Secţiuni » Sistemul judiciar
Sistemul judiciar
Alegeri CSMActivitate parchete

Concurs de admitere în magistratură – 10 iulie – 16 octombrie 2018. UPDATE: Tematica și bibliografia. Posturile. Rectificare. Prelucrarea datelor cu caracter personal. Candidații. Repartizarea în săli. Subiectele și baremul. Barem definitiv. Rezultatele primei probe. Motivarea. Contestațiile la punctaj, respinse. Proba de raționament logic. Barem definitiv. Rezultate raționament logic. Nedepunere de contestații. Repartizarea pentru susținerea interviului. Rezultatele interviului. Rezultatele definitive. Verificarea bunei reputații. Testarea psihologică. Examinarea medicală. Formularea opțiunii pentru posturi. Rezultatele testării psihologice. Reexaminarea psihologică
31.10.2018 | JURIDICE.ro

Secţiuni: Sistemul judiciar
JURIDICE - In Law We Trust

31 octombrie 2018: Marți, 30 octombrie 2018, Consiliul Superior al Magistraturii a publicat rezultatele reexaminării psihologice.

:: Rezultatele

***

29 octombrie 2018: Vineri, 26 octombrie 2018, Consiliul Superior al Magistraturii a informat că reexaminarea psihologică se va desfășura marți, 30 octombrie 2018, începând cu ora 10:00, potrivit unui comunicat.

***

25 octombrie 2018: Miercuri, 24 octombrie 2018, Consiliul Superior al Magistraturii a publicat rezultatele obținute de candidați la testarea psihologică.

:: Rezultatele testării psihologice

***

18 octombrie 2018: Miercuri, 17 octombrie 2018, Consiliul Superior al Magistraturii a publicat:

:: Anunțul privind formularea opțiunii pentru posturi
:: Programarea la examinarea medicală

***

17 octombrie 2018: Marți, 16 octombrie 2018, Consiliul Superior al Magistraturii a publicat:

:: Anunțul privind susținerea testării psihologice
:: Repartizarea candidaților la interviul psihologic
:: Repartizarea candidaților la testarea psihologică – testul scris

***

16 octombrie 2018: Luni, 15 octombrie 2018, Consiliul Superior al Magistraturii a publicat lista cu rezultatele definitive ale concursului de admitere în magistratură și un anunț privind depunerea documentației necesare în vederea verificării bunei reputații.

:: Rezultatele definitive
:: Verificarea bunei reputații

***

12 octombrie 2018: Consiliul Superior al Magistraturii a publicat rezultatele interviului.

:: Rezultatele

***

4 octombrie 2018: Joi, 4 octombrie 2018, Institutul Național al magistraturii a publicat următoarele:

:: Lista cu candidații admiși la proba raționamentului logic
:: Tabel cu rezultatele obținute de candidați la etapa eliminatorie
:: Anunț privind desfășurarea interviului
:: Fișa de prezentare pentru interviu
:: Repartizarea candidaților pentru susținerea interviului 

***

3 octombrie 2018: Miercuri, 3 octombrie 2018, Institutul Național al magistraturii a anunțat că nu au fost depuse contestații la punctaj pentru proba de verificare a raționamentului logic.

***

29 septembrie 2018: Vineri, 28 septembrie 2018, Institutul Național al magistraturii a publicat rezultatele obținute de candidați la testul grilă de verificare a raționamentului logic.

:: Rezultatele

De asemenea, Institutul Național al Magistraturii a anunțat că se poate contesta punctajul obținut de candidați la această probă eliminatorie, în termen de trei zile de la data publicării rezultatelor pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii și Institutului Național al Magistraturii, la numărul de fax 0214.076.267.

***

26 septembrie 2018: Marți, 25 septembrie 2018, Consiliul Superior al Magistraturii a publicat:

:: Procesul verbal ref. soluționarea contestațiilor la baremul probei de raționament logic
:: Barem definitiv P1
:: Barem definitiv P2

***

24 septembrie 2018: Consiliul Superior al Magistraturii a publicat procesul verbal privind soluționarea contestațiilor la disciplina Drept procesual penal.

:: Proces verbal motivare DPP

***

24 septembrie 2018: Duminică, 23 septembrie 2018, Consiliul Superior al Magistraturii a publicat:

:: Subiectele probei de raționament logic
:: Baremul probei de raționament logic
:: Anunț privind depunerea contestațiilor la barem
:: Model contestație barem

 

***

20 septembrie 2018: Miercuri, 19 septembrie 2018, Consiliul Superior al Magistraturii a informat că toate contestațiile depuse la punctaj au fost respinse, potrivit procesului-verbal de soluționare a contestațiilor.

***

18 septembrie 2018: Luni, 17 septembrie 2018, Consiliul Superior al Magistraturii a publicat procesele verbale de motivarea a soluțiilor privind contestațiile la barem.
:: Proces verbal motivare DC
:: Proces verbal motivare DP
:: Proces verbal motivare DPC
:: Proces verbal motivare DPP

***

14 septembrie 2018: Consiliul Superior al Magistraturii a publicat rezultatele probei scrise privind verificarea cunoștințelor juridice și un anunț privind depunerea contestațiilor la punctaj.

:: Rezultatele
:: Anunț contestații

***

12 septembrie 2018: Consiliul Superior al Magistraturii a publicat baremul final de corectare și procesele verbale privind soluționarea contestațiilor la barem.

:: Barem definitiv
:: Proces verbal DC
:: Proces verbal DP
:: Proces verbal DPC
:: Proces verbal DPP

***

9 septembrie 2018: Consiliul Superior al Magistraturii a publicat subiectele și baremul pentru concursul de admitere în magistratură, desfășurat la Bucureşti, în perioada 10 iulie – 16 octombrie 2018.

:: Subiecte – G1
:: Subiecte – G2
:: Subiecte – G3
:: Subiecte – G4

:: Barem – G1
:: Barem – G2
:: Barem – G3
:: Barem – G4

Totodată, Consiliul Superior al Magistraturii a anunțat, în privința contestaţiilor la baremul de evaluare şi notare, că acestea se întocmesc distinct, pentru fiecare dintre disciplinele la care se contestă baremul (Drept civil/Drept procesual civil, respectiv Drept penal/Drept procesual penal) şi se transmit, semnate, la Institutul Naţional al Magistraturii, astfel:

prin e-mail, la adresele:
1. dcdpcmag@inm-lex.ro – pentru disciplinele Drept civil/Drept procesual civil
2. dpdppmag@inm-lex.ro – pentru disciplinele Drept penal/Drept procesual penal, primirea contestației urmând a fi confirmată de către INM, prin e-mail;

la număr de fax 0214.076.268, în cazul imposibilității transmiterii prin e-mail, comunicarea contestației urmând a fi confirmată prin raportul de expediție emis de fax.

:: Model de contestație

***

7 septembrie 2018: Consiliul Superior al Magistraturii a publicat:

:: Tabelul final ref. verificarea condițiilor de participare la concurs
:: Repartizarea în săli

***

5 septembrie 2018: Marți, 4 septembrie 2018, Consiliul Superior al Magistraturii a publicat programul de desfășurare a probei scrise tip grilă privind verificarea cunoștințelor juridice din data de 9 septembrie 2018.

:: Programul

***

30 august 2018: Marți, 29 august 2018, Consiliul Superior al Magistraturii a publicat o completare la tabelul privind îndeplinirea condițiilor legale de înscriere la concursul de admitere în magistratură.

:: Completare tabel

***

27 august 2018: Vineri, 24 august 2018, Institutul Național al Magistraturii a publicat tabelul privind îndeplinirea condițiilor legale de înscriere la concursul de admitere în magistratură.

:: Tabelul

***

10 august 2018: Joi, 9 august 2018, Consiliul Superior Magistraturii a informat că opțiunile de publicare și afișare prevăzute în cadrul concursului vor fi efectuate în conformitate cu starea acordului candidaților cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, astfel cum se regăsește în baza de date a CSM, la momentul procesării informațiilor necesare publicării în etapa respectivă, potrivit unui anunț.

***

30 iulie 2018: Vineri, 27 iulie 2018, Consiliul Superior al Magistraturii a publicat un anunț privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

:: Anunțul

***

12 iulie 2018: Consiliul Superior al Magistraturii a publicat o rectificare a listei posturilor de judecător în privința cărora se poate dispune suplimentarea.

:: Rectificarea

***

10 iulie 2018: Consiliul Superior al Magistraturii a publicat următoarele documente:

:: Anunțul de concurs
:: Calendarul concursului
:: Cererea de înscriere
:: Lista posturilor de judecător în privința cărora se poate dispune suplimentarea
:: Lista posturilor de judecător scoase la concurs
:: Lista posturilor de procuror scoase la concurs
:: Lista posturilor de procuror în privința cărora se poate dispune suplimentarea
:: Metodologia de desfășurare a testării psihologice
:: Metodologia privind organizarea și desfășurarea interviului
:: Regulamentul de organizare a concursului
:: Tematica și bibliografia

***

5 iulie 2018: Miercuri, 4 iulie 2018, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, cu unanimitate, a hotărât organizarea concursului de admitere în magistratură, la Bucureşti, în perioada 10 iulie – 16 octombrie 2018, conform calendarului propus de Institutul Național al Magistraturii și Direcția Resurse Umane și Organizare.

Totodată, Plenul CSM:
– a stabilit numărul şi posturile de judecător care urmează a fi scoase la concursul de admitere în magistratură, conform anexei (15 DA, 2 nule)
– a stabilit numărul şi posturile de procuror care urmează a fi scoase la concursul de admitere în magistratură, conform anexei (15 DA, 2 nule)
– a stabilit ordinea posturilor de judecător în privinţa cărora se poate dispune suplimentarea în condiţiile art. 25 alin.2 din Regulament, conform anexei(16 DA, 1 nul)
– a stabilit ordinea posturilor de procuror în privinţa cărora se poate dispune suplimentarea în condiţiile art. 25 alin.2 din Regulament, conform anexei (16 DA, 1 nul)
– componenţa comisiei de admitere a concursului de admitere în magistratură (unanimitate, după caz, majoritate)
– a aprobat ordinea, condiţiile şi limitele în care se poate dispune suplimentarea, după cum urmează:
a) în cazul incidenţei ambelor situaţii prevăzute de art. 25 alin. 2 lit. a şi b, suplimentarea poate fi dispusă numai cu privire la
posturile din listele suplimentare, cu aplicarea, după caz, la medii egale, a criteriilor de departajare prev. de art. 25 alin. 3
din Regulament(14 DA, 3 nule)
b) suplimentarea poate fi dispusă numai în limita posturilor de judecător şi procuror din listele suplimentare, care sunt
efectiv vacante, adică nu au fost ocupate prin alte modalităţi până la data la care s-ar dispune suplimentare (15 DA, 2 nule)
c) ordinea de suplimentare este ordinea din listele
suplimentare(14 DA, 3 nule)
d) la stabilirea numărului de posturi din listele suplimentare, distinct pentru instanţe şi parchete, corespunzător numărului de candidaţi admişi după cele două etape ale concursului şi care nu s-au încadrat în numărul de posturi scoase la concurs, se va avea în vedere ponderea pe care posturile scoase la concurs pentru instanţe, respectiv parchete o au în totalul posturilor scoase la concurs (14 DA, 3 nule)

Totodată, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat (14 DA, 2 nule, 1 amânare):
– tematica şi bibliografia concursului, propuse de INM
– metodologia privind organizarea şi desfăşurarea interviului
– metodologia privind organizarea şi desfăşurarea testării psihologice
– cererea tipizată de înscriere la concurs
– taxa de înscriere la concurs în cuantum de 550 lei.

:: Ordinea de zi soluționată (pct. 7)

Cuvinte cheie: ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

JURIDICE CORPORATE
JURIDICE MEMBERSHIP
Juristi
JURIDICE pentru studenti

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti