Secţiuni » Sistemul judiciar
Sistemul judiciar
Alegeri CSMActivitate parchete

Ziua Europeană a Justiției Civile


25.10.2022 | Andra-Maria ȚAȚĂRĂ
Secţiuni: Legal Days, Selected, Sistemul judiciar
JURIDICE - In Law We Trust
Andra-Maria Țațără

Andra-Maria Țațără

2022: Ziua Europeană a Justiției Civile este marcată, anual, la data de 25 octombrie.

Ziua Europeană a Justiției Civile este sărbătorită în fiecare an în jurul datei de 25 octombrie. Acesta își propune să aducă justiția mai aproape de cetățeni, să îi informeze asupra drepturilor lor și să promoveze activitatea Consiliului Europei și a Comisiei Europene în domeniul justiției, prin simularea procedurilor și sesiuni de informare. Această zi este deschisă tuturor cetățenilor europeni, studenți și oameni care lucrează în domeniul justiției.

Aducerea justiției mai aproape de cetățeni și consolidarea încrederii acestora în sistemul judiciar: apel la participare

În fiecare an, pe 25 octombrie, de Ziua Europeană a Justiției Civile, în toată Europa sunt organizate evenimente pentru cetățenii europeni, studenții și profesioniștii din justiție.

CEPEJ salută angajamentul profesioniștilor din justiție, autorităților publice, organismelor internaționale și instituțiilor de învățământ în facilitarea accesului cetățenilor la asistență juridică gratuită, organizarea de uși deschise a instanțelor, sesiuni de informare și formare, oferirea de platforme de discuții și de adresare de întrebări. Mai recent, au fost lansate noi inițiative de conștientizare, inclusiv concursuri de desene pe tema desenează-mi viziunea ta despre justiție în școli, piese online despre detenție și drepturile individuale și producția de filme bazate pe povești reale care arată impactul unui infractor, condamnare cu mărturii ale judecătorilor, procurorilor și tinerilor cetățeni. Au fost organizate, de asemenea, vizite istorice care urmăresc urmele justiției și chestionare online de cunoștințe privind legislația și istoria țărilor în cauză.

CEPEJ invită instituțiile judiciare, asociațiile și serviciile publice să o informeze cu privire la evenimentele care vor fi organizate în țara lor în cadrul sărbătoririi ediției 2022 a Zilei Europene a Justiției, pentru a le putea publica pe site-ul său și pentru a crește gradul de conștientizare a acestora în rândul cetățenilor europeni, studenților și profesioniștilor justiției ( link către formular ). În acest scop, CEPEJ, cu sprijinul Comisiei Europene, a realizat afișe și imagini, care pot fi personalizate în 23 de limbi, disponibile pe site-ul său , pentru a fi utilizate pe rețelele de socializare.

***

Victor Alistar și Romeu Chelariu, membrii aleși ai Consiliului Superior al Magistraturii, reprezentanți ai societății civile, au dat publicității următorul comunicat:

’Ziua Europeană a Justiției Civile’’ este celebrată în fiecare an, la data de 25 octombrie, în urma instituirii acesteia în anul 2003 printr-o inițiativă comună a Consiliului Europei și Uniunii Europene.

Este un moment oportun să reflectăm asupra necesității de protejare a valorilor sistemului judiciar precum garantarea independenței justiției și imparțialitatea judecătorilor, responsabilitatea magistraților  dar și să acționăm  în vederea îmbunătățirii contextului actual prin facilitarea accesului la asistență judiciară, diminuarea termenelor de judecată, reducerea sarcinilor excesive de lucru la nivelul instanțelor și parchetelor, prin promovarea și încurajarea în rândul justițiabililor la utilizarea cât mai frecventă a căilor alternative de soluționare a litigiilor precum medierea.

Totodată ‘’Ziua Europeană a Justiției Civile’’ reprezintă un prilej de a aminti cetățenilor că întregul sistem judiciar funcționează în slujba acestora și că drepturile lor sunt garantate la nivel naţional şi European, acesta fiind un aspect extrem de important, reprezentând principalul obiectiv al tuturor instituţiilor aparținând puterii judecătorești.

Anul acesta ne găseşte într-unul dintre cele mai negre momente ale justiţiei române, dat fiind modul în care a fost grav afectat cadrul conceptual şi organizatoric de funcţionare a justiţiei prin modificările aduse legilor justiţiei. Astfel, cu titlu de exemplu, vom evidenţia câteva dintre elementele la care facem referire:

– Afectarea gravă a fundamentului statului de drept prin intermediul eliminării răspunderii magistraţilor pentru nerespectarea deciziilor Curţii Constituţionale, deşi acestea sunt corp comun cu prevederile Constituţiei în aplicarea acesteia.

– Afectarea gravă a disciplinei juridice şi a caracterului unitar al acesteia statuate prin Art. 126 Alin. (1) din Constituţie, prin eliminarea răspunderii magistraţilor în cazul în care nu respectă deciziile Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pronunţate în proceduri privind Hotărâri în principiu pentru dezlegarea unor chestiuni de drept sau în cadrul unor recursuri în interesul legii.

– Slăbirea rolului Î.C.C.J. prin lansarea fără eficacitate a funcţiei de unificare a practicii judiciare şi prin refuzul de a îmbunătăţii autonomia de organizare internă a instanţei supreme.

– Slăbirea statutului membrilor Consiliului Superior al Magistraturii fără o miză coerentă punând autoritatea judecătorească sub nivelul de recunoaştere de care se bucură puterile executivă şi legislativă.

– Slăbirea Inspecţiei Judiciare prin reducerea drastică a autonomiei funcţionale şi organizatorice atâta vreme cât i s-au luat atributele organizării interne prin adoptarea regulamentelor de funcţionare, eliminarea statutului de ordonator principal de credite, eliminarea modalităţii de constituire a echipei manageriale de către inspectorul şef care răspunde în faţa plenului C.S.M. pentru buna funcţionare a Inspecţiei.

– Eliminarea obligaţiei magistraţilor de a nu avea manifestări care aduc atingere prestigiului justiţiei, creând premisele pentru unele excese comportamentale care nu vor mai fi sancţionate prin eliminarea oricărei răspunderi disciplinare pentru asemenea comportamente.

– Eliminarea prevederilor care inhibau interferenţa serviciilor de informaţii în justiţie şi refuzul de a întări garanţiile necesare şi care au fost propuse atât de către asociaţiile profesionale ale magistraţilor cât şi de către Consiliul Superior al Magistraturii.

– Refuzul de a institui mecanisme eficiente şi efective de unificare a practicii judiciare la nivelul fiecărei instanţe astfel încât sentimentul justiţiabililor că sunt în faţa unei loterii cu privire la interpretarea aplicării legii să fie eliminat.

Acestea sunt doar o parte dintre prevederile care au condus la deteriorarea gravă a stabilităţii organizării judiciare, şi care au fost adoptate cu nesocotirea avizului C.S.M., a punctelor de vedere ale asociaţiilor profesionale ale magistraţilor şi a semnalelor date de organizaţiile societăţii civile.

Am asistat anul acesta la un simulacru de consultări şi la nerespectarea standardelor internaţionale care cer ca orice intervenţii legislative privind funcţionarea justiţiei să nu reprezinte un regres de la garanţiile deja statuate normativ pentru independenţa justiţiei şi responsabilitatea acesteia ca şi componente esenţiale ale dreptului oamenilor de a avea acces la o justiţiei imparţială şi coerentă jurisprudenţial.

În fapt, toate aceste elemente se vor răsfrânge asupra cetăţenilor şi companiilor în calitatea lor de justiţiabili. Cât de devastatoare sunt efectele acestui heirup iresponsabil se vor vedea pe termen mediu şi lung, chiar dacă unele dintre ele se vor manifesta de îndată.

Doar să ne imaginăm cum ar arăta o justiție în care disciplina juridică este inexistentă, în care comportamentele pot să fie excentrice, în care cetățenii se vor adresa unor instituții cum ar fi Inspecția Judiciară și acestea nu ar avea aceeași capacitate de a corecta independent derapajele din sistem, vremurile de tristă amintire ale justiției române unde câmpul tactic funcționa nestingherit se vor întoarce cu o forță din nou paralizantă pentru judecători!

Tăcerea maselor de magistrați la aceste schimbări normative ridică întrebarea dacă pe lângă mândria profesională se regăsesc dimensiunea vocațională și responsabilitatea pentru garanțiile realizării acestei vocații.

În acest context, ‘’Ziua Europeană a Justiției Civile’’ reprezintă o oportunitate pentru sistemul judiciar de a-şi face cunoscută activitatea, dar şi un bun prilej pentru cetăţenii Europei de a se informa asupra felului în care funcţionează organele judiciare şi a modului în care se desfăşoară procedurile judiciare.

Pe această cale, urăm un călduros ‘’La mulţi ani!’’ tuturor profesioniștilor din domeniu, magistrați, avocați, notari, executori, grefieri, consilieri juridici și le dorim mult success în activitate.”

***

Biroul de informare şi relaţii publice din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a transmis următorul comunicat:

Cu ocazia Zilei Europene a Justiției Civile, care se celebrează în fiecare an pe 25 octombrie, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a primit la sediul instituției vizita câtorva zeci de studenți de la facultățile de drept din cadrul a patru universități din București: Universitatea din București, Academia de Poliție ”Al.I.Cuza”, Universitatea ”Nicolae Titulescu” și Universitatea ”Titu Maiorescu”.

Din partea Ministerului Public au participat Gabriela Scutea, procuror general al PÎCCJ, domnul Cătălin Andrei Popescu, adjunct al procurorului general, Adriana Denisa Cristodor, procuror șef al Secției de urmărire penală și criminalistică, Cătălin Ranco Pițu, procuror militar șef al Secției parchetelor militare, Marius I. Voineag, procuror șef adjunct al Secției de urmărire penală și criminalistică.

În cadrul evenimentului a fost prezentat modul de organizare și funcționare al instituției, specificul activității de urmărire penală, fiind expuse, de asemenea, provocările muncii de procuror, responsabilitățile funcțiilor de conducere în vederea coordonării activității tuturor parchetelor.

Întâlnirea a avut un caracter interactiv, studenții având posibilitatea de a adresa numeroase întrebări legate de activitatea Ministerului Public și cariera de magistrat.

La finalul întâlnirii, participanților le-a fost prezentat Centrul de presă al PÎCCJ.

Ziua Europeană a Justiției Civile este marcată ca urmare a unei decizii din 5 iunie 2003 Consiliului Europei şi Uniunii Europene cu scopul de a releva rolul justiției de serviciu în slujba cetățenilor, de mijloc de apărare a drepturilor și libertăților fundamentale în cadrul procedurilor judiciare.

În acest context european, pe 25 octombrie, la nivelul Ministerului Public se organizează în fiecare an evenimente prin care se urmărește creșterea gradului de transparență instituțională, cât și consolidarea culturii și educației juridice în rândul tinerilor.

***

Biroul de informare şi relaţii publice din cadrul Curții de Apel Constanța a transmis următorul comunicat:

Astăzi, 25 octombrie 2022, cu prilejul sărbătoririi Zilei Europene a Justiției Civile”. Curtea de Apel Constanţa a organizat manifestări de tipul uşilor deschise” la sediul Palatului de Justiţie Constanţa, din strada Traian. nr. 35 C.

La eveniment au participat studenți însoțiți de cadre didactice de la universităţile constănțene, „Ovidius”, „Spiru Haret”, „Andrei Şaguna”. Împărțiți pe grupe, studenții au fost repartizați la cele 3 instanţe constănțene: Judecătorie, Tribunal şi Curte de Apel.

Programul manifestării a inclus o prezentare PowerPoint cu sediul instanţelor, organizarea sistemului judiciar, cu informații privind activitatea instanțelor şi modalităţi de accedere în profesia de judecător. La finalul întâlnirii a avut loc o vizită la subsolul Palatului de Justiție, în spațiul destinat persoanelor în stare de arest sau detenție.

Explicaţiile şi răspunsurile la întrebările tinerilor privind etapele soluţionării unei cauze sau cele privind organizarea instantelor au fost oferite de doamnele judecător Jurubiţă Alina Gabriela, preşedintele Curții de Apel Constanţa şi purtătorul de cuvânt al instanţei,judecător Cristina Duţă, preşedintele Tribunalului şi Oltean loana Roxana, purtătorul de cuvânt al Judecătoriei Constanța.

La plecare studenții au primit broşuri de informare realizate de Consiliul Superior al Magistraturii privind: Ziua Europeană a Justiției – Ziua Uşilor Deschise, admiterea în magistratură, organizarea sistemului judiciar în România, organigrama Consiliului Superior al Magistraturii.

Andra-Maria Țațără
Studentă – Facultatea de Drept a Universității Titu Maiorescu din București

***

Adelina Dobre

Adelina Dobre

2021: Ziua Europeană a Justiției Civile este marcată, anual, la data de 25 octombrie.

Procurorul General al României, Gabriela Scutea, a transmis următorul mesaj:

#drepturilecetățenilor #transparență #responsabilitate

Aparte de confidențialitatea specifică activității noastre sau de interacțiunile procuror – justițiabil, desfășurate în contextul exercitării profesiei, avem posibilitatea, de Ziua Europeană a Justiției Civile, să primim vizitatori.

Aceasta ne permite – atât nouă, procurorilor, cât și cetățenilor – să asociem nume cu chipuri, să prezentăm și să explicăm mai bine regulile de organizare și funcționare, specificul activității de urmărire penală. În parchete, cetățenii ar putea observa și înțelege ritmul activității zilnice, diferența dintre dosarele complexe și cele mai simple, baza de documentare, condițiile de muncă.

Din aceste motive, în spirit de transparență, de Ziua Europeană a Justiției Civile, comunicarea publică este mai apropiată de cetățeni.

În condițiile măsurilor sanitare incidente și în acest an, în calitate de procuror general, pot să asigur cetățenii cu privire la eforturile instituționale de concentrare sporită pentru îndeplinirea atribuțiilor constituționale, cu privire la măsurile de creștere a comunicării online în cadrul procedurilor penale, precum și cu referire la continuitatea dialogului interinstituțional pentru subiectele din sfera justiției.

Obiectivul activității Ministerului Public este consolidarea profesionalismului investigațiilor în această perioadă atipică, responsabilitatea reprezintă garanția apărării ordinii de drept, intereselor generale ale societății și drepturilor și libertăților cetățenilor.

Data de 25 octombrie, declarată în anul 2003 de Consiliul Europei și Uniunea Europeană drept Ziua Europeană a Justiției Civile, are loc pentru al doilea an consecutiv sub semnul măsurilor sanitare impuse de pandemia de COVID-19, ceea ce face imposibilă interacțiunea directă cu cetățenii.

***

Membrii aleși ai Consiliului Superior al Magistraturii, reprezentanți ai societății civile,Teodor-Victor ALISTAR și Romeu CHELARIU, au transmis următorul mesaj:

Ziua Europeană a Justiției Civile’’ este celebrată anual pe 25 octombrie, după ce aceasta a fost instituită la data de 5 iunie 2003 printr-o inițiativă comună a Consiliului Europei și Uniunii Europene. Aceasta are ca principale obiective: aducerea și evidențierea modului de funcționare a justiției în atenția publicului, precum și asigurarea dezvoltării unui spațiu judiciar comun la nivel european. Cu acest prilej, considerăm că este oportună reiterarea faptului că sistemul judiciar este un serviciu public aflat în slujba cetățenilor, garantarea drepturilor acestora reprezentând pentru toate instituțiile aparținând puterii judecătorești atât la nivel European cât şi național, scopul final al actului de justiţie.

Prin acest eveniment simbolic se reamintește faptul că justiţia oferă cetăţenilor posibilitatea de afirmare, apărare și promovare a drepturilor și libertăților constituționale și legale, precum și de soluționare a eventualelor litigii, fie prin intermediul instanțelor de judecată, fie printr-o modalitate alternativă de soluționare, pe cale amiabilă, prin comunicare și dialog constructiv.

Încrederea în justiție s-a menţinut ca problemă de strictă actualitate atât la nivelul Uniunii Europene cât și la nivel național. Din aceste considerente se impune din partea tuturor profesioniştilor din sistemul judiciar respectarea principiilor care stau la baza ordinii constituţionale. Legitimitatea sistemului judiciar este prezentă când cetăţenii cred în existenţa unui scop moral și dreptăţii realizate de către instituţii prin respectarea propriilor norme interne, precum şi normelor care guvernează întreaga societate, motiv pentru care se impune garantarea imparțialității în înfăptuirea actului de justiție şi respectarea principiilor constituţionale, cu precădere cele privitoare la respectarea demnităţii umane și corectitudinii în înfăptuirea dreptăţii, dar și creşterea gradului de transparență instituțională astfel încât accesul liber și neîngrădit la justiție să fie asigurat tuturor cetățenilor.

Din considerentele sus-menţionate, apreciem că înfăptuirea justiției în România conform standardelor și valorilor europene, poate contribui la restaurarea spiritului reglementărilor privitoare la drepturile individuale ale cetățenilor.

Pe această cale, urăm un călduros “La mulți ani!” tuturor profesioniștilor din domeniul dreptului, avocaţi, executori, notari, magistrați, grefieri, consilieri juridici, pe care îi încurajăm să își facă datoria cu înalt profesionalism și maximă responsabilitate în vederea asigurării unei justiţii drepte, echitabile şi responsabile, caracteristici necesare recâştigării încrederii societăţii civile!

Adelina Dobre, Facultatea de Drept – Universitatea din București

***

Cristian Jura

Cristian Jura

Adelina Dobre

Adelina Dobre

2020: Ziua Europeană a Justiției Civile este marcată, anual, la data de 25 octombrie.

Procurorul General al României, Gabriela Scutea, a transmis un mesaj cu ocazia acestei zile:

Anul acesta celebrăm Ziua Europeană a Justiției Civile într-un context atipic față de manifestările organizate anterior, în cei 17 ani de când Consiliul Europei şi Uniunea Europeană au luat decizia de a marca acest moment la data de 25 octombrie.

Actuala criză sanitară generată de pandemia de COVID-19 împiedică organizarea unor activități caracterizate prin interacțiune directă cu justițiabilii, desfășurate la sediile unităților de parchet.

Acest context nu este însă de natură a ne îndepărta de la viziunea avută de inițiatori în legătură cu semnificațiile Zilei Europene a Justiției Civile și pe care noi, ca practicieni ai dreptului, trebuie să le avem în vedere în permanență în activitatea noastră.

Justiția este un serviciu public, aflat în slujba cetățenilor. Plecând de la acest deziderat, în actualele condiții, extrem de dificile pentru întreaga societate, în calitate de procuror general, doresc să asigur că Ministerul Public depune toate eforturile pentru a-și îndeplini rolul constituțional de a reprezenta, în activitatea judiciară, interesele generale ale societăţii şi de a apăra ordinea de drept, precum şi drepturile şi libertăţile cetăţenilor.

În acest sens, una dintre prioritățile activității parchetelor o reprezintă creșterea gradului de transparență a procedurilor judiciare, pentru ca acestea să fie pe deplin accesibile cetățenilor și pentru a-i ajuta să fie mai bine informați asupra drepturilor lor. Pe aceeași direcție, Ministerul Public acționează pentru eficientizarea și scurtarea duratei urmăririi penale, prin digitalizarea unor proceduri judiciare și implementarea unor metodologii de lucru unitare la nivel național.

Provocările generate de actuala situație epidemiologică nu s-au încheiat. În această perioadă, este nevoie, mai mult ca oricând, de exigență și vigilență în respectarea regulilor, în aplicarea legii.

Doresc să transmit justițiabililor să aibă încredere în procurori; Ministerul Public a mobilizat toate resursele instituționale pentru a-și îndeplini cu responsabilitate și profesionalism atribuțiile în această perioadă dificilă.

***

Consiliul Superior al Magistraturii a transmis un mesaj:

Începând cu anul 2003, la inițiativa comună a Consiliului Europei și a Comisiei Europene, la data de 25 octombrie, se aniversează Ziua Europeană a Justiției pe întreg continentul european, eveniment simbolic ce are menirea de a sublinia importanța justiției ca serviciu public, în scopul apărării drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor, în cadrul procedurilor judiciare.

De aceea, sărbătoarea este destinată în aceeași măsură atât cetățenilor, cât și studenților și profesioniștilor dreptului, cu scopul de a aduce justiția în atenția acestora, urmărind informarea tuturor cu privire la drepturile pe care le au și la modalitatea de funcționare a justiției de zi cu zi.

În perioada atât de dificilă prin care trece nu doar societatea românească, ci întreaga omenire, subliniem, cu atât mai mult, că justiția se află în slujba cetățenilor, indiferent de circumstanțele speciale în care ne desfășurăm activitatea, iar Consiliul Superior al Magistraturii, instanțele judecătorești şi parchetele din România conlucrează în sensul îndeplinirii unui act de justiție de calitate, ca reper al statului de drept într-o societate democratică.

Ne deschidem porțile virtual în acest an, punând la dispoziția tuturor persoanelor interesate, cetățenilor, profesioniștilor dreptului, studenților și auditorilor de justiție, în format electronic, materialele de informare, precum și ghidurile elaborate și adoptate de Consiliul Superior al Magistraturii și care pot fi accesate aici.

Transmitem, pe această cale, urările noastre de sănătate şi succes, atât în plan personal, cât şi profesional.

Prof. univ. dr. Cristian Jura
Adelina Dobre, Facultatea de Drept – Universitatea din București

***

Cristian Jura

Cristian Jura

Daniela Niculcea

Daniela Niculcea

2019: Ziua Europeană a Justiției Civile este marcată, anual, la data de 25 octombrie.

2018: Ziua Europeană a Justiției Civile este marcată, anual, la data de 25 octombrie.

Sediul materiei: Ziua Europeană a Justiţiei Civile a fost stabilită de către Consiliul Europei și Uniunea Europeană la data de 5 iunie 2003 cu scopul de a aduce în atenţia cetăţenilor europeni modul de funcţionare a justiţiei şi de a sprijini dezvoltarea unui spaţiu judiciar comun european.

Ziua Europeană a Justiției este o zi care servește cu informații cetățenii UE cu privire la drepturile lor și accesul la justiția transfrontalieră în UE. Lucrătorii legali petrec ziua încurajând populația mai largă să se angajeze în felul în care comportă politica societății pentru a-și înțelege mai bine drepturile.

În România, la 25 octombrie, se organizează, anual, la nivelul tuturor instanţelor şi parchetelor, acţiuni de tipul “uşilor deschise”, prin invitarea cetăţenilor la sediile instituţiilor, precum şi la sediul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Aceste evenimente au ca scop consolidarea relaţiei de încredere între cei care înfăptuiesc actul de justiţie, magistraţii şi beneficiarii acestuia, justiţiabilii.

Victor Alistar şi Romeu Chelariu, reprezentanți ai societății civile, potrivit unui comunicat:

„La data de 5 iunie 2003 – acum 15 ani- , Consiliul Europei şi Uniunea Europeană au stabilit desfăşurarea în fiecare an, în ziua de 25 octombrie, a Zilei Europene a Justiţiei Civile, cu scopul de a aduce în atenţia cetăţenilor europeni modul de funcţionare a justiţiei şi de a sprijini dezvoltarea unui spaţiu judiciar comun european.

În acest an, Consiliul Superior al Magistraturii organizează  joi, 25 octombrie, în intervalul orar 10,00-15,00, “Ziua porţilor deschise”, la care sunt aşteptaţi elevi, studenţi, auditori de justiţie de la Institutul Naţional al Magistraturii, cursanţi ai Şcolii Naţionale de Grefieri, justiţiabili şi alţii. Agenda manifestărilor care vor avea loc cu acest prilej cuprinde vizitarea compartimentelor de lucru din structura organizatorică a Consiliului Superior al Magistraturii, dar şi realizarea unor prezentări pe teme specifice activităţii Consiliului.

Manifestări specifice vor avea loc la Inspecţia Judiciară, ca structură cu personalitate juridică înfiinţată în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, la Institutul Naţional al Magistraturii şi la Şcoala Naţională de Grefieri.

De asemenea, la nivelul tuturor instanţelor şi parchetelor din ţară, în aceeaşi zi, se desfăşoară acţiuni de tipul “Ziua uşilor deschise”, prin invitarea cetăţenilor la sediile acestora, conform programului afişat pe pagina de site a acestora.

Toate aceste evenimente au ca obiectiv consolidarea relaţiei de încredere între cei care înfăptuiesc actul de justiţie, magistraţii şi beneficiarii acestuia, justiţiabilii, România este înscrisă definitiv, activ şi responsabil, în parcursul european pentru consolidarea spaţiului judiciar  comun.”

Informații suplimentare despre evenimentele organizate la nivel național cu ocazia Zilei Europene a Justiției Civile 2018 sunt disponibile aici.

:: Website-ul oficial aici

Legal Days este un proiect dezvoltat de prof. univ. dr. Cristian Jura cu susținerea Societății de Științe Juridice

Prof. univ. dr. Cristian Jura
Daniela Niculcea

Cuvinte cheie: , , , , , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

Autori JURIDICE.ro
Juristi
JURIDICE pentru studenti
JURIDICE NEXT

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

↑  Înapoi în partea de sus a paginii  ↑
Secţiuni          Noutăţi     Interviuri     Comunicate profesionişti        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie         Arii de practică          Note de studiu     Studii
 
© 2003-2023 J JURIDICE.ro