Secţiuni » Arii de practică » Business » Fiscalitate
Fiscalitate
DezbateriCărţiProfesionişti

Regulamentul (UE) 2018/581 de suspendare temporară a taxelor vamale autonome prevăzute de Tariful vamal comun pentru anumite mărfuri


25 aprilie 2018 | Elena ALBU

UNBR Caut avocat
JURIDICE by Night
Elena Albu

Elena Albu

În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L 98/1 din 18 aprilie 2018 a fost publicat  Regulamentul (UE) 2018/581 al Consiliului din 16 aprilie 2018 de suspendare temporară a taxelor vamale autonome prevăzute de Tariful vamal comun pentru anumite mărfuri de tipul celor care urmează a fi încorporate în aeronave sau utilizate pentru aeronave și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1147/2002.

Prin Regulamentul (CE) nr. 1147/2002 al Consiliului, au fost suspendate temporar taxele autonome prevăzute de Tariful vamal comun aplicabile pieselor, componentelor și altor mărfuri destinate a fi încorporate în aeronavele civile sau utilizate pentru acestea, atunci când sunt importate cu certificate de navigabilitate. Regulamentul respectiv a simplificat procedurile vamale aplicabile importurilor cu scutire de taxe vamale de piese, componente și alte mărfuri utilizate la construcția, repararea, întreținerea, recondiționarea, modificarea sau transformarea aeronavelor. Cu toate acestea, ca urmare a evoluțiilor tehnice și legislative de amploare care au avut loc din 2002 până în prezent și din motive de claritate, este necesar ca Regulamentul (CE) nr. 1147/2002 să fie înlocuit.

În conformitate cu informațiile primite de la statele membre, suspendarea temporară introdusă de Regulamentul (CE) nr. 1147/2002 rămâne necesară pentru a reduce sarcina administrativă atât pentru operatorii economici din sectorul aeronautic, cât și pentru autoritățile vamale din statele membre, deoarece importurile în regim special cu supraveghere vamală, cum ar fi destinația finală, perfecționarea activă sau antrepozitarea vamală, ar fi împovărătoare. Suspendarea temporară ar trebui, prin urmare, să fie continuată.

Ținând seama de faptul că prețurile pieselor și ale componentelor utilizate în sectorul aeronautic sunt în general mult mai ridicate decât prețurile practicate pentru mărfuri similare utilizate în alte scopuri, riscul ca mărfurile importate cu scutire de taxe vamale să fie utilizate în alte sectoare industriale și, prin urmare, riscul de a se abuza de suspendarea temporară este foarte scăzut.

Regulamentul (UE) nr. 748/2012 al Comisiei prevede că, pentru ca o piesă să fie considerată eligibilă pentru instalare într-un produs cu certificat de tip, aceasta trebuie să fie însoțită de un certificat de autorizare a dării în exploatare (formularul AESA 1) eliberat de către o parte autorizată de autoritățile aeronautice din Uniune. Prin urmare, suspendarea taxelor vamale ar trebui să fie condiționată de existența unui certificat de autorizare a dării în exploatare sau, în cazul reparării sau al întreținerii unor mărfuri care și-au pierdut starea de navigabilitate, de existența unui certificat de autorizare a dării în exploatare anterior.

În plus, certificatele echivalente eliberate de țări terțe și certificatele care au fost eliberate în cadrul unor acorduri bilaterale privind siguranța aviației încheiate cu Uniunea înainte de înființarea Agenției Europene de Siguranță a Aviației (AESA) ar trebui să fie, de asemenea, acceptate ca alternativă la certificatele de autorizare a dării în exploatare (formularul AESA 1).

Având în vedere că certificatele sunt eliberate în format electronic, pentru a beneficia de suspendare ar trebui să fie posibilă punerea la dispoziție a certificatelor atât prin utilizarea unor tehnici de prelucrare electronică a datelor, cât și prin utilizarea altor mijloace.

Pentru a facilita controalele vamale, declarația vamală de punere în liberă circulație ar trebui să conțină o trimitere la numărul de identificare al certificatului de autorizare a dării în exploatare sau, în cazul reparării sau al întreținerii unor mărfuri care și-au pierdut starea de navigabilitate, o trimitere la numărul de identificare al unui certificat de autorizare a dării în exploatare anterior.

Autoritățile vamale ale statelor membre ar trebui să aibă posibilitatea să solicite un aviz de specialitate din partea unui reprezentant al autorităților aeronautice naționale, pe cheltuiala importatorului, în cazul în care suspectează că un certificat a fost falsificat. Cu toate acestea, înainte de a lua o astfel de măsură, autoritățile vamale ar trebui să țină seama de riscul ca costul avizului de specialitate să depășească beneficiul rezultat din suspendarea taxelor vamale pentru importator în cazul în care, conform avizului de specialitate, normele de eliberare a certificatelor respective nu au fost încălcate.

În vederea asigurării unor condiții uniforme pentru punerea în aplicare a prezentului regulament, ar trebui conferite competențe de executare Comisiei pentru a stabili o listă cu pozițiile, subpozițiile și codurile din Nomenclatura combinată prevăzută în Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului, în temeiul căreia să fie clasificate mărfurile eligibile să beneficieze de o suspendare în temeiul prezentului regulament și pentru a stabili o listă de certificate care sunt considerate echivalente cu certificatul de autorizare a dării în exploatare (formularul AESA 1). Respectivele competențe ar trebui să fie exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului.

Prezentul regulament intră în vigoare la 19 aprilie 2018.

Se aplică de la 19 aprilie 2018. Cu toate acestea, articolul 1 alineatul (1), articolul 2 alineatul (1) și articolele 3 și 5 se aplică de la data intrării în vigoare a actelor de punere în aplicare menționate la articolul 1 alineatul (2) și la articolul 2 alineatul (2) și cel târziu de la 31 decembrie 2018. Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Consilier juridic Elena Albu

Vă invităm să publicaţi şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro, detalii aici!
JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill şi My Justice.
Puteţi prelua gratuit în website-ul dumneavoastră fluxul de noutăţi JURIDICE.ro:
- Flux integral: www.juridice.ro/feed
- Flux secţiuni: www.juridice.ro/*url-sectiune*/feed
Pentru suport tehnic contactaţi-ne: tehnic@juridice.ro

Newsletter JURIDICE.ro


Social Media JURIDICE.roSubscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


Secţiuni          Noutăţi                                                                                                                          Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie         Arii de practică