Secţiuni » Noutăţi legislative
Noutăţi legislative
Proiecte legislativeMonitorul Oficial al RomânieiJurnalul Oficial al Uniunii Europene
UNBR Caut avocat
Servicii JURIDICE.ro

Citeşte mai mult: Flux informații, Noutăți legislative

Acte normative adoptate de Guvern – 15 noiembrie 2018

16 noiembrie 2018 | JURIDICE.ro

Joi, 15 noiembrie 2018, Guvernul României a publicat lista cu proiectele de acte normative adoptate sau de care Guvernul a luat act în ședința Guvernului României din data de 15 noiembrie 2018, potrivit unui comunicat.

I. PROIECTE DE LEGI:
1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Codului aerian al României.

II. ORDONANȚE DE URGENȚĂ:
1. Ordonanță de Urgență pentru modificarea art. 2 alin.(1) din Ordonanţa Guvernului nr. 115/1999 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, reprezentată prin Ministerul Finanţelor şi Fondul Internaţional pentru Dezvoltare Agricolă privind Proiectul de dezvoltare rurală a Munţilor Apuseni, în valoare de 12,4 milioane DST, semnat la Roma la 10 mai 1999;
2. Ordonanță de Urgență pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil fondurilor suverane de dezvoltare și investiții, precum și pentru modificarea unor acte normative;
3. Ordonanță de Urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local.

III. HOTĂRÂRI:
1. Hotărâre pentru stabilirea nivelului de reprezentare a României în Consiliul Guvernatorilor şi Consiliul Directorilor Băncii Internaționale de Investiţii şi în Consiliul Băncii Internaţionale de Cooperare Economică;
2. Hotărâre privind modificarea art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 525/2013 pentru aprobarea atribuţiilor generale şi specifice, a structurii organizatorice şi a numărului maxim de posturi, precum şi a normării parcului auto şi a consumului de carburanţi ale Inspectoratului de Stat în Construcţii- I.S.C.;
3. Hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia şi scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor bunuri, aflate în administrarea Ministerului Mediului – Administraţia Naţională de Meteorologie, pentru scoaterea din funcţiune în vederea valorificării şi după caz casării şi ca urmare a retrocedării către persoanele îndreptăţite, în condiţiile legii;
4. Hotărâre pentru aprobarea atestării unor localităţi sau părţi din localităţi, ca staţiuni turistice de interes local şi pentru modificarea anexei nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a staţiunilor turistice;
5. Hotărâre privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române” prin Administraţia Bazinală de Apă Someş-Tisa, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării;
6. Hotărâre pentru aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier naţional, fără compensare, de către Societatea Complexul Energetic Oltenia SA a terenului în suprafaţă de 110,1079 ha, în vederea realizării obiectivului „Deschiderea şi punerea în exploatare a Carierei Jilţ Nord la o capacitate de 4,5 milioane tone/an lignit”;
7. Hotărâre privind aprobarea Registrului Naţional al Calificărilor Profesionale;
8. Hotărâre privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi;
9. Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Construcţia autostrăzii Bucureşti-Braşov, tronsonul Bucureşti-Ploieşti”, aflate pe raza localităţii Voluntari din judeţul Ilfov;
10. Hotărâre pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Extreme Light Infrastructure – Nuclear Physics (ELI-NP)”;
11. Hotărâre privind înscrierea unui imobil situat în municipiul Constanţa, judeţul Constanţa în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;
12. Hotărâre privind transmiterea unei părţi din imobilul 378 din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Botoşani, judeţul Botoşani şi pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;
13. Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Realizare infrastructură-zonă operaţională-în cazarma 1833 Câmpia Turzii”;
14. Hotărâre privind decertificarea definitivă a unor cheltuieli cuprinse în declarația finală de cheltuieli și aplicația de plată a soldului final aferentă Programului de Cooperare Transfriontalieră România-Bulgaria 2007-2013;
15. Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de Rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru Municipiul Brad, județul Hunedoara, în vederea asigurării continuității serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, a populației;
16. Hotărâre privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2018 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018
17. Hotărâre privind aprobarea Studiului de fundamentare pentru Clinica Multifuncțională ”Dr. Calistrat Grozovici” Corp A și Corp B;
18. Hotărâre privind înființarea, organizarea și funcționarea Centrului pentru Formarea Continuă în Limba Maghiară;
19. Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar și modificarea elementelor de descriere tehnică ale unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului – Clubul Sportiv Municipal Craiova și transmiterea acestuia din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Tineretului și Sportului – Clubul Sportiv Municipal Craiova, în domeniul public al Municipiului Craiova.

IV. MEMORANDUMURI:
1. Memorandum cu tema: Aprobarea Planului naţional de acţiune 2018-2020 pentru implementarea angajamentelor asumate prin Parteneriatul pentru Guvernare Deschisă;
2. Memorandum cu tema: Aprobarea organizării concursurilor sau examenelor pentru ocuparea unor posturi din cadrul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, instituţie publică în coordonarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice;
3. Memorandum cu tema: Aprobarea semnării Memorandumului de Înţelegere pentru promovarea antreprenoriatului şi cooperare economică şi corporativă între Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat din România şi Ministerul Economiei şi Infrastructurii din Republica Moldova;
4. Memorandum cu tema: încadrarea schemei de ajutor de stat pentru Subprogramul 5.5 Programul de cercetare, dezvoltare şi inovare pentru reactori de generaţia a IV-a ALFRED în politicile economico-bugetare şi financiare ale statului român;
5. Memorandum cu tema: Aprobarea transmiterii de către Guvern, prin Secretariatul General al Guvernului, a unei cereri către Consiliul Local al Comunei Ion Neculce, privind adoptarea unei hotărâri ce are ca obiect transmiterea unui imobil din domeniul public al Comunei Ion Neculce și din administrarea Consiliului Local al Comunei Ion Neculce, în domeniul public al statului și în administrarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Județean Iași;
6. Memorandum cu tema: Aprobarea organizării concursurilor pentru ocuparea unor posturi vacante din aparatul propriu al Ministerului Muncii și Justiției Sociale, în vederea pregătirii și exercitării Președinției României la Consiliul Uniunii Europene;
7. Memorandum cu tema: Mandatarea ministrului finanțelor publice în vederea nominalizării persoanelor ce urmează să ocupe funcțiile de membru al Conducerii Executive și de director al Direcției Operaționale în cadrul Băncii Internaționale de Cooperare Economică precum și demararea de către Ministerul Finanțelor Publice a procedurilor de înaintare a acestor candidaturi.

V. INFORMĂRI:
1. Informare privind conflictul colectiv de muncă dintre Metrorex şi sindicatul USLM.

VI. PUNCTE DE VEDERE:
1. Punct de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă;
2. Punct de vedere al Guvernului referitor la proiectul de lege privind transmiterea unui teren din administrarea Ministerului Mediului, prin Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, în administrarea Consiliului Judeţean Tulcea, provenit dintr-o propunere legislativă;
3. Punct de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru pentru completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar;
4. Punct de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea  Legii nr. 321/2009 privind comercializarea produselor alimentare;
5. Punct de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor;
6. Punct de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru privind stimularea prezentării gravidelor la consultaţii prenatale;
7. Punct de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea literei b) a alineatului (2) al articolului 32 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice;
8. Punct de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată;
9. Punct de vedere al Guvernului referitor la proiectul de Lege pentru abrogarea lit. a) a art. 24 din Legea  nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, provenit dintr-o propunere legislativă;
10. Punct de vedere al Guvernului referitor la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii petrolului nr. 238/2004, provenit dintr-o propunere legislativă.

Citeşte mai mult: ,
Vă invităm să publicaţi şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro, detalii aici!
JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill şi My Justice.

Newsletter JURIDICE.ro


Social Media JURIDICE.roSubscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


Secţiuni   Noutăţi   Servicii      Articole   Jurisprudenţă   Legislaţie      Arii de practică