Secţiuni » Avocaţi
Avocaţi (UNBR, INPPA şi barouri)
Banner BA-01
Banner BA-02
Avocați SELECTED
3 comentarii

UNBR. Examenul de primire în profesia de avocat: 31 august 2018. UPDATE: Informare ref. prelucrarea datelor cu caracter personal. Locațiile de examen. Candidații. Instrucțiuni și reguli. Repartizarea în săli. Subiectele și baremul. Depunerea contestațiilor. Îndreptare eroare materială barem. Barem definitiv. Rezultatele. Rezultatele finale. Decizia de validare

10 octombrie 2018 | JURIDICE.ro

10 octombrie 2018: Marți, 9 octombrie 2018, Uniunea Națională a Barourilor din România a publicat Decizia nr. 359 din 6 octombrie 2018 prin care a validat examenul de primire în profesia de avocat, sesiunea august 2018.

:: Decizia de validare

***

12 septembrie 2018: Marți, 11 septembrie 2018, Uniunea Națională a Barourilor din România a publicat procesul-verbal privind soluționarea contestațiilor la punctaj.

Întrucât nu au fost constatate diferențe în cazul candidaților care au depus contestații (58 de contestații la punctaj formulate de candidații înscriși la examenul pentru dobândirea titlului de avocat stagiar și, respectiv, 6 contestații la punctaj formulate de candidații înscriși la examenul pentru dobândirea titlului de avocat definitiv), rezultatele publicate la data de 7 septembrie 2018 devin rezultate finale ale examenului de admitere în profesia de avocat, sesiunea august 2018.

:: Procesul verbal

***

7 septembrie 2018: Uniunea Națională a Barourilor din România a publicat rezultatele examenului pentru admiterea în profesia de avocat, sesiunea august 2018.

Candidații respinși la examenul din data de 31 august 2018 vor putea formula contestații la punctaj după cum urmează, potrivit unui anunț:
– vineri, 7 septembrie 2018, orele 10:00–20:00;
– sâmbătă, 8 septembrie 2018, orele 8:00–10:00.

Contestațiile se vor redacta prin utilizarea formularului-tip și se vor transmite, respectiv depune într-una din următoarele modalități:
– personal, la sediul I.N.P.P.A. din str. Vulturilor nr. 23, etajul 2, sector 3;
– prin fax la numărul 021/330.12.97;
– prin email la adresa office@inppa.ro.

:: Rezultate stagiari
:: Rezultate definitivi
:: Procesul verbal privind publicarea rezultatelor
:: Formular contestații

***

3 septembrie 2018: Uniunea Națională a Barourilor din România a publicat baremele de corectare la examenul de primire în profesia de avocat, sesiunea august 2018, astfel cum au fost modificate în urma soluţionării contestaţiilor la barem.

:: Proces-verbal soluționare contestații barem

Stagiari – barem definitiv:
– Grila 1
– Grila 2
– Grila 3
– Grila 4

Definitivi – barem definitiv:
– Grila 1
– Grila 2
– Grila 3
– Grila 4

***

31 august 2018: Vineri, 31 august 2018, Uniunea Națională a Barourilor din România a republicat baremul la proba scrisă tip grilă a examenului de primire în profesia de avocat, pentru obţinerea titlului de avocat stagiar, sesiunea august 2018, ca urmare a îndreptării unei erori materiale.

Stagiari – subiecte:
– Grila 1
– Grila 2
– Grila 3
– Grila 4

Stagiari – barem:
– Grila 1
– Grila 2
– Grila 3
– Grila 4

De asemenea, Uniunea Națională a Barourilor din România a anunțat că vor putea fi formulate contestaţii la baremul probei de examen, din data de 31 august 2018, până cel târziu sâmbătă, 1 septembrie 2018, ora 18:00.

Contestaţiile se vor putea depune:
personal, la sediul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor, la adresa Str. Vulturilor nr. 23, Sector 3, cu respectarea următorului program:
• Vineri, 31 august 2018, între orele: 15:00–20:00
• Sâmbătă, 1 septembrie 2018, între orele: 08:00–18:00
prin fax, la numărul 021-330.12.97;
prin email, la adresa office@inppa.ro.

***

31 august 2018: Vineri, 31 august 2018, Uniunea Națională a Barourilor din România a publicat subiectele și baremele la proba scrisă tip grilă a examenului de primire în profesia de avocat, pentru obţinerea titlului de avocat stagiar şi pentru obţinerea titlului de avocat definitiv, sesiunea august 2018.

Stagiari – subiecte:
– Grila 1
– Grila 2
– Grila 3
– Grila 4

Stagiari – barem:
– Grila 1
– Grila 2
– Grila 3
– Grila 4

Definitivi – subiecte:
– Grila 1
– Grila 2
– Grila 3
– Grila 4

Definitivi – barem:
– Grila 1
– Grila 2
– Grila 3
– Grila 4

Totodată, Uniunea Națională a Barourilor din România a anunțat că vor putea fi formulate contestaţii la baremul probei de examen, din data de 31 august 2018, până cel târziu sâmbătă, 1 septembrie 2018, ora 15:00.

Contestaţiile se vor putea depune:
personal, la sediul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor, la adresa Str. Vulturilor nr. 23, Sector 3, cu respectarea următorului program:
• Vineri, 31 august 2018, între orele: 15:00-20:00
• Sâmbătă, 1 septembrie 2018, între orele: 08:00-15:00
– prin fax, la numărul 021-330.12.97;
– prin email, la adresa office@inppa.ro.

:: Formular contestație

***

30 august 2018: Miercuri, 29 august 2018, Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților a publicat repartizarea pe imobile și săli a candidaților la examenul de primire în profesia de avocat, sesiunea august 2018.

:: Repartizare în săli stagiari
:: Repartizare în săli a candidaților identificați prin cod numeric – stagiari
:: Repartizare în săli definitivi
:: Repartizare în săli a candidaților identificați prin cod numeric – definitivi

***

29 august 2018: Uniunea Națională a Barourilor din România a publicat câteva instrucțiuni și reguli pentru candidații la examenul de primire în profesia de avocat din data de 31 august 2018, potrivit unui comunicat.

Text integral:

A. Instrucțiuni și reguli

– examenul începe la ora 9.00 a zilei de 31 august 2018;
– candidații se vor prezenta la sala de examen OBLIGATORIU la ora 07.45 cu actul de identitate;
– actele de identitate acceptate sunt cartea/buletinul de identitate, adeverință provizorie de identitate (în caz de pierdere a cărții/buletinului de identitate), pașaportul sau permisul de conducere, prezentate în original și aflate în termen de valabilitate; copii de pe acestea sau alte documente nu vor putea fi luate în considerare;
– candidaților le este interzis accesul în sala de examen cu genți, poșete, tipărituri, telefoane mobile și orice fel de alte aparate electronice;
– este strict interzis accesul în clădire cu mijloace electronice de comunicare sau de informare sau care permit comunicarea sau informarea, indiferent de natura acestora (telefoane mobile, pda-uri, tablete, notebook-uri, ceasuri inteligente etc.).

B. Instrucțiunile și regulile de mai sus se completează cu prevederile Regulamentului de examen, astfel cum acestea sunt prevăzute în Hotărârea nr. 367 din 22.06.2018 a Consiliului U.N.B.R.

***

29 august 2018: Uniunea Națională a Barourilor din România a publicat Hotărârea nr. 4/29.08.2018 a Comisiei Naționale de Examen cuprinzând tabelele finale cu candidații la examenul de primire în profesia de avocat, sesiunea august 2018.

:: Hotărârea

***

21 august 2018: Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților a publicat lista locațiilor în care se va desfășura examenul de primire în profesia de avocat, sesiunea august 2018.

:: Lista

***

31 iulie 2018: Luni, 30 iulie 2018, Uniunea Națională a Barourilor din România a publicat următoarea informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru buna desfășurare a examenului de primire în profesia de avocat:

„În vederea prelucrării datelor cu caracter personal și pentru buna desfășurare a examenului de primire în profesia de avocat şi admitere în cadrul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) şi de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, fiecare candidat va primi prin intermediul adresei de e-mail sau/și telefon, un link pe care vă adresăm rugămintea să îl accesați de îndată.

Caz 1: După accesarea link-lui este necesară parcurgerea următorilor pași:

Pasul 1.1: Exprimarea consimţământului pentru publicarea/afişarea informaţiilor referitoare la îndeplinirea condiţiilor legale de participare la concurs, repartizării pe săli şi a rezultatelor concursului;

Pasul 1.2: Consultarea informațiilor din profilul personal asociat examenului/concursului, pentru informare și verificare acuratețe.

Caz 2: În situația în care nu au fost indicate nici e-mail-ul, nici numărul de telefon, pentru accesarea link-ului la care s-a făcut referire în primul paragraf, vă rugăm să urmați pașii:

Pasul 2.1: Se accesează adresa web – https://www.ifep.ro/ProfileRequest.aspx

Pasul 2.2: Pentru autentificare se vor introduce datele transmise la depunerea dosarului, respectiv:
– CNP, nume și prenume, sau
– serie/număr carte de identitate, nume și prenume

După autentificare și obținerea link-ului de acces, se vor parcurge pașii 1.1 respectiv 1.2

Pentru neclarități sau dificultăți tehnice, vă rugăm să ne contactați la helpdesk@ifep.ro sau telefonic la numarul 021/313-4875.”

***

Joi, 28 iunie 2018, Uniunea Națională a Barourilor din România a informat că examenul de primire în profesia de avocat va avea loc la data de 31 august 2018.

Taxă de înscriere: 1000 lei.

Examenul se va desfășura la București, prin susținerea unui test grilă ce cuprinde 100 de întrebări din toate materiile de examen. Vor fi declarați admiși candidații care vor obține cel puțin 10 puncte la fiecare disciplină în parte și un punctaj total de cel puțin 70 de puncte.

Materiile de examen sunt: organizarea și exercitarea profesiei de avocat; drept civil; drept procesual civil; drept penal; drept procesual penal.

Examenul se susține în cadrul I.N.P.P.A. și se desfășoară în mod unitar, la București.

Înscrierea la examen se va desfășura astfel:
– cererile de înscriere se depun în intervalul 9 iulie 2018 (ora 8.00) – 3 august 2018 (ora 16.00) la secretariatul baroului la care candidatul urmează să-și desfășoare activitatea în cazul în care va fi declarat admis;
– cererile vor fi însoțite de actele prevăzute în Regulamentul de examen;
– în perioada 3 august 2018 – 10 august 2018 barourile vor verifica dosarele de înscriere la examen iar rezultatul verificărilor se afișează conform prevederilor Regulamentului de examen.

Taxa de examen este de 1000 lei și se va achita în contul I.N.P.P.A. din București nr. RO56RNCB0082044172480001 deschis la B.C.R. Sucursala Unirea București cu mențiunea „Taxă examen primire în profesie ca avocat stagiar, sesiunea august 2018”, respectiv „Taxă examen primire în profesie ca avocat definitiv, sesiunea august 2018”.

:: Hotărârea nr. 367/22.06.2018 a Consiliului UNBR pentru republicarea în formă consolidată a Regulamentului – cadru privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat şi admitere în cadrul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) şi de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice
:: Hotărârea nr. 368/22.06.2018 privind organizarea examenului de primire în profesie, sesiunea septembrie 2018
:: Hotărârea nr. 369/22.06.2018 privind taxele examenului de primire în profesie, sesiunea septembrie 2018

Citeşte mai mult despre , , ! Pentru condiţiile de publicare pe JURIDICE.ro detalii aici.
Urmăriţi JURIDICE.ro şi pe LinkedIn LinkedIn JURIDICE.ro WhatsApp WhatsApp Channel JURIDICE Threads Threads JURIDICE Google News Google News JURIDICE

(P) JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill.

 
Homepage J JURIDICE   Cariere   Evenimente   Dezbateri   Profesionişti   Lawyers Week   Video
 
Drepturile omului
Energie
Fiscalitate
Fuziuni & Achiziţii
Gambling
Health & Pharma
Infrastructură
Insolvenţă
Malpraxis medical
Media & publicitate
Mediere
Piaţa de capital
Procedură civilă
Procedură penală
Proprietate intelectuală
Protecţia animalelor
Protecţia consumatorilor
Protecţia mediului
Sustenabilitate
Recuperare creanţe
Sustenabilitate
Telecom
Transporturi
Drept maritim
Parteneri ⁞ 
Specialişti
Arii de practică
Business ⁞ 
Litigation ⁞ 
Protective
Achiziţii publice
Afaceri transfrontaliere
Arbitraj
Asigurări
Banking
Concurenţă
Construcţii
Contencios administrativ
Contravenţii
Corporate
Cyberlaw
Cybersecurity
Data protection
Drept civil
Drept comercial
Drept constituţional
Drept penal
Dreptul penal al afacerilor
Dreptul familiei
Dreptul muncii
Dreptul Uniunii Europene
Dreptul sportului
Articole
Essentials
Interviuri
Opinii
Revista de note şi studii juridice ISSN
Note de studiu ⁞ 
Studii
Revista revistelor
Autori ⁞ 
Publicare articole
Jurisprudenţă
Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene
Curtea Constituţională a României
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
Dezlegarea unor chestiuni de drept
Recurs în interesul legii
Jurisprudenţă curentă ÎCCJ
Curţi de apel
Tribunale
Judecătorii
Legislaţie
Proiecte legislative
Monitorul Oficial al României
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Flux noutăţi
Selected
Comunicate
Avocaţi
Executori
Notari
Sistemul judiciar
Studenţi
RSS ⁞ 
Publicare comunicate
Proiecte speciale
Cărţi
Condoleanţe
Covid-19 Legal React
Creepy cases
Life
Povestim cărţi
Poveşti juridice
Războiul din Ucraina
Wisdom stories
Women in Law

Servicii J JURIDICE   Membership   Catalog   Recrutare   Talent Search   Comunicare   Documentare   Evenimente   Website   Logo   Foto   Video   Partnership