Secţiuni » Sistemul judiciar
Sistemul judiciar
Alegeri CSMActivitate parchete

Ziua Justiției
03.07.2022 | Adelina DOBRE

Secţiuni: Legal Days, Selected, Sistemul judiciar
JURIDICE - In Law We Trust
Adelina Dobre

Adelina Dobre

2022: Ziua Justiției este marcată, anual, în prima duminică a lunii iulie.

Traian Briciu, Președintele UNBR, a transmis următorul mesaj:

Ziua Justiției este aniversată în prima duminică din luna iulie. O jumătate de an a trecut, o jumătate vine. Este, dincolo de alte considerente, un mesaj de echilibru în sine. Așa cum trebuie să fie tot ceea ce ține de justiție. Ușor de spus, greu de înfăptuit! Potrivit World Justice Forum 2022, în fiecare an, peste 1 miliard de oameni se confruntă cu o problemă gravă de justiție. Până la 70% dintre aceste probleme rămân nerezolvate sau sunt rezolvate incorect. Unele evenimente globale, precum crizele recente produc un efect de exacerbare a acestor tendințe, inclusiv creșterea autoritarismului și alterarea spațiului civic.

Ultimii ani au forțat producerea unor schimbări neașteptate în sistemul de justiție. Cu toții a trebuit să ne adaptăm din mers, și poate că avocații au întâlnit provocări mai serioase, fiind în contact direct cu cetățenii, în momente în care chiar această relație a fost supusă unor încercări noi.

Trăim vremuri polarizate și cred că ceea ce ne va ajuta să mergem mai departe este să ne păstrăm unitatea și coerența. Adică să ne amintim permanent de vocația noastră. De exemplu, lipsa de prejudecată care trebuie să ne caracterizeze pe noi toți, practicienii dreptului, ajută justițiabilii să găsească înțelegere și dreptate.

Să nu uităm că accesul la justiție este un obiectiv de dezvoltare durabilă al Tratatului Uniunii Europene și se află pe picior de egalitate cu alte priorități globale. Aceasta înseamnă și că trebuie să fim pregătiți pentru toată varietatea de situații ce pot apărea. Modernizarea reglementărilor profesionale în condițiile prezervării principiilor esențiale ale profesiei și consolidarea competențelor profesionale a fost tema recentului Congres al avocaților. Profesiile juridice se transformă, dar dreptul rămâne ancorat în principiile sale fundamentale, care vin din trecut și construiesc viitorul.

Prin urmare, Ziua Justiției trebuie să ne amintească tuturor că suntem parteneri instituționali și profesionali, că prin noi justiția inspiră echilibru și că acest echilibru vine atât din legi, cât și din oameni!

***

Jud. Marian Budă, președintele Consiliului Superior al Magistraturii, a transmis următorul mesaj:

Între justiție și pace există o legătură indisolubilă, aceasta fiind cu atât mai evidentă în contextul internațional tulbure pe care îl traversăm cu toţii. Pandemia din ultimii doi ani, dar și conflictele izbucnite ne îndeamnă, mai mult ca oricând, să ne aplecăm privirea asupra justiţiei şi a modului în care aceasta contribuie, zi de zi, la păstrarea echilibrului în societate.

De aceea, Ziua justiţiei trebuie să constituie un motiv de introspecţie cu privire la modul în care sistemul judiciar în ansamblu răspunde nu doar aşteptărilor societăţii, dar şi nevoilor acesteia. Este bine cunoscut faptul că, în ultimii ani, justiţia a fost în prim plan, deciziile instanţelor fiind comentate, criticate sau aplaudate. Acest fapt a dus, totodată, la o polarizare resimţită nu doar în societate, ci şi în interiorul sistemului, ceea ce pune o presiune cu atât mai mare asupra justiției. În acelaşi timp, reţelele sociale au devenit un puternic vector în influenţarea opiniei publice, fiind tot mai dificil de filtrat informaţiile reale de cele, intenţionat sau nu, prezentate în mod eronat.

În acest context, mesajul pe care Consiliul Superior al Magistraturii, în virtutea rolului constituţional de garant al independenţei justiţiei, îl transmite astăzi, este acela că justiţia se face de oameni pentru oameni, fiind un serviciu public în slujba cetăţeanului şi a societăţii în ansamblu. Dorim, pe această cale, să mulţumim atât judecătorilor care înfăptuiesc justiția, cât și tuturor celor care contribuie la înfăptuirea justiției, procurori, grefieri, avocați, reprezentanți ai celorlalte profesii juridice, pentru eforturile pe care le fac, dar mai ales cetăţenilor care nu uită că, în spatele robelor, sunt oameni, la fel ca ei, care, fără a fi perfecţi, fac eforturi consistente pentru menţinerea echilibrului indispensabil oricărei societăţi democratice.

La mulți ani justiției române!

***

Președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție, jud. Corina-Alina Corbu, a transmis următorul mesaj:

Ziua Justiției reprezintă nu doar un prilej aniversar, în cadrul căruia oferim o cuvenită recunoaștere muncii și dăruirii profesionale a judecătorilor, magistrațilorasistenți, grefierilor și a celorlalte categorii de personal care constituie coloana vertebrală a sistemului de instanțe judecătorești, dar ne dă și ocazia de a reflecta la prioritățile serviciului nostru public pentru perioada următoare.

Deși este denumită Ziua Justiției, această aniversare nu trebuie să fie una internă, închisă, a instituțiilor sistemului judiciar, ci dimpotrivă, o oportunitate de a invita la deschiderea și la transparența acestuia, față de cei pe care îi deservește și față de cei, indispensabili, împreună cu care își realizează funcția socială.

În centrul justiției trebuie să se afle cetățeanul, ceea ce este specific oricărui serviciu public. Ceea ce diferențiază însă serviciul public al justiției de oricare alt serviciu public este rolul acestuia de a proteja drepturile cetățeanului, indiferent dacă încălcarea provine din partea unui particular sau a Statului însuși. De aceea avem instanțe de drept penal, care vor sancționa conduita abuzivă a oricărei persoane fizice sau juridice, indiferent de calitatea acesteia, de aceea avem instanțe de contencios administrativ, frâna pusă de societatea modernă puterii instituțiilor statului, pentru a salvgarda drepturile individului, de aceea avem căi de atac, pentru a înlătura și chiar sancționa erorile sistemului judiciar însuși.

Din acest motiv simplu, credem că instanțele judecătorești sunt datoare la a-și examina propria organizare și funcționare prin prisma interesului cetățeanului – orice reformă trebuie implementată astfel încât să servească cetățeanului, orice garanție acordată judecătorului trebuie astfel măsurată și reglementată încât să asigure de fapt interesul cetățeanului de a beneficia de o judecată independentă, imparțială și profesionistă, orice schimbare relevantă trebuie să fie rodul unei gândiri strategice și să ia în considerare consecințele pe care le poate genera cu privire la eficiența sistemului și la capacitatea acestuia de a garanta caracterul efectiv al drepturilor cetățeanului.

Diversificarea gamei de servicii digitale oferite de către instanța supremă și de către celelalte instanțe judecătorești, sporirea preocupării și a procedurilor dedicate asigurării calității hotărârilor judecătorești, respectarea termenelor procedurale și accelerarea duratei proceselor, pe baza eficientizării competențelor și a dimensionării raționale a resurselor puse la dispoziția instanțelor, reprezintă procese necesare pentru a asigura buna funcționare a justiției. Sprijinul celorlalte puteri ale statului rămâne esențial pentru realizarea acestor obiective, iar ceea ce ar trebui a fi avut în vedere este faptul că toate măsurile prin care pot fi atinse aceste rezultate nu sunt măsuri în interesul judecătorilor (deși vor asigura neîndoielnic îmbunătățirea condițiilor de muncă și a mediului organizațional în interiorul instanțelor judecătorești), ci în interesul cetățenilor.

Sub cel de-al doilea aspect, reiterăm și cu această ocazie că justiția nu se înfăptuiește numai prin participarea personalului din sistemul judiciar. Soluționarea unui litigiu, rezolvarea unei stări litigioase din societate, nu începe în fața judecătorului;şi, mai mult, idealul unei societăți civilizate este ca numai o mică parte dintre stările litigioase din societate să aibă nevoie de intervenția unei instanțe de judecată. Rolul colegilor noștri avocați, procurori, profesori de drept, notari, consilieri juridici este esențial în ceea ce privește îndeplinirea rolului social echilibrator al justiției, iar capacitatea acesteia de factor stabilizator sau chiar de motor al dezvoltării unei societăți se bazează de multe ori pe ingeniozitatea, profesionalismul sau acribia acestora. Ziua Justiției este în aceeași măsură și sărbătoarea tuturor colegilor noștri.

În sfârșit, așa cum am spus, Ziua Justiției trebuie să fie un prilej de enunțare și de asumare a obiectivelor pentru perioada următoare. Din perspectiva Înaltei Curți, considerăm esențială reclădirea parteneriatului natural care trebuie să existe între justiție și societate, bazat pe încrederea fiecărui cetățean că există cu adevărat un apărător al drepturilor sale fundamentale. Or, pentru aceasta justiția trebuie să fie nu numai mai rapidă, nu numai mai prietenoasă și nu numai mai accesibilă, dar în primul rând trebuie să devină mai previzibilă. Rezultatul promovării unei proceduri judiciare ar trebui să fie previzibil încă din stadiul incipient al procesului, scutind astfel justițiabilul de cheltuielile și stresul legate de promovarea și susținerea unei acțiuni judiciare sortite eșecului și favorizând modalitățile alternative de soluționare a litigiilor.

Or, previzibilitatea de care vorbeam mai sus nu se poate întemeia decât pe caracterul unitar, coerent, al practicii judiciare. Iar caracterul unitar al practicii judiciare este preferabil să se întemeieze atât pe forța obligatorie a hotărârilor care constituie rezultatul procedurilor formale de unificare a jurisprudenței, dar și pe schimbul de idei, pe forța argumentelor științifice, pe coerența și claritatea unor hotărâri de speță, care pot deveni însă „ancora” cristalizării practicii pe o anumită chestiune de drept. Obiectivul primordial al instanței supreme va fi în perioada următoare consolidarea și utilizarea tuturor acestor modalități de unificare a practicii judiciare.

În încheiere, se cuvine un mesaj special pentru colegii judecători din cadrul tuturor instanțelor judecătorești. Exercitarea profesiei noastre necesită fără îndoială tărie de caracter și personalitate. În spatele fiecărei decizii luate de o instanță de judecată, într-o speță care poate părea cât de măruntă, se ascund nu de puține ori sacrificii personale și familiale, ore de studiu intens și o imensă responsabilitate. Din această perspectivă, nu doar de Ziua Justiției, ci în fiecare zi mă simt mândră de colegii mei și onorez dedicația și efortul acestora.

La mulți ani de Ziua Justiției și zile liniștite!

***

Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Gabriela Scutea, a transmis următorul mesaj:

Recuperări şi provocări

În vremuri cu provocări interne şi externe care îşi pun amprenta pe parcursul nostru zilnic, putem spune că am reuşit recuperări importante pentru sistemul judiciar, cu un permanent şi constructiv schimb de idei cu colegii noştri şi cu implicarea acestora.

Ziua Justiției – 2022 este marcată într-un context internațional fără precedent, determinat de războiul din Ucraina, care aduce provocări majore și în plan judiciar. Infracţiuni de război şi contra umanităţii se săvârşesc lângă graniţa noastră şi am observat dinamica în care România a perfecţionat cadrul de cooperare cu Curtea Penală Internaţională, prin Legea nr.44/2022.

Afirmând o Europă a valorilor, asistăm la unul dintre cele mai atroce atacuri la adresa acestora, după ce am încercat, colectiv, să construim mijloace de acţiune bazate pe valori.

Între recuperări doresc să menţionez reglajele legislative necesare pentru Legea privind statutul judecătorilor şi procurorilor care ne-au permis să abordăm mobilitatea personalului (transferul). Intervenţia Legii privind desfiinţarea Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție, fără să fi răspuns tuturor propunerilor degajate din Ministerul Public, este o recuperare faţă de sistemul greoi pe care s-a construit această structură, criticabil în special pentru imposibilitatea repartizării pe criterii obiective a cauzelor şi pentru modul de asigurare a garanţiilor de imparţialitate.

În exerciţiul atribuţiei de reprezentare a intereselor generale ale societăţii şi de apărare a ordinii de drept, Ministerul Public este în prima linie pentru abordarea cauzelor în corelare cu dinamica jurisprudenței constituționale. Ansamblul normelor legale constituie o reţea, o modificare nu va produce niciodată numai un efect local, ci vor interveni interpretările sistematice şi provocările în introducerea înţelesului real al normei în diversitatea de corelări legislative cerute de relaţiile sociale complexe. Principiile fundamentale ale sistemului normativ al Uniunii Europene determină în mod direct întrebări şi nevoia unei gândiri globale în aplicarea legii în procedurile interne.

Deficitul de procurori atinge cote critice în ansamblul parchetelor şi se menţine cronic în unele circumscripţii. Organizarea ierarhică a Ministerului Public ne oferă ca ultimă soluţie implicarea, în condiţii procedurale, a parchetelor ierarhic superioare în gestionarea volumului de cauze al parchetelor cu deficit de personal, prin preluarea cauzelor spre soluţionare. Să privim realist la Parchetul de pe lângă Tribunalul Brăila care are asiguraţi 4 procurori din 14 şi trebuie zilnic să găsească resurse pentru a ancheta cazurile de omor, evaziune fiscală, corupţie, pentru participarea la judecarea cererilor în materia protecţiei copilului şi privind măsurile preventive. În aceiaşi parametri, la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bistriţa este ocupat 1 post de procuror din 10. Mai mult decât atât, există judeţe în care deficitul este accentuat la toate nivelurile, astfel încât soluţionarea pe verticală sau orizontală a deficitului de personal nu mai este viabilă.

Dar – atunci când nu mai există un alt nivel ierarhic superior – trebuie să conştientizăm că efortul nostru poate fi numai unul intern pentru a menţine funcţionarea instituţiei în termenii profesionalismului pe care misiunea acesteia îl impune. Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – instituţia care, pe lângă atribuţiile operative de soluţionare a dosarelor şi participare la judecată, desfăşoară multe activităţi de coordonare pentru întregul Minister Public şi de reprezentare în activităţi interinstituţionale – funcţionează cu 55% din posturile de procuror ocupate.

În termeni uzuali, provocare are înţeles de progres. În termenii reali ai anului 2022, provocare înseamnă că trebuie să fim cu mult mai buni cu cât dificultăţile întâmpinate sunt mai frecvente sau mai mari. Însemnă că instituţia este chemată să îşi asume calea cea grea, pentru a fi încercat toate mijloacele legale de îndeplinire a misiunii sale.

În fiecare parchet, sunt convinsă că există un sentiment comun de reuşită: pentru o cauză deosebită (dificilă, complexă), pentru remedierea deficitului de personal, pentru un aspect de organizare internă care a simplificat munca, fie şi într-o proporţie mică, pentru un rezultat singular al unui coleg, dar care aduce apreciere profesională întregului colectiv.

Acest spirit bun şi stimulativ îl doresc pentru asumarea în continuare a provocărilor, de exemplu pentru ocuparea funcţiilor de conducere vacante din parchete, astfel încât autoritatea profesională să fie consacrată formal şi să imprime mai multă responsabilitate fiecărui procuror.

Cele expuse în acest scurt mesaj în ziua reper a Justiţei oferă un stop-cadru pe instituția Ministerului Public, care depune eforturi susţinute ca actul de justiție să îşi atingă finalitatea.

Pentru toate eforturile pe care le depun colegii mei, le mulțumesc și le doresc ca în fiecare zi să vadă sensul muncii lor.

***

Președintele Curții Constituționale, Marian Enache, a transmis următorul mesaj:

În prima duminică din luna iulie aniversăm Ziua Justiției. Această zi a fost instituită prin Hotărârea Guvernului României nr.364 din 27 iunie 1994, pentru a marca rolul şi importanţa puterii judecătoreşti, ale partenerilor justiţiei, ale tuturor oamenilor legii în încercarea de consolidare a statului de drept, fiind și un bun prilej pentru consolidarea relaţiilor instituţionale.

La ceas aniversar, le urez mult succes tuturor profesioniștilor dreptului care contribuie, prin activitățile lor specifice, la o mai bună administrare a justiției!

În scopul creșterii calității actului de justiție constituțională și pentru o mai bună explicare a deciziilor Curții, dar și pentru ca instanța noastră de contencios constituțional să cunoască mai bine preocupările din domeniul celorlalte profesii juridice, îmi doresc o deschidere mai mare a Curții Constituționale în raport cu celelalte autorități publice și cu reprezentanții tuturor profesiilor juridice. Justiția vizează drepturile și libertățile fundamentale ale oamenilor, precum și interesele lor legitime, care trebuie garantate printr-o justiție dreaptă. Așa cum se exprima un mare gânditor, judecătorul trebuie întotdeauna „să asculte politicos, să răspundă cu înțelepciune, să cântărească prudent și să decidă imparțial”.

La mulți ani de Ziua Justiției!

***

Direcția Națională Anticorupție a transmis următorul mesaj:

Cu ocazia Zilei justiției, conducerea DNA le urează tuturor procurorilor, judecătorilor și reprezentanților celorlalte profesii juridice, sănătate, putere și curaj în activitatea pe care o desfășoară.

O societate curată, liberă de corupție reprezintă garanția eficienței, a performanței și a dezvoltării. Numai o societate în care corupția este respinsă ca atitudine și comportament le poate oferi celor merituoși și onești șansa de a-și pune energia și cunoștințele în slujba interesului public ori pentru a construi proiecte durabile.

Justiția penală rămâne o componentă esențială a structurii democratice a societății românești, iar anticorupția trebuie să dea răspuns clar și categoric așteptărilor venite dinspre cetățeni.

Anticorupția trebuie să mențină ferm angajamentele concrete asumate pe linia întăririi statutului de țară europeană cu un stat de drept pe deplin funcțional.

De aceea, forța de reacție a DNA – principala instituție anticorupție – nu trebuie restrânsă, ci dimpotrivă, activ reconsolidată.

DNA este o instituție solidă care a demonstrat pe parcursul existenței sale că are experiența, rezistența și aplombul necesare pentru a face anchete în cazuri de corupție importante. Procurorii, întregul personal care lucrează în DNA, sunt pe deplin conștienți de rolul, misiunea și așteptările cetățenilor.

De Ziua justiției conducerea DNA îi salută pe noii procurori și angajați care s-au alăturat de curând echipei și îi îndeamnă pe toți ceilalți procurori și colegi să își continue activitatea cu mai multă implicare, curaj și profesionalism și, totodată, îi asigură ca vor avea întreaga susținere în situațiile dificile care ar putea să apară.

***

Prim-ministrul României, Nicolae-Ionel Ciucă, a transmis următorul mesaj:

Marcată în fiecare an în prima duminică a lunii iulie, Ziua Justiției subliniază rolul actului de justiție, al partenerilor instanțelor de judecată și al tuturor oamenilor legii în consolidarea statului de drept.

Discuțiile purtate recent cu vicepreședintele Comisiei Europene pentru valori și transparență, Věra Jourová, care au vizat și progresele înregistrate de România în implementarea recomandărilor din cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare, ne încurajează să continuăm demersurile pe care le facem pentru reformarea sistemului de justiție. Provocarea este să aducem cât mai aproape perspectiva finalizării procesului de monitorizare a României prin Mecanismul de Cooperare și Verificare (MCV) și să demonstrăm că justiția română funcționează sută la sută pe principiile spațiului de justiție al Uniunii Europene.

Justiția în slujba cetățeanului și un sistem modern, eficient, accesibil și de calitate, adaptat nevoilor societății și mediului de afaceri – sunt obiective în care cred și pe care echipa guvernamentală și le-a asumat prin Programul de Guvernare.

Avem posibilitatea să le susținem acum inclusiv prin proiecte care vor primi finanțare de la bugetul Uniunii Europene, prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

Respectul față de lege, adevărul, apărarea drepturilor și intereselor legitime ale cetățeanului, imparțialitatea, integritatea și independența corpului judecătoresc și a tuturor celor aflați în slujba legii sunt valori care trebuie să primeze într-un sistem de justiție adaptat transformărilor profunde petrecute în ultimele trei decenii în societatea românească.

La mulți ani Justiției române și tuturor celor care își desfășoară activitatea în acest domeniu!

***

Ministrul justiției, Cătălin Predoiu, a transmis următorul mesaj:

Căutarea Adevărului și a Dreptății fac parte din natura umană și constituie un implacabil destin al umanității. De aceea, Justitia est fundamentum regnorum și munca pentru construcția „Catedralei Justiției” este nesfârșită. Rolul Justiției nu este doar de a dezlega pricini și conflicte, de a lămuri acuzații și apărări, ci de a reuși să facă Dreptate!

Dar capacitatea Justiției de a face Dreptate depinde de foarte multe condiționări, de la calitatea învățământului juridic superior, a nivelului de pregătire a profesorilor și absolvenților de Drept, până la raționalitatea organizării instanțelor și parchetelor și calitatea legilor adoptate de Parlament. Lista acestor condiționări ar putea continua și cu alte provocări rămase la stadiul de deziderat. De aceea, munca pentru modernizarea și perfecționarea Justiției este un fel de „maraton fără sfârșit”, un drum fără capăt, un ideal care se cere permanent urmărit.

Îmi exprim încrederea că, în 2022, vom continua să marcăm progrese pe acest drum, pentru binele justițiabililor, pentru binele tuturor! Succesul va atârna de cooperarea dintre cele trei puteri constituționale ale statului, dar și de disponibilitatea fiecărui profesionist implicat în actul de Justiție.

Cu toții suntem datori să repunem Justiția română acolo unde îi este locul, în rândul întâi al justițiilor europene. Suntem în ceasul al 12-lea pentru a ne îndeplini acest obiectiv. De acest deziderat atârnă interese fundamentale ale cetățenilor români și ale statului român.

La mulți ani Justiției române!

***

Robert Marius Cazanciuc, Vicepreședinte al Senatului României, a transmis următorul mesaj:

Ziua Justiției și Fundamentele morale ale dreptului

În urmă cu mai mulți ani am pornit un demers de a facilita viitorilor magistrați înțelegerea complexității sarcinii sociale pe care au ales să o îndeplinească. Îmi propusesem să conving personalități din diverse domenii care să îi provoace la dezbateri ieșite din curricula obișnuită a școlii de magistratură.

Am fost parțial norocos. Am întâlnit oameni admirabili, cu vocația binelui public, dornici să participe la un asemenea proiect. Nu am fost pe deplin norocos întrucât partenerii oficiali nu au găsit, atunci, calea de a ieși din canoanele pregătirii clasice. Rămân încrezător.

Astăzi, de Ziua Justiției, redau Argumentul părintelui Vlaicu Patriciu, unul dintre oamenii cu har pe care i-am întâlnit, conf. univ. la UBB Cluj Napoca, doctor în drept la Paris, pentru organizarea la Institutul Național al Magistraturii a unei dezbateri despre Fundamentele morale ale dreptului:

“Fiecare societate are o morală obiectivă structurată în jurul valorilor asumate de cei ce o constituie, precizată în norme juridice. Transpunerea în viață a acestor norme trebuie să fie realizată de persoane care au capacitatea de a decripta și resorturile profunde ale mentalităților, înțelegându-le originile și dinamica.

Trăind într-o societate sensibilă față de elementele de ordin spiritual, care i-au definit identitatea, este important să fie corect înțeles și aportul pe care valorile religioase, și creștine în special, îl pot aduce actului de justiție.

Creștinătatea a marcat istoria prin puterea Evangheliei de a lumina inimile oamenilor pentru a înțelege că toată rânduiala adusă de Hristos, împlinire a Legii, izvorăște din iubire (Ioan 13, 34). Hristos pune în valoare porunca de a nu face nimănui nimic din ceea ce tu însuți nu ai dori să primești (Tobit 4, 15) și o arată ca fiind regulă de aur (Luca 4.10), convertind-o într-o poruncă de acțiune prin care ni se cere să dăruim în jurul nostru bunătate responsabilă. Actul de justiție exprimat în societatea noastră trebuie să fie marcat și de astfel de valori.

Cu toate acestea suntem puși în situația de a constata că începând cu Hobbes, dreptatea este înțeleasă ca fiind realizată de oameni și pentru oameni, fundamentată pe rațiune, aducând întotdeauna soluționări pertinente cu ajutorul logicii. Această raportare la „certitudinea” rațională nu trebuie să neglijeze faptul că dincolo de judecata noastră mai există un judecător neiertător care este conștiința.

Nu de puține ori în sufletul celor care iau parte activ la actul de justiție pot să apară nedumeriri, îndoieli, dezamăgiri ce ating resorturile profunde ale ființei umane. Din acest motiv, punerea în valoare a fundamentelor creștine care au influențat dreptul și gândirea juridică europeană, dar și mentalitatea societății din care facem parte, este deosebit de utilă pentru cei ce exercită puterea judecătorească.”

Rebuilding Justice în pregătire pentru traducere!

***

Executor judecătoresc Dragoș-Theodor Ivanovici, președinte UNEJ, a transmis următorul mesaj:

De la Lex duodecim tabularum până astăzi justiția la care are dreptul fiecare cetățean este printre cele mai importante priorități ale societății. Este un izvor nesecat de dezbateri, analize, materializate într-o multitudine de norme juridice care necesită din ce în ce mai mult profesioniști bine pregătiți. Respectarea principiilor justiției rămîne la baza nu numai a vieții juridice, ci a vieții cotidiene, în ansamblul ei.

Într-o lume în schimbare, o preocupare majoră este reprezentată de accesul la justiție, cel puțin ca deziderat al tuturor puterilor în stat. Importanța aportului profesiilor juridice la înfăptuirea justiției a devenit din ce în ce mai evidentă, iar ultimii ani au scos și mai mult în evidența nevoia de modernizare și perfecționare a acestora.

În acest ansamblu care are ca scop înfăptuirea justiției, importanța activității de executare silită este din ce în ce mai evidentă, nu numai la nivel național, dar și internațional. Din activitatea executorilor judecătorești, a camerelor din care fac aceștia parte, a Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești, reiese preocuparea acestei profesii de a ține pasul cu provocările moderne ale societății.

Ca instrumente indispensabile unui stat de drept, executorii judecătorești își manifestă disponibilitatea și depun eforturi permanent pentru a răspunde nevoilor cetățenilor și statului de drept.

La mulți ani justiției!

Adelina Dobre, Facultatea de Drept – Universitatea din București

***

Adelina Dobre

Adelina Dobre

2021: Ziua Justiției este marcată, anual, în prima duminică a lunii iulie.

Duminică, 4 iulie 2021, Înalta Curte de Casație și Justiție a dat publicității mesajul jud. Corina-Alina Corbu, Preşedinte ÎCCJ, cu prilejul Zilei Justiției 2021: Începând într-o notă personală, doresc să îmi exprim respectul și considerația pentru activitatea judecătorilor Înaltei Curți, care își îndeplinesc misiunea constituțională de a rămâne un bastion de echilibru, probitate și competență profesională chiar și în ipotezele în care se confruntă cu situații de mare încărcătură profesională, dar, deopotrivă, emoțională și umană.

De asemenea, în numele instanței supreme, dar și în calitate de reprezentant al puterii judecătorești în Consiliul Superior al Magistraturii, îmi revine onoarea de a transmite aprecierea și respectul nostru față de toți colegii judecători din cadrul celorlalte instanțe judecătorești. Faptul că serviciul public al justiției a rămas funcțional, iar activitatea judiciară a revenit în prezent la parametri relativ normali se datorează în cea mai mare măsură conștiinței și seriozității profesionale, precum și dedicației față de profesie pe care ați demonstrat-o întotdeauna.

Nu înseamnă însă că această perioadă tristă pentru întreaga lume nu și-a lăsat urmele și asupra sistemului judiciar, agravând dificultățile și problemele preexistente. Vă invit însă ca astăzi să reținem mai degrabă oportunitățile decât neajunsurile, să ne orientăm spre posibilitățile de a progresa mai puțin decât spre deplângerea dificultăților cu care ne confruntăm.

Accelerarea procesului de digitalizare reprezintă probabil cel mai mare progres înregistrat în această perioadă de către sistemul judiciar și aș dori astfel să transmit un salut special instanțelor care, cu pasiune și resurse materiale modeste, au constituit ”motorul” intrării sistemului judiciar în era digitală – Tribunalul Arad, Curtea de Apel Galați, Curtea de Apel Cluj, Curtea de Apel Bacău, Tribunalul Argeș sunt poate cele mai evidente exemple și îmi prezint anticipat scuzele celor pe care, poate, i-am uitat. Pentru eficiența sistemului judiciar, pentru respectarea dreptului de apărare al părților și a celui privind soluționarea cauzei într un termen rezonabil, digitalizarea poate produce efectele pe care în plan economic le-a adus Revoluția industrială, iar continuarea demersurilor în această direcție este esențială, sub condiția evidentă a subordonării noilor progrese tehnologice valorilor fundamentale și imuabile ale sistemului judiciar dintr-un stat de drept – oralitatea, nemijlocirea, respectarea dreptului la apărare și a celorlalte drepturi fundamentale. În doar câteva zile, instanța supremă va prezenta la rândul său forma definitivă a propriei sale strategii de digitalizare, pentru o justiție mai modernă și mai eficientă, în interesul cetățeanului.

În altă ordine de idei, observăm cu toții în prezent o tendință de polarizare a sistemului judiciar (care urmează poate polarizarea societății în ansamblu) pe teme legate de organizarea judiciară sau de modul de funcționare a sistemului judiciar. Vă invit însă ca măcar începând de astăzi să vedem mai degrabă aspectele care ne unesc decât pe cele care ne dezbină. Împărtășim aceleași valori și avem aceleași obiective legate de progresul sistemului judiciar, iar, din această perspectivă, aspectele asupra cărora suntem divizați apar ca fiind prea puțin încărcate cu importanța care li se acordă uneori.

Nu e nici nevoie și nici nu ar fi sănătos să vorbim totdeauna pe o singură voce, pluralitatea de idei, chiar confruntarea între acestea sunt modalități de a merge înainte, însă vă invit să fim mai transparenți în comunicarea publică și să arătăm societății că avem în sistemul judiciar o multitudine de obiective strategice comune, mult mai importante decât chestiunile care ne separă, și că acestea nu sunt doar cele legate de statutul profesiei noastre. Parafrazând un emblematic președinte american, vă invit să reflectăm mai puțin la împrejurarea că poate uneori societatea nu apreciază profesia noastră la justa ei valoare socială și să ne concentrăm mai degrabă la ce putem face – mai mult, mai bine și cu mai mare celeritate -, pentru a servi societatea din care facem parte.

Fiind chemată să soluționeze conflictele din societate, justiția nu va fi niciodată cea mai populară dintre activitățile umane, una dintre părți va fi mereu, inevitabil, nemulțumită. Justiția are nevoie mai mult ca oricând de echilibru și de o anumită rezervă cu privire la intensitatea unor reacții exprimate public, fie și măcar în privința acelora exprimate din interiorul propriei noastre profesii, astfel încât dezbaterea și chiar critica profesională, de altfel pe deplin acceptabile, să nu fie înlocuite de epitete sau comparații complet nepotrivite, menite doar să impresioneze sau să capteze bunăvoința unui anumit auditoriu.

În sfârșit, pentru că, după părerea mea, una dintre cele mai mari realizări naționale este faptul că instanțele noastre sunt deopotrivă instanțe constituționale și instanțe  europene, dând eficiență în mod direct, în activitatea lor de zi cu zi, atât normelor din legea noastră fundamentală, cât și dreptului Uniunii Europene, aș dori să îndrept aceleași urări de bine și de reușită profesională către judecătorii Curții Constituționale, dar și către judecătorii români din cadrul instanțelor internaționale.

Închei prin a mulțumi avocaților, procurorilor, magistraților-asistenți, personalului auxiliar de specialitate din instanțe și parchete, membrilor celorlalte profesii juridice, dar și instituțiilor publice și organizațiilor de drept public și privat fără de care înfăptuirea justiției nu ar fi posibilă.

Reiterez ceea ce am mai arătat și cu altă ocazie – chiar dacă în sala de judecată există  o ierarhie clară, instituită în vederea asigurării ordinii și solemnității ședinței, aceasta nu înseamnă că există roluri principale și roluri secundare – toți participanții la o ședință de judecată au atribuțiile și rolul lor esențial, fără de care nu s-ar putea realiza scopul actului de justiție.

De aceea, din partea noastră a judecătorilor trebuie să existe cea mai deplină deschidere și cel mai profund respect față de toate celelalte profesii juridice și invit reprezentanții lor să lucrăm împreună pentru o justiție mai transparentă și cât mai apropiată de cetățean.

La Mulți Ani de Ziua Justiției și vă doresc tuturor un an mai liniștit și mai senin decât cel care a trecut de la ultima astfel de celebrare!

***

Duminică, 4 iulie 2021, cu prilejul Zilei Justiției 2021, jud. dr. Cosmin-Răzvan Mihăilă, Președinte Curtea de Apel Galați, a transmis următorul mesaj: La mulți ani tuturor colegilor! Astăzi serbăm împreună Ziua Justiției române, o zi dedicată tuturor celor care cred, luptă și nădăjduiesc într-un scop superior și asigurarea unui echilibru în societate. Ceea ce ne dorim la Curtea de Apel Galați este sa devenim un model profesional și uman dedicat valorilor care au pus bazele sistemului judiciar și au îmbunătățit societatea.

Cu deosebită considerație și calde felicitări!

***

Duminică, 4 iulie 2021, jud. Mihai Bogdan Mateescu, președinte Consiliul Superior al Magistraturii, cu ocazia Zilei justiției, a transmis următoarele: În prima duminică a lunii iulie sărbătorim ”Ziua justiției”, prilej cu care este important să ne amintim, încă o dată, că supremația legii și independența sistemului judiciar constituie baza unei societăți democratice. Cu această ocazie le mulțumesc colegilor judecători, care au continuat să își desfășoare activitatea în aceste vremuri încercate, cu implicare, conștiinciozitate, profesionalism și în deplina respectare a legii, asigurând independența și eficiența sistemului judiciar.

Subliniem, cu atât mai mult astăzi, nevoia de unitate în cadrul sistemului de justiție, unitate care implică atât respect reciproc și colaborare în cadrul corpului profesional al judecătorilor, cât și cooperare loială și dialog deschis și constructiv, întotdeauna în limitele legii, cu ceilalți profesioniști ai dreptului, fără de care nu ar fi posibilă înfăptuirea justiției. Și lor, așadar, colegilor procurori, avocați și tuturor celorlalți parteneri în înfăptuirea actului de justiție cele mai alese gânduri!

Temă de campanie uneori, alteori pretext folosit de alții pentru a atrage atenția de la propriile insuccese ori culpabilizată constant, justiția a continuat. Lăsată fără resurse ani în șir, în mod nepotrivit blamată ori atacată, justiția a continuat să funcționeze, standardul meritocratic care o caracterizează făcând ca actul de justiție să se ridice la un nivel mai înalt decât ar fi fost proporțional cu calitatea și dimensiunile cadrului normativ, cu resursele precare de ordin material, cu volumul în creștere și cu dificultățile de personal. Iar pentru asta, judecătorii români trebuie felicitați de noi toți.

Justiția va continua. Cu judecători integri, echilibrați, buni profesioniști. Cu respect pentru societate și cu asumarea onestă a tuturor vulnerabilităților interne. Dar va progresa cu adevărat într-o societate care să îi înțeleagă locul, rolul, importanța reală, dincolo de sloganuri și fără subiectivism. O va face în parteneriat egal cu celelalte puteri și în deplină înțelegere a competențelor proprii fiecărui profesionist al dreptului, unul în raport cu celălalt și toți în raport cu judecătorul.

Să îi dorim justiției să progreseze, să continue să fie resursă de echilibru în edificiul constituțional român. Judecătorilor care o înfăptuiesc – responsabilitate. Colegilor care contribuie la înfăptuirea ei – înțelepciune. Iar tuturor celor care apelează la ea – sinceritate.

La mulți ani justiției române!

***

Prim-ministrul României, Florin Cîțu, a transmis următorul mesaj:

Sărbătorim astăzi Ziua Justiției. Fără o justiție independentă, eficientă și responsabilă nu poate exista democrație liberală consolidată.

Din 1994, când a fost instituită Ziua Justiției, multe s-au schimbat în bine în România prin munca celor care au crezut și cred în valorile lumii libere.

Suntem acum un stat membru UE și NATO, suntem racordați la valorile democrațiilor consolidate europene și suntem în pragul unui proces masiv de schimbări economice, sociale și politice.

În acest context, reforma în domeniul justiției este un proces deja demarat de coaliția forțelor proeuropene, care conduce acum România. Nu va fi ușor. Sunt încă mulți care își doresc ca justiția să rămână ineficientă și controlabilă.

Însă, alături de partenerii noștri instituționali la nivel european, suntem angrenați într-un proces de vindecare a justiției de răul care i-a fost adus în anii care au trecut.

Cine crede că poate opri procesul inevitabil și ireversibil al consolidării independenței și eficienței justiției nu a înțeles nimic din ultimii 30 de ani.

La mulți ani Justiției române!

La mulți ani tuturor celor care își desfășoară activitatea în acest nobil domeniu al justiției!

***

Ministrul justiției, Stelian Ion, a transmis următorul mesaj:

La mulți ani Justiției române!

Cu ocazia Zilei Justiției române le adresez astăzi la mulți ani tuturor celor care își desfășoară activitatea în cadrul vastului domeniu al justiției!

Fără o justiție independentă, puternică, fermă și eficientă toate eforturile societății noastre pentru modernizare și reformă pot fi compromise.

Deși hulită aproape zilnic, lovită, de multe ori nemeritat, din toate părțile, inclusiv din interior, justiția română a reușit să protejeze statul de drept și să ne mențină ca stat pe o linie democratică, europeană, în momente în care aceste valori păreau periclitate grav.

Sigur, Justiția este afectată de probleme cronice, reale, care îi scad din credibilitate și eficiență: durata mare a proceselor, volumul de activitate a instanțelor și parchetelor, posturile insuficiente de magistrați și personal auxiliar, dezvoltarea neunitară sistemului judiciar, lipsa de coeziune în cadrul profesiilor juridice sunt doar câteva dintre ele.

Preocupările noastre, la Ministerul Justiției, sunt în direcția creșterii ritmului digitalizării instanțelor, interconectării instituțiilor care au domenii de activitate care se intersectează, asigurării mijloacelor materiale și logistice pentru buna desfășurare a activității judiciare, precum și a coerenței legislației în domeniul justiției. Reforma sistemului judiciar nu mai poate aștepta!

România este pe punctul de a face un important salt calitativ, spre modernizare. Atragerea eficientă a fondurilor europene, stimularea economiei, realizarea unor proiecte mari de investiții nu se pot realiza cu succes decât dacă justiția funcționează bine și dacă regulile sunt respectate. Nu toți actorii implicați au dorința și interesul de a respecta aceste reguli. Cu siguranță unii privesc acest context ca fiind favorabil îmbogățirii realizate prin încălcarea legii, iar această atitudine ar putea risca să ne încetinească ritmul de dezvoltare. Soluția nu este aceea de a slăbi vigilența, ci dimpotrivă. Banul public trebuie cheltuit eficient și corect. Lupta împotriva corupției trebuie continuată și întărită!

Profit de această ocazie pentru a-i încuraja pe magistrați să fie fermi în aplicarea legii, să nu se lase niciodată intimidați, indiferent cât de mari ar fi presiunile la care ar putea fi supuși, fie că vin din afara sau din interiorul sistemului judiciar, să semnaleze neregulile pe care le constată. Să fie permanent conștienți de rolul esențial pe care îl au în societate și de faptul că, prin soluțiile lor, influențează în mod nemijlocit viața oamenilor și direcția către care ne îndreptăm cu toții.

Criticile aduse uneori de societatea civilă la adresa justiției sunt generate de așteptările mari, legitime, pe care oamenii le au de la justiție. Mulți dintre cei care critică uneori justiția au ieșit în stradă pentru a proteja justiția și independența magistraților. Magistrații nu trebuie să fie descurajați de aceste critici, ci trebuie să înțeleagă mesajul dat de societate și să răspundă acestor critici prin soluții corecte, date în baza legii, a probelor și a propriei conștiințe. Justiția este, în definitiv, un serviciu public, iar beneficiarii sunt justițiabilii și societatea în ansamblul său.

Îi încurajez, de asemenea, pe magistrații care simt că au ceva de spus și care își doresc schimbări în bine în sistemul judiciar să facă un pas în față și să își asume cu curaj funcții de conducere.

Îi chem pe cei care au vocație, dar și o bună pregătire teoretică să se înscrie la concursul de admitere în magistratură care va fi organizat în curând.

Avem obiective clare: degrevarea instanțelor de judecată, ridicarea MCV și continuarea monitorizării statului de drept prin mecanismul Rule of Law, modernizarea și eficientizarea justiției din România.

Cei care depun eforturi pentru a ne ține în loc, promovând un sistem judiciar autarhic își irosesc energia pentru că nu vor putea împiedica modernizarea justiției și nici nu ne vor deturna de pe calea europeana pe care am ales-o.

***

Gabriela Scutea, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a transmis următorul mesaj:

#coordonare #specializare #rol constituţional

Eficienţă, provocări şi adaptare, coordonare: în ultimul an, am testat resursele într-un mediu nou, cu evoluţie neprevăzută, conștienți de responsabilitatea sporită a acţiunilor noastre. Ministerul Public este una dintre autorităţile şi instituţiile publice care trebuie să fie prezente fără pauze în realitatea socială şi să ocrotească drepturile fundamentale ale cetăţenilor.

Cum ne-am definit în ultimul an?

Coordonare: am depăşit momente critice pentru activitatea unor unităţi, unde colegii s-au confruntat cu infecţia Covid-19. Au fost realizate delegări, au fost preluate dosare la parchetele superioare, activitatea a continuat cu mult efort, fiind prezenţi în instanţe. În acest context, simplificarea pe care digitalizarea o poate oferi a primit susţinerea colegilor noştri; ca organizaţie, avem argumente puternice în relaţia cu celelalte autorităţi ale statului că unele direcţii de modernizare implică modificarea legii. Am reluat munca de echipă, cu Ministerul Justiţiei şi Consiliul Superior al Magistraturii, pentru a contribui la agenda legislativă pe care înşişi practicienii o cer. Demersul de modificare a legilor justiţiei a deschis dialogul de idei de dezvoltare și consolidare instituțională.

Rezilienţă: amintesc efortul colegilor care susţin activitatea unor parchete, în condiţii de încadrare până în 50% a posturilor, iar dificultăţile comune întregului sistem judiciar sunt departe de a fi depăşite.

Îi încredinţăm pe colegii judecători de aprecierea noastră şi de colaborarea angajată. În acest timp, practicile administrative adaptate au angajat şi justiţiabilii, avocaţii, poliţiştii, alţi actori instituţionali chemaţi pentru realizarea instrucţiei penale. Ne-am moblilizat resursele, împreună, pentru ca profesiile să conteze în angrenajul social, într-o perioadă atipică.

De la primul grad de competenţă, specializarea este necesară fie prin aprofundarea cunoştinţelor în reglementări ne-penale (infracţionalitatea de mediu, criminalitatea informatică, criminalitatea economico-financiară), fie prin dezvoltarea unor deprinderi de lucru (implicate de particularităţile victimelor infracţiunilor). Fiind conştienţi că legea nu ţine pasul în timp real cu evoluţiile din viaţa socială, avem obligaţia să dăm eficienţă maximă mijloacelor de investigare prin care faptele penale sunt lămurite şi infractorii sunt deferiţi instanţelor. Pentru fiecare justiţiabil, soluționarea dosarului său este cea care dă măsura calităţii. În fiecare parchet, deci, este aşteptată creşterea şi menţinerea acesteia.

De Ziua Justiţiei, gândurile de apreciere sunt pentru noi: procurori, grefieri, specialişti, poliţişti din parchete, pentru a transmite spre societate unitate şi responsabilitate.

Cu respect, vă doresc succes în activitate !

***

Direcția Națională Anticorupție a transmis următorul comunicat de presă:

Cu prilejul Zilei justiției, conducerea DNA le urează tuturor procurorilor, judecătorilor și reprezentanților celorlalte profesii juridice, multă sănătate și succes în activitatea profesională.

Justiția este un pilon al statului de drept, iar independența, integritatea și accesibilitatea sa către cetățeni sunt valori esențiale care trebuie respectate atât în interiorul sistemului judiciar, cât și în exteriorul său.

Corupția continuă să fie prezentă în multe zone ale societății, de aceea, combaterea corupției trebuie să rămână un scop care să coaguleze energii, voință politică, resurse umane și logistică.

O societate democratică nu poate prospera decât pe un fundament curat, clădit pe legi clare și cu oameni integri. Procurorii în general, și procurorii anticorupție în mod special, reprezintă o categorie care are în atribuții apărarea intereselor generale ale societății și descoperirea și sancționarea comportamentelor frauduloase care deturnează banii publici, frânează dezvoltarea firească a societății și sufocă meritocrația.

Procurorii DNA sunt pe deplin conștienți de misiunea și de așteptările pe care societatea românească le are de la ei. De aceea, în aceasta zi cu semnificație puternică pentru întregul sistem de justiție, conducerea DNA dorește să îi asigure pe cetățeni că lupta împotriva corupției continuă: cu totală angajare, cu fermitate și profesionalism, în deplina respectare a legalității.

Deși sunt conștienți de misiunea dificilă pe care o au, procurorii anticorupție rămân angajați și responsabili față de rolul lor. Pentru a fi eficienți în munca lor, garanțiile de independență trebuie păstrate și reconsolidate , iar baza legală care determină acțiunea trebuie restabilită.

În aceasta zi aniversară, conducerea DNA îi îndeamnă pe procurorii care lucrează în instituție să își facă meseria cu mult curaj și responsabilitate și se angajează să îi susțină, în limita legalității, în toate situațiile dificile pe care ar putea să le întâmpine. De asemenea, le lansează o provocare celorlalți procurori eligibili să se înscrie la concursurile viitoare pentru întărirea DNA – o instituție cu un rol crucial în dezvoltarea sănătoasă o societății românești .

***

Membri aleși ai Consiliului Superior al Magistraturii, reprezentanți ai societății civile, Victor ALISTAR și Romeu CHELARIU au transmis următorul mesaj:

În România, „Ziua Justiției” a fost instituită prin Hotărârea Guvernului nr. 364 din 27 iunie 1994. Aceasta este celebrată anual, în prima duminică din luna iulie, obiectivul principal fiind acela de a marca deosebita importanță a puterii judecătorești și a tuturor profesioniștilor din domeniul justiției care fac posibilă consolidarea întregului sistem judiciar, a relațiilor instituționale și a statului de drept.

Este un bun prilej de a reflecta asupra parcursului din ultimii ani al justiției din România, și de a ne concentra pentru a menține justiția în limita sa constituțională și în folosul societății românești.

Anul care a trecut a marcat unele fenomene periculoase care sunt de natură să afecteze legitimitatea sistemului judiciar în ochii societății, cum ar fi:

-Creștere incertitudinii juridice prin aplicarea normelor de drept ca simplu mobil al promovării credințelor și opțiunilor proprii și nu ca izvor și limită a exercitării prerogativelor judiciare.

-Scăderea dramatică a calității motivării deciziilor judiciare, fie ele emise de parchete sau de instanțe, prin superficiala trecere în revistă a situațiilor de fapt și a aparatului de aplicare a raționamentului tehnico-juridic.

-Aderarea din ce în ce mai fățișă a magistraților la curentele de opinie cu caracter politic, chiar dacă sunt cosmetizate ca preocupări pentru organizarea justiției.

-Abandonarea rezervei care trebuie să caracterize un arbitru și angajarea în arena polemicilor publice specifice celorlate puteri ale statului.

-Personalizarea nepermisă a funcțiilor judiciare ca principal factor de erodare a pozitivismului juridic.

Toate aceste dinamici, din ce în ce mai evidente, vor avea un efect negativ asupra întregului sistem, ridicând întrebarea legitimă dacă justiția se achită de sarcina ei în contractul social cu societatea, care îi garantează și finanțează un statut în schimbul realizării exclusive a rolului său și menținerii în limitele aferente acestuia. Mai mult ca oricând se simte nevoia funcționării mecanismelor de autoreglare la nivelul sistemului de justiție, înainte ca aceasta să își compromită legitimitatea și autonomia.

O realitate care a devenit mult mai acută în zilele acestea, deși ea era vizibilă încă din anii 2010, este restrângerea nepermisă a dreptului la apărare și a exercițiului acesteia. Pentru a garanta un proces echitabil specific statului democratic este necesară atât intervenția normativă a puterii leguitoare cât și corectarea comportamentelor arbitrare a unora dintre profesioniștii dreptului care exercită funcția judiciară.

Un alt element de actualitate este tranziția către mediul online, ca mijloc de soluționare a litigiilor și a petițiilor, care a adus un plus de eficiență pentru justițiabili. Aceasta a condus în mod neechivoc la ideea că utilizarea noilor tehnologii, date fiind beneficiile acestora pentru înfăptuirea actului de justiție, trebuie să devină o regulă, nicidecum o excepție adaptată momentului.

„Ziua Justiției” are un rol fundamental asupra conștientizării necesității și importanței înfăptuirii cu fermitate, devotament și imparțialitate a actului de justiție, în cadrul unei societăți moderne și democrate, în care nimeni nu este mai presus de lege. “Eu-ul” celor chemați să aplice legea nu poate să fie mai presus de “Eu-ul” legii izvorât din ordinea constituțională.

Dreptatea și adevărul sunt virtuți inerente naturii umane fără de care nu se poate lua în considerare existența unui cadru social echilibrat. Pe această cale, dorim să ne exprimăm aprecierea și respectul față de întregul corp al magistraților, deplina și nedisimulata solidaritate cu avocații care apără cetățeanul în procedurile administrative și judiciare.

Să ne dea Dumnezeu, tuturor profesionistilor dreptului, gândirea liberă și onestitatea profesională să îndeplinim rolul social al breslelor noastre înainte de orice ambiții personale!

***

Adelina Dobre, Facultatea de Drept – Universitatea din București

***

Cristian Jura

Cristian Jura

Adelina Dobre

Adelina Dobre

2020: Ziua Justiției este marcată, anual, în prima duminică a lunii iulie.

Președintele României, Klaus Iohannis, a transmis următorul mesaj:

Cu ocazia Zilei Justiției, felicit întregul personal din sistemul judiciar pentru activitatea pe care o desfășoară, mai ales în contextul dificil provocat de epidemia de COVID-19. Justiția are misiunea de a apăra drepturile, libertățile fundamentale și interesele legitime ale cetățenilor. Perioada traversată de România în ultimele luni și criza cu care se confruntă întreaga lume au adus cu sine transformări profunde în societățile noastre, iar protejarea dreptului la viață și a dreptului la sănătate a căpătat noi valențe.

Ultimele luni au generat, de asemenea, și schimbări care anterior erau greu de imaginat în domeniul justiției. Tranziția spre mediul online ca mijloc de soluționare a litigiilor sau plusul de eficiență adus pentru justițiabili și pentru personalul din domeniul justiției sunt dovezi clare că folosirea noilor tehnologii și a beneficiilor acestora pentru înfăptuirea actului de justiție trebuie să devină o regulă, iar nu o excepție. Noile standarde atinse înseamnă, de fapt, o democrație mai funcțională, motiv pentru care încurajez toți actorii din sistemul judiciar să continue cu hotărâre eforturile în această direcție.

Criza traversată a avut un impact puternic asupra profesiilor liberale și asupra economiei în general. Nu trebuie să uităm, însă, că în spatele codurilor de procedură și al dreptului material se află destinele oamenilor, iar valorile care călăuzesc activitatea tuturor celor implicați în înfăptuirea actului de justiție trebuie să rămână aceleași: dreptate, integritate, profesionalism, adevăr, umanitate, curaj. Doar prin respectarea acestor valori, justiția contribuie la construirea încrederii în stat și în lege.

În ultimii ani, agenda publică a fost dominată de încercări repetate de a subordona justiția politicului, iar întreaga energie a forțelor democratice din România s-a concentrat pe stoparea unor astfel de demersuri. A venit momentul ca tot acest potențial de schimbare și îmbunătățire a justiției, ca serviciu public, să fie valorificat într-un demers constructiv. Nevoia unei infrastructuri adecvate, o legislație clară, coerentă și predictibilă, un dialog constant și onest în interiorul sistemului judiciar și construirea unui consens cu privire la prioritățile acestuia sunt aspecte asupra cărora nu mai pot exista întârzieri.

Totodată, lupta împotriva corupției rămâne o prioritate, fiindcă acest flagel împiedică dezvoltarea economică și socială, afectează consolidarea democrației și, de aceea, trebuie ferm combătut. Toleranța zero față de orice act de corupție va produce schimbări profunde și benefice la nivelul întregii societăți.

Transmit întregul meu sprijin tuturor celor care, în ciuda dificultăților întâmpinate sau riscurilor la care s-au expus, au rămas dedicați misiunii nobile a profesiei pe care au îmbrățișat-o, contribuind la un deziderat mereu actual în viața unui stat – o societate mai dreaptă.

La mulți ani cu ocazia Zilei Justiției!

De asemenea, și prim-ministrul României, Ludovic Orban, a transmis un mesaj:

Astăzi, când România marchează Ziua Justiției, este un bun prilej să reflectăm asupra parcursului recent al justiției române, mai ales că 2020 este ultimul an cuprins în strategia actuală de dezvoltare a sistemului judiciar.

Au fost și pași înainte, pe care trebuie să-i consolidăm, dar trebuie să analizăm obiectiv și ceea ce nu s-a făcut din motive care țin atât de mediul judiciar, cât și de climatul politico-legislativ din ultimii ani. Obiectivele cuprinse în strategie au rămas, din păcate, în mare parte neîndeplinite. Atacuri la adresa independenței justiției, presiuni făcute asupra unor magistrați și imixtiunile politice în acest domeniu au alterat, din păcate, actul justiției și au slăbit încrederea oamenilor în sistemul judiciar.

Este timpul ca ceva să se schimbe, pentru ca dreptatea în România să nu mai depindă sub niciun motiv de interese mărunte sau de alternanța politică rezultată firesc în urma alegerilor democratice. Cetățenii și-au exprimat clar opinia în acest sens, la referendumul privind legile justiției desfășurat anul trecut, iar clasa politică și toți factorii decizionali trebuie să țină cont de vocea lor.
Justiția trebuie să-și recapete credibilitatea și ține de noi toți – cei din mediul politic și cel instituțional – să oprim orice fel de imixtiune din exteriorul ei și să veghem la respectarea criteriilor de independenţă, imparţialitate, responsabilitate și neimplicare politică în domeniul justiției, așa cum este firesc în orice stat de drept.

Așa cum am promis la preluarea mandatului, pregătim la nivelul Guvernului o inițiativă legislativă prin care să reparăm ceea ce au stricat alții la legile justiției și vom demara consultări în acest sens. Succesul acestui demers depinde, însă, de abandonarea agendei retrograde a unor forțe politice parlamentare, fie în mod voluntar, fie prin alegeri. În ceea ce privește Strategia de dezvoltare a sistemului judiciar și planul de acțiune aferent care vor fi aplicate începând cu anul 2021, trebuie să ne raportăm la obiective realiste, care să țină cont de stadiul în care ne aflăm acum.

Consider însă că eforturile pentru ca lucrurile să intre pe un făgaș normal trebuie să vină și din interiorul sistemului judiciar, care nu trebuie să mai permită sub nicio formă interferențe de orice natură în actul de justiție și să nu mai avem situații în care anumite dosare să treneze, pentru ca legea să fie cu adevărat lege pentru toți în România. Concomitent, acest lucru înseamnă îndeplinirea tuturor recomandărilor Comisiei Europene și asumarea ireversibilă a respectării principiilor și valorilor europene.

Apreciez munca tuturor profesioniștilor din acest domeniu, judecători, procurori, avocați, grefieri și toate celelalte profesii juridice, am încredere că vor acționa în spiritul suprem al legii și al dreptății și le urez succes în nobila lor misiune.

Prof. univ. dr. Cristian Jura
Adelina Dobre, Facultatea de Drept – Universitatea din București

***

Cristian Jura

Cristian Jura

Alina Gaja

2019: Ziua Justiției este marcată, anual, în prima duminică a lunii iulie.

În 2019, la aniversarea de 25 de ani, această zi este marcată la data de 7 iulie.

Ziua Justiției are menirea de a marca rolul şi importanţa puterii judecătoreşti, ale partenerilor justiţiei, ale tuturor oamenilor legii în încercarea de consolidare a statului de drept. Ea constituie, totodată, şi un bun prilej pentru consolidarea relaţiilor instituţionale.

Ana Birchall, Ministrul Justiției a transmis următorul mesaj: „Theodore Roosevelt spunea că ”dreptatea nu constă în a fi neutru între bine și rău, ci în găsirea dreptății și susținerea acesteia oriunde s-ar găsi, împotriva nedreptății”.

Adresez salutul și respectul meu profesioniștilor justiției: magistraților, personalului auxiliar, reprezentanților profesiilor juridice liberale, echipei de profesioniști din cadrul Ministerului Justiției, tuturor acelora care, acționând cu buna credință, fidelitate față de lege, profesionalism, empatie și devotament, ne demonstrează̆ prin întreaga lor activitate respectul fata de jurământul depus la intrarea in profesie și credința în valorile fundamentale atașate actului de justiție: asigurarea supremației legii, imparțialitatea, echidistanța, conștientizarea implicațiilor pe care spunerea dreptului (jurisdictio) o are în viețile oamenilor. Am convingerea că doar împreună putem recâștiga încrederea și respectul cetățenilor pentru justiția din România.

Justiția înseamnă dreptate, înseamnă stabilirea adevărului, iar aceasta funcție, vitală pentru un stat democratic, nu poate fi îndeplinită decât in cadrul fixat de valorile universal asumate în materia drepturilor și libertăților fundamentale ale omului.

Singurul mod în care văd viitorul justiției române este în sinergia familiei europene și a parteneriatului strategic euro-atlantic, iar aceasta presupune asimilarea deplină a valorilor, principiilor și standardelor pe care aceste parteneriate le presupun.

Ziua Justiției reprezintă un moment semnificativ pentru toți cei care lucrează în sistemul judiciar, având în vedere rolul deosebit de important pe care justiția îl are în societate.”

Lia Savonea, Președintele Consiliului Superior al Magistraturii, de asemenea, a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Justiției: „Începând cu anul 1994, sărbătorim în prima duminică a lunii iulie „Ziua Justiţiei”, simbol al unităţii profesioniştilor dreptului, având ca fundament încrederea societăţii în actul de justiţie şi, totodată, un bun moment de cugetare şi reflecţie asupra justiţiei ca serviciu public în slujba cetăţeanului.

O zi ce reprezintă un moment de sărbătoare dedicat justiţiei şi tuturor celor care, prin contribuţia lor profesională, o slujesc şi o înfăptuiesc, prilej pentru întreaga societate şi toţi profesioniştii dreptului de a conştientiza simbolic scopul fundamental al acesteia, şi anume acela de a contribui la echilibrul social prin respectarea întotdeauna a supremaţiei legii.

Independenţa justiţiei conferită la nivel constituţional atrage cu sine o imensă responsabilitate socială pentru cei care o înfăptuiesc şi obligaţia morală a unităţii corpului profesional al magistraţilor în vederea garantării acestei valori fundamentale, pentru protejarea tuturor cetăţenilor în faţa oricărei forme de arbitrariu.

Într-un context în care justiţia se află într-o perioadă de frământari şi căutări este de datoria noastră să contribuim la regăsirea echilibrului şi la garantarea respectării legii, ca factor stabil şi stâlp al unităţii şi credibilităţii justiţiei.

Doresc pe această cale să felicit toţi magistraţii care şi-au desfăşurat şi îşi desfăşoară activitatea cu onoare şi conştiinţă, având ca motivaţie a conduitei profesionale deplina respectare a legii, a justiţiabililor şi a valorilor fundamentale ale societăţii democratice.

Îmi exprim, de asemenea, respectul şi aprecierea pentru contribuţia adusă în scopul îndeplinirii actului de justiţie de către toţi profesioniştii dreptului, având ferma convingere că numai împreună vom reuşi să menţinem o justiţie independentă, întemeiată pe încredere şi respect, valori indispensabile în perioade marcate de tensiuni.

Consiliul Superior al Magistraturii, în calitate de garant constituţional al independenţei justiţiei, trebuie să acţioneze întotdeauna determinat şi hotărât pentru menţinerea cadrului necesar unei justiţii obiective, independente şi puternice.

Vă urez succes în continuare în activitatea desfăşurată!”

Prof. univ. dr. Cristian Jura
Alina Gaja

***

Cristian Jura

Cristian Jura

Daniela Niculcea

Daniela Niculcea

2018: Ziua Justiției este marcată, anual, în prima duminică a lunii iulie, respectiv pe 1 iulie anul acesta.

Sediul materiei: Ziua Justiției a fost instituită în anul 1994, prin Hotărârea nr. 364 a Guvernului României.

Consiliul Superior al Magistraturii a organizat vineri, 29 iunie 2018, la sediul din București, Calea Plevnei nr. 141B, Sector 6, o manifestare de tipul „Porți Deschise” prilejuită de aniversarea „Zilei Justiției, potrivit unui comunicat al CSM.

Simona Camelia Marcu, președinte al Consiliului Superior al Magistraturii, a adresat un mesaj cu ocazia Zilei Justiției, potrivit unui comunicat al CSM.

Augustin Lazăr, procurorul general al PICCJ, a adresat un mesaj cu ocazia Zilei Justiției, potrivit unui comunicat al PICCJ.

Tudorel Toader, ministrul justiției, a adresat un mesaj pe pagina sa de Facebook cu ocazia Zilei Justiției.

Membrii Consiliului Superior al Magistraturii, reprezentanţi ai societăţii civile, potrivit unui comunicat al CSM:

”În România “Ziua justiţiei” se organizează, anual, în prima duminică a lunii iulie, fiind instituită începând cu anul 1994. Implicarea civică se impune cu necesitate ştiind că cetăţeanul a fost, este şi va fi întotdeauna destinatarul şi depozitarul tuturor actelor de justiţie.

Societatea civilă crede cu fermitate în statul de drept şi în colaborarea instituţională a autorităţii judecătoreşti potrivit principiului separaţiei şi echilibrului puterilor în cadrul democraţiei constituţionale.

Societatea civilă crede într-o justiţie care se înfăptuieşte în numele legii, o justiţie imparţială şi egală pentru toţi, într-o justiţie conectată cu societatea pe care o respectă și slujește prin misiunea sa nobilă.

În anul Centenarului Marii Uniri (1918-2018) şi la ceas aniversar, membrii Consiliului Superior al Magistraturii, reprezentanți ai societății civile  îşi exprimă speranţa că autoritatea judecătorească are sursele şi resursele interne necesare, ca administrând mai eficient punctele tari să utilizeze toate oportunităţile pentru a atenua şi elimina punctele slabe şi ameninţările, în condiţii de  independenţă, de imparţialitate şi de echidistanţă, responsabilitate și neimplicare politică în conformitate strictă cu actele normative aflate în vigoare.

Soluționarea cu deschidere și onestitate a tuturor disfuncțiilor este în interesul viitorului societății românești care depinde de tot ceea ce facem în prezent asumând că adevărul nu dăunează niciodată unei cauze drepte.

Societatea civilă îşi doreşte ca justiţia să se exercite cu fermitate şi demnitate, în mod exclusiv în spiritul şi litera legii, să continue să fie şi să se dezvolte ca serviciu public aflat în slujba cetăţeanului, ştiind că întotdeauna  beneficiarul final este justiţiabilul.

La mulți ani justiției române, tuturor judecătorilor, procurorilor, avocaților, consilierilor juridici, grefierilor, executorilor judecătoreşti și  celorlalte profesii juridice!”

Legal Days este un proiect dezvoltat de prof. univ. dr. Cristian Jura cu susținerea Societății de Științe Juridice

Prof. univ. dr. Cristian Jura
Daniela Niculcea, Facultatea de Drept, Universitatea din București, Internship Societatea de Științe Juridice (SSJ)

Cuvinte cheie: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

JURIDICE CORPORATE
JURIDICE MEMBERSHIP
Juristi
JURIDICE pentru studenti

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti