Secţiuni » Noutăţi legislative
Noutăţi legislativeProiecte legislativeMonitorul Oficial al RomânieiJurnalul Oficial al Uniunii Europene
Noutăţi legislative
 
Print Friendly, PDF & Email

Proiectele de acte normative de pe ordinea de zi a Guvernului – 25 ianuarie 2019. UPDATE: Actele normative adoptate
28.01.2019 | JURIDICE.ro

28 ianuarie 2019: Vineri, 25 ianuarie 2019, Guvernul României a publicat lista cu proiectele de acte normative adoptate sau de care Guvernul a luat act în ședința Guvernului României din data de 25 ianuarie 2019, potrivit unui comunicat.

I. HOTĂRÂRI
1. Hotărâre privind aprobarea Metodologiilor pentru stabilirea normelor de venit utilizate la impunerea veniturilor din activităţi agricole, precum şi a Metodologiei de calcul al reducerii normei de venit pentru aplicarea prevederilor referitoare la scutirea de la plata impozitului pe venit prevăzută la art. 76  alin. (1) lit.c) din Legea cooperaţiei agricole nr.566/2004.
2. Hotărâre pentru modificarea şi completarea art.5 din Hotărârea Guvernului nr. 347/2016 privind stabilirea cadrului general de implementare a operaţiunilor cofinanţate din Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime prin Programul Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime 2014-2020.
3. Hotărâre pentru aprobarea tarifului şi a normelor metodologice privind calcularea, colectarea şi stabilirea  termenelor de plată aferente tarifului asociat eliberării şi reînnoirii certificatului de formare profesională şi inspecției echipamentelor de aplicare a produselor de protecţie a plantelor.
4. Hotărâre privind emiterea autorizației de mediu pentru Societatea Naţională „Nuclearelectrica” S.A. Sucursala „Fabrica de Combustibil Nuclear”.
5. Hotărâre privind declasificarea documentelor elaborate anterior datei de 31 decembrie 1989 de persoane juridice de drept public sau privat şi aflate în fondul arhivistic al Ministerului Afacerilor Externe.
6. Hotărâre privind actualizarea anexei nr. 13 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.
7. Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 917, aflat în domeniul public al statului, pentru transmiterea unei părţi din acesta din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Afacerilor Interne pentru Direcţia Generală Anticorupţie, şi pentru modificarea anexelor nr.1 şi 4 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.
8. Hotărâre privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi pentru trecerea unui teren din domeniul privat al statului în domeniul public al statului, precum şi pentru înscrierea acestuia în domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Cpt. Puică Nicolae” al Judeţului Argeş.
9. Hotărâre privind stabilirea plafonului maxim pentru cheltuielile de cazare aferente imobilelor cu destinaţia de locuinţă de serviciu şi imobilelor cu destinaţia de locuinţă, propuse în vederea vânzării, din fondul locativ administrat de Regia Autonomă „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, pentru anul 2019, precum şi pentru stabilirea plafonului maxim al cheltuielilor de cazare pentru închirierea locuinţelor în condiţiile pieţei imobiliare.
10. Hotărâre privind darea în administrarea Curţii de Conturi a unui imobil situat în judeţul Brăila, aflat în domeniul public al statului şi înscrierea acestuia în anexa nr.33 la H.G nr.1705/2006 privind inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.
11. Hotărâre privind aprobarea modelului steagului municipiului Roşiorii de Vede, judeţul Teleorman.
12. Hotărâre pentru aprobarea Planului de acțiuni preventive privind măsurile de garantare a securității aprovizionării cu gaze naturale și a planului de urgență.
13. Hotărâre privind numirea unui consul general.
14. Hotărâre pentru modificarea Anexei nr.2 din Hotărârea Guvernului nr.144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății.
II. MEMORANDUMURI
1. Memorandum cu tema: Încetarea efectuării donației unor bunuri mobile aflate în proprietatea privată a statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale către Guvernului Ucrainei, aprobată prin Memorandumul nr. S.G 160 din 8 ianuarie 2016.
2. Memorandum cu tema: Estimările pentru anii 2019 și 2020 cu privire la contribuția UE din fondurile europene structurale și de investiții și fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane.
III. PUNCTE DE VEDERE
1. Punct de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru instituirea zilei de 1 noiembrie ca Ziua Naţională a Radioului.
2. Punct de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.
3. Punct de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art. 372 din Legea nr. 286/2009 – „Codul Penal”.
4. Punct de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice.
5. Punct de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea art. 3 din Legea nr. 60 din 23 septembrie 1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice.
6. Punct de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.
7. Punct de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea articolelor 6^1 și 6^2 din Legea nr. 416 din 18 iulie 2001 privind venitul minim garantat.
8. Punct de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001.
9. Punct de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru completarea art. 10 din Legea nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar.

***

24 ianuarie 2019: Miercuri, 23 ianuarie 2019, Guvernul României a publicat lista cu proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței Guvernului României din data de 25 ianuarie 2019, potrivit unui comunicat.

I. PROIECTE DE HOTĂRÂRI
1. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Metodologiilor pentru stabilirea normelor de venit utilizate la impunerea veniturilor din activităţi agricole, precum şi a Metodologiei de calcul al reducerii normei de venit pentru aplicarea prevederilor referitoare la scutirea de la plata impozitului pe venit prevăzută la art. 76  alin. (1) lit.c) din Legea cooperaţiei agricole nr.566/2004.
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/01/HG-16.pdf
2. Proiect de Hotărâre pentru modificarea şi completarea art.5 din Hotărârea Guvernului nr. 347/2016 privind stabilirea cadrului general de implementare a operaţiunilor cofinanţate din Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime prin Programul Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime 2014-2020.
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/01/HG-17.pdf
3.Proiect de Hotărâre pentru aprobarea tarifului şi a normelor metodologice privind calcularea, colectarea şi stabilirea  termenelor de plată aferente tarifului asociat eliberării şi reînnoirii certificatului de formare profesională şi inspecției echipamentelor de aplicare a produselor de protecţie a plantelor.
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/01/HGANEXE-1.pdf
4. Proiect de Hotărâre privind emiterea autorizației de mediu pentru Societatea Naţională „Nuclearelectrica” S.A. Sucursala „Fabrica de Combustibil Nuclear”.
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/01/HG-18.pdf
5. Proiect de Hotărâre privind declasificarea documentelor elaborate anterior datei de 31 decembrie 1989 de persoane juridice de drept public sau privat şi aflate în fondul arhivistic al Ministerului Afacerilor Externe.
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/01/HG-19.pdf
6. Proiect de Hotărâre privind actualizarea anexei nr. 13 la Hotărârea  Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/01/NFHG.pdf
7. Proiect de Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 917, aflat în domeniul public al statului, pentru transmiterea unei părţi din acesta din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Afacerilor Interne pentru Direcţia Generală Anticorupţie, şi pentru modificarea anexelor nr.1 şi 4 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/01/HG-20.pdf
8. Proiect de Hotărâre privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi pentru trecerea unui teren din domeniul privat al statului în domeniul public al statului, precum şi pentru înscrierea acestuia în domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Cpt. Puică Nicolae” al Judeţului Argeş.
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/01/NFHGANEXE.pdf
9. Proiect de Hotărâre privind stabilirea plafonului maxim pentru cheltuielile de cazare aferente imobilelor cu destinaţia de locuinţă de serviciu şi imobilelor cu destinaţia de locuinţă, propuse în vederea vânzării, din fondul locativ administrat de Regia Autonomă „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, pentru anul 2019, precum şi pentru stabilirea plafonului maxim al cheltuielilor de cazare pentru închirierea locuinţelor în condiţiile pieţei imobiliare.
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/01/HG-22.pdf
10. Proiect de Hotărâre privind darea în administrarea Curţii de Conturi a unui imobil situat în judeţul Brăila, aflat în domeniul public al statului şi înscrierea acestuia în anexa nr.33 la H.G nr.1705/2006 privind inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/01/HGNFANEXA.pdf
11. Proiect de Hotărâre privind aprobarea modelului steagului municipiului Roşiorii de Vede, judeţul Teleorman.
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/01/HG-23.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.
II. MEMORANDUMURI
1. Memorandum cu tema: Încetarea efectuării donației unor bunuri mobile aflate în proprietatea privată a statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale către Guvernului Ucrainei, aprobată prin Memorandumul nr.S.G 160 din 8 ianuarie 2016.
III. PUNCTE DE VEDERE
1. Proiecte de Puncte de Vedere cu privire la 9 inițiative legislative parlamentare.


Aflaţi mai mult despre ,

Puteţi publica şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa redactie@juridice.ro!JURIDICE.ro utilizează şi recomandă SmartBill
JURIDICE GOLD pentru studenţi foarte buni, free
Newsletter JURIDICE.ro
Youtube JURIDICE.ro
Instagram JURIDICE.ro
Facebook JURIDICE.ro
LinkedIn JURIDICE.ro

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.