Dreptul Uniunii EuropeneDrept constituţionalDrept civilCyberlaw
BusinessAchiziţii publiceAfaceri transfrontaliereAsigurăriBankingConcurenţăConstrucţiiCorporateComercialEnergieFiscalitateFuziuni & AchiziţiiGamblingHealth & PharmaInfrastructurăInsolvenţăMedia & publicitatePiaţa de capitalProprietate intelectualăTelecom
ProtectiveData protectionDreptul familieiDreptul munciiDreptul sportuluiProtecţia consumatorilorProtecţia mediului
LitigationArbitrajContencios administrativContravenţiiDrept penalMediereProcedură civilăRecuperare creanţe
 
Drept civil
ConferinţeDezbateriCărţiProfesionişti
STOICA & Asociatii
 
Print Friendly, PDF & Email

Tribunalul Timiș. Refuzul instanței de a obliga ANRP să plătească efectiv și integral debitul stabilit definitiv într-un proces anterior. Notă critică la sentința nr. 4692/2017
02.04.2018 | Anca Postumia TIMIŞ, Andrei PAP


Anca Postumia Timiș

Anca Postumia Timiș

Andrei Pap

Andrei Pap

Dosar nr. 1209/30/2017
R O M Â N I A

TRIBUNALUL TIMIŞ
SECŢIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 4692/2017

Şedinţa publică din 5 decembrie 2017
Completul compus din:
PREŞEDINTE: ADRIANA SPĂTARU
Grefier: ADNANA CRISTINA FLOROIU

Pe rol fiind soluţionarea acţiunii formulată  de reclamanta P.O. în contradictoriu cu pârâţii AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU   RESTITUIREA PROPRIETĂŢILOR – SERVICIU PENTRU APLICAREA LEGII NR. 290/2003 şi MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PRIN DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE TIMIŞOARA, în cauza având ca obiect anulare act administrativ.

Dată fără citarea părţilor.

Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din 14.11.2017, fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, parte integrantă din prezenta hotărâre, când la solicitarea reclamantei, prin avocat, instanţa a amânat pronunţarea la data de 28.11.2017, când, în aceeaşi compunere şi având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunţarea în cauză la data de 05.12.2017.

TRIBUNALUL

Asupra cauzei de faţă constată următoarele:

Prin cererea înregistrată la această instanţă sub nr. 1209/30/2017, la data de 13.02.2017, reclamanta P.O. a chemat în judecată pârâtele   Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor, Serviciul pentru aplicarea Legii nr. 290/2003, Ministerul Finanţelor Publice Bucureşti, solicitând instanţei ca, prin hotărârea ce o va pronunţa, să dispună: anularea deciziei nr. 3123/30.12.2016 şi obligarea pârâtei să emită decizia privind cuantumul dobânzii legale în conformitate cu Decizia civila nr. 4636/6.12.2016 pronunţată de către Curtea de Apel Timişoara în dosarul nr. 6672/30/2015, după cum urmează:
–  pentru o suma reprezentând 40% din totalul despăgubirii (512.908,14 lei), începând cu data de 15.01.2008
– pentru o suma reprezentând 60% din totalul despăgubirii (512.908,14 lei), începând cu data de 15.01.2009
Dobânzile respective vor fi calculate conform prevederilor art. 3 alin. (3) din OG 9/2000 până la data de 2.09.2011 şi conform prevederilor  art. 3 alin. (2) si (3) din PG 13/2011 după data de 2.09.2011, precum şi pe viitor, până la data achitării integrale a debitului.
– obligarea Ministerului Finanţelor Publice la plata sumelor corespunzătoare din decizia ce urmează sa fie emisă
– aplicarea unei amenzi pârâtei ANRP pentru nerespectarea obligaţiilor stabilite de instanţa de judecata în sarcina sa, ţinând cont că deja reclamanta este pusă în situaţia de a contesta actele acesteia a doua oară.

În temeiul art. 453 din Noul Cod de procedură civilă arată că solicită cheltuieli de judecată.

În temeiul art. 411, alin. (1), pct. 2, teza a doua N.C.p.c. (art. 242 alin. (2) C.p.c), solicită judecarea în lipsă.

În susţinerea cererii arată că:

În fapt, prin decizia civilă nr. 4636/6.12.2016, pronunţată de către Curtea de Apel Timişoara în dosarul nr.   6672/30/2015, Curtea de Apel Timişoara a anulat Decizia   nr. 312/17.07.2015 emisă de Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor şi a obligat-o pe aceasta să emită o nouă decizie privind dobânda legala datorata, după cum urmează:
– pentru o suma reprezentând 40% din totalul despăgubirii (512.908,14 lei), începând cu data de 15.01.2008
– pentru o suma reprezentând 60% din totalul despăgubirii (512.908,14 lei), începând cu data de 15.01.2009.

Dobânzile respective vor fi calculare conform prevederilor art. 3 alin. 3) din OG 9/2000 până la data de 2.09.2011 şi conform prevederilor art. 3 alin. (2) si (3) din PG 13/2011 după data de 2.09.2011, precum şi pe viitor, până la data achitării integrale a debitului. [s.n.]

Pârâtul Ministerul Finanţelor Publice a fost obligat să plătească sumele stabilite prin respectiva decizie.

Contrar celor dispuse de instanţa de judecată, pârâta ANRP a emis decizia nr. 3123/30.12.2016, si a calculat dobânda legală după cum urmează:
– pentru suma  de  205.153,26  lei  reprezentând   40%  din  suma  stabilită  cu   titlu   de despăgubire a calculat dobânda legala pentru perioada 15.01.2008-24.07.2015.
– pentru suma de  307.744,89  lei  reprezentând   60%  din  suma  stabilita  cu   titlu   de despăgubire a calculat dobânda legala pentru perioada 15.01.2009-24.07.2015,

Menţionează  că, între  reclamanta  şi pârâta Autoritatea  Naţională  pentru Restituirea Proprietăţilor, a existat un litigiu înregistrat în data de 6.12.2013 sub numărul 11660/30/2013, litigiu soluţionat în mod definitiv prin Decizia civilă nr. 4492/18.06.2015.

Prin  decizia civilă  ante-menţionată, pârâta a fost obligată să achite reclamantei următoarele sume:
– 512,908,14 lei reprezentând despăgubirea cuvenită reclamantei pentru bunurile ramase pe teritoriul Basarabiei (suma acordată prin dispoziţie în temeiul Legii nr. 290/2003);
– diferenţa de actualizare calculată în raport cu data de 15.01.2008 (40% din debit) şi 15.01.2009 (60%) din debit până la data achitării efective a debitului restant;
– dobânda legal aferentă debitului, calculată începând de la data celor doua scadenţe şi până la data achitării debitului scadent.

Conform deciziei atacate iniţial şi anulată de instanţa de judecată, pârâta a înţeles să ia act de decizia civila anterior me