Secţiuni » JURIDICE NEXT » Universitaria
Universitaria
GrileDezbateriCărţiStudenţi
3 comentarii

Profesorul Ion Dogaru s-a stins. UPDATE: Mesaje de condoleanţe


19 martie 2018 | JURIDICE.ro

UNBR Caut avocat
Servicii JURIDICE.ro

Ion DOgaru

Luni, 19 martie 2018, avocaţii din Baroul Dolj deplâng trecerea la cele veşnice la data de 16 martie 2018 a domnului profesor Ion Dogaru, membru al Academiei Române şi al Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova, potrivit unui comunicat.

Dacă parte din ceea ce ne defineşte este ceea ce lăsăm în urmă, putem spune că domnul profesor Ion Dogaru este parte sau, mai bine spus, este chiar piatra de la temelia Facultăţii de Drept din Craiova, ale cărei cursuri au fost urmate de majoritatea avocaţilor doljeni.

Îi rămânem recunoscători nu numai pentru fondarea acestei instituţii juridice universitare, ci, mai ales, pentru îndrumarea primilor paşi în Lumea Dreptului a generaţiilor de jurişti din întreaga Oltenie, şi nu numai, care au avut privilegiul audierii primelor cursuri de Drept civil cu Domnia sa.

Ne luăm rămas bun de la Profesorul nostru de suflet, un om remarcabil, neobosit în munca şi în căutările sale, mereu plin de vitalitate şi cuprins de frenezia nesfârşitelor proiecte, de la cel care ne-a ajutat şi ne-a îndrumat, de la cel care a clădit caractere şi a şlefuit personalităţi. Toate acestea fac despărţirea cu atât mai grea, iar absenţa Domniei sale –  şi mai greu de acceptat.

Lumea Juridică îl va păstra mereu în memorie ca pe un veritabil arhitect de destine, ale cărui generozitate, devotament şi colegialitate vor inspira generaţiile viitoare.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!

Informăm colegii avocaţi care doresc să aducă un ultim omagiu că astăzi, 19 martie 2018, la ora 16.45, corpul neînsufleţit al domnului profesor Ion Dogaru va fi adus la Facultatea de Drept, unde se va oficia şi o slujbă, apoi va fi depus la Biserica Sf. Nicolae Ungureni din Craiova, iar înmormântarea va avea loc mâine, 20 martie 2018, ora 14.30.

Avocat Lucian Bernd Săuleanu
Decan al Baroului Dolj

***

Vineri, 16 martie 2018, corpul profesoral al Facultăţii de Drept a Universităţii din Craiova a anunțat cu imensă durere trecerea în nefiinţă a celui care a fost părintele învăţământului juridic superior craiovean, profesorul Ion Dogaru (1935-2018), potrivit unui comunicat.

Sunt zile triste pentru comunitatea noastră academică, pentru toţi cei care l-au cunoscut şi au avut privilegiul de a-i fi fost discipoli, colegi sau colaboratori.

Profesorul Ion Dogaru va rămâne în inima noastră un inegalabil maestru al pedagogiei în stare să impună, înarmat cu fineţea spiritului şi cu forţa sensibilităţii, modele demne de urmat.

A pornit la drum dintr-o zonă binecuvântată de Dumnezeu, despre care povestea cu atâta dragoste că aproape vedeai locurile şi oamenii Licuriciului natal. A avut şansa, precum în „Moromeţii” lui Preda, să fie printre norocoşii copii de ţărani susţinut de părinţi pentru a urma un traseu educaţional de excepţie: şcoala primară în satul natal, care azi îi poartă numele, a fost continuată în Târgu Cărbuneşti şi apoi la Şcoala Normală din Târgu Jiu.

Ulterior, Profesorul Ion Dogaru „a luat drumul Bucureştiului” spre a urma studiile universitare. A ales Faculatea de Drept, unde a avut marea şansă de a cunoaşte „generaţia de aur a corpului profesoral”, aşa cum mărturisea mai târziu, având la cursuri pe unii dintre cei mai mari profesori de drept. Reamintea numele lor cu dragoste şi recunoştinţă. Amprenta acestora se vede în tot ceea ce înseamnă act de educaţie sau carte scrisă de Profesorul şi Cercetătorul Ion Dogaru.

La începutul carierei este magistrat. Se simțea, din amintirea acestei perioade, că o parte din marea sa inimă a rămas acolo, în sala de judecată. Se destăinuia studenţilor şi le mărturisea din tainele profesiei de magistrat.

Din anul 1968 vine la Universitatea din Craiova, ca lector universitar, unde va parcurge cele mai importante etape ale devenirii sale profesionale şi ştiinţifice. Avea să spună mereu că „Universitatea din Craiova este cel mai longeviv dascăl al meu, pentru că ne-au legat fire, văzute sau nevăzute, dar simţite puternic mereu”. Îi încolţeşte un gând care capătă treptat conturul unui mare proiect: acela de a făuri în inima Olteniei o Facultate de Drept. Încercând să dea fiinţă unui vis al înaintaşilor, a purtat acest proiect tip de 22 de ani cât a slujit catedra de drept a Facultăţii de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii din Craiova.

Începe punerea în faptă a acestui proiect în anul 1990, cu tenacitate, pasiune şi încredere. Înalţă şi construieşte şi înalţă şi construieşte această Facultate de Drept, promovând tineri pe care îi antrenează în cercetare şi în perfecţionare prin doctorate în ţară şi în străinătate.

Generos prin structura sa internă, Profesorul le insuflă tinerilor pasiunea pentru munca permanentă, îi învaţă cu dragoste părintească să alunge pesimismul, să şteargă ridurile tristeţii şi neîncrederii în forţele lor, să spulbere micile oprelişti ale proiectelor în care îi antrenează.

Din iunie 2001 devine membru corespondent al Academiei Române, care îi conferă în ianuarie 2015 înalta distincţie „Meritul Academic”.

Una dintre primele lucrări ale Domniei Sale, premiată de Academia Română, Valenţele juridice ale voinţei, apărută la Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică în 1986, are putere de simbol. Cu o voinţă puternică a construit toată viaţă, a modelat instituţii şi oameni, sub o deviză pe care a transmis-o constant generaţiilor de studenţi: „Fiţi buni şi drepţi!”.

Ne-a părăsit, plecând spre Cele Înalte, Profesorul şi Decanul nostru, cel care a modelat generaţii de jurişti, cu întreaga sa energie clocotitoare, consumând pasiune şi oferind dăruire nemăsurată în toate marile proiecte asumate.

Exemplul vieţii Profesorului Ion Dogaru rămâne viu şi confirmă credinţa că vremea oamenilor mistuiţi de încrederea în forţa ştiinţei şi culturii nu poate trece!

Suntem alături de membrii Familiei îndurerate, cărora le transmitem profunda noastră tristeţe şi sincere condoleanţe.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!

* * *

Academia de Științe Juridice din România anunță cu profundă durere încetarea din viață a profesorului dr. Ion Dogaru, membru corespondent al Academiei Române și membru de onoare al Academiei noastre.

Fondator de școală juridică, academicianul Ion Dogaru a contribuit direct la formarea corpului profesoral al Facultății de Drept din cadrul Universității din Craiova și a modelat prin exemplu personal, prin numeroasele sale studii științifice în domeniul dreptului civil și al filozofiei dreptului, cercetarea juridică românească.

A publicat peste 70 de lucrări științifice și numeroase studii de specialitate dedicate problemelor dreptului.

Vasta sa operă științifică va rămâne un exemplu de dăruire pasionată pentru analiza teoriei dreptului, precum și un model de cercetare academică. Academicianul și profesorul Ion Dogaru va rămâne pentru juriștii români ca un Om care a avut și trăit din plin ”O viață dedicată Dreptului”.

Membrii Academiei de Științe Juridice din România sunt alături de familia îndoliată și de colegii lor din Facultatea de Drept a Universității din Craiova.

Prof. dr. Ioan Chelaru
Președintele Academiei de Științe Juridice din România

* * *

Comunitatea academică a Facultății de Drept din cadrul Universității Babeș-Bolyai a primit cu adâncă tristețe vestea trecerii în eternitate a profesorului Ion Dogaru.

Transmitem, pe această cale, colegilor și prietenilor noștri de la Facultatea de Drept Craiova precum și familiei îndoliate sincerele noastre condoleanțe.

Dumnezeu să îl odihnească în pace!

Prof. dr. Florin Streteanu
Decan

***

Cuvânt de rămas bun din Republica Moldova. Imens şi dureros este golul lăsat prin trecerea în nefiinţă a domnului profesor Ion Dogaru.

A încetat să bată inima unui om deosebit – Ion Dogaru, membru corespondent al Academiei Române, decan fondator şi decan de onoare al Facultăţii de Drept din Craiova, profesor universitar, personalitate cu contribuţii valoroase în domeniul ştiinţei dreptului.

Ne-a părăsit un profesionist de cea mai înaltă calificare, pregătire fundamentală şi experienţă valoroasă în domeniul dreptului şi jurisprudenţei, care ne-a lăsat moștenire o vastă creaţie științifică, opere complexe privind constantele, esenţa şi valoarea dreptului în societate.

În calitate de membru de onoare al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Ion Dogaru s-a bucurat de o recunoaștere academică deplină, a participat la organizarea şi desfăşurarea numeroaselor manifestări și evenimente, contribuind semnificativ la creşterea şi perfecţionarea cadrelor ştiinţifice şi didactice din Republica Moldova. Opera sa impresionantă scrisă cu responsabilitate şi înalt profesionalism v-a contribui și în viitor la dezvoltarea legislaţiei naţionale şi armonizarea acesteia la standardele europene.

Plecarea din viață a ilustrului jurist şi om de mare omenie – Ion Dogaru, este o pierdere enormă pentru comunitatea științifică, studenţi, masteranzi, doctoranzi și pentru fiecare basarabean care l-a cunoscut personal sau prin operele sale.

Suntem alături de familia îndoliată, rude și prieteni.

De azi înainte îl vom căuta în inimile noastre.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!

În numele celor care l-au cunoscut pe profesorul universitar, doctor – Ion Dogaru, semnăm cu adânc regret și întristare acest cuvânt de rămas bun.

acad. Ion Guceac, Vice-președinte al AȘM
prof. univ. dr. hab. Valeriu Cușnir, Director al ICJP
conf. univ. dr. Natalia Chirtoacă, Secretar științific al CNAA,
conf. univ. dr. Leonid Chirtoacă, Cercetător științific-coordonator
Victor Strătilă, Dorel Chirtoacă, Liliana Jizdan, Viorel Ciobanu, Veronica Gîscă, Marcel Cimbir, Andrei Bălan, Sergiu Mălai, Dorel Grăjdieru, Tatiana Garbuz și alții, absolvenți ai Facultății de Drept din Craiova din Republica Moldova

***

Comunitatea academică a Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara a primit cu durere vestea încetării din viaţă a celui care a fost Profesorul Ion Dogaru, creator al școlii de drept de la Craiova și mentor al dascălilor acesteia. Suntem alături de familia îndoliată și de comunitatea academică a Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii din Craiova. Dumnezeu să îl odihnească în pace!

Prof. univ. dr. Lucian Bercea
Decanul Facultății de Drept
Universitatea de Vest din Timișoara

***

Comunitatea academică a Facultății de Drept din cadrul Universității din Oradea a primit cu adâncă tristețe vestea trecerii la cele veșnice a profesorului universitar doctor Ion DOGARU – părintele învăţământului superior juridic craiovean.

Domnul profesor Ion Dogaru a inspirat şi modelat generaţii de jurişti prin tenacitatea exemplului personal şi prin contribuţiile aduse la dezvoltarea Dreptului, atât ca ştiinţă, cât şi ca şcoală.

Totodată, transmitem condoleanţele noastre şi întreaga noastră compasiune familiei îndoliate!

Dumnezeu să îl odihnească în pace!

Dr. Cristian Dumitru Miheş
Conferentiar universitar, Facultatea de Drept
Universitatea din Oradea

***

Cu profundă tristeţe şi durere, am aflat despre trecerea în nefiinţă a unui mare dascăl al Dreptului!

Faima şi reputaţia domnului Profesor univ. dr. Ion Dogaru nu avea cum să se limiteze doar în România şi, cum era de așteptat, marele profesor, academician, decan de onoare al Facultăţii de Drept, de la Universitatea din Craiova, a lăsat discipolii săi, şi în Albania.

Am avut marele prilej ca domnul Profesor să contribuie direct la dezvoltarea învăţământului superior din Albania, înfrăţirile cu Universitatea din Tirana, cu Academia de Afaceri a fost doar începutul planurilor care îl preocupau.

Dragostea şi afecţiunea pe care le nutrea domnul Profesor pentru Albania erau remarcabile şi tot timpul a fost un foarte bun prieten, care a sfătuit mereu, mai ales, pe foştii săi studenţi, care deja sunt cadre didactice în Albania, cărțile Domniei sale înspirând mii de studenţi de la Facultăţile de Drept din Albania.

Mai mult de 30 de studenţi, masteranzi, doctoranzi au avut acest mare prilej ca să-l aibă ca dascăl pe domnul Profesor Ion Dogaru.

Astăzi, Albania este în doliu, deoarece un mare om de ştiinţă a plecat de lângă noi! Astăzi, Albania a pierdut, nu doar un dascăl, ci şi un prieten!

Aminitim ultima vizită în anul 2012, când domnul Profesor Ion Dogaru a întreprins o vizită de succes, la noi, realizând înfrăţirea cu Universitatea din Tirana, fiind mult stimat, şi de Ministrul Educației din Albania, Prof. univ. dr Myqerem Tafaj, care a rămas profund impresionat de personalitatea domnului Academician şi a fost onorat să intâlnească acest colos de știință din România. Cărţile domniei sale, donate în Albania, sunt cea mai prețioasă moștenire, care va dezvolta ştiinţa Dreptului din ţara noastră.

Pentru noi, domnul Profesor Ion Dogaru va rămane o sursă vie şi convingerea că oamenii mari lasă în istorie urme de neşters.

Suntem alături de membrii Familiei îndurerate, cărora le transmitem profunda noastră tristeţe şi sincere condoleanţe!

Dumnezeu să îl odihnească în pace!

Cu mare durere și imens regret,

Conf. univ. dr. Bledar Ilia
Universitatea „LOGOS” Tirana-Albania (fost student)
Prof. univ. dr. Marko Bello
Fost ministru și membru al Parlamentului din Albania (fost doctorand)
Dr. Silvana BELLO
Baroul Tirana (fostă doctorandă)

Vă invităm să publicaţi şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Ne bucurăm să aducem gândurile dumneavoastră la cunoştinţa comunităţii juridice şi publicului larg. Apreciem generozitatea dumneavoastră de a împărtăşi idei valoroase. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord, publicarea pe JURIDICE.ro nu semnifică asumarea de către noi a mesajului transmis de autor. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteţi citi aici. Pentru a publica pe JURIDICE.ro vă rugăm să luaţi în considerare Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!
JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice.
Puteţi prelua gratuit în website-ul dumneavoastră fluxul de noutăţi JURIDICE.ro:
- Flux integral: www.juridice.ro/feed
- Flux secţiuni: www.juridice.ro/*url-sectiune*/feed
Pentru suport tehnic contactaţi-ne: tehnic@juridice.ro

Newsletter JURIDICE.ro


Social Media JURIDICE.roSubscribe
Notify of
3 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


Secţiuni          Noutăţi     Interviuri     Comunicate profesionişti        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie         Arii de practică          Note de studiu     Studii