medicii din cadrul spitalului este corect, având în vedere că alți copii, cu același diagnostic, au decedat, iar fiica lor este bine, merge și aleargă, precum și faptul că doresc ca medicii și managerul spitalului să își asume întreaga răspundere și să îi asigure că copilul va supraviețui intervenției chirurgicale. De asemenea, în special tatăl N. P. și-a exprimat nemulțumirea cu privire la faptul că spitalul nu asigură hrana necesară copiilor internați, astfel încât, după intervenția chirurgicală a fost nevoit să procure hrana pentru copilul aflat în spital. Tatăl și-a motivat refuzul și prin faptul că pentru intervențiile anterioare a procurat medicamente pentru copil și, deși Casa de Asigurări de Sănătate a promis că va deconta contravaloarea acestora, nu a primit acești bani. Părinții invocă și atitudinea cadrelor medicale și a managerului spitalului care, de față cu copilul, au țipat la ei și nu au respectat protocoalele medicale, susținând că starea în care se află copilul a fost determinată de faptul că în anul 2016, contrar protocoalelor, pentru două luni a fost întreruptă chimioterapia. Nu în ultimul rând, părinții invocă faptul că fiica lor este speriată și nu mai dorește să stea în spital și să fie supusă unor noi intervenții chirurgicale și tratamente.

În drept, instanța, având în vedere că prezenta cerere a fost formulată pe calea ordonanței președințiale, urmează să analizeze dacă sunt întrunite condițiile speciale pentru admisibilitatea acestei proceduri, existența sau inexistența acestor condiții determinând necesitatea analizării temeiniciei cererii.

Astfel, potrivit dispozițiilor art.997 Cod procedură civilă, procedura ordonanței președințiale este una specială, care permite instanței ca, stabilind că în favoarea reclamantului există aparența de drept, să ia măsuri provizorii în cazuri grabnice, pentru păstrarea unui drept care s-ar păgubi prin întârziere, pentru prevenirea unei pagube iminente și care nu s-ar putea repara, precum și pentru înlăturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executări.

Din dispozițiile enunțate, rezultă necesitatea îndeplinirii cumulative a condițiilor privind aparența unui drept, urgența măsurii ce se solicită a fi luată de instanță, neprejudecarea fondului dreptului și caracterul vremelnic al măsurii ordonate.

În cauza de față, instanța reține că dreptul invocat de reclamantă este dreptul copilului N. B. P. la sănătate și asistență medicală, drept prevăzut de art.46 alin.1 din Legea nr.272/2004, și care, având în vedere starea medicală a copilului, poate fi afectat prin întârzierea tratamentului, fapt ce dovedește urgența măsurii solicitată de către reclamantă, măsură ce va dura doar până la pronunțarea instanței în dosarul nr. (…) al Judecătoriei Răducăneni în care reclamanta solicită obligarea pârâților la continuarea demersurilor în vederea respectării dreptului la sănătate a copilului N. B. P.

În consecință, față de cele arătate, instanța constată că în cauză sunt îndeplinite condițiile prevăzute de art.997 Cod procedură civilă, astfel încât cererea apare ca admisibilă pe calea procedurii ordonanței președințiale.

Referitor la temeinicia sesizării, instanța reține că, așa cum a arătat în paragrafele anterioare, copilul N. B. P., aflat în grija părinților săi N. M. și N. P., a fost diagnosticat, de la o vârstă foarte fragedă, cu nefroblastom rinichi drept, care, în ciuda intervențiilor chirurgicale și a chimioterapiei, a recidivat. Potrivit recomandărilor medicului curant, susținute de șeful clinicii oncologie din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „ SF. M.” Iași, se impune reluarea tratamentului, fiind pus în discuție inclusiv transplantul de celule stem, o clinică din Timișoara dându-și acordul pentru internarea și evaluarea copilului, dar părinții refuză internarea și continuarea tratamentului.

Referitor la motivele invocate de părinți, instanța reține că acestea vizează atât aspecte materiale, legate de lipsa resurselor financiare, cât și lipsa încrederii în cadrele medicale și diagnosticul stabilit. Cu privire la aspectele materiale, instanța reține că din actele depuse la dosar rezultă interesul și disponibilitatea autorităților locale și a reclamantei de a ajuta familia pentru a asigura deplasarea acesteia la Timișoara, astfel încât susținerile pârâților privind aspectele financiare nu pot fi reținute de instanță. Referitor la neîncrederea exprimată de pârâți cu privire la diagnostic și tratamentul recomandat de medici, instanța, având în vedere actele medicale depuse la dosar, acte emise de medici specialiști, nu a identificat motive să se îndoiască de veridicitatea diagnosticului. Mai mult, înțelegând faptul că este foarte greu pentru un părinte să accepte un diagnostic atât de dur pentru copilul său, instanța apreciază că internarea copilului în spital permite efectuarea unor noi analize care să confirme sau să infirme diagnosticul inițial, dar și, în cazul confirmării diagnosticului, reluarea urgentă a terapiei astfel încât să se poată asigura copilului cea mai bună stare de sănătate pe care o poate atinge în situația sa. De asemenea, instanța nu poate nega faptul că copilul, în vârstă de 8 ani, dezaprobă orice intervenție medicală, arătând că nu mai vrea să vadă ace și dorește să stea cât mai mult acasă, împreună cu fratele și cu părinții, dar apreciază că tocmai în aceste momente este necesar ca părinții, în special mama, de care copilul este foarte atașat, să conștientizeze importanța reluării tratamentului și să susțină copilul, să-i creeze un mediu care să-i imprime convingerea că printr-un tratament adecvat se va însănătoși.

Raportat la toate aceste motive, instanța constată că pentru asigurarea dreptului la sănătate al copilului N. B. P. se impune ca aceasta să beneficieze de investigații medicale și de continuarea tratamentului de specialitate într-o unitate medicală.

În drept, instanța reține că pârâții N. M. și N. P., împreună cu copii N. B. P. și T. D., fiul pârâtei dintr-o căsătorie anterioară, formează o familie, relațiile dintre membrii familiei fiind ocrotite atât de normele interne, respectiv art.26 din Constituție care impun autorităților publice să respecte și să ocrotească viața intimă, familială și privată, cât și de Convenția Europeană a Drepturilor Omului care, prin art.8, statuează că orice persoană are dreptul la respectarea vieții sale private și de familie și interzice amestecul unei autorități publice în exercitarea acestui drept, exceptând cazul în care acesta este prevăzut de lege și constituie, într-o societate democratică, o măsură necesară pentru securitatea națională, siguranța publică, bunăstarea economică a țării, apărarea ordinii și prevenirea faptelor penale, protecția sănătății, a moralei, a drepturilor și a libertăților altora.

În cadrul familiei, relațiile dintre părinți și copii lor minori se circumscriu noțiunii de autoritate părintească definit ca ansamblul de drepturi și îndatoriri care privesc atât persoana, cât și bunurile copilului și aparțin în mod egal ambilor părinți, care trebuie să exercite autoritatea părintească numai în interesul superior al copilului, conform dispozițiilor art.483 Cod civil.

Potrivit dispozițiilor art.487 Cod civil, în exercitarea autorității părintești, părinții au dreptul și îndatorirea de a crește copilul, îngrijind de sănătatea și dezvoltarea lui fizică, psihică și intelectuală, de educația, învățătura și pregătirea profesională a acestuia, potrivit propriilor convingeri, însușirilor și nevoilor copilului, ei sunt datori să dea copilului orientarea și sfaturile necesare exercitării corespunzătoare a drepturilor pe care legea le recunoaște acestuia.

În legătura cu dispoziția anterior menționată, prin art.46 din Legea nr.272/2004, legea recunoaște copilului dreptul de a se bucura de cea mai bună stare de sănătate pe care o poate atinge și de a beneficia de servicii medicale și de recuperare pentru asigurarea realizării efective a acestui drept, părinții fiind obligați să solicite asistență medicală pentru a asigura copilului cea mai bună stare de sănătate pe care o poate atinge și pentru a preveni situațiile care pun în pericol viața, creșterea și dezvoltarea copilului.

Din dispozițiile legale anterior menționate, instanța reține că dreptul la sănătate al copilului este realizat efectiv prin deciziile pe care părinții le iau în exercitarea autorității părintești cu privire la persoana copilului în cadrul relațiilor de familie, relații ocrotite de lege împotriva intervențiilor autorităților publice, cu excepția cazului în care intervenția este prevăzută de lege și constituie, într-o societate democratică, o măsură necesară pentru securitatea națională, siguranța publică, bunăstarea economică a țării, apărarea ordinii și prevenirea faptelor penale, protecția sănătății, a moralei, a drepturilor și a libertăților altora.

În cauza de față, instanța constată că obligarea părinților, contrar convingerii acestora, să interneze copilul, diagnosticat cu nefroblastom rinichi drept cu histologie nefavorabilă și metastaze pulmonare, într-o unitate medicală în vederea continuării investigațiilor și a tratamentului de specialitate, constituie o ingerință în viața de familie, respectiv în dreptul recunoscut părinților de a dispune cu privire la persoana copilului, astfel încât se impune a se cerceta dacă măsura este prevăzută de lege, îndeplinește un scop legitim și este necesară într-o societate democratică.

Așa instanța a arătat anterior, legea, prin dispozițiile art.997 Cod procedură civilă, permite ca, în cauze urgente, instanța să intervină și să dispună măsuri vremelnice menite să asigure păstrarea unui drept care s-ar păgubi prin întârziere, admisibilitatea procedurii fiind deja analizată și recunoscută în paragrafele anterioare, astfel încât intervenția autorității judecătorești este prevăzută de lege.

Referitor la scopul ingerinței, instanța constată că prin această procedură se urmărește protejarea dreptului la sănătate al copilului N. B. P., în vârstă de 8 ani, drept prevăzut în mod expres de dispozițiile art.46 din Legea nr.272/2004, astfel încât, nu doar că este legitimă, dar ingerința este și absolut necesară într-o societate democratică obligată să respecte drepturile tuturor cetățenilor săi și să ia măsuri pentru ocrotirea acestora, cu atât mai mult în cazul celor care, din cauza vârstei fragede, se află în imposibilitate de a-și exprima consimțământul valabil, conștient cu privire la propria persoană.

În consecință, față de cele arătate, instanța constată că cererea este admisibilă și întemeiată, iar măsura solicitată este legitimă și necesară, astfel încât va admite acțiunea formulată de reclamanta Direcția Generală de Asistență Socile și Protecția Copilului Iași și va obliga pe pârâții N. M. și N. P. să interneze pe copilul N. B. P. într-o unitate medicală de specialitate în vederea continuării investigațiilor și a tratamentului de specialitate, măsura urmând să producă efecte până la momentul soluționării dosarului nr.(…) al Judecătoriei Răducăneni.

Instanța urmează să ia act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.”

Împotriva acestei sentințe a declarat apel pârâtul (…), invocând faptul că la prima operație copilul nu a fost tratat corespunzător, stând în spital o săptămână fără folos. De asemenea, susține acesta faptul că a fost nevoit să procure medicamente din străinătate, pe care nu i le-a decontat nimeni, fiind supărat și pentru faptul că minora a fost diagnosticată greșit. După ce părinții i-au făcut PET-CT copilului li s-a cerut să meargă pe cont propriu pentru investigații și continuarea tratamentului, inclusiv la Timișoara și, de asemenea, când s-au prezentat la spital i s-a reproșat mamei că operația care se impune se poate realiza și în Iași.

Față de faptul că nu i s-a administrat tratament copilului  timp de 2 luni, starea sa s-a agravat, încălcându-se prin aceasta legea și protocolul medical.

Mai solicită apelantul ca minorei să-i fie asigurată hrana specială întrucât aceasta nu poate mânca ce i se oferă la spital, stând în comă 6 zile din această cauză,.

Tot prin motivele de apel solicită (…) să i se plătească medicamentele pe care le-a procurat din străinătate, contravaloarea calului menționat în ancheta socială, de 40 milioane, daune morale și dobândă, avându-se în vedere și faptul că i s-au furat inclusiv medicamentele copilului în condițiile în care deși pe fișa medicală se menționa că i se administrau 5 pungi de sânge, în realitate i se puneau 2 sau 3, dar și pentru faptul că i s-a administrat 2 ani copilului morfină fără ca părinții să cunoască acest aspect, fără a fi fost obținut acordul lor.

Cum nu are bani să meargă nici până la Iași, solicită apelantul să i se asigure salvare și personal medical specializat ori de câte ori li se face o solicitare din partea Spitalului din Timișoara, o persoană de încredere să rămână acasă cu fratele minorei, să i se întocmească asigurare de viață copilului, să li se asigure mâncare în spital, alta decât cea asigurată de către spital, să li se asigure un anumit tip de apă minerală, să li se asigure părinților cazare în spital

În final, arată că este de acord ca minorei să i se facă doar analize și ecograf, pentru restul tratamentelor neavând nici un drept cadrele medicale.

Solicită, în consecință, admiterea apelului.

Intimata Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași a formulat întâmpinare, solicitând respingerea apelului.

Arată că instanța de fond a pronunțat o hotărâre legală și temeinică, în sensul că a interpretat și aplicat corect prevederile legale invocate în cauză cât și materialul probator depus la dosar. Din continutul cererii de apel a constatat faptul că apelantul (…) nu aduce critici sentinței instanței de fond. Din punctul său de vedere, prin sesizarea făcută, apelantul nu și-a motivat apelul, ci doar a făcut o listă de revendicări către autoritățile statului: să se acorde transport gratuit la Spitalul din Timișoara pentru ambii părinți, să i se acorde copilului doctor specialist, o persoană de încredere să rămână acasă cu fratele minorei în cauză, să i se întocmească asigurare de viață copilului, să li se asigure mâncare în spital, alta decât cea asigurată de către spital, să li se asigure un anumit tip de apă minerală, să li se asigure părinților cazare în spital, să i se facă copilului doar analize și ecografie, fără alte tratamente.

Menționează faptul că instituția intimată împreună cu alte instituții, inclusiv o asociație neguvernamentală, au făcut eforturi pentru a proteja dreptul copilului la sănătate, atât înainte de promovarea acțiunii de față cât și ulterior comunicării acestei sentințe către DGASPC Iași și părinți.

Astfel, după comunicarea sentinței instanței a luat legătura cu doctorul specialist din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Loius Ț., prof. doctor A. S., în vederea reprogramării copilului având în vedere că programarea făcută pentru zilele de 20.11-24.11.2017 expirase (adresa nr. …/17.11.2017 a Spitalului Timișoara, depusă la dosar).

În colaborare cu Serviciul Județean de Ambulanță Iași și cu Primăria Răducăneni, precum și cu sprijinul financiar oferit de Fundația HHC România, care a asigurat familiei suma de 1000 lei, minorei i s-a asigurat transportul către Spitalul din Timișoara, pentru data de 12.12.2017, minora fiind însoțită la unitatea medicală de către mamă.

În data de 06.12.2017, reprezentanții DGASPC Iași și ai Primăriei Răducăneni au consiliat părinții în vederea deplasării copilului către unitatea medicală, ocazie cu care atât tatăl cât și mama si-au exprimat acordul ( declaratii înregistrate la Primăria Răducăneni sub nr. 8359 și 8350/17.12.2017)..

Raportat la cele arătate mai sus, consideră intimata că apelul formulat de către (…) a rămas fară obiect prin punerea în executare a sentinței, totodată având în vedere faptul că apelantul nu a adus critici sentinței instanței de fond.

În apel s-a administrat proba cu înscrisuri.

Analizând actele si lucrările dosarului prin prisma motivelor de apel invocate și raportat la dispozițiile legale incidente în cauză, Tribunalul constată că apelul este neîntemeiat, astfel că îl va respinge, pentru considerentele ce succed:

Prin sentința azi apelată Judecătoria Răducăneni a admis cererea formulată pe cale de ordonanță președințială de reclamanta Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copiluluii Iași în contradictoriu cu pârâții N. M. și N. P. și a obligat pârâții la internarea copilului N. B. P., fiica lui P. și M., născută la data de 23.03.2009, într-o unitate medicală de specialitate în vederea continuării investigațiilor și a tratamentului de specialitate, apreciind că față de înscrisurile depuse la dosar și situația de fapt probată în cauză, constatând îndeplinite condițiile de admisibilitate ale ordonanței președințiale, internarea copilului N. B. P. într-o unitate medicală de specialitate în vederea continuării investigațiilor și a tratamentului de specialitate se impune cu necesitate.

A reținut prima instanță faptul că această măsură, dispusă chiar contrar convingerii părinților, este o ingerință în viața de familie, respectiv în dreptul recunoscut părinților de a dispune cu privire la persoana copilului, însă aceasta urmărește un scop legitim, anume protejarea dreptului la sănătate al copilului N. B. P., în vârstă de 8 ani și este și necesară într-o societate democratică obligată să respecte drepturile tuturor cetățenilor săi și să ia măsuri pentru ocrotirea acestora, cu atât mai mult în cazul celor care, din cauza vârstei fragede, se află în imposibilitate de a-și exprima consimțământul valabil, conștient cu privire la propria persoană.

Prin motivele apelului formulat de (…) acesta a invocat nemulțumiri față de cadrele medicale cu care ei sau minora au intrat în contact cu ocazia diverselor spitalizări ale copilului sau a investigațiilor pe care le-au făcut acestuia, formulând (…) solicitări de a căror rezolvare înțelege să condiționeze prezentarea minorei la spital pentru continuarea investigațiilor medicale și a tratamentului necesar pentru ameliorarea stării de sănătate.

Apelantul nu a formulat așadar critici cu privire la condițiile de admisibilitate ale ordonanței președințiale, cale procedurală aleasă de reclamantă față de obiectul cauzei și situația de fapt din speță, criticile sale nefiind nici cu privire la temeinicia sentinței în condițiile în care acesta este conștient de necesitatea asigurării de urgență a tratamentului de specialitate pentru minoră.

Motivele de nemulțumire din declarația de apel exprimă în fapt solicitarea unui ajutor față de situația în care se găsesc pârâții nu numai din punct de vedere familial, dar mai degrabă material, în condițiile în care revendicările formulate se reduc, toate, la situația financiară a familiei, la banii pe care i-au cheltuit pe medicamente fără a-i mai recupera sau pe hrana pe care au fost nevoiți să o procure pe perioada cât minora s-a aflat sub tratament, precum și la faptul că nu dispun de resurse financiare pentru a putea continua investigațiile medicale.

Din înscrisurile depuse la dosar de intimată în apel, Tribunalul reține faptul că reclamanta Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași a întreprins demersuri pentru a asigura familiei pârâte condiții care să le permită deplasarea către o unitate spitalicească din altă localitate, încercând să răspundă astfel solicitării venite din partea familiei de a-i fi asigurate cheltuielile în acest scop.

Astfel, reclamanta Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași prin intermediul Centrului Zonal Cozmești a primit suma de 1000 lei din partea fundației HHC-România pentru susținerea familiei cu ocazia deplasării la Timișoara, sumă de bani pe care a înmânat-o pârâtei N. M., astfel cum atestă procesul verbal nr. 1141/11.12.2017, anexat întâmpinării.

De asemenea, a solicitat și obținut asistență din partea Serviciului Județean de Ambulanță Iași în vederea deplasării minorei N. B. P. și a mamei sale, N. M., la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Loius Ț., astfel cum atestă adresa nr. 7817/07.12.2017, depusă la dosarul de apel.

Tot reclamanta a ținut și legătura cu doctorul specialist din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Loius Ț. din Timișoara, prin prof. doctor A. S., în vederea reprogramării copilului avându-se în vedere că programarea făcută pentru zilele de 20.11-24.11.2017 expirase (adresa nr. …/17.11.2017 a Spitalului Timișoara, depusă la dosar, f. 47 fond).

În data de 06.12.2017, reprezentanții DGASPC Iași și ai Primăriei Răducăneni au consiliat părinții în vederea acceptării deplasării copilului către unitatea medicală, ocazie cu care atât tatăl cât și mama au formulat și ei solicitări scrise în sensul aprobării unui echipaj de ambulanță și medic specialist pentru deplasarea la Timișoara pentru investigații medicale și tratament (declaratii înregistrate la Primăria Răducăneni sub nr. 8359 și 8350/17.12.2017, depuse la dosar în apel, anexat întâmpinării).

La data de 11.12.2017, după cum rezultă din Raportul de vizită depus la dosar, întocmit de intimată prin Centrul Zonal Cozmești, au avut loc ultimele discuții cu părinții minorei, aceștia au permis accesul în locuință, li s-a explicat că minora și mama sa vor fi preluate de la domiciliu și se vor deplasa cu ambulanța până la Timișoara, iar la termenul din data de 19.12.2017 reprezentanta intimatei a confirmat faptul că minora a fost deja internată în clinica din Timișoara și a fost deja examinată medical.

Tribunalul reține că ulterior pronunțării sentinței primei instanțe, având în vedere și caracterul executoriu al acesteia, sentința primei instanțe a fost executată, apelul formulat de N. P. urmând a fi respins.

Câtă vreme acesta nu a contestat urgența măsurii impuse de sentința primei instanțe și nici nu a formulat critici vizând oportunitatea sau temeinicia acestei măsuri, ci doar a solicitat asistență medicală și materială, iar o asemenea asistență a fost asigurată chiar de către intimată prin demersurile întreprinse de aceasta, Tribunalul constată că apelul este neîntemeiat.

Dreptul la sănătate al copilului, la care face referire art. 46 din Legea nr. 272/2004, impune părinților obligația să solicite asistență medicală pentru a asigura copilului cea mai bună stare de sănătate pe care o poate atinge și pentru a preveni situațiile care pun în pericol viața, creșterea și dezvoltarea copilului. Sub acest aspect corect a evaluat prima instanță faptul că obligarea părinților prin hotărâre judecătorească la internarea copilului N. B. P. într-o unitate medicală de specialitate în vederea continuării investigațiilor și a tratamentului de specialitate se impune chiar în absența acordului părinților câtă vreme această măsură urmărește un scop legitim, apărarea și asigurarea sănătății și, în final a vieții minorei, fiind necesară într-o societate democratică obligată să ia măsurile oportune pentru ocrotirea cetățenilor săi.

Criticile apelantului în sensul condiționării executării unei asemenea măsuri de faptul asigurării anumitor cerințe materiale sunt din acest punct de vedere neîntemeiate, Tribunalul apreciind că o asemenea măsură nu poate fi împiedicată de condiționări de ordin material din partea reprezentanților legali ai copilului, în condițiile în care aceștia sunt cei obligați în primul rând de lege să ia toate măsurile pentru a asigura copilului condițiile pentru o stare de sănătate cât mai bună.

Instanța de fond a apreciat deci legal și temeinic că față de situația de fapt din cauză și de natura dreptului ocrotit, poate trece peste opunerea părinților de a prezenta copilul la spital, întrucât statul este obligat a lua măsurile necesare pentru ocrotirea propriilor cetățeni, în cauză fiind sesizat faptul că decizia părinților de a refuza investigațiile medicale este în vădită contradicție cu interesul superior al copilului și cu dreptul acestuia la integritate fizică, sănătate și la viață.

Pentru aceste considerente Tribunalul, în temeiul disp. art. 480 cod procedură civilă, va respinge  apelul formulat de (…) împotriva sentinței civile nr. 350/27.11.2017 a Judecătoriei Răducăneni, pe care o va păstra.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

Respinge apelul declarat de (…) împotriva sentinței civile nr. 350/27.11.2017 a Judecătoriei Răducăneni, pe care o păstrează.

Definitivă.

Pronunțată în ședință publică azi, 19.12.2017.

 

Citeşte mai mult despre , , , , ! Pentru condiţiile de publicare pe JURIDICE.ro detalii aici.
Urmăriţi JURIDICE.ro şi pe LinkedIn LinkedIn JURIDICE.ro WhatsApp WhatsApp Channel JURIDICE Threads Threads JURIDICE Google News Google News JURIDICE

(P) JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill şi My Justice.

Login | Pentru a putea posta comentarii trebuie să fiţi abonat. Dacă încă nu sunteţi, click aici pentru a afla despre avantaje!

Lasă un răspuns

Arii de practică
Achiziţii publice
Afaceri transfrontaliere
Arbitraj
Asigurări
Banking
Business
Concurenţă
Construcţii
Contencios administrativ
Contravenţii
Corporate
Cyberlaw
Cybersecurity
Data protection
Drept civil
Drept comercial
Drept constituţional
Drept penal
Dreptul familiei
Dreptul muncii
Dreptul Uniunii Europene
Dreptul penal al afacerilor
Dreptul sportului
Drepturile omului
Energie
Fiscalitate
Fuziuni & Achiziţii
Gambling
Health & Pharma
Infrastructură
Insolvenţă
Litigation
Malpraxis medical
Media & publicitate
Mediere
Piaţa de capital
Procedură civilă
Procedură penală
Proprietate intelectuală
Protective
Protecţia animalelor
Protecţia consumatorilor
Protecţia mediului
Recuperare creanţe
Sustenabilitate
Telecom
Transporturi

Parteneri arii de practică  Specialişti


JURIDICE.ro
Main page
Cariere
Evenimente ⁞ 
Dezbateri
Profesionişti
Lawyers Week
WinLaw.ro
VIDEO
Servicii
Flux noutăţi
Selected ⁞ 
Comunicate
Avocaţi
Executori
Notari
Sistemul judiciar
Studenţi / JURIDICE NEXT
RSS  Publicare comunicate profesionale
Articole
Essentials
Interviuri
Opinii
Revista de note, studii şi opinii juridice
ISSN 2066-0944
       Studii şi note de studiu
Revista revistelor
Autori  Condiţii de publicare articole
Jurisprudenţă
Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene
Curtea Constituţională
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
       Jurisprudenţă curentă ÎCCJ
       Dezlegarea unor chestiuni de drept
       Recurs în interesul legii
Curţi de apel ⁞ 
Tribunale ⁞ 
Judecătorii

Legislaţie
Proiecte legislative
Monitorul Oficial al României
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Proiecte speciale
Cărţi
Covid-19 Legal React
Creepy cases
Life
Mesaje de condoleanţe
Povestim cărţi
Războiul din Ucraina
Wisdom stories