Secţiuni » Articole
ArticoleEssentialsRNSJ - Revista de note şi studii juridiceNote de studiuStudiiOpiniiPovestim cărţiImaginarul dreptuluiRevista revistelor juridice

Ziua internațională a romilor
08.04.2022 | Adelina DOBRE

Secţiuni: Articole, Content, Legal Days, VARIA (alte surse)
JURIDICE - In Law We Trust
Adelina Dobre

Adelina Dobre

2022: Ziua internațională a romilor este marcată, anual, la data de 8 martie.

Președintele României, Klaus Iohannis, a transmis următorul mesaj:

De Ziua Internațională a Romilor, devenită prin lege „Sărbătoarea etniei romilor din România”, doresc să adresez tuturor cetățenilor de etnie romă urări de sănătate, prosperitate și pace.

La această sărbătoare se cuvine să amintim faptul că romii au dat României un patrimoniu și tradiții valoroase, numeroase personalități în domeniul culturii, artelor și științei, care au contribuit la afirmarea identității proprii, dar și la diversitatea benefică a comunităților și omenirii în ansamblu. Trebuie să facem astfel ca tinerii să găsească în aceste personalități modele demne de urmat, să poarte mai departe tradițiile și obiceiurile înaintașilor, cu respect și mândrie.

Am convingerea că diversitatea etnică și culturală hrănește reziliența comunităților și susține societățile în care libertatea și demnitatea umană se fructifică într-un viitor prosper, spre binele comun. Sărbătoarea etniei romilor este un bun prilej de a aminti că, din această perspectivă, emanciparea civică, socială și economică a romilor din țara noastră este un obiectiv comun, de mare importanță.

Salut și sprijin eforturile comunității rome din România de a-și face cunoscut trecutul și obiceiurile, auzită vocea și prețuită contribuția la dezvoltarea societății noastre. Romii, mult timp anonimi pentru istoria oficială, și-au dat viața pentru împlinirea marilor noastre idealuri, fiind însă victime ale violenței, urii și rasismului.

În această perioadă, sărbătorile poartă pecetea dramei semenilor noștri din Ucraina. Romii sunt angajați în aceste zile în efortul nostru național de solidaritate și implicare civică. Fie ca Ziua Internațională a Romilor să aducă bucurie în sufletele tuturor celor care, cunoscând din plin suferința și nevoia, așteaptă de la această Sărbătoare a etniei romilor din România lumina păcii și căldura conviețuirii!

La mulți ani membrilor comunității rome din România!

***

Prim-ministrul României, Nicolae-Ionel Ciucă, a transmis următorul mesaj:

Mobilizarea romilor din întreaga lume în apărarea intereselor lor legitime și receptivitatea statelor, în ultimele decenii, au făcut posibil ca țara noastră să marcheze, astăzi, două evenimente dedicate acestei etnii: Ziua Internațională a Romilor și sărbătorirea romilor din România.

Cu un profil cultural bine conturat, dar cu o istorie milenară vitregă și un destin dramatic, care i-a răspândit pe toate continentele, romii sunt în prezent confrații tuturor cetățenilor lumii. Li se cuvine respectul datorat în această calitate, precum și sprijinul prin care să fie reparate nedreptățile trecutului, iar barierele de acces la drepturi și șanse să fie înlăturate.

Societățile au evoluat în sensul civilizației și umanismului, înțeleg mai bine și la o scară mai largă valorile, nu le mai lipsește informația la niciun nivel. Astfel, devine o datorie de onoare pentru ele să practice incluziunea pentru orice comunitate de tip etnic care întâmpină anumite dificultăți, alături de valorizarea diversității create de culturile și mentalitățile distincte.

Romii din țara noastră au adus, de-a lungul vremii, valoare culturală și economică în mediile în care au trăit. Culturală, prin talentul artistic incontestabil, în special în sfera muzicii și dansului, economică – prin iscusința la meșteșuguri. Dacă acordarea libertății, la mijlocul secolului al XIX-lea, nu a fost însoțită de măsuri de sprijin pentru un nivel de trai egal cu al celorlalți cetățeni, efectele au apărut și s-au perpetuat.

Radiografia onestă a istoriei și asumarea greșelilor trecutului trebuie completate cu acțiuni de sprijinire și valorizare a tuturor cetățenilor acestei țări, indiferent de rasă, naționalitate, etnie, sex. Să ne amintim mereu că binele nu se atinge pe calea respingerii sau indiferenței.

Perioada pe care o traversăm este una extrem de dificilă, agresiunea militară rusă din Ucraina generând o criză umanitară de amploare și obligând milioane de persoane, printre care și romi, să-și părăsească țara. Îmi exprim întreaga apreciere pentru modul în care organizațiile și voluntarii romi din România s-au implicat și continuă să o facă în gestionarea crizei refugiaților, fiind adevărate exemple de solidaritate și umanitate.

România și Europa au contribuit substanțial, la nivel instituțional, la crearea unor strategii și mecanisme care să vină în întâmpinarea aspirațiilor identitare, culturale, economice și sociale ale romilor. La nivelul Guvernului se află în lucru, într-o etapă avansată, o nouă Strategie națională de incluziune a romilor pentru perioada 2022-2027, prin care ne propunem să valorificăm contribuția cetățenilor de etnie romă în societate.

Numeroși reprezentanți ai acestei etnii, din întreaga lume, au reușit să se organizeze și să se coalizeze pentru apărarea drepturilor și intereselor romilor.

Solidaritatea pentru comunitatea romă, înțelegerea și respectul pentru diversitate vor face să nu ne mai confruntăm cu nicio formă de discriminare sau nedreptățire generată de prejudecăți.

Felicit romii din țara noastră cu ocazia dublei sărbători de astăzi și adresez romilor din întreaga lume cele mai bune urări!

***

Ministerul Culturii a transmis următorul comunicat de presă:

Anual, la data de 8 aprilie, este marcată Ziua Internațională a Romilor, dată la care se celebrează, cu începere din 2006, „Sărbătoarea etniei romilor din România”, în urma adoptării de către Parlamentul României a Legii nr. 66/2006. Se împlinesc, astfel, 16 ani de când oficialitățile Ministerului Culturii și celelalte autorități ale statului român sărbătoresc alături de reprezentanții minorității rome, a doua ca importanță după numărul membrilor săi, identitatea culturală, lingvistică, folclorul și tradițiile cetățenilor de etnie romă și contribuția acestora la formarea și dezvoltarea statului român.

Este un moment de sărbătoare în care ne amintim aportul important al romilor de-a lungul istoriei la dezvoltarea culturală, economică și socială a României – mulți dintre aceștia fiind adevărate vârfuri în domeniile lor de activitate -, dar și discriminările și nedreptățile la care au fost supuși secole de-a rândul și care au condus la existența unor decalaje prezente și în zilele noastre.

După încă un an de pandemie, care a afectat la mai multe niveluri locuitorii acestei țări și implicit pe cei de etnie romă, Ministerul Culturii își asumă rolul adecvat, potrivit strategiilor și politicilor publice, în promovarea și protejarea identității și diversității culturale, în protejarea, conservarea și dezvoltarea culturii, limbii, tradițiilor și patrimoniului cultural al minorității rome, cât și în lupta pentru prevenirea și combaterea xenofobiei, radicalizării și a discursului instigator la ură.
Astăzi, în zi de sărbătoare, transmitem cele mai bune gânduri tuturor cetățenilor români aparținând etniei rome, reprezentanților Agenției Naționale pentru Romi, ai Centrului Național de Cultură a Romilor Romano – Kher și ai organizațiilor neguvernamentale și politice rome.

La mulți ani!

***

Secretarul General al Consiliului Europei, Marija Pejčinović Burić, a transmis următorul mesaj:

8 aprilie este întotdeauna o oportunitate binevenită de a sărbători romii și contribuția pe care aceștia o aduc societăților noastre diverse și moderne. Cu toate acestea, este, de asemenea, un moment pentru a reflecta asupra greutăților și durerii pe care le întâmpină multe persoane și comunități de etnie romă și pentru a ne reînnoi angajamentul de a aborda cauzele fundamentale.

În această zi internațională a romilor, gândurile mele sunt, în special, la o comunitate de romi care suferă. Agresiunea în curs a Federației Ruse în Ucraina provoacă un rău teribil. Romii se numără printre milioanele de ucraineni care sunt acum strămutați și care au devenit refugiați, căutând siguranță trecând granițele. Pentru unii dintre ei, barierele lingvistice și lipsa documentelor oficiale fac și mai grea scăparea. Țările europene acceptă pe bună dreptate milioane de ucraineni care fug de război. Cer ca fiecare dintre aceste țări să ofere ajutor și securitate fiecărui individ care are nevoie de ele, în interesul drepturilor omului.

Și romii care rămân în Ucraina au nevoie de sprijin. Săptămâna trecută, Consiliul Europei a organizat o consultare online cu ONG-urile de romi care sunt încă active acolo. În ciuda condițiilor actuale, 35 de reprezentanți s-au adunat pentru a discuta despre provocările actuale cu care se confruntă romii din Ucraina. Suntem alături de ei acum, așa cum vom face și când agresiunea se va termina. De asemenea, nu trebuie să pierdem din vedere problemele mai ample cu care se confruntă romii europeni și capacitatea noastră de a contribui la abordarea acestora. Planul nostru strategic de acțiune pentru incluziunea romilor și a călătorilor (2020-2025) este o declarație clară a angajamentului nostru continuu de a lupta împotriva țiganismului și de a asigura egalitatea romilor pe întreg continentul nostru comun. Nimic mai puțin nu vom face.

Istoria, cultura și identitatea romilor sunt țesute în structura societății europene. Cu toții suntem mai puternici pentru asta. Împreună, să mergem mai departe în crearea unui continent sigur, vibrant și incluziv: în care drepturile fiecărei persoane sunt asigurate în beneficiul tuturor.

Adelina Dobre, Facultatea de Drept, Universitatea din București

***

Adelina Dobre

Adelina Dobre

2021: Ziua internațională a romilor este marcată, anual, la data de 8 martie.

Înaltul Comisar al ONU pentru drepturile omului a transmis, prin intermediul raportorului special al ONU pentru problemele minorităților, Fernand de Varennes, următorul mesaj:

GENEVA (7 aprilie 2021) – Minoritatea romă în acest an sărbătorește 50 de ani de la primul Congres mondial romani din 1971.

Deși aniversarea poate fi un motiv de sărbătoare, creșterea discursurilor de ură care vizează disproporțional romii și sinti în social media demonstrează nevoia urgentă de concentrare mai mare și măsuri de control al acelor forme de discurs de ură online care încalcă obligațiile internaționale în materia drepturilor omului și pot conduce asupra violenței împotriva sinti, romilor și altor minorități.

Se pare că nu s-au schimbat multe lucruri de anul trecut, când am reflectat asupra prevalenței discursurilor de ură împotriva minorităților, în special a romilor, atât online, cât și în mass-media obișnuită, care a inclus ca țap ispășitor romii pentru răspândirea virusului COVID. Autoritățile publice care nu numai că au trecut cu vederea, dar au participat activ la un astfel de abuz, ar putea contribui la amenințări la adresa sănătății publice și ar putea provoca daune inutilepe viitor.

Ura online generează violență offline și, din păcate, romii au suferit atacuri fizice legate de aceste abuzuri și din cauza ideii de „țap ispășitor” care îi vizează din ce în ce mai mult din cauza urii, fanatismului și intoleranței față de minorități care a devenit aproape normalizată și chiar politizată în unele țări. Așa cum a avertizat raportul OHCHR din 2020 referitor la discursul de ură, rețelele sociale și minoritățile, discursul inflamator online poate duce la acte violente împotriva minorităților, așa cum s-a văzut în incidentele din Europa în care grupurile de extremă dreaptă împotriva romilor exprimate pe rețelele sociale au dus la violență și crime.

Având în vedere situația, aș solicita statelor să acorde prioritate consolidării măsurilor de combatere a prejudecăților, a discursului instigator la ură și a discriminării romilor, împreună cu modalități de implementare și monitorizare eficientă a acestor măsuri. Aș invita, de asemenea, statele, organizațiile societății civile și minoritățile rome din toate regiunile lumii să participe la forurile regionale din acest an care se concentrează pe minorități și prevenirea conflictelor și care pot fi declanșate ca urmare a discursurilor de ură.

***

Președintele României, Klaus Iohannis, a transmis un mesaj. Mesajul a fost prezentat de către domnul Sergiu Nistor, Consilier Prezidențial – Departamentul Cultură, Culte și Minorități Naționale, în cadrul mesei rotunde România, patria comună și indivizibilă a tuturor cetățenilor săi, organizate de Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale din Camera Deputaților:

Sărbătoarea etniei romilor din România îmi oferă prilejul de a transmite salutul meu și urări de sănătate tuturor membrilor comunității rome din țara noastră.

În această perioadă extrem de complicată pe care o traversăm, marcată de efectele grave generate de pandemia de COVID-19, prețuirea contribuției fiecăruia la binele comun şi solidaritatea socială reprezintă elementele care ne pot ajuta să depășim dificultățile cu care ne confruntăm.

În acest context, celebrările unor evenimente importante, cum este și Ziua Internațională a Romilor, sunt momente în care reafirmăm ceea ce ne unește și ne îmbogățește spiritual, ceea ce ne insuflă energia și motivația de a ne construi împreună viitorul.

O societate tolerantă și deschisă are la bază nu doar proiectele de dezvoltare pe care ni le asumăm, ci și capacitatea noastră de a respinge discursul urii și de a condamna cu fermitate orice manifestări rasiste și xenofobe.

Avem responsabilitatea, autorități și cetățeni deopotrivă, de a fructifica valorile incluziunii, de a promova și a acționa în spiritul respectului față de celălalt, de a construi o societate în care fiecare persoană, indiferent de etnie, să fie acceptată și tratată cu demnitate.

La mulți ani membrilor comunității rome din România!

Adelina Dobre, Facultatea de Drept, Universitatea din București

***

Cristian Jura

Cristian Jura

Adelina Dobre

Adelina Dobre

2020: Ziua internațională a romilor este marcată, anual, la data de 8 martie.

Prim-vicepreședintele Frans Timmermans și comisarii Johannes Hahn, Marianne Thyssen, Vĕra Jourová și Corina Creţu au declarat următoarele:

Astăzi sărbătorim cultura romilor și ne amintim istoria lor, care a fost parte integrantă a Europei timp de secole. În ciuda faptului că sunt minoritatea cea mai numeroasă din Europa, comunitățile de romi sunt în continuare victimele discriminării și marginalizării la scară largă. Acest lucru le împiedică să se bucure de drepturile lor fundamentale la educație, încadrare în muncă, locuințe decente sau servicii medicale de bază.

Atitudinile negative față de romi sunt în ascensiune. În prezent asistăm la discursuri extremiste, inclusiv din partea politicienilor, și la răspândirea în mediul online a discursurilor de incitare la ură și a știrilor false. Vorbele generează ură, iar ura generează violență. Trebuie să facem tot posibilul pentru a ne asigura că romii nu devin din nou ținte ale hărțuirii și ale violenței. Trebuie să învățăm din istoria noastră și să nu lăsăm să se reaprindă flacăra urii din trecut.

Pentru aceasta, trebuie să ne apărăm cu fermitate valorile fundamentale. UE susține o societate în care toate minoritățile beneficiază de egalitate de tratament și în care comunitățile de romi se bucură de aceleași drepturi și oportunități ca oricine altcineva. Acesta este modul nostru de a fi.

Ziua Internațională a Romilor este un prilej de a analiza ce s-a întreprins la nivelul UE și la nivel național pentru a îmbunătăți gradul de incluziune a romilor. La baza eforturilor statelor membre se află, din 2011, cadrul UE pentru strategiile naționale de integrare a romilor. Această strategie dă roade și se pot constata unele îmbunătățiri, cu precădere în domeniul educației.

Dar încă mai avem de străbătut cale lungă pentru a ne asigura că romii își pot valorifica potențialul.Comisia Europeană încurajează statele membre ale UE, precum și partenerii cu o perspectivă europeană, să își respecte angajamentele, să depună eforturi sporite pentru a combate discriminarea și să susțină participarea și reprezentarea romilor în sfera politică, precum și în economiile și societățile noastre. Romii nu sunt cu nimic diferiți față de noi.

Pentru a pune capăt secolelor de marginalizare a romilor este necesară o cooperare la nivelul întregii Europe. Politicienii, indiferent că activează pe plan local sau național, trebuie să contribuie la consolidarea încrederii între comunitățile de romi și restul populației și să se asigure că aceștia beneficiază de aceleași drepturi și oportunității ca și ceilalți cetățeni europeni.

Prof. univ. dr. Cristian Jura
Adelina Dobre, Facultatea de Drept – Universitatea din București

***

Cristian Jura

Cristian Jura

Alina Gaja

2019: Ziua internațională a romilor este marcată, anual, la data de 8 martie.

Ministerul Afacerilor Externe a dat publicității următorul comunicat: „Ministerul Afacerilor Externe salută celebrarea Zilei Internaţionale a Romilor, eveniment dedicat recunoașterii culturii, istoriei și drepturilor milioanelor de romi din toată lumea.

8 aprilie este o ocazie de a atrage atenția asupra progreselor înregistrate în ceea ce privește incluziunea romilor, dar și asupra faptului că acest proces presupune eforturi susţinute din partea tuturor actorilor relevanţi şi necesită o înţelegere amplă şi profundă a dimensiunii problematicii.

Ministerul Afacerilor Externe promovează constant în relațiile bilaterale și în forurile internaționale importanța eliminării complete a oricăror forme de discriminare la adresa romilor și susține, prin atribuțiile care îi revin, eforturile naționale în sensul incluziunii sociale a cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor.

Unul din obiectivele Președinției române a Consiliului Uniunii Europene îl reprezintă stimularea solidarității și coeziunii sociale, prin promovarea politicilor privind combaterea discriminării,  intoleranței şi xenofobiei. În acest sens, a fost organizată, la București, în perioada 4-5 martie 2019, Conferința la nivel înalt privind cadrul UE pentru strategiile naționale pentru incluziunea romilor. În cadrul Conferinței de la București, au fost dezbătute modalitățile de continuare a procesului de incluziune la nivel european după ajungerea la termen, în 2020, a actualului cadru strategic al UE, participanții propunând, la final,  posibile orientări pentru viitorul acestui proces.”

Viorica Dăncilă, premierul României, a transmis următorul mesaj: „Dragi cetățeni români de etnie romă,
Dragi romi de pretutindeni, 

Vă transmit salutul meu cald și gândul bun cu prilejul Zilei Internaționale a Romilor, o dată cu dublă semnificație: moment de mare bucurie dar, în același timp, de aducere aminte și de omagiu adus romilor victime ale Holocaustului în perioada celui de-Al Doilea Război Mondial.

Este prilejul să reflectăm la contribuția valoroasă pe care concetățenii noștri de etnie romă au avut-o și continuă să o aibă la dezvoltarea societății românești, să prețuim încă o dată zestrea valorilor culturale ale etniei rome, păstrată nealterată, și să apreciem realizările extraordinare ale intelectualilor, artiștilor, activiștilor romi și ale altor membri ai comunității. Ziua Internațională a Romilor reprezintă, totodată, ocazia să reafirmăm determinarea noastră de a promova mai departe acțiunile de combatere a lipsei de toleranță, a discriminării și a rasismului, precum și de susținere a integrării sociale și asigurarea unor servicii medicale și de educație din ce în ce mai bune.

Doamnelor și domnilor,
Dragi concetățeni,

Libertatea constituie fundamentul oricărei societăți în care suntem egali cu toții, iar relațiile dintre noi trebuie să se bazeze pe solidaritate, acceptare, respect, principii de bază ale coeziunii sociale. Ca membru al Uniunii Europene, dar și ca țară care deține președinția Consiliului Uniunii Europene, România va continua să promoveze și să protejeze drepturile și libertățile tuturor cetățenilor români, indiferent de etnie.

Am convingerea că doar împreună, uniți și motivați de un viitor mai bun pe care cu toții ni-l dorim, vom continua să facem pași importanți pentru respectarea și promovarea drepturilor și libertăților tuturor cetățenilor, minoritari și majoritari, deopotrivă, pentru o viață mai bună pentru toți cetățenii României!
         
La mulți ani romilor din România și de pretutindeni!”

Prof. univ. dr. Cristian Jura
Alina Gaja
Masterand, Facultatea de Drept, Universitatea din București

***

Cristian Jura

Cristian Jura

Daniela Niculcea

Daniela Niculcea

2018: Ziua internațională a romilor (International Roma Day) este marcată, anual, la data de 8 martie.

Ziua internaţională a romilor este organizată cu scopul de a promova valorile culturale ale acestei comunităţi, dar şi de a semnala, totodată, problemele cu care se confruntă comunitatea romilor. Ziua romilor a fost  recunoscută la nivel internaţional abia în anul 1990, în cadrul celui de-al IV-lea Congres al Uniunii Internaţionale a Romilor, desfăşurat la Varşovia.
În România, la data de 8 aprilie se marchează ”Sărbătoarea etniei romilor din România”, în urma adoptării de către Parlamentul României a Legii nr. 66/2006, publicată în Monitorul Oficial, partea I, nr. 276 din 28.03.2006.

Papa Francisc a salutat comunitatea romilor cu ocazia zilei internaționale dedicată lor: „Sper ca Ziua Internațională a Romilor să promoveze cultura întâlnirii, cu bunăvoință de a se cunoaște și a se respecta reciproc.”

Președintele României, domnul Klaus Iohannis, a transmis sâmbătă, 7 aprilie, un mesaj cu ocazia Zilei internaționale a romilor, conform unui comunicat al AP.

Website-ul oficial aici

Legal Days este un proiect dezvoltat de prof. univ. dr. Cristian Jura cu susținerea Societății de Științe Juridice

Prof. dr. Cristian Jura
Daniela Niculcea, Facultatea de Drept, Universitatea din București, Internship Societatea de Științe Juridice (SSJ)

Cuvinte cheie: , , , , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

JURIDICE CORPORATE
JURIDICE MEMBERSHIP
Juristi
JURIDICE pentru studenti

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti