Secţiuni » Arii de practică » Business » Drept comercial
Drept comercial
ConferinţeCărţiProfesionişti
Banner BA-01
Banner BA-02
Drept comercial SELECTED Universitaria

Memorandum pentru un nou Cod comercial, în sistemul unității dreptului privat român

5 noiembrie 2018 | JURIDICE.ro

Participanții la Conferința națională ”Dreptul comercial și sistemul unității dreptului privat român”, desfășurată în 15 septembrie 2017 la București, au convenit cu privire la necesitatea adoptării unui nou Cod comercial român, și au aprobat constituirea unui Grup de inițiativă pentru redactarea și susținerea unui Memorandum pentru adoptarea unui nou Cod comercial, integrat în sistemul unității dreptului privat român, și pentru coordonarea eforturilor necesare promovării și susținerii proiectului unui nou Cod comercial român.

La Conferința Dreptul Afacerilor 2018, desfășurată în 12-13 octombrie 2018 la Brașov, a fost aprobat, de principiu, cuprinsul acestui Memorandum – ce a fost ulterior asumat de toți membrii Grupului de inițiativă –, s-a reconfirmat cu vigoare necesitatea adoptării unui nou Cod comercial român, și s-a stabilit demararea procedurilor de redactare a tezelor noului Cod comercial, ce urmează a fi puse în dezbatere publică până în luna mai 2019.

Grupul de inițiativă invită toți specialiștii în drept, economie, finanțe și afaceri, precum și organismele și instituțiile publice și private interesați/e să susțină și să adere la Memorandumul pentru un nou Cod comercial român, și să contribuie cu propuneri, comentarii, analize referitoare la viitorul proiect al noului Cod Comercial.

Pentru ca proiectul noului Cod comercial să fie adoptat de Parlamentul României, s-a convenit ca un Comitet de Coordonare, format din membrii Grupului de inițiativă, să coordoneze redactarea tezelor și proiectului noului Cod comercial, și, în paralel, să reprezinte Grupul de inițiativă și să inițieze toate demersurile necesare la organele statale (Parlament, Guvern ș.a.) pentru ca acestea să evalueze și să decidă în consecință.

*

*             *

Prin prezentul Memorandum, Grupul de inițiativă, constituit cu participarea unui mare număr de reputați teoreticieni și practicieni ai dreptului, solicită Parlamentului României și Guvernului României să întreprindă măsurile administrative și legislative necesare pentru adoptarea unui nou Cod comercial român.

Noul Cod comercial ar trebui să conțină mai multe părți, respectiv o Partea generală dedicată comercianților, întreprinderii și obligațiilor comerciale, o Parte specială dedicată contractelor comerciale și o Parte finală dedicată principiilor aplicabile domeniilor emergente.

Adoptarea unui nou Cod comercial român nu ar afecta sistemul unității dreptului privat consacrat de actualul Cod civil. Unitatea dreptului privat în epoca post-modernă implică existenţa unui corp unitar de norme juridice esenţiale, generale, aplicabile raporturilor juridice şi subiectelor de drept privat; în acest sens trebuie înţeleasă concepţia actualului Cod civil. Această semnificaţie a unităţii dreptului privat şi a viziunii Codului civil nu numai că nu exclude, ci, dimpotrivă, impune existenţa reglementărilor juridice speciale sau complementare în domeniile nereglementate de dreptul privat general –  Codul civil, inclusiv prin intermediul unui Cod comercial.

Avînd în vedere că activitatea comercială a fost și va rămâne o realitate incontestabilă, dreptul nu a putut și nu poate face abstracţie de ea, întrucât dreptul reprezintă un ansamblu de norme juridice care reglementează anumite aspecte ale vieţii.

Complexitatea activităţii comerciale  (de producție, prestări servicii și comerț)  face imposibilă şi inadecvată reglementarea ei doar prin intermediul dispoziţiilor generale ale Codului civil, realitate ce se reflectă prin existenţa legilor speciale aplicabile, atât la nivel național, cât și la nivelul legislației europene, nu numai raporturilor juridice născute în cursul sau în legătură cu exercițiul activităţii comerciale, ci și instituţiilor juridice specifice activităţii comerciale, statutului juridic al participanţilor la activitatea comercială, obligaţiilor profesionale ale comercianţilor etc.

Un nou Cod comercial român ar putea îmbunătăţi actualul cadru legislativ, și ar putea avea o influență pozitivă asupra transparenței, certitudinii și predictibilității legislației – aspecte de interes major pentru mediul de afaceri, reprezentând un instrument adecvat pentru dezvoltarea proiectelor strategice de modernizare a României, ceea ce ar putea face ca România să fie (mai) atractivă pentru investitori și mai bine integrată în peisajul juridic și economic european.

Legislația europeană utilizează din plin noțiuni și sintagme (inutil abandonate de Codul civil), precum:”tranzacții comerciale”, ”comercianți”, ”contracte comerciale”, ”activitate comercială”, ”întreprinderi”, pe care le definește și le reglemementează în mod adecvat, constatându-se, astfel, importante incongruențe prin raportare la legislația română în care s-au trasat linii de demarcație rigide și anacronice.

Proiectul adoptării unui nou Cod comercial român se înscrie pe linia politicii Uniunii Europene de codificare şi consolidare a legislaţiei, pentru ca aceasta să fie sistematizată și să devină mai accesibilă şi mai predictibilă.

În cadrul acestei politici, de pildă, Comisia Europeană susţine proiectul unui Cod Comercial European prin care să se unifice legislaţia aplicabilă societăţilor comerciale şi întreaga legislaţie comercială şi conexă acesteia – existentă la nivelul statelor membre.

Grupul de inițiativă este conștient de rolul pe care și-l asumă și de nevoia ca noul Cod comercial român să reprezinte o reglementare suplă, modernă și durabilă.

Pentru aceasta, proiectul noului Cod comercial va fi redactat cu ampla și consistenta consultare a specialiștilor în drept din întreaga țară: cadre didactice universitare, cercetători, magistrați, avocați, notari, practicieni în insolvență, consilieri juridici ș.a., a tuturor organismelor profesionale, precum și a mediului de afaceri.

Membrii Grupul de inițiativă
– Prof. univ. dr. Smaranda Angheni, rector Universitatea Titu Maiorescu;
– Jud. Mădălina Afrăsinie, Tribunalul București, secția a VI-a civilă;
– Av. Gabriel Biriș, Managing Partner Biriș Goran;
– Conf. univ. dr. Lucian Bojin, Facultatea de Drept, Universitatea de Vest Timișoara;
– Prof. univ. dr. Radu Bufan, Facultatea de Drept, Universitatea de Vest Timișoara;
– Av. Florin Bulieris, Baroul Cluj;
– Av. dr. Gheorghe Buta, CS I – Institutul de Cercetări Juridice al Academiei Române, Partner Mușat și Asociații;
– Prof. univ. dr. h.c. Stanciu D. Cărpenaru, Facultatea de Drept, Universitatea Nicolae Titulescu din București;
– Dr. Dragoş Călin, director al Direcţiei Juridice, S.I.F. Transilvania, Braşov;
– Prof. univ. dr. Dan Chirică, Facultate de Drept, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj Napoca;
– Judecător dr. Marcela Comșa, Curtea de Apel Brașov;
– Dr. Liviu Damșa, Warwick University (UK);
– Conf. univ. dr. Gina Orga Dumitriu, Facultatea de Drept, Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu;
– Conf. univ. dr. Maria Dumitru, Universitatea Ștefan cel Mare, Suceava;
– Asist. univ. dr. Gabriela Fierbințeanu, Facultatea de Drept, Universitatea Nicolae Titulescu;
– Conf. univ. dr. Cristina Florescu, Facultatea de Științe Juridice Politice și Administrative, Universitatea Spiru Haret;
– Lector univ. dr. Sergiu Golub, Facultatea de Drept, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj Napoca;
– Conf. univ. dr. Liviu Marius Harosa, Facultatea de Drept, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj Napoca;
– Lector univ. dr. Raul Felix Hodoș, Universitatea Petru Maior, Târgu Mureș;
– Av. Adrian Iordache, Managing Partner Iordache Partners;
– Av. Simona Miloș, Președinte Institutul Național de Pregătire a Practicienilor în Insolvență;
– Prof. univ. dr. Florin Moțiu, Facultatea de Drept, Universitatea de Vest, Timișoara, judecător Curtea  de Apel Timișoara;
– Jud. dr. Flavius Moțu, Tribunalului Specializat Cluj;
– Jud. drd. Nicoleta Mirela Nastasie, Tribunalul București, Secția a VII-a, civilă;
– Lector univ. dr. Csaba Bela Nasz, FEEA, Universitatea de Vest Timișoara; judecător, formator Institutul Național al Magistraturii;
– Conf. univ. dr. Vasile Nemeș, Facultatea de Drept, Universitatea Nicolae Titulescu;
– Av. Sorina Olaru, Partener Nestor Nestor Diculescu Kingston Peterson;
– Lector univ. dr. Alina Oprea, FSEGA, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj Napoca;
– Conf. univ. dr. Bazil Oglindă, Facultatea de Drept, Universitatea Româno-Americană;
– Conf. univ. dr. Ciprian Păun, FSEGA, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj Napoca;
– Av. dr. Nela Petrișor, Partner Mușat și Asociații;
– Prof. univ. dr. Gheorghe Piperea, Facultatea de Drept, Universitatea din București;
– Lector univ. dr. Manole Popa, Facultatea de Drept, Universitatea din București;
– Av. dr. Cornel Popa, Partner Țuca Zbârcea și Asociații;
– Prof. univ. dr. Titus Prescure, prodecan, Facultatea de Drept, Universitatea Transilvania, Brașov;
– Jud. Elisabeta Roșu, Președinte Curtea de Apel București;
– Asist. univ. dr. Codruț Nicolae Savu, Facultatea de Drept, Universitatea Transilvania din Brașov;
– Prof. univ. dr. Lucian Săuleanu, Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova, Decanul Baroului  Dolj;
– Av. dr. Andrei Săvescu, Societatea de Științe Juridice;
– Judecător dr. Mihaela Sărăcuț, Curtea de Apel Cluj;
– Prof. univ. dr. Ion Schiau, Facultatea de Drept, Universitatea Transilvania, Brașov;
– Conf. univ. dr. Lavinia Tec, Facultatea de Drept, Universitatea de Vest, Timișoara;
– Conf. univ. dr. Luminița Tuleașcă, Facultatea de Drept, Universitatea Româno-Americană;
– Prof. univ. dr. Ion Turcu, Facultatea de Drept, Universitatea Babeș-Bolyai;
– Conf. univ. dr. Adrian Țuțuianu, Universitatea Valahia, Târgoviște;
– Dr. Cosmin Vasile, Partner Zamfirescu, Racoți & Partners;
– Jud. dr. Eugenia Voicheci, Președinte Secția a II-a Civilă, Înalta Curte de Casație și Justiție;
– Av. Stan Tîrnoveanu, partener Zamfirescu, Racoți & Partners;
– Jud. dr. Nicoleta Țăndăreanu, Înalta Curte de Casație și Justiție;
– Notar public Ștefania Zorilă, co-fondator ”Aequitas” – Societate Profesională Notarială.

Comitetul de coordonare
Președinte onorific: prof. univ. dr. Stanciu D. Cărpenaru
Președinte: prof. univ. dr. Gheorghe Piperea
Coordonatori principali: prof. univ. dr. Gheorghe Piperea, conf. univ. dr. Luminița Tuleașcă, prof. univ. dr. Smaranda Angheni
Membri: prof. univ. dr. Radu Bufan, prof. univ. dr. Lucian Săuleanu, conf. univ. dr. Vasile Nemeș, lector univ. dr. Manole Popa

Pentru a susține acest memorandum și a adera la proiect vă rugăm să folosiți formularul de mai jos.

Nota JURIDICE.ro: Acesta este un proiect realizat de persoane fizice din grupul de inițiativă, fiind aplicabile prevederile art. 2 alin. 2 lit. c) GDPR, astfel încât JURIDICE.ro nu-și asumă responsabilitățile prevăzute în reglementările privind protecția datelor cu caracter personal. Vă mulțumim pentru înțelegere.

Citeşte mai mult despre ! Pentru condiţiile de publicare pe JURIDICE.ro detalii aici.
Urmăriţi JURIDICE.ro şi pe LinkedIn LinkedIn JURIDICE.ro WhatsApp WhatsApp Channel JURIDICE Threads Threads JURIDICE Google News Google News JURIDICE

(P) JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill.

 
Homepage J JURIDICE   Cariere   Evenimente   Dezbateri   Profesionişti   Lawyers Week   Video
 
Drepturile omului
Energie
Fiscalitate
Fuziuni & Achiziţii
Gambling
Health & Pharma
Infrastructură
Insolvenţă
Malpraxis medical
Media & publicitate
Mediere
Piaţa de capital
Procedură civilă
Procedură penală
Proprietate intelectuală
Protecţia animalelor
Protecţia consumatorilor
Protecţia mediului
Sustenabilitate
Recuperare creanţe
Sustenabilitate
Telecom
Transporturi
Drept maritim
Parteneri ⁞ 
Specialişti
Arii de practică
Business ⁞ 
Litigation ⁞ 
Protective
Achiziţii publice
Afaceri transfrontaliere
Arbitraj
Asigurări
Banking
Concurenţă
Construcţii
Contencios administrativ
Contravenţii
Corporate
Cyberlaw
Cybersecurity
Data protection
Drept civil
Drept comercial
Drept constituţional
Drept penal
Dreptul penal al afacerilor
Dreptul familiei
Dreptul muncii
Dreptul Uniunii Europene
Dreptul sportului
Articole
Essentials
Interviuri
Opinii
Revista de note şi studii juridice ISSN
Note de studiu ⁞ 
Studii
Revista revistelor
Autori ⁞ 
Publicare articole
Jurisprudenţă
Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene
Curtea Constituţională a României
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
Dezlegarea unor chestiuni de drept
Recurs în interesul legii
Jurisprudenţă curentă ÎCCJ
Curţi de apel
Tribunale
Judecătorii
Legislaţie
Proiecte legislative
Monitorul Oficial al României
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Flux noutăţi
Selected
Comunicate
Avocaţi
Executori
Notari
Sistemul judiciar
Studenţi
RSS ⁞ 
Publicare comunicate
Proiecte speciale
Cărţi
Condoleanţe
Covid-19 Legal React
Creepy cases
Life
Poezii
Povestim cărţi
Poveşti juridice
Războiul din Ucraina
Wisdom stories
Women in Law

Servicii J JURIDICE   Membership   Catalog   Recrutare   Talent Search   Comunicare   Documentare   Evenimente   Website   Logo   Foto   Video   Partnership