Secţiuni » Arii de practică » Business » Drept comercial
Drept comercial
ConferinţeCărţiProfesionişti

CJUE. C-289/17, Collect Inkasso e.a. O hotărâre judecătorească pronunțată fără ca debitorul să fi fost informat în legătură cu adresa instanței căreia îi trebuie adresat răspunsul, în fața căreia trebuie să se prezinte sau, dacă este cazul, la care poate fi introdusă o cale de atac împotriva acestei hotărâri poate fi certificată ca titlu executoriu european? Prof. dr. Camelia Toader, judecator raportor


28.02.2018 | JURIDICE.ro
Secţiuni: CJUE, Drept civil, Drept comercial, Dreptul Uniunii Europene, Jurisprudență, Selected
JURIDICE - In Law We Trust

Trimitere preliminară – Cooperare judiciară în materie civilă și comercială – Regulamentul (CE) nr. 805/2004 – Titlu executoriu european pentru creanțele necontestate – Condiții de certificare – Standarde minime aplicabile procedurilor privind creanțele necontestate – Drepturile debitorului – Lipsa menționării adresei instituției căreia îi poate fi adresată o contestație a creanței sau la care poate fi introdusă o cale de atac împotriva hotărârii

Judecătorul raportor în această cauză a fost prof. dr. Camelia Toader, judecătorul român la Curtea de Justiție a Uniunii Europene.

Tartu Maakohus (Tribunalul de Primă Instanță din Tartu, Estonia) a fost sesizat cu cinci cauze în care situațiile de fapt sunt similare.

La 4 ianuarie 2008, Collect Inkasso a introdus trei cereri de procedură simplificată de somație de plată în fața acestei instanțe împotriva domnilor Aint, Palm și Oikimus în scopul recuperării a trei creanțe diferite.

Cererile de procedură simplificată de somație de plată, invitațiile de a plăti adresate debitorilor de instanța menționată și formularele de opoziție au fost notificate domnului Aint cu concursul poliției cel târziu la 11 martie 2009, domnului Palm prin predare, acesta semnând de primire la 16 februarie 2008 și domnului Oikimus, prin predare, sora acestuia semnând de primire la 30 ianuarie 2008. O invitație de a plăti, suplimentară față de cea inițială, dispusă de aceeași instanță, a fost notificată prin predare domnului Aint, acesta semnând de primire la 25 mai 2009.

Întrucât debitorii nu au formulat nicio opoziție, Tartu Maakohus (Tribunalul de Primă Instanță din Tartu) a adoptat împotriva lor mai multe ordonanțe cuprinzând somații de plată a creanțelor, însoțite de dobânzi de întârziere și/sau de cheltuieli de procedură.

Aceste ordonanțe au fost notificate domnilor Aint, Palm și, respectiv, Oikimus, prin predare, de primire semnând fie aceștia personal, fie un membru al familiei lor, cu excepția uneia dintre aceste ordonanțe, adoptată la 30 martie 2009, împotriva domnului Palm, care nu i‑a fost notificată acestuia. Prin urmare, cu excepția acestei din urmă ordonanțe, celelalte au dobândit putere de lucru judecat.

La 7 iunie 2016, Collect Inkasso a sesizat Tartu Maakohus (Tribunalul de Primă Instanță din Tartu) cu trei cereri prin care a solicitat certificarea ca titluri executorii europene a ordonanțelor pronunțate.

Prin ordonanțele din 16 august 2016, Tartu Maakohus (Tribunalul de Primă Instanță din Tartu) a respins aceste cereri de certificare, constatând că debitorii nu fuseseră informați nici prin actele de sesizare a instanței, nici prin ordonanțele pronunțate împotriva lor în legătură cu adresa instanței căreia își puteau adresa răspunsurile sau în fața căreia puteau să se prezinte ori, dacă era cazul, la care puteau contesta aceste ordonanțe. În consecință, Tartu Maakohus (Tribunalul de Primă Instanță din Tartu) a refuzat să elibereze certificatele de titlu executoriu european ca urmare a nerespectării condițiilor prevăzute la articolul 6 alineatul (1) litera (c), la articolul 17 litera (a) și la articolul 18 din Regulamentul nr. 805/2004. În ceea ce privește ordonanța din 30 martie 2009 pronunțată împotriva domnului Palm, această instanță a constatat de asemenea că ea nu fusese notificată debitorului în conformitate cu cerințele prevăzute la articolele 13 și 14 din acest regulament.

La 5 octombrie 2016, Collect Inkasso a sesizat aceeași instanță cu o opoziție împotriva ordonanțelor din 16 august 2016 în scopul de a obține anularea lor și emiterea titlurilor executorii europene solicitate.

La 15 august 2008, ITM Inkasso a introdus o cerere de procedură simplificată de somație de plată la Tartu Maakohus (Tribunalul de Primă Instanță din Tartu) împotriva doamnei Noor în vederea recuperării unei creanțe.

După ce i‑a adresat o invitație de a plăti, Tartu Maakohus (Tribunalul de Primă Instanță din Tartu) i‑a notificat debitoarei la 20 decembrie 2008, prin predare, aceasta semnând de primire, cererea de procedură simplificată de somație de plată, invitația de a plăti și formularul de opoziție.

În lipsa unei opoziții, la 21 aprilie 2009, această instanță a adoptat o ordonanță cuprinzând o somație de plată a creanței, însoțită de cheltuieli de procedură. Ordonanța menționată a fost notificată debitoarei prin predare, aceasta semnând de primire la 4 mai 2009, dobândind astfel putere de lucru judecat.

La 21 octombrie 2016, ITM Inkasso a sesizat instanța de trimitere cu o cerere prin care a solicitat certificarea ca titlu executoriu european a ordonanței menționate.

La 4 septembrie 2007, Bigbank a introdus o cerere de procedură simplificată de somație de plată la Tartu Maakohus (Tribunalul de Primă Instanță din Tartu) împotriva domnului Konjarov în scopul recuperării unei creanțe.

După ce i‑a adresat o invitație de a plăti, Tartu Maakohus (Tribunalul de Primă Instanță din Tartu) i‑a notificat debitorului la 20 noiembrie 2008, prin predare, mama acestuia semnând de primire, cererea de procedură simplificată de somație de plată, invitația de a plăti și formularul de opoziție.

În lipsa unei opoziții, la 6 martie 2009, această instanță a adoptat o ordonanță cuprinzând o somație de plată a creanței, însoțită de cheltuieli de procedură. Ordonanța menționată a fost notificată debitorului prin predare, mama acestuia semnând de primire la 11 martie 2009, dobândind astfel putere de lucru judecat.

La 2 ianuarie 2017, Bigbank a sesizat instanța de trimitere cu o cerere prin care a solicitat certificarea ca titlu executoriu european a ordonanței menționate.

În scopul de a se pronunța cu privire la opozițiile formulate de Collect Inkasso, precum și la cererile de certificare introduse de ITM Inkasso și de Bigbank, instanța de trimitere consideră necesar să se clarifice conținutul cerințelor minime enunțate la articolul 17 litera (a) și la articolul 18 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 805/2004, în special în ceea ce privește menționarea adresei instituției căreia îi trebuie adresat răspunsul sau în fața căreia trebuie să se prezinte debitorul ori, dacă este cazul, la care poate fi introdusă o cale de atac împotriva unei hotărâri judecătorești cuprinzând o somație de plată.

În această privință, instanța de trimitere arată că documentele transmise debitorilor în discuție în litigiile principale, respectiv cererile de procedură simplificată de somație de plată, invitațiile de a plăti și formularele de opoziție, precum și ordonanțele cuprinzând somațiile de plată nu cuprindeau mențiunea acestei adrese. Această instanță adaugă că celelalte cerințe de procedură, în special indicarea denumirii instituției, erau îndeplinite.

Potrivit instanței menționate, deși, din modul de redactare a articolului 17 din Regulamentul nr. 805/2004, rezultă că trebuie comunicate debitorului toate elementele indicate la acest articol, este în același timp probabil ca o persoană rezonabilă să fie în măsură să identifice adresa unei instituții, în speță pe cea a instanței de trimitere, atunci când cunoaște denumirea acelei instituții, întrucât această informație este accesibilă publicului.

În aceste condiții, Tartu Maakohus (Tribunalul de Primă Instanță din Tartu) a hotărât să suspende judecarea cauzei și să adreseze Curții următoarele întrebări preliminare:

„1) Articolul 17 litera (a) din Regulamentul […] nr. 805/2004 […] trebuie interpretat în sensul că, în actul de sesizare a instanței, în actul echivalent, în orice citație în vederea prezentării sau în documentele care le însoțesc, trebuie să se menționeze în mod expres toate datele prevăzute la [acest] articol […]? În special, potrivit articolului 3 alineatul (1) litera (b), articolului 6 alineatul (1) litera (c) și articolului 17 litera (a) [din acest] regulament, certificarea unei hotărâri judecătorești ca titlu executoriu european este exclusă în cazul în care debitorului nu i‑a fost adusă la cunoștință adresa instituției căreia îi trebuia adresat răspunsul, însă i‑au fost comunicate toate celelalte date prevăzute la [acest] articol 17 litera (a)?

2) Articolul 18 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul […] nr. 805/2004 […] trebuie interpretat în sensul că, în cazul în care procedura din statul membru de origine nu îndeplinește cerințele stabilite la articolul 17 din Regulamentul nr. 805/2004, remedierea neregularității presupune comunicarea în mod corespunzător către debitor prin hotărârea adoptată sau prin documentul însoțitor a tuturor datelor prevăzute la articolul 18 alineatul (1) litera (b) [din acest] regulament? În special, emiterea unui titlu executoriu european este exclusă în cazul în care debitorului nu i‑a fost notificată adresa instituției unde trebuie formulată calea de atac, însă i‑au fost aduse la cunoștință toate celelalte date prevăzute la [acest] articol 18 alineatul (1) litera (b)?”

Curtea (Camera a șaptea) declară: Articolul 17 litera (a) și articolul 18 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 805/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 aprilie 2004 privind crearea unui titlu executoriu european pentru creanțele necontestate trebuie interpretate în sensul că o hotărâre judecătorească pronunțată fără ca debitorul să fi fost informat în legătură cu adresa instanței căreia îi trebuie adresat răspunsul, în fața căreia trebuie să se prezinte sau, dacă este cazul, la care poate fi introdusă o cale de atac împotriva acestei hotărâri nu poate fi certificată ca titlu executoriu european.

:: Hotărârea

Cuvinte cheie: , , , , , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Ne bucurăm să aducem gândurile dumneavoastră la cunoştinţa comunităţii juridice şi publicului larg. Apreciem generozitatea dumneavoastră de a împărtăşi idei valoroase. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord, publicarea pe JURIDICE.ro nu semnifică asumarea de către noi a mesajului transmis de autor. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteţi ciţi aici. Pentru a publica pe JURIDICE.ro vă rugăm să luaţi în considerare Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

Autori JURIDICE.ro
Juristi
JURIDICE pentru studenti
JURIDICE NEXT

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

↑  Înapoi în partea de sus a paginii  ↑
Secţiuni          Noutăţi     Interviuri     Comunicate profesionişti        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie         Arii de practică          Note de studiu     Studii
 
© 2003-2023 J JURIDICE.ro