Secţiuni » Arii de practică » Protective » Drepturile omului
Drepturile omului
DezbateriToate evenimenteleCărţiProfesionişti

Ziua internațională a accesului universal la informații


28.09.2022 | Andra-Maria ȚAȚĂRĂ
Secţiuni: Drepturile omului, Legal Days
JURIDICE - In Law We Trust
Andra-Maria Țațără

Andra-Maria Țațără

2022: Ziua internațională a accesului universal la informații este marcată, anual, la data de 28 septembrie.

Audrey Azoulay, directorul general al UNESCO, cu prilejul Zilei internațioanle a accesului universal la informații, a transmis următorul mesaj:

După cum a declarat fostul secretar general al Națiunilor Unite, Kofi Annan, „informația și libertatea sunt indivizibile”. El a spus: „revoluția informațională este de neconceput fără democrație, iar democrația adevărată este de neimaginat fără libertatea de informare”.

Într-adevăr, informația joacă un rol esențial în societățile democratice. Ajută la dezmințirea minciunilor și la combaterea dezinformarii; subminează discursul instigator la ură și încurajează înțelegerea interculturală. Ajută la combaterea extremismului, promovează luarea deciziilor în cunoștință de cauză și sporește transparența și responsabilitatea.

Cu toate acestea, pentru ca informațiile să joace un rol atât de instrumental, toți oamenii trebuie să aibă acces egal la ea – iar țările trebuie să adopte garanții constituționale, statutare și politice pentru a face acest lucru posibil. Conform cifrelor noastre actuale, puțin peste două treimi din statele membre ale Națiunilor Unite au făcut acest lucru.

Din acest motiv, UNESCO lucrează pentru a proteja și promova accesul la informație ca drept fundamental al omului și un pas esențial către atingerea Obiectivelor de dezvoltare durabilă. Ca parte a acestor eforturi, Adunarea Generală a Națiunilor Unite a proclamat ziua de 28 septembrie drept Zi Internațională a Accesului Universal la Informație – recunoscând rolul său în dezvoltare, democrație și egalitate.

Ziua internațională din acest an se concentrează pe provocările și oportunitățile de accesare a informațiilor într-o lume digitală. Tehnologiile digitale modelează modul în care comunicăm și accesăm informații la nivel global – totuși, în Africa, de exemplu, doar 14% dintre gospodării au acces la internet, comparativ cu 57,4% la nivel global.

Cu toate acestea, nu este important doar să accelerăm și să sporim eforturile pentru o conexiune la internet accesibilă, deschisă, sigură și de înaltă calitate. De asemenea, trebuie să lucrăm pentru a ne asigura că toți indivizii sunt capabili să caute, să primească și să transmită informații. Aceasta înseamnă oferirea de conținut divers și disponibil în mai multe limbi.

Înseamnă, de asemenea, încurajarea abilităților, cum ar fi alfabetizarea media și informațională, astfel încât indivizii să se poată implica în mod critic și eficient cu conținutul – o altă provocare semnificativă în această epocă digitală. Pentru a analiza mai atent aceste probleme, UNESCO va găzdui o conferință globală în Uzbekistan cu tema „Inteligenta artificială, e-Guvernare și acces la informații”, cu ocazia Zilei Internaționale a Accesului Universal la Informație de anul acesta. Discuțiile se vor concentra asupra modului în care IA poate fi valorificată ca instrument de abilitare a accesului la informație, abordând în același timp riscurile pe care le creează – bazându-se pe Recomandarea UNESCO privind etica inteligenței artificiale, adoptată de cele 193 de state membre în noiembrie 2021.

Societățile de astăzi au nevoie de incluziune. acces la informații pentru a construi un viitor just, pașnic și durabil. Prin urmare, UNESCO solicită țărilor din întreaga lume să accepte informația ca un bun public global.

***

Inteligență artificială, guvernare electronică și acces la informații

Inteligența artificială și guvernanța electronică pot juca un rol important în îmbunătățirea accesului la informații în lumea noastră digitală. Ele pot contribui la reducerea decalajului digital, oferind cetățenilor acces la informații adaptate și accesibile. Ei pot asigura servicii care sunt mai eficiente. Cetățenii pot accesa informațiile și serviciile din sectorul public aproape instantaneu. Digitalizarea serviciilor guvernamentale sporește transparența și accesibilitatea.

Cu toate acestea, aceste evoluții ridică și întrebări cu privire la drepturile fundamentale și la utilizarea etică a inteligenței artificiale și a guvernării electronice de către instituțiile publice. Întrucât Inteligența Artificială utilizează datele cetățenilor, cum protejăm confidențialitatea cetățenilor? Deoarece Inteligența Artificială poate determina ce informații accesăm, pe ce principii etice se determină aceasta?

Ediția din 2022 a Zilei internaționale pentru acces universal la informație (IDUAI) va fi o oportunitate de a discuta despre e-Guvernare și Inteligență Artificială în vederea asigurării dreptului de acces la informații. Tema va permite discuții despre beneficiile și riscurile guvernării electronice și ale inteligenței artificiale. Vor fi, de asemenea, discutate instrumente practice și bune practici, în special în vederea prezentării orientărilor de politică pentru informarea sectorului public și a unei declarații care va afirma dreptul la informare pe fundalul principiilor bunei guvernări.

Acces la informații

Cetăţenii informaţi pot lua decizii informate, de exemplu, atunci când merg la vot. Numai atunci când cetățenii știu cum sunt guvernați, își pot trage guvernele la răspundere pentru deciziile și acțiunile lor. Informația este putere. Prin urmare, accesul universal la informație este o piatră de temelie a societăților cunoașterii sănătoase și incluzive.

Accesul universal la informație înseamnă că fiecare are dreptul de a căuta, primi și distribui informații. Acest drept este parte integrantă a dreptului la libertatea de exprimare. Mass-media joacă un rol crucial în informarea publicului cu privire la problemele de interes, dar se bazează și pe capacitatea de a căuta și primi informații. Prin urmare, dreptul la acces universal la informație este, de asemenea, legat de dreptul la libertatea presei.

Andra-Maria Țațără
Studentă – Facultatea de Drept a Universității Titu Maiorescu din București

***

Adelina Dobre

Adelina Dobre

2021: Ziua internațională a accesului universal la informații este marcată, anual, la data de 28 septembrie.

Audrey Azoulay, directorul general al UNESCO, a transmis următorul mesaj:

Accesul la informații fiabile salvează vieți. Dezinformarea și zvonurile pot costa. Această lecție simplă este una pe care am învățat-o în detrimentul nostru în ultimii ani. Indiferent dacă luptăm împotriva unei pandemii globale sau susținem dezbaterea publică, avem nevoie de informații gratuite, fiabile și independente, ca temelie pe care se bazează societățile democratice.

Acesta este motivul pentru care, pentru UNESCO, asigurarea accesului la informații este o prioritate absolută și consacrată în Constituția noastră. De asemenea, acest drept fundamental al omului este scris în obiectivele Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă. Și, în sfârșit, motivul pentru care cea de-a 74-a sesiune a Adunării Generale a Națiunilor Unite a proclamat 28 septembrie drept Ziua Internațională a Accesului Universal la Informație.

La această dată, UNESCO colaborează cu restul familiei ONU pentru a recunoaște acest drept ca fiind cheia pentru a permite un acces mai larg la date, informații și cunoștințe- și pentru a împuternici cetățenii în eforturile lor de a construi un viitor mai luminos.

Evenimentele planificate pentru Ziua Internațională evidențiază modul în care dreptul la informație poate ajuta persoanele să facă față provocărilor contemporane și subliniază importanța garanțiilor legale pentru accesul public la informații.

Cu toate acestea, angajamentul nostru față de informațiile accesibile în mod liber va fi eficient numai dacă este cu adevărat universal. Cu alte cuvinte, nu trebuie să lase pe nimeni în urmă. De aceea, îndemnăm toate țările să adopte legislație în acest domeniu și să consolideze implementarea unor astfel de garanții acolo unde acestea există deja. Guvernele trebuie să asigure colectarea de date în condiții de siguranță și transparență, să consolideze păstrarea evidenței și să permită o analiză exactă. Și trebuie să alinieze aceste eforturi la standardele internaționale de confidențialitate.

La UNESCO, credem cu tărie că accesul la informații trebuie recunoscut ca un pilon al dezvoltării durabile și ca o condiție prealabilă pentru promovarea și protecția tuturor drepturilor omului. Pe măsură ce ne adaptăm societățile pentru a face față provocărilor comune, dreptul la informație trebuie să fie în centrul eforturilor pentru a asigura o zi de mâine mai informată și mai rezistentă.

Adelina Dobre, Facultatea de Drept – Universitatea din București

***

Cristian Jura

Cristian Jura

Adelina Dobre

Adelina Dobre

2020: Ziua internațională a accesului universal la informații este marcată, anual, la data de 28 septembrie.

Audrey Azoulay, directorul general UNESCO, a transmis următorul mesaj:

Într-o lume în care COVID-19 a provocat haos și complexitate, accesul la informații fiabile și verificate este mai important ca niciodată. Informațiile sunt esențiale pentru încurajarea comportamentelor sănătoase și salvarea vieții – zvonurile și informațiile inexacte pot fi la fel de letale precum virușii. În cuvintele lui António Guterres, secretarul general al ONU, „În fața acestei boli letale, trebuie să facem tot posibilul pentru a opri dezinformarea mortală”.

Știm ce trebuie să facem pentru a realiza acest lucru. După cum s-a demonstrat în ultimele luni, sănătatea publică necesită transparență- indiferent dacă aceasta înseamnă statistici la scara pandemiei sau date despre cheltuielile publice. Accesul la informații exacte și de încredere asigură răspunderea pentru acțiunile întreprinse ca răspuns la provocările cauzate de virus, întrucât comunitatea globală lucrează pentru a „reconstrui mai bine”.

În acest context, 28 septembrie, care marchează prima sărbătoare a Zilei internaționale pentru accesul universal la informație de la proclamarea acesteia de către a 74-a sesiune a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite, este de o importanță crucială.

Cu această ocazie, UNESCO este în parteneriat cu restul familiei ONU pentru a recunoaște dreptul la informație ca fiind cheia pentru a permite un acces mai larg la date, informații și cunoștințe- și împuternicirea cetățenilor în eforturile lor de a construi un viitor mai luminos.

Evenimentele online planificate pentru Ziua Internațională vor evidenția modul în care dreptul la informație poate contribui la ridicarea acestor provocări. Evenimentele vor sublinia, de asemenea, importanța garanțiilor legale pentru accesul publicului la informații pentru a salva vieți, a construi încredere și a dezvolta politici incluzive.

Acest angajament va fi eficient numai dacă este cu adevărat universal. Cu alte cuvinte, în conformitate cu obiectivul stabilit de state în Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă, nu trebuie să lase pe nimeni în urmă. Acesta este motivul pentru care îndemnăm guvernele să adopte legislația privind accesul la informații și să consolideze implementarea unor astfel de garanții acolo unde acestea există deja. După cum știm, acest lucru va necesita determinare și impuls. Guvernele trebuie să se angajeze în favoarea binelui comun- prin dezvoltarea utilizării inovatoare a tehnologiilor digitale pentru construirea de infrastructuri de informații rezistente și prin crearea de medii favorabile pentru mecanisme de colectare a datelor sigure și transparente care să consolideze păstrarea evidenței și să permită analiza exactă a problemelor de interes public. Mai mult, aceste instrumente vor fi eficiente numai dacă sunt accesibile în mod liber și se aliniază la standardele internaționale de confidențialitate.

La UNESCO, credem cu tărie că accesul la informații trebuie recunoscut ca o normă în dezvoltarea durabilă și ca o condiție prealabilă pentru ca țările să respecte, să promoveze și să protejeze drepturile omului pentru toți. Pe măsură ce ne reconstruim și readaptăm societățile la „noul normal”, dreptul la informație trebuie să fie în centrul eforturilor pentru a asigura un mâine mai informat și mai rezistent.

Prof. univ. dr. Cristian Jura
Adelina Dobre, Facultatea de Drept – Universitatea din București

***

Cristian Jura

Cristian Jura

Daniela Niculcea

Daniela Niculcea

2019: Ziua internațională a accesului universal la informații este marcată, anual, la data de 28 septembrie.

***

2018: Ziua internațională a accesului universal la informații este marcată, anual, la data de 28 septembrie.

Sediul materiei: Rezoluția Adunării Generale UNESCO nr. (38 C/70) din data de 3 noiembrie 2015 prin care s-a stabilit ca la data de 28 septembrie să fie marcată Ziua internațională a accesului universal la informații

Debutul a fost însă în 2002, la Sofia (Bulgaria), când s-au adunat organizații de informare din întreaga lume  și au creat Rețeaua avocaților FOI, o coaliție globală care a colaborat pentru promovarea dreptului de acces la informații pentru toți oamenii, conform aici.

Membrii Rețelei au decis să comemoreze 28 septembrie ca o modalitate de a împărtăși idei, strategii și povești de succes cu privire la dezvoltarea legilor privind libertatea de informare și o guvernare cu adevărat transparentă în propriile națiuni.

Activişti FOI din întreaga lume organizează o varietate de evenimente pe 28 septembrie pentru a sensibiliza populaţia cu privire la dreptul de informare. Au loc conferinţe, traininguri, concursuri, acordarea de premii, concerte rock şi pop, spectacole de teatru, filme, lansări de campanii prin care se solicită informaţii şi noi site-uri web, cu scopul de a promova în continuare acest drept fundamental al omului şi de a încuraja cetăţenii, jurnaliştii şi ONG-urile în căutările lor pentru a obţine informaţii.

::Website-ul oficial aici

Legal Days este un proiect dezvoltat de prof. univ. dr. Cristian Jura cu susținerea Societății de Științe Juridice

Prof. univ. dr. Cristian Jura
Daniela Niculcea, Facultatea de Drept, Universitatea din București, Internship la Societate de Științe Juridice (SSJ)

Cuvinte cheie: , , , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Ne bucurăm să aducem gândurile dumneavoastră la cunoştinţa comunităţii juridice şi publicului larg. Apreciem generozitatea dumneavoastră de a împărtăşi idei valoroase. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord, publicarea pe JURIDICE.ro nu semnifică asumarea de către noi a mesajului transmis de autor. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteţi ciţi aici. Pentru a publica pe JURIDICE.ro vă rugăm să luaţi în considerare Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

Autori JURIDICE.ro
Juristi
JURIDICE pentru studenti
JURIDICE NEXT

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

↑  Înapoi în partea de sus a paginii  ↑
Secţiuni          Noutăţi     Interviuri     Comunicate profesionişti        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie         Arii de practică          Note de studiu     Studii
 
© 2003-2023 J JURIDICE.ro