Secţiuni » Arii de practică » Litigation » Recuperare creanţe
Recuperare creanţe
ConferinţeDezbateriCărţiProfesionişti

Datele cu caracter personal prelucrate de un executor judecătoresc în cadrul unui dosar de executare silită
06.08.2018 | Răzvan Nicolae POPESCU

Secţiuni: Articole, Data protection, Recuperare creanțe, RNSJ, Selected, Studii
JURIDICE - In Law We Trust
Răzvan Nicolae Popescu

Răzvan Nicolae Popescu

Abstract

Un executor judecatoresc, indiferent de forma de organizare, reprezinta fara doar si poate un profesionist in sensul Codului Civil.[1]

Fata de aceasta imprejurare un executor judecatoresc, la fel ca orice alt profesionist, prelucreaza, in mod obisnuit, o serie de date cu caracter personal (mentionam fara a limita: datele cu caracter personal ale propriilor angajati, datele cu caracter personal ale diversilor furnizori de utilitati/ bunuri/ servicii etc).

Pentru o privire mai larga asupra datelor cu caracter personal prelucrate de un un executor judecatoresc, fata de faptul ca acesta, la fel ca si o societate (comerciala) reprezinta un profesionist, va recomandam lecturarea materialului intitulat ”GDPR. Datele cu caracter personal prelucrate de o societate”.

Chiar daca activitatea desfasurata de un executor judecatoresc este una de interes public, acesta este supus legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal astfel cum rezulta in mod expres din prevederile par. 20 din preambulul Regulamentului nr. 679/2016, dispozitii care stabilesc:

“Desi prezentul regulament se aplica, inter alia, activitatilor instantelor si ale altor autoritati judiciare, dreptul Uniunii sau al statelor membre ar putea sa precizeze operatiunile si procedurile de prelucrare in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal de catre instante si alte autoritati judiciare.”

Una din atributiile principale a unui executor judecatoresc consta in punerea in executare a dispozitiilor cu caracter civil dintr-un titlu executoriu.[2] Realizarea acestei atributii se realizeaza de catre executorul judecatoresc in cadrul unui dosar de executare silita.

De la momentul formarii dosarului de executare silita si pana la momentul finalizarii acestuia, executorul judecatoresc prelucreaza, in mod obisnuit, o serie de date cu caracter personal ale mai multor persoane.

In cadrul prezentului material vom prezenta persoanele ale caror date cu caracter personal sunt prelucrate in cadrul unui dosar de executare silita, precum si categoriile de date cu caracter personal prelucrate.

In prima parte ne vom referi la persoanele ale caror date cu caracter personal sunt prelucrate cu o ocazia formarii unui dosar de executare silita.
In a doua parte vom prezenta temeiurile juridice care permit si, uneori, impun executorului judecatoresc sa prelucreze date cu caracter personal la momentul formarii unui dosar de executare silita.

In a treia parte vom prezenta persoanele ale caror date cu caracter personal sunt prelucrate pe parcursul desfasurarii executarii silite.

In a patra parte vom prezenta principalele temeiuri juridice care permit iar, uneori, impun executorului judecatoresc sa prelucreze date cu caracter personal in cadrul desfasurarii executarii silite

In ultima parte vom prezenta principalele conditii pe care trebuie sa le respecte un executor judecatoresc in cadrul activitatii curente, din perspectiva legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal.

1. Datele cu caracter personal prelucrate de un executor judecatoresc la momentul formarii dosarului de executare silita

Potrivit art. 622 alin. (2) C. proc. civ., in masura in care un debitor nu-si indeplineste obligatia ce ii incumba in baza unui titlu executoriu, aceasta va fi dusa la indeplinire pe calea executarii silite.[3]

In vederea demararii executarii silite, creditorul se adreseaza cu o cerere catre executorul judecatoresc competent potrivit legii, cerere la care anexeaza titlul executoriu ce-l doreste a fi pus in executare silita.[4]

Incepand cu momentul primirii cererii de executare silita si a titlului executoriu din partea creditorului, executorul judecatoresc incepe sa prelucreze o serie de date cu caracter personal.

In functie de tipul titlului executoriu ce se doreste a fi pus in executare, persoanele ale caror date cu caracter personal sunt prelucrate de executorul judecatoresc variaza de la caz la caz.

1.1. Datele cu caracter personal prelucrate de un executor judecatoresc la momentul formarii dosarului de executare silita in baza unui titlu executoriu, constand intr-o hotarare judecatoreasca

In situatia in care titlul executoriu consta intr-o hotarare judecatoreasca, executorul judecatoresc prelucreaza datele cu caracter personal cuprinse in aceasta.

Pentru o mai buna intelegere a persoanelor ale caror date cu caracter personal sunt prelucrate de un executor judecatoresc la momentul formarii unui dosar de executare silita, in baza unui titlu executoriu constand intr-o hotarare judecatoreasca, vom folosi, cu titlu exemplificativ, urmatoarea structura:

Din analiza structurii mai sus mentionate rezulta ca exista o serie de persoane ale caror date cu caracter personal sunt prelucrate de un executor judecatoresc, cum ar fi:

1. creditorul;

2. reprezentantul creditorului;

3. debitorul;

4. reprezentantul debitorului;

5. persoanele mentionate in cuprinsul hotararii judecatoresti:
a. fie in calitate de participanti la proces;
b. fie in calitate de persoane mentionate in cuprinsul hotararii judecatoresti.

1.1.1. Creditorul

In functie de continutul cererii de executare silita si al titlului executoriu, executorul judecatoresc poate prelucra urmatoarele date cu caracter personal ale creditorului persoana fizica:

1. numele si prenumele;

2. CNP-ul;

3. tipul actului de identitate, seria si numarul acestuia;

4. data nasterii;

5. localitatea nasterii;

6. domiciliul;

7. resedinta;

8. emitentul actului de identitate si data emiterii actului;

9. fotografia;

10. semnatura;

11. numarul de telefon;

12. adresa de e-mail;

13. numarul de fax;

14. informatiile legate de faptul ca intre creditor si debitor a existat un dosar de instanta finalizat intr-un anumit fel (ex: numarul hotararii judecatoresti, data pronuntarii acesteia, numarul de dosar in care a fost pronuntata, instanta care a pronuntat hotararea etc);

15. informatiile referitoare la dreptul corelativ obligatiei ce se doreste a fi realizata pe calea executarii silite (ex: un drept de creanta constand in dreptul de a incasa o anumita suma de bani, un drept de creanta constand in dreptul de a incasa penalitati de intarziere pentru un numar de zile, dreptul a intra in posesia unui imobil localizat intr-un anume loc potrivit unui raport de expertiza intocmit in cauza etc).

Informatiile expuse mai sus variaza de la caz la caz, in functie de modul in care persoana care formuleaza cererea de incepere a executarii silite intelege sa completeze cererea, precum si in functie de actele atasate.

1.1.2. Reprezentantul creditorului

In masura in care cererea de executare silita este depusa prin intermediul unui reprezentant, constand intr-o persoana fizica (ex: un mandatar, un avocat, tatal sau mama copilului care detine calitatea de creditor etc), executorul judecatoresc poate prelucra, in tot sau in parte, datele cu caracter personal mentionate la cap. precedent (1.1.1.), dar in ceea ce priveste reprezentantul creditorului.

In practica, in ceea ce priveste mentiunile de la cap. precedent (1.1.1.), informatiile mentionate la pct. 4, 5, 8 si 9 nu se intalnesc in cuprinsul cererii de incepere a executarii silite, iar cele de la pct. 6 si 7 se intalnesc, de obicei, atunci cand creditorul formuleaza o cerere de comunicare a tuturor actelor de procedura la domiciliul reprezentantului.

Chiar si in situatia in care cererea de executare silita este formulata prin intermediul unei persoane juridice (ex: cazul cel mai des intalnit in practica fiind al bancilor care formuleaza cereri prin anumite firme de recuperari creante), executorul judecatoresc tot s-ar afla in fata unei prelucrari de date cu caracter personal, dar nu in ceea ce priveste reprezentantul creditorului, ci in ceea ce priveste persoana care reprezinta reprezentantul creditorului (ex: persoana care semneaza cererea de incepere a executarii silite).

1.1.3. Debitorul

In functie de continutul cererii de executare silita si al titlului executoriu, executorul judecatoresc poate prelucra, in tot sau in parte, datele cu caracter personal mentionate la cap. precedent (1.1.1.), dar in ceea ce priveste debitorul care are calitatea de persoana fizica.

In practica, in ceea ce priveste mentiunile de la cap. precedent (1.1.1.), informatiile care sunt intalnite sunt cele de la pct. 1, 2 si 6, respectiv numele si prenumele, CNP-ul si domiciliul.

1.1.4. Reprezentantul debitorului

In functie de continutul cererii de executare silita si al titlului executoriu, executorul judecatoresc poate prelucra, in tot sau in parte, datele cu caracter personal mentionate la cap. precedent (1.1.1.), dar in ceea ce priveste reprezentantul debitorului, in masura in care acesta are calitatea de persoana fizica.

In practica, situatia in care figureaza si un reprezentant al debitorului este destul de rar intalnita (ex: debitorul este o persoana juridica straina cu un reprezentant ales pe teritorul Romaniei).

1.1.5. Persoanele mentionate in cuprinsul hotararii judecatoresti (participantii la proces)

La momentul primirii unui titlu executoriu constand intr-o hotarare judecatoreasca, executorul judecatoresc poate prelucra datele cu caracter personal ale urmatoarelor persoane:

1. judecatorul/ judecatorii care au pronuntat hotararea;

a. nume si prenume;

b. functie detinuta, intrucat notiunea de date cu caracter personal include si informatiile referitoare la profesia unei anumite persoane;[5]

c. instanta in cadrul careia detine functia, intrucat notiunea de date cu caracter personal include si informatiile referitoare la locul de munca al unei persoane;[6]

d. data pronuntarii hotararii, intrucat notiunea de date cu caracter personal include si informatiile referitoare la modul in care o persoana isi desfasoara activitatea profesionala;[7]

e. numarul hotararii, intrucat notiunea de date cu caracter personal include si informatiile referitoare la titlul unui document creat in cadrul unei activitati profesionale;[8]

f. daca a amanat sau nu pronuntarea, intrucat notiunea de date cu caracter personal include si informatii referitoare la modul in care o persoana isi desfasoara activitatea profesionala, iar amanarea unei pronuntari se subsumeaza modului in care un judecator isi desfasoara activitatea;[9]

g. opinia judecatorului exprimata in considerente, respectiv in dispozitiv, intrucat notiunea de date cu caracter personal include si opiniile cu privire la o anumita persoana fizica, chiar si atunci cand acestea sunt cuprinse in cadrul unei analize juridice, astfel cum Curtea Europeana de Justitie s-a pronuntat deja, atunci cand a analizat daca o opinie juridica reprezinta sau nu date cu caracter personal;[10]

h. semnatura;

i. data redactarii hotararii, intrucat notiunea de date cu caracter personal include si informatii referitoare la modul in care o persoana isi desfasoara activitatea profesionala;[11]

2. grefierul/ grefierii care au participat in cadrul dosarului;
a. nume si prenume;
b. functia detinuta;
c. instanta in cadrul careia detine functia;

3. procurorul/ procurorii care au participat in cadrul dosarului;
a. nume si prenume;
b. functia detinuta;
c. parchetul in cadrul careia detine functia;
d. cererile si concluziile sale in cadrul procesului;

4. reclamantul (daca are calitatea de persoana fizica);
a. nume si prenume;
b. domiciliu;
c. cererile si concluziile sale in cadrul dosarului;
d. concluziile partilor in ceea ce-l priveste, intrucat notiunea de date cu caracter personal include si opiniile unor persoane referitoare la alte persoane;[12]
e. opinia martorului in ceea ce-l priveste;
f. opinia expertului judiciar in ceea ce-l priveste pe reclamant;
g. concluziile instantei in ceea ce-l priveste;

5. paratul (daca are calitatea de persoana fizica);
a. nume si prenume;
b. domiciliu;
c. cererile si concluziile sale in cadrul dosarului;
d. concluziile partilor in ceea ce-l priveste;
e. opinia martorului in ceea ce-l priveste;
f. opinia expertului in ceea ce-l priveste;
g. concluziile instantei in ceea ce-l priveste;

6. intervenientul (voluntar/ fortat) (daca are calitatea de persoana fizica);
a. nume si prenume;
b. domiciliu;
c. cererile si concluziile sale in cadrul dosarului;
d. concluziile partilor in ceea ce-l priveste;
e. opinia martorului in ceea ce-l priveste;
f. opinia expertului in ceea ce-l priveste;
g. concluziile instantei in ceea ce-l priveste;

7. martorul;
a. nume si prenume;
b. locul de munca;
c. functia detinuta;
d. opiniile partilor cu privire la depozitia sa;
e. opinia instantei cu privire la depozitia sa;

8. expertul;
a. nume si prenume;
b. calificarea sa profesionala;
c. opinia sa cu privire la obiectivele stabilite de instanta;
d. opiniile partilor cu privire la continutul raportului de expertiza;
e. opinia instantei cu privire la continutul raportului de expertiza;

9. reprezentantii partilor (avocati, mandatari, imputerniciti legali si / sau statutari);
a. nume si prenume;
b. date de contact (sediu);
c. calificarea profesionala;
d. cererile si concluziile in cadrul dosarului.

1.1.6. Persoanele mentionate in cuprinsul hotararii judecatoresti (altele decat participantii)

In cuprinsul unei hotarari judecatoresti se pot gasi anumite referiri ale participantilor din dosar la anumite persoane care nu sunt parte in dosar, cum ar fi:

1. autorii de drept procesual ai partilor din dosar (ex: in situatia in care pe parcursul procesului drepturile deduse judecatii sunt transmise prin acte intre vii, iar instanta dispune introducerea in cauza a succesorilor si scoaterea din cauza a cedentilor), daca acestia din urma au calitatea de persoane fizice,

2. autorii de drept material ai partilor din dosar (in situatia in care instanta sau partile fac referire la faptul ca reclamantul a dobandit bunul dedus judecatii prin cumparare/ donatie de la… etc.), daca acestia din urma au calitatea de persoane fizice.

1.2. Datele cu caracter personal prelucrate de un executor judecatoresc la momentul formarii dosarului de executare silita in baza unui titlu executoriu, constand intr-un act autentificat de un notar public

In anumite situatii, titlul executoriu consta intr-un act autentificat de un notar public.

In principiu, persoanele ale caror date cu caracter personal sunt prelucrate sunt: creditorul, debitorul, reprezentantii acestora, astfel cum am descris in cadrul cap. precedent 1.1.

Fata de natura actului ce se doreste a fi pus in executare, executorul prelucreaza si datele cu caracter personal ale notarului public care a procedat la autentificarea actului, acestea putand fi:

1. numele si prenumele;

2. functia de notar public, intrucat notiunea de date cu caracter personal include si informatiile referitoare la profesia unei anumite persoane;[13]

3. forma de organizare a notarului public, intrucat notiunea de date cu caracter personal include si informatiile referitoare la locul de munca al unei persoane;[14]

4. sediul notarului public;

5. datele de contact ale notarului public;

6. numarul de autentificare al actului autentificat, intrucat notiunea de date cu caracter personal include si informatiile referitoare la titlul unui document creat in cadrul unei activitati profesionale;[15]

7. data autentificarii, intrucat notiunea de date cu caracter personal include si informatiile referitoare la modul in care o persoana isi desfasoara activitatea profesionala;[16]

8. informatii referitoare la onorariul perceput si incasat de notar pentru autentificarea actului.

In functie de continutul actului notarial pot exista si alte persoane ale caror date cu caracter personal sunt prelucrate:

1. autorii partilor (ex: in situatia in care actul cuprinde mentiuni de genul “imprumutatul a dobandit dreptul de proprietate prin cumparare de… ”);

2. garantii partilor (ex: in situatia in care actul cuprinde mentiuni de genul “… se obliga in calitate de fideiusor sa garanteze…”).

1.3. Datele cu caracter personal prelucrate de un executor judecatoresc la momentul formarii dosarului de executare silita in baza unui titlu executoriu, constand intr-un act emis de autoritatile cu competente in domeniul restituirii imobilelor

In anumite situatii, titlul executoriu ce se doreste a fi pus in executare poate consta intr-un act emis de o autoritate/ institutie publica cu competente in domeniul restituirii imobilelor (ex: o dispozitie de restituire in natura emisa de unitatea detinatoare in baza Legii nr. 10/2001, o hotarare emisa de comisia de aplicare a Legii nr. 290/2003 etc).

In principiu, persoanele ale caror date cu caracter personal sunt prelucrate sunt: creditorul, debitorul, reprezentantii acestora, astfel cum am descris in cadrul cap. precedent 1.1.

Fata de natura actului ce se doreste a fi pus in executare, executorul prelucreaza si datele cu caracter personal ale persoanelor care, in numele si pe seama autoritatii/ institutiei publice, au procedat la emiterea actului (ex: unii din membrii comisiei de Legea nr. 10/2001, unii din membrii comisiei de Legea nr. 290/2003):

1. numele si prenumele;
2. functia detinuta;
3. autoritatea/ institutia publica in cadrul careia isi exercita functia;
4. analiza juridica privind cererea de restituire/ retrocedare;
5. numarul actului emis;
6. data actului;
7. semnatura.

1.4. Datele cu caracter personal prelucrate de un executor judecatoresc la momentul formarii dosarului de executare silita in baza unui titlu executoriu, constand intr-un bilet la ordin/ cec

In anumite situatii, titlul executoriu consta intr-un bilet la ordin sau intr-un cec.

In principiu, astfel de titluri executorii se intalnesc in raporturile dintre profesionisti, profesionisti care, la randul lor, sunt organizati sub forma de entitati cu personalitate juridica (ex. societati).

Chiar si in cazurile in care biletul la ordin, respectiv cec-ul este emis de un profesionist, tot va exista o prelucrare a datelor cu caracter personal in ceea ce priveste semnatura aplicata pe instrumentul de plata, respectiv data semnarii.

2. Temeiurile juridice ale prelucrarii datelor cu caracter personal la momentul formarii unui dosar de executare silita

Din cele expuse mai sus rezulta ca prin simpla primire a unei cereri de executare silita, insotita de un titlu executoriu, un executor judecatoresc incepe prelucrarea unor serii de date cu caracter personal privind o multitudine de persoane.

Prelucrarea datelor se realizeaza, in principiu, sub urmatoarele forme:

1. colectarea datelor, intrucat executorul judecatoresc primeste de la creditor/ reprezentantul acestuia cererea de incepere a executarii silite, precum si titlul executoriu;

2. stocarea datelor, intrucat executorul judecatoresc stocheaza cererea de incepere a executarii silite, impreuna cu titlul executoriu, intr-un dosar de executare silita;

3. inregistrarea datelor, intrucat executorul judecatoresc inregistreaza dosarul de executare silita prin atribuirea unui numar potrivit propriilor evidente;

4. consultarea si analizarea datelor, intrucat executorul judecatoresc verifica daca sunt indeplinite sau nu cerintele legale privind demararea procedurii executarii silite;

5. transmiterea datelor catre instanta de judecata in vederea incuviintarii executarii silite, intrucat executorul judecatoresc sesizeaza instanta de executare in vederea incuviintarii executarii silite.

Faptul ca un executor judecatoresc prelucreaza o serie de date cu caracter personal (inca de la momentul la care este sesizat cu o cerere de punere in executare a unui titlu executoriu) referitoare la o serie de persoane fizice si, in diverse moduri, nu trebuie sa ii induca acestuia un sentiment de disconfort, fata de faptul ca legea este cea care ii permite sa efectueze aceste prelucrari, iar uneori, legea ii si impune o astfel de prelucrare, independent de vointa sa.

De fapt, in toate cazurile, executorul judecatoresc este obligat de lege sa prelucreze o serie de date cu caracter personal, intrucat acesta nu are un drept de optiune in a primi sau nu diverse cereri, cum sunt cele privind inceperea executarii silite, acesta avand obligatia de a primi toate cererile si de a le solutiona, intr-un sens sau altul, potrivit legilor incidente.

Cu alte cuvinte, un executor judecatoresc are o serie de temeiuri juridice (notiune autonoma in sensul art. 6 alin. 1 GDPR, iar nu notiunea de drept comun, referitoare la existenta unei norme juridice) care sa ii permita prelucrarea datelor cu caracter personal.

In primul rand, in ceea ce priveste creditorul persoana fizica, se poate intampla ca acesta, odata cu depunerea cererii de executare silita, insotita de titlul executoriu, sa isi dea consimtamantul ca executorul judecatoresc (operatorul de date cu caracter personal) sa ii prelucreze datele in vederea atingerii unui scop specific (realizarea dreptului sau de creanta).

Fata de aceasta imprejurare, prelucrarea datelor cu caracter personal de catre executorul judecatoresc poate avea ca temei juridic prevederile art. 6 alin. (1) lit. a) din GDPR care stabilesc:

“Prelucrarea este legală numai dacă şi în măsura în care se aplică cel puţin una dintre următoarele condiţii: a) persoana vizată şi-a dat consimţământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice”.

Acest prim temei ar putea fi folosit de catre un executor judecatoresc prin punerea la dispozitia persoanei care depune cererea de incepere a unei executari silite, a unei declaratii, prin care persoana este informata cu privire la faptul ca datele sale cu caracter personal urmeaza a fi prelucrate in scopul de a incepe procedurile impuse de lege (ex. analizarea cererii, formarea unui dosar de executare silita, solicitarea incuviintarii executarii silite), precum si in alte scopuri specifice (ex. sustinerea procedurii executionale).

In urma lecturarii declaratiei, persoana ar putea sa consimta, in scris, la prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru realizarea scopurilor expuse de executorul judecatoresc.

In conformitate cu orientarile exprimate de Grupul de Lucru in ceea ce priveste consimtamantul sub imperiul GDPR, consideram ca simpla depunere a unei cereri de incepere a executarii silite nu poate echivala cu un consimtamant care sa respecte cerintele legii, fata de faptul ca persoana care depune cererea are ca scop inceperea unei executari silite, iar nu prelucrarea datelor sale cu caracter personal.

Cu alte cuvinte, persoana care depune cererea de incepere a executarii silite doreste sa beneficieze de un anumit serviciu, iar nu sa ii fie prelucrate datele cu caracter personal.

Nu in ultimul rand, trebuie subliniat faptul ca temeiul juridic de prelucrare al datelor, constand in consimtamantul persoanei vizate, poate fi folosit numai in ceea ce priveste datele cu caracter personal ale persoanei care depune cererea de incepere a executarii silite si care isi exprima acordul cu privire la prelucrarea datelor sale, iar nu si cu privire la alte persoane implicate in procedura executionala (ex. debitorul).

Pentru toate celelalte persoane ale caror date cu caracter personal sunt prelucrate, in cadrul unui dosar de executare silita, executorul judecatoresc va fi nevoit sa se sprijine pe alte temeiuri juridice, astfel cum acestea sunt mentionate in continuare.

In al doilea rand, trebuie subliniat faptul ca un executor judecatoresc are o serie de obligatii legale in ceea ce priveste primirea si analizarea cererilor de incepere a executarii silite:

1. obligatia de a inregistra cererea de incepere a executarii silite si de a deschide un dosar de executare silita, in situatia in care considera ca toate conditiile impuse de lege sunt indeplinite;[17]

2. obligatia de a refuza motivat formarea unui dosar de executare silita, in situatia in care considera ca nu sunt indeplinite conditiile impuse de lege;[18]

3. obligatia de a sesiza instanta de executare silita in vederea obtinerii incuviintarii executarii;[19]

Fata de aceste imprejurari, prelucrarea datelor cu caracter personal de catre executorul judecatoresc poate avea ca temei juridic prevederile art. 6 alin. (1) lit. c) din GDPR care stabilesc:

“Prelucrarea este legală numai dacă şi în măsura în care se aplică cel puţin una dintre următoarele condiţii: c) prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care îi revine operatorului”.

In al treilea rand, trebuie subliniat faptul ca un executor judecatoresc este investit de lege sa indeplineasca un serviciu de interes public, astfel cum rezulta din interpretarea art. 2 alin. (1) din Legea nr. 188/2000.[20]

In aceste conditii, prelucrarea datelor cu caracter personal de catre executorul judecatoresc poate avea ca temei juridic prevederile art. 6 alin. (1) lit. e) din GDPR care stabilesc:

“Prelucrarea este legală numai dacă şi în măsura în care se aplică cel puţin una dintre următoarele condiţii: e) prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorităţii publice cu care este învestit operatorul”.

3. Datele cu caracter personal prelucrate de un executor judecatoresc pe parcursul desfasurarii executarii silite

In cursul desfasurarii executarii silite, un executor judecatoresc prelucreaza datele cu caracter personal ale unor serii de persoane, in afara de cele mentionate la cap. precedent (1), respectiv creditorul, debitorul, reprezentantii acestora etc.

In vederea clarificarii categoriilor de persoane ale caror date cu caracter personal sunt prelucrate, in mod obisnuit, in cadrul unui dosar de executare silita, vom folosi, in mod pur exemplificativ, urmatoarea structura:

Din analiza schemei expuse mai sus, rezulta ca, pe parcursul desfasurarii executarii silite, un executor judecatoresc prelucreaza datele cu caracter personal ale urmatoarelor categorii de persoane:

1. angajatii din cadrul autoritatilor fiscale;

2. angajatii din cadrul oficiului registrului comertului;

3. angajatii din cadrul biroului de carte funciara;

4. angajatii din cadrul autoritatii competente in domeniul protectiei copilului;

5. expertul evaluator;

6. angajatii din cadrul politiei si/ sau jandarmeriei;

7. tertii propriti (aici ne referim fie la persoanele fizice care au calitatea de terti popriti, fie la persoanele fizice care reprezinta si/ sau actioneaza, in numele si pe seama, tertilor popriti persoane juridice);

8. sotul debitorului;

9. persoanele fizice care detin o proprietate comuna impreuna cu debitorul;

10. participantii la licitatii (aici ne referim fie la persoanele fizice care au calitatea de licitatori, fie la persoanele fizice care reprezinta si/ sau actioneaza, in numele si pe seama, licitatorilor persoane juridice);

11. creditorii intervenienti (aici ne referim fie la persoanele fizice care au calitatea de creditori intervenienti, fie la persoanele fizice care reprezinta si/ sau actioneaza, in numele si pe seama, creditorilor intervenienti persoane juridice);

12. creditorii care nu sunt intervenienti, dar isi depun titlurile de creanta cu ocazia distribuirii sumelor de bani rezultate din valorificarea bunurilor debitorului (aici ne referim fie la persoanele fizice care au calitatea de creditori, fie la persoanele fizice care reprezinta si/ sau actioneaza, in numele si pe seama, creditorilor);

13. instantele judecatoresti (aici ne referim la persoanele fizice care detin calitatea de judecatori, respectiv grefieri);

14. organele profesiei (aici ne referim la persoanele fizice care actioneaza, in numele si pe seama, organelor profesiei de executor judecatoresc);

15. organele de urmarire penala (aici ne referim la persoane fizice care detin calitatea de organe de cercetare penala, respectiv de procurori).

In functie de particularitatile fiecarei executari silite, prin raportare la categoriile de persoane expuse mai sus, pot fi prelucrate urmatoarele date cu caracter personal:

1. numele si prenumele;

2. semnatura;

3. functia detinuta;

4. locul de munca;

5. datele de contact (ex: numar de telefon, adresa de e-mail, nr. de fax);

6. modul in care isi desfasoara activitatea (ex: informatiile furnizate de angajatii organelor fiscale si data furnizarii lor, informatiile furnizate de tertii popriti si data furnizarii lor, data cand organele de politie si/ sau jandarmerie au asistat executorul judecatoresc, informatiile furnizate de expertul evaluator etc);

7. opiniile (ex: opinia expertului evaluator in ceea ce priveste valoarea bunurilor urmarite silit, opinia judecatorului in ceea ce priveste o contestatie la executare etc.);

8. informatii privind conturile bancare (ex: in cazul indisponibilizarii si consemnarii sumelor de bani poprite, in cazul platilor efectuate de executorul judecatoresc prin virament bancar catre diversi creditori);

9. informatii privind sumele pretinse si/ sau incasate (ex: sumele pretinse de creditorii intervenienti, sumele incasate de creditorii care si-au depus titlurile de creanta).

4. Temeiurile juridice ale prelucrarii datelor cu caracter personal prelucrate pe parcursul desfasurarii executarii silite

Din cele expuse in cadrul cap. precedent (3), rezulta ca un executor judecatoresc prelucreaza, cu ocazia desfasurarii executarii silite, o serie de date cu caracter personal.

Prelucrarea se realizeaza prin diverse moduri, in functie de actele si demersurile intocmite/ intreprinse de executorul judecatoresc (ex: transmiterea catre organele fiscale a unei adrese pentru comunicarea bunurilor impozabile cu care figureaza inregistrat debitorul, intocmirea si transmiterea unei adrese de infiintare a popririi, numirea unui expert evaluator, intocmirea publicatiilor de vanzare, organizarea de licitatii, primirea titlurilor de creanta de la diversi creditori, valorificarea bunurilor si incasarea pretului acestora, distribuirea sumelor de bani ce rezulta din urmarirea bunurilor debitorului etc.).

In ceea ce priveste temeiul juridic, respectiv temeiurile juridice, care permit executorului judecatoresc prelucrarea datelor cu caracter personal, consideram ca acestea sunt cele expuse in continuare.

In primul rand, cu titlu general, pentru orice fel de prelucrare de date cu caracter personal, consideram ca temeiul juridic este dat de art. 6 alin. (1) lit. e) din GDPR care stabileste:

“Prelucrarea este legală numai dacă şi în măsura în care se aplică cel puţin una dintre următoarele condiţii: e) prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorităţii publice cu care este învestit operatorul”.

Acest temei juridic are caracter general fata de faptul ca:

1. activitatea executorului judecatoresc serveste la realizarea unui interes public, astfel cum prevede art. 2 alin. (1) din Legea nr. 188/2000;

2. interesul public consta in infaptuirea justitiei, fiind unanim recunoscut, atat de literatura de specialitate, cat si de practica instantelor judecatoresti, ca faza executarii silite reprezinta a doua faza a unui proces;

3. intrega activitate a executorului judecatoresc este realizata in vederea infaptuirii justitiei.

In al doilea rand, in functie de anumite acte/ demersuri, impuse de lege executorului judecatoresc, consideram ca temeiul juridic este dat de art. 6 alin. (1) lit. c) din GDPR care stabileste:

“Prelucrarea este legală numai daca si in masura in care se aplica cel putin una dintre urmatoarele conditii: c) prelucrarea este necesara in vederea indeplinirii unei obligatii legale care ii revine operatorului”.

Acest temei juridic are caracter special fata de faptul ca, in anumite cazuri, executorul judecatoresc este obligat sa prelucreze anumite date cu caracter personal in modurile prescrise de lege, spre exemplu:

1. obligatia de a primi orice fel de cereri de incepere a executarii silite, obligatie impusa de art. 5 alin. (1) si art. 665 alin. (1) C. proc. civ.;

2. obligatia de a analiza si de a adopta o solutie in ceea ce priveste orice fel de cerere de incepere a executarii silite, obligatie impusa de art. 5 alin. (1) si art. 665 alin. (1) C. proc. civ.;

3. obligatia de a sesiza instanta de executare in vederea obtinerii executarii silite, obligatie impusa de art. 666 alin. (1) C. proc. civ.;

4. obligatia de a instiinta debitorul cu privire la inceperea executarii silite, obligatie impusa de art. 667 alin. (1) si art. 668 C. proc. civ.;

5. obligatia de a identifica bunurile mobile urmarite, obligatie impusa de art. 738 alin. (1) C. proc. civ.;

6. obligatia de a identifica bunurile imobile urmarite, obligatie impusa de art. 829 alin. (1) C. proc. civ.;

7. obligatia de a intocmi si aduce la cunostinta publicului publicatiile de vanzare, obligatie impusa de art. 838 si 839 C. proc. civ. etc.

Fata de cele expuse mai sus, rezulta ca un executor judecatoresc are suficiente temeiuri juridice care sa ii permita prelucrarea datelor cu caracter personal in cadrul unui dosar de executare silita, temeiuri care nu presupun consimtamantul persoanei vizate.

Spre exemplu, in situatia in care o anumita persoana ar dori sa participe la o anumita licitatie, dar ar informa executorul in sensul ca se opune la prelucrarea datelor sale cu caracter personal (in sensul art. 21 din GDPR), executorul ar putea sa raspunda unei astfel de solicitari in sensul ca dreptul de opozitie este ineficient, intrucat prelucrarea datelor sale cu caracter personal are la baza un alt temei juridic, cum ar fi cel prevazut de art. 6 alin. (1) lit. c) din GDPR (indeplinirea unei obligatii legale).

5.  Diferenta intre a exista un temei juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal si prelucrarea acestora in mod legal

Din cele expuse la cap. precedente (2, 4) rezulta ca un executor judecatoresc are o serie de temeiuri juridice care ii permit sa prelucreze o serie de date cu caracter personal ale mai multor persoane.

Cu toate acestea, faptul ca exista un temei juridic nu trebuie sa conduca la ideea potrivit careia, orice fel de prelucrare a datelor cu caracter personal este legala.

Pentru a fi in prezenta unei prelucrari legale a datelor cu caracter personal trebuie indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii:

1. sa existe un temei juridic care sa fundamenteze prelucrarea (notiunea de temei juridic fiind o notiune autonoma in sensul art. 6 alin. (1) GDPR, iar nu notiunea de drept comun, in sensul de a exista o norma juridica);

2. prelucrarea sa se desfasoare cu respectarea tuturor cerintelor legale in materie.

In practica pot fi intalnite situatii in care sa existe un temei juridic care sa fundamenteze prelucrare si, cu toate acestea, prelucrarea sa fie nelegala.

Un exemplu este dat de adresele de infiintare a proprilor in ceea ce priveste debitorii persoane fizice.

Unii executori judecatoresti, pentru operativitatea desfasurarii propriei activitati, inteleg sa transmita catre institutiile bancare o singura adresa de infiintare a popririlor in care mentioneaza datele de identificare ale unor debitori distincti, persoane fizice (nume, prenume, CNP), din cadrul unor dosare de executare distincte si fara nicio legatura intre ele.

Adresa comuna este ulterior stocata in cadrul fiecarui dosar de executare silita in parte.

Consideram ca o astfel de practica este in contradictie cu cerintele in materie de prelucrare a datelor cu caracter personal.

In primul rand, o astfel de practica este in contradictie cu prevederile art. 5 alin. (1) lit. a) din GDPR care stabilesc:

“Datele cu caracter personal sunt: a) prelucrate în mod legal, echitabil si transparent fata de persoana vizata („legalitate, echitate si transparenta)”.

Contradictia rezida din faptul ca, informatiile referitoare la faptul ca o anumita persoana (identificata dupa nume, prenume si CNP) are calitatea de debitor intr-un anumit dosar de executare silita, trebuie sa fie stocata in cadrul respectivului dosar de executare silita, iar nu si in cadrul unui alt dosar, neexistand niciun temei juridic care sa permita o astfel de practica.

In al doilea rand, o astfel de practica este in contradictie cu prevederile art. 5 alin. (1) lit. b) din GDPR care stabilesc:

“Datele cu caracter personal sunt: b) colectate in scopuri determinate, explicite si legitime si nu sunt prelucrate ulterior intr-un mod incompatibil cu aceste scopuri”.

Contradictia rezida din faptul ca, informatiile referitoare la faptul ca o anumita persoana (identificata dupa nume, prenume si CNP) are calitatea de debitor intr-un anumit dosar de executare silita, sunt colectate in vederea demararii si sustinerii executarii silite in cadrul unui dosar de executare silita, iar nu in vederea stocarii acestor informatii in cadrul unui alt dosar de executare silita, fara niciun fel de legatura cu debitorul in cauza.

In al treilea rand, o astfel de practica este in contradictie cu prevederile art. 5 alin. (1) lit. e) din GDPR care stabilesc:

“Datele cu caracter personal sunt: e) pastrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depaseste perioada necesara indeplinirii scopurilor in care sunt prelucrate datele”.

Contradictia rezida din faptul ca, exista posibilitatea ca dosarul de executare silita in care persoana identificata dupa nume, prenume si CNP sa fie finalizat si ulterior distrus, dupa expirarea termenului de pastrare si, cu toate acestea, aceleasi informatii sa continue sa fie stocate intr-un alt dosar de executare, datorita existentei adresei comune de infiintare a popririi.

In al patrulea rand, o astfel de practica este in contradictie cu prevederile art. 5 alin. (1) lit. f) din GDPR care stabilesc:

“Datele cu caracter personal sunt: f) prelucrate intr-un mod care asigura securitatea adecvata a datelor cu caracter personal, inclusiv protectia impotriva prelucrarii neautorizate sau ilegale…”.

Contradictia rezida din faptul ca exista posibilitatea ca dosarele de executare silita in care se afla adresele comune de infiintare a propririi sa fie copiate de persoanele implicate in acele dosare (ex: creditori, debitori etc), caz in care, acestia din urma au acces si la informatii din alte dosare de executare silita la care nu ar avea dreptul.

In lumina celor expuse mai sus, rezulta ca pentru a fi in prezenta unei prelucrari legale a datelor cu caracter personal un executor judecatoresc trebuie sa respecte, in mod cumulativ:

1. atat temeiurile prelucrarii datelor;
2. cat si cerintele specifice fiecare prelucrari in parte.

O solutie, simpla, de respectare a acestor doua cerinte, prin raportare la exemplul prezentat mai sus, adresa comuna de infiintare a popririi, ar consta in anonimizarea partiala (ex. prin ascunderea datelor) a adresei, astfel incat, in cadrul fiecarui dosar de executare sa figureaza doar datele debitorului in cauza.

Va multumim pentru interesul acordat in lecturarea prezentului material.[21]


[1] Art. 3 alin. (2) si (3) C. civ.: (2) Sunt considerati profesionisti toti cei care exploateaza o intreprindere. (3) Constituie exploatarea unei intreprinderi exercitarea sistematica, de catre una sau mai multe persoane, a unei activitati organizate ce consta in producerea, administrarea ori instrainarea de bunuri sau in prestarea de servicii, indiferent dacă are sau nu un scop lucrativ.
[2] Art. 7 lit. a din Legea nr. 188/2000: Executorul judecatoresc are următoarele atributii: a) punerea in executare a dispozitiilor cu caracter civil din titlurile executorii;
[3] Art. 622 alin. (2) C. proc. civ.: In cazul în care debitorul nu execută de bunavoie obligatia sa, aceasta se aduce la indeplinire prin executare silita, care incepe odată cu sesizarea organului de executare, potrivit dispozitiilor prezentei carti, daca prin lege specială nu se prevede altfel.
[4] Art. 664 alin. (2) C. proc. civ.: Cererea de executare silita se depune, personal sau prin reprezentant legal ori conventional, la biroul executorului judecătoresc competent ori se transmite acestuia prin posta, curier, telefax, posta electronica sau prin alte mijloace ce asigura transmiterea textului si confirmarea primirii cererii de executare cu toate documentele justificative.
[5] Hotararea CEJ din 20.05.2003, pronuntata in cauza C-465/00, par. 74; Hotararea CEJ din 16.07.2015, pronuntata in cauza C-615/13, par. 30; Hotararea CEJ din 09.03.2017, pronuntata in cauza C-398/15, par. 34, Opinia nr. 4/2007 Grupul de Lucru format in baza art. 29 din Directiva, p. 6.
[6] Opinia nr. 4/2007 Grupul de Lucru format in baza art. 29 din Directiva, p. 15.
[7] Hotararea CEJ din 30.05.2013, pronuntata in cauza C-342/12, par. 19, Opinia nr. 8/2001 Grupul de Lucru format in baza art. 29 din Directiva, p. 2.
[8] Raport de activitate 2012 Autoritatea pentru Protectia Datelor cu Caracter Personal Slovenia, p. 27
[9] Hotararea CEJ din 30.05.2013, pronuntata in cauza C-342/12, par. 19, Opinia nr. 8/2001 Grupul de Lucru format in baza art. 29 din Directiva, p. 2.
[10] Hotararea CEJ din 17.07.2014, pronuntata in cauza C-372/12, par. 48, 59.
[11] Hotararea CEJ din 30.05.2013, pronuntata in cauza C-342/12, par. 19, Opinia nr. 8/2001 Grupul de Lucru format in baza art. 29 din Directiva, p. 2.
[12] Hotararea CEJ din 20.12.2017, pronuntata in cauza C-434/16, par. 34, Opinia nr. 4/2007 Grupul de Lucru format in baza art. 29 din Directiva, p. 6
[13] Hotararea CEJ din 20.05.2003, pronuntata in cauza C-465/00, par. 74; Hotararea CEJ din 16.07.2015, pronuntata in cauza C-615/13, par. 30; Hotararea CEJ din 09.03.2017, pronuntata in cauza C-398/15, par. 34, Opinia nr. 4/2007 Grupul de Lucru format in baza art. 29 din Directiva, p. 6.
[14] Opinia nr. 4/2007 Grupul de Lucru format in baza art. 29 din Directiva, p. 15.
[15] Raport de activitate 2012 Autoritatea pentru Protectia Datelor cu Caracter Personal Slovenia, p. 27
[16] Hotararea CEJ din 30.05.2013, pronuntata în cauza C-342/12, par. 19, Opinia nr. 8/2001 Grupul de Lucru format in baza art. 29 din Directiva, p. 2.
[17] Art. 665 alin. (1) C. proc. civ.: De indata ce primeste cererea de executare, executorul judecatoresc, prin incheiere, va dispune inregistrarea acesteia si deschiderea dosarului de executare sau, dupa caz, va refuza motivat deschiderea procedurii de executare.
[18] Art. 665 alin. (1) C. proc. civ.: De indata ce primeste cererea de executare, executorul judecatoresc, prin incheiere, va dispune inregistrarea acesteia si deschiderea dosarului de executare sau, dupa caz, va refuza motivat deschiderea procedurii de executare.
[19] Art. 666 alin. (1) C. proc. civ.: In termen de maximum 3 zile de la inregistrarea cererii, executorul judecatoresc va solicita incuviintarea executarii de catre instanta de executare, careia ii va inainta, in copie certificata de el pentru conformitate cu originalul, cererea creditorului, titlul executoriu, incheierea prevăzuta la art. 665 alin. (1) si dovada achitarii taxei judiciare de timbru.
[20] Art. 2 alin. (1) din Legea nr. 188/2000: Executorii judecatoresti sunt investiti sa indeplineasca un serviciu de interes public.
[21] Prezentul material a fost realizat, partial, cu suportul unui specialist in domeniu, d-nul executor judecatoresc Bogdan Dumitrache din cadrul BEJA “Dumitrache si Dumitrache.”


Razvan Nicolae Popescu
Avocat Partener in cadrul DUMITRU, POPESCU si ASOCIATII
Membru al DPA Legal Team

Cuvinte cheie: , , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

JURIDICE CORPORATE
JURIDICE MEMBERSHIP
Juristi
JURIDICE pentru studenti

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti