« Secţiuni « Arii de practică « BusinessProtectiveLitigation
Drept civil
ConferinţeDezbateriCărţiProfesionişti
STOICA & Asociatii
 

Judecătoria Lugoj. Acțiune în răspundere civilă delictuală pentru moartea unor struți. Necesitatea dovedirii că pârâtul avea paza juridică a animalelor
27.09.2018 | Andrei PAP

JURIDICE - In Law We Trust Video juridice

Dosar nr. …/…/…

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA LUGOJ

SENTINȚA CIVILĂ  Nr. 317/2012

Ședința publică de la 31 Ianuarie 2012

Completul compus din:

PREȘEDINTE E. C. P.

Grefier E. H.

Pe rol  fiind pronunțarea în cauza civilă  privind pe reclamantul B. P. D. și pe pârâtul S. N., având ca obiect pretenții.

La apelul nominal făcut în ședința publică  au fost lipsă părțile.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează că dezbaterea în fond a cauzei a avut loc în ședința publică din 17 ianuarie 2012 când părțile prezente au pus concluzii în fond care s-au consemnat în încheierea de ședință de la acea dată care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pronunțarea amânându-se  succesiv la termenele din 24 ianuarie 2012 și apoi pentru astăzi, când,

INSTANȚA

Deliberând asupra cauzei de față constată următoarele:

Prin cererea înaintată acestei instanțe la data de 25 mai 2010 și înregistrată sub numărul …/…/…, reclamantul B. P. D. a chemat în judecată pe pârâtul S. N., solicitând obligarea pârâtului la plata sumei de 12.000 lei  reprezentând contravaloare a 3 struți (un mascul și 2 femele).

În motivarea cererii reclamantul arată  că în urmă cu câteva luni, câinii pârâtului au intrat în curtea lui și i-au omorât un struț, deși l-a avertizat în nenumărate rânduri sa aibă grijă de câini, pentru a nu mai intra în curtea sa, informând chiar și organele de poliție despre acest fapt.

Cu toate acestea după o săptămână câinii au intrat din nou și au omorât și cel de-al  doilea struț, iar în data de 18.05.2010, a fost omorât si cel de-al treilea struț, de data aceasta pârâtul fiind amendat de către poliție.

Astfel față de disp. art. 1001 Cod civil, având în vedere că stăpânii sunt răspunzători de faptele cauzatoare de prejudiciile produse de animalele lor, solicită admiterea acțiunii și obligarea pârâtului la plata sumei de 12.000 lei.

La dosar s-a depus întâmpinare prin care pârâtul solicită respingerea cererii ca neîntemeiată și obligarea reclamatului la plata cheltuielilor de judecată.

În motivarea întâmpinării pârâtul arată că niciuna dintre afirmațiile reclamantului nu corespund realității. Pârâtul arată că primul struț nu a fost omorât, așa cum se afirmă, de către câinii care ar fi pătruns în curtea reclamantului, ci de propriul câine, împrejurare cunoscută foarte bine de reclamant și de vecini.

Cel de-al doilea struț fiind omorât tot de câinii reclamantului, cinci sau șase la număr, lăsați liberi, ademeniți cu carne de către acesta și lăsați să se hrănească astfel (reclamantul aducându-le carne crudă de la carmangeria surorii sale din Lugoj), carnea struțului omorât de câinii săi fiind consumată de către reclamant și persoana care se ocupă de gospodărie în absența sa.

Se mai arată că în casa tatălui reclamantului din (…) nu locuiește nimeni, astfel încât era previzibil ca struții, lăsați în prezența câinilor, dedați consumului de carne crudă, să aibă această soartă.

Cel de-al treilea struț a fost omorât la data de 18 mai a.c. în curtea casei tatălui reclamantului de mai mulți câini lăsați liberi, în jurul orelor 10 sau 11 dimineața, câinii pârâtului fiind legați la acea oră. Pârâtul arată că reclamantul a reclamat la poliție, acuzându-l de nesupravegherea cânilor, profitând de faptul că este un om în vârstă de 76 de ani și are doar cinci clase primare.

La dosar se constată depuse următoarele înscrisuri: dovada achitării taxei judiciare de timbru și a timbrului judiciar, împuternici avocațiale, chitanță onorariu avocat, certificat medical, borderou, o copie a procesului verbal (…) nr. (…) un set de fotografii, oferte de vânzare struți, referatul din data de 08.06.2010 și raportul din data de 28.06.2010 întocmite ag. șef. adj. P. S. din cadrul Postului de Poliție Coșteiu, sentința civilă nr. 2483/14.10.2010 pronunțată de judecătoria Lugoj în dosarul nr. (…), carnetul de proprietate al câinelui deținut de reclamant, declarație autentificată.

Pe parcursul procesului s-a procedat la o cercetare la fața locului.

În fața instanței a fost luat un interogatoriu pârâtului S. N., și au fost audiați martorii B. I. V., M. V., Z. C. și B. I.

Examinând actele si lucrările dosarului, instanța reține următoarele:

Reclamantul a chemat în judecată pârâtul pentru ca acesta să fie obligat să-i plătească suma de 12.000 lei reprezentând contravaloarea a trei struți omorâți de către câinii  pârâtului care au fost lăsați  nesupravegheați.

Cererea a fost întemeiată pe dispozițiile art. 1001 C.civ.privind răspunderea civilă delictuală.

Potrivit acțiunii formulate de reclamant câinii pârâtului au pătruns la trei date diferite în curtea reclamantului, omorând de fiecare dată câte un struț.

Pârâtul s-a aparat, arătând că nu câinii săi au fost cei care au omorât struții reclamantului ci, chiar câinii acestuia.

Potrivit dispozițiilor art. 1001 Cod civil, proprietarul unui animal, sau acela care se servește de dânsul, în cursul serviciului, este responsabil de prejudiciul cauzat de animal, sau ca animalul se află în paza sa, sau că a scăpat.

În doctrina sunt stabilite principiile răspunderii pentru prejudiciile cauzate de animale.

Astfel, în ceea ce privește persoana ținuta să răspundă, principiul este că răspunderea incumbă persoanei care, la momentul producerii prejudiciului, avea paza juridică a animalului.

Paza juridică decurge din dreptul pe care îl are o persoana de a se folosi de animalul respectiv, care implica prerogativa de comanda, de direcție si supraveghere a animalului.

Conform art. 1169 Cod civil, cel care pretinde ceva în justiție trebuie să facă proba celor susținute. In consecință, sarcina probei revine în cazul răspunderii delictuale persoanei vătămate prin fapta ilicită. Probațiunea se realizează în condiții obișnuite cu privire la condițiile prejudiciului, faptei ilicite și raportului de cauzalitate.

Reclamantul a făcut dovada faptului că a deținut la un moment dat(între 2008 și începutul anului 2010) trei struți. Prețul acestora este potrivit ofertelor depuse la dosar de către reclamant de peste 1000 de euro bucata, astfel că prejudiciul creat prin pierderea celor trei struți  se ridică la peste 12.000 lei –suma solicitată de reclamant.

Ceea ce nu a reușit însă reclamatul să dovedească este  faptul că moartea struților a fost provocată de câinii reclamantului.

Din declarația martorului Z. C. rezultă că cei trei struți au fost omorâți la două date diferite, doi în perioada februarie -martie 2010 și ultimul în mai 2010. De asemenea și din declarația martorului B. I. V. rezultă că reclamantul a deținut la un moment dat un număr de trei struți care au murit. Declarațile acestor martori confirmă pierderea de către reclamant a trei struți, însă declarațile lor  nu confirmă susținerile reclamantului din acțiunea introductivă. Potrivit acțiunii reclamantului cei trei struți au fost omorâți la trei date diferite, în timp ce din declarațiile martorilor Z. C. și B. I. V. rezultă că doi dintre struții reclamantului au fost omorâți la aceeași dată, iar al treilea mai târziu.

Detaliind, martorul Z. C. arată că doi dintre struți au fost  atacați la  aceeași dată în aceleași împrejurări, și că unul dintre animale a murit în aceeși zi, iar cel de al doilea rănit fiind a murit  la un interval de o săptămână(în lunile februarie martie 2010).

În ceea ce privește declarația martorei M. V. aceasta cuprinde informații contradictorii, urmând a fii înlăturată. Pe de o parte aceasta și-a început declarația susținând  că atunci când a ieșit afară din casă(fiind anunțată de fiica sa) a sesizat un struț care era deja mort și un altul rănit, pentru ca mai apoi să susțină că a văzut atacul câinilor asupra struților.

Declarația acestei martore nu se coroborează cu declarația  martorului Z. C. În timp ce prima, martora M. V. arată că ea ar fi fost cea care a alungat câinii din curtea reclamantului fără a pomenii nimic despre prezența în zona respectivă a altei persoane, martorul Z. C. arată că la iețirea sa din locul în care își desfășura activitatea în ferma reclamantului a sesizat prezența a patru câini în jurul celor doi struți din care unul era mort iar altul doar rănit. Acest martor, al rândul său,  nu face nicio referire la prezența martorei M. în locul respectiv, mai mult afirmă că nu-și amintește să-i fi fost atrasă atenția de către vreo vecină cu privire la faptul că ar fi intrat niște câini în țarcul struților.

Din declarațiile martorilor B. I. V. și B. I. instanța reține faptul că în zona situată între casa pârâtului și ferma reclamantului se adunau mai mulți câini, atrași, declară martorii, de către resturile hrană pe care le găseau în zonă. Martorul B. I. a declarat că a văzut la un moment dat (la începutul sezonului de pășunat al anului 2010) aproximativ 6-7 câini care dormeau în interiorul fermei reclamantului, fără a sesiza însă în acel moment prezența struților în zona respectivă. Concluzia care se poate trage din declarația martorului B. I. este că locul în care erau ținuți acei struți era accesibil pentru câinii(sau alte animale de pradă) care se aflau în zona respectivă, indiferent dacă aveau sau nu stăpân. Posibilitatea de acces a câinilor în perimetru fermei reclamantului se datora și faptului că gardul, dar mai ales poarta de acces în fermă erau necorespunzătoare. Cu ocazia cercetării la fața locului reclamantul a prezentat „vechea poartă” de la (…) perioada în care struții au fost omorâți. În concret era vorba doar de un panou din bare de metal de care era prinsă în condiții improprii o plasă de sârmă. Pe alocuri plasa respectivă era chiar desprinsă de cadru de metal.

Referitor la procesul verbal de contravenție (…) nr. (…)/28.05.2010 prin care pârâtul a fost sancționat contravențional întrucât a încălcat dispozițiile art. 18 al. lit. a din O.G.55/2002 instanța reține că prin sentința civilă nr. 2483/14.10.2010 acest proces verbal a fost anulat, pârâtul fiind chiar exonerat de plata amenzii, dispunându-se restituirea sumei de 50 de lei achitată cu titlul de amendă contravențională.  S-a reținut în considerentele sentinței respective faptul că nu s-a probat că în noaptea de 17/18.05.2010 câinii petentului(pârâtul S. din prezentul dosar) au fost cei care au omorât struțul reclamantului.

Admițând că moartea struților reclamantului a fost provocată de câini, din probele administrate în cauză nu rezultă că acești câini aparțin pârâtului.

Așadar chiar dacă, așa cum a fost reținut mai sus, reclamantul a făcut dovada existentei prejudiciului el nu a reușit să facă dovada că acest prejudiciu a fost produs de animale aflate în paza juridica a pârâtului, astfel că nu va putea fi angajată răspunderea patrimonială a acestuia pentru respectivul prejudiciul. [s.n. – A.P.]

Față de aceste considerente, instanța apreciază că acțiunea reclamantului este neîntemeiată și urmează a o respinge.

Văzând si dispozițiile art. 274 cod procedura civila, reținând culpa procesuală a reclamantului acesta urmează a fi obligat la plata către pârât a sumei de 1000 de lei reprezentând cheltuieli de judecată – onorariu de avocat.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂȘTE

Respinge ca neîntemeiată acțiunea civilă formulată de reclamantul B. P. D. domiciliat în (…), în contradictoriu cu pârâtul S. N. cu domiciliul în com. (…).

Obliga reclamantul B. P. D. să plătească pârâtului S. N. suma de 1.000 lei, reprezentând cheltuieli de judecată-onorariu de avocat.

Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunțată în ședința publică de la 31 Ianuarie 2012.

 

 
Secţiuni: Drept civil, Jurisprudență Judecătorii, Selected | Toate secţiunile
Cuvinte cheie: , , , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

Lex Discipulo Laus Încurajăm utilizarea RNPM - Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară Securitatea electronică este importantă pentru avocaţi
Mesaj de conştientizare susţinut de FORTINET
JURIDICE utilizează SmartBill

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


.
PLATINUM Signature      

PLATINUM  ACADEMIC

GOLD                        

VIDEO   STANDARD