« Secţiuni
Selected
CorporatePlatinum members
3 comentarii

UNBR. Examenul de primire în profesia de avocat: 31 august 2018. UPDATE: Informare ref. prelucrarea datelor cu caracter personal. Locațiile de examen. Candidații. Instrucțiuni și reguli. Repartizarea în săli. Subiectele și baremul. Depunerea contestațiilor. Îndreptare eroare materială barem. Barem definitiv. Rezultatele. Rezultatele finale. Decizia de validare
10.10.2018 | JURIDICE.ro

JURIDICE - In Law We Trust Video juridice

10 octombrie 2018: Marți, 9 octombrie 2018, Uniunea Națională a Barourilor din România a publicat Decizia nr. 359 din 6 octombrie 2018 prin care a validat examenul de primire în profesia de avocat, sesiunea august 2018.

:: Decizia de validare

***

12 septembrie 2018: Marți, 11 septembrie 2018, Uniunea Națională a Barourilor din România a publicat procesul-verbal privind soluționarea contestațiilor la punctaj.

Întrucât nu au fost constatate diferențe în cazul candidaților care au depus contestații (58 de contestații la punctaj formulate de candidații înscriși la examenul pentru dobândirea titlului de avocat stagiar și, respectiv, 6 contestații la punctaj formulate de candidații înscriși la examenul pentru dobândirea titlului de avocat definitiv), rezultatele publicate la data de 7 septembrie 2018 devin rezultate finale ale examenului de admitere în profesia de avocat, sesiunea august 2018.

:: Procesul verbal

***

7 septembrie 2018: Uniunea Națională a Barourilor din România a publicat rezultatele examenului pentru admiterea în profesia de avocat, sesiunea august 2018.

Candidații respinși la examenul din data de 31 august 2018 vor putea formula contestații la punctaj după cum urmează, potrivit unui anunț:
– vineri, 7 septembrie 2018, orele 10:00–20:00;
– sâmbătă, 8 septembrie 2018, orele 8:00–10:00.

Contestațiile se vor redacta prin utilizarea formularului-tip și se vor transmite, respectiv depune într-una din următoarele modalități:
– personal, la sediul I.N.P.P.A. din str. Vulturilor nr. 23, etajul 2, sector 3;
– prin fax la numărul 021/330.12.97;
– prin email la adresa office@inppa.ro.

:: Rezultate stagiari
:: Rezultate definitivi
:: Procesul verbal privind publicarea rezultatelor
:: Formular contestații

***

3 septembrie 2018: Uniunea Națională a Barourilor din România a publicat baremele de corectare la examenul de primire în profesia de avocat, sesiunea august 2018, astfel cum au fost modificate în urma soluţionării contestaţiilor la barem.

:: Proces-verbal soluționare contestații barem

Stagiari – barem definitiv:
– Grila 1
– Grila 2
– Grila 3
– Grila 4

Definitivi – barem definitiv:
– Grila 1
– Grila 2
– Grila 3
– Grila 4

***

31 august 2018: Vineri, 31 august 2018, Uniunea Națională a Barourilor din România a republicat baremul la proba scrisă tip grilă a examenului de primire în profesia de avocat, pentru obţinerea titlului de avocat stagiar, sesiunea august 2018, ca urmare a îndreptării unei erori materiale.

Stagiari – subiecte:
– Grila 1
– Grila 2
– Grila 3
– Grila 4

Stagiari – barem:
– Grila 1
– Grila 2
– Grila 3
– Grila 4

De asemenea, Uniunea Națională a Barourilor din România a anunțat că vor putea fi formulate contestaţii la baremul probei de examen, din data de 31 august 2018, până cel târziu sâmbătă, 1 septembrie 2018, ora 18:00.

Contestaţiile se vor putea depune:
personal, la sediul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor, la adresa Str. Vulturilor nr. 23, Sector 3, cu respectarea următorului program:
• Vineri, 31 august 2018, între orele: 15:00–20:00
• Sâmbătă, 1 septembrie 2018, între orele: 08:00–18:00
prin fax, la numărul 021-330.12.97;
prin email, la adresa office@inppa.ro.

***

31 august 2018: Vineri, 31 august 2018, Uniunea Națională a Barourilor din România a publicat subiectele și baremele la proba scrisă tip grilă a examenului de primire în profesia de avocat, pentru obţinerea titlului de avocat stagiar şi pentru obţinerea titlului de avocat definitiv, sesiunea august 2018.

Stagiari – subiecte:
– Grila 1
– Grila 2
– Grila 3
– Grila 4

Stagiari – barem:
– Grila 1
– Grila 2
– Grila 3
– Grila 4

Definitivi – subiecte:
– Grila 1
– Grila 2
– Grila 3
– Grila 4

Definitivi – barem:
– Grila 1
– Grila 2
– Grila 3
– Grila 4

Totodată, Uniunea Națională a Barourilor din România a anunțat că vor putea fi formulate contestaţii la baremul probei de examen, din data de 31 august 2018, până cel târziu sâmbătă, 1 septembrie 2018, ora 15:00.

Contestaţiile se vor putea depune:
personal, la sediul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor, la adresa Str. Vulturilor nr. 23, Sector 3, cu respectarea următorului program:
• Vineri, 31 august 2018, între orele: 15:00-20:00
• Sâmbătă, 1 septembrie 2018, între orele: 08:00-15:00
– prin fax, la numărul 021-330.12.97;
– prin email, la adresa office@inppa.ro.

:: Formular contestație

***

30 august 2018: Miercuri, 29 august 2018, Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților a publicat repartizarea pe imobile și săli a candidaților la examenul de primire în profesia de avocat, sesiunea august 2018.

:: Repartizare în săli stagiari
:: Repartizare în săli a candidaților identificați prin cod numeric – stagiari
:: Repartizare în săli definitivi
:: Repartizare în săli a candidaților identificați prin cod numeric – definitivi

***

29 august 2018: Uniunea Națională a Barourilor din România a publicat câteva instrucțiuni și reguli pentru candidații la examenul de primire în profesia de avocat din data de 31 august 2018, potrivit unui comunicat.

Text integral:

A. Instrucțiuni și reguli

– examenul începe la ora 9.00 a zilei de 31 august 2018;
– candidații se vor prezenta la sala de examen OBLIGATORIU la ora 07.45 cu actul de identitate;
– actele de identitate acceptate sunt cartea/buletinul de identitate, adeverință provizorie de identitate (în caz de pierdere a cărții/buletinului de identitate), pașaportul sau permisul de conducere, prezentate în original și aflate în termen de valabilitate; copii de pe acestea sau alte documente nu vor putea fi luate în considerare;
– candidaților le este interzis accesul în sala de examen cu genți, poșete, tipărituri, telefoane mobile și orice fel de alte aparate electronice;
– este strict interzis accesul în clădire cu mijloace electronice de comunicare sau de informare sau care permit comunicarea sau informarea, indiferent de natura acestora (telefoane mobile, pda-uri, tablete, notebook-uri, ceasuri inteligente etc.).

B. Instrucțiunile și regulile de mai sus se completează cu prevederile Regulamentului de examen, astfel cum acestea sunt prevăzute în Hotărârea nr. 367 din 22.06.2018 a Consiliului U.N.B.R.

***

29 august 2018: Uniunea Națională a Barourilor din România a publicat Hotărârea nr. 4/29.08.2018 a Comisiei Naționale de Examen cuprinzând tabelele finale cu candidații la examenul de primire în profesia de avocat, sesiunea august 2018.

:: Hotărârea

***

21 august 2018: Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților a publicat lista locațiilor în care se va desfășura examenul de primire în profesia de avocat, sesiunea august 2018.

:: Lista

***

31 iulie 2018: Luni, 30 iulie 2018, Uniunea Națională a Barourilor din România a publicat următoarea informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru buna desfășurare a examenului de primire în profesia de avocat:

„În vederea prelucrării datelor cu caracter personal și pentru buna desfășurare a examenului de primire în profesia de avocat şi admitere în cadrul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) şi de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, fiecare candidat va primi prin intermediul adresei de e-mail sau/și telefon, un link pe care vă adresăm rugămintea să îl accesați de îndată.

Caz 1: După accesarea link-lui este necesară parcurgerea următorilor pași:

Pasul 1.1: Exprimarea consimţământului pentru publicarea/afişarea informaţiilor referitoare la îndeplinirea condiţiilor legale de participare la concurs, repartizării pe săli şi a rezultatelor concursului;

Pasul 1.2: Consultarea informațiilor din profilul personal asociat examenului/concursului, pentru informare și verificare acuratețe.

Caz 2: În situația în care nu au fost indicate nici e-mail-ul, nici numărul de telefon, pentru accesarea link-ului la care s-a făcut referire în primul paragraf, vă rugăm să urmați pașii:

Pasul 2.1: Se accesează adresa web – https://www.ifep.ro/ProfileRequest.aspx

Pasul 2.2: Pentru autentificare se vor introduce datele transmise la depunerea dosarului, respectiv:
– CNP, nume și prenume, sau
– serie/număr carte de identitate, nume și prenume

După autentificare și obținerea link-ului de acces, se vor parcurge pașii 1.1 respectiv 1.2

Pentru neclarități sau dificultăți tehnice, vă rugăm să ne contactați la helpdesk@ifep.ro sau telefonic la numarul 021/313-4875.”

***

Joi, 28 iunie 2018, Uniunea Națională a Barourilor din România a informat că examenul de primire în profesia de avocat va avea loc la data de 31 august 2018.

Taxă de înscriere: 1000 lei.

Examenul se va desfășura la București, prin susținerea unui test grilă ce cuprinde 100 de întrebări din toate materiile de examen. Vor fi declarați admiși candidații care vor obține cel puțin 10 puncte la fiecare disciplină în parte și un punctaj total de cel puțin 70 de puncte.

Materiile de examen sunt: organizarea și exercitarea profesiei de avocat; drept civil; drept procesual civil; drept penal; drept procesual penal.

Examenul se susține în cadrul I.N.P.P.A. și se desfășoară în mod unitar, la București.

Înscrierea la examen se va desfășura astfel:
– cererile de înscriere se depun în intervalul 9 iulie 2018 (ora 8.00) – 3 august 2018 (ora 16.00) la secretariatul baroului la care candidatul urmează să-și desfășoare activitatea în cazul în care va fi declarat admis;
– cererile vor fi însoțite de actele prevăzute în Regulamentul de examen;
– în perioada 3 august 2018 – 10 august 2018 barourile vor verifica dosarele de înscriere la examen iar rezultatul verificărilor se afișează conform prevederilor Regulamentului de examen.

Taxa de examen este de 1000 lei și se va achita în contul I.N.P.P.A. din București nr. RO56RNCB0082044172480001 deschis la B.C.R. Sucursala Unirea București cu mențiunea „Taxă examen primire în profesie ca avocat stagiar, sesiunea august 2018”, respectiv „Taxă examen primire în profesie ca avocat definitiv, sesiunea august 2018”.

:: Hotărârea nr. 367/22.06.2018 a Consiliului UNBR pentru republicarea în formă consolidată a Regulamentului – cadru privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat şi admitere în cadrul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) şi de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice
:: Hotărârea nr. 368/22.06.2018 privind organizarea examenului de primire în profesie, sesiunea septembrie 2018
:: Hotărârea nr. 369/22.06.2018 privind taxele examenului de primire în profesie, sesiunea septembrie 2018

 
Secţiuni: Selected, UNBR+INPPA+Barouri | Toate secţiunile
Cuvinte cheie: , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

Lex Discipulo Laus
Gratuit pentru studenţi
Securitatea electronică este importantă pentru avocaţi
Mesaj de conştientizare susţinut de FORTINET
JURIDICE utilizează SmartBill

Au fost scrise până acum 3 de comentarii cu privire la articolul “UNBR. Examenul de primire în profesia de avocat: 31 august 2018. UPDATE: Informare ref. prelucrarea datelor cu caracter personal. Locațiile de examen. Candidații. Instrucțiuni și reguli. Repartizarea în săli. Subiectele și baremul. Depunerea contestațiilor. Îndreptare eroare materială barem. Barem definitiv. Rezultatele. Rezultatele finale. Decizia de validare”

 1. Daniel Serban spune:

  CCR a statuat că posibilitatea de a ataca rezultatele unui examen sau ale unui concurs nu constituie un drept de sine stătător, reglementat ca atare prin lege, ci un mijloc de realizare a dreptului de a ocupa funcţia pentru care s-a organizat examenul ori concursul, prin controlul respectării procedurilor de examen sau de concurs pe care legea le reglementează. A decide altfel ar însemna să se recunoască organelor de justiţie competenţa de a se substitui examinatorilor, de a invalida evaluările făcute de aceştia şi de a le înlocui cu evaluările proprii ale judecătorilor, ceea ce ar exceda în mod evident atribuţiilor instanţelor judecătoreşti. Aşadar, prevederile art. 21 din Legea fundamentală, referitoare la accesul la o instanţă de judecată, nu au aplicabilitate în materia contestării baremului sau rezultatului unui examen ori concurs, ci numai în ceea ce priveşte controlul legalităţii procedurii de desfăşurare a examenului sau concursului respectiv (a se vedea Decizia nr. 480 din 20 aprilie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 383 din 10 iunie 2010, şi Decizia nr. 172 din 20 martie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 512 din 9 iulie 2014).

 2. Există drepturi constituţionale care pot fi încălcate în procedura de admitere. (Se pot contesta şi pe procedura CEDO)
  1. Dreptul de proprietate.
  Dreptul de a exercita profesia de avocat este un bun.
  Încălcarea acestui drept reprezintă încălcarea a dreptului de proprietate al cetăţeanului.
  UNBR este o instituţie publică, o autoritate publică de reglementare şi disciplină a avocaturii iar deciziile UNBR de a aproba/respinge admiterea în avocatură trebuie luate prin respectarea dreptului cetăţeanului la un proces/procedură echitabilă.
  Deci lipsirea cetăţeanului de dreptul său de proprietate este o încălcare a constituţiei.
  Instanţele şi CC au puterea de a declara Hotărârea UNBR de admitere ca fiind neconstituţională.
  UNBR are statutul de autoritate publică iar deciziile sale au forţă de lege în domeniul public al avocaturii.
  Instanţa nu va corecta fiecare grilă în parte, la fiecare candidat, desigur.
  Instanţa va constata că întreaga procedură bazată pe grile greşite sau barem necorespunzător are un efect de privare a drepturilor legitime ale cetăţenilor de a-şi exercita profesia de avocat.
  Admiterea pe baza unor baremuri, grile discreţionare sau grile arbitrar născocite, (tip integrame juridice sau care nu verifică gândirea logică sau vădit eronate) reprezintă o procedură inechitabilă care încalcă constituţia şi principiile ei.
  Instanţa poate invalida întreaga hotărâre a UNBR, fie de organizare a admiterii, fie hotărârea de validare a rezultatelor, sau amândouă.
  Opinia mea este că grilele de admitere la INM şi UNBR sunt rebusuri/integrame. Grilele ar trebui să conţină exclusiv mini speţe şi varianta de răspuns corectă trebuie să fie una singură.

 3. Daniel ȘERBAN spune:

  Aceeași CCR a detaliat că prevederile art. 21 din Legea fundamentală, referitoare la accesul la o instanţă de judecată, nu au aplicabilitate în materia contestării baremului sau rezultatului unui examen sau concurs, existând obligativitatea comisiilor de contestaţii de a se pronunţa asupra acestor cereri. Dispoziţiile menţionate din Constituţie sunt însă aplicabile în ceea ce priveşte legalitatea procedurii de desfăşurare a examenului sau concursului respectiv. În acelaşi sens este şi jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, care, prin hotărârea pronunţată în Cauza Van Marle şi alţii contra Belgiei, 1986 şi prin decizia de inadmisibilitate pronunţată în Cauza San Juan contra Franţei, 2002, a statuat, cu valoare de principiu, că evaluarea cunoştinţelor şi a experienţei necesare pentru admiterea într-o profesie este similară cu susţinerea unui examen de tip şcolar sau universitar şi nu poate intra în domeniul de aplicare a art. 6 din Convenţie, îndepărtându-se atât de la competenţa normală a unui judecător, învestit de regulă cu soluţionarea unui diferend, cât şi de la garanţiile instituite de art. 6 din Convenţie, care nu sunt de natură să se aplice „litigiilor” ce ar putea apărea în această materie.
  „Instanţele şi CC au puterea de a declara Hotărârea UNBR de admitere ca fiind neconstituţională.”? Să ne menținem în limitele dreptului pozitiv, totuși.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


.
PLATINUM Signature      

PLATINUM  ACADEMIC

GOLD                        

VIDEO   STANDARD