Pentru comunicare profesională JURIDICE.ro recomandă Infinit PR
TOP LEGAL
Print Friendly, PDF & Email

Noi prevederi privind regimul juridic al entităților care implementează obligațiile de gestionare de deșeuri de ambalaje

09.08.2018 | Gabriela POP
Gabriela Pop

Gabriela Pop

În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 630 din 19 iulie 2018 a fost publicată Ordonanța de Urgență nr. 74/2018, prin care se aduc modificări și completări legislației în domeniul deșeurilor și deșeurilor de ambalaje, și anume (i) Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, (ii) Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje (“Legea nr. 249/2015”) şi (iii) Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu. Prevederile Ordonanței de Urgență nr. 74/2018  sunt în vigoare, începând cu data publicării, și anume 19 iulie 2018, cu excepția celor referitoare la contravențiile stabilite prin Legea nr. 249/2015, ce vor intra în vigoare 30 de zile mai târziu. Ordonanța de Urgență nr. 74/2018 aduce o serie de ajustări și clarificări Legii nr. 249/2015, printre care instituirea obligațiilor de a folosi ambalaje reutilizabile în anumite procente, clarificarea obligațiilor deținătorilor de deșeuri de ambalaje (care nu sunt și operatori care introduc pe piață deșeurile/ produsele care generează deșeurile respective), precum și a operatorilor economici care comercializează către consumatorii finali produse ambalate în structuri de vânzare cu suprafață medie și mare, majorarea valorii amenzilor care pot fi aplicate și altele.

Analiza de mai jos are în vedere principalele modificări aduse Legii nr. 249/2015, cu implicații practice considerate importante, în primul rând, pentru operatorii economici care aleg să își îndeplinească obligațiile legale în materie de gestionare și reciclare de deșeuri din ambalaje, nu în mod individual, ci prin intermediul organizațiilor specifice, autorizate în domeniul preluării responsabilităților, precum și, în același timp, pentru aceste entități și regimul lor juridic. Punctăm, de asemenea, și câteva alte modificări menite să faciliteze procesul de întocmire a documentației necesare în materie de gestionare a deșeurilor din ambalaje, deși acestea sunt încă susceptibile de îmbunătățire, având în vedere neconcordanțele rămase nesoluționate de Ordonanța de Urgență nr. 74/2018.

Cu privire la această tematică, începem prin a semnala că Ordonanța de Urgență nr. 74/2018 aduce modificări importante în ceea ce privește reglementarea și organizarea entităților care implementează obligațiile de gestionare de deșeuri de ambalaje (conform terminologiei actuale, operatorii cărora li se transferă responsabilitățile din domeniu). În conformitate cu noile prevederi legislative, aceste entități fac obiectul unor condiții de organizare și funcționare restrictive. Cu toate că nu toate cerințele de mai jos au caracter de noutate, pentru o informare completă, amintim următoarele:
(i) aceste entități vor trebui să fie înființate/ reorganizate ca și societăți pe acțiuni cu acțiuni nominative;

(ii) acționarii lor ar urma să fie numai agenți economici care desfășoară, cu titlu profesional, activități care generează obligații în domeniul gestionării deșeurilor;

(iii) cantitatea de ambalaje introdusă pe piață de acționari în anul anterior celui în care se solicită autorizarea să fie de cel puțin 10.000 tone, iar

(iv) fiecare entitate care solicită autorizarea trebuie să constituie o garanție de 2 milioane lei în favoarea Administrației Fondului pentru Mediu. Această garanție se va putea constitui sub forma unui depozit în numerar, a unei scrisori de garanție bancară sau a unui alt instrument de garantare emis de către o societate bancară, valabil(ă) pentru întreaga perioadă de autorizare, cu scopul garantării obligaţiilor fiscale prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. v) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările şi completările ulterioare. Aceste obligații fiscale vizează, în primul rând, plata contribuției de 2 lei/kg, datorată de operatorii economici autorizaţi pentru preluarea obligaţiilor anuale de valorificare a deşeurilor de ambalaje pentru eventualele cantități de deșeuri rămase nereciclate/nevalorificate, și mai precis pentru diferenţa dintre cantităţile de deşeuri corespunzătoare obiectivelor anuale, stabilite de legislaţia în vigoare, şi cantităţile încredinţate spre valorificare, respectiv gestionate în numele clienţilor pentru care au preluat obligaţiile.

Având în vedere perturbarea pieței de resort care s-ar produce în cazul neîndeplinirii obligațiilor de gestionare de deșeuri de către entitățile cu responsabilități în materie, precum și precedentele care au avut loc în trecut în piață, modificările legislative au ca scop responsabilizarea actorilor din domeniu și protejarea statului (și, prin extensie, a mediului înconjurător) în cazul nevalorificării/nereciclarii adecvate, respectiv a neplății taxelor datorate.

Procedura de autorizare a entităților care implementează obligațiile de gestionare de deșeuri de ambalaje urmează să fie adoptată prin Ordin al Ministrului Mediului în 120 de zile de la intrarea în vigoare a Ordonanței de Urgență nr. 74/2018, dată la care Ordinul nr. 932/481/2016 privind aprobarea Procedurii de autorizare pentru preluarea responsabilității gestionarii deșeurilor de ambalaje se va abroga. Entitățile care dețin licență de operare în domeniul preluării responsabilităților gestionării deșeurilor de ambalaje vor trebui să se alinieze cerințelor Ordonanței de Urgență nr. 74/2018 în termen de 60 de zile de la adoptarea Ordinului Ministrului Mediului, sub sancțiunea retragerii licenței.

Astfel, în condițiile respectării termenului anunțat pentru emiterea noii proceduri  de autorizare, aceste organizații vor avea aproximativ 180 de zile, până spre mijlocul lunii februarie 2019, pentru a se reorganiza, dacă va fi necesar (în măsura în care nu sunt constituite la acest moment ca societăți pe acțiuni și nu îndeplinesc celelalte condiții de organizare) și a constitui garanția reglementată de legiuitor, pentru a putea opera și implementa responsabilitățile din domeniul gestionării deșeurilor de ambalaje în numele clienților lor. Cum în practică contractele de preluare a responsabilităților se încheie, de regulă, la începutul anului calendaristic, este recomandabil ca operatorii relevanți să depună un efort de organizare pentru alinierea în timp util la cerințele legale, pentru a evita ca acestea să le afecteze activitatea.

În contextul acestor schimbări legislative, organizațiile care vor dori sau ar avea obligația să încredințeze entităților autorizate obligațiile ce le revin în domeniul gestionării deșeurilor de ambalaje vor trebui să depună diligențele necesare pentru a verifica îndeplinirea de către contractorul lor a cerințelor legale referitoare la existența unei licențe valabile, depunerea garanției cerută de Ordonanța de Urgență nr. 74/2018 etc.

O a doua categorie de modificări aduse de Ordonanța de Urgență nr. 74/2018 vizează ameliorarea unui alt aspect care a creat dificultăți operatorilor economici activând în domeniu, și anume caracterul extrem de formalist al cerințelor legale în ceea ce privește mențiunile de inserat în documentele contabile, documentele de însoțire a deșeurilor de ambalaje și contractele aferente. Astfel, vechea formă a Legii nr. 249/2015 indica faptul că operatorii economici cu responsabilități în domeniu au obligația de a menționa în documentele de însoțire a deșeurilor dacă încredințarea spre valorificare / reciclare a acestora se face în scopul îndeplinirii obiectivelor anuale de valorificare/ reciclare. Observăm că noua formă a Legii nr. 249/2015 nu mai reia această prevedere.

Cu toate acestea, principiul și cerințele subzistă în legislația secundară, mai precis în Metodologia de calcul a contribuțiilor, taxelor, penalităților și altor sume datorate la Fondul pentru mediu din 18 decembrie 2017, nerespectarea acestor prevederi și neincluderea mențiunilor aferente în contracte, facturi și documentele de însoțire a transporturilor de deșeuri, ducând la neluarea în considerare a cantităților respective ca reciclate/ valorificate. În acest sens, este recomandabil ca astfel de neconcordanțe să fie totuși eliminate sau clarificate de legiuitor în scurt timp, pentru ca noile prevederi ale Ordonanței de Urgență nr. 74/2018 să-și poată atinge scopul, respectiv reducerea birocrației și formalismului cu privire la aceasta documentație.

În același timp, considerăm că este bine venită alinierea în diversele prevederi legislative a definițiilor unor termeni cu o importanță deosebită pentru aplicarea prevederilor relevante, urmărindu-se să se înlăture astfel neconcordanțele care au existat de-a lungul timpului între Legea nr. 249/2015 (sau, anterior, Hotărârea Guvernului nr. 621/2005) și metodologiile de calcul a contribuțiilor și taxelor datorate către Fondul pentru mediu, în forma lor în vigoare de-a lungul timpului (aceste neconcordanțe creând neclarități și dificultăți în interpretarea prevederilor respective). Astfel, observăm că Metodologia de calcul a contribuțiilor, taxelor, penalităților și altor sume datorate la Fondul pentru mediu actualmente în vigoare nu mai include o definiție proprie a termenilor relevanți – precum, de exemplu, termenul de „introducere pe piața națională” – acest act normativ făcând trimitere la definițiile aferente din Legea nr. 249/2015, ca lege prevalentă, aliniindu-se astfel concepte importante în domeniu.

Cu toate acestea, având în vedere noua formulare, definiția de „introducere pe piața națională” generează, în continuare, dificultăți de interpretare și aplicare în anumite situații. Astfel, definiția precizează că ”Persoana juridică cu sediul în România care, potrivit legislaţiei aplicabile produsului respectiv, introduce pe piaţa naţională un produs, se consideră ca fiind responsabilă potrivit art. 16 alin. (1) şi pentru ambalajul produsului.” Rămâne neclar, de exemplu, cine este responsabil pentru gestionarea deșeurilor de ambalaje în situația, posibilă în practică, ca o persoana juridică fără sediu în Romania să introducă pe piață produse ale căror ambalaje devin deșeuri pe teritoriul României.

Considerăm că, în general, modificările aduse prin Ordonanța de Urgență nr. 74/2018 legislației referitoare la deșeuri și deșeuri de ambalaje aduc clarificări binevenite în privința responsabilităților și obligațiilor actorilor principal implicați în gestionarea deșeurilor din România. În practică, însă, se impune ca eforturile pentru respectarea acestor obligații, modernizarea procesului de gestionare a deșeurilor și conștientizarea pe plan larg a necesității gestionării adecvate și responsabile a deșeurilor să fie continuate și amplificate.

Avocat Gabriela Pop
Managing Associate, BONDOC si ASOCIAȚII


Aflaţi mai mult despre , , ,
JURIDICE.ro utilizează şi recomandă SmartBill pentru facturare.

JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicăm şi opinii cu care nu suntem de acord. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Pentru a publica şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro, vă rugăm să citiţi Politica noastră şi Condiţiile de publicare.

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important
Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile publicate sub numele real care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


 Abonare newsletter | Corporate | Membership

.