ArticoleESSENTIALSRNSJStudiiOpiniiInterviuriInterviuri VIDEOPovestim cărţi
 
 
Opinii
Print Friendly, PDF & Email

Îngrădirea dreptului de a fi ales sau despre cum alegerile în Consiliul de Mediere încep cu stângul
15.05.2018 | Ilie DORIN


Cyberlaw - Valoarea legala a documentelor electronice
Ilie Dorin

Ilie Dorin

În luna aprilie a.c. Consiliul de Mediere a publicat spre dezbatere Proiectul de Regulament privind alegerile în demnitatea de membru în Consiliul de Mediere, alegeri ce se vor desfășura în anul 2019. Proiectul conține prevederi vădit nelegale, discriminatorii și netemeinice.

Mai jos sunt solicitările mele privind modificarea Regulamentului, solicitări care au fost transmise Consiliului spre analiză, dezbatere și adoptare.

1. Solicit menționarea anumitor interdicții/incompatibilități de a fi membru în comisiile electorale. Este necesară introducerea interdicției/incompatibilității de a fi membru în Comisia Electorală, Comisia de soluționare a Contestațiilor, Comisia de validare a voturilor și Comisia de monitorizare, a rudelor și afinilor până la gradul IV inclusiv, a celor care se află în raporturi comerciale ori de conlucrare profesională sau într-un raport contractual de muncă cu unul din membrii oricărei comisii precum și din membri actuali ai Consiliului de Mediere ori dintre membri Secretariatului Tehnic al Consiliului. Aceasta mențiune ar trebui inclusă ca o declarație pe propria răspundere a fiecărui membru al fiecărei comisii în documentele de înființare a lor.

2. Dreptul de vot. Solicit ca acest drept trebuie să aparțină tuturor mediatorilor activi care au taxa profesională plătită la zi. Argumentele care susțin această chestiune sunt următoarele: achitarea taxei este nu numai o obligație profesională a mediatorului, ci și o formă de respect față de profesia de mediator și față de Consiliul de Mediere. Plata taxei se traduce prin apartenența la o profesie, la o asociație, la o comunitate, neplata taxei înseamnă deseori desistarea membrului, de bunăvoie, de la acea profesie, asociație, comunitate. Este de reținut că neplata se datorează într-adevăr în unele cazuri unor situații speciale de incapacitate de plată, dar în alte cazuri se datorează unei rele credințe la adresa membrilor Consiliului de Mediere. Ori persoană care “sancționează” membrii Consiliului de Mediere prin neplata taxei ar trebui să nu mai poată contribui la alegerea acestor membri pe care îi contestă, sau îi va contesta. Ar fi un tratament reciproc și echitabil pentru rău-platnici, având în vedere că alegerile consumă și ele resurse materiale și financiare importante, resurse ce se vor retrage din bugetul format din taxa profesională la care noi mediatorii de bună-credință am contribuit, și ceilalți nu, refuzând în mod categoric plată. Practic prin plata taxei putem spune că se contribuie indirect la alegeri și deci plata taxei da un drept de a participa la alegeri. Neplata taxei ar trebui să aibă ca efect retragerea dreptului de vot, la fel cum are ca efect retragerea dreptului de a candida.

3. Un alt argument ar fi acela că printre condițiile candidatului la demnitatea de membru în Consiliu de Mediere se cere ca acea persoană să aibă taxa plătită la zi, condiție justificată și firească, însă pentru egalitate de tratament și reciprocitate, această condiție trebuie impusă și votantului, pentru că atât candidatul cât și votantul sunt angrenați în actul electoral.

4. Solicit eliminarea condițiilor discriminatorii și nelegale impuse viitorilor candidați privitoare la vechimea de 7 ani, minimul de 20 de medieri și de 80 de ore de formare profesională continuă. Solicit așadar admiterea tuturor mediatorilor, indiferent de vechime în profesie, de număr de medieri și de număr de ore de formare de a se înscrie în cursa electorală, fără discriminări, îngrădiri ori alte obstrucționări nejustificate a dreptului de a fi ales. Solicitarea aceasta este susținută de următoarele argumente ce vor fi expuse pe larg. Este lipsită de logică, nelegală, discriminatorie și la limita absurdului condiția vechimii de 7 ani în profesia de mediator (prin raportare la mențiunile din Tabloul Mediatorilor), de vreme ce însăși profesia de mediator are o vechime de doar 10 ani (primul Tabloul al Mediatorilor s-a publicat în mod legal în anul 2008). Impunerea unei vechimi pentru a candida este o pâlnie cu dop construită de membrii actualului Consiliu, în condițiile în care nu se poate vorbi de o vechime, profesia de mediator și toate reglementările ei fiind noi. Amintim că art. 91 din Statut care impune arbitrar aceste condiții nu a fost analizat/dezbătut de mediatori ante adoptare și deci nu este voința corpului profesional, așa cum ar fi fost normal, ci este voința exclusivă a actualilor membri din Consiliul de Mediere. Cu alte cuvinte, membrii din actualul Consiliu de Mediere și-au dat ei înșiși o Hotărâre profitabilă prin care să își limiteze în mod drastic contracandidații de la următoarele alegeri. Bineînțeles efectele juridice ale acelei reglementări nu puteau să răsară în anul 2015 când a fost introdus (fără consultări) acel art. 91 în Statut, an care tocmai pusese capăt alegerilor, ci ele au produs efecte anul acesta când au surprins mediatorii prin șiretenia de care a dat dovadă Consiliul de Mediere atunci. Dacă e să ne referim procentual, condițiile stipulate la art. 91 din Statut sunt complet discriminatorii, eliminând ab initio și fără drept de apel peste 90% dintre mediatori de la posibilitatea de a candida. Ori este arhicunoscut că dreptul de a alege și de a fi ales, mai ales în interiorul unei profesii libere și liberale nu poate fi îngrădit în mod discreționar și fără un temei justificat. Lipsa unui temei face ca acea îngrădire să devină nelegala și discriminatorie, evidențiind interese ascunse. Procentul indicat mai sus se referă la mediatorii care nu au nici un drept de a candida, pentru că nu îndeplinesc condițiile absurde privind vechimea de 7 ani în profesie, mulți fiind autorizați începând cu anul 2012 și cei mai mulți în anul 2013 și 2014. Ori exact acești mediatori care reprezintă peste 90% dintre mediatorii activi și cu taxa la zi sunt excluși fără temei și fără o justificare logică sau juridică de la opțiunea de a candida. Ceilalți 10% dintre mediatori sunt cei care s-au autorizat înainte de anul 2012, dar mulți dintre ei nu mai sunt activi. Procentele indicate mai sus fac parte dintr-o numărătoare personală, și pot fi combătute de către Consiliul de Mediere dacă considera că nu corespund realității. Cei mai mulți mediatori nu au dreptul de a candida, deși durata de 7 ani într-o profesie care are doar 10 ani vechime nu are nici o conotație ori explicație, nici o logică și nici nu înseamnă că acea persoană este mai aptă sau nu să fie membru în Consiliul de Mediere, vechimea prin ea însăși neînsemnând decât o prezumție relativă că acel profesionist este la curent cu stadiul medierii ori cu organizarea sau administrarea profesiei . De asemeni vechimea în profesie te poate face un bun mediator dacă este practicată dar nu neapărat un bun manager, ori calitatea de membru în Consiliul de Mediere presupune abilități și cunoștințe de management și dezvoltare, viziuni și proiecte care nu țin de administrarea unui cabinet de mediere. Doar în condițiile în care profesia ar fi avut o vechime de 50 de ani să zicem, am fi putut vorbi de o experiență îndelungată ca mediator care să te recomande în Consiliul de Mediere, dar nici în aceste cazuri vechimea prin ea însăși nu ar fi o recomandare suficientă prin ea însăși. Pentru a înțelege vădită îngrădire și faptul că s-a dorit o obstrucționare a candidaturilor, trebuie raportată această condiție a vechimii de 7 ani la o altă condiție absurdă și anume la condiția unui număr de minim 20 de medieri desfășurate de viitorul candidat. Absurdul vine din calculul matematic care releva că viitorul candidat trebuie să aibă un minim de 7 ani vechime (ca să se numească un vechi și bun mediator demn de a fi membru în Consiliul de Mediere) și un minim de 2 medieri și ceva pe an, însemnând că mediatorul profesionist să fi făcut măcar o dată la 6 luni o mediere în fiecare din acești 7 ani. Observăm așadar o altă condiție absurdă, cea a celor minim 20 de medieri în 7 ani, condiție care trebuie de asemeni eliminată, pentru că nici nu se justifică și nici nu poate fi verificată în vreun fel de către comisia electorală; declarația pe propria răspundere de efectuare a unui număr de 20 de medieri de care se face vorbire aducând doar sancțiuni de ordin penal în ipoteza unei plângeri penale și a unui proces penal destul de anevoios raportat la situația dată, proces ce ar complica lucrurile în loc să le simplifice (în ceea ce privește chestiunile electorale). Din cele de mai sus este clar că vechimea de 7 ani nu este o condiție obiectivă și justificată, și nu s-a urmărit prin ea ca persoana respectivă să fie un bun mediator ori un mediator care să practice intens medierea, ci dimpotrivă s-a urmărit ca această condiție să fie o frână a candidaturilor, un impediment legal legat de strict de anii care au curs de la autorizare. Referitor la cea de-a treia condiție, menționăm de asemeni că obligativitatea de acumulare a 80 ore de formare profesională în domeniu este de asemenea nejustificată și nelegala având în vedere mai ales faptul că în domeniul medierii cursurile de formare continuă organizate în mod profesionist și curent lipsesc cu desăvârșire, mai ales cele raportate la mediatorii cu vechime și experiența în mediere. Amintesc faptul că din anul 2015 nu s-a mai organizat nici un curs de mediere care să fie autorizat cu puncte de formare profesională și care să fie apelabil de mediatorii cu experiență. S-au organizat arareori cursuri de formare profesională unde eu am participat însă cursurile erau pentru mediatorii începători nicidecum pentru mediatorii cu un grad ridicat de experiență. Și actualele webinarii desfășurate se adresează începătorilor. În aceste condiții, nu pot fi obligat să merg/particip la un curs de formare profesională continua unde eu nu mă formez, pentru că nu mi se adresează, considerându-l o pierdere de timp și de bani în condițiile în care la acel curs se predau noțiuni juridice elementare (ce se predau în anul I de drept) de exemplu. Ori Consiliul de Mediere este direct responsabil și răspunzător pentru lipsa unor astfel de cursuri, el fiind cel care reglementează norme privind activitatea de formare continuă a mediatorilor. În acest sens a înființat prin Statut Institutul de Formare Continuă a Mediatorilor, Institut care nu funcționează sub nici o formă la acest moment, articolele care îl menționează fiind inaplicabile, așa cum inaplicabil devine și art. 91 din Statut dacă le coroboram. Ori, raportat la condiția din regulamentul electoral privitoare la minim 80 de ore de formare profesională, în condițiile în care nu au avut loc efectiv cursuri de formare profesională pentru mediatorii avansați și deci mediatorul viitor candidat a fost în imposibilitate efectivă să acumuleze acest punctaj, este neavenita și nelegala, și constituie un impediment discriminatoriu și el, o piedică nelegală pusă contracandidaților de către membrii actuali ai Consiliului. Facem mențiune și de faptul că formarea continua la acest moment în Institutul inactiv de care aminteam mai sus, este atributul școlilor de formare profesională patronate de membrii din actualul Consiliu, școli care nu au mai oferit mediatorilor astfel de cursuri de formare continuă încât aceștia să acumuleze punctajul anual minimal; lipsa unor astfel de cursuri pentru mediatorii avansați, cei care ar fi și candidații ideali pentru Consiliul de Mediere, este deopotrivă imputabila membrilor actualului Consiliu de Mediere și școlilor lor de formare. Este curios cum se cere un număr de 7 ani vechime, 2 -3 medieri la 6 luni, și se vrea un mediator avansat și cu o experiență bogată în mediere care să fi avut și un minimum de 80 de ore de formare continuă, fără a avea însă unde să participe pentru acumularea acelui punctaj; este clar că toate aceste 3 condiții nu au o bază logică și reală, ci sunt construcții și improvizații pentru a înlătura de la candidatură mediatori redutabili. În concluzie, toate cele 3 condiții propuse privitoare la vechimea de 7 ani în profesie, minimul de 20 de medieri și de 80 de ore de formare profesională continua sunt discriminatorii, absurde, nelegale, netemeinice și nejustificate pentru că un mediator să aibă dreptul de a fi ales și de a participa în calitate de candidat la alegerile privind demnitatea în Consiliul de Mediere. Îngrădirea nejustificată, discriminatorie și nelegala a acestui drept ar atrage sancțiuni asupra Consiliului de Mediere în cazul în care ar fi votată. De asemeni modul discreționar și lipsit de o justificare pentru aplicarea acestor condiții ar putea fi corectat de către o instanță judecătorească în cazul în care Consiliul nu este deschis unui dialog cu mediatorii și nu ia act de solicitările acestora. Prin urmare solicit ferm constatarea inaplicabilității art. 91 din Statut la alegerile din anul 2019.

Mediator Ilie Dorin

Newsletter JURIDICE.ro
Youtube JURIDICE.ro
Instagram JURIDICE.ro
Facebook JURIDICE.ro
LinkedIn JURIDICE.ro

Aflaţi mai mult despre , , , ,
JURIDICE.ro utilizează şi recomandă SmartBill pentru facturare.

Puteţi publica şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare şi să ne scrieţi la adresa redactie@juridice.ro!

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

CariereEvenimenteProfesioniştiRLWCorporate