Secţiuni » Arii de practică » Business » Drept comercial
Drept comercial
ConferinţeCărţiProfesionişti

CJUE. C-64/17, Saey Home & Garden. Competența judiciară și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială. Existența unei clauze atributive de competență. Prof. univ. dr. Camelia Toader, judecător raportor
08.03.2018 | JURIDICE.ro

Secţiuni: Afaceri transfrontaliere, CJUE, Drept civil, Drept comercial, Dreptul Uniunii Europene, Jurisprudență, Selected
JURIDICE - In Law We Trust

Trimitere preliminară – Cooperare judiciară în materie civilă – Competența judiciară și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială – Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 – Articolul 25 – Existența unei clauze atributive de competență – Acord verbal fără confirmare scrisă – Clauză conținută în condițiile generale de vânzare menționate în facturi – Articolul 7 punctul 1 litera (b) – Contract de concesiune comercială între societăți cu sediul în două state membre distincte având ca obiect piața unui al treilea stat membru – Articolul 7 punctul 1 litera (b) a doua liniuță – Stabilirea instanței competente – Locul de executare a obligației caracteristice a unui asemenea contract

Judecătorul raportor în această cauză a fost prof. univ. dr. Camelia Toader, judecătorul român la Curtea de Justiție a Uniunii Europene.

Din dosarul prezentat Curții rezultă că Lusavouga are sediul în Cacia, Aveiro (Portugalia) și că spațiile sale comerciale se află în Portugalia. Activitatea acesteia constă în importul, exportul și comerțul cu ridicata de mașini, de utilaje și de alte echipamente. Rețeaua sa comercială acoperă, printre altele, teritoriul spaniol, pe care nu deține nicio sucursală ori unitate.

Saey Home & Garden este o societate cu sediul în Kortrijk (Belgia), dedicată fabricării și vânzării, printre altele, de echipamente și de ustensile de bucătărie marca „Barbecook”. Nici această societate nu dispune de o sucursală sau de o unitate pe teritoriul spaniol.

La sfârșitul anului 2013 sau la începutul anului 2014, părțile din litigiul principal au încheiat un contract de concesiune comercială al cărui obiect era promovarea și distribuirea în exclusivitate (cu excepția unui client), în Spania, la comercianții cu amănuntul și la consumatorii finali, de produse fabricate sub marca menționată mai sus.

Deși nu s‑a redactat niciun document scris care să constate încheierea acestui contract, instanța de trimitere consideră dovedită existența respectivului contract. În cadrul acestui contract, din luna ianuarie până în luna iulie 2014, Lusavouga a comandat aceste produse la Saey Home & Garden și le‑a comercializat în Spania.

Prin scrisoarea din 17 iulie 2014, Saey Home & Garden a informat Lusavouga că a decis să pună capăt parteneriatului lor.

La 19 iunie 2015, Lusavouga a chemat în judecată Saey Home & Garden la Tribunal de Comarca de Aveiro (Tribunalul de Arondisment Judiciar din Aveiro, Portugalia) pentru a obține obligarea acesteia la plata, printre altele, a sumei de 24 000 de euro corespunzând, pe de o parte, sumei de 10 000 de euro cu titlu de reparare a prejudiciului rezultat din acțiunile Saey Home & Garden, precum și din rezilierea prematură și subită a contractului de concesiune comercială și, pe de altă parte, sumei de 14 000 de euro cu titlu de indemnizație de clientelă.

Saey Home & Garden a ridicat o excepție de necompetență a instanțelor portugheze de a judeca litigiul principal, susținând, pe de o parte, că produsele în cauză au fost încărcate în Belgia și că Lusavouga s‑a ocupat de transport și, pe de altă parte, că punctul 20 din condițiile generale la care erau supuse vânzările acestor produse conținea o clauză atributivă de competență care preciza că litigiile urmează a fi soluționate de instanțele judecătorești din Kortrijk (Belgia).

Tribunal de Comarca de Aveiro (Tribunalul de Arondisment Judiciar din Aveiro) a respins excepția de necompetență și a apreciat că instanțele portugheze erau competente din punct de vedere internațional în temeiul articolului 7 punctul 1 litera (a) din Regulamentul nr. 1215/2012.

Saey Home & Garden a formulat apel împotriva acestei decizii la instanța de trimitere, Tribunal da Relação do Porto (Curtea de Apel din Porto, Portugalia), arătând, printre altele, că contractul de concesiune comercială în discuție în litigiul principal implică executarea unei prestări de servicii în Spania, acest din urmă stat membru fiind, așadar, locul de executare a obligațiilor contractuale. În plus, în opinia Saey Home & Garden, rezilierea abuzivă a unui contract intră în sfera „materiei contractuale” în sensul articolului 7 punctul 1 litera (a) din Regulamentul nr. 1215/2012, aspect care exclude competența instanțelor portugheze.

Instanța de trimitere subliniază că problema care trebuie soluționată este aceea de a stabili care instanțe dintre cele portugheze, belgiene ori spaniole au o competență internațională de a judeca litigiul principal. Pe de altă parte, în ipoteza în care instanțele portugheze ar fi necompetente să judece litigiul principal, instanța menționată consideră că va trebui să determine care instanțe dintre cele belgiene sau cele spaniole sunt competente să judece acest litigiu.

Considerând că soluționarea litigiului principal depinde de interpretarea dispozițiilor Regulamentului nr. 1215/2012, Tribunal da Relação do Porto (Curtea de Apel din Porto) a hotărât să suspende judecarea cauzei și să adreseze Curții următoarele întrebări preliminare:

„1) Cererea trebuie formulată în fața instanțelor belgiene, potrivit principiului de bază prevăzut la articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul nr. 1215/2012, pentru motivul că Belgia este țara în care pârâta are centrul de administrare și sediul?

2) Cererea trebuie formulată în fața instanțelor portugheze, potrivit articolului 7 punctul 1 literele (a) și (c) din Regulamentul nr. 1215/2012 [în temeiul articolului 5 alineatul (1) din același regulament], întrucât are ca obiect un litigiu care decurge dintr‑un contract de concesiune comercială, iar Portugalia este statul în care ar fi trebuit executate obligațiile reciproce prevăzute de contract?

3) Cererea trebuie formulată în fața instanțelor spaniole, potrivit articolului 7 punctul 1 literele (a) și (c) din Regulamentul nr. 1215/2012 [în temeiul articolului 5 alineatul (1) din același regulament], întrucât are ca obiect un litigiu care decurge dintr‑un contract de concesiune comercială, iar Spania este țara în care ar fi trebuit executate obligațiile reciproce prevăzute de contract?

4) Cererea trebuie formulată în fața instanțelor portugheze, potrivit articolului 7 punctul 1 litera (a) și litera (b) prima liniuță din Regulamentul nr. 1215/2012 [în temeiul articolului 5 alineatul (1) din același regulament], întrucât are ca obiect un litigiu care decurge dintr‑un contract‑cadru de concesiune comercială care, în ceea ce privește raportul dintre reclamantă și pârâtă, se împarte în mai multe contracte de vânzare, iar toate bunurile vândute trebuiau livrate în Portugalia, astfel cum a fost cazul livrării efectuate la 21 ianuarie 2014?

5) Cererea trebuie formulată în fața instanțelor belgiene, potrivit articolului 7 punctul 1 litera (a) și litera (b) prima liniuță din Regulamentul nr. 1215/2012 [în temeiul articolului 5 alineatul (1) din același regulament], întrucât are ca obiect un litigiu care decurge dintr‑un contract‑cadru de concesiune comercială care, în ceea ce privește raportul dintre reclamantă și pârâtă, se împarte în mai multe contracte de vânzare, iar toate bunurile vândute au fost livrate de pârâtă reclamantei în Belgia?

6) Cererea trebuie formulată în fața instanțelor spaniole, potrivit articolului 7 punctul 1 litera (a) și litera (b) prima liniuță din Regulamentul nr. 1215/2012 [în temeiul articolului 5 alineatul (1) din același regulament], întrucât are ca obiect un litigiu care decurge dintr‑un contract‑cadru de concesiune comercială care, în ceea ce privește raportul dintre reclamantă și pârâtă, se împarte în mai multe contracte de vânzare, iar toate bunurile vândute aveau destinații de livrare în Spania, în cadrul unor operațiuni realizate în această țară?

7) Cererea trebuie formulată în fața instanțelor portugheze, potrivit articolului 7 punctul 1 litera (a) și litera (b) [a doua] liniuță din Regulamentul nr. 1215/2012 [în temeiul articolului 5 alineatul (1) din același regulament], întrucât are ca obiect un litigiu care decurge dintr‑un contract‑cadru de concesiune comercială care, în ceea ce privește raportul dintre reclamantă și pârâtă, corespunde unei prestări de servicii efectuate de reclamantă în beneficiul pârâtei, prin care reclamanta favorizează dezvoltarea anumitor operațiuni care o interesează în mod indirect pe pârâtă?

8) Cererea trebuie formulată în fața instanțelor spaniole, potrivit articolului 7 punctul 1 litera (a) și litera (b) [a doua] liniuță din Regulamentul nr. 1215/2012 [în temeiul articolului 5 alineatul (1) din același regulament], întrucât are ca obiect un litigiu care decurge dintr‑un contract‑cadru de concesiune comercială care, în ceea ce privește raportul dintre reclamantă și pârâtă, corespunde unei prestări de servicii efectuate de reclamantă în beneficiul pârâtei, prin care reclamanta favorizează dezvoltarea anumitor operațiuni care o interesează în mod indirect pe pârâtă și care se desfășoară în Spania?

9) Cererea trebuie formulată în fața instanțelor portugheze, potrivit articolului 7 punctul 5 din Regulamentul nr. 1215/2012 [în temeiul articolului 5 alineatul (1) din același regulament], întrucât are ca obiect un litigiu care decurge dintr‑un contract de concesiune comercială, iar litigiul dintre reclamantă și pârâtă trebuie asimilat unui litigiu între un concedent și un agent situat în Portugalia?

10) Cererea trebuie formulată în fața instanțelor spaniole, potrivit articolului 7 punctul 5 din Regulamentul nr. 1215/2012 [în temeiul articolului 5 alineatul (1) din același regulament], întrucât are ca obiect un litigiu care decurge dintr‑un contract de concesiune comercială, iar litigiul dintre reclamantă și pârâtă trebuie asimilat unui litigiu între un concedent și un agent, care trebuie considerat ca având sediul în Spania, întrucât agentul va trebui să își execute obligațiile contractuale în această țară?

11) Cererea trebuie formulată în fața instanțelor belgiene, mai exact în fața unei instanțe din Kortrijk potrivit articolului 25 alineatul (1) din Regulamentul nr. 1215/2012 [în temeiul articolului 5 alineatul (1) din același regulament], având în vedere că, la punctul 20 din condițiile generale aplicabile tuturor vânzărilor efectuate de pârâtă către reclamantă, părțile au stabilit în scris o convenție atributivă de competență, cu efecte depline potrivit dreptului belgian, conform căreia „any dispute of any nature wathsoever shall be the exclusive jurisdiction of the courts of Kortrijk” [orice litigiu, de orice natură, va fi de competența exclusivă a instanțelor din Kortrijk]?

12) Potrivit dispozițiilor capitolului II secțiunile 2-7 din Regulamentul nr. 1215/2012 [în temeiul articolului 5 alineatul (1) din același regulament], cererea trebuie formulată în fața instanțelor portugheze, întrucât principalele criterii de legătură ale raporturilor contractuale dintre reclamantă și pârâtă privesc teritoriul și ordinea juridică portugheză?

13) Potrivit dispozițiilor capitolului II secțiunile 2-7 din Regulamentul nr. 1215/2012 [în temeiul articolului 5 alineatul (1) din același regulament], cererea trebuie formulată în fața instanțelor spaniole, întrucât principalele criterii de legătură ale raporturilor contractuale dintre reclamantă și pârâtă privesc teritoriul și ordinea juridică spaniolă?”

Curtea (Camera a șaptea) declară:

1) Articolul 25 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2012 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială trebuie interpretat în sensul că, sub rezerva verificărilor pe care trebuie să le efectueze instanța de trimitere, o clauză atributivă de competență, precum cea în discuție în litigiul principal, stipulată în condițiile generale de vânzare menționate în facturile emise de una dintre părțile contractante, nu îndeplinește cerințele acestei dispoziții.

2) Articolul 7 punctul 1 din Regulamentul nr. 1215/2012 trebuie interpretat în sensul că instanța competentă, în temeiul acestei dispoziții, să judece o cerere de despăgubire în legătură cu rezilierea unui contract de concesiune comercială, încheiat între două societăți care au sediile și care își desfășoară activitatea în state membre diferite, pentru comercializarea de produse pe piața națională a unui al treilea stat membru, pe teritoriul căruia niciuna dintre aceste societăți nu dispune de o sucursală sau de o unitate, este cea din statul membru în care se găsește locul prestării principale a serviciilor, așa cum rezultă din dispozițiile contractului, precum și, în lipsa unor astfel de dispoziții, cel al executării efective a contractului menționat, iar în cazul imposibilității de a‑l determina pe acest temei, cel al domiciliului prestatorului.

:: Hotărârea

Cuvinte cheie: , , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

Autori JURIDICE.ro
Juristi
JURIDICE pentru studenti
JURIDICE NEXT

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

↑  Înapoi în partea de sus a paginii  ↑

Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti