« Selected
Flux noutăţi
AnunţuriSistemul judiciarUNBR BarouriNotariatExecutoriUniversitariaInternaţionalJURIDICE.ro

Ziua Dreptului Internațional Umanitar
14.05.2022 | Adelina DOBRE

Drept Timisoara
Secţiuni: Content, Legal Days, VARIA (alte surse) | Toate secţiunile

Cuvinte cheie: , , , ,
JURIDICE - In Law We Trust
Adelina Dobre

Adelina Dobre

2022: Ziua Dreptului Internațional Umanitar este marcată, anual, la data de 14 mai.

Ministerul Afacerilor Externe a transmis următorul comunicat de presă:

Ministerul Afacerilor Externe salută aniversarea, la 14 mai, a Zilei dreptului internațional umanitar în România și folosește acest prilej pentru a reafirma angajamentul său pentru promovarea respectării dreptului internațional umanitar, atât în plan intern, ca membru al Comisiei Naționale de Drept Internațional Umanitar (CNDIU), cât și la nivel regional și global, prin facilitarea schimbului de informații relevante, sprijinirea organizațiilor umanitare independente și susținerea demersurilor de combatere a impunității pentru încălcări ale acestui set de norme.

Având în vedere efectele umanitare devastatoare ale agresiunii Federației Ruse împotriva Ucrainei, precum și necesitatea contracarării activităților de dezinformare și manipulare a opiniei publice, MAE va continua să acționeze constant pentru informarea corectă a cetățenilor români, inclusiv în sensul creșterii gradului de conștientizare cu privire la importanța acestor reguli, a căror aplicare salvează vieți, reduce suferința umană și previne distrugerile infrastructurii civile.

De asemenea, MAE va continua să susțină eforturile de identificare și tragere la răspundere a persoanelor responsabile pentru crimele de drept internațional comise pe teritoriul Ucrainei, inclusiv violările grave ale dreptului internațional umanitar, pledând pentru rolul esențial al justiției internaționale în acest context, cu respectarea independenței și imparțialității procedurilor judiciare.

Ministerul Afacerilor Externe reamintește că România a fost printre statele care au sesizat Curtea Penală Internațională în vederea anchetării situației din Ucraina, inclusiv din perspectiva sancționării crimelor de război, a crimelor împotriva umanității și de genocid pretins comise pe teritoriul acestui stat de forțele ruse. Totodată, România a susținut înființarea Comisiei Internaționale de Anchetă privind Ucraina și activarea Mecanismului Moscova al OSCE, devenind, de asemenea, membru al Grupului de Prieteni privind Răspunderea. Suplimentar, România a contribuit cu suma de 100.000 Euro, din bugetul MAE, la Fondul Fiduciar al Curții Penale Internaționale pentru susținerea desfășurării în bune condiții a activității Biroului Procurorului pe parcursul anului 2022, în contextul anchetei din Ucraina.

La acest moment de reflecție aniversară, MAE dorește să reamintească mesajul esențial al Convențiilor de la Geneva din 1949 în accepțiunea Comitetului Internațional al Crucii Roșii, și anume faptul că și războaiele au limite impuse de imperativul protejării vieții și demnității umane.

Informații suplimentare:

Ziua dreptului internațional umanitar a fost stabilită prin Legea nr.177/2013, la propunerea CNDIU, și este marcată, în fiecare an, începând cu 2014, prin acțiuni cultural-educative și științifice dedicate cunoașterii și promovării dreptului internațional umanitar.

Alegerea acestei zile corespunde în mod simbolic momentului ratificării de către România, la 14 mai 1954, a Convențiilor de la Geneva din 12 august 1949, care consacră, alături de cele două Protocoale adiționale din 1977 referitoare la protecția victimelor conflictelor armate, principalele norme ale dreptului internațional umanitar.

Ca activitate recentă în cadrul Comisiei Naţionale de Drept Internaţional Umanitar – organ consultativ al Guvernului înființat în 2006, MAE a coordonat procesul de elaborare a primului raport voluntar privind aplicarea dreptului internațional umanitar la nivel național, cu sprijinul tuturor instituțiilor interne reprezentate în cadrul CNDIU. Documentul a fost aprobat de Prim-ministrul României la 18 iunie 2021 și redă o imagine cuprinzătoare a cadrului normativ și instituțional relevant, precum și a principalelor realizări ale României în domeniu. Textul acestuia poate fi consultat pe website-ul MAE, la adresa.

Adelina Dobre, Facultatea de Drept – Universitatea din București

***

Adelina Dobre

Adelina Dobre

2021: Ziua Dreptului Internațional Umanitar este marcată, anual, la data de 14 mai.

Dreptul internațional umanitar al conflictelor armate este alcătuit din două ramuri de bază. Prima ramură cuprinde dreptul războiului propriu-zis (ius ad bellum), care este cunoscut sub denumirea de dreptul de la Haga și care reglementează starea beligerantă, iar cea de-a doua ramură vizează dreptul umanitar propriu-zis (ius in bello), cunoscut sub denumirea de dreptul de la Geneva și care reglementează conduita părților la conflict și protecția datorată categoriilor de persoane protejate în timpul unui conflict armat.

Conform Ministerului Afacerilor Externe, dreptul internaţional umanitar reprezintă un ansamblu de reguli care din considerente de ordin umanitar caută să limiteze efectele unui conflict armat. Dreptul internaţional umanitar protejează acele persoane care nu participă sau care nu mai participă la ostilităţi şi restricţionează mijloacele şi metodele de război. De-a lungul timpului, regulile referitoare la dreptul conflictelor armate s-au referit în mod special la aspecte privind protecţia victimelor conflictelor armate şi protecţia bunurilor culturale în caz de producere a unui conflict armat.

Dreptul internaţional umanitar este de asemenea cunoscut sub denumirea de dreptul războiului sau dreptul conflictelor armate. Precizăm că problematica războiului, a modului de purtare a conflictelor armate, a fost abordată încă din antichitate şi a continuat să se reflecte în lucrările de specialitate ale diferiţilor jurişti (Hugo Grotius, Dreptul războiului şi păcii), în documentele cu caracter internaţional (Declaraţia de la Petersburg din 1868, primul document internaţional care stabileşte anumite limite de folosire a unor tipuri de arme), Convenţiile de la Haga din 1899, respectiv 1907, Convenţiile de la Geneva din 1949, precum şi în eforturile întreprinse de state pe plan intern şi internaţional de gestionare a problemelor de drept internaţional umanitar şi de cooperare în acest domeniu. Acest din urmă aspect s-a concretizat în constituirea unor comisii naţionale de drept internaţional umanitar şi în cooperarea între aceste organisme şi Comitetul Internaţional al Crucii Roşii.

***

Ministerul Afacerilor Externe a transmis următorul comunicat de presă:

Ministerul Afacerilor Externe salută aniversarea, la 14 mai a.c., a Zilei dreptului internațional umanitar în România și reafirmă angajamentul său de a acționa pentru consolidarea respectului pentru dreptul internațional umanitar, dar și pentru promovarea unei cât mai ample conștientizări a importanței acestor norme în rândul autorităților publice, al decidenților politici și al societății românești în ansamblul ei.

Complementar demersurilor întreprinse în plan internațional și regional, MAE și-a asumat în cursul anului precedent, ca membru al Comisiei Naționale de Drept Internațional Umanitar (CNDIU), coordonarea procesului de elaborare a primului raport voluntar privind aplicarea dreptului internațional umanitar la nivel național, cu sprijinul tuturor instituțiilor naționale reprezentate în cadrul CNDIU.

Raportul prezintă o imagine a cadrului normativ și instituțional relevant, având ca pilon central Comisia Națională de Drept Internațional Umanitar, precum și principalele realizări ale României în domeniu. Această inițiativă se înscrie într-o practică tot mai răspândită în rândul statelor și puternic susținută de Comitetul Internațional al Crucii Roșii, de asumare a unui exercițiu de autoevaluare internă sub forma redactării unui raport voluntar. Totodată, realizarea acestui proiect corespunde profilului activ al României pe linia promovării dreptului internațional umanitar.

Finalizarea recentă a raportului național a fost anunțată de secretarul de stat pentru afaceri strategice din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, Dan Neculăescu, cu ocazia participării la masa rotundă organizată, astăzi, de Universitatea Națională de Apărare “Carol I” cu tema “Importanța dreptului internațional umanitar în actualul mediu internațional de securitate”. Reprezentantul MAE a menționat intenția diseminării acestui document pe paginile instituțiilor din cadrul CNDIU, precum şi cu ocazia reuniunilor naționale şi internaționale de profil, respectiv a încurajat valorificarea raportului în sprijinul răspândirii cunoștințelor despre dreptul internațional umanitar și al evidențierii rolului esențial al acestui set de norme.

Raportul privind aplicarea dreptului internațional umanitar la nivel național, în forma aprobată de Guvernul României, va fi publicat pe pagina de internet a Ministerului Afacerilor Externe.

Adelina Dobre, Facultatea de Drept – Universitatea din București

***

Cristian Jura

Cristian Jura

Adelina Dobre

Adelina Dobre

2020: Ziua Dreptului Internațional Umanitar este marcată, anual, la data de 14 mai.

Asociația Română de Drept Umanitar organizează proiectul județean cu participare internațională: „Valențe educative ale dreptului internațional umanitar în formarea unei culturi a păcii”.

Descriere:

Lucrările de față apar la termenul prevăzut, dar care prin forța împrejurărilor sunt impregnate de o crudă și tristă realitate. Cu sau fără lumina tiparului, vor fi lansate la o dată sine die, atunci când restricțiile pandemiei vor înceta.

Preconizate să apară cu ocazia celebrării celei de-a VII-a ediții a Zilei Dreptului Internațional Umanitar, tematica tratată este specifică domeniului dreptului umanitar, vizând „Rolul mass media în promovarea principiilor umanitarismului” și „Corespondent de război- Statut și protecție internațională”. În acest context, vom identifica care este statutul și protecția internațională a reprezentanților mass media în caz de conflict armat.

Vremurile au decis altfel! Pandemia care a cuprins întreaga Planetă a pus în umbră războiul clasic. Ne aflăm în plin război chimic, în care militari și civili deopotrivă se confruntă cu un dușman invizibil, care ucide lent, dar sigur, ființa umană. A venit timpul în care regulile de drept internațional umanitar să fie regândite și actualizate în raport cu profilul noilor arme!

Și în războiul clasic și în cel chimic, avem nevoie de informații. Jurnaliștii sunt cei care își pun viața în pericol, în scopul furnizării de informații pentru opinia publică. Reglementări noi pentru această categorie care acționează în zone de pericol generate de conflicte armate, pandemii sau dezastre, sunt necesare în contextul actual.

Lansăm astăzi online cea de-a doua expoziție fotografică în cadrul manifestărilor dedicate Zilei Dreptului Internațional Umanitar (14 mai).

Expoziția are ca autor corespondentul de război Mario Hadrian Balint și este intitulată „FEREASTRĂ SPRE KANDAHAR.” Imaginea de ansamblu a demersului jurnalistic are semnificația unei fereastre spre o altă lume. În primul rând „lumea” specifică statului Afganistan despre care jurnalistul spunea că: „este azi mărturia unui trecut cosmopolit. Imaginea oamenilor și culoarea pielii lor poartă urmele invaziilor, dar și ale carnagiilor și resurecțiilor.”

În al doilea rând „Lumea noastră a corespondenților, care am avut privilegiul de a face cunoștință cu spațiul politico-geografic denumit #cimitirul imperiilor#.”

„Oameni simpli, copii, afaceriști, talibani convertiți la principii democratice, maliki, polițiști. Pe toți i-am întîlnit acolo, departe de România. Despre toți am vorbit sau am scris în corespondențele transmise în țară. Pe toți, războiul de 40 de ani i-a marcat.Sunt generații întregi care nu cunosc firescul păcii! Împreună cu militarii români prezenți în Asia din 2002, am participat la zeci de misiuni și am relatat zeci de povești extraordinare despre profesionalismul acestora, despre omenie, despre viață. Viața aia, adevărată, în care prețuiești, cum se cuvine, și apa de la robinet, și becul electric.”

„Fereastră spre Kandahar este o galerie de personaje despre care românii știu, deja, destule lucruri. Imaginile au fost expuse la Reșița și Botoșani. De această dată o oferim publicului cu ocazia Zilei Dreptului Internațional Umanitar cu ocazia celebrării celei de-a șaptea ediții.”

Fiecare imagine ne dezvăluie specificul unei culturi, difertă de a noastră, dar în care chipurile oamenilor exprimă aceleași sentimente și trăiri specifice oricărei ființe umane.

Fiecare imagine este în fapt o „fereastră” pe care jurnalistul o deschide pentru noi spre acea lumea islamică, plină de mister, aşa cum o regăsim în expoziţia următoare:

Vezi expoziție

Prof. univ. dr. Cristian Jura
Adelina Dobre, Facultatea de Drept – Universitatea din București

***

Cristian Jura

Cristian Jura

Daniela Niculcea

Daniela Niculcea

2019: Ziua Dreptului Internațional Umanitar este marcată, anual, la data de 14 mai.

2018: Ziua Dreptului Internațional Umanitar este marcată, anual, la data de 14 mai.

Sediul materiei: Legea nr. 177/2013 privind declararea zilei de 14 mai Ziua Dreptului Internațional Umanitar, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 349, din 13 iunie 2013, intrând în vigoare la 3 zile de la publicare, adică în 16 iunie.

14 mai reprezintă data la care România a ratificat, în anul 1954, Convențiile de la Geneva din 12 august 1949. Cele patru Convenții de la Geneva din 12 august 1949 reglementează, în principal, Dreptul internațional umanitar și sunt completate de cele două Protocoale adiționale semnate în 1977 referitoare la protecția victimelor conflictelor armate. În plus, la Convențiile de la Geneva se adaugă un număr mare de convenții care reglementează segmente specifice ale dreptului internațional umanitar, precum și reguli de drept cutumiar și principii aferente.

Cu acestă ocazie, Centrul pentru Drept Internațional din cadrul Universității Naționale de Apărare Carol I organizează o masă rotundă cu tema: Importanța dreptului internațional umanitar în actualul mediu internațional umanitar, conform unui comunicat al CDI.

Legal Days este un proiect dezvoltat de prof. univ. dr. Cristian Jura cu susținerea Societății de Științe Juridice

Prof. dr. Cristian Jura
Daniela Niculcea, Facultatea de Drept, Universitatea din București, Internship Societatea de Științe Juridice (SSJ)

 
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

Lex Discipulo Laus
Gratuit pentru studenţi
Securitatea electronică este importantă pentru avocaţi
Mesaj de conştientizare susţinut de FORTINET
JURIDICE utilizează SmartBill
VIDEO
Codul muncii

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.