Secţiuni » Arii de practică » Protective » Data protection
Data protection
DezbateriConferinţeToate evenimenteleCărţiProfesionişti


GDPR. Datele cu caracter personal prelucrate de un practician în insolvență
21.05.2018 | Cornel IONAȘCU, Răzvan Nicolae POPESCU

Secţiuni: Articole, Content, Data protection, Opinii, Selected
JURIDICE - In Law We Trust
Cornel Ionașcu

Cornel Ionașcu

Răzvan Nicolae Popescu

Răzvan Nicolae Popescu

Abstract

Avand in vedere ca

La data de 04.05.2016 in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 119 L a fost publicat Regulamentul nr. 679/27.04.2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei nr. 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor), denumit in continuare GDPR (General Data Protection Regulation);

Potrivit art. 99 alin. 2 din GDPR acest act normativ se va aplica incepand cu data de 25.05.2018, data la care Directiva nr. 95/46/CE isi va inceta efectele juridice;

Avand in vedere ca GDPR-ul are aplicabilitate directa in toate statele membre ale Uniunii Europene, caz in care persoanele care prelucreaza date cu caracter personal trebuie sa respecte dispozitiile acestuia;

Luand in considerare faptul ca

Un practician in insolventa (PI) foloseste in cadrul activitatii curente o serie de informatii necesare pentru a-si putea indeplini atributiile impuse de lege si / sau judecatorul sindic;

O parte din informatiile folosite, in activitatea curenta, reprezinta date cu caracter personal, caz in care, practicianul in insolventa (PI – ul) poate fi considerat ca prelucreaza date cu caracter personal;

In cadrul prezentului material dorim sa prezentam cititorului interesat categoriile de persoane si datele acestora cu caracter personal, prelucrate, in mod obisnuit, de un practian in insolventa (PI) in cadrul unui dosar de insolventa.

In acest sens, prima parte a materialului este dedicata exemplificarii categoriilor de persoane ale caror date cu caracter personal sunt prelucrate, cu indicarea datelor prelucrate, precum si a actelor in care acestea se regasesc.

A doua parte a materialului este dedicata prezentarii unor metode prin care un practician in insolventa (PI) poate sa determine daca anumite informatii reprezinta sau nu date cu caracter personal.

A treia parte a materialului este dedicata prezentarii principalelor acte intocmite de un practician in insolventa, precum si a temeiurilor juridice care ii permit acestuia prelucrarea datelor cu caracter personal cuprinse in aceste acte.

Prezentul material este centrat in jurul datelor cu caracter personal prelucrate in cadrul unui dosar de insolventa.

Pentru o privire mai larga asupra datelor cu caracter personal prelucrate de un practician in insolventa (PI), fata de faptul ca acesta, la fel ca si o societate (comerciala) reprezinta un profesionist, va recomandam lecturarea materialului intitulat GDPR – Datele cu caracter personal prelucrate de o societate.

Cuprins

1 Datele cu caracter personal prelucrate de un practician in insolventa (PI) 6

1.1 Instantele judecatoresti 8

1.2 Creditorii 9

1.3 Administratorul special 10

1.4 Organele de administrare in perioada de observatie. 11

1.5 Tertii cocontractanti in cadrul actelor frauduloase. 12

1.6 Participantii la procedurile judiciare. 13

1.7 Participantii la procedurile extrajudiciare. 14

1.8 Organele profesiei 14

1.9 Organele de urmarire penala. 15

2  Metodele prin care un practician in insolventa poate determina daca anumite informatii reprezinta sau nu date cu caracter personal 15

2.1 Notiunea de date cu caracter personal nu se limiteaza la informatiile care prin ele insale pot conduce la identificarea unei persoane. 16

2.2 Notiunea de date cu caracter personal nu se raporteaza la posibilitatea detinatorului acestora de a identifica o anumita persoana. 17

2.3 Notiunea de date cu caracter personal nu vizeaza numai informatiile confidentiale, ci chiar si cele care sunt deja publice. 17

2.4 Notiunea de date cu caracter personal vizeaza nu numai informatii privind viata privata a unei persoane, ci orice fel de informatii, inclusiv cele privind viata profesionala. 18

2.5 Notiunea de date cu caracter personal acopera si evaluarile, respectiv opiniile cu privire la o anumita persoana. 19

2.6 Notiunea de date cu caracter personal include si informatiile neadevarate, respectiv informatiile nedovedite cu privire la o anumita persoana. 19

2.7 Notiunea de date cu caracter personal nu se limiteaza la informatiile care pot identifica o persoana dupa nume. 20

3 Temeiurile legale care permit, iar uneori impun, unui practian in insolventa sa prelucreze date cu caracter personal 20

3.1 Raportul cu propuneri pentru continuare procedurii de observatie in vederea depunerii unui plan de reorganizare, sau, pentru trecerea la faliment in procedura simplificata  21

3.2 Raportul asupra cauzelor si imprejurarilor care au condus la aparitia insolventei debitorului 22

3.3 Cererea de obligare a administratorului special la plata pasivului debitorului generat ca urmare a unor plati nelegale. 22

3.4 Cererea avand ca obiect anularea actului fraudulos. 23

3.5 Cererea avand ca obiect angajarea raspunderii persoanei care a determinat starea de insolventa. 23

3.6 Verificarea creantelor si intocmirea tabelelor de creante. 24

3.7 Alte acte intocmite de practianul in insolventa. 24

4 Concluzii 25

1. Datele cu caracter personal prelucrate de un practician in insolventa (PI)

In cadrul procedurilor de insolventa, atat sub imperiul Legii nr. 85/2006, cat si sub imperiul Legii nr. 85/2014, un practician in insolventa, independent de calitatea detinuta si exercitata, administrator judiciar si / sau lichidator judiciar, prelucreaza, in mod obisnuit, datele cu caracter personal ale mai multor categorii de persoane.

Practicienii in insolventa sunt persoane care, in exercitiul atributiunilor functionale, prelucreaza date cu caracter personal ale unor diverse categorii de persoane.

In vederea exemplificarii categoriilor de persoane ale caror date cu caracter personal sunt prelucrate de un practician in insolventa, in cadrul procedurilor de insolventa, vom folosi schema prezentata in continuare.

Din schema prezentata mai sus, rezulta ca, in cadrul unei proceduri de insolventa, un practician prelucreaza, in mod obisnuit, datele cu caracter personal ale urmatoarelor categorii de persoane:

1. instantele judecatoresti,

2. creditorii,

3. administratorul special,

4. organele de administrare in perioada de observatie,

5. tertii cocontractanti in cadrul actelor atacate ca fiind frauduloase,

6. participantii la procedurile judiciare,

7. participantii la procedurile extrajudiciare,

8. organele profesiei de practician in insolventa,

9. organele de urmarire penala.

1.1. Instantele judecatoresti

Dorim sa subliniem ca, prin notiunea de instante judecatoresti intelegem sa ne raportam la o serie de persoane distincte, cum ar fi:

1. judecatorul sindic,

2. grefierul de sedinta aferent judecatorului sindic,

3. membrii completului de judecata care solutioneaza caile de atac indreptate impotriva hotararilor judecatoresti pronuntate de judecatorul sindic,

4. grefierul de sedinta aferent completului de judecata mentionat la pct. 3 anterior,

5. judecatorul de drept comun, in cazul proceselor care nu intra in competenta judecatorului sindic,

6. procurorul de sedinta, daca este cazul,

7. grefierul de sedinta aferent judecatorului de drept comun,

8. membrii completului de judecata care solutioneaza caile de atac indreptate impotriva hotararilor judecatoresti pronuntate de judecatorul de drept comun,

9. procurorul de sedinta, in caile de atac mentionate la pct. 8 anterior, daca este cazul,

10. grefierul de sedinta aferent completului de judecata mentionat la pct. 8 anterior.

In ceea ceea ce priveste judecatorul / judecatorii, datele cu caracter personal prelucrate pot fi urmatoarele:

1. numele si prenumele, intrucat aceste informatii apar intr-o serie de acte procedurale (incheieri de sedinta, sentinte, decizii, adrese etc),

2. calitatea detinuta, intrucat aceste informatii apar intr-o serie de acte procedurale (ex. cele mentionate la pct. 1 precedent),

3. instanta in cadrul careia isi exercita functia, intrucat aceste informatii apar intr-o serie de acte procedurale (ex. cele mentionate la pct. 1 precedent),

4. prezenta la termenele de judecata, intrucat aceste informatii apar intr-o serie de acte procedurale (ex. cele mentionate la pct. 1 precedent),

5. opiniile instantei cu privire la aspectele deduse judecatii, intrucat aceste informatii apar intr-o serie de acte procedurale (ex. cele mentionate la pct. 1 precedent),

6. masurile instantei cu privire la aspectele deduse judecatii, intrucat aceste informatii apar intr-o serie de acte procedurale (ex. cele mentionate la pct. 1 precedent),

7. semnatura, intrucat aceste informatii apar intr-o serie de acte procedurale (ex. cele mentionate la pct. 1 precedent).

1.2 Creditorii

Dorim sa subliniem ca, prin notiunea de creditori intelegem sa ne raportam atat la creditorii inscrisi in tabelele de creanta, cat si la creditorii curenti.

In ceea ce priveste creditorii, datele cu caracter personal prelucrate pot fi urmatoarele:

1. numele si prenumele, intrucat aceste informatii sunt cuprinse intr-o serie de acte (ex: declaratia de creanta, actele justificative atasate declaratiei de creanta, tabelele de creante, convocari, procese verbale ale sedintelor creditorilor etc),

2. alte date de identificare (ex: domiciliul, CNP, numar de telefon, nr. de fax, adresa de e-mail etc), intrucat aceste informatii sunt cuprinse intr-o serie de acte (ex: declaratia de creanta, actele justificative atasate declaratiei de creanta etc),

3. informatii cu privire la creanta proprie (ex: izvorul acesteia, natura acesteia, cuantumul acesteia, data cand a devenit scadenta etc), intrucat aceste informatii sunt cuprinse intr-o serie de acte (ex: declaratia de creanta, actele justificative atasate declaratiei de creanta, tabelele de creante etc),

4. informatii cu privire la contul bancar (ex: numarul contului, moneda contului, banca la care este deschis), intrucat pe parcursul procedurii exista posibilitatea efectuarii de plati catre creditor,

5. informatii cu privire la sumele incasate de la debitor (ex: cuantumul sumei, justificarea acesteia, data platii, modul de plata etc), intrucat pe parcursul procedurii exista posibilitatea efectuarii de plati catre creditor,

6. informatii cu privire la modul in care creditorul participa la procedura insolventei (ex: cererile / solicitarile efectuate de acesta, prezenta si modul de vot in cadrul adunarilor generale ale creditorilor si / sau in cadrul comitetului creditorilor etc).

Exemplele mentionate mai sus se adapteaza, in mod corespunzator, si in situatia in care creditorul nu este o persoana fizica, ci o persoana juridica sau orice alt tip de entitate, cu sau fara personalitate juridica.

In aceste din urma cazuri, persoanele ale caror date cu caracter personal vor fi prelucrate de practician sunt persoanele care vor reprezenta si / sau vor actiona si / sau vor semna acte in numele si pe seama creditorului (ex: administratorul creditorului, imputernicitul societatii care detine calitatea de creditor etc).

1.3 Administratorul special

In ceea ce priveste administratorul special datele cu caracter personal prelucrate pot fi:

1. numele si prenumele, intrucat aceste informatii sunt mentionate intr-o serie de acte (ex.: hotararea adunarii generale a asociatilor / actionarilor privind numirea administratorului special, actele intocmite de administratorul special etc),

2. alte date de identificare (ex: domiciliu, CNP, numar de telefon, nr. de fax, adresa de e-mail etc), intrucat aceste informatii sunt cuprinse intr-o serie de acte (a se vedea exemplele de la pct. 1 precedent),

3. semnatura, intrucat aceste informatii sunt cuprinse intr-o serie de acte (a se vedea exemplele de la pct. 1 precedent),

4. informatiile referitoare la modul in care administratorul special participa la procedura insolventei (ex. actele intocmite de acesta).

Exemplele mentionate mai sus se adapteaza, in mod corespunzator, si in situatia in care administratorul special nu este o persoana fizica, ci o persoana juridica sau orice alt tip de entitate, cu sau fara personalitate juridica.

In aceste din urma cazuri, persoanele ale caror date cu caracter personal vor fi prelucrate de practician sunt persoanele care vor reprezenta si / sau vor actiona si / sau vor semna acte in numele si pe seama administratorului special (ex: administratorul societatii care detine calitatea de administrator special).

1.4 Organele de administrare in perioada de observatie

In cadrul anumitor proceduri de insolventa, ce presupun o perioada de observatie, activitatea curenta a debitorului, in masura in care judecatorul sindic nu a dispus masura ridicarii dreptului de administrare, este realizata prin intermediul organelor de administrare statutare (ex. administratorul unic, consiliul de administratie).

In aceste cazuri, in ceea ce priveste persoanele care detin calitatea de membrii in cadrul organelor de administrare ale debitorului, datele cu caracter personal ale acestora sunt prelucrate, acestea putand fi:

1. numele si prenumele, intrucat aceste informatii sunt mentionate intr-o serie de acte (ex: certificatul constatator, actul constitutiv etc),

2. alte date de identificare, intrucat aceste informatii sunt mentionate intr-o serie de acte (ex: actul constitutiv, hotararea asociatilor / actionarilor de numire a organelor de administrare, contractele de mandat incheiate intre debitor si organele de administrare etc),

3. semnatura, intrucat aceste informatii sunt mentionate intr-o serie de acte (ex: contractul de mandat incheiat intre debitor si organele de administrare, specimenul de semnatura etc),

4. datele de contact (ex: nr. telefon, fax, adresa de e-mail) intrucat, pe parcursul perioadei de observatie, este oportuna existenta unui dialog intre organele de administrare si practicianul in insolventa,

5. informatii referitoare la modul in care organele de administrare isi exercita activitatea (ex: ce contracte incheie, ce plati doresc sa efectueze, ce plati efectueaza etc), intrucat aceste informatii sunt aduse la cunostinta practicianului in insolventa in vederea exercitarii de catre acesta din urma a atributiunilor functionale de supraveghere, control si dispozitie.

Exemplele mentionate mai sus se adapteaza, in mod corespunzator, si in situatia in care membrul in organele de administrare nu este o persoana fizica, ci o persoana juridica sau orice alt tip de entitate, cu sau fara personalitate juridica.

In aceste din urma cazuri, persoanele ale caror date cu caracter personal vor fi prelucrate de practician sunt persoanele care vor reprezenta si / sau vor actiona si / sau vor semna acte in numele si pe seama membrului organelor de administrare (ex: administratorul societatii care detine calitatea de administrator al debitorului).

1.5 Tertii cocontractanti in cadrul actelor frauduloase

In cadrul anumitor proceduri de insolventa, in functie de circumstantele concrete ale acestora, pot fi formulate actiuni judiciare avand ca obiect anularea actelor frauduloase incheiate de debitor cu diversi terti cocontractanti.

In situatia in care sunt formulate astfel de actiuni, datele cu caracter personal ale tertilor cocontractanti pot fi prelucrate, acestea putand fi:

1. numele si prenumele, intrucat aceste informatii sunt mentionate intr-o serie de acte (ex.: cererea de chemare in judecata, actul fraudulos atacat etc),

2. alte date de identificare (ex: domiciliu, CNP, numar de telefon, nr. de fax, adresa de e-mail etc), intrucat aceste informatii sunt cuprinse intr-o serie de acte (a se vedea exemplele de la pct. 1 precedent),

3. semnatura, intrucat aceste informatii sunt cuprinse intr-o serie de acte (a se vedea exemplele de la pct. 1 precedent),

4. informatii referitoare la actul fraudulos incheiat (ex.: natura acestuia, data incheierii, continutul acestuia, efectele actului, sumele de bani platite si / sau care trebuiau platite etc), intrucat aceste informatii se regasesc, in principiu, in cuprinsul actului fraudulos,

6. informatii referitoare la modul in care tertul participa in cadrul dosarului de instanta (ex: daca formuleaza sau nu aparari, expunerea apararilor si a exceptiilor procesuale, probele solicitate si / sau administrate, exercitarea cailor legale de atac etc), intrucat aceste informatii sunt cuprinse intr-o serie de acte intocmite in cadrul dosarului de instanta (ex.: intampinare, note de sedinta, cai de atac etc).

Exemplele mentionate mai sus se adapteaza, in mod corespunzator, si in situatia in care tertul cocontractant nu este o persoana fizica, ci o persoana juridica sau orice alt tip de entitate, cu sau fara personalitate juridica.

In aceste din urma cazuri, persoanele ale caror date cu caracter personal vor fi prelucrate de practician sunt persoanele care vor reprezenta si / sau vor actiona si / sau vor semna acte in numele si pe seama tertului cocontractant (ex: administratorul societatii care detine calitatea de tert cocontractant).

1.6 Participantii la procedurile judiciare

Prin notiunea de proceduri judiciare intelegem procesele, indiferent de natura lor, deduse spre solutionare unui judecator, fie sindic, fi de drept comun.

In functie de particularitatile fiecarei proceduri judiciare in parte, in cadrul acesteia pot participa o serie de persoane, cum ar fi:

1. persoana impotriva careia se formuleaza o actiune avand ca obiect angajarea raspunderii pentru obligatiile debitorului,

2. avocatii partilor,

3. reprezentantii legali / statutari / conventionali ai partilor,

4. intervenientii voluntari / fortati,

5. martorii,

6. expertii judiciari.

In ceea ce priveste categoriile de persoane mentionate anterior, sunt prelucrate o serie de date cu caracter personal, astfel cum acestea au fost deja exemplificate prin raportare la alte categorii de persoane (a se vedea cap. 1.1 si 1.2).

Exemplele mentionate mai sus se adapteaza, in mod corespunzator, si in situatia in care participantul nu este o persoana fizica, ci o persoana juridica sau orice alt tip de entitate, cu sau fara personalitate juridica.

In aceste din urma cazuri, persoanele ale caror date cu caracter personal vor fi prelucrate de practician sunt persoanele care vor reprezenta si / sau vor actiona si / sau vor semna acte in numele si pe seama participantului la procedura judiciara (ex: administratorul societatii care detine calitatea de participant la procedura judiciara).

1.7 Participantii la procedurile extrajudiciare

Prin notiunea de proceduri extrajudiciare intelegem orice fel de proceduri, desfasurate in cadrul unui dosar de insolventa si / sau in legatura cu un astfel de dosar, cu exceptia proceselor mentionate la cap. 1.6.

In functie de particularitatile fiecarei proceduri extrajudiciare in parte, in cadrul acesteia pot participa o serie de persoane, cum ar fi:

1. avocatii partilor,

2. reprezentantii legali / statutari / conventionali ai partilor,

3. furnizorii de utilitati ai debitorului,

4. tertii cocontractanti ai debitorului cu privire la care nu s-a procedat la denuntarea contractelor,

5. participantii la procedurile de valorificare a bunurilor debitorului (ex: licitatorii, notarul public care autentifica un contract de vanzare etc),

6. cumparatorii bunurilor debitorului etc.

In ceea ce priveste categoriile de persoane mentionate anterior, sunt prelucrate o serie de date cu caracter personal, astfel cum acestea au fost deja exemplificate prin raportare la alte categorii de persoane (a se vedea cap. 1.1 si 1.2).

Exemplele mentionate mai sus se adapteaza, in mod corespunzator, si in situatia in care participantul nu este o persoana fizica, ci o persoana juridica sau orice alt tip de entitate, cu sau fara personalitate juridica.

In aceste din urma cazuri, persoanele ale caror date cu caracter personal vor fi prelucrate de practician sunt persoanele care vor reprezenta si / sau vor actiona si / sau vor semna acte in numele si pe seama participantului la procedura extrajudiciara (ex: administratorul societatii care detine calitatea de participant la procedura extrajudiciara).

1.8 Organele profesiei

Prin notiunea de organe ale profesiei intelegem orice fel de organe ale profesiei de practician in insolventa, astfel cum acestea sunt reglementate de prevederile legale in vigoare (ex.: instantele locale de disciplina, instanta superioara de disciplina, consiliul national de conducere, comisia de cenzori, comisiile de examinare pentru admiterea in profesie etc).

In functie de particularitatile fiecarei proceduri de insolventa in parte, impotriva practicianului in insolventa pot fi formulate plangeri / adrese / memorii inregistrate pe rolul organelor specifice ale profesiei (ex: o plangere inregistrata pe rolul instantei locale de disciplina).

In aceste cazuri se declanseaza proceduri similare cu procedurile judiciare, cu particularitatea ca acestea sunt solutionate de catre organele profesiei, in cadrul unor proceduri care implica o serie de persoane (ex. petentul, membrii completului instantei de disciplina etc).

In ceea ce priveste categoriile de persoane mentionate anterior, sunt prelucrate o serie de date cu caracter personal, astfel cum acestea au fost deja exemplificate prin raportare la alte categorii de persoane (a se vedea cap. 1.1 si 1.2).

1.9 Organele de urmarire penala

Prin notiunea de organe de urmarire penala intelegem atat organele de cercetare penala (membrii politiei judiciare), cat si membrii parchetelor (procurorii), astfel cum acestea sunt reglementate de prevederile legale in vigoare.

In functie de particularitatile fiecarei proceduri de insolventa in parte, cu privire la anumite aspecte pot fi demarate anchete penale, fie din oficiu, fie in urma unei sesizari (ex.: o plangere penala, un denunt etc).

In aceste cazuri se declanseaza proceduri similare cu procedurile judiciare, cu particularitatea ca acestea sunt solutionate de catre organele de urmarire penala, in cadrul unor proceduri care implica o serie de persoane (ex. petentul, procurorul, judecatorul de drepturi si libertati etc).

In ceea ce priveste categoriile de persoane mentionate anterior, sunt prelucrate o serie de date cu caracter personal, astfel cum acestea au fost deja exemplificate prin raportare la alte categorii de persoane (a se vedea cap. 1.1 si 1.2).

2 Metodele prin care un practician in insolventa poate determina daca anumite informatii reprezinta sau nu date cu caracter personal

Un practician in insolventa prelucreaza, in mod curent, o serie de informatii in cadrul activitatii de zi cu zi.

O parte din informatiile prelucrate reprezinta date cu caracter personal, caz in care, acestora le sunt aplicabile prevederile legale in materia prelucrarii datelor cu caracter personal.

Fata de aceste imprejurari, este recomandat ca un practician in insolventa sa poata cataloga informatiile pe care le prelucreaza in:

1. informatii care reprezinta date cu caracter personal,

2. informatii care nu reprezinta date cu caracter personal.

Cu alta ocazie (GDPR – Datele cu caracter personal prelucrate de o societate) am explicat mecanismele si regulile in functie de care o anumita informatie poate sau nu sa fie circumscrisa notiunii de date cu caracter personal.[1]

Consideram ca, in vederea catalogarii anumitor informatii ca fiind sau nu date cu caracter personal, trebuie aplicate, singular sau concomitent, urmatoarele reguli:

1. notiunea de date cu caracter personal nu se limiteaza la informatiile care prin ele insale pot conduce la identificarea unei persoane,

2. notiunea de date cu caracter personal nu se raporteaza la posibilitatea detinatorului acestora de a identifica o anumita persoana,

3. notiunea de date cu caracter personal nu vizeaza numai informatiile confidentiale, ci chiar si cele care sunt deja publice,

4. notiunea de date cu caracter personal vizeaza nu numai informatii privind viata privata a unei persoane, ci orice fel de informatii, inclusiv cele privind viata profesionala,

5. notiunea de date cu caracter personal acopera si evaluarile, respectiv opiniile cu privire la o anumita persoana,

6. notiunea de date cu caracter personal include si informatiile neadevarate, respectiv informatiile nedovedite cu privire la o anumita persoana,

7. notiunea de date cu caracter personal nu se limiteaza la informatiile care pot identifica o persoana dupa nume.

In continuare vom exemplifica cum, aplicand regulile expuse mai sus, anumite informatii folosite in activitatea curenta de catre un practician in insolventa reprezinta date cu caracter personal.

2.1 Notiunea de date cu caracter personal nu se limiteaza la informatiile care prin ele insale pot conduce la identificarea unei persoane

In activitatea curenta un practician in insolventa poate intra in contact cu o serie de informatii, cum ar fi:

1. semnatura unei persoane aplicata pe un document, fara ca documentul respectiv sa contina numele si prenumele semnatarului,

2. numele si prenumele unei persoane inserate pe un document, fara ca documentul respectiv sa contina alte date de identificare ale persoanei respective,

3. un numar de telefon / fax si / sau o adresa de e-mail, neinsotite de alte date de identificare,

4. informatii referitoare la un contract incheiat de debitor cu o anumita persoana, fara a se afla si in posesia contractului respectiv,

5. informatii referitoare la o plata efectuata de debitor catre o anumita persoana, fara a se afla in posesia unor informatii detaliate privind plata, etc.

La o prima vedere, ar rezulta ca informatiile expuse mai sus nu reprezinta date cu caracter personal intrucat acestea nu permit practicianului in insolventa sa identifice, el insusi, persoana respectiva.

Cu toate acestea, prin aplicarea regulii potrivit careia notiunea de date cu caracter personal include atat informatiile care, prin ele insale, pot conduce la identificarea unei persoane, cat si informatiile care, prin ele insale, nu pot conduce la identificarea unei persoane, toate informatiile expuse mai sus, in masura in care se refera la o persoana fizica, reprezinta date cu caracter personal.

2.2 Notiunea de date cu caracter personal nu se raporteaza la posibilitatea detinatorului acestora de a identifica o anumita persoana

La o prima vedere, ar rezulta ca informatiile expuse mai sus (cap. 2.1) nu reprezinta date cu caracter personal intrucat pe baza acestora practicianul in insolventa nu poate sa identifice o anumita persoana.

Cu toate acestea, prin aplicarea regulii potrivit careia notiunea de date cu caracter personal nu se raporteaza la capacitatea detinatorului acestora de a identifica o anumita persoana, toate informatiile expuse mai sus, in masura in care se refera la o persoana fizica, reprezinta date cu caracter personal.

2.3 Notiunea de date cu caracter personal nu vizeaza numai informatiile confidentiale, ci chiar si cele care sunt deja publice

In activitatea curenta un practician in insolventa poate intra in contact, din surse publice (ex: Oficiul Registrului Comertului, Monitorul Oficial, Portalul Instantelor Judecatoresti) cu o serie de informatii, cum ar fi:

1. numele si prenumele unei persoane care detine calitatea de asociat / actionar / administrator in cadrul unei societati,

2. numele si prenumele unei persoane care detine functia de judecator sindic in cadrul unei instante,

3. numele si prenumele unei persoane care detine functia de grefier in cadrul unei instante.

La o prima vedere, ar putea rezulta ca informatiile expuse mai sus nu sunt date cu caracter personal, fata de faptul ca acestea sunt informatii publice.

Cu toate acestea, prin aplicarea regulii potrivit careia datele cu caracter personal inglobeaza atat datele publice, cat si datele care nu sunt publice, rezulta ca toate informatiile expuse mai sus reprezinta date cu caracter personal.

2.4 Notiunea de date cu caracter personal vizeaza nu numai informatii privind viata privata a unei persoane, ci orice fel de informatii, inclusiv cele privind viata profesionala

In activitatea curenta un practician in insolventa poate intra in contact cu o serie de informatii, cum ar fi:

1. prezenta sau, dupa caz, lipsa unui salariat al debitorului de la munca,

2. nivelul salariului unui angajat al debitorului,

3. modul in care un salariat al debitorului isi desfasoara activitatea (ex. timpul de lucru, locul in care se desfasoara activitatea, tipul muncii etc),

4. informatii referitoare la creanta pretinsa de un creditor persoana fizica (ex. natura creantei, cuantumul creantei, izvorul creantei etc),

5. informatii referitoare la modul in care un creditor persoana fizica intelege sa participe la procedura insolventei (ex. prezenta sau lipsa de la sedintele adunarii generale a creditorilor, modul in care isi exercita votul etc),

6. informatii referitoare la modul in care o instanta judecatoreasca se pronunta cu privire la cererile si / sau apararile partilor in cadrul dosarului de insolventa.

La o prima vedere, ar putea rezulta ca informatiile expuse mai sus nu sunt date cu caracter personal, fata de faptul ca acestea sunt informatii care nu privesc viata privata (intima / de familie) a unei persoane, ci informatii care privesc activitatea sa profesionala.

Cu toate acestea, prin aplicarea regulii potrivit careia datele cu caracter personal inglobeaza atat informatii referitoare la viata de familie, cat si viata profesionala a unei persoane, rezulta ca toate informatiile expuse mai sus reprezinta date cu caracter personal.

2.5 Notiunea de date cu caracter personal acopera si evaluarile, respectiv opiniile cu privire la o anumita persoana

In activitatea curenta un practician in insolventa poate intra in contact cu o serie de informatii, cum ar fi:

1. opiniile unui judecator cu privire la dreptul de creanta pretins de o anumita persoana fizica,

2. opiniile unui judecator cu privire la persoanele care se fac vinovate de starea de insolventa a debitorului,

3. opiniile unui judecator cu privire la intentia unor persoane de a sustrage anumite bunuri de la procedura insolventei,

4. opiniile unui creditor referitoare la ceilalti participanti la procedura,

5. opiniile organelor de cercetare penala cu privire la incidenta legii penale in ceea ce priveste actele / faptele realizate de unele persoane cu functii de conducere in cadrul debitorului.

La o prima vedere, informatiile expuse mai sus nu ar reprezenta date cu caracter personal intrucat acestea ar consta in simple afirmatii / consideratii referitoare la o anumita persoana.

Cu toate acestea, prin aplicarea regulii potrivit careia datele cu caracter personal includ si opiniile, respectiv evaluarile cu privire la o anumita persoana fizica, rezulta ca toate informatiile expuse mai sus reprezinta date cu caracter personal.

2.6 Notiunea de date cu caracter personal include si informatiile neadevarate, respectiv informatiile nedovedite cu privire la o anumita persoana

In activitatea curenta un practician in insolventa poate intra in contact cu o serie de informatii, cum ar fi:

1. opiniile unui creditor participant la procedura referitoare la inexistenta dreptului de creanta pretins de un alt creditor (ex: opinie exprimata pe calea unei contestatii indreptata impotriva tabelului preliminar de creante),

2. opiniile unui creditor participant la procedura referitoare la caracterul fraudulos al unor acte incheiate de debitor.

In masura in care, informatiile expuse mai sus s-ar dovedi a fi neadevarate si / sau nedovedite, s-ar putea trage concluzia ca acestea nu reprezinta date cu caracter personal, datorita caracterului inexact al acestora.

Cu toate acestea, prin aplicarea regulii potrivit careia datele cu caracter personal includ si informatiile neadevarate si / sau nedovedite cu privire la o persoana fizica, rezulta ca toate informatiile expuse mai sus reprezinta date cu caracter personal.

2.7 Notiunea de date cu caracter personal nu se limiteaza la informatiile care pot identifica o persoana dupa nume

Anumiti practicieni in insolventa si-au lansat si isi sustin website-uri de prezentare.

O parte din aceste website-uri folosesc tehnologia Cookies, tehnologie prin intermediul careia se colecteaza, in anumite situatii, informatii referitoare la:

1. numarul de accesari ale website-ului,

2. IP-ul persoanei care a accesat website-ul,

3. browser-ul folosit de persoana care a accesat website-ul.

La o prima vedere, ar parea ca informatiile expuse mai sus nu reprezinta date cu caracter personal, intrucat acestea nu permit identificarea unei anumite persoane fizice dupa nume, iar de multe ori nu permit identificarea persoanei care a accesat website-ul in niciun alt fel.

Cu toate acestea, prin aplicarea regulii potrivit careia datele cu caracter personal inglobeaza si informatiile care nu pot conduce la identificarea unei anumite persoane dupa nume, rezulta ca toate informatiile expuse mai sus reprezinta date cu caracter personal.

3 Temeiurile legale care permit, iar uneori impun, unui practian in insolventa sa prelucreze date cu caracter personal

Din cele expuse mai sus rezulta ca un practician in insolventa, in cadrul activitatii curente in cadrul unui dosar de insolventa, prelucreaza datele cu caracter personal ale unor serii de persoane.

Acest aspect nu trebuie, in niciun fel, sa ingrijoreze practicianul in insolventa si sa-l determine pe acesta sa-si restranga activitatile desfasurate in mod curent, sub imperiul temerii de a incalca prevederile din materia prelucrarii datelor cu caracter personal.

Lipsa temerilor trebuie sa plece de la particularitatile activitatilor desfasurate de catre un practician in insolventa, fata de faptul ca legea este cea care, uneori permite, iar alteori impune, acestuia sa prelucreaze date cu caracter personal.

In continuare vom prezenta o serie de acte specifice profesiei de practician in insolventa, precum si temeiurile legale care permit / impun practicianului prelucrarea datelor cu caracter personal cuprinse in aceste acte.

3.1 Raportul cu propuneri pentru continuare procedurii de observatie in vederea depunerii unui plan de reorganizare, sau, pentru trecerea la faliment in procedura simplificata

Potrivit art. 92 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 practicianul in insolventa, care are calitatea de administrator judiciar, este obligat sa intocmeasca si sa inainteze catre judecatorul sindic un raport prin care sa propuna, fie intrarea in procedura simplificata, fie continuare procedurii de observatie.

Acest document poate si, de cele mai multe ori, contine date cu caracter personal.

Din interpretarea normei legale anterior mentionate rezulta ca practicianul in insolventa are obligatia legala de a intocmi un astfel de document.

Fata de aceasta imprejurare, prelucrarea datelor cu caracter personal este permisa practicianului in insolventa prin raportare la prevederile art. 6 alin. 1 lit. c din GDPR care stabilesc:

„Prelucrarea este legală numai dacă şi în măsura în care se aplică cel puţin una dintre următoarele condiţii: c) prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care îi revine operatorului;”.

De asemenea, fata de faptul ca practianul in insolventa este un actor indispensabil infapturii justitiei, prelucrarea datelor cu caracter personal este permisa acestuia si prin raportare la prevederile art. 6 alin. 1 lit. e din GDPR care stabilesc:

„Prelucrarea este legală numai dacă şi în măsura în care se aplică cel puţin una dintre următoarele condiţii: e) prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorităţii publice cu care este învestit operatorul;”

3.2 Raportul asupra cauzelor si imprejurarilor care au condus la aparitia insolventei debitorului

Potrivit art. 97 alin. 1 din Legea nr. 85/2006, practicianul in insolventa, care are calitatea de administrator / lichidator judiciar, in cazul procedurii simplificate, este obligat sa intocmeasca si sa inainteze catre judecatorul sindic un raport asupra cauzelor si imprejurarilor care au condus la aparitia starii de insolventa, cu mentionarea persoanelor carora le-ar putea fi imputabila aceasta stare a patrimoniului debitorului.

Acest document poate si, de cele mai multe ori, contine date cu caracter personal.

Din interpretarea normei legale anterior mentionate rezulta ca practicianul in insolventa are obligatia legala de a intocmi un astfel de document.

Fata de aceasta imprejurare, prelucrarea datelor cu caracter personal este permisa practicianului in insolventa prin raportare la prevederile art. 6 alin. 1 lit. c si e din GDPR, astfel cum acestea au fost prezentate la cap. precedent (3.1).

3.3 Cererea de obligare a administratorului special la plata pasivului debitorului generat ca urmare a unor plati nelegale

Potrivit art. 84 alin. 2 din Legea nr. 85/2006, la cererea practicianului in insolventa, judecatorul sindic, in masura in care sunt indeplinite conditiile legale, poate dispune obligarea administratorului special la suportare pasivului generat debitorului de catre administratorul special prin incalcarea prevederilor art. 84 alin. 1 din Legea nr. 85/2006.

Din interpretarea normei juridice anterior mentionate rezulta ca, in cazurile prevazute de lege, practicianul in insolventa poate introduce o cerere de chemare in judecata indreptata impotriva administratorului special, in fata judecatorului sindic.

Cererea de chemare in judecata poate si, de cele mai multe ori, contine date cu caracter personal.

Acesta cerere are la baza una din cele mai importante atributiuni functionale ale practicianului insolventa, respectiv cea privind supravegherea operatiunilor de gestionare a patrimoniului debitorului, atributiune conferita de art. 58 alin. 1 lit. e din Legea nr. 85/2014.

Fata de aceasta imprejurare, prelucrarea datelor cu caracter personal este permisa practianului in insolventa prin raportare la prevederile art. 6 alin. 1 lit. e din GDPR, astfel cum acestea au fost prezentate la cap. precedent (3.1).

3.4 Cererea avand ca obiect anularea actului fraudulos

Potrivit art. 117 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, practicianul in insolventa poate introduce la judecatorul sindic actiuni avand ca obiect anularea actelor sau operatiunilor frauduloase ale debitorului, in dauna creditorilor.

Din interpretarea normei juridice anterior mentionate rezulta ca, in cazurile prevazute de lege, practicianul in insolventa poate introduce o cerere de chemare in judecata indreptata impotriva debitorului prin administrator special, precum si impotriva unui tert cocontractant, in fata judecatorului sindic.

Cererea de chemare in judecata poate si, de cele mai multe ori, contine date cu caracter personal.

Acesta cerere are la baza o alta atributiune legala a practicianului in insolventa, respectiv protejarea patrimoniului debitorului prin exercitarea remediilor legale pentru reintregirea acestuia.

Fata de aceasta imprejurare, prelucrarea datelor cu caracter personal este permisa practianului in insolventa prin raportare la prevederile art. 6 alin. 1 lit. e din GDPR, astfel cum acestea au fost prezentate la cap. precedent (3.1).

In masura in care norma juridica prevazuta de art. 117 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 se poate interpreta in sensul ca practicianul in insolventa, atunci cand constata indeplinirea conditiilor legale, are obligatia de a formula o actiune in fata judecatorului sindic, prelucrarea datelor cu caracter personal va fi permisa si prin raportare la prevederile art. 6 alin. 1 lit. c din GDPR, astfel cum acestea au fost prezentate la cap. precedent (3.1).

3.5 Cererea avand ca obiect angajarea raspunderii persoanei care a determinat starea de insolventa

Potrivit art. 169 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, practicianul in insolventa poate introduce la judecatorul sindic o actiune avand ca obiect obligarea persoanei careia i se datoreaza starea de insolventa la suportarea, in tot sau in parte, a pasivului debitorului.

Din interpretarea normei juridice anterior mentionate rezulta ca, in cazurile prevazute de lege, practicianul in insolventa poate introduce o cerere de chemare in judecata indreptata impotriva persoanei careia i se datoreaza starea de insolventa, in fata judecatorului sindic.

Cererea de chemare in judecata poate si, de cele mai multe ori, contine date cu caracter personal.

Acesta cerere are la baza o alta atributiune legala a practicianului in insolventa, respectiv protejarea intereselor creditorilor prin exercitarea remediilor legale pentru care acestia din urma sa-si poata valorifica drepturile de creanta detinute impotriva debitorului.

Fata de aceasta imprejurare, prelucrarea datelor cu caracter personal este permisa practianului in insolventa prin raportare la prevederile art. 6 alin. 1 lit. e din GDPR, astfel cum acestea au fost prezentate la cap. precedent (3.1).

In masura in care norma juridica prevazuta de art. 169 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 se poate interpreta in sensul ca practicianul in insolventa, atunci cand constata indeplinirea conditiilor legale, are obligatia de a formula o actiune in fata judecatorului sindic, prelucrarea datelor cu caracter personal va fi permisa si prin raportare la prevederile art. 6 alin. 1 lit. c din GDPR, astfel cum acestea au fost prezentate la cap. precedent (3.1).

3.6 Verificarea creantelor si intocmirea tabelelor de creante

Potrivit art. 58 alin. 1 lit. k din Legea nr. 85/2014, practicianul in insolventa are obligatia de a verifica creantele pretinse fata de debitor si, in functie de rezultatul verificarii, obligatia de a intocmi tabelele de creante, intr-un sens sau altul.

In vederea indeplinirii masurilor expuse la par. precedent, practicianul manipuleaza o serie de acte, in diverse forme (ex: primeste cererile de creanta, analizeaza continutul cererilor de creanta pe baza actelor doveditoare, solicita informatii si acte suplimentare, isi exprima un punct de vedere cu privire la creantele pretinse, intocmeste tabelele de creanta etc).

Majoritatea actelor mentionate la par. precedent sunt acte ce contin date cu caracter personal.

Actele sunt analizate / intocmite de practicianul in insolventa in baza unei obligatii legale, obligatie impusa de art. 58 alin. 1 lit. k din Legea nr. 85/2014.

Fata de aceasta imprejurare, prelucrarea datelor cu caracter personal este permisa practianului in insolventa prin raportare la prevederile art. 6 alin. 1 lit. c din GDPR, astfel cum acestea au fost prezentate la cap. precedent (3.1).

3.7 Alte acte intocmite de practianul in insolventa

In afara actelor mentionate la par. precedente (3.1 – 3.6), un practian in insolventa, in functie de circumstantele concrete ale fiecarei cauze in parte, manipuleaza, sub diverse forme, o serie de alte acte (ex: intocmirea / comunicarea / publicarea notificarii privind deschiderea procedurii insolventei, denuntarea unor contracte, intocmirea regulamentelor privind valorificarea bunurilor debitorului, formularea de somatii / notificari, punerea in executare a unor titluri executorii, formularea si sustinerea diverselor cereri de chemare in judecata, fie in fata judecatorului sindic, fie in fata unui judecator de drept comun etc).

Marea majoritate a actelor intocmite de practicianul in insolventa contin date cu caracter personal.

Fata de aceasta imprejurare, pentru fiecare act in parte trebuie verificat, de la caz la caz, temeiul legal privind prelucrarea datelor cu caracter personal mai ales prin raportare la cele doua temeiuri legale expuse mai sus:

1. indeplinirea unei obligatii legale a practicianului in insolventa (ex: intocmirea / transmiterea / publicarea notificarii privind deschiderea procedurii),

2. indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau care rezulta din exercitarea autoritatii publice cu care este investit operatorul.

4 Concluzii

Din cele expuse mai sus rezulta ca un practician in insolventa, in cadrul activitatii curente in cadrul unui dosar de insolventa, prelucreaza datele cu caracter personal ale unor serii de persoane.

Prelucrarea datelor cu caracter personal este intrinsec legata de exercitarea activitatilor specifice profesiei de practician in insolventa, in lipsa acesteia, practicianul neputand sa-si exercite, in mod corespunzator, atributiile impuse de lege si / sau judecatorul sindic.

Speram ca in urma lecturarii prezentului material practicienii in insolventa sa constientizeze categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucreaza in activitatea de zi cu zi, in cadrul unui dosar de insolventa.

PS: Chiar daca din lecturarea cap. 3.1 – 3.7 rezulta ca, practicienii in insolventa pot prelucra date cu caracter personal, in baza diverselor temeiuri juridice, acest lucru nu trebuie inteles in sensul ca, prelucrarea se poate realiza in orice fel de conditii, ci numai cu respectarea tuturor cerintelor impuse de materia prelucrarii datelor cu caracter personal.

Cornel Ionascu
Practian in insolventa
Coordonator al Lider Lichidare si Reorganizare S.P.R.L.

Razvan Nicolae Popescu
Avocat Partener in cadrul Dumitru, Popescu si Asociatii S.P.A.R.L.
Membru al DPA Legal Team

Cuvinte cheie: , , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

JURIDICE CORPORATE
JURIDICE MEMBERSHIP
Juristi
JURIDICE pentru studenti

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti