Secţiuni » Jurisprudenţă
Jurisprudenţă
CEDOCJUECCRÎCCJJurisprudenţă curentă ÎCCJ Dezlegarea unor chestiuni de drept Recurs în interesul legiiCurţi de apelTribunaleJudecătorii
UNBR Caut avocat
UNBR Caut avocat
UNBR Caut avocat
AUDI Q3 SUV
AUDI Q3
AUDI Q3
AUDI Q3
AUDI Q3
AUDI Q8
AUDI Q3
AUDI Q3
AUDI Q3
Citeşte mai mult în legătură cu CEDO, Jurisprudență, Sistemul judiciar

CSM. Jurisprudență CEDO

21 august 2018 | JURIDICE.ro

Luni, 20 august 2018, Consiliul Superior al Magistraturii a publicat rezumatele următoarelor cauze care s-au aflat pe rolul Curții Europene a Drepturilor Omului:

1. Cauza Regner împotriva Republicii Cehe (nr. 35289/11) – Hotărârea din 19 septembrie 2017
Număr cerere: 35289/11

Rezumat: Invocând încălcarea art. 6 §1 din Convenție, reclamantul se plânge de caracterul inechitabil al procedurii introduse de acesta pentru a contesta retragerea certificatului său de securitate, având în vedere că instanțele administrative sesizate au refuzat să îi permită accesul la un element de probă decisiv, considerat ca fiind confidențial, pus la dispoziția lor de către pârât. Curtea consideră că limitările impuse reclamantului în ceea ce privește exercitarea drepturilor de care beneficia acesta, în temeiul principiilor contradictorialității și egalității armelor, au fost compensate într-o manieră în care echilibrul just între părți nu a fost afectat într-o asemenea măsură încât să aducă atingere esenței înseși a dreptului reclamantului la un proces echitabil.

Concluzii: Neîncălcarea art.6 §1 din Convenție; cu o opinie concordantă, 3 opinii parțial separate comune, o opinie divergentă.

*

2. Cauza Nedescu împotriva României (nr. 70035/10) – Hotărârea din 16 ianuarie 2018
Număr cerere: 70035/10

Rezumat: Invocând încălcarea art.8 din Convenție, reclamanții s-au plâns de faptul că, în ansamblu, comportamentul autorităților a constituit o ingerință disproporționată în viața lor privată și de familie, având în vedere că, timp de peste 6 ani, nu li s-a permis să își utilizeze embrionii pentru o nouă procedură de reproducere asistată și, prin urmare, au pierdut posibilitatea de a avea un alt copil. Curtea constată că ingerința în dreptul reclamanților la respectarea vieții lor private nu era prevăzută de lege.

Arbitraj comercial

Servicii JURIDICE.ro

Evenimente juridice

JURIDICE by Night

Concluzii: Încălcarea art. 8 din Convenție. Satisfacție echitabilă – 11700 EUR (cu titlu de prejudiciu moral şi cheltuieli de judecată).

*

3. Cauza Dimon împotriva României (nr. 29117/05) – Hotărârea din 27 noiembrie 2012
Număr cerere: 29117/05

Rezumat: Invocând încălcarea art. 6 §1 din Convenție, reclamantul pretinde încălcarea dreptului său de acces la o instanță, având în vedere anularea recursului său pe motivul nerespectării unei cerințe procedurale, pe care o consideră excesivă. Curtea consideră că, prin faptul că nu a luat în considerare conținutul efectiv al recursului reclamantului, Curtea de Apel Brașov l-a privat pe acesta din urmă de accesul la o instanță.

Concluzii: Încălcarea art.6 §1 din Convenție.

*

4. Cauza A.P., Garcon și Nicot împotriva Franței (nr. 79885/12, 52471/13 și 52596/13) – Hotărârea din 6 aprilie 2017
Număr cerere: 79885/12, 52471/13 și 52596/13

Rezumat: Invocând încălcarea:

a) art. 8 din Convenție, reclamanții se plâng de faptul că cererile de rectificare a mențiunii privind sexul lor din certificatul de naștere au fost respinse, pe motiv că, pentru a justifica o asemenea cerere, solicitantul sau solicitanta trebuie să demonstreze caracterul real al sindromului de transsexualism de care suferă, precum și caracterul ireversibil al transformării înfățișării sale. Aceşția denunță faptul că această a doua condiție are ca efect forțarea persoanelor transgen, care, în mod similar, doresc să obțină o modificare a mențiunii privind sexul în actele de stare civilă, să sufere în prealabil o operație sau un tratament care are ca rezultat o infertilitate ireversibilă.

Curtea consideră că, prin respingerea cererii primului reclamant de modificare a mențiunii privind sexul din certificatul său de naștere, pe motivul că acesta a refuzat, din principiu, să se supună expertizei medicale dispuse de instanța internă, aceasta, care, în temeiul articolului 11 din Codul de procedură civilă, avea dreptul să tragă orice concluzie ca urmare a acestui refuz, a menținut un echilibru just între interesele concurente aflate în discuție. Cu alte cuvinte, acest lucru nu constituie o neîndeplinire de către Franța a obligației sale pozitive de a garanta dreptul primului reclamant la respectarea vieții sale private. În această privință, nu a fost încălcat art. 8 din Convenție în ceea ce îl privește pe primul reclamant

b) art. 6 § 1 din Convenție, primul reclamant (cererea nr. 79885/12) se plânge de nerespectarea dreptului său la un proces echitabil, care rezultă din faptul că instanțele interne ar fi săvârșit o eroare vădită de apreciere concluzionând că, având în vedere că acesta a refuzat să se supună unei expertize medicale, nu a făcut dovada unei transformări ireversibile a aspectului său, deși a prezentat un certificat medical prin care se stabilea că a suferit o operație de conversie sexuală ireversibilă.

Cu toate că declară admisibil acest capăt de cerere, Curtea consideră că faptele denunțate de reclamant nu ridică, din perspectiva art. 6 § 1, nicio problemă distinctă de cele pe care le-a analizat deja în temeiul art. 8 din Convenție. Prin urmare, nu este necesar să se examineze acest aspect al cererii nr. 79885/12.

Concluzii: Încălcarea art. 8 din Convenție în privința celui de-al doilea și celui de-al treilea reclamant, din cauza condiției de a demonstra caracterul ireversibil al transformării aspectului fizic; Neîncălcarea art. 8 din Convenție în privința celui de-al doilea reclamant, din cauza condiției de a demonstra caracterul real al sindromului de transsexualism; Neîncălcarea art. 8 din Convenție în privința primului reclamant, din cauza obligației de a se supune unui examen medical. Satisfacție echitabilă – 958,40 EUR (celui de-al doilea şi celui de-al treilea reclamant) – cu titlu de cheltuieli de judecată.

5. Cauza Anamaria-Loredana Orășanu și alții împotriva României (nr. 43629/13 și alte 74 de cereri) – Hotărârea din 7 noiembrie 2017
Număr cerere: 43629/13

Rezumat: Invocând încălcarea:
a) art. 2 din Convenție, reclamanții s-au plâns de lipsa unei anchete eficiente, imparțiale și aprofundate, efectuată într-un interval de timp rezonabil și care să permită identificarea și pedepsirea persoanelor responsabile pentru represiunea violentă a demonstrațiilor din decembrie 1989 din București, Timișoara, Brașov, Reșița și Craiova, în cadrul căreia aceștia au fost împușcați sau rudele apropiate ale acestora au fost ucise de focuri de armă.

Curtea consideră că este oportun să dispună conexarea cererilor, în conformitate cu art. 42 § 1 din Regulamentul Curții. Curtea a constatat existența unor deficiențe procedurale ale anchetei principale, în special ca urmare a duratei excesive și a perioadelor lungi de inactivitate, precum și din cauza neimplicării în procedură a victimelor sau, respectiv, a rudelor acestora și a neinformării publicului cu privire la evoluția anchetei.

b) art. 6 § 1 și art. 13 din Convenție, reclamanții s-au plâns de durata procedurilor penale cu privire la evenimentele din decembrie 1989. De asemenea, ei s-au plâns că nu au avut la dispoziție o cale de atac eficientă în ceea ce privește stabilirea capetelor de cerere formulate de aceștia. Având în vedere constatarea privind art. 2, Curtea consideră că nu este necesar să se examineze admisibilitatea și fondul capetelor de cerere întemeiate pe art. 6 § 1 și/sau art. 13 din Convenție.

Concluzii: Încălcarea art. 2 din Convenție sub aspect procedural. Satisfacție echitabilă – câte 15000 EUR (cu titlu de prejudiciu moral) pentru 52 de reclamanți.

*

6. Cauza M împotriva Țărilor de Jos (nr. 2156/10)- Hotărârea din 25 iulie 2017
Număr cerere: 2156/10

Rezumat: Invocând încălcarea art. 6 § 1 și art. 6 § 3 lit. b), c) și d) din Convenție, reclamantul s-a plâns că procedura penală îndreptată împotriva sa a fost inechitabilă prin aceea că Serviciul General de Informații și de Securitate (AIVD) a exercitat un control decisiv asupra probelor, restrângând accesul său și al instanțelor interne la ele și controlând folosirea lor și împiedicându-l să-și pregătească în mod eficient avocații. Curtea este convinsă că informațiile rămase lizibile au fost suficiente apărării și Curții de Apel pentru a realiza o evaluare fiabilă a naturii informațiilor din acele documente. Pe de altă parte, Curtea constată că, prin ingerința în privința comunicării dintre reclamant și avocații săi, caracterul echitabil al procesului a fost compromis iremediabil.

Concluzii: Neîncălcarea art. 6 § 1 și art. 6 § 3 lit. b) din Convenție în ceea ce privește cenzurarea anumitor documente și pretinsul refuz de prezentare a altora. Încălcarea art. 6 § 1 și art. 6 § 3 lit. c) din Convenție în ceea ce privește restrângerile aplicate dreptului reclamantului de a da informații și dispoziții avocaților. Satisfacție echitabilă – 732 euro (cu titlu de cheltuieli de judecată).

*

7. Cauza Achim împotriva României (nr. 45959/11)- Hotărârea din 24 octombrie 2017
Număr cerere: 45959/11

Rezumat: Invocând încălcarea art.8 din Convenție, reclamanții se plâng de faptul că au suferit o atingere adusă dreptului lor la respectarea vieții de familie, ca urmare a plasamentului copiilor lor și a refuzului instanțelor naționale de a pune capăt măsurii plasamentului respectiv, în ciuda îmbunătățirii condițiilor materiale de trai ale acestora. Curtea consideră că plasamentul temporar al copiilor reclamanților a fost justificat de motive nu doar relevante, ci și suficiente în sensul art. 8 § 2 din Convenție. Totodată, monitorizând îndeaproape situația copiilor și a reclamanților, Curtea este de părere că autoritățile competente au avut mereu ca scop garantarea interesului copiilor, făcând totodată eforturi să păstreze un echilibru just între drepturile reclamanților și cele ale minorilor.

Concluzii: Neîncălcarea art. 8 din Convenție.

Citeşte mai mult despre , , ! Pentru condiţiile de publicare pe JURIDICE.ro detalii aici.
Urmăriţi JURIDICE.ro şi pe LinkedIn LinkedIn JURIDICE.ro WhatsApp WhatsApp Channel JURIDICE Threads Threads JURIDICE Google News Google News JURIDICE

(P) JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill şi My Justice.

Login | Pentru a putea posta comentarii trebuie să fiţi abonat. Dacă încă nu sunteţi, click aici pentru a afla despre avantaje!

Lasă un răspuns

Arii de practică
Achiziţii publice
Afaceri transfrontaliere
Arbitraj
Asigurări
Banking
Business
Concurenţă
Construcţii
Contencios administrativ
Contravenţii
Corporate
Cyberlaw
Cybersecurity
Data protection
Drept civil
Drept comercial
Drept constituţional
Drept penal
Dreptul familiei
Dreptul muncii
Dreptul Uniunii Europene
Dreptul penal al afacerilor
Dreptul sportului
Drepturile omului
Energie
Fiscalitate
Fuziuni & Achiziţii
Gambling
Health & Pharma
Infrastructură
Insolvenţă
Litigation
Malpraxis medical
Media & publicitate
Mediere
Piaţa de capital
Procedură civilă
Procedură penală
Proprietate intelectuală
Protective
Protecţia animalelor
Protecţia consumatorilor
Protecţia mediului
Recuperare creanţe
Sustenabilitate
Telecom
Transporturi

Parteneri arii de practică  Specialişti


JURIDICE.ro
Main page
Cariere
Evenimente ⁞ 
Dezbateri
Profesionişti
Lawyers Week
WinLaw.ro
VIDEO
Servicii
Flux noutăţi
Selected ⁞ 
Comunicate
Avocaţi
Executori
Notari
Sistemul judiciar
Studenţi / JURIDICE NEXT
RSS  Publicare comunicate profesionale
Articole
Essentials
Interviuri
Opinii
Revista de note, studii şi opinii juridice
ISSN 2066-0944
       Studii şi note de studiu
Revista revistelor
Autori  Condiţii de publicare articole
Jurisprudenţă
Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene
Curtea Constituţională
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
       Jurisprudenţă curentă ÎCCJ
       Dezlegarea unor chestiuni de drept
       Recurs în interesul legii
Curţi de apel ⁞ 
Tribunale ⁞ 
Judecătorii

Legislaţie
Proiecte legislative
Monitorul Oficial al României
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Proiecte speciale
Cărţi
Covid-19 Legal React
Creepy cases
Life
Mesaje de condoleanţe
Povestim cărţi
Războiul din Ucraina
Wisdom stories