« Secţiuni
Selected
CorporatePlatinum members

Ziua Limbii Române
31.08.2021 | Adelina DOBRE

JURIDICE - In Law We Trust Video juridice
Adelina Dobre

Adelina Dobre

2021: Ziua Limbii Române este marcată, anual, la data de 31 august.

Academia Română a transmis următorul comunicat de presă:

Academia Română organizează marți, 31 august 2021, începând cu ora 11, dezbaterea cu tema „Statutul actual al limbii române“, dedicată celebrării Zilei Limbii Române. Evenimentul se va desfășura în Clubul Academicienilor, din Calea Victoriei nr. 125.

Vor lua cuvântul acad. Ioan-Aurel Pop, președintele Academiei Române, acad. Răzvan Theodorescu, vicepreședinte al Academiei Române, acad. Eugen Simion, președintele Secției de filologie și literatură, și trei dintre cei mai mari lingviști români: acad. Grigore Brâncuş, prof. univ. Gabriela Pană Dindelegan, membru corespondent al Academiei Române, și prof. univ. Rodica Zafiu, de la Facultatea de Litere, Universitatea din București.

Instituită prin Legea 53/2013, Ziua Limbii Române este sărbătorită în mod consecvent de către Academia Română, răspunzând, astfel, primei misiuni a forului academic, aceea de normare, cultivare și promovare a limbii naționale ca principal factor identitar. În cei peste 150 de ani de la înființare, Academia Română a dat țării, prin specialiștii săi, zeci de dicționare, atlase lingvistice, gramatici normative, sute de antologii de texte, studii și cercetări de înaltă ținută științifică, unele cu largă circulație internațională. Alături de acestea strălucește celebrul „Dicţionar Tezaur“, elaborat de generații de lingviști, pe parcursul a mai bine de un secol, cel mai bogat dicționar al limbii române, cu peste 175.000 de cuvinte, în 19 volume, comparabil prin dimensiuni şi perspectiva abordării cu lucrări similare din lexicografia europeană, precum „Dictionnaire de l’Académie Française“ sau „Oxford English Dictionary“.

Dezbaterea organizată de Academia Română în data de 31 august 2021 dorește să readucă în atenție rolul specialiștilor în studiul temeinic, cu instrumente științifice, al limbii române. Punct de vedere susținut și argumentat și de acad. Ioan-Aurel Pop, președintele Academiei Române:

„Nu este bine să ne «aruncăm» în «studiul» limbii fără o pregătire lingvistică de bază şi, mai ales, nu se poate să emitem judecăţi de valoare normativă despre limba română dacă nu suntem specialişti. Un amator nu are voie să emită sentinţe despre limba română, să spună nonşalant că ar fi tracică, dacică sau cumană, că ar coborî până în preistorie sau că ar fi existat înainte de a fi pe lume poporul român. Toate acestea […] plasează în derizoriu secole de cercetări şi îi dezorientează pe membrii publicului larg, care nu au instrumentarul necesar pentru a discerne între o teorie şi o ipoteză, între adevăr demonstrat şi fals adevăr, între certitudine şi probabilitate. Prin urmare, teoriile despre limba noastră trebuie să fie preluate de la profesionişti, de la aceia care s-au pregătit sistematic în meseria de lingvist.“

***

Președintele României, Klaus Iohannis, a transmis următorul mesaj:

Astăzi, 31 August, sărbătorim Ziua Limbii Române. Îi felicit cu acest prilej pe toți cei care contribuie în domeniul literar, al științei și al cercetării, în spațiul academic ori editorial la cultivarea limbii române și la comunicarea prin intermediul acesteia a importantelor valori ale civilizației românești și universale!

Pentru românii de peste hotare, limba română este cea care îi face să se simtă „acasă”, oriunde s-ar afla, iar, într-o diaspora atât de numeroasă, rolul său de liant este mai important ca niciodată.

Dragi români de pretutindeni, să nu încetați să iubiți limba română și să cultivați dragostea pentru aceasta și în rândul copiilor, în spiritul prețuirii și folosirii sale corecte.

Sunt încrezător că, prin implementarea Proiectului „România Educată”, se vor găsi soluții pentru digitalizarea predării limbii române, atât în țară, cât și în comunitățile românești din străinătate, precum și pentru sprijinirea celor care, prin cultivarea limbii, mențin legătura comunităților de români de pretutindeni cu țara.

Salut efortul făcut de numeroase asociații și inițiative private din toată lumea pentru a menține viu accesul românilor la învățarea limbii materne.

Limba română va continua să ne țină uniți și apropiați de țară. Această comoară, care a dăinuit peste veacuri, va rămâne elementul central al identității noastre, întru mulți ani!

Cu prilejul celebrării Zilei Limbii Române, Palatul Cotroceni va fi iluminat marți, 31 august 2021, începând cu ora 20:00, în culorile drapelului național.

***

Ministerul Afacerilor Externe a transmis următorul comunicat de presă:

Ministerul Afacerilor Externe salută sărbătorirea, la 31 august, a Zilei Limbii Române, prilej de prețuire a patrimoniului lingvistic și cultural românesc în întreaga lume.

Prin limba română, element definitoriu al identității și istoriei poporului român, ne afirmăm latinitatea și contribuim la patrimoniul cultural european prin diversitatea, bogăția și forța sa expresivă. Ca limbă străină, româna este obiect de studiu în centre de învățământ superior din 45 de state ale lumii.

Marcarea Zilei Limbii Române evidențiază, totodată, rolul limbii române ca liant al comunităților de români de peste hotare și între aceștia și România. Diplomația română sprijină constant efortul acestor comunități de a păstra vie limba română, ca element trainic și constitutiv, precum și necesitatea transmiterii sale mai departe noilor generații. Astfel, Ministerul Afacerilor Externe depune eforturi permanente și continuă demersurile prin care încurajează studierea limbii române în comunitățile românești și în mediile universitare din afara țării, precum și cele care vizează derularea unor proiecte educaționale în străinătate, contribuind la promovarea în lume a valorilor culturale românești.

La mulți ani tuturor celor care cunosc, învață, vorbesc, scriu și iubesc limba română!

Informaţii suplimentare

Data de 31 august a fost declarată în România Ziua Limbii Române prin adoptarea de către Parlament a Legii nr. 53/2013. Legea prevede ca Ziua Limbii Române să fie sărbătorită de autorităţile publice din România şi de reprezentanţele diplomatice ale țării noastre, de institutele culturale românești din străinătate sau alte instituţii româneşti din afara granițelor, „prin organizarea unor programe şi manifestări cultural-educative şi artistice cu caracter evocator sau ştiinţific, consacrate istoriei limbii române”.

Adelina Dobre, Facultatea de Drept – Universitatea din București

***

Cristian Jura

Cristian Jura

Adelina Dobre

Adelina Dobre

2020: Ziua Limbii Române este marcată, anual, la data de 31 august.

Președintele României, Klaus Iohannis, a transmis următorul mesaj:

Limba ne definește identitatea și cultura, ne modelează și ne inspiră. Astăzi, 31 august, de Ziua Limbii Române, vreau să le mulțumesc tuturor celor care, indiferent unde se află, vorbesc și simt românește.

Un mesaj special se îndreaptă către cei care vorbesc și păstrează graiul românesc în afara granițelor. Sunt convins că nu este ușor să-și păstreze identitatea, limba și credința. Vreau să remarc totodată eforturile făcute de profesorii de limba română din afara țării care transmit noilor generații rădăcinile moștenite din trecut și îi ajută să se definească cultural și spiritual. Misiunea acestora este adesea grea, realizată în condiții dificile, și de aceea profesorii merită, pe lângă respectul și aprecierea noastre, și măsuri concrete care să îi susțină.

Școala nu transmite doar cunoștințe, ci formează caractere. Încurajarea lecturii, dezvoltarea caligrafiei, scrierea și rostirea corectă a cuvintelor ne dezvoltă ca oameni, ca societate și ca națiune. Limba este comoara noastră și este datoria fiecăruia dintre noi să o protejăm.

La mulți ani Limbii Române și vorbitorilor ei, astăzi și în fiecare zi!

Prof. univ. dr. Cristian Jura
Adelina Dobre, Facultatea de Drept – Universitatea din București

***

Cristian Jura

Cristian Jura

Daniela Niculcea

Daniela Niculcea

31 august 2019: Ziua Limbii Române este marcată, anual, la data de 31 august.

Academia Romana organizează, astazi, o dezbatere pe tema: „Zestrea noastră – limba română” la ora 11:00.

Ministerul Afacerilor Externe se alătură, și anul acesta, instituțiilor statului român pentru sărbătorirea Zilei Limbii Române și anunță: „Sărbătoarea dedicată acestui element fundamental al profilului identitar al poporului român capătă valențe simbolice deosebite în anul Centenarului Marii Uniri, îndemnând, totodată, la diversificarea modalităţilor privind cultivarea şi îmbogăţirea moştenirii noastre lingvistice în rândurile tinerelor generaţii şi ale iubitorilor limbii române din întreaga lume.”

Prof. dr. Cristian Jura
Daniela Niculcea, I Law You, studentă la Facultatea de Drept a Universității din București

***

2 septembrie 2018: Vineri, 31 august 2018, Academia Română a anunțatfiliala Iași a Academiei Române celebrează Ziua Limbii Române printr-un recital de poezie susținut de doi mari poeţi: Ileana Mălăncioiu, membru corespondent al Academiei Române, şi Emil Brumaru.

Evenimentul a avut loc la ora 10:00, în Aula din Bulevardul Carol I, nr. 8 și a fost urmat de un dialog cu cei doi poeți, moderat de academician Bogdan C. Simionescu, vicepreședinte al Academiei Române, și profesor univiversitar Bogdan Crețu, directorul Institutului de Filologie „A. Philippide“ din Iași al Academiei Române.

De asemenea, Academia Română a anunțat că patru manuscrise rare, socotite printre cele mai vechi texte româneşti, au fost expuse vineri, 31 august 2018, între orele 8:00-13:00, în Cupola de Sticlă a Bibliotecii Academiei Române. Monumente ale limbii române, reprezentând primele traduceri ale Psaltirii şi Faptelor Apostolilor, manuscrisele fac parte din colecția Serviciului de Manuscrise-Carte Rară al Bibliotecii Academiei Române și sunt prezentate publicului pentru a celebra astfel Ziua Limbii Române. Documentele expuse sunt: „Psaltirea Hurmuzachi“, „Psaltirea Voroneţeană“, „Psaltirea Scheiană“ şi „Codicele Voroneţean“.

Vizitatorii au beneficiat de explicațiile specialiștilor Bibliotecii, prezenți în sala de expoziție. Curator: Gabriela Dumitrescu, șefa Serviciului de Manuscrise și Carte Rară al Bibliotecii Academiei Române.

Cu același prilej, Academia Română a anunțat că, împreună cu Academia de Științe a Moldovei, au organizat, la Chișinău, sesiunea de „Lecturi academice“ dedicată sărbătorii naționale „Ziua Limbii Române“.

Manifestarea a avut loc vineri, 31 august 2018, la ora 10:00, în Sala Azurie a Academiei de Ştiinţe a Moldovei. La eveniment a participat academicianul Eugen Simion, președintele Secției de literatură și filologie a Academiei Române, care a susținut prelegerea cu titlul „Cultura naţională şi provocările globalizării“. Prelegerea a fost urmată de lansarea volumelor „Proza lui Mihai Eminescu“, de academician Eugen Simion, şi „Modelul de existenţă Eugen Simion“, autor Mihai Cimpoi.

Evenimentul a fost organizat cu participarea Institutului de Filologie Română „B.P. Hasdeu“ din Chișinău.

Totodată, și Ministerul Afacerilor Externe a anunțat că se alătură, ca în fiecare an, instituțiilor statului român care marchează, la 31 august, sărbătorirea Zilei Limbii Române.

Ministerul Afacerilor Externe acordă o atenție sporită consolidării reţelei lectoratelor de limbă, cultură și civilizație românească din străinătate, iniţiind sau sprijinind demersurile pentru dezvoltarea acesteia. De asemenea, misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României facilitează extinderea Proiectului Ministerului Educaţiei Naţionale privind predarea cursului de limbă, cultură şi civilizaţie românească în unităţi de învăţământ din state membre ale Uniunii Europene (LCCR). Pe linia susținerii și încurajării studiului limbii române se înscrie și programul de burse acordate de către statul român, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe, prin care beneficiarii acestor burse urmează studiile în limba română.

Misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României organizează, în aceste zile, manifestări variate pentru aniversarea Zilei Limbii Române, devenită o tradiţie a activităţii de diplomaţie publică şi culturală.

Cu același prilej, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a anunțat că Paul Stănescu, viceprim-ministru a transmis un mesaj pentru a marca Ziua limbii române.

Paul Stănescu: ”Astăzi, 31 august, aniversăm unul dintre cele mai importante simboluri care ne definesc ca naţiune: Limba Română. Cultura, valorile, spiritul şi tradiţiile poporului nostru sunt exprimate prin Limba Română, care se află la loc de cinste şi printre limbile oficiale ale Uniunii Europene.

Sărbătorirea limbii române reprezintă, de asemenea, un omagiu adus tuturor generaţiilor de români care, de-a lungul timpului, au contribuit la păstrarea şi cultivarea spiritului naţional, dar şi celor care continuă astăzi să vorbească, să scrie şi să simtă româneşte, oriunde s-ar afla. Pentru că limba română ne asigură identitatea. Iar a învăţa limba română înseamnă a cunoaşte personalitatea şi sufletul poporului român.

După cum spunea şi marele poet Nichita Stănescu, „A vorbi despre limba română este ca o duminică. Limba română este patria mea.”

Ca români, este de datoria noastră să ne respectăm limba strămoşească şi să ne îndrumăm copiii să facă la fel: să înveţe Limba Română, s-o cunoască şi s-o iubească. La mulţi ani, România! La mulţi ani tuturor vorbitorilor de Limba Română!”

Prof. univ. dr. Cristian Jura
Cornelia Dăroi

***

Cristian Jura

Cristian Jura

Cornelia Dăroi

Cornelia Dăroi

31 august 2018: Ziua Limbii Române este marcată, anual, la data de 31 august.

Sediul materiei: Legea nr. 53/2013 privind instituirea Zilei Limbii Române, publicată în Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 145 din data de 19 martie 2013.

Joi, 30 august 2018, Klaus Iohannis Preşedintele României, a susţinut în cadrul ceremoniei de decorare a unor profesori şi instituţii de învăţământ din diaspora, cu ocazia Zilei Limbii Române, că ”În anul în care celebrăm Centenarul, Ziua Limbii Române, pe care o sărbătorim în mod oficial la 31 august, are o încărcătură emoțională deosebită. Limba română a reprezentat unul dintre pilonii pe care s-a bazat înfăptuirea Marii Uniri și a rămas liantul cultural și spiritual care ne leagă de România, indiferent unde ne aflăm, în țară sau în afara granițelor. Ca dascăl, iubesc școala și știu că ea modelează caractere și dezvoltă personalitatea, sădind în suflete și în minți acele valori și virtuți care fac o societate puternică și prosperă, așa cum îmi doresc să fie România”, potrivit Administrației Prezidențiale.

Astfel, cu prilejul Zilei limbii române, Klaus Iohannis, Președintele României, a semnat, decrete de decorare a mai multor personalități și instituții de învățământ de peste hotare, potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale.

În semn de apreciere pentru contribuția deosebită avută la promovarea și conservarea educației în limba română, pentru rezultatele obținute în procesul de formare intelectuală și umană a tinerelor generații din cadrul comunităților românești din diaspora, Președintele României a conferit:

– Ordinul „Meritul Cultural” în grad de Cavaler, categoria E – „Patrimoniul cultural național” Liceului „Mihai Eminescu” Carapciu (Regiunea Cernăuți, Ucraina), Liceului „Mihai Eminescu” Solotvino (Regiunea Transcarpatia, Ucraina), Școlii elementare „2 Octombrie” Nicolinț (Republica Serbia), Școlii Generale „3 Octombrie” Sân Mihai (Republica Serbia), Școlii românești Milne Valley (Canada), Școlii românești (Republica Cipru) și Liceului „Mihai Eminescu” Sofia (Republica Bulgaria);

– Ordinul „Meritul Cultural” în grad de Cavaler, categoria F – „Promovarea culturii” Colegiului de Educație pentru Copii „Juan de Austria” Alcalá de Henares (Regatul Spaniei) și Școlii „IC Corrado Melone din Ladispoli” (Republica Italiană).

În semn de apreciere pentru contribuția personală avută la promovarea și conservarea educației în limba română, pentru dăruirea cu care s-au implicat în menținerea identității culturale în rândul comunităților românești din diaspora, Președintele Klaus Iohannis a conferit Ordinul „Meritul Cultural” în grad de Cavaler, categoria F – „Promovarea culturii”:
– Roxanei Magdalena Bârlea, lector doctor de limba română la Universitatea Aix-Marseille, Republica Franceză;
– Ancuței Corina Borzási, profesor de limbă, cultură și civilizație românească, Dublin, Irlanda;
– Elenei De Chiara, profesor, Școala românească de pe lângă Parohia Ortodoxă Română Sf. Grigorie Teologul din Schiedam, Regatul Țărilor de Jos;
– Rodicăi Adriana Covaci, profesor de limbă, cultură și civilizație românească, Lisabona, Republica Portugheză;
– Georgetei Laura Dachin, profesor, coordonator al Școlilor de limbă română din Aarhus și Faarvang, Regatul Danemarcei;
– Coraliei Ditvall, lector doctor de limba română la Universitatea Lund, Regatul Suediei;
–  lui Cécile Folschweiller, profesor doctor, responsabilă de studiile de limba română și director adjunct al Departamentului Europa al Institutul Național de Limbi și Civilizații Orientale, Republica Franceză;
– Georgianei Gălățeanu Fârnoagă, lector doctor, Universitatea California din Los Angeles, Statele Unite ale Americii;
– Ramonei Gonczol, profesor de limba română la University College London, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord;
– lui Vivianne Gherghel, profesor, Regiunea Toscana, Republica Italiană;
– Anei-Maria Gîrleanu-Guichard, conferențiar, director al Departamentului de Studii Românești, Universitatea din Strasbourg, Republica Franceză;
– Minodorei Grigorescu, profesor, Toronto, Canada;
– Lucreției Manolache, profesor, Școala Românească din Eindhoven, Regatul Țărilor de Jos;
– Mariei Mihaiela Marton, profesor de limbă, cultură și civilizație românească, Regatul Spaniei;
– Angelei Nicoară, profesor, Școala „IC Corrado Melone din Ladispoli”, Republica Italiană;
– Ilenei Alexandra Orlich, profesor doctor, Universitatea de Stat din Arizona, Statele Unite ale Americii;
– Iulianei Elena van Peppen, profesor, Școala Românească din Haga și Școala Românească din Amsterdam, Regatul Țărilor de Jos;
– lui Dorin Perie, profesor universitar doctor, Universitatea Amsterdam, Regatul Țărilor de Jos;
– Zinaidei Pinteac, profesor, Școala generală din Frumușica Veche, Raionul Sărata, Regiunea Odesa, Ucraina;
– Liviei Popa, profesor, Toronto, Canada;
– lui Andreia Roman, fost conferențiar la Institutul Național de Limbi și Civilizații Orientale, Republica Franceză;
– lui Nicolae Stanciu, profesor, Lectoratul de limbă, cultură și civilizație românească, Universitatea de Stat din Karaganda, Republica Kazahstan;
– lui Una Vasiljević, profesor de limba română, Centrul de cultură românească din Boljevac, Republica Serbia.

De asemenea, cu ocazia aniversării a 90 de ani de viață, în semn de apreciere și recunoaștere deosebită a valorii profesionale, pentru rezultatele de excepție obținute în procesul de formare intelectuală și umană a tinerelor generații din cadrul comunităților românești din diaspora, Președintele României a conferit Ordinul „Meritul Cultural” în grad de Mare Ofițer, categoria F „Promovarea culturii”, profesorului universitar dr. Alexandru Niculescu, specialist în lingvistică romanică și românească.

În semn de apreciere pentru contribuția personală semnificativă pe care a avut-o la dezvoltarea relațiilor româno-germane, precum și la promovarea imaginii comunității românești în Germania, Președintele Klaus Iohannis a conferit Ordinul Național „Pentru Merit” în grad de Ofițer lui Thomas Geisel, primarul orașului Düsseldorf, Republica Federală Germania.

Totodată, în semn de apreciere pentru contribuția personală semnificativă pe care a avut-o la dezvoltarea schimburilor academice dintre România și Germania, pentru dăruirea cu care s-a implicat în promovarea culturii, limbii și civilizației române, Președintele României a conferit Ordinul Național „Pentru Merit” în grad de Ofițer profesorului doctor Werner Schaal, Republica Federală Germania.

În semn de apreciere pentru contribuția personală avută la promovarea culturii române în Germania, pentru activitatea susținută de promovare a patrimoniului cultural al sașilor transilvăneni, Președintele Klaus Iohannis a conferit Ordinul Meritul Cultural” în grad de Ofițer, categoria F – „Promovarea culturii”, dr. Matthias Buth, poet și publicist, Republica Federală Germania.


Legal Days este un proiect dezvoltat de prof. univ. dr. Cristian Jura cu susținerea Societății de Științe Juridice

Prof. univ. dr. Cristian Jura
Cornelia Dăroi

 
Secţiuni: Content, Legal Days, Selected | Toate secţiunile
Cuvinte cheie: , , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

Lex Discipulo Laus
Gratuit pentru studenţi
Securitatea electronică este importantă pentru avocaţi
Mesaj de conştientizare susţinut de FORTINET
JURIDICE utilizează SmartBill

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


.
PLATINUM Signature      

PLATINUM  ACADEMIC

GOLD                        

VIDEO   STANDARD