« Flux noutăţi
BusinessAchiziţii publiceAfaceri transfrontaliereAsigurăriBankingConcurenţăConstrucţiiCorporateCyberlawDrept comercialEnergieFiscalitateFuziuni & AchiziţiiGamblingHealth & PharmaInfrastructurăInsolvenţăMedia & publicitatePiaţa de capitalProprietate intelectualăTelecomTransporturi
ProtectiveDrepturile omuluiDreptul Uniunii EuropeneDrept constituţionalDrept civilData protectionDreptul familieiDreptul munciiDreptul sportuluiMalpraxis medicalProtecţia animalelorProtecţia consumatorilorProtecţia mediului
LitigationArbitrajContencios administrativContravenţiiDrept penalMediereProcedură civilăRecuperare creanţe
Dreptul muncii
ConferinţeDezbateriCărţiProfesionişti
SAVESCU & ASOCIATII
 

Modificarea Legii privind Statutul funcționarilor publici
08.07.2018 | Andreea COMAN

JURIDICE - In Law We Trust Video juridice
Andreea Coman

Andreea Coman

În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 554  din data de 3 iulie 2018, a fost publicată Legea nr. 156 din 29 iunie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici.

Principalele modificări vizează în esență dispozițiile legale care reglementează înalţii funcţionari publici şi funcţionarii publici de conducere, cariera funcţionarilor publici, promovarea funcționarilor publici și evaluarea performanțelor profesionale, modificarea raporturilor de serviciu, suspendarea raporturilor de serviciu, pensionarea etc.

Prezentăm în continuare modificările la care ne-am referit:

Vechimea necesară pentru a ocupa o funcție publică corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici persoana trebuie, printre alte condiţii, să aibă cel puțin 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice (faţă de pragul de 5 ani).

Articolul 16 alineatul (2), litera c) s-a modificat şi are următorul cuprins:
”c) cel puţin 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.”

Numirea în funcții de demnitate publică: Înalții funcționari publici și funcționarii publici de conducere pot fi numiți în funcții de demnitate publică sau pot candida la asemenea funcții numai după suspendarea, în condițiile legii, a raporturilor de serviciu, şi nu după „încetarea raporturilor de serviciu”. Prin excepție, funcționarii publici de conducere pot fi numiți în funcții de demnitate publică din cadrul autorităților sau instituțiilor publice din administrația publică centrală în care își desfășoară activitatea, precum și din cadrul autorităților sau instituțiilor publice aflate în raporturi ierarhice cu aceasta.

Articolul 34, alineatul (2) s-a modificat şi are următorul cuprins:

„(2) Înalţii funcţionari publici şi funcţionarii publici de conducere pot fi numiţi în funcţii de demnitate publică numai după suspendarea, în condiţiile legii, a raporturilor de serviciu.”

Drepturi de afiliere. Înalților funcționari publici le este interzis să facă parte din partide politice, organizații cărora le este aplicabil același regim juridic ca și partidelor politice sau din fundațiile ori asociațiile care funcționează pe lângă partidele politice, cu excepția – introdusă prin legea de modificare şi completare –situațiilor cu încetarea raporturilor de serviciu înainte de numirea în funcții de demnitate publică.

Articolul 44, alineatul (2) s-a modificat şi are următorul cuprins:
„(2) Înalţilor funcţionari publici le este interzis să facă parte din partide politice, organizaţii cărora le este aplicabil acelaşi regim juridic ca şi partidelor politice sau din fundaţiile ori asociaţiile care funcţionează pe lângă partidele politice, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 34 alin. (2) şi (3).”

Recrutarea în vederea intrării în corpul funcționarilor publici se face prin concurs, pentru care trebuie îndeplinite o serie de condiţii, cu modificările următoare:

– pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie de grad profesional superior sunt suficienţi doar 7 ani în specialitea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, faţă de 9 ani până acum.

– 5 ani (faţă de 2 ani anterior) – în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, pentru ocuparea funcțiilor publice de conducere de: șef birou, șef serviciu și secretar al comunei, precum și a funcțiilor publice specifice asimilate acestora

– 7 ani (faţă de limita de 3 ani până acum) – în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, pentru ocuparea funcțiilor publice de conducere, altele decât cele din categoria anterioară.

Articolul 57, alineatul (1) s-a modificat şi are următorul cuprins:
„Art. 57 (1) Recrutarea în vederea intrării în corpul funcţionarilor publici se face prin concurs.”

Articolul 57 alineatul (5), litera c) s-a modificat şi are următorul cuprins:
„c) 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie de grad profesional superior.”

Articolul 57 alineatul (6), literele a) şi b) s-au modificat şi au următorul cuprins:
”a) 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere de: şef birou, şef serviciu şi secretar al comunei, precum şi a funcţiilor publice specifice asimilate acestora;
b) 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere, altele decât cele prevăzute la lit. a).”

Condiţii de promovare. Pentru a participa la concursul sau examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut, funcționarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

– să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care promovează;
– să fi obținut cel puțin calificativul „bine” la evaluarea performanțelor individuale în ultimii 2 ani în care funcționarul public s-a aflat în activitate;
– să nu aibă în cazierul administrativ o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile prezentei legi.

Articolul 65 alineatul (2), litera c) s-a modificat şi are următorul cuprins:
„c) să fi obţinut cel puţin calificativul «bine» la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani în care funcţionarul public s-a aflat în activitate;”

Promovarea rapidă. Au fost abrogate dispozițiile care permiteau promovarea rapidă în funcția publică. Ca efect, a dispărut şi o dispoziţie punctuală potrivit căreia funcționarii publici care nu îndeplinesc condițiile de vechime prevăzute pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deținut pot participa la concursul organizat, în condițiile legii, pentru promovarea rapide în funcția publică.

Articolul 65, alineatul (3) s-a abrogat.
Capitolul VI, titlul secţiunii a 5-a „Sistemul de promovare rapidă în funcţia publică” şi articolul 70 s-au abrogat.

Detaşare pe funcţii publice generale. Funcționarii publici cu statut special pot fi detașați pe funcții publice generale echivalente funcțiilor publice specifice ocupate, cu notificare prealabilă a Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, cu 10 zile înainte de dispunerea măsurii, precum și cu aplicarea corespunzătoare a altor prevederi din lege.

Articolul 89, alineatele (22) şi (23) s-au modificat şi au următorul cuprins:

„(22) Funcţionarii publici cu statut special pot fi detaşaţi pe funcţii publice generale echivalente funcţiilor publice specifice ocupate, cu notificare prealabilă a Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, cu 10 zile înainte de dispunerea măsurii, precum şi cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor alin. (1)-(21) şi cu respectarea prevederilor art. 110.”

Detaşare pe funcţii publice cu statut special. Funcționarii publici pot fi detașați și pe funcții publice cu statut special, cu notificare prealabilă a Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, cu 10 zile înainte de dispunerea măsurii, precum și cu respectarea altor prevederi din lege.

„(23) Funcţionarii publici pot fi detaşaţi şi pe funcţii publice cu statut special, cu notificare prealabilă a Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, cu 10 zile înainte de dispunerea măsurii, precum şi cu respectarea prevederilor art. 110.”

Ca situaţii modificate privind suspendarea de drept a raportului de serviciu, menționăm pe cele în care funcţionarul:
– este numit sau ales într-o funcție de demnitate publică, pentru perioada respectivă;
– este încadrat la cabinetul unui demnitar sau la cancelaria prefectului.

Articolul 94 alineatul (1), literele a1) şi a2) s-a modificat şi are următorul cuprins:
„a1) este numit sau ales într-o funcţie de demnitate publică, pentru perioada respectivă;
a2) este încadrat la cabinetul unui demnitar sau la cancelaria prefectului;”

Raportul de serviciu se poate suspenda la cererea motivată a funcționarului public, pentru un interes personal, pe o durată cumulată de cel mult 4 ani în perioada exercitării funcției publice pe care o deține. Durata suspendării se stabilește prin acordul părților și nu poate fi mai mică de 30 de zile.

Articolul 95, alineatul (2) s-a modificat şi are următorul cuprins:
”(2) Raportul de serviciu se poate suspenda la cererea motivată a funcţionarului public, pentru un interes personal, în alte cazuri decât cele prevăzute la alin. (1) şi la art. 94 alin. (1), pe o durată cumulată de cel mult 4 ani în perioada exercitării funcţiei publice pe care o deţine. Durata suspendării se stabileşte prin acordul părţilor şi nu poate fi mai mică de 30 de zile.”

Se consideră vechime în funcţia publică perioada suspendării raporturilor de serviciu pentru:
– activități în cadrul unor misiuni diplomatice ale României ori în cadrul unor organisme sau instituții internaționale, pentru perioada respectivă;
– concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani, în condițiile legii;
– concediu pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani sau, în cazul copilului cu handicap pentru afecțiunile intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani;
– concediu de acomodare;
– desfășurarea unei activități în cadrul unor organisme sau instituții internaționale, în alte situații decât cele în cadrul unor misiuni diplomatice ale României ori în cadrul unor organisme sau instituții internaționale.

Articolul 96, alineatul (4) s-a modificat şi are următorul cuprins:
”(4) Perioada suspendării raporturilor de serviciu în condiţiile art. 94 alin. (1) lit. c) şi art. 95 alin. (1) lit. a)-c) se consideră vechime în funcţia publică.”

Printre reglementările modificate se prevăd următoarele:
– Pe baza unei cereri formulate cu 2 luni înainte de data îndeplinirii cumulative a condițiilor de vârstă standard și a stagiului minim de cotizare pentru pensionare și cu aprobarea conducătorului autorității sau instituției publice, funcționarul public poate fi menținut în funcția publică deținută maximum 3 ani peste vârsta standard de pensionare, cu posibilitatea prelungirii anuale a raportului de serviciu.
– Se poate aproba menținerea în funcția publică și numirea pe perioadă nedeterminată a funcționarilor publici care au exercitat raporturi de serviciu, după vacantarea posturilor pe care aceștia au fost numiți pe perioadă determinată;

Articolul 98 alineatul (1), litera d) s-a modificat şi are următorul cuprins:
„d) la data îndeplinirii cumulative a condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului minim de cotizare pentru pensionare dacă persoana care are competenţă de numire în funcţia publică nu dispune aplicarea prevederilor alin. (3);”

Articolul 98, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:

„(3) Pe baza unei cereri formulate cu 2 luni înainte de data îndeplinirii cumulative a condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului minim de cotizare pentru pensionare şi cu aprobarea conducătorului autorităţii sau instituţiei publice, funcţionarul public poate fi menţinut în funcţia publică deţinută maximum 3 ani peste vârsta standard de pensionare, cu posibilitatea prelungirii anuale a raportului de serviciu.

(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) lit. h), în cazuri temeinic justificate, persoana care are competenţa legală de numire în funcţia publică poate aproba menţinerea în funcţia publică şi numirea pe perioadă nedeterminată a funcţionarilor publici care au exercitat raporturi de serviciu în condiţiile art. 4 alin. (3), după vacantarea posturilor pe care aceştia au fost numiţi pe perioadă determinată.”

În cazul funcționarilor publici care au îndeplinit condițiile de vechime în specialitatea studiilor prevăzute de lege la data numirii în funcția publică nu se aplică condițiile de vechime prevăzute la art. 16 alin. (2) lit. c) și art. 57 alin. (6) din Legea nr. 188/1999:
– cel puțin 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;
– 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, pentru ocuparea funcțiilor publice de conducere de: șef birou, șef serviciu și secretar al comunei, precum și a funcțiilor publice specifice asimilate acestora;
– 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, pentru ocuparea funcțiilor publice de conducere, altele decât cele de la punctual anterior.

Art. II din Legea nr. 156 din 29 iunie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici

„(1)La data intrării în vigoare a prezentei legi, funcţionarilor publici aflaţi în situaţiile prevăzute la art. 94 şi 95 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, li se aplică dispoziţiile existente până la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(2) Condiţiile de vechime prevăzute la art. 16 alin. (2) lit. c) şi art. 57 alin. (6) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege nu se aplică în cazul funcţionarilor publici care au îndeplinit condiţiile de vechime în specialitatea studiilor prevăzute de lege la data numirii în funcţia publică.”

Avocat Andreea Coman
Senior Associate SĂVESCU & ASOCIAŢII

Cuvinte cheie: , , ,
Secţiuni: Articole, Dreptul muncii, JURIDICE.ro, SELECTED TOP LEGAL, _CONTENT | Toate secţiunile
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

Lex Discipulo Laus Încurajăm utilizarea RNPM - Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară Securitatea electronică este importantă pentru avocaţi
Mesaj de conştientizare susţinut de FORTINET
JURIDICE utilizează SmartBill

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


.
PLATINUM Signature      

PLATINUM  ACADEMIC

GOLD                        

VIDEO   STANDARD