Secţiuni » Arii de practică » Litigation » Drept penal
Drept penal
DezbateriCărţiProfesionişti

Ziua mondială a justiţiei penale internaţionale
17.07.2022 | Adelina DOBRE

Secţiuni: Drept penal, Legal Days
JURIDICE - In Law We Trust
Adelina Dobre

Adelina Dobre

2022: Ziua mondială a justiției penale internaționale este marcată, anual, la data de 17 iulie.

Înaltul Reprezentant, Josep Borrell, în numele Uniunii Europene, a transmis următorul mesaj:

17 iulie este o zi pentru a comemora angajamentul nostru față de justiția penală internațională. Acesta este un prilej de a reflecta asupra modului în care impunitatea pentru cele mai grave crime care preocupă comunitatea internațională subminează însăși structura societăților. Impunitatea destabilizează țări și regiuni întregi, provoacă suferințe de nespus milioanelor de oameni, în special celor mai vulnerabili, amenință pacea și securitatea internațională, împiedică reconcilierea și inversează progresul obținut cu greu în situațiile post-conflict. Mecanismele internaționale de justiție sunt esențiale pentru a se asigura că cele mai grave crime sunt investigate și urmărite penal, făptuitorii sunt trași la răspundere și victimele primesc dreptate, asistență adecvată și reparații pentru prejudiciul suferit.

Situația care afectează mai multe țări din întreaga lume, iar acum Ucraina, ca o consecință a agresiunii militare neprovocate și nejustificate a Rusiei, demonstrează modul în care aspirațiile noastre pentru pace și justiție pot fi spulberate în orice moment și cum apărarea unei ordini internaționale bazate pe reguli și asigurarea responsabilității este mai importantă ca niciodată.

Uniunea Europeană și statele sale membre s-au angajat să consolideze sistemul internațional de justiție penală și să își reafirme sprijinul deplin față de Curtea Penală Internațională, o instanță de ultimă soluție complementară jurisdicțiilor naționale.

Suntem hotărâți să apărăm integritatea Statutului de la Roma și universalitatea și independența Curții. UE solicită tuturor statelor să își respecte angajamentele de a respecta statul de drept și dreptul internațional, fie la CPI, fie în instanțele lor naționale.

Jurisdicțiile naționale ale statelor membre s-au maturizat semnificativ în aplicarea principiului competenței universale pentru investigarea și urmărirea penală a celor mai grave infracțiuni în fața instanțelor naționale. Rețeaua europeană pentru investigarea și urmărirea penală a genocidului, a crimelor împotriva umanității și a crimelor de război permite o strânsă cooperare între autoritățile naționale în investigarea și urmărirea penală a celor mai grave crime.

UE contribuie, de asemenea, la promovarea justiției penale internaționale prin sprijinirea inițiativelor de justiție tranzițională și a mecanismelor de investigație în numeroase contexte, cum ar fi mecanismele internaționale din Siria și Myanmar.

Fiind unul dintre principalii donatori în sprijinul reformei sectorului justiției la nivel mondial, UE promovează instituții de justiție transparente și responsabile, promovează justiția independentă, imparțială și eficientă și sprijină accesul tuturor la justiție.

Vom continua să ne angajăm în eforturile de a sprijini societatea civilă, avocații, procurorii și toți contribuitorii la sistemul internațional de justiție care lucrează neîncetat pentru a aduce dreptate, pentru a proteja drepturile omului și pentru a promova respectul pentru dreptul internațional umanitar.

Uniunea Europeană va continua să ceară ca autorii celor mai grave crime să fie aduși în fața justiției și trași la răspundere. O datorăm victimelor. Impunitatea nu este o opțiune. Nicăieri. Pentru nimeni.

Adelina Dobre, Facultatea de Drept – Universitatea din București

***

Adelina Dobre

Adelina Dobre

2021: Ziua mondială a justiției penale internaționale este marcată, anual, la data de 17 iulie.

Înaltul Reprezentant, Josep Borrell, în numele Uniunii Europene, a transmis următorul mesaj:

În fiecare an, pe data de 17 iulie comemorăm adoptarea istorică a Statutului de la Roma al Curții Penale Internaționale (CPI) în 1998, ca moment important pentru a reflecta asupra importanței combaterii impunității și a justiției pentru victimele celor mai grave infracțiuni: genocidul, crimele de război și crimele împotriva umanității.

Fiind prima și singura curte penală internațională permanentă din lume, Curtea Penală Internațională joacă un rol crucial într-o ordine globală bazată pe reguli comune și în avansarea luptei împotriva impunității pentru crimele internaționale. În ciuda acestui rol crucial, activitatea și independența sa continuă să fie contestate frecvent.

Uniunea Europeană se angajează să protejeze independența judiciară a CPI și integritatea Statutului de la Roma. Ne menținem ferm împotriva oricărei încercări de discreditare a Curții și de obstrucționare a activității acesteia.

Vom lucra împreună cu Curtea și cu toate statele pentru a face CPI mai puternică și mai eficientă, inclusiv prin procesul continuu de revizuire a funcționării Curții, asigurându-ne în același timp că principiile și valorile fundamentale înscrise în Statutul de la Roma sunt menținute și protejate.

Uniunea Europeană va continua să ofere sprijin diplomatic, politic și financiar CPI, pentru a-i permite să își desfășoare în mod eficient activitatea vitală în favoarea victimelor crimelor internaționale grave. Mai mult, UE și statele sale membre își vor continua activitatea în favoarea ratificării universale și a implementării depline a Statutului de la Roma.

CPI își poate îndeplini mandatul numai cu angajamentul activ, cooperarea și sprijinul statelor parte. UE solicită tuturor statelor să coopereze cu CPI și să respecte angajamentele lor de a susține statul de drept, fie la CPI, fie în instanțele lor naționale.

Astăzi, aducem un omagiu multor persoane dedicate și curajoase care lucrează în domeniul justiției internaționale și care caută dreptate pentru crime de atrocitate. În acest context, dorim să îi mulțumim doamnei Fatou Bensouda pentru munca hotărâtă și dedicată ca procuror și, anterior, procuror adjunct al CPI în ultimii 17 ani. În același timp, salutăm preluarea funcției domnului Karim Khan ca procuror al CPI la 16 iunie și reiterăm sprijinul nostru pentru activitatea Biroului procurorului. În plus, societatea civilă și apărătorii drepturilor omului joacă un rol crucial în asigurarea expunerii, documentării și denunțării încălcărilor drepturilor omului și ale dreptului umanitar internațional. Procedând astfel, contribuie în mod valoros la protecția victimelor infracțiunilor internaționale și a drepturilor lor.

Ziua justiției penale internaționale ne amintește că trebuie să continuăm să lucrăm, atât la nivel național, cât și internațional, pentru a consolida sistemul justiției penale internaționale. Trebuie să ne asigurăm că autorii celor mai grave infracțiuni sunt aduși în fața justiției și trași la răspundere. Le datorăm asta victimelor acestor crime atroce.

Impunitatea nu trebuie să fie o opțiune. Nicăieri. Pentru nimeni.

Adelina Dobre, Facultatea de Drept – Universitatea din București

***

Cristian Jura

Cristian Jura

Adelina Dobre

Adelina Dobre

2020: Ziua mondială a justiției penale internaționale este marcată, anual, la data de 17 iulie.

Înaltul Reprezentant, Josep Borrell, în numele Uniunii Europene, a transmis următorul mesaj:

17 iulie este data la care s-a adoptat, în 1998, Statutul de la Roma al Curții Penale Internaționale (CPI). Cu această ocazie, Uniunea Europeană își reafirmă angajamentul de a susține și apăra principiile și valorile consacrate în Statutul de la Roma și de a sprijini CPI.

Într-un moment în care lumea combate pandemia de coronavirus și în care prioritatea noastră colectivă ar trebui să fie sprijinirea și protejarea celor mai vulnerabile părți ale societății, continuă să fie comise crime împotriva umanității și crime de război.

CPI se confruntă cu provocări externe persistente. Ne opunem cu fermitate tuturor încercărilor de a submina sistemul internațional de justiție penală prin îngreunarea activității instituțiilor sale de bază.

UE își reafirmă angajamentul de a rămâne o forță motrice pentru consolidarea sprijinului acordat justiției penale internaționale și, în special, CPI, care este un actor esențial în lupta împotriva impunității, ca parte a angajamentului mai general al UE față de ordinea internațională bazată pe norme.

Suntem hotărâți să protejăm integritatea Statutului de la Roma și independența judiciară a Curții. UE face apel la toate statele să își îndeplinească angajamentul de a susține statul de drept, atât în ceea ce privește CPI cât și în ceea ce privește instanțele lor naționale, în cadrul acțiunilor lor la nivel național și prin intermediul politicii lor externe.

UE recunoaște că rolul societății civile și al apărătorilor drepturilor omului este mai important ca oricând pentru apărarea drepturilor omului, promovarea asumării răspunderii și protejarea drepturilor victimelor criminalității internaționale.

Atunci când au aderat la Statutul de la Roma, statele părți s-au angajat să garanteze respectarea durabilă și aplicarea justiției internaționale. Să continuăm să respectăm angajamentul nostru colectiv.

Prof. univ. dr. Cristian Jura
Adelina Dobre, Facultatea de Drept – Universitatea din București

***

Cristian Jura

Cristian Jura

Alina Gaja

2019: Ziua mondială a justiţiei penale internaţionale este marcată anual la data de 17 iulie.

Federica Mogherini, Înaltul Reprezentant, a transmis următorul mesaj: „Cu ocazia sărbătoririi Zilei Justiției Penale Internaționale, Uniunea Europeană își reafirmă sprijinul de lungă durată față de sistemul de justiție penală internațională și, în special, angajamentul său ferm față de Curtea Penală Internațională (CPI), ca parte a angajamentului mai larg al UE față de o ordine internațională bazată pe norme.

Anul trecut am marcat cea de a 20-a aniversare a Statutului de la Roma al CPI, angajându-ne să utilizăm toate instrumentele noastre de politică internă și externă pentru a sprijini lupta împotriva impunității și pentru urmări dreptatea, ca element central al realizării păcii și securității durabile, contribuind la restabilirea încrederii și a reconcilierii între comunitățile afectate. UE și statele sale membre își vor continua activitatea în vederea ratificării și a punerii în aplicare universale a Statutului de la Roma. UE și statele sale membre se angajează să susțină și să apere principiile și valorile consacrate în Statutul de la Roma și să păstreze integritatea acestuia, întrucât persistența unor provocări la adresa justiției penale internaționale constituie un obstacol serios în calea eficienței sale depline.

Mecanismele de justiție internaționale sunt esențiale pentru a asigura investigarea celor mai grave infracțiuni care preocupă comunitatea internațională, aducerea autorilor acestora în fața justiției și oferirea de asistență adecvată și despăgubiri pentru prejudiciul suferit victimelor. Nu vom uita niciodată atrocitățile comise în trecut, ci le vom păstra ca parte a memoriei noastre colective umane și a hotărârii de a preveni viitoare conflicte și genocide. Acesta este motivul pentru care UE contribuie în fiecare an la promovarea justiției penale internaționale cu peste 38 de milioane EUR din 2014, prin sprijinirea CPI și a inițiativelor și mecanismelor justiției de tranziție pentru numeroase țări, cum ar fi mecanismele internaționale pentru Siria și Myanmar.

La nivel mondial, UE contribuie la reforme mai ample ale sectorului justiției prin programe care vizează completarea și consolidarea sistemelor naționale de justiție și va continua să depună eforturi pentru a sprijini lucrătorii din domeniul drepturilor omului, avocații, procurorii și toți contribuitorii la sistemul internațional de justiție care depun eforturi neîntrerupte pentru a face dreptate și a proteja drepturile fundamentale ale omului.”

Prof. univ. dr. Cristian Jura
Alina Gaja

***

Cristian Jura

Cristian Jura

Daniela Niculcea

Daniela Niculcea

2018: Ziua mondială a justiţiei penale internaţionale este marcată anual la data de 17 iulie.

Sediul materiei: Această zi face trimitere la semnarea în 1998 a Statutului de la Roma al Curţii Penale Internaţionale, care are drept obiectiv protejarea umanităţii faţă de cazurile de genocid, de crime împotriva umanităţii şi de crime de război.

Data de 17 iulie a fost stabilită în 2014, ca urmare a declaraţiei adoptate la Kampala, cu prilejul Conferinţei de revizuire a Statutului de la Roma al Curţii Penale Internaţionale (CPI). Ziua Justiţiei Penale Internaţionale este o oportunitate foarte bună pentru confirmarea angajamentului comunităţii internaţionale pentru justiţia penală internaţională ca instrument comun pentru combaterea impunităţii pentru crimele cele mai grave care ameninţă securitatea internaţională, precum genocidul, crimele de război, crimele împotriva umanităţii şi crima de agresiune.

CPI este prima instanţă penală internaţională permanentă, iar în prezent 124 de state la nivel mondial sunt semnatare ale Statutului de la Roma al Curţii Penale Internaţionale

Guvernul României a semnat Statutul de la Roma al Curţii Penale Internaţionale la 7 iulie 1999 şi l-a ratificat prin Legea nr. 111 din 28 martie 2002, fiind printre primele 60 de state care au făcut acest demers, ceea ce a făcut posibilă intrarea în vigoare a Statutului. Pe parcursul anului 2013, România a deţinut poziţia de co-facilitator al Planului de acţiune pentru universalitatea şi punerea în aplicare completă a Statutului de la Roma al Curţii Penale Internaţionale. În această calitate, România a organizat, la Bucureşti, Haga şi New York, o serie de evenimente menite să promoveze Statutul de la Roma al Curţii Penale Internaţionale şi activitatea acestei instanţe penale internaţionale, conform MAE.

Website-ul oficial aici

Legal Days este un proiect dezvoltat de prof. univ. dr. Cristian Jura cu susținerea Societății de Științe Juridice

Prof. univ. dr. Cristian Jura
Daniela Niculcea

Cuvinte cheie: , , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

JURIDICE CORPORATE
JURIDICE MEMBERSHIP
Juristi
JURIDICE pentru studenti

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti