Secţiuni » Arii de practică » Business » Transporturi
Transporturi
CărţiProfesionişti

Contractul de transport aerian de persoane şi perspectiva uniformizării garanțiilor pasagerilor
16.10.2018 | Mihnea-Tudor ORJAN

Secţiuni: Drept civil, RNSJ, Selected, Studii, Transporturi, UNIVERSITARIA
JURIDICE - In Law We Trust
Mihnea-Tudor Orjan

Mihnea-Tudor Orjan

Contractul de transport aerian de persoane este contractul prin care o parte, transportatorul denumit operator de transport aerian, se angajează să furnizeze o deplasare spațială celeilalte părți, pasagerul, folosind un vehicul zburător, de regulă, dotat cu aripi fixe, care se deplasează pe calea aerului, de regulă, în schimbul unui tarif.

Datorită creşterii perpetue a numărului de curse aeriene în spațiul aerian al statelor Uniunii Europene, Uniunea a trebuit să ofere un nivel superior de protecție pasagerilor care zboară pe cuprinsul acestui spațiu aerian, prin mecanismul regulamentelor, ea alăturându-se eforturilor internaționale mai vechi de asigurare a unui standard de călătorie ridicat, concretizate prin Convenția de la Montreal din anul 1999.

Prevederi specifice acestui contract se regăsesc în materia răspunderii transportatorului aerian, care, la nivel internațional, este reglementată prin două acte internaționale:

1. Regulamentul ( CE ) nr. 261/2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare şi de asistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare şi anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91, în vigoare de la 17.02.2005, de directă aplicare, și

2. Convenția pentru unificarea anumitor reguli referitoare la transportul aerian internațional, de la Montreal, din anul 1999, în vigoare de la data de 03.09.2000, la care România este parte.

1. Reglementarea răspunderii prin Regulamentul  nr. 261/2004

A. Probleme soluționate

Regulamentul vine să soluționeze trei abateri de la normala executare a contractului de transport aerian de persoane (CTAP).

Astfel, Regulamentul reechilibrează perturbările care rezultă din:

– întârzierea zborului;
– anularea zborului;
– refuzarea îmbarcării pasagerului în aeronavă;
–  surclasarea.

B. Concepte specifice

Acest act normativ de DUE operează și cu o serie de noțiuni autonome

– este operator de transport aerian (OTA) întreprinderea aeriană care a obținut o licență validă de funcționare, un OTA licențiat de un stat UE fiind considerat operator de transport comunitar;

– este operator efectiv de transport aerian (OETA) acel OTA care are un contract de transport, încheiat direct sau prin stipulație pentru altul și care, în baza acestui contract, execută ori intenționează, previzionează să execute, un zbor;

– rezervarea este posedarea de către călător a unui titlu care atestă încheierea contractului de transport aerian și înregistrarea sa în evidențele OTA;

– destinația finală este punctul terminus, aflat pe titlul de călătorie, indiferent de numărul de curse intermediare, de la punctul de pornire;

– anulare înseamnă neefectuarea unui zbor pentru care există deja o rezervare;

– refuzul la îmbarcare este neprimirea în aeronavă, în ciuda faptului că pasagerul are o rezervare confirmată și se prezintă personal pentru înregistrare (la ora stabilită în scris sau cu 45 minute înaintea decolării, dacă nu s-a stabilit o oră) și în absența unor motive temeinice pentru o astfel de neprimire (boală, securitate, erori ale documentului de călătorie etc.);

– voluntarul este refuzatul la îmbarcare sau pasagerul zborului întârziat sau anulat care, în schimbul unei indemnizații, la cererea OTA, renunță la drepturile sale contractuale contra acestuia din urmă.

C. Beneficiari ai dispozițiilor

Beneficiază de dispozițiile Regulamentului pasagerii unui OTA.

Acești pasageri, spre a putea invoca aceste dispoziții, trebuie să îndeplinească, în mod cumulativ, o serie de condiții.

Din punct de vedere spațial, ei trebuie fie să decoleze de pe un aeroport al unui stat-parte, din UE, fie să decoleze de pe un aeroport al unui stat terț și să aterizeze pe un aeroport al unui stat membru UE (câtă vreme OTA este comunitar și cât timp nu au primit indemnizații/compensații și asistență direct în acel stat terț).

Din perspectiva formalităților, pasagerul trebuie să îndeplinească și condițiile refuzatului la îmbarcare (rezervare și prezentare).

Biletul pasagerului nu va putea fi unul gratuit sau redus, indisponibil publicului. Din această sferă, totuși, se exclud acele bilete promoționale, specifice unor programe comerciale, precum, de pildă, programul de fidelizare a clientelei.

Din perspectiva vehiculului, sunt beneficiari doar pasagerii aeronavelor motorizate și cu aripile fixe (avion).

Referitor la OTA ales de către pasager, acest poate fi orice operator, cu care pasagerul a contractat. Dacă un OTA prestează în absența unui contract, el va fi prezumat prepus al cocontractantului pasagerului.

D. Procedura refuzului la îmbarcare

OETA, diligent, trebuie să anticipeze situațiile care vor genera refuzuri la îmbarcare.

Inițial, după depistare situației, trebuie să încerce să găsească voluntari-renunțători. După identificare lor, va negocia, cu fiecare în parte, indemnizația cuvenită. De asemenea, acestor voluntari li se oferă posibilitate alegerii între rambursarea banilor de bilet și redirecționare, în conformitate cu prevederile Regulamentului.

Dacă, ulterior, numărul voluntarilor este insuficient, OTA nominalizează forțat alți pasageri.

Acești pasageri primesc o compensație, calculată după distanța zborului:

– (0, 1.500 km], la orice zbor… 250 euro;
– +1.500 km, zbor intracomunitar sau (1.500, 3.500 km), la orice zbor… 400 euro;
–  oricare alte zboruri… 600 euro.

Distanța se va calcula raportat la punctul terminus, după regula liniei drepte. Plata se face în bani sau, cu acordul pasagerului, în bonuri de călătorie și diverse servicii.

De asemenea, li se oferă opțiunea rambursare/redirecționare.

Deducem că pasagerul poate opta să fie redirecționat. În acest caz, OTA poate reduce compensația, cu 50%. Totuși, spre a avea această facilitate, noua oră de sosire nu trebuie să depășească cu mai mult de o anumită valoare ora de sosire inițială:

– zbor (0, 1.500 km]… două ore;
– zbor intracomunitar + 1.500 km… trei ore;
– orice zbor (1.500, 3.500] km… trei ore;
– oricare alt zbor… patru ore.

În plus, ei sunt deserviți cu diverse facilități. Astfel, gratuit, au parte de:

– mâncare și răcoritoare, funcție de timpul așteptării;
– hotelărie, dacă au de poposit cel puțin o noapte sau dacă poposirea va fi mai lungă decât cea prevăzută, inițial, de către pasager;
– transportare, de la aeroport, până la locul de cazare;
– două apeluri telefonice, telex, fax sau e-mail.

E. Procedura anulării zborului

În caz de anulare, se activează dreptul de a opta al pasagerului, între rambursare și redirecționare.

De asemenea, pasagerilor trebuie să li se ofere masă și răcoritoare, dar și două apeluri telefonice, telex, fax sau e-mail.

În cazul opțiunii pentru redirecționare, dacă noua decolare are loc după măcar 24 de ore de când trebuia să aibă loc decolarea inițială, pasagerii vor beneficia, în plus, de cazare și de deplasare până la locul de cazare.

De asemenea, pasagerii zborului anulat au și dreptul de a primi compensația bănească, în aceleași condiții precum pasagerii refuzați forțat de la îmbarcare. Totuși, aceasta compensație nu se va mai datora, dacă:

– anularea le-a fost comunicată cu minimum două săptămâni, anterior orei de decolare inițiale;

– anularea le-a fost comunicată între una și două săptămâni, cu oferirea unei redirecționări care să decaleze ora de plecare cu maximum minus două ore și pe cea de sosire cu maximum sub plus patru ore;

– anularea le-a fost comunicată cu mai puțin de o săptămână anterior orei de decolare inițiale, cu oferire unei redirecționări care să decaleze ora de plecare cu maximum minus o oră și pe cea de sosire cu maximum sub plus două ore.

Alături de informarea despre anulare, pasagerilor trebuie să li se ofere și alternativele ajungerii la destinație.

Dincolo de orice drept al pasagerilor, OTA nu le datorează acestora nicio compensație, dacă anularea este datorată unui eveniment excepțional și absolut invincibil. Evident, sarcina probei revine operatorului. De asemenea, tot lui revine și sarcina dovedirii informării pasagerului.

F. Procedura întârzierii zborului

Anumite întârzieri dau dreptul pasagerilor la o serie de facilități, din partea OTA, concret:

– zbor (0, 1.500 km]… două ore;
– zbor intracomunitar +1.500 km… trei ore;
– oricare zbor (1.500, 3.500 km]… trei ore;
– oricare alt zbor… patru ore.

Mereu, pasagerii primesc mâncare și răcoritoare, respectiv două apeluri telefonice, telex, fax sau e-mail. La întârzierile de cel puțin 24 de ore, pasagerii primesc și cazare, alături de transport la locul de cazare.

Dacă întârzierea este de minimum cinci ore, pasagerilor li se rambursează prețul biletului.

G. Opțiunea între rambursare și redirecționare

Deseori, după cum deja am văzut, pasagerul poate fi pus în situația de a alege între rambursarea prețului biletului și redirecționarea sa, printr-un alt zbor.

Astfel, dacă se optează pentru rambursare, în șapte zile, pasagerul trebuie să primească fie prețul corespunzător segmentelor de călătorie nerealizate, fie prețul întregii călătorii, dacă segmentele deja parcurse sunt inutile, raportat la planul inițial de călătorie al pasagerului. Restituirea are loc la prețul de achiziție. Dacă este cazul, cât mai repede posibil, la dispoziția călătorului prejudiciat se pune un zbor de retur, către punctul de plecare.

Dacă se optează pentru redirecționare, ea poate avea loc, funcție de dorința pasagerului, fie în cel mai scurt timp posibil, fie la o dată ulterioară, aleasă de pasager, sub rezerva existenței unor locuri libere. Mereu, redirecționarea va avea loc în condiții de zbor comparabile. Dacă redirecționarea are loc pe un alt aeroport decât cel dorit inițial de pasager, OAT va suporta și costul transferului, fie la aeroportul inițial, fie la un punct proxim, convenit.

H. Procedura în caz de surclasare sau de declasare

Punerea pasagerului la o clasă superioară celei cuvenite este suportată de către OAT.

Pasagerul pus la o clasă inferioară celei cuvenite are, în șapte zile, dreptul la un ramburs parțial:

– zbor (0, 1.500 km]… 30%;
– zbor intracomunitar +1.500 km… 50%;
– orice zbor (1.500, 3.500 km]… 50%;
– oricare alt zbor… 75%.

I. Alte dispoziții relevante

Persoanele cu mobilitate redusă și însoțitorii au dreptul atât la prioritate la transport, cât și la asistență specială rapidă, în caz de neexecutare conformă.

Alte norme pot prevedea și o altă compensație, compensația dată în temeiul regulamentului putând fi dedusă din aceasta, mai puțin în cazul voluntarului.

OAT va afișa public drepturile pasagerilor. Refuzatului la îmbarcare, anulatului sau întârziatului de cel puțin două ore li se prezintă, scris, drepturile de care se bucură.

Dispozițiile Regulamentului sunt de ordine publică și nu admit derogări convenționale. În fiecare stat, un organism național veghează la respectarea Regulamentului.

2. Reglementarea răspunderii prin Convenția de la Montreal

A. Domeniul de aplicare

Prezenta convenție se aplică transporturilor internaționale de persoane, bagaje sau mărfuri, efectuate cu o aeronavă, contra plată. Aceasta se aplică, în mod egal, transporturilor gratuite efectuate cu aeronave de către o întreprindere de transport aerian. Transporturile succesive, privite ca o unică operațiune, vor fi considerate ca alcătuind un zbor unic.

Prezenta convenție se aplică transporturilor efectuate de stat sau de alte persoane juridice de drept public.

La transportul expedițiilor poștale transportatorul este răspunzător numai față de administrația poștală corespunzătoare.

B. Titlul de călătorie și alte înscrisuri

Este obligatorie eliberarea de titluri de călătorie pasagerilor, individuale sau colective.

Fiecare bagaj va primi, de la OAT, o etichetă.

Pasagerul primește și un înscris care arată în ce mod această Convenție, dacă este aplicată, limitează răspunderea transportatorului.

Aceste înscrisuri au o valoare ad probationem.

C. Sfera răspunderii transportatorului

OAT răspunde pentru;

– decesul sau rănirea pasagerului, produse ca urmare a accidentului de zbor ori a îmbarcării sau a debarcării;

– pierderea sau distrugerea bagajului înregistrat, survenite la bordul aeronavei sau în perioada în care bagajul trebuia să se afle în grija transportatorului, câtă vreme paguba nu provine din structura interioara a bagajului;

– pierderea sau distrugerea bagajului neînregistrat sau a obiectului personal, datorată faptei sale, a prepușilor sau a mandatarilor. Cu privire la acțiunea în responsabilitate pentru pierderea bagajului înregistrat, ea poate fi exercitată de când OAT recunoaște pierderea sau de la 21 zile de când bagajul trebuia să sosească la destinație;

– întârziere, câtă vreme nu a luat toate măsurile rezonabile pentru prevenirea ei, deși le putea lua.

Ca regulă generală, OAT va fi exonerat de răspundere dacă va dovedi provocarea sau favorizarea daunei, prin conduita reclamantului, prin neglijență, acțiune sau omisiune, în măsura în care va putea face această dovadă.

Cu privire la daunele datorate pentru rănire ori deces, ele nu vor coborî niciodată sub 100.000 DST/pasager. Pentru daunele depășind această sumă, OAT poate invoca două cauze de exonerare:

1. absența neglijenței sau a greșelii/omisiunii sale, a prepușilor sau a mandatarilor;

2. vina exclusivă a unui terț.

Câtă vreme și dreptul intern obligă, se vor face plăți anticipate celor cu drept la despăgubire, pentru nevoile de urgență, fapt care nu înseamnă recunoaștere de vină. Ele se deduc din oricare daună plătită ulterior.

Cu privire la daunele datorate pentru întârziere, ele se limitează la 4.150 DST/pasager.

Daunele pentru bagaje se limitează la 1.000 DST/pasager, cu excepția cazului în care, la predarea bagajului, pasagerul a făcut o declarație veridică de interes (eventual, plătind și un spor tarifar).

Limitele nu se aplică, însă, atunci când prejudiciul s-a creat cu intenție, directă sau indirectă, ori din imprudență, de către OAT, prepus, mandatar.

OAT își poate asuma limite mai mari ale răspunderii, chiar și răspundere nelimitată, însă nu poate coborî sub acest prag legal minimal. O clauză de coborâre sub acest din urmă prag este nulă, fără a fi considerată și determinantă pentru contract.

D. Răspunderea transportatorului pentru prepuși și mandatari

Prepusul sau mandatarul care a acționat în limitele atribuțiilor de serviciu se poate prevala de parametrii de răspundere anteriori, cei ai transportatorului, câtă vreme nu a acționat cu intenție, directă sau indirectă.

Suma tuturor despăgubirilor nu va depăși limitele anterior precizate, câtă vreme, și aici, nu s-a acționat cu intenție, în ambele ei forme.

E. Procedura obținerii de daune

1.Recursul grațios

Recuperarea bagajelor, de către pasager, fără obiecții, prezumă conforma executare.

În caz de deteriorare, pasagerul trebuie să adreseze o plângere OAT, imediat ce descoperă deteriorarea, dar în maximum o săptămână de la recuperarea bagajelor înregistrate. Întârzierea bagajelor prelungește acest termen la trei săptămâni. Termenul este de decădere și nu operează în caz de fraudă din partea transportatorului.

Plângerea va fi scrisă.

Remarcăm un recurs grațios imperativ.

2. Jurisdicție

În caz de dispariție a delincventului, acțiunea se poate introduce în contra succesorilor acestuia.

Acțiunea se introduce la instanța de domiciliu, sediu principal sau punct de lucru unde s-a încheiat contractul, al transportatorului, pe teritoriul unui stat-parte. De asemenea, se poate introduce și la instanța locului de destinație. În caz de deces sau de rănire, se poate adresa acțiunea și instanței de domiciliu a victimei, câtă vreme transportatorul operează și în acel loc.

3. Termen

Există un termen universal de decădere, de doi ani, el curgând de la data aterizării, convenită inițial sau reală, sau, după caz, de la data încetării transportului.

Zilele vor fi mereu privite strict calendaristic.

4. Cazul transportatorului succesiv

Cu privire la transportatorii succesivi, va avea calitate procesuală pasivă doar acel transport în timpul operării căruia a avut loc accidentarea pasagerului sau întârzierea. Primul transportator, convențional, poate să își fi asumat răspunderea pentru toată călătoria. Privind bagajele, pot fi acționați primul sau ultimul dintre transportatori, dar și transportatorul în a cărui operare s-a produs dauna bagajului, toți acești transportatori răspunzând solidar.

5. Cazul transportatorului de fapt

Transportatorul de fapt suportă Convenția nu pentru întreaga călătorie, ci doar pentru segmentul parcurs cu el. Faptele transportatorului de fapt, ale prepușilor și ale mandatarilor săi, vor fi considerate ca fiind și ale transportatorului convențional. Totuși, transportatorul de fapt nu poate răspunde mai greu decât cel convențional sau cu depășirea limitelor din Convenție. Orice alt acord, neacceptat de acesta, nu îi este opozabil. Reclamația adresată transportatorului de fapt are aceleași efecte precum cea adresată celui convențional. Prin însumare, totalitatea daunelor cerute nu vor putea depăși suma maximă de cerut de la transportatorul convențional sau de fapt. Pentru prejudiciul cauzat de transportatorul de fapt, acțiunea se poate introduce contra sa, a transportatorului de fapt sau a ambilor, simultan sau în paralel. Dacă doar unul este reclamat,poate solicita participarea celuilalt transportator la dezbaterile din fața instanței. În această situație, dobândește competență și instanța de la sediul principal sau de la domiciliul transportatorului de fapt. Răspunderea transportatorului convențional sau de fapt ține de ordinea publică, neputând fi limitată convențional, sub sancțiunea nulității, strict a clauzei.

6. Derogările ex ante

Legislația și jurisdicția nu pot fi modificate convențional, preventiv, anterior producerii daunei, sub sancțiunea nulității clauzei.

Student Mihnea-Tudor Orjan
Facultatea de Drept din cadrul Universității din București

Cuvinte cheie: , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

JURIDICE CORPORATE
JURIDICE MEMBERSHIP
Juristi
JURIDICE pentru studenti

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti